EK6
HAFIZ İHo
İmam Hatip OrtaokullarıHafız Ögrenci Yetiştirme ve
Akademik Başarıyı Destekleme Programr
SEviyE BELİRLEME sINAvI KATILIM LiSTEsi»in
oKUL
BAGLI OLDUGU ILÇE
oKUL pRoJE rnıvısiıcisi
ın-soyı.n
Okulumuzdan ilgili projenin Seviye Belirleme Sınavına katılacak öğencilerinin isim
listesi aşağıda gösterilmiştir.
SN
AD-SoYAD
rc rinrrirNo
sN
1
2I
2
22
J
l7
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9
29
10
30
11
31
|2
32
13
JJ
l4
34
l5
35
16
36
17
31
18
38
l9
39
20
40
AD_SoYAD
rc riıırixNo
NOT: Bu liste okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda doldurularak mail
ortamrnda proje koordinasyon merkezine [email protected] adresine
başvurunun son günü 3 Nisan 20115 tarihinde iletilecektir. Liste ihtiyaç doğrultusunda
çoğaltılabilir.
ÖNrivrr,İ : Lütfen bil
gis
ayar o rtamrnd a hazırlayarak
gö
nderiniz.
Download

SEviyE BELİRLEME sINAvI KATILIM LiSTEsi»in