T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
2003-2011
DESTEK BİZDEN,
ÜRETİM SİZDEN
ERZURUM
“Türk tarımını kalkındırmadan
Türkiye’yi kalkındıramayız”
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
“Ekolojik denge ve
küresel gıda sorunları için
şimdi tarım zamanı”
Mehmet Mehdi EKER
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Erzurum tarımında
yapısal değişim ve
dönüşüm çalışmaları
Tar›m
Türkiye
BÜYÜDÜ...
“Son 8 yılın 7’sinde büyüyerek ekonominin “tampon” ve Türkiye’nin “lokomotif”
sektörü olan Tarım Sektörü, 75 Milyon insanımızın ve 30 Milyon turistin gıda ihtiyacını
karşılamış, 1.525 ürün ile 184 ülkeye 15,3 Milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.”
7
Çiftçinin
yüzü güldü
Çiftçi borçları
silindi…
•Erzurum’da Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden aldıkları kredileri
ödeyemeyen 5.819 çiftçimizin 8,3 Milyon TL’yi bulan borçları silindi.
9
Kefalet kanunu
ile çiftçi
mağduriyeti
sona erdi…
• 2007 yılında çıkarılan Kanun ile müteselsil kefalet yüzünden hacizle karşı karşıya
olan çiftçilerimizin mağduriyeti giderildi.
10
Tarımsal kredi
kullanımı
arttı…
•2002 yılında %59 olan tarımsal kredi faiz oranları,
sulama ve hayvancılık faaliyetlerinde sıfır’a (faizsiz), diğer tarımsal faaliyetlerde % 5’e
düşürüldü.
•T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2003 yılında çiftçilere
1,6 Milyon TL kredi kullandırılmış iken, 2011 yılında bu miktar 207,5 Milyon TL’ ye
yükseldi.
•Bu dönemde, Erzurum çiftçisine kullandırılan kredi miktarı 129,7 kat arttı.
11
Erzurum’da
tarımsal destekler
Tarımda “İlk”ler
Dönemi
Başlatıldı.
İlk kez…
• “Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme
Modeli” başlatıldı(2010).
• Devlet destekli tarım sigortası uygulamaları
başlatıldı (2006).
• “174 ALO GIDA HATTI” kuruldu (2009).
• Tarım arazilerinin “Bölünemez Parsel Büyüklüğü”
belirlenerek fiili toplulaştırma yapılması sağlandı(2007).
• Kırsal kalkınma yatırımları desteklendi (2005).
• GAP ve DAP kapsamında yer alan illerde 50 baş ve üzeri hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine
başlandı (2010).
• Damızlık süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine % 60 indirimli faiz
uygulaması başlatıldı(2006).
• Büyükbaş Besi Hayvancılığında sıfır faizli işletme kredisi, büyükbaş besi, süt ve küçükbaş hayvancılık
yatırımlarında % 50-60 oranlarında indirimli faizli kredi uygulaması başlatıldı(2010).
• Basınçlı sulama sistemi yatırımlarına, % 50 hibe ve sıfır faizli 5 yıl vadeli kredi uygulamaları başlatıldı
(2006-2007).
13
• Sünede havadan ilaçlamaya son verildi tamamen yerden ilaçlamaya geçildi ve sünede biyolojik mücadele
başlatıldı (2006).
• Meyve bahçelerinin yenilenmesi çalışmalarına destek verildi(2005).
• Sertifikalı tohumluk ve fidan kullanan üreticilere destek verildi(2005).
• Gübre desteği nakit olarak doğrudan çiftçilere verildi (2005).
• Toprak analizi için ilave destek uygulaması başlatıldı (2005).
• Ürün konseyleri kuruldu(2009).
• Akredite veteriner hekimlik uygulaması başlatıldı (2006).
• Yerli hayvan genetik kaynakları halk elinde koruma altına alındı (2005).
• Sertifikalı tohum üreticilerine destek verilmeye başlandı (2008).
• Su ürünleri üretimine destek verilmeye başlandı(2005).
• Küçükbaş hayvancılığına destek verildi (2006).
• “Sertifikalı Tarım Danışmanlığı Uygulaması” başlatıldı (2009).
• Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi oluşturuldu (2010).
• Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistemi oluşturuldu (2008).
• İyi tarım ve örtü-altı iyi tarım uygulamalarına destek verildi(2009).
• Anaç sığır ve manda desteklemesi uygulaması başlatıldı.(2008)
• Hayvan başı destek ödemesi başlatıldı(2008).
• Hububata prim desteği verildi (2005).
• Çiftçilerimize mazot desteği verildi (2003).
• Tarımsal kalkınma kooperatiflerine faizsiz kredi verildi (2003).
• Arıcılık destekleme kapsamına alındı (2003).
• Organik tarım için ilave destek uygulaması başlatıldı (2005).
• “Organik Tarım Bilgi Sistemi” kuruldu(2005).
14
• “Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi” kuruldu(2007).
• Bitki koruma ürünleri için “Bayilik Sınav Sistemi” getirildi (2007).
• Üreticilere tarım danışmanı istihdamı için destek verildi (2009).
• Çiğ sütün süt tozu olarak değerlendirilmesine destek verildi (2009).
• Koyun ve keçi sütüne sığır sütünden farklı olmak üzere destekleme verildi (2009).
• Ulusal süt kayıt sistemi ve damızlık koyun keçi kayıt sistemi kuruldu (2009).
• Süt fiyat düzenlemesi desteği verildi (2009).
• Buzağı desteği verildi(2003)
• Reçeteli zirai ilaç satışı uygulamasına geçildi(2009).
• Et ve Yumurta Tavukçuluğuna % 50 kanatlı sektörüne ise % 60 faiz indirimli biyogüvenlik kredisi uygulandı
(2010).
• Aşı desteği verildi(2005).
• “Alo Ofis Ürün Alım Hattı” kuruldu (2005).
• Yağlı tohumlardan aspire prim desteği verildi (2006).
• Tiftik üretimi desteği verildi(2006).
• Baklagiller prim desteği kapsamına alındı (2008).
• Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) ile tüm veriler kayıt altına alınmaya başlandı (2008).
• İşletme başına tarımsal yayım ve danışmanlık desteği verildi(2009).
• Fark ödeme desteklerinin havza bazlı yapılmasına başlandı(2010).
• Tritikale prim desteği kapsamına alındı (2010).
• Web Tarım TV yayına başladı (2010).
• İlk kez büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde faizsiz, 7 yıl vadeli kredi uygulaması başlatıldı (2010).
• İlk kez büyükbaş hayvan besiciliğinde faizsiz, 2 yıl vadeli kredi uygulaması başlatıldı (2010).
15
Mazot
desteği
başlatıldı…
•Erzurum’da çiftçilerimize, bu dönemde 72,5 Milyon TL mazot desteği sağlandı.
16
Kimyevi gübre
desteği doğrudan
çiftçimize
ödendi…
•Kimyevi gübre desteği doğrudan çiftçimize verildi, gübre fiyatlarındaki artıştan
üreticimizin olumsuz etkilenmesi önlendi.
•Erzurum çiftçisine, bu dönemde toplam 62 Milyon TL gübre desteği sağlandı.
17
İşimiz destek,
amacımız daha
çok üretmek…
•Erzurum’da 2011 yılında 60 Milyon TL destek verildi.
•2003-2011 döneminde toplam 518,2 Milyon TL tarımsal destek ödendi.
18
Prim destekleri
arttı…
•2002 yılında Erzurum’da çiftçilerimize prim desteği verilmezken, 2011 yılında
3,5 Milyon TL prim desteği verildi.
•2003-2011 yıllarında çiftçilerimize toplam 10 Milyon TL prim desteği verildi.
19
Hayvancılığa
özel önem
verildi…
•Erzurum’da 2002 yılında 883 Bin TL
hayvancılık desteği verilmiş iken, 2011
yılında 22,5 Milyon TL destek verildi.
•2003–2011 yıllarında, çiftçilerimize toplam
129,6 Milyon TL hayvancılık desteği verildi.
•2002-2011 döneminde, çiftçimize ödenen hayvancılık desteği miktarı 25 kat arttı.
•Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde Etçi Ve Kombine Irklarla Kurulacak
Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 2010/34 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı gereğince; Yeni inşaat yatırımında %30, Damızlık Gebe Düve alımında
%40, Sağım Ünitesi ve/veya soğutma tankı alımında %40 oranında hibe desteği
uygulanmaktadır.
20
Tarımsal Kalkınma
Kooperatiflerine
tam destek,
bereketli
gelecek…
•Erzurum’da 1999-2002 döneminde 8 adet kooperatif projesine 2,1 Milyon TL kredi
desteği sağlanmış iken, 2003-2011 döneminde 75 adet kooperatif projesine
65,4 Milyon TL destek sağlandı.
•Bu projeler ile 4.234 aile desteklendi.
•Kooperatiflere verilen kredi desteği 31 kat arttı.
21
Ürünler işlendi,
kazanç çoğaldı…
Kırsal kalkınma hamlesi başlatıldı.
• Tarım-sanayi entegrasyonunu
sağlayan % 50 hibe destekli Kırsal
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı 2006 yılında başladı.
•Böylece, tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması, depolanması
ve makine-ekipman alımları gibi ekonomik yatırımlar desteklendi.
•2.179 adet makine-ekipman alımı için 12,3 Milyon TL destek verildi.
•2006-2011 döneminde, 8,6 Milyon TL tutarında 47 proje tamamlanarak, 422 kişiye
istihdam sağlandı.
22
Cumhuriyet
tarihinde bir ilk;
tarım sigortası…
•Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerini gidermek üzere 70 yıllık bir
rüya olan Tarım Sigortası uygulamaları 2006 yılında başlatıldı.
•Bugüne kadar, Türkiye genelinde 1 Milyon 826 Bin, Erzurum’da ise 3.706 poliçe
kesildi ve poliçe bedelinin % 50’si hibe olarak karşılandı.
23
Veteriner hekim ve
mühendisler
çiftçimizin
yanında…
•Türkiye’de 7.500, Erzurum’da ise 150
tarım danışmanı göreve başlatıldı.
•Tarım danışmanı sayısı 2012 yılında
alınacaklarla birlikte Türkiye’de 10.000’e,
Erzurum’da ise 216’ye yükselecektir.
•Türkiye’de ilk kez ‘performansa dayalı sözleşme yenileme esası’ bu personel için
uygulandı.
•Tarım danışmanlarının büyük bir kısmı kadroya geçirildi
24
Suni tohumlama
çalışmaları…
•Özel veteriner hekim uygulamasıyla suni tohumlama çalışmaları hız kazandı.
•Erzurum’da, 2002 yılında 2.195 adet suni tohumlama yapılıyor iken, 2011 yılında bu
sayı 28.050 adede ulaştı.
•2003–2011 yıllarında 171.348 adet suni tohumlama yapıldı.
•Suni tohumlama sayısı 12,8 kat arttı.
25
Hayvan
hastalıklarıyla
daha etkili
mücadele...
•Hayvan hastalıklarıyla mücadele için önemli projeler hayata geçirildi.
•2010 yılında ŞAP aşılama kampanyası ile Erzurum’da hayvan varlığının % 90'ı
aşılandı.
•2003-2011 döneminde toplam 8,5 Milyon hayvan aşılandı.
•2003-2011 döneminde 1 Milyon 427 Bin büyükbaş hayvan kayıt altına alındı.
26
Güvenilir gıda,
sağlıklı yaşam...
174 alo gıda
hattı…
•Halk sağlığını korumak ve güvenli gıda
tüketimini sağlamak üzere gıda üretim ve satış yerlerinde denetimler arttırıldı.
•Erzurum'daki gıda denetçisi sayısı, 2002 yılında 12 iken, 2011 yılı sonu itibariyle 96'ya
çıkartıldı.
•Gıda denetimi sayısı ise, 2002 yılında 917 adet iken, 2011 yılında 6.700 adede
çıkarıldı.
•2009 "GIDA YILI" ilan edildi.
•174 ALO GIDA HATTI hizmete açıldı.
27
Mera ıslahında
dev adım...
•Mera ıslah çalışmalarına büyük önem verildi.
•Sağlanan destekler ve yapılan ıslah çalışmaları ile yem bitkileri üretim alanlarında
önemli artışlar sağlanarak kaliteli kaba yem ihtiyacının % 75’i karşılanır hale geldi.
•Erzurum’da, 20 proje kapsamında 153.071 da alanda mera ıslahı yapıldı.
28
Çiftçi eğitim ve
yayım
çalışmaları…
•Erzurum’da 2003–2011 döneminde, 145 adet çiftçi eğitim kursu açıldı. Bu kurslarda
134.916 çiftçi eğitildi. 141.220 adet liflet çiftçileri bilgilendirmek amacıyla dağıtıldı.
29
Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı
Destekleme
Kurumu kuruldu…
• 2007–2013 döneminde AB tarafından
kırsal kalkınmanın desteklenmesi için
ülkemize 874 Milyon Avro hibe sağlanacaktır.
Bu rakama 292 Milyon Avroluk ulusal katkı
eklendiğinde toplam kamu katkısı olarak 1 Milyar 166 Milyon Avro kırsal alanların
kalkındırılmasına hibe destek olarak kullandırılacaktır.
•IPARD Programı kapsamında; et, süt, meyve-sebze, su ürünleri sektörlerinde ve kırsal
kalkınma faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi kapsamında, AB kaynaklı kırsal kalkınma
desteklerinden çiftçilerimizin yararlanması sağlanacaktır.
•Kurumun Erzurum İl Koordinatörlüğü kuruldu. Böylece et, süt ve kültür balıkçılığına
yönelik yatırım faaliyetleri, süt ve süt ürünleri işlenmesi pazarlanması, et ve et ürünleri
işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, yerel
ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm ile üretici gruplarının
kurulmasına hibe desteği verilecektir.
•2011 yılında AB komisyonundan yetki devri alındı ve proje kabulleri başladı.
30
ÇMVA
çalışmaları…
•AB müktesebatına uyum çalışmaları
kapsamında, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA)
sistemi Adana, Bursa, Erzurum, Giresun, İzmir, Konya,
Nevşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ olmak üzere dokuz ilde kurulmuştur. 2011 yılında
Samsun, Malatya ve İstanbul illeri de sisteme dahil edilmiştir.
•Çiftçilerimizin sisteme katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla 2008 yılında işletme
başına 150 TL, 2009,2010 ve 2011 yıllarında ise işletme başına 300 TL destekleme
ödemesi yapıldı.
•Erzurum’da 2011 yılında sisteme kayıtlı 42 işletmeye 12.600 TL katılım desteği ödendi.
31
EBK yeniden
üreticimizin
hizmetine
sunuldu…
•Et-Balık kombinaları, 2005 yılı Ağustos ayında ‘özelleştirme kapsamından
çıkarılarak’ tekrar çiftçimizin hizmetine sunuldu.
•Erzurum EBK kombinası da özelleştirme kapsamından çıkartıldı.
•Kombinada 2003-2011 yıllarında toplam, 99.074 büyükbaş hayvan kesildi.
Karşılığında üreticilere 152,7 Milyon TL ödeme yapıldı.
32
TİGEM
faaliyetleri…
•Tarım İşletmelerinden, sertifikalı 9.051 ton hububat ve 685 ton yem bitkileri
tohumlukları ile üstün vasıflı 545 baş damızlık sığır ve 1.689 baş damızlık koyun arz
edildi.
•Çiftçilerin sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması ve tohumluğa kolay
ulaşımının sağlanması amacıyla İl geneline 6 adet TİGEM bayiliği kuruldu.
•Bayi Otomasyon Sistemine geçildi.
33
Sertifikalı
tohumluk…
Üretimde bolluk…
•Sertifikalı tohum kullanımına, 2005 yılında ilk kez destek verilmeye başlandı.
•Erzurum’da çiftçilerimize, 2005–2011 döneminde toplam 530 Bin TL destekleme
yapıldı.
34
TMO
alımları…
•Toprak Mahsulleri Ofisi, Erzurum’da son 9 yılda 72.815 ton hububat alımı yaptı ve
karşılığında çiftçilere 29,4 Milyon TL ödedi.
35
Arazi
toplulaştırma
çalışmaları…
•Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından, 2003-2011 yılları arasında
Erzurum’da 25 köyde 26.510 ha alanda arazi toplulaştırma çalışması yapıldı.
•2012 yılında 10 köyde 12.505 ha alanda toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.
36
Özel İdare
kaynaklı projeler…
•2010 yılı sonunda hazırlanan “Erzurum İli Meyveciği Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Projesi” kapsamında 2011 yılında 19.250 fidan (Elma, Erik, Vişne, Armut, Kiraz, Şeftali
ve Kaysı) ve 3000 adet ceviz 1200 adet dut fidanı alımı yapılarak, proje dahilinde
120 adet bahçe tesis edilmiştir.
37
Doğu Anadolu
Projesi…
•Proje kapsamında 2010-2011 yatırıma alınan 10 projenin 8’i tamamlandı 4,2
Milyon TL hibe desteği ödendi
38
Diğer
çalışmalar…
•2009-2010 yıllarında Çoruh havzası meyvecilik atılım projesi kapsamında 8 ilçede
92 köyde 221 çiftçiye 1.582 da alanda kapama meyve bahçesi tesis edilmiştir.
•2010 yılı Mera Kanunu tanıtım projesi kapsamında Mera Islah ve Amenajman
Projesi uygulanan Narman-Şekerli Merası Altınbayrak ile ödüllendirildi.
39
Erzurum’da artış
gösteren
bazı ürünler…
Kiraz Üretimi;
• 2002 yılında 10.785 ton iken,
• 2010 yılında 21.885 tona yükseldi.
• Son 8 yıldaki artış %103
40
Marul Üretimi;
Taze Fasulye Üretimi;
• 2002 yılında 851 ton iken,
• 2002 yılında 4.643 ton iken,
• 2010 yılında 1.666 tona ulaştı.
• 2010 yılında 7.069 tona ulaştı.
• Son 8 yıldaki artış %95
• Son 8 yıldaki artış %52.
Türk tarım sektörü, 75 milyon
insanımızın ve 30 milyon turistin
gıda ihtiyacını karşılıyor.
1.525 ürün ile 184 ülkeye 15,3 milyar
dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Download

ERZURUM - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı