T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ
AKSARAY İLİ
TARIMSAL
YATIRIM REHBERİ
EYLÜL 2014
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İÇİNDEKİLER
TARIMSAL YAPI .................................................................................................................................. 3
GENEL BİLGİLER .............................................................................................................................. 4
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI VE ÜRETİM MİKTARI ........................................................ 4
BİTKİSEL ÜRETİM ............................................................................................................................ 5
HAYVAN VARLIĞI ........................................................................................................................... 7
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
TARIMSAL YATIRIM POTANSİYELİ............................................................................................. 9
AKSARAY’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN ................................................ 10
AKSARAY’DA TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR ............... 11
TEŞVİK ve DESTEKLER................................................................................................................... 13
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI ...................................... 14
IPARD KAPSAMINDA VERİLEN AB HİBE DESTEKLERİ ........................................................ 17
TARIMSAL KREDİLER ................................................................................................................... 19
YATIRIM TEŞVİKLERİ ................................................................................................................... 22
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR ................................... 29
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ ............................................................................................ 31
DİĞER TARIMSAL YATIRIM DESTEKLERİ ............................................................................... 33
İletişim Bilgileri .................................................................................................................................... 34
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL
YAPI
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
GENEL BİLGİLER
İl Nüfusu*
Toplam yüzölçümü
Toplam tarım alanı (2013)*
ÇKS’ye kayıtlı Çiftçi Sayısı (2013)**
ÇKS’ye kayıtlı Arazi Varlığı (2013)**
: 382 Bin Kişi
: 800 Bin ha
: 387 Bin ha
: 22 Bin Kişi
: 226 Bin ha
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI VE ÜRETİM MİKTARI
Tarla Bitkileri
Meyve
Sebze
Kaynak: *TÜİK, **TRGM
Alan (da)*
2013 üretim (ton)*
2.365.835
46.174
92.927
1.845.925
30.955
75.239
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİTKİSEL ÜRETİM
1
2
3
4
5
TARLA ÜRÜNLERİ VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün)
2002 üretim (ton)
Şekerpancarı
934 Bin
Patates
129 Bin
Nohut
17 Bin
Fasulye (kuru)
7.460
Fiğ
10 Bin
2013 üretim(ton)
1,1 Milyon
174 Bin
7 Bin
4.590
17 Bin
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
1
2
3
4
5
MEYVECİLİK VERİLERİ
Meyve Türü (ilk 5 ürün)
2002 üretim (ton)
Üzüm
46 Bin
Elma
13.376
Kayısı
1.498
Armut
736
Ceviz
679
1
2
3
4
5
SEBZE ÜRETİM VERİLERİ
Ürün Adı (ilk 5 ürün)
2002 Üretim (ton)
Soğan (kuru)
33 Bin
Domates
22 Bin
Hıyar
3.594
Kabak
1.098
Sarımsak
83
Kaynak: TÜİK
2013 üretim(ton)
14 Bin
10.103
974
1.321
1.301
2013 Üretim (ton)
23 Bin
25 Bin
4.495
3.216
4.490
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
HAYVAN VARLIĞI
BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Büyükbaş Sayısı
2002 (Baş)
Sığır (Kültür)
33.205
Sığır (Melez)
30.337
Sığır (Yerli)
7.709
Sığır Toplam
71.251
Manda
804
Toplam
72.055
2013 (Baş)
130.417
60.382
29.293
220.092
772
220.864
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Küçükbaş Sayısı
2002 (Baş)
2013 (Baş)
Koyun (Merinos)
8.006
4.974
Koyun (Yerli)
313.218
370.057
Keçi (Kıl)
13.115
33.639
Keçi (Tiftik)
1.062
192
Toplam
335.401
408.862
Kaynak: TÜİK
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ
KONU
Süt ve Süt Ürünleri
Et ve Et Ürünleri
Su Ürünleri İşleme
Meyve-Sebze işleme- paketleme
Hububat ve Bakliyat Üretimi
SAYI
22
4
14
Katı ve Sıvı Bitkisel Yağ
2
Şeker Üretimi (paketleme hariç)
Zeytinyağı
Konserve ve Salça
Fermente ve salamura ürün üretimi
1
Pastacılık Ürünleri Üretimi
53
KONU
Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi
Makarna ve İrmik Üretimi
Yumurta Paketleme
Dondurulmuş Gıda
Hazır Yemek, Tabldot Yemek
Hazır çorba ve bulyon, puding, toz
karışımlar, mayonez, sos vb
Kuruyemiş ve Çerezler
Baharat İşleme
Alkolsüz İçecekler
Alkollü İçecekler
Bal, polen, arı sütü ve temel petek
üretimi ve ambalajlama
Gıda Katkı ve Aroma Maddeleri
SAYI
120
8
9
1
2
Nişasta ve Nişasta mamulleri
Bisküvi, Çikolata, Kakaolu ve
Benzeri Ürünler
Un üretimi
3
Yem
157
Unlu mamuller üretimi
39
Diğer
97
Gıda ile Temas Eden Maddeler
Kaynak: İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, 2013
4
4
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL
YATIRIM POTANSİYELİ
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
AKSARAY’DA TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN
1. İlin ulaşım imkânlarının uygun olması,
2. Kalkınmada öncelikli bölgelere mahsus teşviklerin bulunması,
3. Kaliteli ucuz ve sürekli kaba yem (yonca ve silajlık mısır) temininin kolay olması,
4. Geniş tarım arazilerinin olması,
5. Süt ve ürünleri alanında ulusal firmaların bulunması,
6. İklim ve toprak yapısı olarak yem bitkileri yetiştiriciliğine uygun olması,
7. Ankara, Konya ve Kayseri gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle pazarlama
konusunda avantajlı olması,
8. Üreticilerin kooperatifleşme oranının oldukça yüksek olması,
9. Kalifiye ve ucuz işgücü potansiyelinin fazla olması,
10.İlde demiryolu projesinin programa alınmış olması.
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
AKSARAY’DA TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR
SEKTÖR ADI
Hayvancılık
AÇIKLAMA
İlde üreticiler, başta tarımsal amaçlı kooperatifler olmak üzere üretici ve ıslah
birlikleri etrafında örgütlenmişlerdir. Faal olarak 89 adet tarımsal kalkınma, 39
adet sulama ve 1 adet su ürünleri kooperatifi ile 3 adet yetiştirici ve 11 adet
üretici birliği bulunmaktadır.
Yetiştiricilerin bilinçlenmesinde, üretim teknikleri konusunda yapılan yoğun
eğitim, yayım faaliyetleri ile beraber yurtiçi teknik (örnek ahırlar, işletmeler)
gezilerin çok katkısı olmuş ve gerek teorik gerekse pratik eğitimler sayesinde
tekniğine uygun yarı açık ahırlarda, oldukça verimli üretim yapılmaktadır.
İlde halen 17.511 kayıtlı işletmede toplam 220.684 büyükbaş hayvan
bulunmakta, bunun 190.799 adedi kültür ırkı ve kültür melezidir. 2013 Yılı
itibariyle küçükbaş hayvan varlığı 408.862 adettir.
Yem bitkileri yetiştiriciliği konusunda üreticiler iyi bir bilgi birikimi ve
tecrübeye sahip olup aynı zamanda verimli ve kaliteli bitki çeşitleri ile yeterli
mekanizasyon altyapısı bulunmaktadır. Bu sayede kaliteli ve depolanabilir
(küçük/büyük balyalar, paketlenmiş silaj vs) kaba yem temini mümkün
olmaktadır. İl de 2013 yılı TÜİK verilerine göre 123.535 da yonca, 43.550 da
fiğ, 60.858 da silajlık mısır ve 13.216 da danelik mısır ekilişi vardır.
İlde ulusal bir firma olan SÜTAŞ başta olmak üzere ulusal ve bölgesel düzeyde
26 adet süt/et (paket süt, taze peynir, tereyağı, kaşar, süt tozu, taze et, sucuk,
kavurma vs) işleme tesisi mevcuttur.
Bu haliyle İldeki süt sığırcılığı ve damızlık sığır işletmeleri yatırımlarını cazip
hale getirmektedir.
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
SEKTÖR ADI
Çerezlik ve
Yağlık Ayçiçeği
Hububat
Patates
Süt ve Ürünleri
Organik tarım
Bisküvi
Yem bitkileri
(yonca, silajlık
mısır)
AÇIKLAMA
İlde 2013 yılında 150.398 da yağlık ve 20.125 da çerezlik ayçiçeği tarımı
yapılmıştır. Bu ürünlerin işlenmesi ile ilgili (çerez paketleme, yağ vs) yatırım
yapılabilir.
İlde toplam 1,65 milyon da hububat tarımından 545.594 ton üretim olmuştur.
Bunun yanında diğer depolanabilir baklagil veya endüstri bitkileri de hesaba
katıldığında depolama yatırımları yapılabilir. Bununla ilgili lisanslı
depoculuk faaliyetleriyle de yatırım daha cazip hale gelebilir.
İlde 2013 yılında 108.478 da patates tarımı yapılmıştır. Toplam üretim
347.512 ton civarındadır. Bu ürünle ilgili cips, dondurulmuş ürün vs
yatırımları yapılabilir.
304.448 ton sütün hijyenik şartlarda işlenmesi ve üretilecek ürünlerin
çeşitlendirilmesi için süt işleme merkezlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
İlin özellikle Konya ile sınır olan bölgesindeki geniş arazileri özellikle
organik tarım uygulamaları için oldukça uygun yapıdadır.
Yaklaşık 800 bin dekarlık alanda buğday tarımı yapılmakta ve bu alanda un
fabrikalarından başka bir yatırım bulunmamaktadır
İlde 2013 yılı TÜİK verilerine göre 123.535 da yonca, 43.550 da fiğ, 60.858
da silajlık mısır ekilişi vardır.
Bu ürünlere yönelik muhafaza ve depolama kolaylığı sağlayan (silaj
streçleme, preslenmiş yonca, büyük ebatta balya vs) yatırım tesisleri
kurulabilir.
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TEŞVİK ve
DESTEKLER
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
EKONOMİK YATIRIMLAR
DESTEK KAPSAMI
KİMLER BAŞVURABİLİR
YATIRIM KONULARI
YATIRIM TUTARI VE
DESTEK ORANI
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar
ile mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji
yenilenmesine yönelik yatırımlar ya da kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına
yönelik yatırımlar
Gerçek ve tüzel kişiler
 Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu)
 Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar
 Tarımsal faaliyetlere yönelik alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz,
güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri
 Hayvansal Orjinli Gübre İşlenmesi ve Paketlenmesi
 Koyun, Keçi ve Manda konularında sabit yatırımlar
 Kütlü Pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı
 Hibeye Esas Yatırım Miktarı
 Gerçek Kişilerde
: 300.000 TL
 Tüzel kişilerde
: 800.000 TL
 Hibe Desteği Oranı
: %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 14.12.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No: 2013/59)”
yer almaktadır.
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
BİREYSEL SULAMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
DESTEK KAPSAMI
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için,
belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipmanları alımlarını ve yerinde
montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel Kişiler
YATIRIM
KONULARI
YATIRIM TUTARI
VE DESTEK ORANI










Tarla içi damla sulama sistemi kurulması
Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması
Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması
Gerçek kişiler için
: 100.000 TL
Tüzel kişiler için
: 200.000 TL
Hibe Desteği Oranı
: %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 14.05.2014 tarih ve 29000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ no:
2014/13)” yer almaktadır.
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
DESTEK KAPSAMI
Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için çiftçilerin makine ve ekipman alımlarını ve
yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gereken usul ve esasları kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel Kişiler







DESTEKLENEN
MAKİNEEKİPMANLAR














YATIRIM TUTARI
VE DESTEK ORANI

Anıza doğrudan ekim makinesi
Arıcılık makine ve ekipmanı
Balıkçı gemilerinde soğuk depo
Balya makinesi
Bahçe traktörü
Biçerbağlar
Biçerdöver ürün hasasında kullanılan
verim ölçer kiti
Canlı balık nakil tankı
Çayır biçme makinesi
Çeltik fide dikim makinesi
Çiftlik gübresi dağıtma makinesi
Dal parçalama makinesi
Diskli tırmık
Dip kazan
El traktörü
Fındık toplama makinesi
Fındık, mısır, çeltik, ayçiçeği, k. Çekirdeği
kurutma makineleri
File sisteminin kurulması
Güneş kolektörü
Kimyevi gübre dağıtma makinesi
Hibeye Esas Yatırım Miktarı;
 Gerçek Kişilerde : 50.000 TL
 Tüzel kişilerde : 100.000 TL
Hibe Desteği Oranı
: %50





















Mibzer
Mini yükleyici
Motorlu tırpan
Pamuk toplama makinesi
Pancar söküm makinesi
Patates söküm makinesi
Pülverizatör
Sap parçalama makinesi
Sap toplamalı saman makinesi
Silaj makinesi
Sıra arası çapa makinesi
Su ürünlerinde buzlama makinesi
Su ürünleri için kuluçka dolabı
Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
Süt analiz cihazı
Tambur filtre
Taş toplama makinesi
Tarım römorkları
Toprak frezesi
Yem hazırlama makinesi
Zeytin hasat makinesi
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 10.05.2014 tarih ve 28996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ No: 2014/10)” yer almaktadır.
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
IPARD KAPSAMINDA VERİLEN AB HİBE DESTEKLERİ
UYGULAYICI KURUM: TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK)
TEDBİR ADI
101-1 Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım
101-2 Et üreten tarımsal işletmelere yatırım
 Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)
 Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)
103-1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
 Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)
 Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)
103-2 Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
 Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama)
DESTEĞE ESAS
HARCAMA
LİMİTLERİ
(EN AZ-EN FAZLA)
(AVRO)
15.000 - 1.000.000
DESTEK
ORANI
(%)
20.000 - 1.000.000
15.000 - 500.000
50-65
50-65
50.000 - 3.000.000
25.000 - 1.000.000
50
50
30.000 - 3.000.000
50
50-65
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TEDBİR ADI
 Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)
103-3 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması
103-4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
302-1 Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve
geliştirilmesi
302-2 Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi
302-3 Kırsal turizm
302-4 Kültür balıkçılığının geliştirilmesi
DESTEĞE ESAS
HARCAMA
LİMİTLERİ
(EN AZ-EN FAZLA)
(AVRO)
30.000 - 3.000.000
50.000 - 1.250.000
50.000 - 1.500.000
5.000 - 250.000
10.000 - 400.000
15.000 - 500.000
15.000 - 400.000
DESTEK
ORANI
(%)
50
50
50
50
50
50
50
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
TARIMSAL KREDİLER
UYGULAYICI KURUM: ZİRAAT BANKASI, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
Yatırım
İşletme Dönemi
Dönemi
/Kredisi
KREDİ KONULARI
Kredi Üst
Limiti(TL)
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI
Damızlık süt sığırı
yetiştiriciliği
Yaygın hayvansal
üretim
Damızlık
Büyükbaş Hayvan
Küçükbaş Hayvan
750.000 TL'ye kadar
750.001-5.000.000 TL
5.000.001-20.000.000 TL
50.000 TL'ye kadar
50.001-500.000 TL
Etçi sığır yetiştiriciliği
Düve yetiştiriciliği
Yetiştiriciliği
Besiciliği
Yetiştiriciliği
Besiciliği
Arıcılık
Kanatlı sektörü
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
Su ürünleri yetiştiriciliği
Su Ürünleri
Su ürünleri avcılığı
100
75
50
50
25
100
100
50
50
100
100
50
50
100
100
50
50
50
25
50
25
100
100
25
50
100
50
50
25
100
50
25
20.000.000
500.000
7.500.000
7.500.000
3.000.000
5.000.000
5.000.000
1.500.000
1.500.000
3.000.000
7.500.000
5.000.000
2.000.000
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
KREDİ KONULARI
Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
Kredi Üst
Limiti (TL)
BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
Kontrollü örtüaltı
tarımı
750.000 TL'ye kadar
50
50
750.001 -5.000.000 TL
50
25
5.000.001 -10.000.000 TL
25
25
50.000 TL'ye kadar
50
50
50.001 - 500.000 TL
25
25
Çok yıllık yem bitkisi üretimi
100
75
2.500.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
100
100
10.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı
50
50
Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı
Süs bitkisi üretimi
İyi tarım/Organik tarım uygulamaları
50
50
50
50
50
50
1.000.000
5.000.000
2.500.000
5.000.000
Yaygın bitkisel
üretim
10.000.000
500.000
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
2014 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
İNDİRİM ORANI (%)
KREDİ KONULARI
Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
Kredi Üst
Limiti (TL)
MUHTELİF KONULAR
Tarımsal mekanizasyon
50
50
1.500.000
Modern basınçlı sulama
100
100
1.500.000
Arazi alımı
Diğer üretim konulan
25
25
25
25
500.000
500.000
TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI
Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği
100
75
7.500.000
Büyükbaş Hayvan Besiciliği
75
50
5.000.000
Küçükbaş Hayvan Besiciliği
100
75
5.000.000
Kontrollü Örtü Altı Tarımı
75
75
7.500.000
Su Ürünleri Avcılığı
Tarımsal Ürünler İşleme, Paketleme, Depolama
Tesisi
75
75
3.000.000
75
50
5.000.000
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
YATIRIM TEŞVİKLERİ
UYGULAYICI KURUM: EKONOMİ BAKANLIĞI, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü
GENEL AÇIKLAMALAR
İlgili Mevzuat
 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar”
 20.06.2012 tarih ve 28329 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)”
Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve
2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beşyüzbin
Türk Lirası olması gerekir. Ayrıca, yatırımların asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer
şartları sağlaması da gerekir.
 Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve
teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası
olması gerekir.
 Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran
varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım
tutarının yüzde ellisini aşamaz.
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Müracaat
 Teşvik belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları
kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle
belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki
yerel birimlere de müracaat edilebilir.
Teşvik belgesi
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için, projenin uygun görülmesi ve teşvik
belgesi düzenlenmesi gerekir.
Diğer desteklerden yararlanma
Bu kapsamdaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece
sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki
diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.”
Tarım sektörüne ilişkin değerlendirme
 Tarım Sektörüne yönelik yatırımlar, “Genel Teşvik Sistemi” ve “Bölgesel Teşvikler”den
yararlanabilir.
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

Bölge ayrımı yapılmaksızın, belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartı ile diğer Tebliğ şartlarını sağlayan
Tarımsal yatırımlar, Genel Teşvik Sistemi kapsamında;
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 KDV İstinası desteğinden faydalanılabilir.

Ayrıca, Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep
edilmesi halinde Genel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.

Genel teşvik sistemi kapsamında teşvik edilemeyecek yatırımlar:
o Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık
unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve
nişasta bazlı şeker.”
o Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
o Küp şeker.
o 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
o Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık
yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
o Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek
hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
o 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları:
o Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş,
o Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari150 büyükbaş,
o Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari150 büyükbaş/dönem,
o Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem,
o Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dahil) 1.000 küçükbaş dönem şartı aranır.

AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
BÖLGESEL TEŞVİKLER
Aksaray ilinde Bölgesel Teşvikler Kapsamında Desteklenen Tarımsal Sektörler
BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN
YARARLANACAK SEKTÖRLER
ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA
KAPASİTELERİ
Entegre hayvancılık yatırımları (entegre
damızlık hayvancılık yatırımları dahil)*
500 Bin TL
Gıda ürünleri ve içecek imalatı**
1 Milyon TL
Su ürünleri yetiştiriciliği (Balık yavrusu
ve yumurtası üretimi dahil)
500 Bin TL
Soğuk hava deposu hizmetleri
500 metrekare
Lisanslı depoculuk
1 Milyon TL
Seracılık
10 Dekar
*Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem,
damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve
et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem
asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
**Gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka,
kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter
pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve
ambalajlanması" yatırımları bölgesel teşviklerden yararlanamaz.
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
Aksaray ilinde Bölgesel Teşvik Kalemleri
DESTEK UNSURLARI
31.12.2014 tarihine kadar
başlanılan yatırımlar
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
KDV İSTİSNASI
VERGİ İNDİRİMİ
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Vergi İndirim Oranı (%)
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Desteğin Uygulama Süresi
Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
YATIRIM YERİ TAHSİSİ
FAİZ DESTEĞİ
TL Kredisi
Dövize Endeksli Kredi/Döviz Kredisi
01.01.2015 tarihinden
itibaren başlanılan
yatırımlar
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
40
80
30
70
7 yıl
6 yıl
35
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
5 puan
2 puan
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BÖLGESEL TEŞVİK KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine
ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
KDV İstisnası: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine
ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Vergi İndirimi: gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli
olarak uygulanmasıdır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için
ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça
karşılanmasıdır.
Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman
desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin
veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karşılanmaktadır.
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN FAYDALANMA
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıdaki şartlarından
en az birini sağlaması durumunda vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından
bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.
Sağlanması gerekli şartlar
 Yatırımın Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilmesi,
 Yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu
yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösteren alanda entegrasyonu
sağlayacak bir yatırım olması.
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR
UYGULAYICI KURUM: AHİLER KALKINMA AJANSI
Kalkınma Ajansları, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Kalkınma
Bakanlığının onayladığı Çalışma Programı ve Bütçe doğrultusunda hazırlanan ve finanse edilen Mali
Destek Programları kapsamında tarım sektörüne de destek sunabilmektedirler.
Bu programlar kapsamında, destek için öncelikli alanlar, örnek proje konuları ve
başvuru koşulları Ajansların web-sitelerinde ilan edilmekte ve Başvuru rehberlerinde ayrıntılı
bilgiler yer almaktadır.
Kalkınma Ajansları, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça
belirtilmek kaydıyla;
 Yerel idarelere,
 Üniversitelere,
 Kamu kurum ve kuruluşlarına,
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına,
 Sivil toplum kuruluşlarına,
 Kâr amacı güden işletmelere,
 Kooperatif ve birliklere,
 Gerçek ve tüzel kişilere, proje veya faaliyetleri için “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet
destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde “mali ve teknik” olmak üzere
iki konuda destek sağlanmaktadır.
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
Mali Destek Türleri:
Doğrudan Finansman Desteği
Doğrudan finansman desteği, ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı
desteklerden oluşur. Ancak ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı
konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan
yönetmek suretiyle, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de doğrudan
destek sağlayabilir. Bu destek 3 şekilde sağlanır; “Güdümlü Proje Desteği”, “Doğrudan Faaliyet
Desteği” ve “Proje Teklif Çağrısı”
Faiz Desteği
Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki
projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz
giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz Kredi Desteği
Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde
belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali
desteğin bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin taksitler
halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az üç ay geri ödemesiz
dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içinde
tamamlanır.
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ
Desteklenen Sektörler
1- Madencilik ve taş ocakçılığı
2- İmalat
3- Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
4- Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
5- İnşaat
6- Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
7- Ulaştırma ve depolama
8- Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
9- Bilgi ve iletişim
10- Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
11- İdari ve destek hizmet faaliyetleri
12- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
13- Diğer hizmet faaliyetleri
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am
Destek Programları
1234567-
Genel Destek Programı
Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı
Kobi Proje Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
Tematik Destek Programı İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
Finansman Destekleri (Kredi Faiz)
Kosgeb Hizmet ve Destekleri Veri Tabanına Kayıt
Bir işletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanabilmesi için öncelikle veri tabanına kayıt olması
gerekmektedir. Veri tabanına kayıt işlemleri için http:\\www.kosgeb.gov.tr adresinden “E-KOBİ”
tıklanıp KOSGEB’ e ilk kayıt linkini seçip işletmeye ait bilgiler girilir kaydedilip sonraki sayfada
KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurulur.
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
DİĞER TARIMSAL YATIRIM DESTEKLERİ
GAP, DAP, KOP, DOKAP İLLERİNDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİ PROGRAMI
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Hayvancılık Genel
Müdürlüğü
GAP, kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin,
Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak; DAP kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis,
Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van;
DOKAP kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin,
Bayburt ve KOP kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde, Aksaray illerinde
DESTEK KAPSAMI
Büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş kapasiteli, Küçükbaş için en
az 100 baş anaç, en çok 200 baş kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve
kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımına hibe
desteği uygulanır.
KİMLER
Gerçek ve Tüzel kişiler
BAŞVURABİLİR
 İNŞAAT
Yeni İnşaat veya Tadilat
: %50
YATIRIM KONULARI
 HAYVAN ALIMI
VE DESTEK ORANI
Damızlık boğa, koç ve teke alımı : %80
Hibe Desteği Programı 2014- 2018 yılları arasında uygulanır.
Not: Uygulamaya ilişkin detaylar 05.07.2014 tarih ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/28 sayılı Tebliğ’de
mevcuttur.
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am

İletişim Bilgileri
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT)
Adres: Eskişehir Yolu 9. Km Yeni Bina 14.Kat Lodumlu / ANKARA
Tel: 0 (312) 258 84 52 0 (312) 258 84 09
Faks: 0 (312) 258 85 16
Web: www.taryat.gov.tr
E-posta: [email protected]

Ekonomi Bakanlığı- Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Adres: İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA
Tel: 0 (312) 444 63 63
Web: www.ekonomi.gov.tr
E-posta: [email protected]

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı –Aksaray İl Müdürlüğü
Adres: Ereğli Kapı Mah. Ziraat Caddesi AKSARAY
Tel: 0 (382) 213 10 21
Faks: 0 (382 213 29 07
Web : www.aksaraytarim .gov.tr

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu –Aksaray İl Koordinatörlüğü
Adres: Meydan Mahallesi, Küçük Bölçek Caddesi, No:137 Merkez
Tel:0(382) 222 00 80- 81
Faks:0(382) 222 00 82
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
am

Aksaray Valiliği
Adres: Turizm Cad. Minarek Mah. 68100 AKSARAY
Tel: 0 (382) 213 50 20 - 21 - 22
Faks: 0 (382) 213 11 50
Web : www.aksaray.gov.tr
E-posta:[email protected]

Ahiler Kalkınma Ajansı
Adres: Kapucubaşı Mah. Atatürk Bulvarı No:57 NEVŞEHİR
Tel: 0 (384) 214 36 66
Faks: 0 ( 384) 214 00 46
Web: www.ahi-ka.org.tr
E-posta: [email protected]

Aksaray Yatırım Destek Ofisi
Adres: E 90 Cad. No:106 Merkez/ AKSARAY
Tel: 0 (382) 215 00 18

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Adres: Abdülhak Hamit Cad. No:866 Altmışevler / MAMAK / ANKARA
Tel: 0 (312) 595 28 00
Faks: 0 (312) 368 07 15
am
AKSARAY İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ
EYLÜL 2014
Download

aksaray - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı