T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ
İSTANBUL İLİ
TARIMSAL
YATIRIM REHBERİ
EYLÜL 2014
sam
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İÇİNDEKİLER
TARIMSAL YAPI ............................................................................................................................. 3
GENEL BİLGİLER ....................................................................................................................... 4
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI VE ÜRETİM MİKTARI .............................................. 4
BİTKİSEL ÜRETİM ..................................................................................................................... 5
HAYVAN VARLIĞI...................................................................................................................... 7
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
TARIMSAL YATIRIM POTANSİYELİ ........................................................................................ 9
İSTANBUL’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN ...................................... 10
İSTANBUL’DA TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR ... 11
TEŞVİK VE DESTEKLER............................................................................................................. 13
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI .......................... 14
TARIMSAL KREDİLER ............................................................................................................ 17
YATIRIM TEŞVİKLERİ............................................................................................................ 20
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR ......................... 23
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ .................................................................................... 25
İletişim Bilgileri ................................................................................................................................ 27
2
sam
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL
YAPI
3
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
GENEL BİLGİLER
İl Nüfusu*
Toplam yüzölçümü
Toplam tarım alanı (2013)*
ÇKS’ye kayıtlı Çiftçi Sayısı (2013)**
ÇKS’ye kayıtlı Arazi Varlığı (2013)**
: 14,2 Milyon Kişi
: 531 Bin ha
: 71 Bin ha
: 4 Bin kişi
: 42 Bin ha
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI VE ÜRETİM MİKTARI
Tarla Bitkileri
Meyve
Sebze
Alan (da)*
2013 üretim (Bin ton)*
643.418
27.074
36.195
301,4
7,6
98,9
Kaynak: *TÜİK, **TRGM
4
sam
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİTKİSEL ÜRETİM
1
2
3
4
5
TARLA ÜRÜNLERİ VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün)
2002 üretim (ton)
Buğday
129 Bin
Ayçiçeği (Yağlık)
31 Bin
Arpa
40 Bin
Kolza
Yulaf (Dane)
27 Bin
2013 üretim(ton)
133 Bin
24 Bin
28 Bin
14 Bin
4 Bin
5
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
1
2
3
4
5
MEYVECİLİK VERİLERİ
Meyve Türü (ilk 5 ürün)
2002 üretim (ton)
Elma
2.560
Ayva
800
Fındık
1.040
Armut
1.500
Erik
950
2013 üretim(ton)
2.780
550
1.073
575
480
1
2
3
4
5
SEBZE ÜRETİM VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün)
2002 Üretim (ton)
Karpuz
22 Bin
Domates
31 Bin
Kavun
4 Bin
Lahana
7.300
Taze Fasulye
3.460
2013 Üretim (ton)
33 Bin
21 Bin
12 Bin
7.060
5.300
Kaynak: TÜİK
6
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
HAYVAN VARLIĞI
BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Büyükbaş Sayısı
2002 (Baş)
2013 (Baş)
Sığır (Kültür)
9.323
14.879
Sığır (Melez)
57.561
48.346
Sığır (Yerli)
3.210
4.229
Sığır Toplam
70.094
67.454
Manda
7.976
10.982
Toplam
78.070
78.436
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Küçükbaş Sayısı
2002 (Baş)
2013 (Baş)
Koyun (Merinos)
1960
4.259
Koyun (Yerli)
68.786
69.970
Keçi (Kıl)
9.256
14.221
Keçi (Tiftik)
0
0
Toplam
80.002
88.450
Kaynak: TÜİK
7
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ
KONU
Süt ve Süt Ürünleri
Et ve Et Ürünleri
Su Ürünleri İşleme
Meyve-Sebze işleme- paketleme
Hububat ve Bakliyat Üretimi
SAYI
178
354
31
118
18
Katı ve Sıvı Bitkisel Yağ
9
Şeker Üretimi (paketleme hariç)
Zeytinyağı
Konserve ve Salça
Fermente ve salamura ürün üretimi
27
3
28
Pastacılık Ürünleri Üretimi
5513
KONU
Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi
Makarna ve İrmik Üretimi
Yumurta Paketleme
Dondurulmuş Gıda
Hazır Yemek, Tabldot Yemek
Hazır çorba ve bulyon, puding, toz
karışımlar, mayonez, sos vb
Kuruyemiş ve Çerezler
Baharat İşleme
Alkolsüz İçecekler
Alkollü İçecekler
Bal, polen, arı sütü ve temel petek
üretimi ve ambalajlama
Gıda Katkı ve Aroma Maddeleri
SAYI
3799
13
125
57
1050
120
53
108
90
7
81
Nişasta ve Nişasta mamulleri
Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve
Benzeri Ürünler
Un üretimi
149
Gıda ile Temas Eden Maddeler
730
35
Yem
931
Unlu mamuller üretimi
6386
Diğer
1635
8
93
Kaynak: İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, 2013
8
sam
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL
YATIRIM POTANSİYELİ
9
sam
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İSTANBUL’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN
1. Bölgenin coğrafi konumu nedeniyle geniş ürün yelpazesinde yüksek verimlilikte
yetiştiriciliğe uygun olması.
2. Bölge çiftçilerinin sertifikalı tohumluk, ilaç ve gübre kullanımının önemini bilmesi.
3. Tarımsal girdilerin temininde kolaylık ve tarıma dayalı sanayi tesislerin gelişmiş olması.
4. Tarih ve turizm açısından büyük bir öneme sahip olması sonucu tarımsal pazar değerinin
yüksek olması.
5. Deniz, hava, kara ve demiryolları ile geniş ulaşım ağına sahip olması.
6. Bir dünya metropolü olan İstanbul’un üretilen hayvansal ve bitkisel ürünlerin en az aracı ile
tüketiciye ulaştırma potansiyelinin olması.
7. Gerek iç tüketim gerekse ithalat ve ihracat konularında ilin ana ticaret yollarının üzerinde
bulunması.
8. Geniş kıyı uzunluğu ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle su ürünleri açısından büyük
potansiyele sahip olması.
9. Un ve unlu mamuller sektörü için üretim yerleri ve pazar arasındaki mesafenin kısa olması
dolayısıyla taze ürün tüketilebilmesi.
10. Büyükbaş hayvancılığının yaygın olması nedeniyle süt ve süt ürünleri sektörüne yeterli
miktarda hammadde sağlanabilmesi.
11. Özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ilçelerinde yüksek kalitede tohumluk kullanılarak ve
bilinçli çiftçilikle Türkiye ortalamasının üzerinde, hububatta yüksek verim elde edilmesi.
10
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
İSTANBUL’DA TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR
SEKTÖR ADI
Entegre Su Ürünleri
İşleme ve Paketleme
Sektörü
Un ve Unlu Mamuller
Hayvancılık
AÇIKLAMA
İstanbul 3 tarafı denizle çevrili bir şehir olması nedeniyle
geliştirilebilir kaynaklara sahip olup, deniz mamulleri işleme
sektörü açısından yüksek potansiyele sahiptir.
İlde artan nüfus ile birlikte un ve unlu mamullerin tüketimi ve bu
sektöre giriş yapan işletme sayısı sürekli artmaktadır. Özellikle
kaliteye yönelik çalışmalar konusunda büyük bir potansiyele
sahiptir.
İlde bulunan 80.381 büyükbaş 92.753 küçükbaş hayvan varlığı ile
önemli düzeyde hayvancılık yapılmakta, nüfusa bağlı tüketim göz
önüne alındığında et ve süt üretim sektörlerine hammadde
sağlaması bakımından büyük bir potansiyele sahiptir.
11
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
SEKTÖR ADI
Organik Tarım
Gıda
Mantarcılık
Örtü Altı Yetiştiriciliği
AÇIKLAMA
Baraj havzalarının tamamı organik tarım için hem mevzuat hem
de çevre korunması anlamında uygundur. Organik tarım
desteklemeler ve birim fiyatların yüksek oluşu nedeniyle karlı bir
yatırım sektörü olmaktadır.
Tarımsal ürünlerin işlenmesiyle, tarıma dayalı sanayi ve işlenmiş
hazır gıda sektörü, şehrin tüketim potansiyeli göz önünde
bulundurulduğunda cazip bir yatırım söz konusudur.
Mantar üretiminin küçük alanlarda yapılabilmesi, pazara olan
yakınlığı, tüketim alışkanlığının olması ve işlenmiş gıda sektörüne
de hammadde sağlaması nedenleri ile yatırım için uygun
sektörlerden birisi olmaktadır.
Orman köylerinin çokluğu, ekolojik faktörlerin uygunluğu, şehrin
süs bitkileri ve sebze ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda,
örtü altı yetiştiriciliğinin girişimciye önemli fırsatlar sunduğu
görülmektedir.
12
sam
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TEŞVİK VE
DESTEKLER
13
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
EKONOMİK YATIRIMLAR
DESTEK KAPSAMI
KİMLER BAŞVURABİLİR
YATIRIM KONULARI
YATIRIM TUTARI VE
DESTEK ORANI
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar
ile mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji
yenilenmesine yönelik yatırımlar ya da kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına
yönelik yatırımlar
Gerçek ve tüzel kişiler
 Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu)
 Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar
 Tarımsal faaliyetlere yönelik alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz,
güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri
 Hayvansal Orjinli Gübre İşlenmesi ve Paketlenmesi
 Koyun, Keçi ve Manda konularında sabit yatırımlar
 Kütlü Pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı
 Hibeye Esas Yatırım Miktarı
 Gerçek Kişilerde
: 300.000 TL
 Tüzel kişilerde
: 800.000 TL
 Hibe Desteği Oranı
: %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 14.12.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No:
2013/59)” yer almaktadır.
14
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
BİREYSEL SULAMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
DESTEK KAPSAMI
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için,
belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipmanları alımlarını ve yerinde
montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel Kişiler
YATIRIM
KONULARI
YATIRIM TUTARI
VE DESTEK ORANI










Tarla içi damla sulama sistemi kurulması
Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması
Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması
Gerçek kişiler için
: 100.000 TL
Tüzel kişiler için
: 200.000 TL
Hibe Desteği Oranı
: %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 14.05.2014 tarih ve 29000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ no:
2014/13)” yer almaktadır.
15
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
DESTEK KAPSAMI
Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için çiftçilerin makine ve ekipman alımlarını ve
yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gereken usul ve esasları kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel Kişiler







DESTEKLENEN
MAKİNEEKİPMANLAR














YATIRIM TUTARI
VE DESTEK ORANI

Anıza doğrudan ekim makinesi
Arıcılık makine ve ekipmanı
Balıkçı gemilerinde soğuk depo
Balya makinesi
Bahçe traktörü
Biçer bağlar
Biçerdöver ürün hasasında kullanılan
verim ölçer kiti
Canlı balık nakil tankı
Çayır biçme makinesi
Çeltik fide dikim makinesi
Çiftlik gübresi dağıtma makinesi
Dal parçalama makinesi
Diskli tırmık
Dip kazan
El traktörü
Fındık toplama makinesi
Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, k. Çekirdeği
kurutma makineleri
File sisteminin kurulması
Güneş kolektörü
Kimyevi gübre dağıtma makinesi
Hibeye Esas Yatırım Miktarı;
 Gerçek Kişilerde : 50.000 TL
 Tüzel kişilerde : 100.000 TL
Hibe Desteği Oranı
: %50





















Mibzer
Mini yükleyici
Motorlu tırpan
Pamuk toplama makinesi
Pancar söküm makinesi
Patates söküm makinesi
Pülverizatör
Sap parçalama makinesi
Sap toplamalı saman makinesi
Silaj makinesi
Sıra arası çapa makinesi
Su ürünlerinde buzlama makinesi
Su ürünleri için kuluçka dolabı
Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
Süt analiz cihazı
Tambur filtre
Taş toplama makinesi
Tarım römorkları
Toprak frezesi
Yem hazırlama makinesi
Zeytin hasat makinesi
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 10.05.2014 tarih ve 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No: 2014/10)” yer almaktadır.
16
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
TARIMSAL KREDİLER
UYGULAYICI KURUM: ZİRAAT BANKASI, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
Yatırım
İşletme Dönemi
Dönemi
/Kredisi
KREDİ KONULARI
Kredi Üst
Limiti(TL)
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI
Damızlık süt sığırı
yetiştiriciliği
Yaygın hayvansal
üretim
Damızlık
Büyükbaş Hayvan
Küçükbaş Hayvan
750.000 TL'ye kadar
750.001-5.000.000 TL
5.000.001-20.000.000 TL
50.000 TL'ye kadar
50.001-500.000 TL
Etçi sığır yetiştiriciliği
Düve yetiştiriciliği
Yetiştiriciliği
Besiciliği
Yetiştiriciliği
Besiciliği
Arıcılık
Kanatlı sektörü
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
Su ürünleri yetiştiriciliği
Su Ürünleri
Su ürünleri avcılığı
100
75
50
50
25
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
50
50
50
25
50
25
100
100
25
50
100
50
50
25
100
50
25
20.000.000
500.000
7.500.000
7.500.000
3.000.000
5.000.000
5.000.000
1.500.000
1.500.000
3.000.000
7.500.000
5.000.000
2.000.000
17
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
KREDİ KONULARI
Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
Kredi Üst
Limiti (TL)
BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
Kontrollü örtüaltı
tarımı
750.000 TL'ye kadar
50
50
750.001 -5.000.000 TL
50
25
5.000.001 -10.000.000 TL
25
25
50.000 TL'ye kadar
50
50
50.001 - 500.000 TL
25
25
Çok yıllık yem bitkisi üretimi
100
75
2.500.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
100
100
10.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı
50
50
Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı
Süs bitkisi üretimi
İyi tarım/Organik tarım uygulamaları
50
50
50
50
50
50
1.000.000
5.000.000
2.500.000
5.000.000
Yaygın bitkisel
üretim
10.000.000
500.000
18
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
KREDİ KONULARI
Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
Kredi Üst
Limiti (TL)
MUHTELİF KONULAR
Tarımsal mekanizasyon
50
50
1.500.000
Modern basınçlı sulama
100
100
1.500.000
Arazi alımı
Diğer üretim konulan
25
25
25
25
500.000
500.000
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI
Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği
100
75
7.500.000
Büyükbaş Hayvan Besiciliği
75
50
5.000.000
Küçükbaş Hayvan Besiciliği
100
75
5.000.000
Kontrollü Örtü Altı Tarımı
75
75
7.500.000
Su Ürünleri Avcılığı
Tarımsal Ürünler İşleme, Paketleme, Depolama
Tesisi
75
75
3.000.000
75
50
5.000.000
19
sam
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
YATIRIM TEŞVİKLERİ
UYGULAYICI KURUM: EKONOMİ BAKANLIĞI, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü
GENEL AÇIKLAMALAR
İlgili Mevzuat
 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar”
 20.06.2012 tarih ve 28329 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)”
Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci
ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise
beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ayrıca, yatırımların asgari kapasite, sabit yatırım
tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.
 Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve
teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası
olması gerekir.
 Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran
varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit
yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.
20
sam
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Müracaat
 Teşvik belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları
kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle
belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki
yerel birimlere de müracaat edilebilir.
Teşvik belgesi
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için, projenin uygun görülmesi ve teşvik
belgesi düzenlenmesi gerekir.
Diğer desteklerden yararlanma
Bu kapsamdaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece
sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki
diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.”
Tarım sektörüne ilişkin değerlendirme
 Tarım Sektörüne yönelik yatırımlar, “Genel Teşvik Sistemi” ve “Bölgesel Teşvikler”den
yararlanabilir.
21
sam




İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GENEL TEŞVİK SİSTEMİ
Bölge ayrımı yapılmaksızın, belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartı ile diğer Tebliğ şartlarını sağlayan
Tarımsal yatırımlar, Genel Teşvik Sistemi kapsamında;
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 KDV İstinası desteğinden faydalanılabilir.
Ayrıca, Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep
edilmesi halinde Genel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.
Genel teşvik sistemi kapsamında teşvik edilemeyecek yatırımlar:
o Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık
unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası
ve nişasta bazlı şeker.”
o Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
o Küp şeker.
o 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
o Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre
hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
o Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı
desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
o 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları:
o Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş,
o Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari150 büyükbaş,
o Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari150 büyükbaş/dönem,
o Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem,
o Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dahil) 1.000 küçükbaş dönem şartı aranır.
22
sam
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR
UYGULAYICI KURUM: İSTANBUL KALKINMA AJANSI
Kalkınma Ajansları, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Kalkınma
Bakanlığının onayladığı Çalışma Programı ve Bütçe doğrultusunda hazırlanan ve finanse edilen
Mali Destek Programları kapsamında tarım sektörüne de destek sunabilmektedirler.
Bu programlar kapsamında, destek için öncelikli alanlar, örnek proje konuları ve
başvuru koşulları Ajansların web-sitelerinde ilan edilmekte ve Başvuru rehberlerinde
ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
Kalkınma Ajansları, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça
belirtilmek kaydıyla;
 Yerel idarelere,
 Üniversitelere,
 Kamu kurum ve kuruluşlarına,
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına,
 Sivil toplum kuruluşlarına,
 Kâr amacı güden işletmelere,
 Kooperatif ve birliklere,
 Gerçek ve tüzel kişilere, proje veya faaliyetleri için “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet
destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde “mali ve teknik” olmak
üzere iki konuda destek sağlanmaktadır.
23
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
Mali Destek Türleri:
Doğrudan Finansman Desteği
Doğrudan finansman desteği, ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı
desteklerden oluşur. Ancak ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje
hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini
doğrudan yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de
doğrudan destek sağlayabilir. Bu destek 3 şekilde sağlanır; “Güdümlü Proje Desteği”,
“Doğrudan Faaliyet Desteği” ve “Proje Teklif Çağrısı”
Faiz Desteği
Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki
projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz
giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz Kredi Desteği
Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru
rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve
bu mali desteğin bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin
taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz
dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde
tamamlanır.
24
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ
Desteklenen Sektörler
1- Madencilik ve taş ocakçılığı
2- İmalat
3- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
4- Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
5- İnşaat
6- Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
7- Ulaştırma ve depolama
8- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
9- Bilgi ve iletişim
10- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
11- İdari ve destek hizmet faaliyetleri
12- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
13- Diğer hizmet faaliyetleri
25
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
Destek Programları
1234567-
Genel Destek Programı
Ar-ge , İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Kobi Proje Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
Tematik Destek Programı İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
Finansman Destekleri (Kredi Faiz)
Kosgeb Hizmet ve Destekleri Veri Tabanına Kayıt
Bir işletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanabilmesi için öncelikle veri tabanına kayıt olması
gerekmektedir. Veri tabanına kayıt işlemleri için http:\\www.kosgeb.gov.tr adresinden “E-KOBİ”
tıklanıp KOSGEB’ e ilk kayıt linkini seçip işletmeye ait bilgiler girilir kaydedilip sonraki sayfada
KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurulur.
26
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
sam
İletişim Bilgileri
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT)
Adres: Eskişehir Yolu 9. Km Yeni Bina 14.Kat Lodumlu / ANKARA
Tel: 0 (312) 258 84 52 0 (312) 258 84 09
Faks: 0 (312) 258 85 16
Web: www.taryat.gov.tr
E-posta: [email protected]
 Ekonomi Bakanlığı- Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Adres: İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA
Tel: 0 (312) 444 63 63
Web: www.ekonomi.gov.tr
E-posta: [email protected]
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – İstanbul İl Müdürlüğü
Adres: Bağdat Cad. No: 307-309 Erenköy/İSTANBUL
Tel: 0 (216) 468 21 00
Faks: 0 (216) 355 37 15
Web : www.istanbultarim.gov.tr
27
sam
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
 İstanbul Valiliği
Adres: Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İSTANBUL
Tel: 0(212) 455 59 00,
Faks : 0(212) 455 59 00
Web : www.istanbul.gov.tr
 İstanbul Kalkınma Ajansı
Adres: Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 468 34 00
Faks: 0 (212) 468 34 44
Web : www.istka.org.tr
E-posta: [email protected]

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Adres: Abdülhak Hamit Cad. No:866 Altmışevler / MAMAK / ANKARA
Tel: 0 (312) 595 28 00
Faks: 0 (312) 368 07 15
28
sam
İSTANBUL İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ
EYLÜL 2014
29
Download

bitkisel üretim - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı