D.Ü TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 DERS YILI DÖNEM III
KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
DERS KURULU
02.02.2015 - 16.02.2015
Dersler
Ortopedi
Fizik-Tedavi
Radyoloji
Patoloji
Farmakoloji
İç Hastalıkları
Nükleer Tıp
Çocuk Hastalıkları
Biyokimya
TOPLAM
Teorik
Pratik
Toplam
14
11
6
10
5
4
2
2
1
55
-------
14
11
6
10
5
4
2
2
1
55
-------------
Ders Kurulu Başkanı: Doç.Dr. Akif SARIYILDIZ
Ders Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. K. NAS
Prof. Dr.R.ÇEVİK
Prof.Dr.A.ECE
Prof.Dr.O.AYYILDIZ
Prof.Dr.H.BÜYÜKBAYRAM
Prof.Dr.A.UYAR
Prof.Dr.L.ERDİNÇ
Doç.Dr.M.BULUT
Doç.Dr.M.KARAKOÇ
Doç.Dr.M.A.SARIYILDIZ
Doç.Dr.H.GÜMÜŞ
Doç.Dr U.FIRAT
Yrd.Doç.Dr.İ.AZBOY
Yrd.Doç.Dr.C.ALEMDAR
Yrd.Doç.Dr.M.GEM
Yrd.Doç.Dr.E.ÖZKUL
Yrd.Doç.Dr.P.OKTAYOĞLU
Yrd.Doç.Dr. M.ÇAĞLAYAN
Yrd.Doç.Dr. L. YAZMALAR
Yrd.Doç.Dr.S. EM
Yrd.Doç.Dr.İ.BATMAZ
Yrd.Doç.Dr.H.AKKOÇ
Yrd.Doç.Dr.A.GEZİCİ
(Fizik Tedavi)
(Fizik Tedavi)
(Çocuk Hast.)
(İç Hastalıkları)
(Patoloji)
(Radyoloji)
(Biyokimya)
(Ortopedi)
(Fizik Tedavi)
(Fizik Tedavi)
(Radyoloji)
(Patoloji)
(Ortopedi)
(Ortopedi)
(Ortopedi)
(Ortopedi)
(Fizik Tedavi)
(Fizik Tedavi)
(Fizik Tedavi)
(Fizik Tedavi)
(Fizik Tedavi)
Farmakoloji)
(Nükleer Tıp)
Ders
Saati
1
1
2
4
3
3
1
2
1
2
3
4
4
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
Dönem III
5. Ders Kurulu- Kas –İskelet Sistemi Hastalıkları
DÖNEM III-5.DERS KURULU “KAS-İSKELET SİSTEM HASTALIKLARI”
AMAÇ VE PROGRAM ÇIKTILARI
Ders Kurulunun Adı
KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Ders Kurulunun
Türü
Zorunlu
Ders Kurulunun
Kredisi
4
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun
Sorumlusu
Doç.Dr. Akif SARIYILDIZ
Ders Kurulunun Ön
Koşulları
Yok
Ders Kurulunun
Süresi
2 Hafta
Teorik ders saati
55
Uygulamalı ders
saati
Ders Kurulunun
İçeriği
Ders Kurulunun
Amacı
Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarının etyopatogenezi, bu
hastalıkların belirtileri, temel klinik, laboratuvar ve
histopatolojik bulguları, tanı ve tedavilerinin genel
prensipleri hakkında bilgi kazanmaktır.
Öğrenim Çıktıları
1- Konjenital ve akkiz kas-iskelet sistemi hastalıklarının
etyopatogenezi, belirti, klinik, laboratuvar ve histopatolojik
bulgularını sayabilmeli,
2- Kırık ve çıkıkların belirtilerini, tanı yöntemlerini ve
komplikasyonlarını, alınacak önlemleri tanımlayabilmeli,
3- Kas-iskelet sistemi travmalarında alınacak önlemleri
sayabilmeli,
4- Metabolik kemik hastalıklarının ayırıcı tanısını yapabilmeli,
5- Analjeziklerin etki mekanizmasını, yan etkilerini ve ilaç
etkileşimlerini açıklayabilmeli
Öğretme
Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney, ödev,
Değerlendirme
Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans
Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Dönem III
5. Ders Kurulu- Kas –İskelet Sistemi Hastalıkları
DÖNEM 3
KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
TARİH
GÜN
SAAT DERS
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
09.02.2015
KONU
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim
Hedefleri- Travmalı Hastaya Yaklaşım
Kırık ve Kırık iyileşmesi
Kırık iyileşmesi ve enfeksiyonları
Nöro-Ortopedi
Travma Radyolojisi (kırıklar çıkıklar)
Travma Radyolojisi (Yumuşak doku
zedelenmeleri)
ÖĞRETİM ÜYESİ
Gelişimsel Kalça çıkığı
Çıkıklar -yumuşak doku ve bağ
yaralanmaları
Bel Ağrısı
Kas iskelet radyolojisi (artritler ve diğer
durumlar)
Lokal aneztezikler
Nöromüsküler bloke edici ilaçlar
Periferik sinir sistemi hastalıkları
patolojisi
Doç.Dr. M. BULUT
Yrd.Doç.Dr.
.M.GEM
Yrd.Doç.Dr. E.ÖZKUL
Doç.Dr. U. FIRAT
Doç.Dr. U. FIRAT
Yrd.Doç.Dr.
C.ALEMDAR
Yrd.Doç.Dr.
C.ALEMDAR
Pazartesi
1
Ortopedi ve Travmatoloji
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
2
3
4
5
Ortopedi ve Travmatoloji
Patoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Pazartesi
6
Radyoloji
Pazartesi
Pazartesi
Salı
7
8
1
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ortopedi ve Travmatoloji
Salı
2
Ortopedi ve Travmatoloji
Salı
3
Ortopedi ve Travmatoloji
Salı
4
Radyoloji
Salı
Salı
5
6
Farmakoloji
Farmakoloji
Salı
7
Patoloji
Salı
Çarşamba
Çarşamba
8
1
2
Patoloji
Patoloji
Yumuşak doku tümörleri
Yumuşak doku tümörleri
Çarşamba
3
Ortopedi ve Travmatoloji
Mezenkimal tümörlere yaklaşım
Çarşamba
4
Ortopedi ve Travmatoloji
Mezankimal tümörlere yaklaşım
Çarşamba
5
Radyoloji
Çarşamba
6
Radyoloji
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
7
8
1
2
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Perşembe
3
Fizik Tedavi ve Rehab.
Perşembe
4
Fizik Tedavi ve Rehab.
Perşembe
5
Ortopedi ve Travmatoloji
Perşembe
Perşembe
Perşembe
6
7
8
Biyokimya
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Cuma
1
Cuma
Kas iskelet radyolojisi (enfeksiyöz ve
metobolik durumlar)
Kas iskelet radyolojisi (enfeksiyöz ve
metobolik durumlar)
Doç.Dr.A. SARIYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.M.GEM
.Doç.Dr. U. FIRAT
Doç.Dr. M.BULUT
Prof.Dr.A. UYAR
Prof.Dr.A. UYAR
Prof.Dr.A. UYAR
Yrd.Doç.Dr.H. AKKOÇ
Yrd.Doç.Dr.H. AKKOÇ
Doç. Dr.
U. FIRAT
Doç.Dr.H. GÜMÜŞ
Doç.Dr.H. GÜMÜŞ
Spor hekimliği ve spor yaralanmaları
Spor hekimliği ve spor yaralanmaları
Kas iskelet sistemi ve tıbbı
rehabilitasyon
Romatizmal hastalıklara giriş ve
sınıflandırma
Osteoartrit ve nonenflamatuvar
artropatiler
Bağdokusuhastalıkları biyokimyası
Yrd.Doç.Dr.İ.AZBOY
Yrd.Doç.Dr.İ. AZBOY
Patoloji
Kemik Tümörleri
2
Patoloji
Kemik Tümörleri
Cuma
3
Patoloji
Kemik Tümörleri
Cuma
4
Fizik Tedavi ve Rehab.
Cuma
5
Fizik Tedavi ve Rehab.
Cuma
Cuma
Cuma
6
7
8
Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Prof.Dr.H.
BÜYÜKBAYRAM
Prof.Dr.H.
BÜYÜKBAYRAM
Prof.Dr.H.
BÜYÜKBAYRAM
Prof.Dr.
R.ÇEVİK
Yrd.Doç.Dr.
M.ÇAĞLAYAN
Doç.Dr. U. FIRAT
Pazartesi
1
Fizik Tedavi ve Rehab.
Romatoid Artrit
Pazartesi
2
Fizik Tedavi ve Rehab.
Romatoid Artrit
Skleroderma, polimyozitis ve sjögren
sendromu
Nonartiküler romatizma fizyopatoloji ve
rehabilitasyon
Artritlerin patolojisi
Doç. Dr.M. KARAKOÇ
Yrd. Doç.Dr
.P.OKTAYOĞLU
Yrd.Doç.Dr.İ.AZBOY
Prof.Dr.L. ERDİNÇ
Yrd. Doç.Dr. Serda
EM
Yrd. Doç.Dr. Serda
EM
Dönem III
5. Ders Kurulu- Kas –İskelet Sistemi Hastalıkları
İskelet sisteminin doğuştan sakatlıkları
Bel ve Boyun ağrıları
fizyopatolojisi ve rehabilitasyon
Yrd.Doç.Dr. E.ÖZKUL
Pazartesi
3
Ortopedi ve Travmatoloji
Pazartesi
4
Fizik Tedavi ve Rehab.
Pazartesi
5
Fizik Tedavi ve Rehab.
Osteartrit
Pazartesi
6
Fizik Tedavi ve Rehab.
Osteartrit
Pazartesi
Pazartesi
7
8
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Salı
1
Patoloji
Salı
2
Patoloji
Salı
3
Radyoloji
Salı
Salı
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
4
5
6
7
8
1
Farmakoloji
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
Tıp Eğitimi
İç Hastalıkları
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
12.02.2015 Perşembe
Perşembe
2
3
4
5
6
7
8
1
2
İç Hastalıkları
Çocuk sağlığı ve hast.
Çocuk sağlığı ve hast.
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Farmakoloji
Farmakoloji
Vaskülitler
Pediatrik romatolojiye giriş
Pediatrik romatolojiye giriş
SLE
SLE
Prof.Dr.O. AYYILDIZ
Prof.Dr.A. ECE
Prof.Dr.A. ECE
Prof.Dr.O. AYYILDIZ
Prof.Dr.O. AYYILDIZ
Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar
Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar
Perşembe
3
Ortopedi ve Travmatoloji
Osteomiyelitler ve septik artrit
Perşembe
4
Ortopedi ve Travmatoloji
Osteomiyelitler ve septik artrit
Perşembe
5
Fizik Tedavi ve Rehab.
Perşembe
6
Fizik Tedavi ve Rehab.
Perşembe
7
Nükleer Tıp
Perşembe
8
Nükleer Tıp
Osteporoz ve osteomalazi
Sernegatif spondiloartropatilerin
fizyopatolojisi ve rehab.
Kas iskelet sisteminde nükleer tıp
uygulamaları
Kas iskelet sisteminde nükleer tıp
uygulamaları
Yrd.Doç.Dr.H. AKKOÇ
Yrd.Doç.Dr.H. AKKOÇ
Yrd. Doç. Dr.
C.ALEMDAR
Yrd. Doç. Dr.
C.ALEMDAR
Prof.Dr.K.NAS
Yrd.Doç.Dr.
L.YAZMALAR
13.02.2015 Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
1
2
3
4
5
6
7
8
16.02.2015 Pazartesi
1
Pazartesi
2
Pazartesi
3
Pazartesi
4
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
DERS KURULU
Teorik Sınavı
DERS KURULU
Teorik Sınavı
DERS KURULU
Teorik Sınavı
DERS KURULU
Teorik Sınavı
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
5
6
7
8
10.02.2015
11.02.2015
Gelişimsel ve anormal matrixmineralizasyonu ile seyreden hastalıklar
pat.
Gelişimsel ve anormal matrixmineralizasyonu ile seyreden hastalıklar
patolojisi
Tümör ve tümöre benzer durum
radyolojisi
Santral etkili kas gevşetici ilaçlar
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Vaskülitler
Yrd. Doç. Dr. İ. BATMAZ
Yrd. Doç. Dr.
M. A.SARIYILDIZ
Yrd. Doç. Dr.
M. A. SARIYILDIZ
Doç.Dr.
U. FIRAT
Doç.Dr.
U. FIRAT
Doç.Dr.H. GÜMÜŞ
Yrd.Doç.Dr.H. AKKOÇ
1
Prof.Dr.O. AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.A.GEZİCİ
Yrd.Doç.Dr.A.GEZİCİ
Download

iskelet sistemi hastalıkları ders kurulu 02.02.2015