T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ
ADANA İLİ
TARIMSAL
YATIRIM REHBERİ
EYLÜL 2014
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İÇİNDEKİLER
TARIMSAL YAPI ................................................................................................................ 3
GENEL BİLGİLER ............................................................................................................4
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI VE ÜRETİM MİKTARI ..............................................4
BİTKİSEL ÜRETİM ...........................................................................................................5
HAYVAN VARLIĞI ..........................................................................................................7
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ ............................................................................8
TARIMSAL YATIRIM POTANSİYELİ ............................................................................... 9
ADANA’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN ...........................................10
ADANA’DA TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR..............11
TEŞVİK VE DESTEKLER ................................................................................................. 13
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI ..............................14
TARIMSAL KREDİLER ..................................................................................................17
YATIRIM TEŞVİKLERİ ..................................................................................................20
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR ...........................27
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ ..............................................................................29
DİĞER TARIMSAL YATIRIM DESTEKLERİ...................................................................31
İletişim Bilgileri .................................................................................................................. 32
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL
YAPI
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
GENEL BİLGİLER
İl Nüfusu*
Toplam yüzölçümü
Toplam tarım alanı (2013)*
ÇKS’ye kayıtlı Çiftçi Sayısı (2013)**
ÇKS’ye kayıtlı Arazi Varlığı (2013)**
: 2,15 Milyon Kişi
: 1.412.500 ha
: 4.755.116 da
: 35 Bin 395 Kişi
: 3.134.706 da
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI VE ÜRETİM MİKTARI
Tarla Bitkileri
Meyve
Sebze
Kaynak: *TÜİK, **TRGM
Alan (da)*
2013 üretim (Milyon ton)*
3.710.851
661.085
300.491
2,9
1,2
1,4
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİTKİSEL ÜRETİM
1
2
3
4
5
TARLA ÜRÜNLERİ VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün)
2002 üretim (ton)
Mısır (dane)
518.728
Buğday
1.005.487
Pamuk
191.559
Patates
85.741
Soya
43.286
2013 üretim(ton)
915.284
704.481
212.035
179.775
119.074
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
1
2
3
4
5
MEYVECİLİK VERİLERİ
Meyve Türü (ilk 5 ürün)
2002 üretim (ton)
Portakal
354.640
Mandalina
168.511
Greyfurt
69.862
Limon
102.215
Üzüm
31.480
2013 üretim(ton)
370.616
270.842
170.414
142.591
31.231
1
2
3
4
5
SEBZE ÜRETİM VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün)
2002 Üretim (ton)
Karpuz
1.027.225
Domates
279.131
Kavun
61.674
Marul
19.596
Biber
29.361
2013 Üretim (ton)
775.219
157.504
118.365
40.271
35.234
Kaynak: TÜİK
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
HAYVAN VARLIĞI
BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Büyükbaş Sayısı
2002 (Baş)
2013 (Baş)
Sığır (Kültür)
Sığır (Melez)
Sığır (Yerli)
Sığır Toplam
Manda
Toplam
13.546
104.428
26.189
144.163
296
144.459
76.946
155.136
15.454
247.536
179
247.715
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Küçükbaş Sayısı
Koyun (Merinos)
2002 (Baş)
2013 (Baş)
-
1.779
Koyun (Yerli)
197.864
275.981
Keçi (Kıl)
259.679
383.593
0
0
457.543
661.353
Keçi (Tiftik)
Toplam
Kaynak: TÜİK
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ
KONU
Süt ve Süt Ürünleri
Et ve Et Ürünleri
Su Ürünleri İşleme
Meyve-Sebze işleme- paketleme
(Konserve – Salça dahil)
Hububat ve Bakliyat Üretimi
SAYI
42
45
6
121
7
Katı ve Sıvı Bitkisel Yağ
18
Şeker Üretimi (paketleme hariç)
Zeytinyağı
3
15
Fermente ve salamura ürün üretimi
81
Pastacılık Ürünleri Üretimi
470
Nişasta ve Nişasta mamulleri
Bisküvi, Çikolata, Kakaolu vb.
Un üretimi
Unlu mamuller üretimi
5
8
53
740
Kaynak: İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, 2013
KONU
Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi
Makarna ve İrmik Üretimi
Yumurta Paketleme
SAYI
471
1
24
Dondurulmuş Gıda
4
Hazır Yemek, Tabldot Yemek
Hazır çorba ve bulyon, puding, toz
karışımlar, mayonez, sos vb
Kuruyemiş ve Çerezler
Baharat İşleme
Alkolsüz İçecekler
Alkollü İçecekler
Bal, polen, arı sütü ve temel petek
üretimi ve ambalajlama
Gıda Katkı ve Aroma Maddeleri
Gıda ile Temas Eden Maddeler
Yem
Diğer
92
30
37
13
66
2
18
15
62
64
-
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL
YATIRIM POTANSİYELİ
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
ADANA’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN
1. Coğrafi yapı ve iklim özelliklerinin uygunluğu nedeni ile tarımsal ürün ve çeşit
potansiyelinin yüksek olması,
2. Üretim ve pazarlama açısından kavşak noktasında olması ve ulaşım ağının
gelişmiş olması,
3. Havalimanının varlığı ve İlin ihraç limanlarına yakın olması,
4. Baraj ve göletlerin varlığı ile sulanan ve sulamaya elverişli tarım alanlarının fazla
olması ve yeni sulamaya açılacak alanların bulunması,
5. Verimli topraklar sayesinde birim alandan yüksek verim alınması ve 2.ürün
üretiminin olması,
6. Süt ve besi sığırcılığı için uygun iklim koşulları ile beraber yem bitkisi ekiliş
potansiyelinin yüksek olması,
7. Arıcılık ve ürünlerini elde etmek için çok uygun floraya sahip olması,
8. Dağlık bölgelerde ve içme suyu havzasında organik tarım için geniş potansiyel
alanların bulunması,
9. 163 km kıyı uzunluğu, 5 lagünü ve kültür balıkçılığı için uygun alanlar ile su
ürünlerine uygun alanların bulunması,
10. Tarımsal sanayinin gelişmiş olması, tarımsal sanayi için hammadde bulunması ve
sanayide doğalgazın kullanılabiliyor olması,
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
ADANA’DA TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE
ALANLAR
SEKTÖR ADI
Narenciye
Seracılık
Zeytincilik
Meyve ve Sebzecilik
AÇIKLAMA
İlin mevcut üretimin yaklaşık %40’ı ihraç edilmekte çok az bir kısmı
meyve suyu olarak değerlendirilmekte, büyük bir kısmı iç pazarda
tüketilmektedir. Narenciyede paketleme, meyve suyu ve ihracata
yönelik ürün çeşitlendirmesi alanlarında yapılacak yatırımlar ürün
potansiyeli dikkate alındığında karlı olacaktır.
İlde örtüaltı yetiştiriciliğin büyük bir kısmı alçak tünelde
yapılmaktadır. İklim şartlarının uygunluğu, güneşlenme gün sayısının
fazla olması, girdi maliyetlerindeki avantajlar, pazar avantajları ve
üretim devamlılığı gibi faktörler ele alındığında ilimizde özellikle
pazara yönelik modern seraların kurulması avantajlı olacaktır.
İlde 2013 yılında 43.546 ton zeytin üretimi yapılmıştır. Özellikle son
10 yılda kurulan modern tesislerin tam üretime geçmesi ile zeytin
üretimi her yıl artacaktır. Bu sektörde 13 adet zeytinyağı, 1 adet
zeytin salamura tesisi mevcut olup, zeytin ağaçlarının tam verime
yatması ile zeytinyağı özellikle de zeytin salamura tesislerine ihtiyaç
olacaktır.
İlin ova kesimi pazara uygun erkenci meyve ve sebzecilik için uygun
iklim ve tarım alanlarına sahiptir. Bu avantajı kullanarak pazarın boş
olduğu dönemlerde bölgede üretimde bulunacak yatırımcı karlı bir
yatırım yapmış olacaktır.
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
SEKTÖR ADI
Arıcılık
Büyükbaş
Hayvancılık
Organik Tarım
Depolama
AÇIKLAMA
Bal üretimi konusunda 3.sırada yer alan ilde arı ve ürünlerini
çeşitlendirecek ve işleyecek tesislere yatırım yapmak cazip olacaktır.
Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yaklaşık % 70’ini yem maliyetleri
oluşturmaktadır. İlin yem bitkisi üretim potansiyelinin yüksek
olması, yüksek verim, rasyona girecek ürün çeşitlerinin bölgede
rahatlıkla yetiştirilebilmesi, yem sanayinin gelişmiş olmasından
dolayı hem besi hem de süt sığırcılığı için uygun maliyetler
oluşmaktadır. Bu sektörde büyük işletmeler şeklinde kurulacak
entegre tesisler karlı yatırımlar olacaktır.
İlde coğrafi bakımdan 15 ilçenin 5’inin dağlık 2’sinin de bir kısmı
dağlık bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgelerde halen konvansiyonel
tarım yapılmakta ve üretim şekilleri de organik üretime yakın
şekildedir. Bu alanlar içinde üretimin organik tarım sürecine dahil
edilmesi hem kolay hem de bölgede çabuk kabullenilebilecek bir
yatırımdır. Özellikle kimyasal girdilerin kullanılmadığı bu
bölgelerdeki organik tarıma uygun alanlar, pazarlama ayağı ile
değerlendirildiğinde karlı yatırımlara olanak sunacaktır.
İlde üretilen narenciye, elma, kiraz, nar vs. ürünlerin gerek yurtiçi
gerekse yurtdışına pazarlanmasında yeterli karlılıkta
değerlendirilmeleri amacıyla soğuk hava depolarının arttırılması
ekonomik katkı sağlayacaktır.
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TEŞVİK VE
DESTEKLER
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
EKONOMİK YATIRIMLAR
DESTEK KAPSAMI
KİMLER BAŞVURABİLİR
YATIRIM KONULARI
YATIRIM TUTARI VE
DESTEK ORANI
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar
ile mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji
yenilenmesine yönelik yatırımlar ya da kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına
yönelik yatırımlar
Gerçek ve tüzel kişiler
 Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu)
 Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar
 Tarımsal faaliyetlere yönelik alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz,
güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri
 Hayvansal Orjinli Gübre İşlenmesi ve Paketlenmesi
 Koyun, Keçi ve Manda konularında sabit yatırımlar
 Kütlü Pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı
 Hibeye Esas Yatırım Miktarı
 Gerçek Kişilerde
: 300.000 TL
 Tüzel kişilerde
: 800.000 TL
 Hibe Desteği Oranı
: %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 14.12.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No:
2013/59)” yer almaktadır.
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
BİREYSEL SULAMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
DESTEK KAPSAMI
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için,
belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipmanları alımlarını ve yerinde
montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel Kişiler
YATIRIM
KONULARI
YATIRIM TUTARI
VE DESTEK ORANI










Tarla içi damla sulama sistemi kurulması
Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması
Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması
Gerçek kişiler için
: 100.000 TL
Tüzel kişiler için
: 200.000 TL
Hibe Desteği Oranı
: %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 14.05.2014 tarih ve 29000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ no:
2014/13)” yer almaktadır.
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
DESTEK KAPSAMI
Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için çiftçilerin makine ve ekipman alımlarını ve
yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gereken usul ve esasları kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel Kişiler







DESTEKLENEN
MAKİNEEKİPMANLAR














YATIRIM TUTARI
VE DESTEK ORANI

Anıza doğrudan ekim makinesi
Arıcılık makine ve ekipmanı
Balıkçı gemilerinde soğuk depo
Balya makinesi
Bahçe traktörü
Biçer bağlar
Biçerdöver ürün hasasında kullanılan
verim ölçer kiti
Canlı balık nakil tankı
Çayır biçme makinesi
Çeltik fide dikim makinesi
Çiftlik gübresi dağıtma makinesi
Dal parçalama makinesi
Diskli tırmık
Dip kazan
El traktörü
Fındık toplama makinesi
Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, k. Çekirdeği
kurutma makineleri
File sisteminin kurulması
Güneş kolektörü
Kimyevi gübre dağıtma makinesi
Hibeye Esas Yatırım Miktarı;
 Gerçek Kişilerde : 50.000 TL
 Tüzel kişilerde : 100.000 TL
Hibe Desteği Oranı
: %50





















Mibzer
Mini yükleyici
Motorlu tırpan
Pamuk toplama makinesi
Pancar söküm makinesi
Patates söküm makinesi
Pülverizatör
Sap parçalama makinesi
Sap toplamalı saman makinesi
Silaj makinesi
Sıra arası çapa makinesi
Su ürünlerinde buzlama makinesi
Su ürünleri için kuluçka dolabı
Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
Süt analiz cihazı
Tambur filtre
Taş toplama makinesi
Tarım römorkları
Toprak frezesi
Yem hazırlama makinesi
Zeytin hasat makinesi
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 10.05.2014 tarih ve 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No: 2014/10)” yer almaktadır.
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
TARIMSAL KREDİLER
UYGULAYICI KURUM: ZİRAAT BANKASI, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
Yatırım
İşletme Dönemi
Dönemi
/Kredisi
KREDİ KONULARI
Kredi Üst
Limiti(TL)
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI
Damızlık süt sığırı
yetiştiriciliği
Yaygın hayvansal
üretim
Damızlık
Büyükbaş Hayvan
Küçükbaş Hayvan
750.000 TL'ye kadar
750.001-5.000.000 TL
5.000.001-20.000.000 TL
50.000 TL'ye kadar
50.001-500.000 TL
Etçi sığır yetiştiriciliği
Düve yetiştiriciliği
Yetiştiriciliği
Besiciliği
Yetiştiriciliği
Besiciliği
Arıcılık
Kanatlı sektörü
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
Su ürünleri yetiştiriciliği
Su Ürünleri
Su ürünleri avcılığı
100
75
50
50
25
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
50
50
50
25
50
25
100
100
25
50
100
50
50
25
100
50
25
20.000.000
500.000
7.500.000
7.500.000
3.000.000
5.000.000
5.000.000
1.500.000
1.500.000
3.000.000
7.500.000
5.000.000
2.000.000
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
KREDİ KONULARI
Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
Kredi Üst
Limiti (TL)
BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
Kontrollü örtüaltı
tarımı
750.000 TL'ye kadar
50
50
750.001 -5.000.000 TL
50
25
5.000.001 -10.000.000 TL
25
25
50.000 TL'ye kadar
50
50
50.001 - 500.000 TL
25
25
Çok yıllık yem bitkisi üretimi
100
75
2.500.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
100
100
10.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı
50
50
Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı
Süs bitkisi üretimi
İyi tarım/Organik tarım uygulamaları
50
50
50
50
50
50
1.000.000
5.000.000
2.500.000
5.000.000
Yaygın bitkisel
üretim
10.000.000
500.000
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
KREDİ KONULARI
Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
Kredi Üst
Limiti (TL)
MUHTELİF KONULAR
Tarımsal mekanizasyon
50
50
1.500.000
Modern basınçlı sulama
100
100
1.500.000
Arazi alımı
25
25
25
25
500.000
500.000
Diğer üretim konulan
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI
Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği
100
75
7.500.000
Büyükbaş Hayvan Besiciliği
75
50
5.000.000
Küçükbaş Hayvan Besiciliği
100
75
5.000.000
Kontrollü Örtü Altı Tarımı
75
75
7.500.000
Su Ürünleri Avcılığı
Tarımsal Ürünler İşleme, Paketleme, Depolama
Tesisi
75
75
3.000.000
75
50
5.000.000
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
YATIRIM TEŞVİKLERİ
UYGULAYICI KURUM: EKONOMİ BAKANLIĞI, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü
GENEL AÇIKLAMALAR
İlgili Mevzuat
 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar”
 20.06.2012 tarih ve 28329 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)”
Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci
ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise
beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ayrıca, yatırımların asgari kapasite, sabit yatırım
tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.
 Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve
teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası
olması gerekir.
 Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran
varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit
yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Müracaat
 Teşvik belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları
kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle
belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki
yerel birimlere de müracaat edilebilir.
Teşvik belgesi
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için, projenin uygun görülmesi ve teşvik
belgesi düzenlenmesi gerekir.
Diğer desteklerden yararlanma
 Bu kapsamdaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz
desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.”
Tarım sektörüne ilişkin değerlendirme
 Tarım Sektörüne yönelik yatırımlar, “Genel Teşvik Sistemi” ve “Bölgesel Teşvikler”den
yararlanabilir.
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

Bölge ayrımı yapılmaksızın, belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartı ile diğer Tebliğ şartlarını sağlayan
Tarımsal yatırımlar, Genel Teşvik Sistemi kapsamında;
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 KDV İstinası desteğinden faydalanılabilir.

Ayrıca, Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep
edilmesi halinde Genel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.

Genel teşvik sistemi kapsamında teşvik edilemeyecek yatırımlar:
o Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık
unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası
ve nişasta bazlı şeker.”
o Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
o Küp şeker.
o 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
o Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre
hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
o Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı
desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
o 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları:
o Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş,
o Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari150 büyükbaş,
o Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari150 büyükbaş/dönem,
o Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem,
o Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dahil) 1.000 küçükbaş dönem şartı aranır.

ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
BÖLGESEL TEŞVİKLER
ADANA ilinde Bölgesel Teşvikler Kapsamında Desteklenen Tarımsal Sektörler
BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN
YARARLANACAK SEKTÖRLER
ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA
KAPASİTELERİ
Entegre hayvancılık yatırımları (entegre
damızlık hayvancılık yatırımları dahil)*
1 Milyon TL
Gıda ürünleri ve içecek imalatı**
2 Milyon TL
Su ürünleri yetiştiriciliği (Balık yavrusu
ve yumurtası üretimi dahil)
1 Milyon TL
Soğuk hava deposu hizmetleri
Lisanslı depoculuk
Seracılık
1.000 metrekare
2 Milyon TL
40 Dekar
*Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700
büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında
2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre
yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı
aranmaz).
**Gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus,
yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş,
turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve
baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel teşviklerden yararlanamaz.
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
ADANA ilinde Bölgesel Teşvik Kalemleri
DESTEK UNSURLARI
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
KDV İSTİSNASI
31.12.2014 tarihine kadar
başlanılan yatırımlar
01.01.2015 tarihinden
itibaren başlanılan
yatırımlar
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
VERGİ İNDİRİMİ
Yatırıma Katkı Oranı (%)
20
15
Vergi İndirim Oranı (%)
55
40
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Desteğin Uygulama Süresi
3 yıl
Desteğin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
15
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIM YERİ TAHSİSİ
YATIRIMLAR
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BÖLGESEL TEŞVİK KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek
yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek
yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Vergi İndirimi: gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya
kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave
istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının
belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş bölgesel desteklerden yararlanacak
yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis
edilebilir.
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN FAYDALANMA
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıdaki
şartlarından en az birini sağlaması durumunda vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği
açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden
yararlanabilir.
Sağlanması gerekli şartlar
 Yatırımın Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilmesi,
 Yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu
yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösteren alanda entegrasyonu
sağlayacak bir yatırım olması.
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR
UYGULAYICI KURUM: ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Kalkınma Ajansları, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Kalkınma
Bakanlığının onayladığı Çalışma Programı ve Bütçe doğrultusunda hazırlanan ve finanse edilen
Mali Destek Programları kapsamında tarım sektörüne de destek sunabilmektedirler.
Bu programlar kapsamında, destek için öncelikli alanlar, örnek proje konuları ve
başvuru koşulları Ajansların web-sitelerinde ilan edilmekte ve Başvuru rehberlerinde
ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
Kalkınma Ajansları, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça
belirtilmek kaydıyla;
 Yerel idarelere,
 Üniversitelere,
 Kamu kurum ve kuruluşlarına,
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına,
 Sivil toplum kuruluşlarına,
 Kâr amacı güden işletmelere,
 Kooperatif ve birliklere,
 Gerçek ve tüzel kişilere, proje veya faaliyetleri için “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet
destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde “mali ve teknik” olmak
üzere iki konuda destek sağlanmaktadır.
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
Mali Destek Türleri:
Doğrudan Finansman Desteği
Doğrudan finansman desteği, ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı
desteklerden oluşur. Ancak ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje
hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini
doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de
doğrudan destek sağlayabilir. Bu destek 3 şekilde sağlanır; “Güdümlü Proje Desteği”,
“Doğrudan Faaliyet Desteği” ve “Proje Teklif Çağrısı”
Faiz Desteği
Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki
projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz
giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz Kredi Desteği
Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru
rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve
bu mali desteğin bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin
taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz
dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde
tamamlanır.
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ
Desteklenen Sektörler
1- Madencilik ve taş ocakçılığı
2- İmalat
3- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
4- Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
5- İnşaat
6- Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
7- Ulaştırma ve depolama
8- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
9- Bilgi ve iletişim
10- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
11- İdari ve destek hizmet faaliyetleri
12- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
13- Diğer hizmet faaliyetleri
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
Destek Programları
1234567-
Genel Destek Programı
Ar-ge , İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Kobi Proje Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
Tematik Destek Programı İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
Finansman Destekleri (Kredi Faiz)
Kosgeb Hizmet ve Destekleri Veri Tabanına Kayıt
Bir işletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanabilmesi için öncelikle veri tabanına kayıt olması
gerekmektedir. Veri tabanına kayıt işlemleri için http:\\www.kosgeb.gov.tr adresinden “E-KOBİ”
tıklanıp KOSGEB’ e ilk kayıt linkini seçip işletmeye ait bilgiler girilir kaydedilip sonraki sayfada
KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurulur.
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
DİĞER TARIMSAL YATIRIM DESTEKLERİ
İL ÖZEL İDARE KAYNAKLI DESTEKLER
KONUSU
İÇERİĞİ
Deneme Demonstrasyon
ve Geomembran Havuz
Yapımı Projesi
Kıt su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla çiftçilerimize
belirli bir katkı payı ile geomembran havuz yapımı için destek
verilmektedir. Müracaatlar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğüne ve İl Özel İdaresi Kırsal Kalkınma Dairesi
Başkanlığına yapılmaktadır.
Proje kapsamında çiftçilerimize belirli bir katkı payı ve fidan
desteği verilmektedir. Müracaatlar İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğüne yapılmaktadır.
Arıcılar birliğine üye üreticilere belirli bir katkı payı ile Polen
tuzaklı kovan verilmektedir. Müracaatlar İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğüne yapılmaktadır.
Organik üretim yapan çiftçilerimize destek amaçlı belirli katkı
payı ile girdi (Organik Gübre, İlaç ve Fide Alımı) desteği
verilmektedir. Müracaatlar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğüne yapılmaktadır.
Meyveciliği Geliştirme
Projesi
Arıcılıkta Kapasite
Genişletme ve Ürün
Çeşitlendirme Projesi
Deneme Demonstrasyon
ve Organik Tarımı
Geliştirme Projesi
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
İletişim Bilgileri
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT)
Adres: Eskişehir Yolu 9. Km Yeni Bina 14.Kat Lodumlu / ANKARA
Tel: 0 (312) 258 84 52 0 (312) 258 84 09
Faks: 0 (312) 258 85 16
Web: www.taryat.gov.tr
E-posta: [email protected]
 Ekonomi Bakanlığı- Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Adres: İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA
Tel: 0 (312) 444 63 63
Web: www.ekonomi.gov.tr
E-posta: [email protected]
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Adana İl Müdürlüğü
Adres: Köprülü Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı No:4 01330 Yüreğir / ADANA
Tel: 0 (322) 344 17 17
Faks: 0 (322) 344 15 15
Web : http://adana.tarim.gov.tr/
E-posta: [email protected]
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
m
 Adana Valiliği
Adres: Mücahitler Cad. Yeni Valilik Binası 01330 Seyhan/ADANA
Tel: 0 (322) 459 27 43
Faks: 0 (322) 458 83 51
Web : www.adana.gov.tr
E-posta: [email protected]
 Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA)
Adres: Çınarlı Mah. Atatürk Caddesi No:1 Sabancı İş Merkezi Kat:7 Seyhan / ADANA
Tel: 0 322 363 00 39 -40
Faks: 0 (322) 363 00 41
Web: www.cka.org.tr
E-posta: [email protected]

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Adres: Abdülhak Hamit Cad. No:866 Altmışevler / MAMAK / ANKARA
Tel: 0 (312) 595 28 00
Faks: 0 (312) 368 07 15
m
ADANA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ
EYLÜL 2014
Download

adana - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı