ELGİNKAN VAKFI
2. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KURULTAYI
“Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı”
15-17 NİSAN 2015
1.Gün
15.04.2015
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-12.30
12.30-13.30
1. Oturum
13.30-13.50
Kayıt
Açılış Töreni ve Açış Konuşmaları
Açık Oturum “Türk Romanı”
Başkan Doğan Hızlan
Ahmet Ümit
Erol Üyepazarcı
Hikmet Temel Akarsu
Murat Gülsoy
Oya Baydar
Ara
Başkan Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN
Nazım Hikmet’in Şiirine Geleneğin
Prof. Dr. Kâzım Yetiş
13.50-14.10
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız
14.10-14.30
Dr. Lale Qasımova
14.30-14.50
Kübra Mutlu
14.50-15.30
2. Oturum
15.30-15.50
15.50-16.10
16.10-16.30
16.30-16.50
Katkıları
Sezai Karakoç Şiirinde Kur’an Ayetlerinin
İzdüşümü
ve Nebilerin Soluğu
Hilmi Yavuz’un Şiirlerinde Divan Edebiyatı
İndeksi
Hüseyin Nihal Atsız’ın Şiirlerinde
Devamlılık Unsuru Olarak Halk Edebiyatı
Şiirlerinin Etkisi
Çay-Kahve Arası
Başkan Prof. Dr. Sema Uğurcan
Şeytan Hikâyesi
Prof. Dr. Metin Akar
“Kutadgu Bilig”, “Sedd-i İskenderî” ve
Yrd. Doç. Dr. Soner Sağlam
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Koç
Keskin
Yrd. Doç. Dr. Savaşkan Cem
Bahadır
“Vagz-ı Azat”ta Adalet Kavramı
Bir Gelenek ve Edebî Türün İnkıtası
Çerağan ve Çerağaniye
"Hz. Süleyman'ın Meselleri"
Tercümelerinin Dünü ve Bugünü
16.50-18.00 Ağırlama
2.Gün
16.04.2015
3. Oturum
09.30-09.50
09.50-10.10
10.10-10.30
10.30-10.50
10.50-11.10
4. Oturum
11.10-11.30
11.30-11.50
Başkan Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ
Çukurovalı Âşık İmamî’nin Ölüm Dışı
Prof. Dr. Erman Artun
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
Prof. Dr. İsmet Çetin
Doç. Dr. Faruk Çolak
Öğütlemeli – Kargışlamalı Ağıtları
Türk Halk Anlatılarında Toprak
Halk Hikâyelerinde Mekân Anlayışı
Sarıkız Anlatıları Üzerine Mitolojik Bir
Değerlendirme
Çay Kahve Arası
Başkan Prof. Dr. Kâzım Yetiş
Sonuncu Romanının Çağrıştırdıkları
Prof. Dr. Sema Uğurcan
İnşânın Postmodern Terennümü:
Doç. Dr. Ahmet Tanyıldız
Suskunlar’da Klasik Anlatının İzleri
Vedat Türkali’nin Romanlarında
Anlatıcının Konumu
Yılanı Öldürseler’de Hortlak Mitini
Yaratan Haset ve Garez
11.50-12.10
Mustafa Ever
12.10-12.30
Yrd. Doç. Dr. Ebru Özgün
12.30-13.30
5. Oturum
13.30-13.50
Çay-Kahve Arası
Başkan Prof. Dr. Erman ARTUN
Abdülhak Hamid'den Hüseyin Cavid'e
Yrd. Doç. Dr. Kemale
Değişmeyen Öz
Elekberova
Sayat Nova’nın Türkçe Karşısındaki
Doç. Dr. Mehmet Yılmaz
13.50-14.10
14.10-14.30
14.30-14.50
14.50-15.30
6. Oturum
15.30-15.50
Cıldız İsmailova
Yrd. Doç. Dr. Rövşen Alizade
Tutumu ve Şiirlerinde Kullandığı Türkçe
Birinci Dünya Savaşı ve Kırgız Edebiyatı
Türk Edebiyatında Edebi Türler: İslamlık
Öncesinden Günümüze Ulaşan Örnekler
Üzerine
Çay Kahve Arası
Başkan Prof. Dr. Zehra TOSKA
Metinlerarasılık Bağlamında Yeniden
Doç. Dr. Özge Öztekin
Kurgulanan Bir Arayış Yolculuğu: Doğu
Özleyiş Doğu
15.50-16.10
Yunus Kaplan
16.10-16.30
Hülya Çelik
16.30-16.50
Dr. Doğan Kaya
Anlatı Geleneğindeki Sîmurg Motifinin
‘Uykuların Doğusu’na Aktarılma Biçimi
Bir Fethi Divanlardan İzlemek: GiritKandiye Örneği
Kasidede Tegazzül:
Bir Nazım Türü İçindeki Diğer Bir Nazım
Türünün Konumu
Âşık Edebiyatında Yeni Şiir Şekilleri:
Dörtlemeler ve Beşlemeler
3.Gün
17.04.2015
7. Oturum
09.30-09.50
Başkan Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ
“Meşruiyet Kaygısı”nın Edebiyata
Prof. Dr. Ali Duymaz
09.50-10.10
Prof. Dr. Esma Şimşek
10.10-10.30
Doç. Dr. Serkan Şen
10.30-10.50
Şule Gezer
10.50-11.10
8. Oturum
11.10-11.30
Çay Kahve Arası
Başkan Prof. Dr. İnci Enginün
İlhan Berk’in “İskenderiye’de Bir Homeros
Prof. Dr. Mustafa Apaydın
11.30-11.50
Elif Sayar
11.50-12.10
Dr. Ali Serdar
12.10-12.30
Necati Tonga
12.30-13.30
9. Oturum
13.30-13.50
13.50-14.10
14.10-14.30
14.30-14.50
14.50-15.30
10. Oturum
15.30-15.50
15.50-16.10
16.10-16.30
16.30-16.50
17.20-18.00
Yansıyışı ve Bir Örnek: Dede Korkut
Kitabı’nın Mukaddimesi
Silvan (Diyarbakır)’da Anlatılan Deli
Dumrul Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme
Dede Korkut’ta Görülen Ayişe Fatıma Soyı
ve Nuh Peygamberün Eşegi Aslı İfadeleri
ile Yaşlı Kadının Göğsünden Süt Gelmesi
Motifinin Kaynakları
Gelenekten Geleceğe Sözlü Anlatı: Bamsı
Beyrek’ten Kemal Atatürk’e
Yazısı” Şiirine
“Etkilenme Endişesi” Merkezli Bir
Yaklaşım
“Retorik, Keşif ve İcat” Kavramları
Açısından “Don Kişot” ve “Yeni Hayat”
Romanlarında Postmodernizm
Unutulan Bir Metin ve Ahmet Mithat’ın
Anlatma İştihası: Alayın Kraliçesi’ne Zeyl
Hikâyenin Peşindeki Hikâye:
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Murat
Gülsoy’un “Geçmiş Zaman Elbiseleri” Adlı
Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme
Çay-Kahve Arası
Başkan Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk
Yesevi Geleneği
Prof. Dr. Kemal Eraslan
Divan Edebiyatı Estetiğinde Patrona Hitap
Doç. Dr. Nuran Tezcan
Gazavât-ı Sultân Murâd B. Mehemmed
Dr. Hülya Canpolat Taşçı
Hân Adlı Eserde Anlatıcı Problemi
Atasözleri ve Deyimlerin Serüveni
Prof.Dr. Mehmet Naci Önal
Çay Kahve Arası
Başkan Prof. Dr. Kazım Yetiş
Kırsaldan Şehre: Karaca Oğlan Sahne ve
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
Perdede
Türk Edebiyatında Hazırcevaplılık ve Zekâ
Prof. Dr. Nuri Yüce
Ürünü Parçalar
Kıbrıs’ta
Modern
Türk Edebiyatının
Prof. Dr. Oğuz Karakartal
Doğuşu ve Gelişimi (1873-1928)
1970’ler Türkiye’si, Siyasileşen Edebiyat
Dr. Hakkı Başgüney
DEĞERLENDİRME OTURUMU VE KAPANIŞ
Download

buradan