D.Ü TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 DERS YILI DÖNEM-I
HÜCRE BİLİMLERİ-1 DERS KURULU
15.09.2014-03.11.2014
Dersler
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik
Halk Sağlığı
Acil Tıp
Kütüphane Dök.Hiz.
TOPLAM
Teorik
50
16
8
7
8
3
92
Pratik
2(2x4)
2
Ders Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cenap EKİNCİ
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Belkıs AYDINOL
(Biyokimya)
Prof. Dr. Nuriye METE
(Biyokimya)
Prof. Dr. A.Rahman KAPLAN
(Biyokimya)
Prof. Dr. Sabri BATUN
(Biyokimya)
Prof. Dr. Eşref YEĞİN
(Biyokimya)
Prof. Dr. Ali CEYLAN
(Halk Sağlığı)
Prof. Dr. Günay SAKA
(Halk Sağlığı)
Prof. Dr. Aydın ECE
(Çocuk Sağ.)
Prof.Dr.S.HOŞOĞLU
( Enf.hast.)
Doç.Dr. Mahmut BALKAN
(T.Biyoloji)
Doç.Dr. A. Çetin TANRIKULU (Göğüs Hast.)
Doç.Dr. Abdurrahman ABAKAY (Göğüs Hast.)
Yrd. Doç. Dr. İ. KAPLAN
(Biyokimya)
Yrd.Doç.Dr. Sevgi İRTEGÜN
(T.Biyoloji)
Yrd.Doç.Dr. Bahadır ERCAN
(Biyokimya)
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz PALANCI (Halk Sağ.)
Yrd.Doç.Dr. Mahşuk TAYLAN (Göğüs Hast.)
Yrd.Doç.Dr. Recep DURSUN
(Acil)
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ZENGİN
(Acil)
Yrd.Doç.Dr. H. Mansur DURGUN
(Acil)
Yrd. Doç Dr Ercan GÜNDÜZ
(Acil)
Yrd.Doç.Dr. Gülten TOPRAK (Biyokimya)
Yrd.Doç.Dr. Aysun EKİNCİ
(Biyokimya)
Toplam
52
16
8
7
8
3
94
Ders
saati
6
9
6
2
21
7
2
2
6
Pratik
10
1
4
8
Pratik
5
Dönem I
Ders Kurulunun
Adı
Hücre Bilimleri 1 Ders Kurulu
Hücre Bilimleri I
Ders Kurulunun
Türü
Zorunlu
Ders Kurulunun
Kredisi
8
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun
Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Cenap EKİNCİ
Ders Kurulunun
Ön Koşulları
Yok
Ders Kurulunun
Süresi
8 hafta
Teorik ders saati
94
Uygulamalı ders
saati
2
Ders Kurulunun
İçeriği
Ders Kurulunun
Amacı
Organik
Kimyaya
Giriş,
Protein-ler-Aminoasitler-LipitlerKarbonhidratların yapılarını, İşleyisini ve Görevlerini öğrenmek,Hücrenin
yapısını, organelleri, görevlerini öğrenmek
Öğrenim Çıktıları 1- Organik kimyada temel kavramları bilmeli, alkan-alken-aldehit-ketonkarboksilerin özelliklerini açıklıyabilmeli, asit ve bazların fonksiyonları
bilmeli
2- Aminoasitlerin ve Proteinlerin yapısını bilmeli, özeliklerini, sentezini ve
görevlerini açıklıyabilmeli
3- Lipitlerin yapısını bilmeli, özeliklerini, sentezini ve görevlerini
açıklıyabilmeli
4- Karbonhidratların yapısını bilmeli, özeliklerini, sentezini ve görevlerini
açıklıyabilmeli
5- Nükleotidlerin yapısını, isimlerini sayabilmeli,
6- Hücre organellerini ve görevlerini sayabilmeli,
7- Hücrede Çekirdeğin yapısını ve görevlerini açıklayabilmeli
8-Hücre bölünmesinin esalarını, mitoz ve mayoz bölünmeyi
açıklıyabilmeli
Öğretme
Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney, ödev,
Değerlendirme
Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans
Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Dönem I
Hücre Bilimleri 1 Ders Kurulu
DÖNEM 1 UYUM ETKİNLİKLERİ VE HÜCRE BİLİMLERİ 1
TARİH
Gün
Saat
DERS
15 .09.2014
Pazartesi
1
Uyum Etkinliği
Pazartesi
2
Uyum Etkinliği
Pazartesi
3
Uyum Etkinliği
Pazartesi
4
Uyum Etkinliği
Pazartesi
5
Uyum Etkinliği
Pazartesi
6
Uyum Etkinliği
Pazartesi
7
Uyum Etkinliği
Pazartesi
8
Uyum Etkinliği
Salı
1
Uyum Etkinliği
Salı
2
Uyum Etkinliği
Salı
3
Uyum Etkinliği
Salı
4
Uyum Etkinliği
Salı
5
Uyum Etkinliği
Salı
6
Uyum Etkinliği
Salı
7
Uyum Etkinliği
Salı
8
Uyum Etkinliği
Çarşamba
1
Uyum Etkinliği
Çarşamba
2
Uyum Etkinliği
Çarşamba
3
Uyum Etkinliği
Çarşamba
4
Uyum Etkinliği
Çarşamba
5
Uyum Etkinliği
Çarşamba
6
Uyum Etkinliği
Çarşamba
7
Uyum Etkinliği
Çarşamba
8
Uyum Etkinliği
Perşembe
1
Uyum Etkinliği
Öğrenci değişim programları (ERASMUS FARABİ) (Hastane Konferans Salonu)
Prof. Dr. S.DAYAN
ve Erasmus Ofisi çalışanları
Perşembe
2
Uyum Etkinliği
Tıp Fakültesinde ERASMUS tecrübesi
(Hastane Konferans Salonu)
Prof. Dr. S.DAYAN
Erasmusa katılımış öğrenciler
Perşembe
3
Uyum Etkinliği
Tıp Fakültesi Mevzuatı
(Hastane Konferans Salonu)
Prof. Dr. A. ŞENYİĞİT
(Dekan Yrd)
16 .09.2014
17 .09.2014
18 .09.2014
KONU
Başlarken - Ne düşünüyorum?
(Hastane Konferans Salonu)
Açılış töreni ve hoşgeldiniz konuşması
(Hastane Konferans Salonu)
Dicle Tıp Fakültesi, geçmişten geleceğe
(Hastane Konferans Salonu)
Tıp Fakültesi bölümlerinin görsel tanıtımı
(Hastane Konferans Salonu)
Diyarbakır tarihi ve tıp
(Hastane Konferans Salonu)
Üniversite ve Diyarbakır gezisi
(Şehir Turu)
Üniversite ve Diyarbakır gezisi
(Şehir Turu)
Üniversite ve Diyarbakır gezisi
(Şehir Turu)
Günümüzde Üniversite Kavramı
(Hastane Konferans Salonu)
Nasıl öğreniyorum? Nasıl çalışmalıyım?
(Hastane Konferans Salonu)
ÖĞRETİM ÜYESİ
Ulusal Çekirdek Eğitim Programı
Yrd.Doç.Dr.H. YÜKSEL
Beyaz önlük giyme ve yemin töreni
(Hastane Konferans Salonu)
Bilim, tıp ve etik
(Hastane Konferans Salonu)
Tıp Fakültesi hastanesi gezisi
(Hastane Konferans Salonu)
Tıp Fakültesi hastanesi gezisi
(Hastane Konferans Salonu)
Gezi sonu Başhekimlik kokteyli
(Hastane Konferans Salonu)
Multi medya gösterimi
(Hastane Konferans Salonu)
Multi medya gösterimi
(Hastane Konferans Salonu)
Multi medya gösterimi
(Hastane Konferans Salonu)
Multi medya gösterimi ve değerlendirme
(Hastane Konferans Salonu)
Günümüzde tıp eğitimi ve Bologna süreci
(Hastane Konferans Salonu)
Tıp Fakültesi Ders programlarının tanıtımı
(Hastane Konferans Salonu)
Sınavlar, devam ve ders geçme
(Hastane Konferans Salonu)
TUS, doktora ve hekimlerin ilgilendiği diğer
sınavlar (Hastane Konferans Salonu)
Doç. Dr. M. BİLİCİ
Prof. Dr. M.F. GÜRKAN
Dekan
Prof. Dr. R. IŞIK
Prof. Dr. A. ŞENYİĞİT
(Dekan Yrd)
Prof. Dr. K. HASPOLAT
Prof. Dr. K. HASPOLAT
Prof. Dr. K. HASPOLAT
Prof. Dr. K. HASPOLAT
Prof. Dr. C.KILINÇ
Prof. Dr. C.KILINÇ
Prof. Dr. M.F. GÜRKAN
Prof. Dr. M. ALDEMİR
Başhekim Yrd.
Prof. Dr. M. ALDEMİR
Başhekim Yrd.
Prof. Dr. M. ALDEMİR
Başhekim Yrd.
Prof. Dr. S. ALAN
Başhekim
Yrd.Doç.Dr. F.TEKE
Yrd.Doç.Dr. F.TEKE
Yrd.Doç.Dr. F.TEKE
Yrd.Doç.Dr. F.TEKE
Yrd.DoçDr.Hatice YÜKSEL
Prof. Dr. S. KEMALOĞLU
Dekan Yrd.
Prof. Dr. S. KEMALOĞLU
Dekan Yrd.
Yrd.Doç.Dr. Y. PALANCİ
Dönem I
18 .09.2014
19 .09.2014
22 .09.2014
23 .09.2014
24 .09.2014
1. Ders Kurulu Hücre Bilimleri 1
Tıp Fakültesi Mevzuatı
(Hastane Konferans Salonu)
Multi medya gösterimi
(Hastane Konferans Salonu)
Multi medya gösterimi
(Hastane Konferans Salonu)
Multi medya gösterimi
(Hastane Konferans Salonu)
Multi medya gösterimi ve değerlendirme
(Hastane Konferans Salonu)
Sağlık hukuku
(Hastane Konferans Salonu)
Prof. Dr. A. ŞENYİĞİT
(Dekan Yrd)
Yrd.Doç.Dr. F.TEKE
Perşembe
4
Uyum Etkinliği
Perşembe
5
Uyum Etkinliği
Perşembe
6
Uyum Etkinliği
Perşembe
7
Uyum Etkinliği
Perşembe
8
Uyum Etkinliği
Cuma
1
Uyum Etkinliği
Cuma
2
Uyum Etkinliği
Hasta, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının
hakları(Hastane Konferans Salonu)
Prof. Dr. S. HOŞOĞLU
Cuma
3
Uyum Etkinliği
Sağlık Hizmetlerinde kalite kavramı ve
akreditasyon (Hastane Konferans Salonu)
Yrd. Doç. Dr. İ. YILDIZ
Cuma
4
Uyum Etkinliği
Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ)
Yrd.Doç.Dr.H. YÜKSEL
Cuma
5
Uyum Etkinliği
Cuma
6
Uyum Etkinliği
Cuma
7
Uyum Etkinliği
Cuma
8
Serbest Çalışma
Pazartesi
1
Dönem 1 Amaç ve Öğrenim Hedefleri
Pazartesi
2
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim Hedefleri
Pazartesi
3
Halk Sağlığı
Grup çalışması (Tütün Kontrolü)
(A,B,C,D,E,grubu)
Pazartesi
4
Halk Sağlığı
Grup çalışması (Tütün Kontrolü)
(A,B,C,D,E,grubu)
Pazartesi
5
Pazartesi
6
Pazartesi
Pazartesi
Salı
Salı
7
8
1
2
Halk Sağlığı
Kütüphane ve
Dök.
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Biyokimya
Biyokimya
Salı
3
Halk Sağlığı
Salı
4
Halk Sağlığı
Salı
Salı
5
6
Salı
7
Salı
8
Biyokimya
Biyokimya
Tıp Tarihi ve
Tıbbi Etik
Tıp Tarihi ve
Tıbbi Etik
Çarşamba
1
Halk Sağlığı
Çarşamba
2
Halk Sağlığı
Çarşamba
3
Halk Sağlığı
Çarşamba
4
Halk Sağlığı
Türkiye ve Dünyada Sağlık Ekonomisi
(Hastane Konferans Salonu)
İyi Hekimlik uygulamaları programı ve
tanıtımı (Hastane Konferans Salonu)
Uyum etkinliklerinin genel değerlendirmesianket (Hastane Konferans Salonu)
Yrd.Doç.Dr. F.TEKE
Yrd.Doç.Dr. F.TEKE
Yrd.Doç.Dr. F.TEKE
Yrd.Doç.Dr. C. UYSAL
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. A. CEYLAN
Prof. Dr. S. DAYAN
Prof. Dr. Ali CEYLAN
Tütün kullanımının kontrolü
Dönem Koordinatörü
Prof. Dr. A.CEYLAN
Ders Kurulu Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Cenap EKİNCİ
Pof. Dr. A. CEYLAN,
Prof. Dr.G. SAKA
Doç. Dr. A.ABAKAY
Yrd.Doç. Dr. Y. PALANCİ
Yrd. Doç. Dr. M. TAYLAN
Prof. Dr. Günay SAKA
Tıp Öğrencisinin faydalanacağı kaynaklar
Prof. Dr. A. ECE
Organik Kimyada Temel kavramlar
Organik Kimyada Temel kavramlar
Grup çalışması (Tütün Kontrolü)
(F,G,H,I,J,grubu)
Prof. Dr. E.YEĞİN
Prof. Dr. E:YEĞİN
Pof. Dr. A CEYLAN,
Prof. Dr. G. SAKA
Doç. Dr. A.ABAKAY
Yrd.Doç. Dr. Y. PALANCİ
Yrd. Doç. Dr. M. TAYLAN
Doç.Dr. Ç.TANRIKULU
Prof. Dr. E.YEĞİN
Prof. Dr. E.YEĞİN
Yrd.Doç. Dr. Y. PALANCİ
Grup çalışması (Tütün Kontrolü)
(F,G,H,I,J grubu)
Hidrokarbonlar
Hidrokarbonlar
Hipokrat öncesi Tıp
Hipokrat öncesi Tıp
Yrd.Doç. Dr. Y. PALANCİ
Grup çalışması (Tütün Kontrolü)
(A,B,C,D,E,grubu)
Grup çalışması (Tütün Kontrolü)
(A,B,C,D,E,grubu)
Grup çalışması (Tütün Kontrolü)
(F,G,H,I,J grubu)
Grup çalışması (Tütün Kontrolü)
(F,G,H,I,J grubu)
Pof. Dr. A. CEYLAN,
Prof. Dr. G. SAKA
Doç. Dr. A.ABAKAY
Yrd.Doç. Dr. Y. PALANCİ
Yrd. Doç. Dr. M. TAYLAN
Doç.Dr. Ç.TANRIKULU
Dönem I
24 .09.2014
25 .09.2014
26 .09.2014
29 .09.2014
30 .09.2014
01.10.2014
02.10.2014
1. Ders Kurulu Hücre Bilimleri 1
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
5
6
7
8
1
2
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Serbest Çalışma
Biyokimya
Biyokimya
Perşembe
3
Halk Sağlığı
Perşembe
4
Halk Sağlığı
Perşembe
5
Halk Sağlığı
Perşembe
6
Halk Sağlığı
Perşembe
7
Serbest Çalışma
Perşembe
8
Serbest Çalışma
Cuma
Cuma
1
2
Biyokimya
Biyokimya
Cuma
3
Tıbbi Biyoloji
Cuma
4
Tıbbi Biyoloji
Cuma
Cuma
5
6
Cuma
7
Cuma
8
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk. ve
Inkılap Tarihi
Atatürk İlk. ve
Inkılap Tarihi
Pazartesi
1
Biyokimya
Pazartesi
2
Biyokimya
Pazartesi
3
Biyokimya
Pazartesi
4
Biyokimya
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Salı
5
6
7
8
1
Biyokimya
İngilizce
İngilizce
Serbest Çalışma
Biyokimya
Salı
2
Tıbbi Biyoloji
Salı
3
Tıbbi Biyoloji
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
Biyokimya
Biyokimya
İngilizce
İngilizce
Serbest Çalışma
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Serbest Çalışma
Biyokimya
Biyokimya
Perşembe
3
Seçmeli Dersler
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
1
Alkol ve Eter
Alkol ve Eter
Grup çalışması (Tütün Kontrolü)
(A,B,C,D,E,grubu)
Grup çalışması (Tütün Kontrolü)
(A,B,C,D,E,grubu)
Grup çalışması (Tütün Kontrolü)
(F,G,H,I,J grubu)
Grup çalışması (Tütün Kontrolü)
(F,G,H,I,J grubu)
Prof. Dr. E.YEĞİN
Prof. Dr. E.YEĞİN
Aldehit ve Ketonlar
Aldehit ve Ketonlar
Hücre kavramı, hücre yapısı ve bileşenleri,
hücre zarında transport
Hücre kavramı, hücre yapısı ve bileşenleri,
hücre zarında transport
Prof. Dr. E.YEĞİN
Prof. Dr. E.YEĞİN
Pof. Dr. A. CEYLAN,
Prof. Dr.G. SAKA
Doç. Dr. A.ABAKAY
Yrd.Doç. Dr. Y. PALANCİ
Yrd. Doç. Dr. M. TAYLAN
Yrd. Doç. Dr. S.İRTEGÜN
Yrd. Doç. Dr. S. İRTEGÜN
Lab.da kulllanılan araç ve gereçler,
Laboratuvar güvenliği (A)
Lab.da kulllanılan araç ve gereçler,
Laboratuvar güvenliği (B)
Lab.da kulllanılan araç ve gereçler,
Laboratuvar güvenliği (C)
Lab.da kulllanılan araç ve gereçler,
Laboratuvar güvenliği (D)
Karboksilli asitler ve türevleri
LAB
LAB
LAB
Prof. Dr. N. METE /
Yrd. Doç. Dr. İ. KAPLAN
LAB
Prof. Dr. E.YEĞİN
Karboksilli asitler ve türevleri
Organeller: Çekirdek, mitokondri,
peroksizom
Organeller: Çekirdek, mitokondri,
peroksizom
Aromatik bileşikler
Aromatik bileşikler
Prof. Dr. E. YEĞİN
Yrd. Doç. Dr. S. İRTEGÜN
Aromatik bileşikler
Aromatik bileşikler
Su, çözünürlük asitler bazlar
Su, çözünürlük asitler bazlar
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Prof. Dr. E.YEĞİN
Prof. Dr. E.YEĞİN
Prof.Dr. N.METE
Prof.Dr. N.METE
Aromatik bileşiklerin reaksiyonları
Asitler, bazlar, pH ve tamponlar
Yrd. Doç. Dr. S. İRTEGÜN
Prof. Dr. E.YEĞİN
Prof. Dr. E.YEĞİN
2
Prof. Dr. E.YEĞİN
Prof. Dr. N.METE
Dönem I
02.10.2014
03.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
13.10.2014
14.10.2014
1. Ders Kurulu Hücre Bilimleri 1
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
Seçmeli Dersler
Biyokimya
Biyokimya
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Cuma
7
Cuma
8
Çarşamba
1
Tıbbi Biyoloji
Çarşamba
2
Tıbbi Biyoloji
Çarşamba
3
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
Kütüphane ve
Dök.
Biyokimya
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Serbest Çalışma
Biyokimya
Biyokimya
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Seçmeli Dersler
Perşembe
8
Seçmeli Dersler
Cuma
1
Acil Tıp
Cuma
2
Acil Tıp
Cuma
3
Acil Tıp
Cuma
4
Acil Tıp
Cuma
Cuma
5
6
Cuma
7
Cuma
8
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Pazartesi
1
Biyokimya
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
2
3
4
Pazartesi
5
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
6
7
8
Salı
1
Biyokimya
Biyokimya
Biyokimya
Tıp Tarihi ve
Tıbbi Etik
İngilizce
İngilizce
Serbest Çalışma
Tıp Tarihi ve
Tıbbi Etik
Sterokimya
Sterokimya
Asit-Baz Titrasyonu (A)
Asit-Baz Titrasyonu (B)
Asit-Baz Titrasyonu (C)
Asit-Baz Titrasyonu (D)
Prof.Dr. S.BATUN
Prof.Dr. S.BATUN
LAB
LAB
LAB
LAB
Prof.Dr. N.METE /
Yrd. Doç. Dr. G.TOPRAK
Organeller: Lizozom, ER, golgi, protein
trafiği
Organeller: Lizozom, ER, golgi, protein
trafiği
Yrd. Doç. Dr. S. İRTEGÜN
Kütüphane kullanımı
Prof. Dr. A. ECE
Biyokimyaya giriş ve temel kavramlar
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr. A. EKİNCİ
Yrd. Doç. Dr. S. İRTEGÜN
3
Karbonhidratların yapı ve sınıflandırılması
Karbonhidratların yapı ve sınıflandırılması
Prof. Dr. A.KAPLAN
Prof. Dr. A.KAPLAN
Hücre iskeleti, hücreler arası bağlantılar
Hücre iskeleti, hücreler arası bağlantılar
Yrd. Doç. Dr. S. İRTEGÜN
Yrd. Doç. Dr. S. İRTEGÜN
İlk Yardımda Temel Kurallar (1,2,3,4
grublar)
İlk Yardımda Temel Kurallar(1,2,3,4
grublar)
İlk Yardımda Temel Kurallar(1,2,3,4
grublar)
İlk Yardımda Temel Kurallar(1,2,3,4
grublar)
Doç Dr M. ORAK
Yrd Doç Dr Y.ZENGİN
Yrd. Doç Dr E. GÜNDÜZ
Yrd Doç Dr R. DURSUN
Monosakkaritler, Disakkaritler,
Oligosakkaritler
Homopolisakkaritler, Heteropolisakkaritler
Aminoasitlerin yapı ve sınıflandırılması
Aminoasitlerin yapı ve sınıflandırılması
Hipokratik tıp
Hipokratik tıp
Prof. Dr. A.KAPLAN
Prof. Dr. A.KAPLAN
Prof.Dr. E.YEĞİN
Prof.Dr. E.YEĞİN
Yrd. Doç. Dr. Y.PALANCİ
Yrd. Doç. Dr. Y.PALANCİ
Dönem I
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
1. Ders Kurulu Hücre Bilimleri 1
Salı
Salı
2
3
Salı
4
Salı
5
Salı
Salı
Salı
6
7
8
Biyokimya
Biyokimya
Tıp Tarihi ve
Tıbbi Etik
Tıp Tarihi ve
Tıbbi Etik
İngilizce
İngilizce
Serbest Çalışma
Çarşamba
1
Acil Tıp
Çarşamba
2
Acil Tıp
Çarşamba
3
Acil Tıp
Çarşamba
4
Acil Tıp
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
5
6
7
8
1
2
3
4
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Serbest Çalışma
Biyokimya
Biyokimya
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Perşembe
5
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Peptidler ve polipeptidler
Peptidler ve polipeptidler
Prof. Dr. E.YEĞİN
Prof. Dr. E.YEĞİN
Hipokrat Sonrası Tıp
Prof.Dr. S. HOŞOĞLU
Hipokrat Sonrası Tıp
Prof.Dr. S. HOŞOĞLU
İlk Yardımda Temel Kurallar(1,2,3,4
grublar)
İlk Yardımda Temel Kurallar(1,2,3,4
grublar)
İlk Yardımda Temel Kurallar(1,2,3,4
grublar)
İlk Yardımda Temel Kurallar(1,2,3,4
grublar)
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Doç Dr M. ORAK
Yrd Doç Dr Y.ZENGİN
Yrd. Doç Dr E. GÜNDÜZ
Yrd Doç Dr R. DURSUN
4
Proteinlerin Yapı ve Özellikleri
Proteinlerin Yapı ve Özellikleri
Prof. Dr. E.YEĞİN
Prof. Dr. E.YEĞİN
Tıp Eğitimi
Öğrenci Paneli Bilgilendirme
Doç. Dr. M. ÇİÇEK
6
7
8
Tıp Eğitimi
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Sunum Becerileri
Prof. Dr. A.CEYLAN
Cuma
1
Biyokimya
Glukozaminoglikanlar
Prof. Dr. A.KAPLAN
Cuma
2
Biyokimya
Glikoproteinler
Prof. Dr. A.KAPLAN
Cuma
3
Myoglobin ve Hemoglobin
Yrd.Doç.Dr.B. ERCAN
Cuma
4
Tıp Öğrencisinin faydalanacağı kaynaklar
Prof. Dr. A. ECE
Cuma
Cuma
5
6
Cuma
7
Cuma
8
Pazartesi
Pazartesi
1
2
Lipitlerin yapı ve sınıflandırılması
Lipitlerin yapı ve sınıflandırılması
Prof. Dr. N. METE
Prof. Dr. N. METE
Pazartesi
3
İslam Dünyasında tıp
Prof.Dr. A. ECE
Pazartesi
4
İslam Dünyasında tıp
Prof.Dr. A. ECE
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
Biyokimya
Kütüphane ve
Dök.
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Biyokimya
Biyokimya
Tıp Tarihi ve
Tıbbi Etik
Tıp Tarihi ve
Tıbbi Etik
Tıbbi Biyoloji
İngilizce
İngilizce
Serbest Çalışma
Tıbbi Biyoloji
Biyokimya
Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
İngilizce
İngilizce
Serbest Çalışma
Biyokimya
Biyokimya
Genetik bilgi: DNA yapısı ve işlevi
Yrd. Doç. Dr. Sevgi İRTEGÜN
Genetik bilgi: DNA yapısı ve işlevi
Trigliseridler
Trigliseridler
Hücre döngüsü ve kontrolü
Hücre döngüsü ve kontrolü
Yrd. Doç. Dr. Sevgi İRTEGÜN
Prof. Dr. N. METE
Prof. Dr. N. METE
Doç.Dr. M. BALKAN
Doç.Dr. M. BALKAN
İzopren türevi lipitler ve streoidler
İzopren türevi lipitler ve streoidler
Prof. Dr. N. METE
Prof. Dr. N. METE
Dönem I
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
27.10.2014
28.10.2014
1. Ders Kurulu- Hücre Bilimleri 1
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
Cuma
7
Cuma
8
Pazartesi
1
Biyokimya
Biyokimya
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Serbest Çalışma
Biyokimya
Biyokimya
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Biyokimya
Biyokimya
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Biyokimya
Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Türk Dili
Türk Dili
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Atatürk İlk. Ve
Inkılap Tarihi
Biyokimya
Pazartesi
2
Biyokimya
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
3
4
5
6
7
8
Biyokimya
Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
İngilizce
İngilizce
Serbest Çalışma
Salı
1
Acil Tıp
Salı
2
Acil Tıp
Salı
3
Acil Tıp
Salı
4
Acil Tıp
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
5
Bioenerjetik ve termodinamik
Bioenerjetik ve termodinamik
Yrd.Doç.Dr.A.EKİNCİ
Yrd.Doç.Dr.A.EKİNCİ
Nükleik asitlere giriş
Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları
Prof. Dr. B. AYDINOL
Prof. Dr. B. AYDINOL
Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları
Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları
Hücre bölünmesi esasları
Hücre bölünmesi mitoz
Prof. Dr. B. AYDINOL
Prof. Dr. B. AYDINOL
Doç.Dr. M. BALKAN
Doç.Dr. M. BALKAN
Biyolojik oksidasyon
ATP nin yapısı ve yüksek enerjili fosfat
bileşikleri
Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları
Nükleotid yapı ve isimlendirilmesi
Hücre bölünmesi mayoz
Yrd.Doç.Dr.A.EKİNCİ
İlk Yardımda Temel Kurallar
(5,6,7,8 grublar)
İlk Yardımda Temel Kurallar
(5,6,7,8 grublar)
İlk Yardımda Temel Kurallar
(5,6,7,8 grublar)
İlk Yardımda Temel Kurallar
(5,6,7,8 grublar)
Hücre bölünmesi MMLAB
Salı
5
Tıbbi Biyoloji
Salı
6
İngilizce
Salı
7
İngilizce
Salı
8
Serbest Çalışma
28ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
İlk Yardımda Temel Kurallar
30.10.2014
Perşembe
1
Acil Tıp
(5,6,7,8 grublar)
İlk Yardımda Temel Kurallar
2
Acil Tıp
(5,6,7,8 grublar)
İlk Yardımda Temel Kurallar
3
Acil Tıp
(5,6,7,8 grublar)
İlk Yardımda Temel Kurallar
4
Acil Tıp
(5,6,7,8 grublar)
5
Serbest Çalışma
6
Serbest Çalışma
7
Serbest Çalışma
8
Serbest Çalışma
31.10.2014
Cuma
1
Serbest Çalışma
2
Serbest Çalışma
3
Serbest Çalışma
4
Serbest Çalışma
Yrd.Doç.Dr.A.EKİNCİ
Prof.Dr. B.AYDINOL
Prof.Dr. B.AYDINOL
Doç.Dr. M. BALKAN
Doç Dr M.ÜSTÜNDAĞ
Yrd Doç Dr H. M.DURGUN
Yrd Doç Dr M.İÇER
Yrd Doç Dr R.DURSUN
Doç.Dr. M. BALKAN
Doç Dr M.ÜSTÜNDAĞ
Yrd Doç Dr H. M.DURGUN
Yrd Doç Dr M.İÇER
Yrd Doç Dr R.DURSUN
Dönem I
1. Ders Kurulu- Hücre Bilimleri 1
31.10.2014
3 .11.2014
5
6
7
8
Pazartesi
1
Pazartesi
2
Pazartesi
3
Pazartesi
4
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
5
6
7
8
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
DERS KURULU
SINAVI
DERS KURULU
SINAVI
DERS KURULU
SINAVI
DERS KURULU
SINAVI
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM-I HÜCREBİLİMLERİ 1 DERS KURULU PRATİK PROGRAMI
TARİH
SAAT
1
29.09.2014
08.30 12.20
2
03.10.2014
08.30 12.20
No
Biyokimya
Öğretim Üyesi
Lab.da kulllanılan araç ve gereçler,
Prof. Dr. N.METE /
Laboratuvar güvenliği
Yrd. Doç. Dr. İ. KAPLAN
Asit-Baz Titrasyonu
Prof.Dr. N.METE /
Yrd. Doç. Dr. G.TOPRAK
Download

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI