T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ
ARDAHAN İLİ
TARIMSAL
YATIRIM REHBERİ
EYLÜL 2014
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İÇİNDEKİLER
TARIMSAL YAPI ............................................................................................................................. 3
GENEL BİLGİLER ................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI..................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
BİTKİSEL ÜRETİM ................................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
HAYVAN VARLIĞI ............................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ ............................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
TARIMSAL YATIRIM POTANSİYELİ ........................................................................................ 9
ARDAHAN’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN .................. Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
ARDAHAN’DA TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR .......... 11
TEŞVİK VE DESTEKLER............................................................................................................. 14
YATIRIM TEŞVİKLERİ............................................................................................................... 15
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI ................................. 15
IPARD KAPSAMINDA VERİLEN AB HİBE DESTEKLERİ .................................................... 18
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR ...... Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
TARIMSAL KREDİLER .............................................................................................................. 19
DİĞER TARIMSAL YATIRIM DESTEKLERİ ........................................................................... 30
ARDAHAN- KARS- ARTVİN KALKINMA PROJESİ ........ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
İletişim Bilgileri ................................................................................................................................ 37
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL
YAPI
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
GENEL BİLGİLER
İl Nüfusu*
Toplam yüzölçümü
Toplam tarım alanı (2013)*
ÇKS’ye kayıtlı Çiftçi Sayısı (2013)**
ÇKS’ye kayıtlı Arazi Varlığı (2013)**
: 103 Bin Kişi
: 566 Bin ha
: 59 Bin ha
: 13 Bin 866 Kişi
: 78 Bin ha
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI VE ÜRETİM MİKTARI
Tarla Bitkileri
Meyve
Sebze
Kaynak: *TÜİK, **TRGM
Alan (da)*
2013 üretim (ton)*
542.204
687
110
97.433
688
12
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİTKİSEL ÜRETİM
1
2
3
4
5
TARLA ÜRÜNLERİ VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün)
2002 üretim (ton)
Arpa
47 Bin
Buğday
31 Bin
Çavdar
8 Bin
Patates
15 Bin
Yulaf (Dane)
664
2013 üretim(ton)
15 Bin
6 Bin
2 Bin
320
835
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
1
2
3
4
5
MEYVECİLİK VERİLERİ
Meyve Türü (ilk 5 ürün)
2002 üretim (ton)
Elma
2.157
Erik
671
Ceviz
40
Armut
453
Vişne
87
1
2
3
4
5
SEBZE ÜRETİM VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün)
2002 Üretim (ton)
Barbunya
8
Fasulye (Taze)
25
Lahana (Beyaz)
15
Soğan (Taze)
15
Marul
16
Kaynak: TÜİK
2013 üretim(ton)
450
120
46
38
29
2013 Üretim (ton)
12
-
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
HAYVAN VARLIĞI
BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Büyükbaş Sayısı
2002 (Baş)
Sığır (Kültür)
11.514
Sığır (Melez)
131.265
Sığır (Yerli)
106.441
Sığır Toplam
249.220
Manda
64
Toplam
249.284
2013 (Baş)
12.845
265.569
53.045
331.459
10
331.469
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Küçükbaş Sayısı
2002 (Baş)
2013 (Baş)
Koyun (Merinos)
0
220
Koyun (Yerli)
36.581
42.373
Keçi (Kıl)
922
1.893
Keçi (Tiftik)
0
161
Toplam
37.503
44.647
Kaynak: TÜİK
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ
KONU
Süt ve Süt Ürünleri
Et ve Et Ürünleri
Su Ürünleri İşleme
Meyve-Sebze işleme- paketleme
Hububat ve Bakliyat Üretimi
SAYI
29
--
-
KONU
Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi
Makarna ve İrmik Üretimi
Yumurta Paketleme
Dondurulmuş Gıda
Hazır Yemek, Tabldot Yemek
Hazır çorba ve bulyon, puding, toz
karışımlar, mayonez, sos vb
Kuruyemiş ve Çerezler
Baharat İşleme
Alkolsüz İçecekler
Alkollü İçecekler
Bal, polen, arı sütü ve temel petek
üretimi ve ambalajlama
Gıda Katkı ve Aroma Maddeleri
-
Gıda ile Temas Eden Maddeler
-
5
Yem
Diğer
1
Katı ve Sıvı Bitkisel Yağ
-
Şeker Üretimi (paketleme hariç)
Zeytinyağı
Konserve ve Salça
Fermente ve salamura ürün üretimi
-
Pastacılık Ürünleri Üretimi
Nişasta ve Nişasta mamulleri
Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve
Benzeri Ürünler
Un üretimi
Unlu mamuller üretimi
15
Kaynak: İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, 2013
SAYI
33
1
1
-
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL
YATIRIM POTANSİYELİ
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
ARDAHAN’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN
1- İlin Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için uygun(262.769ha) çayır-mera arazilerine
sahip olması.
2- İlin, dünyada yetiştirilmekte olan ve ekonomik değere sahip 4 önemli arı ırkından biri
olan Kafkas Arı Irkı’nın gen merkezi olması izole bölge ilan edilmesi.
3- İlin yenilenebilir kaynaklar bakımından oldukça zengin bir floraya sahip olması. Çayır
ve mera alanlarımızda 600 çeşit polenli ve polen kaynağı üretime elverişli bal özlü bitki
mevcuttur.
4- Sınır ticareti ile komşu ülkelere yönelik hayvansal ve bitkisel ürün sağlayabilme
avantajı.
5- Bölgenin verimli (çernozyom tipi) topraklara sahip olması. Toprak, su ve hava
kaynaklarının kirlenmemiş olması. Organik tarıma uygun alanların bulunması
6- Çıldır Gölü(123 km2 alanı ile Doğu Anadolu’nun ikinci büyük ve en tatlı gölüdür.), ve
Aktaş Gölü (Toplam alanı 27 km2 olan göün14 km2 ülkemize aittir), gibi doğal turizme
elverişli yeşil, bol oksişenli, havası temiz suları kirletilmemiş göerinin bulunması ayrıca i
merkezine 15 km2 mesafede Yalnızçam Kayak Merkezinin bulunması
7- Bölgede işgücü potansiyelinin istekli olması.
8- İl sert bir iklime sahip olmasına rağmen, Posof alt bölgesinin meyveciliğe elverişli
ılıman bir iklim (mikroklima) yapısına sahip olması.
9- Bölgesel yatırım projelerinin destekleniyor olması.(AKAKP-DAP –TKDK-SERKA gibi
projelere hibe desteği)
10- Ülke genelinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip olması.
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
ARDAHAN’DA TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR
SEKTÖR ADI
Arıcılık
Büyükbaş
Hayvancılık
AÇIKLAMA
Ardahan, dünyada yetiştirilmekte olan ve ekonomik değere sahip 4
önemli arı ırkından biri olan Kafkas Arı Irkı’nın gen merkezidir. İl
büyük çayır ve mera alanlarına sahip olup, bu florada 600 çeşidin
üzerinde nektar ve polen kaynağı ballı bitki mevcuttur. Bu ekolojik
imkanlara sahip Ardahan ilinde 100.000 koloni arı barındırma
potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca Kafkas Arısı; “Hayvan Irklarının
Tesciline İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre hazırlanmış olan 'Yerli
Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (2004/39)'
kapsamında tescil edilmiştir. Önemli bir ırkı barındıran bölge, kaliteli
bal üretiminin kaynağı olarak görülebilir.
İlde Büyükbaş hayvan varlığı 338.672 civarıdır. İlin mera varlığı
toplam alanın %59’unu teşkil etmesi mera hayvancılığını yaygın hale
getirmiştir. Bu sayede üretimde kaba yem maliyetlerinde düşüş
yaşanmasına sebep olmaktadır. İl deki hayvan ırklarının gün geçtikçe
ıslahının artması et ve süt verimini olumlu yönden etkilemektedir.
Üretimde kombine ırklar gelişmiştir. İlin ırk istatistiğine baktığımız
zaman % 58 montofon melezi, % 32 simental melezi, % 5,8 yerli, %
2 montofon, % 2 simental ve % 0,2 diğer ırklardan oluşmaktadır.
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
SEKTÖR ADI
AÇIKLAMA
Küçükbaş
Hayvancılık
İlde küçükbaş hayvan varlığı 45.861 civarındadır. İlde yetiştirilen koyunların
tamamı yerli koyun ırklarıdır. Akkaraman, morkaraman, bunların melezleri
ve yerel ırk olan Tuj koyunundan oluşmaktadır. Mevcut keçi varlığını yerli
ırk olan, kıl keçisi oluşturmaktadır. Mevcut mera ve otlak potansiyeli
açısından büyükbaşta olduğu gibi küçükbaş üretiminde de kaynak
yeterliliğine sahip bulunmaktadır. Ayrıca, Tuj koyunu bölgeye adapte olmuş
yerel bir ırktır. Uyluğu yağlı, kısa ve ucu yukarı kalkık bir kuyruğa sahiptir.
Çıldır ilçesinde mevcut olup, çoğunlukla melezleşmiştir.
Tuj Koyunu; “Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik” esaslarına
göre hazırlanmış olan 'Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında
Tebliğ (2004/39)' kapsamında yerel ırk olarak tescil edilmiştir. Bölgede
küçükbaş ırk istatistiğine bakıldığında; % 8 hemşin, % 24 hemşin melezi, %
1 tuj, % 30 tuj melezi, % 10 morkaraman, % 15 morkaraman melezi, % 4
akkaraman, % 8 akkaraman melezi ırklarından oluşmaktadır.
Meyvecilik
Ülke genelinde meyve üretimi yapılan alanlar tarım alanlarının % 6’sını
oluşturmaktadır. Bu oran İl de ise % 0,64’ünü oluşturmaktadır. İl de Posof
alt bölgesi ve Çıldır ilçesi Kurtkale havzasında elma, armut, kiraz, vişne,
erik gibi ürünlerin az da olsa üretimi yapılabilmektedir. Sadece Posof yerel
elması ticari kapsamda değerlendirilmektedir.
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
SEKTÖR ADI
Yem Bitkileri
Tohumluk
Ve
Yemeklik Patates
Üretimi
AÇIKLAMA
İlde iklimsel faktörlerin olumsuz oluşu, gece-gündüz ısı
farklılıklarının yüksek oluşu, bitki yetiştirme periyodunun kısa
oluşu, kısaca ekolojik yapının bitkisel üretim açısından uygun
olmayışı nedeniyle ürün deseninde çeşitliliğe rastlanmamaktadır.
Bölgede bu olumsuz durum yem bitkileri üretimini yaygın hale
getirmiştir. Bu da hayvancılıkta girdilerde büyük bir maliyet unsuru
olan kaba yem ihtiyacının karşılanması açısından son derece büyük
önem arz etmektedir. Özet olarak bölge hayvancılık sektörü
açısından çok büyük bir potansiyele sahip olup, yatırım unsurlarının
bu alanda geliştirilmesi bölge ve ülke ekonomisinde söz sahibi
olabilecek bir durumdadır.
İlde patates üretimi için ekolojik yapı elverişli olduğu için, su
kaynaklarına yakın alanlarda hastalıksız ve kaliteli patates üretimi
yapılabilir. Rakımın yüksek olması sebebiyle aphit popülasyonu
bulunmamakta veya az bulunmaktadır. Bu nedenle sorun olabilecek
virütik hastalıklar görülmemektedir. Bu da Kimyasal ilaçlamaya
gerek duyulmadan organik bir üretimin yapılabilirliğini ortaya
koymaktadır.
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TEŞVİK VE
DESTEKLER
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
EKONOMİK YATIRIMLAR
DESTEK KAPSAMI
KİMLER BAŞVURABİLİR
YATIRIM KONULARI
YATIRIM TUTARI VE
DESTEK ORANI
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar
ile mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji
yenilenmesine yönelik yatırımlar ya da kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına
yönelik yatırımlar
Gerçek ve tüzel kişiler
 Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu)
 Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar
 Tarımsal faaliyetlere yönelik alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz,
güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri
 Hayvansal Orjinli Gübre İşlenmesi ve Paketlenmesi
 Koyun, Keçi ve Manda konularında sabit yatırımlar
 Kütlü Pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı
 Hibeye Esas Yatırım Miktarı
 Gerçek Kişilerde
: 300.000 TL
 Tüzel kişilerde
: 800.000 TL
 Hibe Desteği Oranı
: %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 14.12.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No: 2013/59)”
yer almaktadır.
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
BİREYSEL SULAMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
DESTEK KAPSAMI
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için,
belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipmanları alımlarını ve yerinde
montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel Kişiler
YATIRIM
KONULARI
YATIRIM TUTARI
VE DESTEK ORANI










Tarla içi damla sulama sistemi kurulması
Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması
Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması
Gerçek kişiler için
: 100.000 TL
Tüzel kişiler için
: 200.000 TL
Hibe Desteği Oranı
: %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 14.05.2014 tarih ve 29000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ no:
2014/13)” yer almaktadır.
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
DESTEK KAPSAMI
Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için çiftçilerin makine ve ekipman alımlarını ve
yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gereken usul ve esasları kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel Kişiler







DESTEKLENEN
MAKİNEEKİPMANLAR














YATIRIM TUTARI
VE DESTEK ORANI

Anıza doğrudan ekim makinesi
Arıcılık makine ve ekipmanı
Balıkçı gemilerinde soğuk depo
Balya makinesi
Bahçe traktörü
Biçerbağlar
Biçerdöver ürün hasasında kullanılan
verim ölçer kiti
Canlı balık nakil tankı
Çayır biçme makinesi
Çeltik fide dikim makinesi
Çiftlik gübresi dağıtma makinesi
Dal parçalama makinesi
Diskli tırmık
Dip kazan
El traktörü
Fındık toplama makinesi
Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, k. Çekirdeği
kurutma makineleri
File sisteminin kurulması
Güneş kolektörü
Kimyevi gübre dağıtma makinesi
Hibeye Esas Yatırım Miktarı;
 Gerçek Kişilerde
: 50.000 TL
 Tüzel kişilerde
: 100.000 TL
Hibe Desteği Oranı
: %50





















Mibzer
Mini yükleyici
Motorlu tırpan
Pamuk toplama makinesi
Pancar söküm makinesi
Patates söküm makinesi
Pülverizatör
Sap parçalama makinesi
Sap toplamalı saman makinesi
Silaj makinesi
Sıra arası çapa makinesi
Su ürünlerinde buzlama makinesi
Su ürünleri için kuluçka dolabı
Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
Süt analiz cihazı
Tambur filtre
Taş toplama makinesi
Tarım römorkları
Toprak frezesi
Yem hazırlama makinesi
Zeytin hasat makinesi
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 10.05.2014 tarih ve 28996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No: 2014/10)” yer almaktadır.
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
IPARD KAPSAMINDA VERİLEN AB HİBE DESTEKLERİ
UYGULAYICI KURUM: TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)
TEDBİR ADI
101-1 Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım
101-2 Et üreten tarımsal işletmelere yatırım
 Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)
 Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)
103-1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
 Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)
 Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)
103-2 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
 Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama)
DESTEĞE ESAS
HARCAMA
LİMİTLERİ
(EN AZ-EN FAZLA)
(AVRO)
15.000 - 1.000.000
DESTEK
ORANI
(%)
20.000 - 1.000.000
15.000 - 500.000
50-65
50-65
50.000 - 3.000.000
25.000 - 1.000.000
50
50
30.000 - 3.000.000
50
50-65
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TEDBİR ADI
 Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
103-3 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması
103-4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
302-1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve
geliştirilmesi
302-2 Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi
302-3 Kırsal turizm
302-4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi
DESTEĞE ESAS
HARCAMA
LİMİTLERİ
(EN AZ-EN FAZLA)
(AVRO)
30.000 - 3.000.000
50.000 - 1.250.000
50.000 - 1.500.000
5.000 - 250.000
10.000 - 400.000
15.000 - 500.000
15.000 - 400.000
DESTEK
ORANI
(%)
50
50
50
50
50
50
50
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
TARIMSAL KREDİLER
UYGULAYICI KURUM: ZİRAAT BANKASI, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
Yatırım
İşletme Dönemi
Dönemi
/Kredisi
KREDİ KONULARI
Kredi Üst
Limiti(TL)
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI
Damızlık süt sığırı
yetiştiriciliği
Yaygın hayvansal
üretim
Damızlık
Büyükbaş Hayvan
Küçükbaş Hayvan
750.000 TL'ye kadar
750.001-5.000.000 TL
5.000.001-20.000.000 TL
50.000 TL'ye kadar
50.001-500.000 TL
Etçi sığır yetiştiriciliği
Düve yetiştiriciliği
Yetiştiriciliği
Besiciliği
Yetiştiriciliği
Besiciliği
Arıcılık
Kanatlı sektörü
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
Su ürünleri yetiştiriciliği
Su Ürünleri
Su ürünleri avcılığı
100
75
50
50
25
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
50
50
50
25
50
25
100
100
25
50
100
50
50
25
100
50
25
20.000.000
500.000
7.500.000
7.500.000
3.000.000
5.000.000
5.000.000
1.500.000
1.500.000
3.000.000
7.500.000
5.000.000
2.000.000
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
KREDİ KONULARI
Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
Kredi Üst
Limiti (TL)
BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
Kontrollü örtüaltı
tarımı
750.000 TL'ye kadar
50
50
750.001 -5.000.000 TL
50
25
5.000.001 -10.000.000 TL
25
25
50.000 TL'ye kadar
50
50
50.001 - 500.000 TL
25
25
Çok yıllık yem bitkisi üretimi
100
75
2.500.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
100
100
10.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı
50
50
Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı
Süs bitkisi üretimi
İyi tarım/Organik tarım uygulamaları
50
50
50
50
50
50
1.000.000
5.000.000
2.500.000
5.000.000
Yaygın bitkisel
üretim
10.000.000
500.000
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
KREDİ KONULARI
Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
Kredi Üst
Limiti (TL)
MUHTELİF KONULAR
Tarımsal mekanizasyon
50
50
1.500.000
Modern basınçlı sulama
100
100
1.500.000
Arazi alımı
Diğer üretim konulan
25
25
25
25
500.000
500.000
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI
Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği
100
75
7.500.000
Büyükbaş Hayvan Besiciliği
75
50
5.000.000
Küçükbaş Hayvan Besiciliği
100
75
5.000.000
Kontrollü Örtü Altı Tarımı
75
75
7.500.000
Su Ürünleri Avcılığı
Tarımsal Ürünler İşleme, Paketleme, Depolama
Tesisi
75
75
3.000.000
75
50
5.000.000
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
YATIRIM TEŞVİKLERİ
UYGULAYICI KURUM: EKONOMİ BAKANLIĞI, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü
GENEL AÇIKLAMALAR
İlgili Mevzuat
 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar”
 20.06.2012 tarih ve 28329 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)”
Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve
2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beşyüzbin
Türk Lirası olması gerekir. Ayrıca, yatırımların asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer
şartları sağlaması da gerekir.
 Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve
teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası
olması gerekir.
 Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran
varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım
tutarının yüzde ellisini aşamaz.
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Müracaat
 Teşvik belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları
kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle
belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki
yerel birimlere de müracaat edilebilir.
Teşvik belgesi
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için, projenin uygun görülmesi ve teşvik
belgesi düzenlenmesi gerekir.
Diğer desteklerden yararlanma
Bu kapsamdaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece
sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki
diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.”
Tarım sektörüne ilişkin değerlendirme
 Tarım Sektörüne yönelik yatırımlar, “Genel Teşvik Sistemi” ve “Bölgesel Teşvikler”den
yararlanabilir.
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

Bölge ayrımı yapılmaksızın, belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartı ile diğer Tebliğ şartlarını sağlayan
Tarımsal yatırımlar, Genel Teşvik Sistemi kapsamında;
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 KDV İstinası desteğinden faydalanılabilir.

Ayrıca, Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep
edilmesi halinde Genel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.

Genel teşvik sistemi kapsamında teşvik edilemeyecek yatırımlar:
o Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık
unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası
ve nişasta bazlı şeker.”
o Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
o Küp şeker.
o 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
o Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık
yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
o Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı
desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
o 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları:
o Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş,
o Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari150 büyükbaş,
o Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari150 büyükbaş/dönem,
o Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem,
o Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dahil) 1.000 küçükbaş dönem şartı aranır.

ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
BÖLGESEL TEŞVİKLER
Ardahan ilinde Bölgesel Teşvikler Kapsamında Desteklenen Tarımsal Sektörler
BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN
YARARLANACAK SEKTÖRLER
ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA
KAPASİTELERİ
Entegre hayvancılık yatırımları (entegre
damızlık hayvancılık yatırımları dahil)*
500 Bin TL
Gıda ürünleri ve içecek imalatı
500 Bin TL
Su ürünleri yetiştiriciliği (Balık yavrusu
ve yumurtası üretimi dahil)
500 Bin TL
Soğuk hava deposu hizmetleri
Lisanslı depoculuk
Seracılık
500 metrekare
500 Bin TL
5 Dekar
*Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari150
büyükbaş, damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari150 büyükbaş/dönem, kanatlı entegre
yatırımlarında 100. 000 adet/dönem, Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dahil) 1.000 küçükbaş
dönem şartı aranır.
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
Ardahan ilinde Bölgesel Teşvik Kalemleri
DESTEK UNSURLARI
31.12.2014 tarihine kadar
başlanılan yatırımlar
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
KDV İSTİSNASI
VERGİ İNDİRİMİ
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Vergi İndirim Oranı (%)
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Desteğin Uygulama Süresi
Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
YATIRIM YERİ TAHSİSİ
FAİZ DESTEĞİ
TL Kredisi
Dövize Endeksli Kredi/Döviz Kredisi
SİGORTA PİRİMİ DESTEĞİ
GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTTEĞİ
01.01.2015 tarihinden
itibaren başlanılan
yatırımlar
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
50
90
35
90
10 yıl
7 yıl
-
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
7 puan
2 puan
10 yıl
10 yıl
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BÖLGESEL TEŞVİK KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine
ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı
makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Vergi İndirimi: gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli
olarak uygulanmasıdır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için
ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça
karşılanmasıdır.
Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman
desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin
veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.
Sigorta Primi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken
sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği:. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi
gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin edilmesidir.
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İLAVE DESTEK UYGULAMASI
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıdaki şartlarından
en az birini sağlaması durumunda sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki
yıl ilave edilmek, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave
edilmek suretiyle uygulanır.
Sağlanması gerekli şartlar
 Yatırımın Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilmesi,
 Yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu
yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösteren alanda entegrasyonu
sağlayacak bir yatırım olması.
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR
UYGULAYICI KURUM: İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
Kalkınma Ajansları, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Kalkınma
Bakanlığının onayladığı Çalışma Programı ve Bütçe doğrultusunda hazırlanan ve finanse edilen Mali
Destek Programları kapsamında tarım sektörüne de destek sunabilmektedirler.
Bu programlar kapsamında, destek için öncelikli alanlar, örnek proje konuları ve
başvuru koşulları Ajansların web-sitelerinde ilan edilmekte ve Başvuru rehberlerinde ayrıntılı
bilgiler yer almaktadır.
Kalkınma Ajansları, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça
belirtilmek kaydıyla;
 Yerel idarelere,
 Üniversitelere,
 Kamu kurum ve kuruluşlarına,
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına,
 Sivil toplum kuruluşlarına,
 Kâr amacı güden işletmelere,
 Kooperatif ve birliklere,
 Gerçek ve tüzel kişilere, proje veya faaliyetleri için “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet
destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde “mali ve teknik” olmak üzere
iki konuda destek sağlanmaktadır.
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
Mali Destek Türleri:
Doğrudan Finansman Desteği
Doğrudan finansman desteği, ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı
desteklerden oluşur. Ancak ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı
konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan
yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de doğrudan
destek sağlayabilir. Bu destek 3 şekilde sağlanır; “Güdümlü Proje Desteği”, “Doğrudan Faaliyet
Desteği” ve “Proje Teklif Çağrısı”
Faiz Desteği
Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki
projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz
giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz Kredi Desteği
Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru
rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu
mali desteğin bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin
taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz
dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde
tamamlanır.
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ
Desteklenen Sektörler
1- Madencilik ve taş ocakçılığı
2- İmalat
3- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
4- Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
5- İnşaat
6- Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
7- Ulaştırma ve depolama
8- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
9- Bilgi ve iletişim
10- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
11- İdari ve destek hizmet faaliyetleri
12- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
13- Diğer hizmet faaliyetleri
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
Destek Programları
1234567-
Genel Destek Programı
Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Kobi Proje Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
Tematik Destek Programı İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
Finansman Destekleri (Kredi Faiz)
Kosgeb Hizmet ve Destekleri Veri Tabanına Kayıt
Bir işletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanabilmesi için öncelikle veri tabanına kayıt olması
gerekmektedir. Veri tabanına kayıt işlemleri için http:\\www.kosgeb.gov.tr adresinden “E-KOBİ”
tıklanıp KOSGEB’ e ilk kayıt linkini seçip işletmeye ait bilgiler girilir kaydedilip sonraki sayfada
KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurulur.
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
DİĞER TARIMSAL YATIRIM DESTEKLERİ
DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE
IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİ PROGRAMI
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Hayvancılık Genel
Müdürlüğü
DESTEK KAPSAMI
Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki (2010-2012) Ağrı, Ardahan, Bayburt,
Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars,
Malatya, Muş, Tunceli ve Van İllerinde et ve süt üretiminde verimlilik ile
kalitenin artırılmasını ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak
üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları en az 50, en çok 300 baş
damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarını kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel kişiler

YATIRIM KONULARI
VE DESTEK ORANI


İNŞAAT
Yeni Yatırım
: %30
HAYVAN ALIMI
Damızlık gebe düve alımı : %40
MAKİNE ALIMI
Süt sağım ünitesi ve/veya : %40
soğutma tankı
Not: Uygulamaya ilişkin bilgiler Proje Uygulama Rehberinde mevcuttur.
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
GAP, DAP, KOP, DOKAP İLLERİNDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİ PROGRAMI
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Hayvancılık Genel
Müdürlüğü
DESTEK KAPSAMI
GAP, kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis,
Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak; DAP kapsamındaki Ağrı, Ardahan,
Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya,
Muş, Tunceli, Van; DOKAP kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun,
Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve KOP kapsamındaki Konya,
Karaman, Niğde, Aksaray illerinde Büyükbaş için en az 10 baş anaç, en
çok 49 baş kapasiteli, Küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200
baş kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun
damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımına hibe desteği uygulanır.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel kişiler

YATIRIM
KONULARI VE
DESTEK ORANI

İNŞAAT
Yeni İnşaat veya Tadilat
: %50
HAYVAN ALIMI
Damızlık boğa, koç ve teke alımı : %80
Hibe Desteği Programı 2014- 2018 yılları arasında uygulanır.
Not: Uygulamaya ilişkin detaylar 05.07.2014 tarih ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2014/28 sayılı Tebliğ’de mevcuttur.
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
ARDAHAN- KARS- ARTVİN KALKINMA PROJESİ
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Projenin amacı, Ardahan, Kars ve Artvin illerinde yoksulluğun azaltılması ve tarımsal üretimde
gelişmenin sağlanmasıdır. Proje, 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle tamamlanacaktır.
Projenin Bileşenleri:
 I-Bileşen: Küçük Üretici ve Tarım Dışı İşletme Yatırımları
 Hayvansal Üretim Uygulamalarının ve Yem Tabanının İyileştirilmesi
 Meyve - Sebze Üretiminin İyileştirilmesi
 Tarım Dışı İstihdam Alanlarının Desteklenmesi
 II- Bileşen: Kırsal Altyapı Yatırımları
 III-Bileşen: Kurumsal Güçlendirme ve Proje Yönetimi
 Kurumsal Güçlendirme
 Proje Yönetimi
Bu kapsamda, Küçük Üretici ve Tarım Dışı İstihdamın Desteklenmesi bileşeni çerçevesinde yapılacak
tarımsal yapı ve mekanizasyonlarda maliyetin % 70’i proje tarafından, % 30’u ise çiftçiler
tarafından karşılanacaktır. Kırsal Altyapı yatırımları ile eğitim ve demonstrasyon faaliyetlerinin %
100’ü projeden karşılanacaktır.
Not: Projenin uygulama detayları için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine
başvurulması gerekmektedir.
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
İletişim Bilgileri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT)
Adres: Eskişehir Yolu 9. Km Yeni Bina 14.Kat Lodumlu / ANKARA
Tel: 0 (312) 258 84 52 0 (312) 258 84 09
Faks: 0 (312) 258 85 16
Web: www.taryat.gov.tr
E-posta: [email protected]
 Ekonomi Bakanlığı- Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Adres: İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA
Tel: 0 (312) 444 63 63
Web: www.ekonomi.gov.tr
E-posta: [email protected]
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı –Ardahan İl Müdürlüğü
Adres:Kars Cad. ARDAHAN
Tel: 0 (478) 211 31 42
Faks: 0 (478) 211 46 37
Web : www.ardahantarim.gov.tr
E- posta: [email protected]
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu –Ardahan İl koordinatörlüğü
Adres: Karagöl Mahallesi, Kongre Caddesi, No:76 Merkez
Tel: 0(478) 211 35 02
Faks:0(478) 211 35 03

ARDAHAN Valiliği
Adres: T.C. Ardahan Valiliği 75000 ARDAHAN
Tel: 90 (478) 211 32 34
Faks: 90 (478) 211 34 01
E-Posta: [email protected]
 Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)
Ardahan Yatırım Destek Ofisi
Adres: Karagöl Mah. Kongre Cad. No:64 Kat:2 No:1 Yeni Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet
Binası ARDAHAN
Tel: 0 478 211 38 33
Faks: 0 478 211 38 34
Web: www.ardahan.serka.gov.tr
E-posta: [email protected]

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Adres: Abdülhak Hamit Cad. No:866 Altmışevler / MAMAK / ANKARA
Tel: 0 (312) 595 28 00
Faks: 0 (312) 368 07 15
sam
ARDAHAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ
EYLÜL 2014
Download

ardahan - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı