2. DERS KURULU (2014-2015)
2. DK 1. Hafta
SAAT
DERS ADI
KONUSU
8 Ekim Çarşamba
1
2
3
4
Yönetim
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Ders kurulu hakkında bilgilendirme
Biyokimyaya giriş
Molekülleri bir arada tutan güç: kimyasal bağlar
Kimyasal reaksiyon çeşitleri
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Sterokimya
Aromatik bileşikler, alkoller
Serbest hazırlık çalışması
Serbest hazırlık çalışması
9 Ekim Perşembe
1
2
3
4
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
AKADEMİK/MEDİKAL İNGİLİZCE
AKADEMİK/MEDİKAL İNGİLİZCE
Fenoller, eterler
Aldehitler, ketonlar
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Karboksilli asitler ve türevleri
Aminler
Serbest hazırlık çalışması
Serbest hazırlık çalışması
10 Ekim Cuma
1
2
3
4
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
5
6
7
8
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Biyolojik bilimler ve disiplinler arası ilişkisi
Laboratuvar güvenliği, kazalar, ilkyardım
2.DK 2. Hafta
13 Ekim Pazartesi
1
2
3
4
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Genel Biyoloji
Genel Biyoloji
Sihirli molekül: su ve çözünürlük
pH kavramı, asit ve bazlar
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tampon sistemler
Amino asitler ve kimyasal yapıları
Serbest hazırlık çalışması
Serbest hazırlık çalışması
14 Ekim Salı
1
2
3
4
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Amino asitlerin sınıflandırmaları
Hücre, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, hücre zarı
Tıbbi Biyoloji Laboratuvarına Giriş
Serbest hazırlık çalışması
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
LAB: Temel laboratuvar cihazları, pH ölçümü (A Grubu)
LAB: Temel laboratuvar cihazları, pH ölçümü (A Grubu)
LAB: Temel laboratuvar cihazları, pH ölçümü (B Grubu)
LAB: Temel laboratuvar cihazları, pH ölçümü (B Grubu)
15 Ekim Çarşamba
1
2
3
4
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
5
6
7
8
SEMİNER/ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMALARI
1
2
3
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
AKADEMİK/MEDİKAL İNGİLİZCE
Hücre zarı proteinleri, sitoplazma, endoplazmik retikulum, ribozom, golgi.
Fizyolojiye Giriş ve Hemostazis Önemi
Vücut İşlemlerinin Düzenlenmesi ve Geribildirim Mekanizmaları
16 Ekim Perşembe
Amino asitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri
Amino asitlerin tepkimeleri ve izolasyonu
4
AKADEMİK/MEDİKAL İNGİLİZCE
5
6
7
8
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
1
2
3
4
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
5
6
7
8
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Lizozom, peroksizom, mitokondri, özel organeller
Çekirdek, çekirdekçik, hücre iskeleti
Model organizmalar
Serbest hazırlık çalışması
17 Ekim Cuma
Difüzyon, aktif taşıma
Aktif taşıma, büyük moleküllerin hücreye alınması
2. DK 3. Hafta
20 Ekim Pazartesi
İletişim sistemleri, sinyal molekülleri ve reseptörler
Hücre dışı matriks, hücreler arası fiziksel bağlantılar
Biyofiziğe giriş ve sistem kavramı
Madde ve enerji taşınım yolları ve yasaları
1
2
3
4
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Biyofizik
Biyofizik
5
6
7
8
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
1
2
3
4
Fizyoloji
Fizyoloji
Biyofizik
Biyofizik
LAB: Mikroskopta Hücre Görüntüleme (A Grubu)
LAB: Mikroskopta Hücre Görüntüleme (A Grubu)
LAB: Mikroskopta Hücre Görüntüleme (B Grubu)
LAB: Mikroskopta Hücre Görüntüleme (B Grubu)
21 Ekim Salı
Hücre Zarı İyon Kanalları ve İşlevleri
Hücre Zarı Dinlenim Potansiyellerinin Oluşum Mekanizmaları
Zarlarda Difüzyon ve osmos
Membrandan pasif geçişler
5
6
7
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
LAB: Hücre ve Zar Fizyolojisi I (A Grubu)
LAB: Hücre ve Zar Fizyolojisi I (A Grubu)
LAB: Hücre ve Zar Fizyolojisi I (B Grubu)
8
Fizyoloji
1
2
3
4
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
5
6
7
8
SEMİNER/ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMALARI
1
2
3
4
Biyofizik
Biyofizik
AKADEMİK/MEDİKAL İNGİLİZCE
AKADEMİK/MEDİKAL İNGİLİZCE
5
6
7
8
IHU
IHU
IHU
IHU
1
2
3
4
Biyofizik
Biyofizik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
5
6
7
8
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
LAB: Hücre ve Zar Fizyolojisi I (B Grubu)
22 Ekim Çarşamba
Hücre döngüsü, hazırlık evreleri
Hücre döngüsü kontrol noktaları ve düzenleyicileri
Hücre Zarı Aksiyon Potansiyeli Oluşma Mekanizması
Aksiyon Potansiyeli Evreleri
23 Ekim Perşembe
İyonik denge ve Nernst Denklemi
Aktif Na-K pompası
24 Ekim Cuma
Hücre zarı için elektriksel eşdeğer devre
Aksiyon potansiyeli
2. DK 4. Hafta
1
2
3
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
27 Ekim Pazartesi
Pasif zar modeli ve Kablo Kuramı
Aktif zar iletkenliği ve aktif zar için elektriksel eşdeğer devre
Mitoz bölünme
4
Tıbbi Biyoloji
Mayoz bölünme
5
6
7
8
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
1
2
3
4
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
LAB: Hücre ve Zar Fizyolojisi II (A Grubu)
LAB: Hücre ve Zar Fizyolojisi II (A Grubu)
LAB: Hücre ve Zar Fizyolojisi II (B Grubu)
LAB: Hücre ve Zar Fizyolojisi II (B Grubu)
28 Ekim Salı
Biyoelektriksel ölçü ve gözlem araçları
Hücre zarı iyon akışı, Nernst denklemi ile ilgili problem çözümü 1
Hücre zarı iyon akışı, Nernst denklemi ile ilgili problem çözümü 2
Hücrelerde enerji ile metabolizma konseptleri ve enerji üreten, depolayan organeller
5
6
7
8
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
29 Ekim Çarşamba
1
2
3
4
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
5
6
7
8
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ
1
2
3
4
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
AKADEMİK/MEDİKAL İNGİLİZCE
AKADEMİK/MEDİKAL İNGİLİZCE
5
6
7
8
IHU
IHU
IHU
IHU
30 Ekim Perşembe
Genetik materyaller ve yapıları
DNA’nın çoğalması
31 Ekim Cuma
1
2
3
4
Biyofizik
Biyofizik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
5
6
7
8
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Uyarılabilirlik ve İletim Hızına Etki Eden Faktörler
Bileşik aksiyon potansiyeli ve bir hacim iletkeninde potansiyeller
2. DK 5. Hafta
3 Kasım Pazartesi
LAB: Mitoz Bölünme (A Grubu)
LAB: Mitoz Bölünme (A Grubu)
LAB: Mitoz Bölünme (B Grubu)
LAB: Mitoz Bölünme (B Grubu)
1
2
3
4
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
5
6
7
8
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
LAB: Biyoelektriksel ölçü ve gözlem araçları (A Grubu)
LAB: Biyoelektriksel ölçü ve gözlem araçları (A Grubu)
LAB: Biyoelektriksel ölçü ve gözlem araçları (B Grubu)
LAB: Biyoelektriksel ölçü ve gözlem araçları (B Grubu)
4 Kasım Salı
1
2
3
4
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Gen aktivitesi, santral dogma
Kromozomlar
RNA çeşitleri ve özellikleri
RNA sentezi ve işlenmesi
5
6
7
8
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
1
2
3
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
LAB: Zar ve Aksiyon Potansiyelleri (A GRUBU)
LAB: Zar ve Aksiyon Potansiyelleri (A GRUBU)
LAB: Zar ve Aksiyon Potansiyelleri (B GRUBU)
LAB: Zar ve Aksiyon Potansiyelleri (B GRUBU)
5 Kasım Çarşamba
Prokaryotlarda ve ökaryotlarda gen ifadesinin kontrolü
RNA üretimi sırasında ve sonrasında, protein üretimi ve sonrasında kontroller
Protein sentezi
4
Tıbbi Biyokimya
5
6
7
8
SEMİNER/ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞTIRMA LAB. UYGULAMALARI
1
2
3
4
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
AKADEMİK/MEDİKAL İNGİLİZCE
AKADEMİK/MEDİKAL İNGİLİZCE
5
6
7
8
IHU
IHU
IHU
IHU
1
2
3
4
TUS/USML Soru Çözümleri
TUS/USML Soru Çözümleri
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
5
6
7
8
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Peptit bağı, peptitler ve polipeptitler
6 Kasım Perşembe
Protein sentezi kontrolü
Proteinlerin fonksiyonları
7 Kasım Cuma
2. DK 6. Hafta
1
2
3
4
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
5
6
7
Biyofizik
Biyofizik
Biyofizik
10 Kasım Pazartesi
Proteinlerin yapı analizleri ve proteomik
Proteinlerin üç boyutlu yapıları
Proteinler nasıl katlanır?
Protein katlanması ile ilişkili hastalıklar
LAB: Sinir aksiyon potansiyel kaydı (A Grubu)
LAB: Sinir aksiyon potansiyel kaydı (A Grubu)
LAB: Sinir aksiyon potansiyel kaydı (B Grubu)
8
Biyofizik
1
2
3
4
LAB: Sinir aksiyon potansiyel kaydı (B Grubu)
11 Kasım Salı
LAB. SINAVI
5
6
7
8
12 Kasım Çarşamba
1
2
3
4
LAB. SINAVI
5
6
7
8
13 Kasım Perşembe
1
2
3
4
AKADEMİK/MEDİKAL İNGİLİZCE
AKADEMİK/MEDİKAL İNGİLİZCE
5
6
7
8
IHU
IHU
IHU
IHU
1
2
3
4
LAB. SINAVI
14 Kasım Cuma
2. DERS KURUL SINAVI
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
5
6
7
8
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
DK: Ders Kurulu
İHU: İyi Hekimlik Uygulamaları
Download

2. DERS KURULU (2014