TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM YILI
DERS PROGRAMI
HAYATA ANLAMAK KATMAK İÇİN.
Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve fazilette dünya
birinciliğini tutturmaktır.
Mustafa Kemal Atatürk
REKTÖRDEN MESAJ
Eğitime hak ettiği değer ve önemi veren, en verimli yatırımın insana ve eğitime yapılan
yatırım olduğunu söyleyen, Türkiye'nin dışa açılmasında, çağ atlamasında ve özgürlüklerin
genişletilmesinde önemli hamleler gerçekleştiren 8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut
Özal'ın ismini taşıyan Üniversitemiz; gelişmiş ülkelerin standartlarını her yönüyle yakalamış,
bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen güçlü bir Türkiye hedefi istikametinde var olan güzide
yükseköğretim kurumlarımız arasında yeni bir sıçrama ve atılım rampası olmaya adaydır.
Çağın bilimsel seviyesini yakalamış ve aşmayı hedef edinmiş; analitik, önyargısız ve kuşatıcı
bir perspektif ve ufuk sahibi öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinen üniversitemizin hedefi
ülkemizin en iyilerden biri olmaktır.
Üniversitemiz, öncelikle günümüzün gelişmiş üniversitelerinde aranan modern altyapı; çağdaş
eğitim-öğretim ve araştırma ortamı; öğrencilere günün şartlarına uygun bir formasyon
kazandıran ve kariyer planlamada yardımcı olan ve evrensel düzeyde bilgi üreten, kendini
bilimsel olarak sürekli yenileyen, araştıran ve üreten aktif ve dinamik bir akademik kadro;
kaliteli bir yabancı dil eğitimiyle birlikte, çok kültürlü ve uluslararası ortam gibi özellikleriyle
sürekli araştıran ve düşünen nitelikli öğrencilere ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır.
Dinamik akademik kadromuz, çok yönlü hazırlanmış programlar çerçevesinde, güncel kitaplar
ve yayınlarla, öğrencilerle iyi bir iletişim kurarak ve interaktif yöntemlerle, dünyada yaşanan
değişimleri de yansıtacak biçimde öğrencilerin fonksiyonel uyum kazanmasını; yüksek bir
motivasyonla bireysel çalışma disiplinine sahip, inisiyatif alabilen ve liderlik yapabilen;
yenilikçi ve üretken; insani ve ahlaki değerlere ve sorumluluk bilincine sahip; insan hak ve
özgürlüklerine saygılı; başarılı ve yararlı fertler olarak toplumla bütünleşmesini sağlayacak ve
onlara araştırma ruhu ve öğrenmenin yolunu öğretecektir.
Özetle; Turgut Özal Üniversitesi, ulusal, bölgesel ve küresel alanda iddialı bir Dünya
Üniversitesi olacaktır.
PROF. DR. ABDULKADİR ŞENGÜN
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdüründen Mesaj
Ankara Gimat kampüsümüzde sürdürülen eğitimlerde temel ve klinik bilimlerde güçlü bir
eğitim kadrosu ile hizmet verilmektedir. Fizyoterapist öğretim üyelerimizce verilen mesleki
dersler ile klinik uygulamaların yanında Tıp Fakültesi bünyesinde görev alan öğretim
üyelerimizin Temel Tıp Bilimlerinde sağladığı destek öğrencilerimiz zengin bir içerik
sağlamaktadır. Öğrencilerimiz ülkemizin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip etik ilkelere bağlı
birer fizyoterapist olarak üniversiteler, kamu ve özel sektöre bağlı hastaneler, tıp merkezleri,
özel klinikler, huzurevleri, profesyonel spor kulüpleri ve termal tesisler gibi birçok farklı
birimlerde istihdam olanağına sahip olacaklardır. Okulumuz kendi alanında ulusal ve
uluslararası işbirliği imkanlarını da öğrencilerine sunmak üzere alanda önde gelen okullar ve
öğretim üyeleri ile birlikte çalışma olanağı sunmaktadır. Siz üniversite öğrencisi adaylarımıza
sınavda başarılar diler, nitelikli birer fizyoterapist olmak isterseniz sizleri dinamik eğitim
kadromuzla tanışmaya davet ediyoruz.
Doç. Dr. Süleyman Murat TAĞIL
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü
MİSYONUMUZ
Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğimizi, üniversitemizi ve ülkemizi temsil
eden, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerisi gelişmiş, insan ve hasta
haklarına saygılı evrensel, kültürel değerler ve bilim ışığında bireyin, ailenin ve
toplumun sağlığını korumayı ve yükseltmeyi hedef edinmiş, mesleki
otonomiye sahip yenilikçi, araştırmacı ve girişimci fizyoterapistler yetiştirmek.
VİZYONUMUZ
Sağlık sisteminin verimli işleyişi ile toplum sağlığının iyileştirilmesinde etkin
rol oynayan, fizyoterapi biliminin gelişmesi için eğitim ve araştırma öncelikli
çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde referans gösterilen çağdaş ve
saygın bir eğitim kurumu olmaktır. Okulumuz bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri topluma yansıtan, öğrencilerini hayata geniş anlamda
hazırlanmasını hedefleyen, mezunlarının uzmanlık ve akademik ilerleme
fırsatlarını yakalayabilecek aydın bireyler olarak eğitmeyi amaçlayan bir
kurumdur.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
TARİH
GÜZ DÖNEMİ
01 NİSAN - 29 AĞUSTOS 2014
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI
14 TEMMUZ - 08 AĞUSTOS 2014
ON LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YATAY
GEÇİŞ (KURUM İÇİ_KURUM DIŞI) BAŞVURULARI
14 TEMMUZ -08 AĞUSTOS 2014
LİSANS PROGRAMLARI ÇİFT ANADAL YANDAL
PROGRAMLARINA BAŞVURULAR
12 AĞUSTOS 2014
18 AĞUSTOS - 12 EYLÜL 2014
YATAY GEÇİŞ ÇİFT ANADAL, YANDAL
BAŞVURULARININ ÖİDB TARAFINDAN İLGİLİ
DEKANLIKLARA VE YO/MYO’a İLETİLMESİ
2013 VE ÖNCEKİ YILLARDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN
ÜCRET İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMALARI
21 AĞUSTOS 2014
YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL BAŞVURU
DEĞERLENDİRMELERİNİN DEKANLIK VE YO/MYO
TARAFINDAN ÖİDB’ye İLETİLMESİ
25 AĞUSTOS-29 AĞUSTOS 2014
ÜNİVERSİTEMİZE KABUL EDİLEN YATAY GEÇİŞ VE
ÇİFT ANADAL YANDAL ÖĞRENCİLERİNİN
KAYITLARI
01 EYLÜL - 05 EYLÜL 2014
08 EYLÜL 2014
15 EYLÜL - 19 EYLÜL 2014
22 EYLÜL 2014
22 EYLÜL - 24 EYLÜL 2014
25 EYLÜL 2014
ÜNİVERSİTEMİZE ÖSYM İLE KAZANAN ÖĞRENCİLER
İLE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI
YABANCI DİL SEVİYE TESPİT VE MUAFİYET SINAVI
DERS KAYITLARININ YAPILMASI
DERSLERİN BAŞLAMASI
ÜNİVERSİTE TANITIMI VE ORYANTASYON
PROGRAMI
ZORUNLU ORTAK DERSLERİN MUAFİYET SINAVI
01 EKİM - 03 EKİM 2014
DERS EKLEME- ÇIKARMA
04 EKİM-07 EKİM 2014
KURBAN BAYRAMI
23 EKİM - 24 EKİM 2014
DERSTEN ÇEKİLME
29 EKİM 2014
15 KASIM - 23 KASIM 2014
08 ARALIK - 12 ARALIK 2014
CUMHURİYET BAYRAMI
ARA SINAVLAR
MAZERET SINAVLARI (ARASINAV)
1 OCAK 2015
YILBAŞI TATİLİ
2 OCAK 2015
DERSLERİN SONA ERMESİ
05 OCAK - 18 OCAK 2015
YARIYIL SONU SINAVLARI
23 OCAK 2015
24 OCAK 2015
YARIYIL SONU SINAV SONUÇLARININ SON GİRİŞ
TARİHİ
YARIYIL SONU BAŞARI NOTLARININ İLANI
26 OCAK -28 OCAK 2015
BÜTÜNLEME SINAVLARINA BAŞVURU
26 OCAK- 30 OCAK 2015
(ÖN LİSANS) PROGRAMLARI İÇİN KURUMLARRASI
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
BÜTÜNLEME SINAVLARI
02 ŞUBAT - 06 ŞUBAT 2015
09 ŞUBAT 2015
10 ŞUBAT - 11 ŞUBAT 2015
16 ŞUBAT- 17 ŞUBAT 2015
BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARININ SON GİRİŞ
TARİHİ VE İLANI
EK SINAV BAŞVURULARI(Mezuniyet Aşamasındaki
Öğrenciler)
EK SINAVLAR
TARİH
BAHAR DÖNEMİ
19 OCAK- 10 ŞUBAT
ÖĞRENCİLERİN ÜCRET İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMALARI
11 ŞUBAT-13 ŞUBAT 2015
DERS KAYITLARININ YAPILMASI VE DANIŞMAN ONAYLARI
16 ŞUBAT 2015
DERSLERİN BAŞLAMASI
25 ŞUBAT - 27 ŞUBAT 2015
DERS EKLEME – ÇIKARMA
19 MART - 20 MART 2015
DERSTEN ÇEKİLME
04 NİSAN - 12 NİSAN 2015
ARA SINAVLAR
23 NİSAN 2015
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
27 NİSAN-30 NİSAN 2015
MAZERET SINAVLARI (ARASINAV
01 MAYIS 2015
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
19 MAYIS 2015
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
29 MAYIS 2015
DERSLERİN SONA ERMESİ
01 HAZİRAN - 12 HAZİRAN
2015
18 HAZİRAN 2015
YARIYIL SONU SINAVLARI
19 HAZİRAN 2015
YARIYIL SONU BAŞARI NOTLARININ İLANI
19 HAZİRAN - 20 HAZİRAN
2015
22 HAZİRAN - 26 HAZİRAN
2015
29 HAZİRAN 2015
BÜTÜNLEME SINAVLARINA BAŞVURU
YARIYIL SONU SINAV SONUÇLARININ SON GİRİŞ TARİHİ
BÜTÜNLEME SINAVLARI
1 TEMMUZ – 2 TEMMUZ 2015
BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARININ SON GİRİŞ TARİHİ VE
İLANI
EK SINAV BAŞVURULARI(Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenciler)
8 TEMMUZ- 10 TEMMUZ 2015
EK SINAV
TARİH
30 HAZİRAN 2015
YAZ DÖNEMİ
06 TEMMUZ 2015
YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILACAK DERSLERİN
İLANI
YAZ ÖĞRETİMİ DERS KAYDI VE ÜCRET
İŞLEMLERİ
DERSLERİN BAŞLAMASI
21 AĞUSTOS 2015
DERSLERİN SONA ERMESİ
24 AĞUSTOS 2015
YAZ ÖĞRETİMİ SINAVLARININ İLANI
01 TEMMUZ - 03 TEMMUZ 2015
I.SINIF
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015
EĞİTİM YILI I.SINIF GÜZ DÖNEMİ
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAĞIL
MÜDÜR
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞR. GÖR. YASEMİN PARLAK DEMİR
I.SINIF KOORDİNATÖRÜ
ÖĞR. GÖR. YASEMİN PARLAK DEMİR
DERS KURULU BAŞKANI
ÖĞR. GÖR. YASEMİN PARLAK DEMİR
Ders Kurulu Üyeleri
PROF. DR. ŞENOL DANE
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAGIL
ÖĞR.GÖR.NEBİ MUSTAFA GÜMÜŞ
YRD. DOÇ.DR YASEMİN ÇIRAK
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA KORKMAZ
Kurul Dersleri
Dersin sorumlusu
ÖĞR.GÖR.YASEMİN PARLAK DEMİR
OKT. NEYRAN REİS KALELİ
MERVE TOPÇU
DOÇ.DR.AYŞE OKVURAN
ANATOMİ I
[email protected]
TEMEL FİZYOLOJİ I
FİZİK I
FİZYOTERAPİDE ETİK
PRENSİPLER
MEDİKAL İSTATİSTİK
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAGIL
PROF. DR. ŞENOL DANE
ÖĞR.GÖR.NEBİ MUSTAFA GÜMÜŞ
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA KORKMAZ
YRD. DOÇ.DR YASEMİN ÇIRAK
e- mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
PSIKOLOJI
MERVE TOPÇU
TÜRK DİLİ
UZAKTAN EĞİTİM
FİZYOTERAPİDE
TERMİNOLOJİ
ÖĞR.GÖR.MUSTAFAKORKMAZ
YABANCI DİL I
NEYRAN REİS KALELİ
[email protected]
ANATOMİK
PALPASYON
YRD. DOÇ.DR YASEMİN ÇIRAK
[email protected]
FİZYOTERAPİDE
YARATICI DRAMA
DOÇ.DR.AYŞE OKVURAN
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ
Ders Adı Ve Kodu
FZT 101 ANATOMİ I
Dersin İçeriği
Anatomik terminoloji, kemikler, iskelet sistemi, kaslar, eklemler, medulla
spinalis ve spinal sinirler gibi konularanlatılacaktır.
Öğrenciye insan vücudunun anatomik yapısı ve fonksiyonlarım öğretmektir İnsan
vücudunun anatomisi ve anatomik yapıların fonksiyonları teorik ve pratik olarak
anlatılacaktır.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
İnsan vücudunun anatomik yapısı ve fonksiyonları ile ilgili
değerlendirilecektir
Sobotto Anatomi Atlası Anatomi - Fahri DERE
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Anatomik terminoloji
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Kemikler, iskelet sistemi
3
08-10 Ekim 2014
Kemikler, iskelet sistemi
4
13 -17 Ekim 2014
Kemikler, iskelet sistemi
5
20-24 Ekim 2014
Eklemler
6
27 -31 Ekim 2014
Eklemler
7
3-7 Kasım 2014
Kaslar
8
10-14 Kasım 2014
Kaslar
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Kaslar
11
1-5 Aralık 2014
Kaslar
12
8-12 Aralık 2014
Kaslar
13
15-19 Aralık 2014
Medulla spinalis ve spinal sinirler
14
22-26 Aralık 2014
Medulla spinalis ve spinal sinirler
15
29 Aralık 2014-2 Ocak 2015 Medulla spinalis ve spinal sinirler
16
05-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
bilgileri
Ders Adı Ve Kodu
BİYO 121 TEMEL FİZYOLOJİ
Dersin İçeriği
Genel fizyoloji, hücre fizyolojisi, nörofizyoloji ve kas fizyolojisi anlatılacaktır.
Dersin Amacı
Öğrencilere organizmadaki fizyolojik mekanizmaları öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Öğrenciler organizmadaki fizyolojik mekanizmaları öğrenir.
A.C.Guyton&Hall. Tıbbi Fizyoloji
W.F.Ganong.
Tıbbi Fizyoloji
Tarih
1.
2.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Genel fizyoloji
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Genel fizyoloji
3
08- 10 Ekim 2014
Hücre fizyolojisi
4
13 -17 Ekim 2014
Hücre fizyolojisi
5
20-24 Ekim 2014
Hücre fizyolojisi
6
27 -31 Ekim 2014
Nörofizyoloji
7
3-7 Kasım 2014
Nörofizyoloji
8
10-14 Kasım 2014
Nörofizyoloji
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Nörofizyoloji
11
1-5 Aralık 2014
Nörofizyoloji
12
8-12 Aralık 2014
Kas fizyolojisi
13
15-19 Aralık 2014
Kas fizyolojisi
14
22-26 Aralık 2014
Kas fizyolojisi
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Kas fizyolojisi
16
5-18 Ocak 2015
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders Adı Ve Kodu
FZT 111 FİZYOTERAPİDE ETİK PRENSİPLER
Dersin İçeriği
Fizyoterapist ve rehabilitasyon kavramları, etik ve etik kurallar, hasta sağlık
çalışanı, devlet ve kurumların görev ve hakları. Fizyoterapistlik mesleğinin etik
kurralları, bilim ve eğitim etiği konularını içermektedir.
Öğrencilere fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında fizyoterapist ile diğer sağlık
personelinin görev ve sorumlulukları öğretmek ve sağlık alanındaki etik
prensipleri anlatmaktır.
Seminer sunumu, sözlü ve yazılı sınavlar.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Dünya Hekimler Birliği Tıp Etiği el kitabı.
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Fizyoterapi - rehabilitasyon tanımı , Fizyoterapist tanımı ve eğitimi
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Fizyoterapistlerin Türkiye’deki ve Dünya’daki durumu ve görev alanları
3
08- 10 Ekim 2014
Etik nedir, etik kurallar
4
13-17 Ekim2014
Etik nedir, etik kurallar
5
20-24 Ekim2014
Etik ve insan hakları
6
27 -31 Ekim 2014
Hasta hakları
7
3-7 Kasım 2014
Sağlık çalışanlarının görev ve hakları
8
10-14 Kasım 2014
Devlet ve kurumların görev ve hakları
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Fizyoterapistlik mesleğinin etik kuralları
11
1-5 Aralık 2014
Fizyoterapistlik mesleğinin etik kuralları
12
8-12 Aralık 2014
Fizyoterapistlik mesleğindeki mevcut etik prensipler
13
15-19 Aralık 2014
Eğitim etiği
14
22-26 Aralık 2014
Bilim etiği
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Tartışma
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 117 ANATOMİK PALPASYON
Dersin İçeriği
Palpasyonun temel ilkeleri, omuz kuşaği ve ilgili dokularin palpasyonu, dirsek
el-el bileği, üst ekstremite ligament ve tendon palpasyonu, mandibula ve servikal
bölge palpasyonu, torakal bölge ve toraks ,lumbal bölge ve pelvis
Kalça ve diz, ayak bileği ve ayak, alt ekstremite ligament palpasyonu
Kemik dokular arasinda segmental ilişkiler, üst ekstremite kaslarinin palpasyonu,
alt ekstremite kaslarinin palpasyonu, gövde kaslarinin palpasyonu gibi konular
anlatılacaktır.
öğrenciye, palpasyonla insan vücudunu değerlendirme becerisi kazandırmak
amaçlanmıştır.
Bu dersi alan öğrenci, palpasyon yapabilir ve palpasyon sonucu elde ettiği
bilgileri yorumlayabilir.
Ders notları olarak verilecektir.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Palpasyonun temel ilkeleri
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Omuz kuşağı ve ilgili dokuların palpasyonu
3
08- 10 Ekim 2014
Dirsek el-el bileği, Üst ekstremite ligament ve tendon palpasyonu
4
13 -17 Ekim2014
Dirsek el-el bileği, Üst ekstremite ligament ve tendon palpasyonu
5
20-24 Ekim2014
Mandibula ve Servikal bölge palpasyonu
6
27 -31 Ekim 2014
Torakal bölge ve toraks
7
3-7 Kasım 2014
Lumbal bölge ve pelvis
8
10-14 Kasım 2014
Kalça ve Diz
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Ayak bileği ve ayak
11
1-5 Aralık 2014
Alt ekstremite ligament palpasyonu
12
8-12 Aralık 2014
Kemik dokular arasında segmental ilişkiler
13
15-19 Aralık 2014
Üst ekstremite kaslarının palpasyonu
14
22-26 Aralık 2014
Alt ekstremite kaslarının palpasyonu
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Gövde kaslarının palpasyonu
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders Adı Ve Kodu
FZT 121 PSİKOLOJİ
Dersin İçeriği
Tarih
Psikoloji biliminin tarihçesi, alanları, kullandığı yöntemler, kuramlar, davranış ve
fizyoloji, yaşam boyu gelişim, zihinsel süreçler, zeka, kişilik, anormal
davranışlar, sağlık stres ve başa çıkma, öğrenme, güdü ve motivasyon alanlarını
kapsamaktadır.
Psikoloji bilimi, kuramlar, yöntemler, gelişim, zihin, bellek, motivasyon, kişilik,
anormal davranışlar, stres ve sağlık, güdü, motivasyon ile ilgili temel bilgi ve
kavramların öğrenilmesi.
Bu dersin sonunda öğrenciler: Psikoloji biliminin yöntemi, kapsadığı konular,
kavramlar ve kuramlar hakkındaki tanımları ve kavramları bilir ve günlük
yaşamda bu bilgileri kullanabilir.
1.
Psikolojiyi Anlamak. Charles G. Morris.
2.
Psikolojiye Giriş. R.L.Atkinson ve R.C. Atkinson.
3.
Psikolojiye Giriş. Rod Plotnik.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Psikolojide yaklaşım ve yöntemler
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Duyusal süreçler
3
08- 10 Ekim 2014
Bilinç ve farklı bilinç durumları
4
13 -17 Ekim2014
Bilinç ve farklı bilinç durumları
5
20-24 Ekim2014
Öğrenme yaklaşımları- bellek
6
27-31 Ekim 2014
Zeka ve zihinsel yetenekler
7
3-7 Kasım 2014
Güdüler ve duygular
8
10-14 Kasım 2014
Yaşam boyu gelişim (bebeklik ve çocukluk)
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Psikolojide yaklaşım ve yöntemler
11
1-5 Aralık 2014
Yaşam boyu gelişim (ergenlik ve yetişkinlik)
12
8-12 Aralık 2014
Kişilik gelişimi, Kişilik kuramları
13
15-19 Aralık 2014
Davranış bilimleri
14
22-26 Aralık 2014
Stress ve sağlık psikolojisi
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Normal dışı davranışlar
16
5-18 Ocak 2015
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
Final haftası
Ders Adı Ve Kodu
FZT 105 FİZİK I
Dersin İçeriği
Fizik ve Ölçme, vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket
kanunları, dairesel hareket, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu,
çizgisel momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında
dönmesi, hareketi, evrensel çekim kanunu, akışkanlar mekaniği konuları
anlatılacaktır.
Öğrencilerin Fizik lisans öğrenimlerindeki temel bilgi alt yapısının hazırlanması.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Teorik ve uygulamalı Fizik-I dersinde çok sayıda problem çözümünün
kazandırdığı ön yetenekler.
‘PHYSICS, For Scientists and Engineers with Modern Physics,
R.Serway,Saunders College Publishing,1990’
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Fizik ve ölçme
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Tek boyutta hareket, Vektörler
3
08- 10 Ekim 2014
Vektörler, İki boyutta hareket
4
13 -17 Ekim2014
Vektörler, İki boyutta hareket
5
20-24 Ekim2014
Hareket kanunları
6
27-31 Ekim 2014
Dairesel hareket ve newton kanunları
7
3-7 Kasım 2014
İş ve kinetik enerji
8
10-14 Kasım 2014
Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Doğrusal momentum ve çarpışmalar
11
1-5 Aralık 2014
Katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi
12
8-12 Aralık 2014
Yuvarlanma hareketi ve açısal momentum
13
15-19 Aralık 2014
Statik denge ve esneklik
14
22-26 Aralık 2014
Titreşim hareketi
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Kütle çekim kanunu
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
TDL 100 TÜRK DİLİ
Dersin İçeriği
1. Bildirim, 2. Dil ve Dilin Özellikleri, 3. Dil-Düşünce ilişkisi, 4. Ana Dili,
Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj, 5. Kültür (Dil-Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri),
6. Medeniyet, 7. Dilekçe Yazımı, 8. Yeryüzündeki Diller ve Türkçenin Dünya
Dilleri Arasındaki Yeri (Dillerin Doğusu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması,
Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri) 9. Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve
Gelişmesi, 10. Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları, 11. Dil
Bilgisi ve Bölümleri (Ses Bilgisi, Sekil Bilgisi), 12. Türkiye Türkçesine Yabancı
Dillerden Geçen Ögeler, 13. Yazım Kuralları ve Uygulaması 14. Noktalama
İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar konuları işlenecektir.
Dersin Amacı
Hafta
Tarih
Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek;
Öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek;
Öğrencilere yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde
kullanma alışkanlığı kazandırmak; Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı
kazandırmak; Öğrencilere bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı,
yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.
Dil, kültür ve medeniyet kavramlarının açılımını bilme, Türk dilinin tarihi
gelişimini ve özelliklerini bilme, yazım kurallarının ve noktalama işaretlerinin
nasıl kullanılacağını bilme; bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve
yapıcı düşünme alışkanlığını kazanma ve bunu geliştirme.
Yakıcı, Ali- Yücel, Mustafa- Doğan, Mehmet- Yelok, Veli Savaş; Üniversiteler
İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, (Editör: Veli Savaş YELOK), Bilge
Yayınları, Ankara, 2005.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Bildirim, dil ve dilin özellikleri, Dil-düşünce ilişkisi
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Ana dili, bağlam, dil ve söz, sembol-imaj
3
08- 10 Ekim 2014
Kültür (dil-kültür ilişkisi, kültür çeşitleri), Medeniyet, dilekçe yazımı
4
13 -17 Ekim2014
Yeryüzündeki diller (dillerin doğuşu, dilin türleri, dillerin sınıflandırılması)
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
5
6
20-24 Ekim2014
Türk dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi,
27-31 Ekim 2014
Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları
Dil bilgisi ve bölümleri (ses bilgisi, sekil bilgisi)
Türkiye türkçesine yabancı dillerden geçen ögeler
7
3-7 Kasım 2014
Yazım kuralları ve uygulaması
Noktalama işaretleri ve kullanımıyla ilgili Uygulamalar
8
10-14 Kasım 2014
Cümle Bilgisi, (Kelime Grupları, Cümle ve Cümleyi Meydana Getiren Unsurlar)
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Cümle Çözümlemeleri, Cümle İnceleme Örnekleri,
1-5 Aralık 2014
Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce)
Tema, Hayal, Paragraf,
Cümle Türleri,
11
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
Anlatım Biçimleri,
12
8-12 Aralık 2014
Yaratıcı, Kurgusal Yazılar,
Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar,
13
15-19 Aralık 2014
Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş),
Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları)
14
22-26 Aralık 2014
Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar),
Konferans,
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
16
5-18 Ocak 2015
Bilimsel Araştırma
FİNAL HAFTASI
Ders Adı Ve Kodu
FTF 117 MEDİKAL İSTATİSTİK
Dersin İçeriği
Biyoistatistiğin tanımı ve sağlık hizmetlerinde biyoistatistiğin önemi, Anket
türleri ve anket hazırlama, Verilerin SPSS’e girilmesi, SPSS data ve transform
fonksiyonu Frekans dağılımları ve dağılımları tanımlayıcı ölçütler, Önemlilik
testleri hakkında genel bilgiler, Ki-kare testi ve örnek uygulamalar, T-testi,
One Way Anova testi ve örnek uygulamalar, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis
testi ve örnek uygulamalar, Bağımlı gruplarda testler ve örnek uygulamalar
Korelasyon analizi, Örnekleme, Tablo ve grafik yapım yöntemleri işlenecektir.
Medikal istatistik konularını kavrama ve bunları kullanabilme
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Temel biyoistatistik bilgilerinin öğrenilmesive kullanılması
Zar, J.H. (1998). Biostatistical analysis. Prentice Hall, London. 4th ed. Chernick,
M.L. and Friis, R.H. (2003).
Introductory Biostatistics fort he Health Sciences. Wiley-Interscience. Özdamar,
K. (2005). SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, Eskişehir. Sümbüloğlu, K ve
Sümbüloğlu, V. (1987). Biyoistatistik. Çağ Matbaası.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Biyoistatistik amaç ve öğrenim hedefleri ile sağlık hizmetlerinde biyoistatistiğin
önemi
Anket türleri ve anket hazırlama
3
08- 10 Ekim 2014
Verilerin SPSS’e girilmesi
4
13 -17 Ekim2014
Verilerin SPSS’e girilmesi
5
20-24 Ekim2014
SPSS data ve transform fonksiyonu
6
27-31 Ekim 2014
Frekans dağılımları ve dağılımları tanımlayıcı ölçütler
7
3-7 Kasım 2014
Önemlilik testleri hakkında genel bilgiler
8
11-15 Kasım 2014
Ki-kare testi ve örnek uygulamalar
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
T-testi, One Way Anova testi ve örnek uygulamalar
11
1-5 Aralık 2014
Mann-Whitney U, Kruskal Wallis testi ve örnek uygulamalar
12
8-12 Aralık 2014
Bağımlı gruplarda testler ve örnek uygulamalar
13
15-19 Aralık 2014
Korelasyon analizi ve örnek uygulamalar
14
22-26 Aralık 2014
Örnekleme
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Tablo ve grafik yapım yöntemi
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders Adı Ve Kodu
FZT 119 FİZYOTERAPİDE TERMİNOLOJİ
Dersin İçeriği
Kas-iskelet sistemi terminolojisi, nörolojik terminoloji, respiratuar terminoloji,
kardiyolojik terminoloji, ortopedik terminoloji, pediatrik terminoloji
kas-iskelet sistemi terminolojisini, nörolojik terminolojiyi, respiratuar
terminolojiyi, kardiyolojik terminolojiyi, ortopedik terminolojiyi, pediatrik
terminolojiyi öğretme.
İçerikteki terminolojik bilgilerinin öğretilmesi ve kullanılması
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Derste kullanılan slaytlar toplanarak kaynak oluşurulacaktır
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Terminolojiye giriş
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Kas-iskelet sistemi terminolojisi
3
08- 10 Ekim 2014
Kas-iskelet sistemi terminolojisi
4
13 -17 Ekim2014
Kas-iskelet sistemi terminolojisi
5
20-24 Ekim2014
Nörolojik terminoloji
6
27-31 Ekim 2014
Nörolojik terminoloji
7
3-7 Kasım 2014
Respiratuar terminoloji
8
10-14 Kasım 2014
Respiratuar terminoloji
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Kardiyolojik terminoloji
11
1-5 Aralık 2014
Kardiyolojik terminoloji
12
8-12 Aralık 2014
Ortopedik terminoloji
13
15-19 Aralık 2014
Ortopedik terminoloji
14
22-26 Aralık 2014
Pediatrik terminoloji
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Pediatrik terminoloji
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders Adı Ve Kodu
İNG 117 YABANCI DİL 1
Dersin İçeriği
İngilizce bilgi düzeyi yetersiz olan öğrenciler için geliştirilmiş bu derste, İngilizce
dilinin ana yapısı işlenerek öğrenciye kelime bilgisi iletişim becerileri kazandırılması
amaçlanmıştır.
Öğrencilere:
• Doğru İngilizce telaffuzu öğretmek,
• İngilizce kelimeleri anlamayı kullanmayı ve günlük yaşamda kullanılan
İngilizce ifadelerini öğretmek,
• Öğrencilerin fikirlerini İngilizce açıkça ifade edebilmelerini sağlamak, bu
şekilde İngilizce grammer bilgilerini arttırmak,
• ihtiyaçlarını İngilizce anlatabilmelerini sağlamak,
• sınıfta öğrendiklerini günlük yaşama taşıyabilmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bu dersi alan öğrenciler;
1. Etkili ve mantıklı bir şekilde soru sorar ve cevaplar.
2. Konuşma ve tartışma sırasında, görsel ve işitsel sunumlarda ana fikir ve içeriği
anlayabilir.
3. Bilgilerini kullanarak açık ve doğru bir şekilde sözel sunum yapabilir.
4. Belirlenmiş kriterlere göre yazdıklarına değer biçebilir.
5. Dikkatli bir şekilde dinleyebilir.
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Dres notları, hikaye kitapları, çeşitli yazılar öğreciye verilecektir.
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Introduction -Orientation
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Present Simple :be , this /that ,these /those ;possessives , making requests
3
08- 10 Ekim 2014
4
13 -17 Ekim2014
5
20-24 Ekim2014
6
27- 31Ekim 2014
7
3-7 Kasım 2014
8
10-14 Kasım 2014
9
15-23 Kasım 2014
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
24-28 Kasım 2014
How much ,How many ,countable and uncountable nouns , reading a recipe
understanding fast speech ,talking about diets and lifestyles ,writing a recipe
11
2-6 Aralık 2014
Was ,were ,Simple Past ,reading an essay about a special person ,listening to people
describing famous people’s favorite things , talking about past events ,writing a profile
essay about a special person
12
8-12 Aralık 2014
13
15-19 Aralık 2014
Comparatives ,Superlatives ,reading an article about a long journey understanding
directions
Giving directions in the street ,describing a city you know ,writing a short article about a
town /city
14
22-26 Aralık 2014
15
29 Aralık-2 Ocak 2015 Asking for and giving recommendations ,describing people’s appearance ,writing a blog
entry about what you are doing
5-18 Ocak 2015
FİNAL HAFTASI
16
Greetings,use of capital letters in writing ,listening to conversations in various tourist
places- Present Simple ,asking for information ,
Greetings,use of capital letters in writing ,listening to conversations in various tourist
places- Present Simple ,asking for information ,
Listening to people describing their jobs,talking about routines likes and dislikes ,using
linkers :and ,but ,or
Frequency adverbs ,making arrangements,reading an article about unsual families
,decsribing personality ,using apostrophe ‘s while writing about family
There is,There are ,Can for possibility , reading a web posting about a favorite place ,
Listening to various shopping conversations ,talking about favorite places ,improving
use of commas ;writing an email about hometown
Present Continuous ,verbs/prepositions ,reading blogs about what people are doing
,listening to a radio programme about ,ideas of beauty
Ders adı ve Kodu
FZT 123 FİZYOTERAPİDE YARATICI DRAMA
Dersinİçeriği
İletişim, Duyular, Uyum ve güven, Oyun ve Yaratıcı Drama, Oynama ve
Doğaçlama, Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları, Empati, Müzik,
Ritim, Dans, Devinim ve Yaratıcı Drama, Yazınsal Türler ve Yaratıcı Drama
(şiir), Yazınsal Türler ve Yaratıcı Drama (öykü-roman), Plastik Sanatlar ve
Yaratıcı Drama, Toplumsal Durumlar ve Yaratıcı Drama gibi konular işlenecektir.
Dersin Amacı
Tarih
Öğrenciye klinikte hastayı karşılama, hastayı ortama alıştırma, hastayla empati
kurabilme, hastayla sağlıklı iletişim kuarabilme, hastaya hitap şeklini öğretme,
hasta için güven ortamı oluşturabilme becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.
Bu dersi alan öğrenci klinikte hasta ile iletişimin yollarını öğrenir, hastaya güven
verir, empati kurabilir.
Kütüphane ve literatür incelemesi yapılacak Ders notları kaynak olarak
verilecektir.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Tanışma-etkileşim
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
İletişim
3
08- 10 Ekim 2014
Duyular
4
13 -17 Ekim2014
Duyular
5
20-24 Ekim2014
Uyum ve güven
6
27-31 Ekim 2014
Oyun ve Yaratıcı Drama
7
3-7 Kasım 2014
Rol Oynama ve Doğaçlama
8
10-14 Kasım 2014
Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Empati
11
1-5 Aralık 2014
Müzik, Ritim, Dans, Devinim ve Yaratıcı Drama
12
8-12 Aralık 2014
Yazınsal Türler ve Yaratıcı Drama (şiir)
13
15-19 Aralık 2014
Yazınsal Türler ve Yaratıcı Drama (öykü-roman)
14
22-26 Aralık 2014
Plastik Sanatlar ve Yaratıcı Drama
15
19 Aralık-2 Ocak 2015
Toplumsal Durumlar ve Yaratıcı Drama
16
5-18 Ocak 2015
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM
MÜDÜR
YILI I.SINIF BAHAR DÖNEMİ
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAĞIL
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞR. GÖR. YASEMİN PARLAK DEMİR
I.SINIF KOORDİNATÖRÜ
ÖĞR. GÖR. YASEMİN PARLAK DEMİR
DERS KURULU BAŞKANI
ÖĞR. GÖR. YASEMİN PARLAK DEMİR
DERS KURULU ÜYELERİ
PROF. DR. ŞENOL DANE
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAGIL
YRD. DOÇ. DR GÜLDENİZ YILMAZ
ÖĞR.GÖR.NEBİ MUSTAFA GÜMÜŞ
YRD. DOÇ. DR.YASEMİN ÇIRAK
KURUL DERSLERİ
DERSİN SORUMLUSU
ÖGR. GOR. YASEMİN PARLAK
DEMİR
DR.SAFİNAZ KARABAYIRLI
OKT. NEYRAN REİS KALELİ
OKT. HASAN EKMEKÇİ
ÖĞR.GRV. DUYGU KORKEM
E- MAİL
ANATOMİ II
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT
TAGIL
[email protected]
TEMEL FİZYOLOJİ II
PROF. DR. ŞENOL DANE
[email protected]
FİZİK II
ÖĞR.GÖR.NEBİ MUSTAFA
GÜMÜŞ
ELEKTROFİZİKSEL AJANLAR VE ÖGR. GOR. YASEMİN PARLAK
HİDROTERAPİ
DEMİR
[email protected]
[email protected]
PSİKOSOSYAL
REHABİLİTASYON
İLK YARDIM
YRD. DOÇ. DR.YASEMİN ÇIRAK [email protected]
DR.SAFİNAZ KARABAYIRLI
[email protected]
YABANCI DİL II
NEYRAN REİS KALELİ
[email protected]
SOSYOLOJİ
OKT. HASAN EKMEKÇİ
[email protected]
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP UZAKTAN EGİTİM
TARİHİ
NORMAL MOTOR GELİŞİM
ÖĞR.GRV. DUYGU KORKEM
[email protected]
1.SINIF BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI VE
İÇERİKLERİ
Ders adı ve Kodu
Dersin İçeriği
FZT 102 ANATOMİ II
Sinir sistemi, santral sinir sistemi, periferal sinir sistemi, duyu
organları, sindirim sistemi, solunum sistemi, kalp damar sistemi,
iç salgı bezleri konuları işlenecektir.
Dersin Amacı
Öğrenciye insan vücudunun anatomik yapısı ve fonksiyonlarını
öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
İnsan vücudunun anatomik yapısı ve fonksiyonarı ile ilgili
bilgileri değerlendirilecektir. _____________________________________
Sobotto Anatomi Atlası Anatomi Fahri DERE
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Sinir Sistemi
2
23-27 Şubat 2015
Sinir Sistemi
3
2-6 Mart 2015
Santral Sinir Sistemi
4
9-13 Mart 2015
Santral Sinir Sistemi
5
16 -20 Mart 2015
Periferal Sinir Sistemi
6
23-27 Mart 2015
Periferal Sinir Sistemi
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Duyu Organları
8
6-10 Nisan 2015
Sindirim Sistemi
9
11-19 Nisan 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
20-24 Nisan 2015
Solunum Sistemi
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Solunum Sistemi
12
4-8 Mayıs 2015
Kalp Damar Sistemi
13
11-15 Mayıs 2015
Kalp Damar Sistemi
14
18-22 Mayıs 2015
İç Salgı Bezleri
15
25-29 Mayıs 2015
İç Salgı Bezleri
16
1-14 Haziran 2015
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
BİYO 122 TEMEL FİZYOLOJİ II
Dersin İçeriği
Kardiyovasküler sistem fizyolojisi, kan fizyolojisi, solunum sistemi
fizyolojisi, gastrointestinal sistem fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi,
renal fizyoloji konularını içermektedir.
Öğrencilere organizmadaki fizyolojik mekanizmaları öğretmektir.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Öğrenciler organizmadaki fizyolojik mekanizmaları öğrenir.
A.C.Guyton&Hall. Tıbbi Fizyoloji
W.F.Ganong.
Tıbbi Fizyoloji
Tarih
1.
2.
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Kardiovasküler sistem fizyolojisi
2
23-27 Şubat 2015
Kardiovasküler sistem fizyolojisi
3
2-6 Mart 2015
Solunum sistemi fizyolojisi
4
9-13 Mart 2015
Solunum sistemi fizyolojisi
5
16 -20 Mart 2015
Kan fizyolojisi
6
23-27 Mart 2015
Kan fizyolojisi
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Santral sinir sistemi fizyolojisi
8
6-10 Nisan 2015
Santral sinir sistemi fizyolojisi
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Gastrointestinal sistem fizyolojisi
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Gastrointestinal sistem fizyolojisi
12
4-8 Mayıs 2015
Endokrin sistem fizyolojisi
13
11-15 Mayıs 2015
Endokrin sistem fizyolojisi
14
18-22 Mayıs 2015
Renal fizyoloji
15
25-29 Mayıs 2015
Renal fizyoloji
16
1-14 Haziran 2015
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 108 FİZİK II
Dersin İçeriği
Elektrik alanlar, Gauss Kanunu,Elektrik potansiyeli,Sığa ve dielektrikler,
Akım ve Direnç, doğru akım devreleri,magnetik alanlar, magnetik alan
kaynakları, Faraday Kanunu, İndüktans, Alternatif akım devreleri,
elektromagnetik dalgalar konularını içermektedir.
Öğrencilerin Fizik lisans öğrenimlerindeki elektrik temel bilgi alt
yapısının hazırlanması.
Teorik ve uygulamalı Fizik-II dersinde çok sayıda problem çözümünün
kazandırdığı ön yetenekler.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
‘PHYSICS, For Scientists and Engineers with Modern Physics,
R.Serway,Saunders College Publishing,1990’
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Elektrik Alanlar
2
24-28 Şubat 2015
Gauss Kanunu
3
2-6 Mart 2015
Elektrik Potansiyeli
4
9-13 Mart 2015
Sığa ve Dielektrik
5
17 -21 Mart 2015
Akım ve Direnç
6
23-27 Mart 2015
Doğru akım devreleri
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Manyetik Alanlar
8
6-10 Nisan 2015
Manyetik alan kaynakları
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Faraday Kanunu
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Özindüksiyon
12
4-8 Mayıs 2015
Alternatif Akım Devreleri
13
11-15 Mayıs 2015
Elektromagnetik Dalgalar
14
18-22 Mayıs 2015
Biofizik ve sağlık fiziği
15
25-29 Mayıs 2015
Biofizik ve sağlık fiziği
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 120 SOSYOLOJİ
Dersin İçeriği
Yapı-eylem, makro-mikro, birey-toplum ikilemini aşarak mikro ve
makronun içiçeliğini vurgulayan bütüncü bir bakış açısından hareketle
toplumu incelemek.
Dersin amacı öğrencilerin dünya ve Türkiye’deki sosyo-kültürel meseleleri
sosyolojik bakış açısından değerlendirebilecek kavramsal analiz araçlarına
sahip kılmaktır.
Sosyolojik bakış açısına sahip olan öğrencilerin birey olarak kendileri,
Türkiye ve tüm dünyaya ilişkin mikro ve makro meselelerin çözümüne
entelektüel bir bakış açısından hareketle duyarlı hale gelmeleri dersin
çıktısıdır.
Anthony Giddens - Soyoloji
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Sosyoloji nedir
2
23-27 Şubat 2015
Kültür, Toplum ve Birey, Toplum Türleri
3
2-6 Mart 2015
Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam
4
9-13 Mart 2015
Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik
5
16 -20 Mart 2015
Beden; Yeme, Hastalık ve Yaşlılık
6
23-27 Mart 2015
Aile, Evlilik ve Kişisel Yaşam
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Sapkınlık ve Suç
8
6-10 Nisan 2015
Etnik Durum ve Irk
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Tabakalaşma ve Sınıf Yapısı
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Çağcıl Örgütler
12
4-8 Mayıs 2015
İş ve ekonomik Yaşam
13
11-15 Mayıs 2015
Hükümet, Politik Güç ve Savaş
14
18-22 Mayıs 2015
Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür
15
25-29 Mayıs 2015
Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
İNG 118 YABANCI DİL II
İngilizce bilgi düzeyi yetersiz olan öğrenciler için geliştirilmiş bu derste,
İngilizce dilinin ana yapısı işlenerek öğrenciye kelime bilgisi iletişim
becerileri kazandırılması amaçlanmıştır.
Öğrencilere:
• Doğru İngilizce telaffuzu öğretmek,
• İngilizce kelimeleri anlamayı kullanmayı ve günlük yaşamda
kullanılan İngilizce ifadelerini öğretmek,
• Öğrencilerin fikirlerini İngilizce açıkça ifade edebilmelerini
sağlamak, bu şekilde İngilizce grammer bilgilerini arttırmak,
• ihtiyaçlarını İngilizce anlatabilmelerini sağlamak,
• sınıfta öğrendiklerini günlük yaşama taşıyabilmelerini sağlamak
amaçlanmıştır.
Bu dersi alan öğrenciler;
6. Etkili ve mantıklı bir şekilde soru sorar ve cevaplar.
7. Konuşma ve tartışma sırasında, görsel ve işitsel sunumlarda ana
fikir ve içeriği anlayabilir.
8. Bilgilerini kullanarak açık ve doğru bir şekilde sözel sunum yapabilir.
9. Belirlenmiş kriterlere göre yazdıklarına değer biçebilir.
10. Dikkatli bir şekilde dinleyebilir.
Dres notları, hikaye kitapları, çeşitli yazılar öğreciye verilecektir.
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Present Simple and Present Continous ,describing an event
2
23-27 Şubat 2015
Articles : a ,an ,the ,no article , reading an email ,listening to a guide giving
a tour around a transport museum
3
2-6 Mart 2015
Talking about types of transport ,apologising for being late ,writing an email
about an experience at an airport
4
9-13 Mart 2015
Can , Can ‘t ,adjectives ,listening to a man talking about his problems
getting to work ,
5
16 -20 Mart 2015
6
23-27 Mart 2015
Dealing with problems when flying ,writing an experience at an airport /on a
plane
Be going to ,would like to ,reading a news story about a lottery win
,listening to a radio interview with lottery winners
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Talking about future plans ,improving use of linkers :too ,also ,as well
8
6-10 Nisan 2015
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Should /Shouldn’t Adverbs of manner ,common verbs ,reading an article
about cold cures around the world
Listening to a radio programme about colds and flu ,talking abou what to do
when you don’t feel well and giving advice
Writing some advice for a health message board ,
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Present Perfect
12
4-8 Mayıs 2015
13
11-15 Mayıs 2015
Reading an article about a dangerous job ,listening to people talking about
their experiences
talking about unusual experiences
14
18-22 Mayıs 2015
Using postcard phrases and writing a postcard
15
25-29 Mayıs 2015
Witing a story about an exciting experience
16
1-14 Haziran 2015
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
FZT 116 ELEKTROFİZİKSEL AJANLAR VE HİDROTERAPİ
inflamasyon, doku iyileşmesi, ağrı mekanizması, ağrı ve iyileşmeye etkisi,
ısının ve ışığın fiziksel özellikleri, yüzeyel ısı ajanlarının fizyolojik etkileri,
infraruj, laser, uvl, helyoterapi, fludoterapy, nemli sıcak uygulamaları,
intermittant kompresyon,soğuk uygulama ve fizyolojik etkileri,suyun
fiziksel prensipleri, fizyolojik etkileri,hidroterapi yöntemleri, aqua
terapi,kaplıca tedavisi konuları işlenecektir.
Fizyoterapide kullanılan sıcak, soğuk, ısı ve ışık uygulamaların fizyolojik
etki mekanizmaları ve nasıl uygulandığının öğretilmesi.
Öğrencilerin dersin sonunda tüm bu uygulamaları öğrenmiş olmaları
Kayıhan H. Dolunay N. Fizyoterapide Isı Işık Su
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
İnflamasyon
2
23-27 Şubat 2015
Doku İyileşmesi
3
2-6 Mart 2015
Ağrı Mekanizması
4
9-13 Mart 2015
Ağrı ve İyileşmeye Etkisi
5
16 -20 Mart 2015
Isının ve Işığın Fiziksel Özellikleri
6
23-27 Mart 2015
Yüzeyel Isı Ajanlarının Fizyolojik Etkileri
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
İnfraruj, Laser, Uvl, Helyoterapi
8
6-10 Nisan 2015
Fludoterapy, Nemli Sıcak Uygulamaları, İntermittant Kompresyon
9
11-19 Nisan 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
20-24 Nisan 2015
Soğuk Uygulama Ve Fizyolojik Etkileri
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Suyun Fiziksel Prensipleri, Fizyolojik Etkileri
12
4-8 Mayıs 2015
Hidroterapi Yöntemleri
13
11-15 Mayıs 2015
Hidroterapi Yöntemleri
14
18-22 Mayıs 2015
Aqua Terapi
15
25-29 Mayıs 2015
Kaplıca Tedavisi
16
1-14 Haziran 2015
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 122 PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON
Dersin İçeriği
Psikososyal rehabilitasyon alanındaki kavramların tanımlanması, rehabilitasyon
süreci boyunca hastanın yaşadığı psikolojik süreç, sosyal yaşama geri dönüşte
rollerin geri kazandırılması, çevre ve sosyal yaşama uyum, psikososyal
rehabilitasyonda fizyoterapi ve rehabilitasyonun rolü
Hasta ile empati kurabilme, hastanın çevre ve sosyal çevreye uyumlandınlmasında
rehberlik edebilme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
Farklı engel gruplarında psikososyal rehabilitasyon yaklaşımları tartışılacak,
öğrencilerin bu alanlarda yaptıkları araştırma sonuçları değerlendirilecektir
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Kütüphane ve literatür incelemesi yapılacak Ders notları kaynak olarak verilecektir.
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Giriş ve dersin tanımı
2
23-27 Şubat 2015
Psikososyal rehabilitasyon alanında kavramlar
3
2-6 Mart 2015
Kaza sonrası yaşanılan psikososyal süreç ve uyum aşamaları
4
9-13 Mart 2015
Stres ve posttravmatik stres bozukluğu
5
16 -20 Mart 2015
6
23-27 Mart 2015
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Nörolojik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon (hemipleji, parkinson, MS )
8
6-10 Nisan 2015
Nörolojik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon (hemipleji, parkinson, MS )
9
11-19 Nisan 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
20-24 Nisan 2015
Çocuklarda özüre neden olan problemlerde psikososyal rehabilitasyon (serebral
paralizi, kas hastalıkları, otistik çocuklar, down sendromu)
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Çocuklarda özüre neden olan problemlerde psikososyal rehabilitasyon (serebral
paralizi, kas hastalıkları, otistik çocuklar, down sendromu)
12
4-8 Mayıs 2015
İlerleyici kronik hastalıklara (kanser, AIDS), geriatrik kişilerde psikososyal
rehabilitasyon
13
11-15 Mayıs 2015
Fiziksel engelli olgu üzerinde interaktif katılımlı tartışma
14
18-22 Mayıs 2015
Görme engelli olgu üzerinde interaktif katılımlı tartışma
15
25-29 Mayıs 2015
İşitme engelli olgu üzerinde interaktif katılımlı tartışma
16
1-14 Haziran 2015
Hafta
Travmatik yaralanmalardan sonra görülen problemlerde psikososyal rehabilitasyon
(amputeler, omurilik yaralanmaları, yanık )
Travmatik yaralanmalardan sonra görülen problemlerde psikososyal rehabilitasyon
(amputeler, omurilik yaralanmaları, yanık )
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 118 NORMAL MOTOR GELİŞİM
Dersin İçeriği
Tarih
Normal gelişimde temel kavramlar, dersin kapsamı, motor gelişimi etkileyen
faktörler, hareket gelişiminde temel taşlar, doğum öncesi ve doğum sonrasında
büyüme
Öğrencinin, normal hareketin gelişimini, refleksleri, duyu ve algının gelişimini,
beyin gelişimini, motor gelişimi ve motor gelişimin değerlendirilmesine yönelik
ölçme araçlarını tanımasını sağlamaktır.
Gelişim sürecini bilir, gelişim süreci içerisinde motor gelişimin aşamalarını
sıralayabilir ve bu süreçte farklı gelişimlerin neler olabileceğini ve nasıl
yaklaşılması gerektiğini açıklayabilir, motor gelişimi değerlendirmek için
geliştirilen ölçme araçlarını bilir.
Özer, D.S. ve Özer, K. (2007). Normal Motor Gelişim. Ankara: Nobel
Yayıncılık.
Gander M.J. ve Gardiner H.W. (2007).Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yayıma
hazırlayan: Bekir Onur. 6. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
Ataman, A. (2004). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Gündüz Yayınevi
Bayhan, P.ve Artan, İ. (2004) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ankara: Morpa
Yayıncılık
Trawick-Smith J. (2006). Early Childhood Development. Forth Edition. (s: 226254). Pearson Merrill Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey,
Colombus, Ohio.
KONULAR
1
16-20 Şubat 2015
Gelişimle ilgili temel kavramlar
2
23-27 Şubat 2015
Gelişimi etkileyen faktörler
3
2-6 Mart 2015
Motor gelişim alanları
4
9-13 Mart 2015
Normal motor gelişimde kilometre taşları
5
16 -20 Mart 2015
Gelişim süreci
6
23-27 Mart 2015
Gelişim süreci-ince motor
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Normal motor gelişimde değerlendirme yöntemleri
8
6-10 Nisan 2015
Motor kontrol
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Motor kontrolün fizyolojisi
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Motor öğrenme
12
4-8 Mayıs 2015
Motor öğrenmenin fizyolojik temelleri
13
11-15 Mayıs 2015
Mobilitenin kontrolü
14
18-22 Mayıs 2015
Yaşam boyu mobilite
15
25-29 Mayıs 2015
Tartışma
16
1-14 Haziran 2015
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders Adı Ve Kodu
FZT 112 İLK YARDIM
Dersin İçeriği
İlk yardım gerektiren konular: Solunum ve dolaşım sistemine ait ilkyardım,
Kardiyopulmoner resüsitasyon, Kanamalar, şok, Travmalar, Zehirlenmeler,
Yanık, Elektrik Çarpması, Donmalar, Sivil Savunma.
Bu ders doğal afetlerde veya savaş anında felakete uğrayan, ani
hastalanan ya da herhangi bir kazaya maruz kalan bireylerin hayatını
kurtarmak, sakatlığını önlemek ya da sınırlandırmak amacıyla zamanında
ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve beceriler kazandırır.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
1İlkyardıma ilişkin bilgi kazandırır
2İlkyardım bilgilerini acil durumlarda
becerisini kazandırır
uygulayabilme
Tarih
1Sözen Cemil, İlk yardım, Nobel yayın, Ankara, 2002.
2Süzen Bikem, İnan H., İlk Yardım, Birol basım yayın , 3. baskı,
20042005.
3.Heckman J.D., Rosenthal R.E., Worsing R.A.,Hasta ve Yaralıların Acil
Bakımı ve Nakledilmesi, Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi, 4.
Baskı, İstanbul, 1991.
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Felaketlerin Nedenleri
2
23-27 Şubat 2015
İlk Yardım Tarihçesi
3
2-6 Mart 2015
Yaralı Bireylerin Değerlendirmesi
4
9-13 Mart 2015
Solunum ve Dolaşım Sistemine ait İlk Yardım
5
16 -20 Mart 2015
Kardiyopulmoner Resüsitasyon
6
23-27 Mart 2015
Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulaması
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Kanamalarda İlk Yardım
8
6-10 Nisan 2015
Şokta İlk Yardım
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Travmalarda Ilk Yardım (Ust Ekstremite)
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Travmalarda Ilk Yardım (Alt Ekstremite)
12
4-8 Mayıs 2015
Zehirlenmeler
13
11-15 Mayıs 2015
Yanık, Elektrik Çarpması,Donmalar
14
18-22 Mayıs 2015
Hasta Taşıma Teknikleri
15
25-19 Mayıs 2015
Sivil Savunma
16
1-14 Haziran 2015
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders Adı Ve Kodu
Dersin içeriği
Türkiye’nin modernleşme süreci
Dersin Amacı
Modem Türkiye’nin kuruluş aşamalarını öğretmek
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
AIT 100 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve Atatürk hakkında bilgi edinme
Türkçe kitaplar ve makaleler.
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
İnkılap ve benzeri kavramlar
2
23-27 Şubat 2015
Osmanlı devletinin gerileme sebepleri ( iç ve dış sebepler)
Osmanlı devleti’nde yenileşme faaliyetleri ( I.mahmud, III. Selim dönemi)
3
2-6 Mart 2015
II. Mahmud döneminde yapılan yenilikler
19. Yüzyılda osmanlı devleti’nin siyasi durumu ve parçalanışı
Tanzimat dönemi ,Meşrutiyet dönemi
4
9-13 Mart 2015
5
16 -20 Mart 2015
Trablusgarp ve I. II. Balkan savaşları
23-27 Mart 2015
I. Dünya savasının sebep ve sonuçları
Mustafa kemal pasa, erzurum-sivas kongreleri
Panislamizm, Osmanlıcılık, islamcılık, batıcılık, türkçülük turancılık
6
Misak-ı milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Cumhuriyet dönemi tarihi
8
6-10 Nisan 2015
Kuva-yi Milliye ve Cepheler (Adana, Antep, Maraş, Urfa)
Düzenli Ordunun kurulması ve Batı Cephesi
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
Sakarya Savası ve Sonuçları
Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Sonuçları
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Mudanya Mütarekesi ve Lozan Konferansı
12
4-8 Mayıs 2015
Saltanat’ın kaldırılması
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulusu
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka
13
11-15 Mayıs 2015
Şeyh Sait isyanı ve Sonuçları
İnkılaplar
14
18-22 Mayıs 2015
İnkılaplar
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun Kurulması
15
25-29 Mayıs 2015
16
1-14 Haziran 2015
Atatürk İlkeleri
FİNAL HAFTASI
II.SINIF
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2013-2014
EĞİTİM YILI II. SINIF GÜZ DÖNEMİ
MÜDÜR
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAĞIL
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞR.GÖR.YASEMİN PARLAK DEMİR
II.SINIF KOORDİNATÖRÜ
YRD.DOÇ.DR.YASEMİN ÇIRAK
DERS KURULU BAŞKANI
YRD.DOÇ.DR.YASEMİN ÇIRAK
DERS KURULU ÜYELERİ
PROF. DR. DUYGU ÖZOL
PROF. DR. ŞENOL DANE
PROF.DR FATMA MÜJGAN SÖNMEZ
YRD.DOÇ.DR.İSMAİL URAŞ
Kurul Dersleri
Dersin sorumlusu
YRD. DOÇ. DR GÜLDENİZ
YILMAZ
YRD. DOÇ. DR.YASEMIN ÇIRAK
ÖĞR. GOR. YASEMİN PARLAK
DEMİR
PROF.DR.CAHİDE YAĞMUR
YRD.DOÇ. ZÜBEYDE AYTÜRK
ÇAĞLA EMEKÇİ
e-mail
ELEKTROTERAPİ I
YRD. DOÇ. DR.YASEMIN
ÇIRAK
FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE ÖĞR.GÖR.YASEMIN
DEĞERLENDİRME
PARLAK DEMİR
[email protected]
FİZYOTERAPİDE MANUAL
YAKLAŞIMLAR 1
YRD. DOÇ. DR GÜLDENİZ
YILMAZ
[email protected]
NÖROLOJİK HASTALIKLAR
PROF.DR FATMA MÜJGAN
SÖNMEZ/YRD.DOÇ.
ZÜBEYDE AYTÜRK
PROF.DR.DUYGU ÖZOL
YRD.DOÇ.DR.BORA
DEMİRÇELİK
YRD.DOÇ.DR.İSMAİL URAŞ
[email protected]
[email protected]
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAGIL
YRD. DOÇ. DR. MUHAMMED BORA DEMİRÇELİK
KARDİYOPULMONER
HASTALIKLAR
ORTOPEDİ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
TEMEL BESLENME İLKELERİ
PROF.DR.CAHİDE YAĞMUR [email protected]
KİŞİSEL GELİŞİM
[email protected]
NOROFIZYOLOJI
ÖĞR.GÖR.YASEMIN
PARLAK DEMİR
DOÇ DR. SÜLEYMAN
MURAT TAGIL
PROF. DR. ŞENOL DANE
MESLEKİ İNGİLİZCE I
ÇAĞLA EMEKÇİ
[email protected]
FONKSİYONEL NÖROANATOMİ
[email protected]
[email protected]
2.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ
Ders adı ve Kodu
FZT 201 ELEKTROTERAPİ I
Dersin İçeriği
Fiziksel ajanlar (sıcak, soğuk ,parafin ,lazer, infraruj), mekanik ajanlar (
traksiyon intermittant kompresyon), elektroterapi yöntemleri ve kullanılan
akımlaranlatılacaktır.
Dersin Amacı
Fizyoterapi yaklaşımlarında doğru elektroterapi yöntemlerini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Fizyoterapi yaklaşımları içinde doğru elektroterapi yöntemlerini seçmek ve
uygulayabilmektir.
Önerilen Kaynaklar
Tarih
Robertson V, Ward A, Low J, Reed A. Electrotherapy Explained.
Butterworth-Heinemann Ltd,2006, Oxford.
Kitchen S. Electrotherapy: Evidence Based Practice. Churchill Livingstone,
2002, Toronto.
Nelson RM, Hayes KW, Currier DP. Clinica Elecrotherapy. Appleton and
Large, 1999, Connecticut.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Fiziksel Ajanlar: sıcak soğuk parafin
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Fiziksel Ajanlar: lazer infraruj
3
08- 10 Ekim 2014
Mekanik Ajanlar: traksiyon intermittant kompresyon
4
13 -17 Ekim 2014
Mekanik Ajanlar: traksiyon intermittant kompresyon
5
20-24 Ekim2014
Elektroterapiye giriş
6
27-31 Ekim 2014
7
3-7 Kasım 2014
Elektroterapi’de hasta hazırlama ve değerlendirme Elektrik stimülasyon
akımları ve parametreler
Faradik ve galvanik akımlar,İyontoforezis
8
10-14 Kasım 2014
Yüksek voltaj kesikli galvanik stimülasyon
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Russian akımları
11
1-5 Aralık 2014
Diadinamik akımlar
12
8-12 Aralık 2014
Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu
13
15-19 Aralık 2014
Biofeedback
14
22-26 Aralık 2014
Duyu Elektrik Stimülasyonu
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Motor Elektrik Stimülasyonu
16
5-18 Ocak 2015
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 203 FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
Dersin İçeriği
Dersin tanıtımı, hasta hikayesi ve değerlendirme, hareketin temel
prensipleri, postür analizi (anterior, lateral ve posterior postür
analizleri), kısalık testleri, esneklik ve değerlendirmesi, antropometrik
öçlümler (Çevre, uzunluk, çap ve yağ dokusu ölçümleri), gonyometre
ile normal eklem hareketlerinin (NEH) değerlendirilmesi, kas kuvveti
ve değerlendirme yöntemleri anlatılacaktır.
Dersin Amacı
Öğrenme
Öğrenci yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerini kullanarak,
hastanın tedavi programını planlamayı öğrenecektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler:
Çıktıları ve Yeterlilikler
Bölümü ve mesleği tanıyacaklar, meslek ile ilgili temel bilgileri
öğrenecekler, mesleklerinin gerektirdiği uygulama becerilerini
kazanacaklardır.
Önerilen Kaynaklar
Tarih
A.Saadet Otman, Nezire Köse. Tedavi Hareketlerinde Temel Ölçme ve
Değerlendirme Prensipleri, 4. Baskı, Yücel Ofset Matbaacılık, Ankara 2008
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Hasta Hikayesi ve Değerlendirme
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Postür ve Postür Analizi
3
08- 10 Ekim 2014
Postür ve Postür Analizi
4
13 -17 Ekim2014
Postür ve Postür Analizi
5
20-24 Ekim2014
Kas Kısalığının Değerlendirilmesi
6
27-31 Ekim 2014
Kas Kısalığının Değerlendirilmesi
7
3-7 Kasım 2014
Esneklik Testleri
8
10-14 Kasım 2014
Esneklik Testleri
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Antropometrik Ölçümler
11
1-5 Aralık 2014
Antropometrik Ölçümler
12
8-12 Aralık 2014
Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi
13
15-19 Aralık 2014
Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi
14
22-26 Aralık 2014
Kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri
16
5-18 Ocak 2015
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 231 FİZYOTERAPİDE MANUAL YAKLAŞIMLAR 1
Dersin İçeriği
Bu derste öğrencilere manual tedavi yöntemlerinden, yumuşak
doku mobilizasyonlari, myofasiyal gevşetme teknikleri,
nöromobilizasyon, masaj teknikleri, eklem mobilizasyonu ve
cyriax teknikleri anlatilacaktir
Bu dersin amaci öğrencilere çeşitli manual teknikleri
öğretmektir.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Tarih
Öğrenci farklı manual tekniklerin prensiplerini
öğrenecektir.Öğrenci hastanın gereksinimlerini
belirleyecektir.Öğrenci tekniğine ve hastanın gereksinimlerine
uygun manual uygulamayı öğrenecektir.
- Kesson M. Orthopaedic medicine a practical approach. (1998).
Butterworth-Heinemann. UK.
- Cyriax JH. Cyriax illustrated manual of orthopaedic medicine.
(2000) Butterworth-Heinemann.UK.
- Payton OD. Manual of physical theraphy. (1990). Churchill
Livingstone.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Fizyoterapide manuel yaklaşımlara giriş
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
3
08- 10 Ekim 2014
Yumuşak doku mobilizasyonunun endikasyon ve
kontraendikasyonları
Yumuşak doku mobilizasyonu ve ilgili teknikler
4
13 -17 Ekim2014
Yumuşak doku mobilizasyonu ve ilgili teknikler
5
20-24 Ekim2014
Terapatik masaj, fizyolojik etkileri, uygulamaları
6
27-31 Ekim 2014
Nöromobilizasyon/Nöral dokuların mobilizasyonu
7
3-7 Kasım 2014
Myofasiyal gevşetme
8
10-14 Kasım 2014
Trigger nokta tekniği
9
15-23 Kasım 2014
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
24-28 Kasım 2014
Manuel lenfatik drenaj
11
1-5 Aralık 2014
Konnektif doku masajı
12
8-12 Aralık 2014
Kraniosakral terapi, Refleksoloji
13
15-19 Aralık 2014
Eklem mobilizasyonunun endikasyon ve kontraendikasyonları
14
22-26 Aralık 2014
Eklem mobilizasyonu ile ilgili farklı konsept ve teknikler
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Cyriax
16
5-18 Ocak 2015
FİNAL HAFTASI
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Ders adı ve Kodu
FZT 233 NÖROLOJİK HASTALIKLAR
Ders İçeriği
Nörolojik muayene, medulla spinalis hastalıkları, periferik
nöropatiler, tuzak nöropatiler, serebro vasküler hastalıklar gibi
konuları anlatılacaktır.Çocuklarda nörolojik değerlendirme ve
çocuklarda görülen hastalıklar hastalıklar anlatılarak pediatrik
rehabilitasyon için temel oluşturulacaktır
Nörolojik muayeneyi ve nörolojik hastalıkları öğretme. Klinik
uygulamalar için gerekli alt yapının oluşturulması..Ayrıca
çocuklarda görülen hastalıklarla ilgili teorik bilgi kazanmaları
hedeflenmektedir.
Ders Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Bu dersi alan öğrencilerin nörolojik hastalıklar ile ilgili gerekli
temel bilgileri kazanmaları hedeflenmektedir
Tarih
Gerekli literatür taraması yapılarak ders notları şeklinde
verilecektir.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Çocuklardaki Nörolojik Değerlendirme
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Mental ve Motor Gelişme Gerilikleri ve Büyüme Patolojileri
3
08- 10 Ekim 2014
Serebral Palsi ve Hipotonik infant
4
13 -17 Ekim2014
Serebro vasküler hastalıklar
5
20-24 Ekim2014
Spastisite
6
27-31 Ekim 2014
Demyelinizan hastalıklar
7
3-7 Kasım 2014
8
10-14 Kasım 2014
Serebellar sistem hastalıkları ve Ekstrapiramidal sistem
hastalıkları
Kas Hastalıkları
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Nörolojik Muayene
11
1-5 Aralık 2014
Medulla spinalis hastalıkları
12
8-12 Aralık 2014
Periferik Nöropatiler ve Tuzak Nöropatiler
13
15-19 Aralık 2014
14
22-26 Aralık 2014
Merkezi Sinir Sisteminin Dejeneratif Hastalıkları, Epilepsi,
Hareket Bozuklukları
Nöromüsküler Hastalıklar
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Periferik Nöropatiler
16
5-18 Ocak 2015
FİNAL HAFTASI
Hafta
YARIYIL SINAV HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 235 KARDİYOPULMONER HASTALIKLAR
Ders İçeriği
Kalp hastalıklarında anamnez alımı, kalp sesleri, EKG, EKO,
ateroskleroz, iskemik kalp hastalıkları patolojisi, kalp hastalıkları, kalp
yetmezliği, ritim bozuklukları, gibi konular işlenercektir.Solunum ile
ilgili hastalıklar ve bunları değerlendirmeye yönelik konular işlenerek
öğrenciye pulmoner rehabilitasyon için temel oluşturmak
amaçlanmıştır.
Kalp damar ve solunum sistemiyle ilgili hastalıkları ve gerekli
değerlendirmeleri öğretmek ve öğrenciye kardiyolojik ve pulmoner
hastalıklarda klinik için temel oluşturmak amaçlanmıştır.
Dersi alan öğrenciler kalp damar sistemi, kalp ve solunum hastalıkları
ve bu hastalıkları değerlendirme hakkında bilgi sahibi olurlar
Literatür taraması yapılarak ders notu şeklinde verilecektir
Ders Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Kalp Hastalıklarında Anamnez Ve Kalp Sesleri
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Kalp Sesleri,EKG,EKO
3
08- 10 Ekim 2014
4
13 -17 Ekim2014
Hipertansiyon Patolojisi, Primer ve Sekonder Hipertansiyon Ateroskleroz Patolojisi
Kalp Hasatalıklarında Hemodinamik Değişiklikler
5
20-24 Ekim2014
İskemik Kalp Hastalıkları Patolojisi
6
27-31 Ekim 2014
Kapak Hastalıkları ve Kalp Yetmezliği
7
3-7 Kasım 2014
Ritim Bozuklukları
8
10-14 Kasım 2014
Kroner Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri - Metabolik Sendrom
9
15-23 Kasım 2014
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
24-28 Kasım 2014
11
1-5 Aralık 2014
12
8-12 Aralık 2014
13
15-19 Aralık 2014
14
22-26 Aralık 2014
Solunum Yolu Hastalıklarında Anamnez Ve Fizik Muayene Solunum Sisteminde Radyolojik Değişiklikler
Arteriyal Kan Gazı Ve Solunum Fonksiyon Testleri - Solunum
Yetmezliği, Hipoksik Ve Hiperbarik Solunum
Kronik Bronşit, Bronşektezi, Amfizem, Kistik Fibrozis, Astım,
Restriktif Akciğer Hastalıkları
Mekanik Ventilatör Ve Noninvaziv Mekanik Ventilatör, Çevresel ve
Mesleki Hastalıklar
Akciğer Kanserleri, Plevral Hastalıklar
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
16
5-18 Ocak 2015
Uykuda Solunum Bozuklukları ve Tütün Kontrolü VE Sigara Bırakma
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 213 ORTOPEDİ
Ders içeriği
ortopedi ve travmatolojiye giriş, kemik yapı, kırık, kırık tipleri, kırık
iyileşmesi, kırık fiksasyon yöntemleri, çıkık, çıkık fiksasyon yöntemleri, üst
ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri, alt ekstremite travmaları ve
tedavi yöntemleri, omurga yaralanmaları, kemik gelişim bozuklukları eklem
hastalıkları (osteoartrit, romatoid artrit...), omurga hastalıkları, metabolik
kemik hastalıkları, çocukluk dönemi ortopedik yaralanmaları konuları
işlenecektir.
Klinik ortopedik-travmatolojik problemler ve tedavi yöntemleri.
Ders Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Tarih
Öğrenci klinik ortopedik-travmatolojik problemlerin genel özellikleri ve
tedavi yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
Ortopedi ve Travmatoloji, (1997).
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyeleri.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Ortopedi ve Travmatolojiye giriş
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
3
08- 10 Ekim 2014
Çıkık, çıkık fiksasyon yöntemleri
4
13 -17 Ekim2014
Çıkık, çıkık fiksasyon yöntemleri
5
20-24 Ekim2014
Üst ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri
6
27-31 Ekim 2014
Üst ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri
7
4-8 Kasım 2013
Alt ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri
8
10-14 Kasım 2014
Alt ekstremite travmaları ve tedavi yöntemleri
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Omurga yaralanmaları
11
1-5 Aralık 2014
Kemik gelişim bozuklukları
12
8-12 Aralık 2014
Eklem hastalıkları (Osteoartrit, romatoid artrit.)
13
15-19 Aralık 2014
Omurga hastalıkları (skolyoz, kifoz, spondilolistezis,...)
14
22-26 Aralık 2014
Metabolik kemik hastalıkları
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Çocukluk dönemi ortopedik yaralanmaları
16
5-18 Ocak 2015
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Kemik yapı, kırık, kırık tipleri, kırık iyileşmesi, kırık fiksasyon yöntemleri,
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 219 BESLENME İLKELERİ
Dersin İçeriği
Karbonhidrat, protein, yağ ve nükleik asitlerin tanımı, önemi,
sınıflandırılmaları, Enerji metabolizması, Su, mineraller ve vitaminlerin
fiziksel ve kimyasal özellikleri
Bu dersin amacı öğrencilere genel beslenmeye ilişkin bilgileri öğretmektir.
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Öğrencilerin,
• Karbonhidrat, protein, yağ ve nükleik asitlerin sınıflandırılmalarını
bilir,
• Enerji metabolizmasını bilir,
• Su, mineraller ve vitaminlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilir.
1.
Şanlıer,
N.,(1999) Ankara köylerindeki 0-6 yaş çocukların
beslenme
durumlarının
incelenmesi
üzerine
bir
araştırma(III.
Bölüm).Ankara'nın Farklı Sosyo Ekonomik Düzeylerinde 0-6 Yaş
Çocuklarının Beslenme Durumları ve Köylerinde 0-6 Yaş Çocuklarının
İncelenmesi II. Kitap , Ankara
2.
Şanlıer,
N.,Küçükkömürler, S., (2002). Besin grupları.
Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1250,
Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 703, Eskişehir.
3.
Arlı,
M., Şanlıer, N., Küçükkömürler, S.,Yaman, M., (2003).
Anne ve Çocuk Beslenmesi. 2.Baskı, Pegema yayıncılık, Ankara.
4. Şanlıer, N.,(2003). Çocuğun gelişiminde beslenmenin önemi. Erken
Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Morpa Kültür
Yayınları, İstanbul.
5.
Şanlıer,
N. , Ersoy, Y.(2005).Anne ve Çocuk İçin
Beslenme Prensipleri, Morpa Yayınları, İstanbul.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Beslenmenin önemi,
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Beslenmenin önemi,
3
08- 10 Ekim 2014
Karbonhidrat
4
13 -17 Ekim2014
Karbonhidrat
5
20-24 Ekim2014
Protein
6
27-31 Ekim2014
Yağ ve nükleik asitlerin tanımı
7
3-7 Kasım 2014
Enerji metabolizması
8
10-14 Kasım 2014
Enerji metabolizması
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Su, mineraller ve vitaminlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri
11
1-5 Aralık 2014
Hamilelerde beslenme
12
8-12 Aralık 2014
Yaşlılarda beslenme
13
15-19 Aralık 2014
Çocuklarda beslenme
14
22-26 Aralık 2014
Sporcu beslenmesi
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Tartışma
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
Ders İçeriği
Ders Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
FZT 223 KİŞİSEL GELİŞİM
iletişim, işletme grup becerileri stresle başa çıkma sınav kaygısı düşünme
becerileri beden dili toplantı teknikleri, zaman yönetimi, etkili sunum
becerileri, solunum ve gevşeme teknikleri, hitabet ve konuşma, literatür
tarama teknikleri, diksiyon gibi konular işlenecektir.
Öğrencilere bazı kişisel gelişim konularını öğretmek
Öğrenciler kişisel gelişim konuları hakkında bilgi sahibi olur
Literatür taranarak ders notu verilecektir.
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
İletişim
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
İşletme grup becerileri
3
08- 10 Ekim 2014
Stresle başa çıkma
4
13-17 Ekim2014
Stresle başa çıkma
5
20-24 Ekim2013
Sınav kaygısı
6
27-31 Ekim 2014
Düşünme Becerileri
7
3-7 Kasım 2014
Beden dili
8
10-14 Kasım 2014
Toplantı teknikleri
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Zaman yönetimi
11
1-5 Aralık 2014
Etkili sunum becerileri
12
8-12 Aralık 2014
Solunum ve gevşeme teknikleri
13
15-19 Aralık 2014
Hitabet ve konuşma
14
22-26 Aralık 2014
Literatür tarama teknikleri
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Diksiyon
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders Adı Ve Kodu
FZT 229 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ
Dersin İçeriği
Sinir sistemine giriş, beyin ve medulla spinalisin zarları, ventriküler sistem
ve bos dolaşımı, beynin fonksiyonel sahaları, bazal ganglionlar, diensefalon,
beyin sapı, kranial sinirler, sss dolaşımı, medulla spinalis, inen çıkan yollar,
periferik sinir sistemi, serebellum, limbik sistem, otonom sinir sistemi
konuları işlenecektir.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Sinir sistemi yapıları, bu yapıların birbirleri ile ilişkileri ve hasarları
durumunda ortaya çıkan klinik durumlar konusunda bilgi kazandırmak.
Bu dersin sonunda öğrenciler:
Sinir sisteminin görevleri, fonksiyonel önemi ve hasarı durumunda görülen
klinik durumlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu derste edinilen bilgiler
Nöroloji, Nöroşirürji ve Pediatrik Rehabilitasyon dersleri ve ünite stajlarında
karşılaşacakları klinik durumları anlamada temel teşkil edecektir.
Fonksiyonel nöroanatomi ilgili temel bilgileri edinebilecekleri kaynakları
tanımlama ve onlara ulaşabilme deneyimi kazanacaklardır.
Önerilen Kaynaklar
Hafta
METU Press, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş.,
Fonksiyonel Nöroanatomi, Prof. Dr. Doğan Taner (Editör), 1998, Ankara.
Lippincott-Williams&Wilkins/Nobel, Klinik Nöroanatomi, Richard S. Snell,
Prof. Dr. Mehmet Yıldırım (Çeviri Editörü), 2000, İstanbul.
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Sinir sistemine giriş
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Beyin ve medulla spinalisin zarları, ventriküler sistem ve BOS dolaşımı
3
08- 10 Ekim 2014
Beynin fonksiyonel sahaları
4
13 -17 Ekim2014
Beynin fonksiyonel sahaları
5
20-24 Ekim2014
Bazal ganglionlar
6
27-31 Ekim 2014
Diensefalon
7
3-7 Kasım 2014
Beyin sapı
8
10-14 Kasım 2014
Kranial sinirler
9
15-23 Kasım 2014
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
24-28 Kasım 2014
SSS dolaşımı
11
1-5 Aralık 2014
Medulla spinalis
12
8-12 Aralık 2014
İnen çıkan yollar
13
15-19 Aralık 2014
Periferik sinir sistemi
14
22-26 Aralık 2014
Serebellum, Limbik sistem
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Otonom sinir sistemi
16
5-18 Ocak 2015
FİNAL HAFTASI
Ders Adı Ve Kodu
FZT 225 NÖROFİZYOLOJİ
Dersin İçeriği
Medulla spinalisin motor ve refleks fonksiyonu, EMG, serebral
korteksin motor fonksiyonu, beyin sapının motor fonksiyonu,
cerebellum fizyolojisi, bazal ganglionların fizyolojisi, beynin
entellektüel fonksiyonu, plastisite, öğrenme ve hafıza, limbik sistem
ve hipotalamus, uyku fizyolojisi, beyin dalgaları (eeg ve epilepsi),
otonom sinir sistemi, beyin kan akımı, beyin omurilik sıvısı gibi
konular işlenerek sinir sisteminin nörofizyolojik yapısının
öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Sinir sisteminin fizyolojik yapısı, fonksiyonları konusunda bilgi
kazandırmak.
Öğrenciler sinir sistemi fizyolojikyapısı, fonksiyonları konusunda
bilgi sahibi olur.
Ders notu şeklinde verilecektir.
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Medulla spinalisin motor ve refleks fonksiyonu
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
EMG
3
08- 10 Ekim 2014
Serebral korteksin motor fonksiyonu
4
13 -17 Ekim2014
Serebral korteksin motor fonksiyonu
5
20-24 Ekim2014
Beyin sapının motor fonksiyonu
6
27-31 Ekim 2014
Cerebellum fizyolojisi
7
3-7 Kasım 2014
Bazal ganglionların fizyolojisi
8
10-14 Kasım 2014
Beynin entellektüel fonksiyonu
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Plastisite, öğrenme ve hafıza
11
1-5 Aralık 2014
Limbik sistem ve hipotalamus
12
8-12 Aralık 2014
Uyku fizyolojisi
13
15-19 Aralık 2014
Beyin dalgaları (EEG ve Epilepsi)
14
22-26 Aralık 2014
Otonom Sinir Sistemi
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Beyin kan akımı ,Beyin omurilik sıvısı
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders Adı Ve Kodu
İNG 227 MESLEKİ İNGİLİZCE I
Dersin İçeriği
Bu derste öğrencilere daha önce almış olduklan yabancı dil bilgilerine ek olarak
sağlık alanında mesleğe yönelik İngilizce kullanımını öğretilecektir.
Öğrenciyi mesleki terminolojiyle donatmak,
Hastanede ve bilimsel alanlarda kullanılan İngilizceyi doğru anlamak, İngilizce
temel tıbbi terimlere aşina olmayı sağlama amaçlanmıştır.
Bu dersi alan öğrenciler tıbbi İngilizce terimlerini öğrenir ve etkili bir şekilde
kullanabilir.
İngilizce mesleğe yönelik dökümanlar, tıp bilimindeki İngilizce makale
yayınlar.
Konular
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
1
22-26 Eylül 2014
Introduction
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
3
08- 10 Ekim 2014
4
13 -17 Ekim2014
5
20-24 Ekim2014
6
27-31 Ekim 2014
7
3-7 Kasım 2014
8
10-14 Kasım 2014
Hospital Departments ,reading a website ,describing locations Hospital Staff
,reading a directory ,giving an opinion
Hospital Equipment ,giving a reminder
Parts of the Body 1,reading an article investigating an injury
Hospital Equipment ,giving a reminder
Parts of the Body 1,reading an article investigating an injury
Parts of the Body 2 ,reading a patient’s chart ,asking about pain Parts of the
Body 3 ,patient assesment ,describing location
Respiratory System ,delivering bad news Circulatory System ,explaining
consequences
Digestive System filling out an advice column ,explaining a procedure First Aid
,reading a first aid guide ,providing reassurance
Common Abbreviations ,clarifying information-Measurements,confirming
information
9
15-23 Kasım 2014
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
24-28 Kasım 2014
11
1-5 Aralık 2014
12
8-12 Aralık 2014
Maintaining Hygiene ,writing an email ,giving advice Blood ,reading donor
information letter ,correcting someone
Bones ,disagreeing with an opinion
Skin ,reading a web page ,recommending treatment
Nervous System ,correcting an error Endocrine System ,describing amounts
13
15-19 Aralık 2014
Reproductive System ,stressing a point Urinary System ,describing a condition
14
22-26 Aralık 2014
Taking a history ,taking a history -Talking about symptoms ,asking about
symptoms
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Physical Examinations ,informing a patient
16
5-18 Ocak 2015
FİNAL HAFTASI
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2013-2014
MÜDÜR
EĞİTİM YILI II SINIF BAHAR DÖNEMİ
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAĞIL
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞR. GÖR. YASEMİN PARLAK DEMİR
II.SINIF KOORDİNATÖRÜ
YRD.DOÇ.DR.YASEMİN ÇIRAK
DERS KURULU BAŞKANI
YRD.DOÇ.DR.YASEMİN ÇIRAK
DERS KURULU ÜYELERİ
YRD. DOÇ. DR.YASEMİN ÇIRAK
YRD. DOÇ. DR. EMRE CEMAL GÖKÇE
YRD.DOÇ.DR ASUMAN ERDOĞAN
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA KORKMAZ
ÇAĞLA EMEKÇİ
DOÇ.DR.SİBEL YENİDÜNYA
Kurul Dersleri
ELEKTROTERAPİ II
YRD. DOÇ. DR GÜLDENİZ
YILMAZ
ÖĞR.GÖR.YASEMİN PARLAK
DEMİR
YRD.DOÇ.DR.GÜLHİZ
KARATAŞ
YRD.DOÇ.DR MUZAFFER
ÇAKMAK
ÖĞR.GÖR. AYŞE GÜREL
YRD.DOÇ.DR.MEHMET
NAMUSLU
Dersin sorumlusu
YRD. DOÇ. DR.YASEMİN ÇIRAK
e-mail
[email protected]
TEDAVİ HAREKETLERİ
PRENSİPLERİ
ÖĞR.GÖR.YASEMİN PARLAK
DEMİR
[email protected]
FİZYOTERAPİDE MANUAL
YAKLAŞIMLAR II
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
YRD. DOÇ. DR GÜLDENİZ
YILMAZ
YRD. DOÇ. DR.YASEMİN ÇIRAK
[email protected]
SPORCU SAĞLIĞI
YRD. DOÇ. DR GÜLDENİZ
YILMAZ
YRD. DOÇ. DR. EMRE CEMAL
GÖKÇE
[email protected]
NÖROŞİRURJİ
İŞİTME, KONUŞMA VE
YUTMA BOZUKLUKLARI
BİYOMEKANİ
MESLEKİ İNGİLİZCE II
DAHİLİYE
KLİNİK BİLİMLER
FARMAKOLOJİ
KLİNİK BLİMLER RADYOLOJİ
KLİNİK BİLİMLER PATOLOJİ
KLİNİK BİLİMLER
BİYOKİMYA
[email protected]
[email protected]
YRD.DOÇ.DR ASUMAN
ERDOĞAN
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA KORKMAZ
[email protected]
ÇAĞLA EMEKÇİ
[email protected]
YRD.DOÇ.DR MUZAFFER
ÇAKMAK
ÖĞR.GÖR. AYŞE GÜREL
[email protected]
YRD.DOÇ.DR.GÜLHİZ KARATAŞ
[email protected]
DOÇ.DR.SİBEL YENİDÜNYA
[email protected]
YRD.DOÇ.DR HİLMİ DEMİRİN
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI VE
DERS İÇERİKLERİ
Ders adı ve Kodu
FZT 224 DAHİLİYE
Dersin İçeriği
Dahili hastalıkların klinik değerlendirilmesi ve geriatrik hastaya yaklaşım (öykü,
fizik inceleme), Dahili hastalıkların değerlendirilmesi (Laboratuar ve görüntüleme
yöntemleri) Romatoid artrit, Osteoartrit , Fibromyaljia. Sistemik lupus
eritamotosus, Skleroderma, Osteoporoz, Ankilozan spondilit,Seronegatif
spondiloartopatiler, Sjogren Sendomu ,Gut, Enfeksiyöz artritler, Psöriatik artrit,
Jüvenil idiyopatik artrit, Reaktif artrit, Renal hastalıklar ve kronik böbrek
yetmezliği, Fizyoterapi açısından endokrinolojik hastalıklar 1, (Osteoporoz,
osteomalazi, tiroid hastalıkları), Fizyoterapi açısından endokrinolojik hastalıklar 2
(Diyabetis mellitus, obezite, metabolik sendrom), Yoğun bakımda monitorizasyon
yöntemleri gibi konular işlenecektir.
Bu dersi tamamlayan öğrenci dahili hastalıklar hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar
Hafta
Sözlü ve yazılı sınavlar.
İlgili kitaplar ve güncel literatür
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Dahili hastalıkların klinik değerlendirilmesi ve geriatrik hastaya yaklaşım (öykü,
fizik inceleme)
2
23-27 Şubat 2015
Dahili hastalıkların değerlendirilmesi (Laboratuar ve görüntüleme yöntemleri)
3
2-6 Mart 2015
Romatoid artrit, Osteoartrit , Fibromyaljia
4
9-13 Mart 2015
Romatoid artrit, Osteoartrit , Fibromyaljia
5
16 -20 Mart 2015
Sistemik lupus eritamotosus, Skleroderma
6
23-27 Mart 2015
Osteoporoz
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Ankilozan spondilit
8
6-10 Nisan 2015
Seronegatif spondiloartopatiler, Sjogren Sendomu ,Gut
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Enfeksiyöz artritler, Psöriatik artrit
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Jüvenil idiyopatik artrit, Reaktif artrit
12
4-8 Mayıs 2015
Renal hastalıklar ve kronik böbrek yetmezliği
13
11-15 Mayıs 2015
14
18-22 Mayıs 2015
15
25-29 Mayıs 2015
Fizyoterapi açısından endokrinolojik hastalıklar 1 (Osteoporoz, osteomalazi, tiroid
hastalıkları
Fizyoterapi açısından endokrinolojik hastalıklar 2 (Diyabetis mellitus, obezite,
metabolik sendrom)
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
Yoğun bakımda monitorizasyon yöntemleri
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 204 ELEKTROTERAPİ II
Dersin İçeriği
Elektrodiyagnoz ,elektrik stimülasyonunda riskler, yüksek frekanslı akımlara
giriş , kısa dalga diatermi, kesikli kısa dalga diatermi ,mikro dalga diatermi,
magnetoterapi , enterferansiyel akımlar, enterferansiyel akımlar, ultrason,
fonoforesiz , şokwave terapi konuları işlenecektir
Dersin Amacı
Fizyoterapi yaklaşımlarında doğru elektroterapi yöntemlerini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Fizyoterapi yaklaşımları içinde doğru elektroterapi yöntemlerini seçmek ve
uygulayabilmektir.
Robertson V, Ward A, Low J, Reed A. Electrotherapy Explained.
Butterworth-Heinemann Ltd,2006, Oxford.
Kitchen S. Electrotherapy: Evidence Based Practice. Churchill Livingstone,
2002, Toronto.
Nelson RM, Hayes KW, Currier DP. Clinica Elecrotherapy. Appleton and
Large, 1999, Connecticut.
Hafta
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Elektrodiyagnoz
2
23-27 Şubat 2015
Elektrik stimülasyonunda riskler
3
2-6 Mart 2015
Yüksek frekanslı akımlara giriş
4
9-13 Mart 2015
Kısa dalga diatermi
5
16 -20 Mart 2015
Kesikli kısa dalga diatermi
6
23-27 Mart 2015
Mikro dalga diatermi
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Magnetoterapi
8
6-10 Nisan 2015
Enterferansiyel Akımlar
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Enterferansiyel Akımlar
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Ultrason
12
4-8 Mayıs 2015
Fonoforesiz
13
11-15 Mayıs 2015
Şokwave terapi
14
18-22 Mayıs 2015
Şokwave terapi
15
25-29 Mayıs 2015
TARTIŞMA
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 202 TEDAVİ HAREKETLERİ PRENSİPLERİ
Dersinİçeriği
Egzersiz programının planlanması, hastaya etki eden faktörler ve egzersizlerin
öğretilmesi, normal eklem hareketleri için egzersiz tipleri, egzersiz
pozisyonları, pelvik bölge ve lumbal vertebraların düzgünlüğü için egzersizler,
ön ve yan abdominalleri kuvvetlendirme egzersizleri,
William’s fleksiyon egzersizleri, pektoral kaslar için germe egzersizleri, torakal
ve servikal vertebralar ile omuz kuşağının düzgünlüğü için egzersizler, Codman
egzersizleri, alt ekstremitelerin düzgünlüğünü bozan kaslara germe ve
kuvvetlendirme egzersizleri, Burger-Allen egzersizleri, ilerleyici dirençli
egzersizler, izometrik egzersizler, gevşeme egzersizleri, skolyoz, skolyozda üç
boyutlu tedavi yönteminin prensipleri, traksiyon konuları işlenecektir.
Dersin Amacı
Öğrenci, çeşitli bozukluklarda kullanılan egzersiz örneklerini ve bunlar
içerisinden hasta için en uygun olanlarını seçerek tedavi programını planlamayı
öğrenmiş olacaktır.
Bu dersin sonunda öğrenciler:
Klinik koşullarda, uygun tedavi modalitesinin seçimi, uygulama prensipleri ve
uygulanması konusunda teorik ve pratik beceriler kazanmış olmalıdır.
A.Saadet Otman. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler.
Meteksan A. Ş. Ankara -2006
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Tedavi Hareketlerine Giriş
2
23-27 Şubat 2015
Tedavi Hareketlerine Giriş
3
2-6 Mart 2015
Egzersizin Sınıflandırılması ve Egzersiz Planlama
4
9-13 Mart 2015
Egzersizin Sınıflandırılması ve Egzersiz Planlama
5
16 -20 Mart 2015
Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi
6
23-27 Mart 2015
Normal Eklem Hareketinin Değerlendirilmesi
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Dirençli egzersizler
8
6-10 Nisan 2015
Dirençli egzersizler
9
11-19 Nisan 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
20-24 Nisan 2015
Germe Egzersizleri
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Gevşeme Egzersizleri
12
4-8 Mayıs 2015
Postüral Problemler ve Tedavilerinde Kullanılan Egzersiz Örnekleri
13
11-15 Mayıs 2015
Spinal Stabilizasyon
14
18-22 Mayıs 2015
Grup Egzersizleri
15
25-29 Mayıs 2015
Traksiyon
16
1-14 Haziran 2015
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 206 FİZYOTERAPİDE MANUAL YAKLAŞIMLAR 2
Dersin İçeriği
Kaltenborn, maitland, mc kenzie, mulligan, parmaklar, el ve elbileği
eklemlerinin mobilizasyonu, dirsek ve omuz kuşağı eklemlerinin mobilizasyonu,
ayak, ayak bileği ve diz eklemlerinin mobilizasyonu, kalça, pelvis ve sakroiliak
eklem mobilizasyonu, lomber bölge mobilizasyonu, , torakal bölge
mobilizasyonu, servikal bölge mobilizasonu konuları anlatılacaktır.
Dersin Amacı
Fizyoterapide kullanılan manuel teknikler anlatılarak öğrencilerin tedavi
programını planlamaları amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
-
Öğrenci farklı mobilizasyon tekniklerinin prensiplerini öğrenecektir.
Öğrenci hastanın gereksinimlerini belirleyecektir.
Öğrenci tekniğine ve hastanın gereksinimlerine uygun mobilizasyon
uygulamasını öğrenecektir.
Tarih
- Kesson M. Orthopaedic medicine a practical approach. (1998). ButterworthHeinemann. UK.
- Cyriax JH. Cyriax illustrated manual of orthopaedic medicine. (2000)
Butterworth-Heinemann.UK.
- Payton OD. Manual of physical theraphy. (1990). Churchill Livingstone.
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Kaltenborn, Maitland
2
23-27 Şubat 2015
Mc Kenzie
3
2-6 Mart 2015
Mulligan
4
9-13 Mart 2015
Parmaklar, El ve Elbileği eklemlerinin mobilizasyonu
5
16 -20 Mart 2015
Dirsek ve omuz kuşağı eklemlerinin mobilizasyonu
6
23-27 Mart 2015
Ayak, ayak bileği ve diz eklemlerinin mobilizasyonu
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Kalça, Pelvis ve sakroiliak eklem mobilizasyonu
8
6-10 Nisan 2015
Lomber bölge mobilizasyonu
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Lomber bölge mobilizasyonu
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Torakal bölge mobilizasyonu
12
4-8 Mayıs 2015
Torakal bölge mobilizasyonu
13
11-15 Mayıs 2015
Servikal bölge mobilizasonu
14
18-22 Mayıs 2015
Servikal bölge mobilizasonu
15
25-29 Mayıs 2015
Pratik Uygulama
16
1-14 Haziran 2015
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 208 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
Dersin İçeriği
Egzersiz ve sporun vücut sistemleri üzerinde oluşturduğu fizyolojik etkiler,
performansın gelişmesinde rol oynayan fizyolojik mekanizmalar, kan, kas,
solunum, kardiyovasküler sistemin egzersize uyumu, egzersizde metabolizma
değişiklikleri, asit-baz dengesi, yorgunluk oluşumu ve yorgunluğun birey
üzerindeki etkileri, çevresel faktörler, kondisyon testleri ve kondisyonun
değerlendirilmesi, konularının ileri düzeyde incelenmesi.
Egzersiz fizyolojisini öğretmektir.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Bu dersi alan öğrenciler spor ve egzersizin vücut sistemleri ile olan ilişkisini
öğrenir. Gerekli test ve değerlendirmeleri yapabilir.
Mc Ardle et al. Exercise Physiology
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Egzersiz tipleri
2
23-27 Şubat 2015
Enerji kaynakları
3
2-6 Mart 2015
Egzersiz ve kardiyovasküler sistem
4
9-13 Mart 2015
Egzersiz ve kardiyovasküler sistem
5
16 -20 Mart 2015
Egzersiz ve pulmoner sistem
6
23-27 Mart 2015
Egzersiz ve pulmoner sistem
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Egzersiz ve kas-iskelet sitemi
8
6-10 Nisan 2015
Egzersiz ve kas-iskelet sitemi
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Egzersize bağlı metabolik ve hormonal değişiklikler
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Egzersize bağlı metabolik ve hormonal değişiklikler
12
4-8 Mayıs 2015
Aerobik ve anaerobik eğitimin vücut sistemleri üzerine etkileri
13
11-15 Mayıs 2015
Maksimal aerobik gücü etkileyen faktörler
14
18-22 Mayıs 2015
Toparlanma
15
25-29 Mayıs 2015
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
Egzersizde sıcaklık, sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi, basınç değişikliklerine
bağlı değişiklikler
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 210 SPORCU SAĞLIĞI
Dersin İçeriği
Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkilerinin tanımlanması,
Sporun yaş ve cinsiyete bağlı değişimi
Fiziksel uygunluğun tanımlanması ve uygun değerlendirme yöntemlerinin
tartışılması, Sporcuya genel yaklaşım ile ilgili farklı disiplinlerden görüş
alınması planlanmaktadır.
Farklı yaş ve cinsiyette olan sporculara doğru yaklaşımın ve sağlıkla ve sporla
ilgili fiziksel uygunluğun nasıl değerlendirileceği konusunda bilgi verilmesi
amaçlanmaktadır.
Dersin sonunda öğrenci farklı yaş ve cinsiyette olan sporculara doğru yaklaşımı
ve sahada ve/veya laboratuarda yapılacak sağlıkla ve sporla ilgili fiziksel
uygunluk testlerini öğrenecektir.
Ergun N, Baltacı G. Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Prensipleri, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yayınları, 2. Basım, Ankara, 2006 Kütüphane ve literatur incelemesi yapılacak
Ders notları kaynak olarak verilecektir.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Giriş ve dersin tanımı,
2
23-27 Şubat 2015
Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkileri
3
2-6 Mart 2015
Sporcunun değerlendirilmesi
4
9-13 Mart 2015
Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk testleri
5
16 -20 Mart 2015
Sporla ilgili fiziksel uygunluk testleri
6
23-27 Mart 2015
Spora özel performansı belirleyen testler
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Çocuk ve spor
8
6-10 Nisan 2015
Kadın ve spor
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Sporda psikoloji
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Özürlülerde spor yaklaşımları
12
4-8 Mayıs 2015
Sporun riskleri
13
11-15 Mayıs 2015
14
18-22 Mayıs 2015
Kronik hastalıklar ve egzersiz; Hipertansiyon, Diabetes Mellitus
15
25-29 Mayıs 2015
Kronik hastalıklar ve egzersiz
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
Kronik hastalıklar ve egzersiz; Obesite, Koroner arter hastalığı, Osteoporoz
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 212 NÖROŞİRURJİ
Dersin İçeriği
Intrakranial tümörler, anevrizmalar, kanamalar; medulla spinalis patolojileri ve
disk hernilerinin oluşumu, semptomları, değerlendirme ve tedavi yöntemleri ile
ilgili bilgi verilmektedir.
Klinik uygulamalar için, nöroşirürjinin kapsamı ve uygulamaları hakkında
teorik bilgiler verilerek gerekli alt yapının oluşturulmasıdır.
Bu dersi alan öğrencilerin nöroşirürji kliniklerinde karşılaşacakları hastalıklar
ile ilgili gerekli temel bilgileri kazanmaları hedeflenmektedir.
Güncel literatür
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Nöroşirurji kapsamı
2
23-27 Şubat 2015
Nöroşirürji açısından muayene, inceleme ve tedavi yaklaşımları
3
2-6 Mart 2015
Nöroşirürji açısından muayene, inceleme ve tedavi yaklaşımları
4
9-13 Mart 2015
Medulla Spinalis Patolojileri
5
16 -20 Mart 2015
Medulla Spinalis Patolojileri
6
23-27 Mart 2015
Disk Hernileri
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Disk Hernileri
8
6-10 Nisan 2015
Kafa İçi Basınç Artışı
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Kafa İçi Basınç Artışı
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Intrakranial Tümörler,
12
4-8 Mayıs 2015
Intrakranial Tümörler,
13
11-15 Mayıs 2015
Intrakranial Anevrizmalar,
14
18-22 Mayıs 2015
Intrakranial Kanamalar
15
25-29 Mayıs 2015
Intrakranial Kanamalar
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
Ders içeriği
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
FZT 216 İŞİTME, KONUŞMA VE YUTMA BOZUKLUKLARI
İşitme, konuşma vestibuler sistem anatomisi ve rehabilitasyonları
İşitme, konuşma vestibuler sistem anatomisi ve rehabilitasyonlarım öğretmek
İşitme, konuşma vestibuler sistem anatomisini ve rehabilitasyonunda ne
yapıldığını öğrenir
Güncel literatür tarama yapılarak öğrenciye verilecektir
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
İşitmeden sorumlu anatomik yapılar
2
23-27 Şubat 2015
İşitmeden sorumlu anatomik yapılar
3
2-6 Mart 2015
İşitme bozuklukları
4
9-13 Mart 2015
İşitme bozukluklarında rehabilitasyon
5
16 -20 Mart 2015
İşitme bozukluklarında rehabilitasyon
6
23-27 Mart 2015
Konuşmadan sorumlu anatomik yapılar
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Konuşmadan sorumlu anatomik yapılar
8
6-10 Nisan 2015
Konuşmadan sorumlu anatomik yapılar
9
11-19 Nisan 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
20-24 Nisan 2015
Konuşma bozuklukları
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Konuşma bozukluklarında rehabilitasyon
12
4-8 Mayıs 2015
Konuşma bozukluklarında rehabilitasyon
13
11-15 Mayıs 2015
Vestibüler sistem
14
18-22 Mayıs 2015
Vestibüler rehabilitasyon
15
25-29 Mayıs 2015
Vestibüler rehabilitasyon
16
1-14 Haziran 2015
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 218 BİYOMEKANİ
Dersin İçeriği
-Biomekaniğin ve biomekanik prensiplerin uygulama alanlarının tanımlanması
-Vücuttaki yapılara özgü biomekanik prensiplerinin açıklanması -Tek tek
eklemlerin biomekaniğinin incelenmesi
Dersin Amacı
Özellikle klinik alanlarda hem değerlendirme hem de tedavide kullanılan temel
biomekanik prensiplerin gözden geçirilmesi ve bu prensiplerin fizyoterapi ve
rehabilitasyon uygulamaları sırasında nasıl kullanıldığının örneklenmesidir.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
-Kas-iskelet sisteminin doğru hareket paterninin öğrenilmesi,
-Kas-iskelet sistemi problemlerinin çözümünde doğru
yakalayabilmelerinde temelin oluşturulması amaçlanmaktadır.
bakış
Tarih
Kütüphane ve literatur incelemesi yapılacak Ders notları kaynak olarak
verilecektir.
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Giriş ve dersin tanımı
2
23-27 Şubat 2015
3
2-6 Mart 2015
Kemik biomekanisi
4
9-13 Mart 2015
Artikuler kartilajın biomekanisi
5
16 -20 Mart 2015
Periferik sinir biomekanisi
6
23-27 Mart 2015
Tendon ve ligament biomekanisi
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
İskelet kası biomekanisi
8
6-10 Nisan 2015
Diz eklemi biomekaniği
9
11-19 Nisan 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
20-24 Nisan 2015
Ayak, ayak bileği biomekaniği
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Pelvis ve kalça bölgesi biomekaniği
12
4-8 Mayıs 2015
Lumbal ve servikal bölge biomekaniği
13
11-15 Mayıs 2015
Omuz biomekaniği
14
18-22 Mayıs 2015
Dirsek biomekaniği
15
25-29 Mayıs 2015
El, el bileği biomekaniği
16
1-14 Haziran 2015
FİNAL HAFTASI
Hafta
açısını
Biomekanide kullanılan uluslar arası ölçüm sistemleri, kaldıraç sistemleri
Ders adı ve Kodu
İNG 228 MESLEKİ İNGİLİZCE II
Dersin İçeriği
Bu derste öğrencilere daha önce almış oldukları yabancı dil bilgilerine ek
olarak sağlık alanında mesleğe yönelik İngilizce kullanımını öğretilecektir.
Öğrenciyi mesleki terminolojiyle donatmak,
Hastanede ve bilimsel alanlarda kullanılan İngilizceyi doğru anlamak,
İngilizce temel tıbbi terimlere aşina olmayı sağlama amaçlanmıştır.
Bu dersi alan öğrenciler tıbbi İngilizce terimlerini öğrenir ve etkili bir şekilde
kullanabilir.
İngilizce mesleğe yönelik dökümanlar, tıp bilimindeki İngilizce makale
yayınlar.
Konular
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
1
16-20 Şubat 2015
Diagnostic Tests ,reading a medical report ,explaining mixed results
Diagnostic Equipment ,reading a website ,asking about history
2
23-27 Şubat 2015
3
2-6 Mart 2015
Family Medicine ,reading a newspaper article ,giving instructions Pediatrics
,giving instructions
Geriatrics ,giving safety reminders
4
9-13 Mart 2015
Communicating with staff ,agreeing with an opinion Communicating with
patients ,making suggestions
5
16 -20 Mart 2015
Challenges ,reading a newspaper article ,describing a concern Describing
pain ,writing a pain assessment form ,asking about pain
6
23-27 Mart 2015
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Chronic vs.acute ilnesses ,talking about diagnosis and treatment
8
6-10 Nisan 2015
Diabetes ,reading a pamplet ,explaining treatment options
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Cancer ,describing side effects Heart disease ,listing possible diagnoses
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Trauamatic injuries ,making a recommendation
12
4-8 Mayıs 2015
OB/GYN ,providing reassurance
13
11-15 Mayıs 2015
Neurology ,expressing confusion
14
18-22 Mayıs 2015
Surgery ,reading a pamplet ,delaying an event
15
25-29 Mayıs 2015
Infections ,talking about negative events
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders Adı Ve Kodu
FZT 234 KLİNİK BİLİMLER
Dersin İçeriği
Metabolizmaya giriş, enzimlerin yapı ve fonksiyonları, kofaktörler olarak vitaminler,
karbohidrat, lipid ve proteinlerin yapısı, fonksiyonları, metabolizmaları ve metabolik
regülasyonları, nükleobaz sentez ve yıkımı, bioenerjetik ve oksidatif fosforilasyon,
metabolizmanın açlık ve tokluğa adaptasyonu, metabolik bozukluklarla ilgili
hastalıklar, sinyal iletimi ve metabolizmanin hormonal kontrolü konulari
işlenecektir.
Bu dersin amacı öğrencilere canlı sistemdeki moleküllerin yapıları ve
metabolizmaları, birbirleri ile ilişkileri, enzimleri ve vitaminlerin özellikleri ve
işlevleri hakkında bilgi vermektir.
Öğrencilerden,
canlı sistemdeki moleküllerin yapıları metabolizmaları, birbirleri ile ilişkileri,
enzimleri ve vitaminlerin özellikleri ve işlevlerini bilmeleri beklenir
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Önerilen Kaynaklar
Güncel literatür
Hafta
1
Tarih
16-20 Şubat 2015
Konular
(BİYKİMYA)Metabolizmaya giriş, Enzimlerin yapı ve fonksiyonları, Kofaktörler
olarak vitaminler,
Karbohidrat, lipid ve proteinlerin yapısı, fonksiyonları, metabolizmaları ve
metabolik regülasyonları, Nükleobaz sentez ve yıkımı, Bioenerjetik ve oksidatif
fosforilasyon
2
23-27 Şubat 2015
3
2-6 Mart 2015
Metabolizmanın açlık ve tokluğa adaptasyonu. Metabolik bozukluklarla ilgili
hastalıklar.
4
9-13 Mart 2015
Sinyal iletimi ve metabolizmanın hormonal kontrolü / (FARMAKOLOJİ)
5
16 -20 Mart 2015
Analjezik Ve Antiinflamatuar ilaçlar, Steroid Kullanımı, Fizyoterapi Yönünden Besin
Destekleri, Kardiovasküler Sistem İlaçları
6
23-27 Mart 2015
Kardiovasküler Sistem İlaçları, Endokrin Sistem Ve İlaçları
Romatizmal Hastalıklarda Kullanılan Ilaçlar, Nörolojik Hastaliklarda Kullanilan ilaçlar
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Kas Gevşeticiler, Sporda ilaçların Kötüye Kullanımı
Solunum sistemine etki eden ilaçlar, Kadın Sağlığına Özgü Ilaçlar
8
6-10 Nisan 2015
(RADYOLOJİ) Radyolojiye giriş, X-ışınları, ultrason, ve manyetik rezonansın insan
vücuduna etkileri.
Radyolojik inceleme yöntemleri.
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Fluoroskopi, Röntgen, Ultrason,
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Manyetik rezonans görüntüleme, Bilgisayarlı tomografi
Renkli doppler ultrasonografi
12
4-8 Mayıs 2015
Anjiyografi, Girişimsel Radyoloji / (PATOLOJİ)
13
11-15 Mayıs 2015
Hücre içi birikimler, Akut ve kronik inflamasyon, Doku onarımı
14
18-22 Mayıs 2015
Hemodinamik bozukluklar, Neoplazi, Dolaşım Sistemi hastalıklarının patolojisi
15
25-29 Mayıs 2015
Sinir Sistemi hastalıklarının patolojisi, Kas iskelet sistemi hastalıklarının patolojisi,
Solunum sistemi hastalıklarının patolojisi, Tartışma(patoloji)
16
1-14 Haziran 2015
Farmakolojinin genel prensipleri, Analjeziklerin Etki Mekanizmasi
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
Patolojiye giriş, Hücre zedelenmesi ve hücre ölümü
FİNAL HAFTASI
III. SINIF
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015
MÜDÜR
EĞİTİM YILI III. SINIF GÜZ DÖNEMİ
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAĞIL
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞR. GÖR. YASEMİN PARLAK DEMİR
III. SINIF KOORDİNATÖRÜ
ÖĞR.GÖR.DUYGU KORKEM
DERS KURULU BAŞKANI
ÖĞR.GÖR.DUYGU KORKEM
DERS KURULU ÜYELERİ
PROF.DR.EMİNE HANDAN TÜZÜN
ÖĞT.GÖR.DUYGU KORKEM
YRD. DOÇ. DR GULDENİZ YILMAZ
YRD. DOÇ. DR.YASEMIN ÇIRAK
Kurul Dersleri
Dersin sorumlusu
Nörofızyolojik ve Yaklaşımlar IPROF.DR.EMİNE HANDAN
Motor Öğrenme I
TÜZÜN
Ortopedik Fizyoterapi
YRD. DOÇ. GUL DENİZ YILMAZ
Pediatrik Fizyoterapi
ÖĞT.GÖR.DUYGU KORKEM
Ortez ve Rehabilitasyon
ÖĞT.GÖR.MUSTAFA
KORKMAZ
ÖGR. GOR. YASEMİN PARLAK
DEMİR
ÖĞT.GÖR.MUSTAFA KORKMAZ
ÇAĞLA EMEKÇİ
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pulmoner/Solunum Fizyoterapi
YRD. DOÇ. YASEMİN ÇIRAK
[email protected]
Kinezyoloji I
ÖĞT.GÖR.MUSTAFA
KORKMAZ
[email protected]
Doğum ve Kadın Hastalıkları
DR.EBRU YÜCE
Sporcu Sağlığında Fizyoterapi
YRD. DOÇ. GUL DENİZ YILMAZ
[email protected]
Bilimsel Sunum Teknikleri
ÖGR. GRV. YASEMİN PARLAK
DEMİR
[email protected]
İngilizcede Okuma ve Konuşma
ÇAĞLA EMEKÇİ
[email protected]
[email protected]
III. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ VE
DERS PROGRAMI
Ders adı ve Kodu
Dersin İçeriği
-Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniklerinin tanımlanması, nörofizyolojik
temelleri, kullanım amaçları ve indikasyonları.
- Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon patern ve tekniklerinin uygulamalı anlatımı
Dersin Amacı
Öğrencilerin hastaların fonksiyonel yetersizliklerine uygun Proprioseptif
Nöromusküler Fasilitasyon teknik ve paternlerine karar verip, etkin bir biçimde
uygulama becerilerini geliştirmek
Öğrencilerin hastaların fonksiyonel yetersizliklerini belirleyebilme, uygun
Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon teknik ve paternlerine karar verebilme, etkin
bir biçimde uygulayabilme bilgi ve becerileri değerlendirilecektir
“Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Teknikleri” Kitabı Fzt. Ayşe Livanelioğlu
Fzt. Zafer Erden
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
FZT 301 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I- MOTOR ÖĞRENME I
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
PNF paternlerinin temel özellikleri
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Fasilitasyon için temel işlemler
3
08-10 Ekim 2014
Skapula ve pelvis paternleri
4
13 -17 Ekim2014
Skapula ve pelvis paternleri
5
20-24Ekim2014
Ust ekstremite paternleri
6
27-31 Ekim 2014
Alt ekstremite paternleri
7
3-7 Kasım 2014
Boyun ve gövde paternleri
8
10-14 Kasım 2014
Fasilitasyon teknikleri
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2018
Fasilitasyon teknikleri
11
1-5 Aralık 2014
Gevşeme teknikleri
12
8-12 Aralık 2014
Gevşeme teknikleri
13
15-19 Aralık 2014
Mat aktiviteleri
14
22-26 Aralık 2014
Yürüme eğitimi
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Vital fonksiyonların fasilitasyonu
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
Dersin İçeriği
FZT 303 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON
Ortopedik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon.
Dersin Amacı
Öğrencilere ortopedik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyonu öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Tarih
Öğrenci ortopedik hastalıkların özelliklerini öğrenecek.
Öğrenci ortopedik hastalıklarda değerlendirmeyi öğrenecek.
Öğrenci ortopedik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyonu öğrenecektir.
Brotzman SB. Clinical orthopaedic rehabilitation. (2003). Mosby. Altun NŞ. Ortopedi ve
travmatoloji. (1997). Hekimler Yayın Birliği. Alturfan AK. Ortopedik travmatoloji.
(2002). Nobel Tıp Kitabevleri.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Ortopedik rehabilitasyona giriş.
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Ortopedik rehabilitasyonda temel prensipler
3
08-10 Ekim 2014
Omuz-kol kompleksi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
4
13-17 Ekim2014
Omuz-kol kompleksi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
5
20-24Ekim2014
Dirsek, el-el bileği bölgesi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
6
27-31 Ekim 2014
Kalça bölgesi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon.
7
3-7 Kasım 2014
Diz bölgesi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon.
8
10-14 Kasım 2014
Ayak-ayak bileği bölgesi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
9
15-23 Kasım 2014
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
24-28 Kasım 2014
Servikal bölge yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon.
11
1-5 Aralık 2014
Torakal bölgesi yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon.
12
8-12 Aralık 2014
Lumbal ve sakral bölge yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon.
13
15-19 Aralık 2014
Çocukluk dönemi ortopedik yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
14
22-26 Aralık 2014
Kırık ve instabilite hastalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon.
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Tartışma
16
5-18 Ocak 2015
Önerilen Kaynaklar
Hafta
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 305 PEDİATRİK REHABİLİTASYON
Dersin İçeriği
Serebral paralizi, mental motor retardasyon, doğumsal brachial pleksüs zedelenmeleri,
konjenital tortikollis ve nöromosküler hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyon
uygulamalarına yönelik teorik ve pratik derslerden oluşmaktadır.
Dersin Amacı
Pediatrik rehabilitasyon kapsamındaki patolojiler (Serebral paralizi, mental motor
retardasyon, doğumsal brachial pleksüs zedelenmeleri, konjenital tortikollis ve
nöromosküler hastalıklar) ile ilgili gerekli teorik ve pratik bilgilerin öğrenilerek,
hastaların değerlendirilmeleri, uygun fizyoterapi programının oluşturulması,
rehabilitasyon için gerekli yaklaşımların belirlenmesi konusunda gerekli becerileri
geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Bu dersi alan öğrencilerin pediatrik rehabilitasyon kliniklerinde karşılaşacakları
hastalıklar, fizyoterapi değerlendirmeleri ve tedavi programları ile ilgili gerekli temel
bilgileri öğrenerek fizyoterapi ve rehabilitasyon programını oluşturup, uygulayacak
yeterliliğe gelmeleri beklenmektedir.
Serebral Paralizi’de Değerlendirme ve Tedavi Yöntemleri, Ayfer Sade, A. Saadet
Otman
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Serebral Paralizi
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Serebral Paralizi,
3
08-10 Ekim 2014
Serebral Paralizi
4
13-17 Ekim2014
Serebral Paralizi
5
20-24Ekim2014
Serebral Paralizi
6
27-31 Ekim2014
Serebral Paralizi
7
3-7 Kasım 2014
Serebral Paralizi
8
10-14 Kasım 2014
Mental Motor Retardasyon,
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Doğumsal Brachial Pleksüs Zedelenmeleri
11
1-5 Aralık 2014
Doğumsal Brachial Pleksüs Zedelenmeleri
12
8-14 Aralık 2014
Konjenital Tortikollis
13
15-19 Aralık 2014
Nöromosküler Hastalıklar
14
22-26 Aralık 2014
Nöromosküler Hastalıklar
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Nöromosküler Hastalıklar
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders Adı Ve Kodu
FZT 317 SPORCU SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ
Dersin İçeriği
Spor sakatlıklarının önlenmesi, spor sakatlıklarında ilkyardım, ön tedavi, kesin tedavi,
rehabilitasyon prensipleri, yumuşak doku yaralanmaları, alt ve üst ekstremiteler ile
ilgili yaralanmaların gözden geçirilmesi ve bantlama uygulamaları.
Dersin Amacı
Dersin temel amacı öğrencilere spor fizyoterapistinin görev ve sorumluluklarını,
organizasyon ve klüplerdeki yetkilerini, her spor dalı için yaralanmalardan korunma
prensiplerini, tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
-Klinik koşullarda spor yaralanmalarının değerlendirilmesi
-Ön tedavi, tedavi ve rehabilitasyon programının oluşturulması
-Spor sakatlıklarının önlenmesi konularında teorik becerileri kazanmış olması
beklenir.
Ergun N, Baltacı G. Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Prensipleri, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Yayınları, 2. Basım, Ankara, 2006 Kütüphane ve literatur incelemesi yapılacak Ders
notları kaynak olarak verilecektir.
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Giriş ve dersin tanımı, Spor fizyoterapisti kimdir?
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Yumuşak doku yaralanmaları
3
06-10 Ekim 2014
Sporda üst ekstremite yaralanma mekanizmaları
4
13 -17 Ekim2014
Sporda üst ekstremite yaralanma mekanizmaları
5
20-24Ekim2014
Sporda alt ekstremite yaralanma mekanizmaları
6
27-31 Ekim 2014
Spor sakatlıklarının önlenmesi ,Spor sakatlıklarında ilk yardım
7
3-7 Kasım 2014
Ön tedavi ,Kesin tedavi
8
10-14 Kasım 2014
Bantlama
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Rehabilitasyon prensipleri,Fonksiyonel rehabilitasyon
11
1-5 Aralık 2014
Sporcularda omuz yaralanmalarında rehabilitasyon
12
8-12 Aralık 2014
Sporcularda dirsek, el ve el bileği yaralanmalarında rehabilitasyon
13
15-19 Aralık 2014
Sporcularda diz yaralanmalarında rehabilitasyon
14
22-26 Aralık 2014
Sporcularda ayak, ayak bileği yaralanmalarında rehabilitasyon
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Sporcularda kalça, bel ve boyun yaralanmalarında rehabilitasyon
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 309 PULMONER/SOLUNUM FİZYOTERAPİ
Dersin İçeriği
Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, obstruktif ve restriktif akciğer hastalıkları,
pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme ve kullanılan tedavi yöntemleri, pulmoner
cerrahide fizyoterapi ve rehabilitasyon, yoğun bakımda solunuma yardımcı cihazlar,
oksijen tedavisi, aspirasyon, yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon,
neonatallerde ve pediatrik hastalarda göğüs fizyoterapisi ve rehabilitasyon konularını
içermektedir.
Bu dersi tamamlayan öğrencinin akciğer hastalıklarının fizyopatolojisini öğrenmesi,
uygun değerlendirme yöntemlerini seçme ve rehabilitasyon yöntemlerini uygulama
becerisini kazanması hedeflenmektedir.
İnteraktif eğitim, klinik problem çözme, literatür inceleme ve araştırma planlama,
seminer sunumu, sözlü ve yazılı sınavlar.
1. DeTurk W, Cahalin L. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy. 1 st ed.
NewYork: McGraw Hill; 2004.
2. Smith M, Ball V. Cardiovascular/Respiratory Physiotherapy. London: Mosby;
1998.
3. Frownfelter D, Dean E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy Evidence
and Practice. 4th ed. St Louis: Mosby; 2006.
4. Science Citation Index, Index Medicus .
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Obstruktif akciğer hastalıkları
3
08-10 Ekim 2014
Restriktif akciğer problemleri
4
13 -17 Ekim2014
Restriktif akciğer problemleri
5
20-24Ekim2014
Pulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri
6
27-31 Ekim 2014
Pulmoner rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemleri
7
3-7 Kasım 2014
Pulmoner rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemleri
8
10-14 Kasım 2014
Pulmoner rehabilitasyonda egzersiz testleri ve eğitimi
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
11
1-5 Aralık 2014
12
8-12 Aralık 2014
Yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon
13
15-19 Aralık 2014
14
22-26 Aralık 2014
Solunum problemi olan neonatallerde ve pediatrik hastalarda fizyoterapi ve
rehabilitasyon
Obesite, diyabet, hipertansiyon, organ yetmezlikleri ilişki solunum problemleri ve
rehabilitasyonu
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Akciğer transplantasyonu ve rehabilitasyonu
16
5-18 Ocak 2015
Pulmoner rehabilitasyonun tanımı, Solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisi
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
Pulmoner cerrahide fizyoterapi ve rehabilitasyon
Yoğun bakımda solunuma yardımcı cihazlar, oksijen tedavisi, aspirasyon
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 311 KİNEZYOLOJİ I
Dersin İçeriği
Kinezyolojinin tanımı, hareket ve hareket tipleri, vücuttaki dokuların mekanik
özellikleri ve patokinetiğini içerir
Hareket ile ilgili mekanik prensipleri öğrenerek bunları insan hareketlerinin
analizinde nasıl kullanacağı hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
-Kas iskelet sistemindeki dokuların normal mekanik, anatomik ve patomekanik
özellikleri konusunda bilgi sahibi olması
-Denge, gravite, koordinatlar ve oryantasyon düzlemlerine yönelik bilgi edinmesi ve
edindiği bu konulara ait teorik bilgileri klinik uygulamalarla pekiştirmesi beklenir.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Kütüphane ve literatur incelemesi yapılacak Ders notları kaynak olarak verilecektir.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Giriş ve dersin tanımı
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Mekanik prensipler
3
08-10 Ekim 2014
Kemik yapısı ve Kanunları(Kemiğin Patolojik durumlara Uyumu)
4
13 -17 Ekim2014
Metabolik Kemik Hastalıkları
5
20-24Ekim2014
Kas
6
27-31 Ekim 2014
Normal yürüyüş
7
3-7 Kasım 2014
Normal yürüyüş
8
10-14 Kasım 2014
Patolojik Yürüyüş
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Osteoporoz
11
1-5 Aralık 2014
Kontraktür
12
8-12 Aralık 2014
Bölgelere Göre Kinezyoloji
13
15-19 Aralık 2014
Bölgelere Göre Kinezyoloji
14
22-26 Aralık 2014
Bölgelere Göre Kinezyoloji
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Tartışma
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 307 ORTEZ VE REHABİLİTASYON
Dersin İçeriği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerini ortez uygulamaları konusunda
bilgilendirmek ve öğrencileri hastaların rehabilitasyonunda ortez kullanabilir
hale getirmektir.
-Hastanın ortez endikasyonuna karar verebilmesi -Hastaya uygun ortez
seçebilmesi
-Ortez uygulamadan önce ve sonrası değerlendirmeleri yapabilmesi
-Farklı ortotik materyal ve hazır ürünlerden haberdar olması
-Ortez uygulamalarının olası komplikasyonlarını bilmesi
-Ortezin ve rehabilitasyonun etkiliğini arttıracak uygun tedavi programını
planlayabilmesi ve uygulayabilmesi beklenir.
Uygur SF. Ayak deformiteleri ve ortezleri. Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü Yayınları, 1. Basım, Ankara, 1992. Algun C. Ortez
ve protez kullanan hastalarda rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi Yayınları,
Ankara, 1982 Kütüphane ve literatur incelemesi yapılacak Ders notları kaynak
olarak verilecektir.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Tarih
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerini ortez uygulamaları konusunda
bilgilendirmek ve öğrencileri hastaların rehabilitasyonunda ortez kullanabilir
hale getirmektir.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Giriş ve dersin tanımı
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Ortezlerin biomekanik prensipleri
3
08-10 Ekim 2014
Ortez uygulaması öncesi ve sonrasındaki değerlendirmeler
4
13 -17 Ekim2014
Ortez uygulaması öncesi ve sonrasındaki değerlendirmeler
5
20-24Ekim2014
Üst ekstremite için ortez kullanımı
6
27-31 Ekim 2014
Alt ekstremite için ortez kullanımı
7
3-7 Kasım 2014
Spinal bölge için ortez kullanımı
8
10-14 Kasım 2014
Kas iskelet sistemi yaralanmalarında ortez
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Sinir yaralanmalarında ortez
11
1-5 Aralık 2014
Cerrahi sonrası ortezleme
12
8-12 Aralık 2014
Konjenital-edinilmiş deformitelerde ortez
13
15-19 Aralık 2014
Ortez kontrolü
14
22-26 Aralık 2014
Ortotik rehabilitasyon
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Ortotik rehabilitasyon
Hafta
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 315 DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI
Dersin İçeriği
Kadın üreme sistemi, doğum, gebelik ve bu süreçlerde ortaya çıkan hastalıklarla
ilgili bilgi aktarımı.
kadın üreme sistemi, doğum, gebelik ve bu süreçlerde ortaya çıkan hastalıklarla ilgili
bilgi vermek ve jinekolojik rehabilitasyon için temel oluşturmak amaçlanmıştır.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Hafta
Önerilen Kaynaklar
Bu dersi alan öğrenci, kadın üreme sistemi, doğum, gebelik ve bu süreçlerde ortaya
çıkan hastalıklar hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
Kütüphane ve literatur incelemesi yapılacak Ders notları kaynak olarak verilecektir.
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Gebelik
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
İlk trimesterda Gebelik
3
08-10 Ekim 2014
İkinci trimesterda Gebelik
4
13 -17 Ekim2014
Üçüncü trimesterda Gebelik
5
20-24Ekim2014
Doğum
6
27-31 Ekim 2014
Doğum
7
3-7 Kasım 2014
Doğum
8
10-14 Kasım 2014
Pospartum dönemde annedeki fizyolojik değişiklikler
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
İnkontinans
11
1-5 Aralık 2014
İnkontinans
12
8-12 Aralık 2014
Pelvik organ prolapsları ve cerrahileri
13
15-19 Aralık 2014
Pelvik organ prolapsları ve cerrahileri
14
22-26 Aralık 2014
Kontrasepsiyon
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Kontrasepsiyon
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 319 BİLİMSEL SUNUM TEKNİKLERİ
Dersin İçeriği
Bilimsel metin türleri, literatür tarama teknikleri, bilimsel metinler nasıl okunur,
makale nasıl yazılır, vaka takdimi nasıl yazılır, poster nasıl hazırlanır bilimsel
sunumlarda dikkat edilecek kurallar, cv yazma teknikleri, iş görüşmesine nasıl gidilir
ve nasıl giyinilir, iş görüşmelerinde sorulan zor sorular ve cevaplar gibi konular
işlenecektir.
Dersin Amacı
öğrencinin bilimsel metin türlerini tanıması, okuması , yazması ve sunum kuralları
hakkında bilgi sahbi olması amaçlanmıştır
Bu dersi alan öğrenci bilisel metin türlerini tanır, dikkat edilecek hususları öğrenir.
Etkili literatür tarar. Poster ve cv hazırlar.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Tarih
Literatür taranarak öğrenciye ders notları verilecek ve öğrenci sunumları
dinlenilecek.
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Bilimsel metin türleri
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Literatür tarama teknikleri
3
08-10 Ekim 2014
Bilimsel metinler nasıl okunur
4
13 -17 Ekim2014
Bilimsel metinler nasıl okunur
5
20-24Ekim2014
Makale nasıl yazılır
6
27-31 Ekim 2014
Vaka takdimi nasıl yazılır - Poster nasıl hazırlanır
7
3-7 Kasım 2014
Bilimsel sunumlarda dikkat edilecek kurallar
8
10-14 Kasım 2014
Poster sunumları 1
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Poster sunumları2
11
1-5 Aralık 2014
Makale sunumları1
12
8-12 Aralık 2014
Makale sunumları2
13
15-19 Aralık 2014
CV yazma teknikleri
14
22-26 Aralık 2014
Iş görüşmesine nasıl gidilir ve nasıl giyinilir- ( cvlerin sunumu)
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Iş görüşmelerinde sorulan zor sorular ve cevaplar( cvlerin sunumu)
Hafta
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
İNG 305 İNGİLİZCEDE OKUMA VE KONUŞMA
Dersin İçeriği
Bu derste, tıbbi ve bilimsel toplantılarda İngilizce konuşma, İngilizce mektup, email,
kart, not yazımı, telefonla konuşma, hastayla ve hasta yakınıyla diyolog, hasta
muayenesi yapma, hasta hikayesi alma, çocuk hastayla iletişim kurma, hastanın
şikayetlerini dinleme ve anlama gibi konular işlenecektir.
Öğrencilere karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda İngilizce iletişim becerileri
kazandırmaktır.
Bu dersi alan öğrenci ;
• bilimsel bir toplantı, seminer vb. ortamlarda İngilizce konuşabilir ve
sorulara cevap verebilir.
•
İngilizce mektup, e-mail, not, kart vb iletişim yollarını kullanımını öğrenir.
•
hasta ve yaınıyla ingilizce nasıl konşacağını bilir.
•
hasta muayenesini İngilizce nasıl yapılacağını öğrenir.
•
çocuk hastaylaingilizce nasıl diyalog kurabileceğini öğrenir.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Ders notları şeklinde verilecektir.
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Speaking at medical meetings
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Hafta
Conferance and seminar discussion Conferance ‘coffee-break ‘conversation/
3
08-10 Ekim 2014
Writting letters, e-mail, notes, cards and greetings
4
13 -17 Ekim2014
Writting letters, e-mail, notes, cards and greetings
5
20-24Ekim 2014
Telephoning
6
27-31 Ekim 2014
Travel preparations- conversations
7
3-7 Kasım 2014
The consultation
8
10-14 Kasım 2014
Taking patients history
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Respiratory, obstetrical and cardiovascular examination
11
1-5 Aralık 2014
Neurological, musculoskeletal examination
12
8-12 Aralık 2014
child patient examination and dialogues
13
15-19 Aralık 2014
Therapist - patient conversations
14
22-26 Aralık 2014
Therapist- caregiver conversations
15
29 Aralık-2 Ocak 2015
Understanding symtoms
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015
MÜDÜR
EĞİTİM YILI III. SINIF BAHAR DÖNEMİ
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAĞIL
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞR.GÖR.YASEMİN PARLAK DEMİR
III.SINIF KOORDİNATÖRÜ
ÖĞR.GÖR.DUYGU KORKEM
DERS KURULU BAŞKANI
ÖĞR.GÖR.DUYGU KORKEM
DERS KURULU ÜYELERİ
PROF. DR. ŞENOL DANE
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAGIL
ÖĞR.GRV. MUSTAFA KORKMAZ
Kurul Dersleri
Dersin Hocası
Nörofizyolojik ve Yaklaşımlar II- ÖĞR. GÖR. YASEMİN
Motor Öğrenme II
Kinezyoloji II
YRD. DOÇ. DR GÜL DENİZ
YILMAZ
ÖGR.GÖR.YASEMİN PARLAK
DEMİR
YRD. DOÇ. DR.YASEMİN ÇIRAK
E-mail
[email protected]
PARLAK DEMİR
ÖĞR.GÖR. MUSTAFA
[email protected]
KORKMAZ
Nörolojik Fizyoterapi
ÖĞR. GÖR. YASEMİN
[email protected]
PARLAK DEMİR
Protez ve Rehabilitasyonu
Kardiak Fizyoterapi
Romatolojik Fizyoterapi
ÖĞR.GÖR. MUSTAFA
KORKMAZ
[email protected]
YRD. DOÇ. YASEMİN ÇIRAK
[email protected]
ÖĞR. GRV. YASEMİN
[email protected]
PARLAK DEMİR
Kadın Sağlığında Fizyoterapi
YRD. DOÇ.DR. GÜL DENİZ [email protected]
YILMAZ
Ergoterapi
Fizyoterepide Özel Konular
Hastayla iletişim
YRD. DOÇ. YASEMİN ÇIRAK
[email protected]
YRD. DOÇ.DR. GÜL DENİZ
[email protected]
YILMAZ
III. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERS
İÇERİKLERİ VE DERS PROGRAMI
Ders adı ve Kodu
FZT 306 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON
Dersin İçeriği
Sinir sisteminin dejeneratif, idiopatik, travmatik ve enfeksiyöz hastalıkları ve bu
hastalıklara yönelik olarak uygulanan özel fizyoterapi ve rehabilitasyon
yaklaşımlarının teorik ve pratik uygulamaları
Dersin ana amacı, sinir sistemi hasarlarına bağlı olarak gelişen çeşitli hastalıklarda
nörofizyolojik değerlendirme yöntemlerini kullanarak semptom ve problemleri tespit
edip, gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon programını oluşturacak ve uygulayacak
bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Bu dersi alan öğrencilerin staj çalışmaları için gerekli bakış açısı ve bilgi birikimini
kazanmış olmaları hedeflenmektedir.
Temel Nöroloji ed: John Gilroy, Çeviri Editörü: Dr. Rana Karabudak.
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Medulla Spinalis Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu
2
23-27 Şubat 2015
Medulla Spinalis Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu
3
2-6 Mart 2015
Spastisite ve Rehabilitasyonu
4
9-13 Mar 2015
Spastisite ve Rehabilitasyonu
5
16-20 Mart 2015
Hafta
Demyelinizan Hastalıklar ve Rehabilitasyonu
6
23-27 Mart 2015
Serebellar Sistem Hastalıkları ve Rehabilitasyonu
7
30 Mart- 3Nisan 2015
Serebellar Sistem Hastalıkları ve Rehabilitasyonu
8
6-10 Nisan 2015
Extrapyramidal System ve Rehabilitasyonu
9
11-19Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Erişkin Müsküler Hastalıklar
11
27 Nisan -1Mayıs 2015
Periferik Nöropatiler ve Rehabilitasyonu
12
4-8 Mayıs 2015
Motor Nöron Hastalıkları ve Rehabilitasyonu
13
11-15 Mayıs 2015
Spina Bifida-Hidrosefali ve Disk Hernileri ve Rehabilitasyonu
14
18-22 Mayıs 2015
Subaraknoid Kanamalar, Kafa Travmaları ve Rehabilitasyonu
15
25-29 Mayıs 2015
Spinal ve Intrakranial Kitlelerde Rehabilitasyonu
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 320 HASTAYLA İLETİŞİM
Dersin İçeriği
İletişim nedir?, dinlemenin önemi, hastayla iletişim, zor hastayla iletişim,hasta
yakınıyla iletişim gibi konular işlenecektir.
Öğrenciye klinikte gereken iletişim yollarını öğretmek.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Bu dersi alan öğrenci hastayla ve yakınıyla doğru iletişim kurmayı öğrenmiş olur
Önerilen Kaynaklar
Literatür taraması yapılarak ders notları şeklinde verilecektir
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
İletişim Nedir?
2
23-27 Şubat 2015
İletişim Nedir?
3
2-6 Mart 2015
Dinlemenin Önemi
4
9-13 Mart 2015
Dinlemenin Önemi
5
16 -20 Mart 2015
Hastayla İletişim
6
23-27 Mart 2015
Hastayla İletişim
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Hastayla İletişim
8
6-10 Nisan 2015
Hastayla İletişim
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Zor Hastayla İletişim
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Zor Hastayla İletişim
12
4-8 Mayıs 2015
Zor Hastayla İletişim
13
11-15 Mayıs 2015
Hasta Yakınıyla İletişim
14
18-22 Mayıs 2015
Hasta Yakınıyla İletişim
15
25-29 Mayıs 2015
Tartışma
16
1-14 Haziran 2015
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 314 KADIN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ
Dersin İçeriği
Hamilelikte fizyolojik ve anatomik farklılıklar, hamilelikte güvenli egzersizler,
inkontinans eğitimi, hamilelikte çekilen sancının teoriği, sancıyla başetme yöntemi,
gevşeme ve solunum egzersizleri, pelvik taban pelvik kuşak ağrısı, lenfödem,
menopoz gibi konular işlenecektir.
Hamilelikte ve lenfödemde fizyoterapi uygulamalarını öğretmek.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Bu dersi alan öğrenci hamilelikte meydana gelen değişimleri bilir ve gereken
fizyoterapi programını planlayabilir. Lenfödem ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olur
Önerilen Kaynaklar
Gerekli literatür taraması yapılarak ders notları şeklinde verilecektir.
Hafta
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Hamilelikte fizyolojik ve anatomik farklılıklar
2
23-27 Şubat 2015
Hamilelikte fizyolojik ve anatomik farklılıklar
3
2-6 Mart 2015
Hamilelikte güvenli egzersizler
4
9-13 Mart 2015
Hamilelikte güvenli egzersizler
5
16 -20 Mart 2015
İnkontinans eğitimi
6
23-27 Mart 2015
İnkontinans eğitimi
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Hamilelikte çekilen sancının teoriği
8
6-10 Nisan 2015
Hamilelikte çekilen sancının teoriği
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Sancıyla başetme yöntemi
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Gevşeme ve solunum egzersizleri
12
4-8 Mayıs 2015
Pelvik taban pelvik kuşak ağrısı
13
11-15 Mayıs 2015
Lenfödem
14
18-22 Mayıs 2015
Lenfödem
15
25-29 Mayıs 2015
Menopoz
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 308 PROTEZ VE REHABİLİTASYON
Dersin İçeriği
Önerilen Kaynaklar
Amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital amputasyonlar, parsiyel el
ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre kullanılan
protezler, protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük-soket uyumu, kontrol
mekanizmaları, myoelektrik protezler ve ampute rehabilitasyonu konularının
incelenmesi ve örnek uygulamalar
Uygun protez seçimi, protez kullanan hastaların rehabilitasyon programının
planlanmasını öğretrmek.
Bu dersin sonunda öğrenciler:
1.
Apute bir hasta için uygun protezi seçebilmeli,
2.
Protezi oluşturan kısımları bilmeli,
3.
Amputasyon
ve protez uygulamalarına bağlı oluşabilecek
komplikasyonları,
4. Protez rehabilitasyonunda uygulanan FTR yaklaşımlarını bilmeli ve
uygulayabilmeli
5. Protezin
yapım
aşamaları
konusunda
bilgi verilecek
sahibi olmalıdır.
Güncel
literatür
taranarak
ders
notu şeklinde
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Amputasyon nedenleri
2
23-27 Şubat 2015
Amputasyon seviyeleri
3
2-6 Mart 2015
Amputasyon seviyeleri
4
9-13 Mart 2015
Konjenital amputasyonlar
5
16 -20 Mart 2015
Parsiyel el ve ayak protezleri
6
23-27 Mart 2015
Ust ekstremite amputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler
7
30 Mart-3 Nisan 2015
Ust ekstremite amputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler
8
6-10 Nisan 2015
Alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük-soket uyumu, kontrol
12
4-8 Mayıs 2015
Protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük-soket uyumu, kontrol
13
11-15 Mayıs 2015
Ampute rehabilitasyonu
14
18-22 Mayıs 2015
Ampute rehabilitasyonu
15
25-29 Mayıs 2015
Tartışma
16
1-14 Haziran 2015
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 302 NÖROFIZYOLOJIK YAKLAŞIMLAR II- MOTOR ÖĞRENME II
Dersin İçeriği
Serebro vasküler olay sonrası fizyoterapi değerlendirmeleri ve İnme
rehabilitasyonunda kullanılan nörofizyolojik yaklaşımların uygulamalı anlatımı.
Dersin Amacı
İnmeli hastanın fonksiyonel yetersizliklerini belirleyebilme, uygun
rehabilitasyon yaklaşımlarına karar verebilme ve etkin bir biçimde
uygulayabilme becerilerinin geliştirilmesi.
İnmeli
hastanın
fonksiyonel
yetersizliklerine
uygun
fizyoterapi
değerlendirmelerine ve rehabilitasyon yaklaşımlarına karar verip, etkin bir
biçimde uygulayabilme bilgi ve becerileri değerlendirilecektir.
“Hemipleji Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar” Kitabı Fzt.
A.Saadet Otman Fzt. Ayşe Karaduman Fzt. Ayşe Livanelioğlu
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Serebro vasküler olay; anatomi, etyoloji, patogenez, tedavi
2
23-27 Şubat 2015
Serebro vasküler olay sonrası değerlendirme
3
2-6 Mart 2015
4
9-13 Mart 2015
Fonksiyonel hareket, etkili hareket, kompansatuar stratejiler.
5
16 -20 Mart 2015
Bobath yaklaşımında değerlendirme ve klinik problem çözme
6
23-27 Mart 2015
Bobath yaklaşımı ile problem çözme, pratik uygulamalar
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
İnme sonrası akut dönemde Bobath yaklaşımı ile rehabilitasyon
8
6-10 Nisan 2015
Bobath yaklaşımı ile problem çözme, pratik uygulamalar
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Ust ekstremitenin geri dönüş sürecinde Bobath yaklaşımı
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Bobath yaklaşımı ile problem çözme, pratik uygulamalar
12
4-8 Mayıs 2015
Lokomosyonun geliştirilmesinde Bobath yaklaşımı
13
11-15 Mayıs 2015
Bobath yaklaşımı ile problem çözme, pratik uygulamalar
14
18-22 Mayıs 2015
Brunnstrom Yaklaşımı
15
25-29 Mayıs 2015
Margaret Johnstone Yaklaşımı
16
1-14 Haziran 2015
Bobath Yaklaşımı: Bobath yaklaşımını detekleyen motor kontrol teorileri
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
Dersin İçeriği
Özel konularda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını içerir.
Dersin Amacı
Öğrenci özel konularda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını öğrenir.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
FZT 318 FIZYOTERAPIDE ÖZEL KONULAR
Seminer sunumu, sözlü ve yazılı sınavlar.
İlgili güncel literature ve kitaplar
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Obstetrik ve jinekolojik rehabilitasyon
2
23-27 Şubat 2015
Geriatrik rehabilitasyon
3
2-6 Mart 2015
Yanık sonrası uygulanan fizyoterapi yaklaşımları
4
9-13 Mart 2015
Post-travmatik stress sendromunda rehabilitasyon
5
16-20 Mart 2015
Deri problemlerin ve fizyoterapi yaklaşımları
6
23-27 Mart 2015
Kanser rehabilitasyonu
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Palyatif bakım
8
6-10 Nisan 2015
Psikiyatrik rehabilitasyon
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Az gören ve rehabilitasyonu
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Periferk sinir yaralanmaları
12
4-8 Mayıs 2015
Migren ve rehabilitasyonu
13
11-15 Mayıs 2015
Mastektomi ve rehabilitasyonu
14
18-22 Mayıs 2015
Bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi ve rehabilitasyon
15
25-29 Mayıs 2015
Uyumsuz hastaya yaklaşım
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 310 KARDIAK REHABİLİTASYON
Dersin İçeriği
Major kardiyovasküler sistem hastalıklar ve patofizyolojisi, kardiyovasküler
değerlendirme, erken dönem rehabilitasyon programı, immobilizasyon ve vücut
sistemleri üzerine etkileri, dış hasta ve ikincil koruma programı, egzersiz eğitimi,
değiştirilebilen risk faktörlerinin tedavisi ve eğitimi, koruma ve uzun dönem
takip, revaskülarizasyon ve kapak cerrahileri, periferik damar hastalıklarında
fizyoterapi ve rehabilitasyon.
Dersin Amacı
Öğrenci karviyovasküler sistem hastalıklarını, değerlendirme ve erken ve geç
dönem rehabilitasyon programlarını planlama ve uygulama becerisini kazanır.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
İnteraktif eğitim, klinik problem çözme, literatür inceleme ve araştırma
planlama, seminer sunumu, sözlü ve yazılı sınavlar.
• DeTurk W, Cahalin L. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy.
New York; 2004.
• Frownfelter D, Dean E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy
Evidence and Practice; 2006.
• Hillegass E, Sadowski S, Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy;
2001.
•
Irwin S, Tecklin JS, Cardiopulmonary Physical Therapy: A Guide to
Practice; 2004.
• Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention Programs
by AACVPR; 2004.
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Kardiyak rehabilitasyon tanımlanması, dersin işleyişi ve içeriği
2
23-27 Şubat 2015
3
2-6 Mart 2015
Major kardiyovasküler sistem hastalıklarının tanımı ve patofizyolojisi: koroner
arter hastalığı
Miyokard infarktüsü, periferik damar hastalıkları
4
9-13 Mart 2015
5
16-20 Mart 2015
Kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, aritmiler, revaskülarizasyon ve kapak
cerrahileri
Kardiyovasküler değerlendirme
6
23-27 Mart 2015
Kardiyovasküler değerlendirme
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
8
6-10 Nisan 2015
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Kardiyak rehabilitasyon erken dönem rehabilitasyon programı, dış hasta ve
sekonder koruma programı
Egzersiz testleri ve eğitimi
12
4-8 Mayıs 2015
Egzersiz testleri ve eğitimi miyakard infarktüsü, toraks cerrahisi, PTCA sonrası
13
11-15 Mayıs 2015
Kardiyak rehabilitasyonda dirençli egzersiz eğitimi
14
18-22 Mayıs 2015
15
25-29 Mayıs 2015
Değiştirilebilen risk faktörlerinin tedavisi ve eğitimi, koruma ve uzun dönem
takip
Vaka tartışması
16
1-14 Haziran 2015
FİNAL HAFTASI
Kardiyak hastalıklarda kullanılan ilaçlar ve rehabilitasyon uygulamaları
Kardiyak rehabilitasyon erken dönem rehabilitasyon programı, dış hasta ve
sekonder koruma programı
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 312 ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON
Dersin İçeriği
Romatizmal hastalıkların sınıflaması, tanımlan, kas iskelet sistemine etkileri,
romatizmal hastalıklarda fizyoterapi, değerlendirme yöntemleri ve uygun
rehabilitasyon yaklaşımları incelenecektir.
Romatizmal Hastalıkların rehabilitasyonda kullanılan yaklaşımlar ile ilgili
bilgilendirme
Romatizmal Hastalıkların rehabilitasyonunda yeni yaklaşımlar geliştirebilmek.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Bartletti Susan. Clinical care in rheumatologic disease. Association of
Rheumatology Health Professionals, 2006, Atlanta, Georgia.
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Tanışma ve dersin tanıtımı
2
23-27 Şubat 2015
Yaygın görülen erişkin ve pediatrik romatolojik hastalıklar
3
2-6 Mart 2015
Yaygın görülen erişkin ve pediatrik romatolojik hastalıklar
4
9-13 Mart 2015
Yaygın görülen erişkin ve pediatrik romatolojik hastalıklar
5
16 -20 Mart 2015
Romotolojik hastalıklarda egzersiz ve fiziksel aktivite
6
23-27 Mart 2015
Romotolojik hastalıklarda egzersiz ve fiziksel aktivite
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Romotolojik hastalıklarda egzersiz ve fiziksel aktivite
8
6-10 Nisan 2015
Mobilizasyon ve maniplasyon
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
12
4-8 Mayıs 2015
Romotolojik hastalıklarda splintleme
13
11-15 Mayıs 2015
Romotolojik hastalıklarda kognitif davranışsal uygulamalar
14
18-22 Mayıs 2015
Tamamlayıcı ve alternatif tıp tedavileri
15
25-29 Mayıs 2015
Tekrar
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
Mobilizasyon ve maniplasyon
Artrit semptomlarının tedavisinde kullanılan temel ve elektriksel ajanlar
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 304 KİNEZYOLOJİ II
Dersin İçeriği
Kas iskelet sisteminde normal ve patolojik hareketlerin incelenmesi
Dersin Amacı
-Normal ve patolojik yürüyüşleri ayırt edebilmesi,
-Eklemlerin mekanik ve patomekanik özelliklerini bilmesi,
-Bu konular hakkında edindiği teorik bilgileri klinik uygulamalarda
kullanabilmesi amaçlanmıştır.
Kas-iskelet sisteminin doğru hareket paternini öğrenilmesi ve kas-iskelet sistemi
problemlerinin
çözümünde
doğru
bakış
açısını
yakalayabilmeleri
amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Tarih
Kütüphane ve literatür incelemesi yapılacak Ders notları kaynak olarak
verilecektir.
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Kollumna vertebralisin mekaniği
2
23-27 Şubat 2015
Kollumna vertebralisin patomekaniği
3
2-6 Mart 2015
Skolyoz
4
9-13 Mart 2015
Pelvis mekaniği ve patomekaniği
5
16 -20 Mart 2015
Kalça mekaniği ve patomekaniği
6
23-27 Mart 2015
Diz mekaniği
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Diz patomekaniği
8
6-10 Nisan 2015
Ayak-ayak bileği mekaniği
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Ayak-ayak bileği patomekaniği
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Omuz-kol kompleksi mekaniği
12
4-8 Mayıs 2015
Omuz-kol kompleksi Patomekaniği
13
11-15 Mayıs 2015
Dirsek mekaniği ve patomekaniği
14
18-22 Mayıs 2015
El bileği ve elin mekaniği ve patomekaniği
15
25-29 Mayıs 2015
Tartışma
16
1-14 Haziran 2015
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FZT 316 ERGOTERAPİ
Dersin İçeriği
Ergoterapide genel performansı tanımlama ve değerlendirme yöntemleri
konularında ergoterapi yaklaşimlarinin gözden geçirilmesi ve örnek
uygulamaları
Ergoterapi değerlendirme ve tedavi methodları hakkında bilgi vermek.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Dersi alan öğrenci, ergoterapi değerlendirme ve tedavi methodlari hakkinda bilgi
sahibi olur ve rehabilitasyonu planlayabilir..
Tarih
Kütüphane ve literatür incelemesi yapılacak Ders notları kaynak olarak
verilecektir.
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Ergoterapiye Giriş
2
23-27 Şubat 2015
Aktivite Analizi
3
2-6 Mart 2015
Günlük Yaşam Aktiviteleri ve değerlendirilmesi
4
9-13 Mart 2015
Günlük Yaşam Aktiviteleri Eğitimi
5
16 -20 Mart 2015
Transfer Aktiviteleri ve Biomekaniksel Prensipler
6
23-27 Mart 2015
Transfer Aktivitelerinde pratik uygulama
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
El değerlendirmeleri
8
6-10 Nisan 2015
El rehabilitasyonu
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Duyu değerlendirmesi ve tedavisi -
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Duyu Integrasyonu Değerlendime ve Tedavi Yöntemleri
12
4-8 Mayıs 2015
Kognitif Değerlendirme ve Rehabilitasyon
13
11-15 Mayıs 2015
Nörolojik Rehabilitasyonda Ergoterapi
14
18-22 Mayıs 2015
Geriatride Ergoterapi
15
25-29 Mayıs 2015
TARTIŞMA
16
1-14 Haziran 2015
Hafta
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
4.SINIF
4.SINIF BİRİNCİ YARIYIL
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015
MÜDÜR
EĞİTİM YILI 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAĞIL
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞR.GÖR.YASEMİN PARLAK DEMİR
4..SINIF KOORDİNATÖRÜ
YRD. DOÇ. DR GÜLDENİZ YILMAZ
DERS KURULU BAŞKANI
YRD. DOÇ. DR GÜLDENİZ YILMAZ
DERS KURULU ÜYELERİ
ÖĞR.GÖR.DUYGU KORKEM
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA KORKMAZ
ÖĞR. GOR. YASEMİN PARLAK DEMİR
KURUL DERSLERİ
Klinik Uygulama I
Halk Sağlığı ve Koruyucu Fizyoterapi
Uygulamaları
DERSİN SORUMLUSU
ÖĞR.GÖR.YASEMİN
PARLAK DEMİR
YRD.DOÇ.DR.YASEMİN
ÇIRAK
YRD.DOÇ.DR.GÜL DENİZ
YILMAZ
ÖĞR.GÖR.DUYGU
KORKEM
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA
KORKMAZ
ÖĞR.GÖR.DUYGU
KORKEM
Fizyoterapide Klinik Problem Çözme I ÖĞR.GÖR.YASEMİN
PARLAK DEMİR
YRD.DOÇ.DR.YASEMİN
ÇIRAK
YRD.DOÇ.DR.GÜL DENİZ
YILMAZ
ÖĞR.GÖR.DUYGU
KORKEM
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA
KORKMAZ
Fizyoterapide Araştırma ve Kanıta
ÖĞR.GÖR.YASEMİN
Dayalı Uygulamalar I
PARLAK DEMİR
YRD.DOÇ.DR.YASEMİN
ÇIRAK
YRD.DOÇ.DR.GÜL DENİZ
YILMAZ
ÖĞR.GÖR.DUYGU
KORKEM
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA
KORKMAZ
YRD. DOÇ. DR GÜLDENİZ
YILMAZ
YRD.
DOÇ. DR.YASEMIN ÇIRAK
E-MAİL
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
4.SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ VE DERS PROGRAMI
Ders adı ve Kodu
FTR 401 Klinik Uygulama 1
Dersin İçeriği
Farklı teşhislerde problemi olan hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve
rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması. Öğrenci ayrıca konuyla ilgili
seminer de hazırlar.
Öğrenciye teorik bilgilerini ve pratik becerilerini uygulama fırsatı vermektir.
Öğrencinin tıp fakültesinin farklı kliniklerinde ve okulumuz tedavi ünitelerinde hasta
değerlendirmesi yapabilmesi ve tedavi programını çizebilmesi beklenir.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Klinik Uygulamalar
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Klinik Uygulamalar
3
08- 10 Ekim 2014
Klinik Uygulamalar
4
13 -17 Ekim2014
Klinik Uygulamalar
5
20-24 Ekim2014
Klinik Uygulamalar
6
27-31 Ekim 2014
Klinik Uygulamalar
7
3-7 Kasım 2014
Klinik Uygulamalar
8
10-14 Kasım 2014
Klinik Uygulamalar
9
15-23 Kasım 2014
10
24-28 Kasım 2014
Klinik Uygulamalar
11
1-5 Aralık 2014
Klinik Uygulamalar
12
8-12 Aralık 2014
Klinik Uygulamalar
13
15-19 Aralık 2014
Klinik Uygulamalar
14
22-26 Aralık 2014
Klinik Uygulamalar
15
19 Aralık-2 Ocak 2015
Klinik Uygulamalar
16
5-18 Ocak 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
FTR 407 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme I
Ders adı ve Kodu
Dersin İçeriği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında farklı klinik tanısı olan olgular üzerinde grup
çalışması yapılarak,
-Literatür taraması,
-Olgunun değerlendirilmesi ile problemlerinin analizi ve yetersizlik, özür ve
engel başlıkları altında problemleri listelenmesi,
-Klinik problem çözme, mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak, fizyoterapirehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin tartışılması
-Uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının üzerinde tartışılarak belirlenmesi
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamındaki sağlıklı veya hasta popülasyonun sorunlarını
değerlendirerek analiz etme ve çözümleme konusunda grup çalışması, probleme dayalı
eğitim yolu ile dört yıllık lisans eğitimi sürecinde elde edilen bilgilerin entegre edilmesi,
literatür taraması ve sunum becerisini geliştirmektir.
Bu dersi alan öğrenciler:

Olgunun değerlendirilerek problemlerinin saptanması

Olgu ile ilgili problemleri listeleme ve gruplama

Bu problemlerin kısa ve uzun sürede çözümüne yönelik tedavi programını
tasarlayabilme becerisini geliştirme

Grup çalışması, iş birliği, iş bölümü, ortak bakış açısı, davranış ve tutum
geliştirilmesine katkıda bulunma

Önerilen Kaynaklar
Hafta
1
Kütüphane ve web tabanlı kaynakları araştırma ve bilgiye ulaşma becerisini
geliştirme,
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki her tür yazılı ve görsel bilgi ders kapsamında
gerekli olabilmektedir. Dört yıllık lisans eğitimi sırasında elde edilen teorik- pratik ders
notları ve kitaplar
Tarih
Konular
22-26 Eylül 2014
Ders planının ve işleyişinin anlatımı
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Klinik karar verme sürecinin anlatımı
3
08- 10 Ekim 2014
Total diz protezi hasta olgu sunumu
4
13 -17 Ekim2014
Skolyoz hastası olgu sunumu
5
20-24 Ekim2014
CP hasta olgu sunumu
6
27-31 Ekim 2014
KOAH hasta olgu sunumu
7
3-7 Kasım 2014
Hemiplejik hasta olgu sunumu
8
10-14 Kasım 2014
Tartışma
9
10
15-23 Kasım 2014
24-28 Kasım 2014
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
İmpingement hasta olgu sunumu
11
1-5 Aralık 2014
Parkinson hasta olgu sunumu
12
8-12 Aralık 2014
Otizm hasta olgu sunumu
13
15-19 Aralık 2014
Diz altı ampütasyonu hasta olgu sunumu
14
22-26 Aralık 2014
Açık kalp ameliyatı olan hasta olgu sunumu
15
19 Aralık-2 Ocak 2015
Bobath ağacı
16
5-18 Ocak 2015
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FTR 405 Halk Sağlığında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Dersin İçeriği
Sağlık, halk sağlığı kavramları, ilk yardım, enjeksiyon prensipleri, enfeksiyon
hastalıkları, geriatriklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon ve bel ve boyun okulu
programları.
Dersin temel amacı, öğrencileri fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlık, halk
sağlığı kavramları, ilk yardım, enjeksiyon prensipleri, enfeksiyon hastalıkları,
geriatriklerde fizyoterapi ve rehabilitasyon ve bel ve boyun okulu programları
konusunda bilgilendirmektir.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Bu dersin sonunda öğrenciler:Sağlık, halk sağlığı kavramları, ilk yardım,
enjeksiyon prensipleri, enfeksiyon hastalıkları, geriatriklerde fizyoterapi ve
rehabilitasyon ve bel ve boyun okulu konusunda teorik ve pratik beceriler
kazanmış olmalıdır.
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Halk Sağlığına Giriş
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Enfeksiyon
3
08- 10 Ekim 2014
Enfeksiyon
4
13 -17 Ekim2014
Fiziksel Aktivite Danışmanlığı
5
20-24 Ekim2014
Enjeksiyon
6
27-31 Ekim 2014
Enjeksiyon
7
3-7 Kasım 2014
Epidemiyoloji
8
10-14 Kasım 2014
Yara Bakımı ve Pansuman
9
15-23 Kasım 2014
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
24-28 Kasım 2014
Sağlık hukuku (malpractice)
11
1-5 Aralık 2014
Alternatif Tedavi Yöntemleri (akupunktur,reiki)
12
8-12 Aralık 2014
Kanserden Korunma Yöntemleri
13
15-19 Aralık 2014
Madde Bağımlılığı
14
22-26 Aralık 2014
Hasta Bakımı Verene Yaklaşım
15
19 Aralık-2 Ocak 2015
Evde Bakım
16
5-18 Ocak 2015
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
FTR 403 Fizyoterapide Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamar 1
- Tıbbi araştırma yöntemlerinin temelleri. - Fizyoterapi ve rehabilitasyon
alanında bir araştırmanın planlanması.
Öğrencilere araştırma planlamayı öğretmektir.
Ders bitiminde her öğrenci bir araştırma planlamış olacaktır.
Literatür
İnternet
Tarih
Konular
1
22-26 Eylül 2014
Dersin işleyişi konusunda bilgilendirme ve grupların oluşturulması
2
29 Eylül-3 Ekim 2014
Araştırma konusu ile ilgili literatür tarama ve dosyanın oluşturulması
3
08- 10 Ekim 2014
Araştırma örnekleminin ve kullanılacak sonuç ölçümlerinin belirlenmesi
4
13 -17 Ekim2014
Vaka alımı
5
20-24 Ekim2014
Vaka alımı
6
27-31 Ekim 2014
Vaka alımı
7
3-7 Kasım 2014
Vaka alımı
8
10-14 Kasım 2014
Vaka alımı
9
15-23 Kasım 2014
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
10
24-28 Kasım 2014
Vaka alımı
11
1-5 Aralık 2014
Vaka alımı
12
8-12 Aralık 2014
Vaka alımı
13
15-19 Aralık 2014
Vaka alımı
14
22-26 Aralık 2014
Araştırmada toplanan verilerin bilgisayar ortamına girilmesi
15
19 Aralık-2 Ocak 2015
16
5-18 Ocak 2015
Planlanan araştırmansın genel bilgisinin, gereç ve yönteminin yazılarak rapor
edilmesi
FİNAL HAFTASI
DÖRDÜNCÜ SINIF İKİNCİ YARIYIL
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU 2014-2015
MÜDÜR
EĞİTİM YILI 4.SINIF BAHAR DÖNEMİ
DOÇ. DR. SÜLEYMAN MURAT TAĞIL
MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞR. GÖR. YASEMİN PARLAK DEMİR
4.SINIF KOORDİNATÖRÜ
YRD. DOÇ. DR GÜLDENİZ YILMAZ
DERS KURULU BAŞKANI
YRD. DOÇ. DR GÜLDENİZ YILMAZ
DERS KURULU ÜYELERİ
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA KORKMAZ
YRD. DOÇ. DR GÜLDENİZ
YILMAZ
ÖĞR.GÖR.YASEMİN
PARLAK DEMİR
ÖĞR.GÖR.DUYGU KORKEM
YRD. DOÇ. DR.YASEMİN
ÇIRAK
KURUL DERSLERİ
Klinik Uygulama 2
Fizyoterapide Araştırma ve
Kanıta Dayalı Uygulamalar II
DERSİN SORUMLUSU
E-MAİL
ÖĞR.GÖR.YASEMİN PARLAK
DEMİR
YRD.DOÇ.DR.YASEMİN ÇIRAK
[email protected]
[email protected]
YRD.DOÇ.DR.GÜL DENİZ
YILMAZ
[email protected]
ÖĞR.GÖR.DUYGU KORKEM
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA KORKMAZ [email protected]
[email protected]
ÖĞR.GÖR.YASEMİN PARLAK
YRD.DOÇ.DR.YASEMİN ÇIRAK [email protected]
DEMİR
YRD.DOÇ.DR.GÜL DENİZ
YILMAZ
ÖĞR.GÖR.DUYGU KORKEM
Fizyoterapide Klinik Problem
Çözme II
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA KORKMAZ [email protected]
[email protected]
ÖĞR.GÖR.YASEMİN PARLAK
DEMİR
YRD.DOÇ.DR.YASEMİN ÇIRAK
YRD.DOÇ.DR.GÜL DENİZ
YILMAZ
ÖĞR.GÖR.DUYGU KORKEM
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA KORKMAZ [email protected]
Fizyoterapide Yönetim ve
Organizasyon
Endüstride Fizyoterapi
Rehabilitasyon
ÖĞR.GÖR.YASEMİN
DEMİR
PARLAK [email protected]
ÖĞR.GÖR.MUSTAFA KORKMAZ [email protected]
4.SINIF BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ VE DERS PROGRAMI
Ders adı ve Kodu
FTR 402
Klinik Uygulama 2
Dersin İçeriği
Farklı teşhislerde problemi olan hastanın değerlendirilmesi ve fizyoterapi ve
rehabilitasyon programının belirlenip uygulanması. Öğrenci ayrıca konuyla ilgili
seminer de hazırlar.
Dersin Amacı
Öğrenciye teorik bilgilerini ve pratik becerilerini uygulama fırsatı vermektir.
Öğrencinin tıp fakültesinin farklı kliniklerinde ve okulumuz tedavi ünitelerinde hasta
değerlendirmesi yapabilmesi ve tedavi programını çizebilmesi beklenir.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Klinik Uygulamalar
2
23-27 Şubat 2015
Klinik Uygulamalar
3
2-6 Mart 2015
Klinik Uygulamalar
4
9-13 Mart 2015
Klinik Uygulamalar
5
16 -20 Mart 2015
Klinik Uygulamalar
6
23-27 Mart 2015
Klinik Uygulamalar
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Klinik Uygulamalar
8
6-10 Nisan 2015
Klinik Uygulamalar
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Klinik Uygulamalar
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Klinik Uygulamalar
12
4-8 Mayıs 2015
Klinik Uygulamalar
13
11-15 Mayıs 2015
Klinik Uygulamalar
14
18-22 Mayıs 2015
Klinik Uygulamalar
15
25-29 Mayıs 2015
Klinik Uygulamalar
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
Dersin İçeriği
FTR 404 Fizyoterapide Araştırma ve Kanıta Dayalı Uygulamalar II
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında planlanan çalışmanın gerçekleştirilmesi.
Çalışmanın yazılması.
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Öğrencilere planlanan bir araştırmanın yapılması ve yazılmasını öğretmektir.
Ders bitiminde her öğrenci planladığı çalışmayı gerçekleştirmiş ve yayına
hazır hale getirmiş olacaktır.
Literatür
İnternet
Hafta
Tarih
Konular
Araştırmanın yapılması
1-16
Araştırmanın yazılması
Ders adı ve Kodu
FTR 408 Fizyoterapide Klinik Problem Çözme II
Dersin İçeriği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında farklı klinik tanısı olan olgular üzerinde
grup çalışması yapılarak,
Literatür taraması,
Olgunun değerlendirilmesi ile problemlerinin analizi ve yetersizlik, özür ve
engel başlıkları altında problemleri listelenmesi,
Klinik problem çözme, mantık yürütme ve fizyoterapi becerilerini kullanarak,
fizyoterapi-rehabilitasyon ile ilişkili çözüm önerilerinin tartışılması
Uygun fizyoterapi-rehabilitasyon programının üzerinde tartışılarak belirlenmesi
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamındaki sağlıklı veya hasta popülasyonun
sorunlarını değerlendirerek analiz etme ve çözümleme konusunda grup çalışması,
probleme dayalı eğitim yolu ile dört yıllık lisans eğitimi sürecinde elde edilen
bilgilerin entegre edilmesi, literatür taraması ve sunum becerisini geliştirmektir.
Bu dersi alan öğrenciler:

Olgunun değerlendirilerek problemlerinin saptanması

Olgu ile ilgili problemleri listeleme ve gruplama

Bu problemlerin kısa ve uzun sürede çözümüne yönelik tedavi
programını tasarlayabilme becerisini geliştirme

Grup çalışması, iş birliği, iş bölümü, ortak bakış açısı, davranış ve tutum
geliştirilmesine katkıda bulunma

Kütüphane ve web tabanlı kaynakları araştırma ve bilgiye ulaşma
becerisini geliştirme,

Sunum ve iletişim becerilerini kazandırmak ve geliştirme

Yaratıcılık ve liderlik özelliklerini geliştirme fırsatını bulacaklardır.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki her tür yazılı ve görsel bilgi ders
kapsamında gerekli olabilmektedir.
Dört yıllık lisans eğitimi sırasında elde edilen teorik ve pratik ders notları ve
kitaplar
Hafta
1-16
Tarih
Konular
Güncel bilgilerin sentezlenerek birleştirilmesine elverişli bir olarak, her hafta için
farklı olarak seçilen bir olgu tanı, değerlendirme ve tedavi yöntemleri, yakın ve uzak
dönem hedefler başlıkları altında tartışılacaktır.
FTR 406 Fizyoterapide Yönetim ve Organizasyon
Ders adı ve Kodu
Dersin İçeriği
Fizyoterapide yönetim ve organizasyon modelleri
Dersin Amacı
Öğrenci fizyoterapide yönetim ve organizasyon modellerini öğrenir
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Yazılı ve sözlü sınavlar
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Fizyoterapide yönetim ve organizasyon modelleri
2
23-27 Şubat 2015
Fizyoterapide yönetim ve organizasyon modelleri
3
2-6 Mart 2015
Saha çalışması
4
9-13 Mart 2015
Saha çalışması
5
16 -20 Mart 2015
Saha çalışması
6
23-27 Mart 2015
Saha çalışması
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Saha çalışması
8
6-10 Nisan 2015
Saha çalışması
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
Saha çalışması
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
Saha çalışması
12
4-8 Mayıs 2015
Saha çalışması
13
11-15 Mayıs 2015
Saha çalışması
14
18-22 Mayıs 2015
Saha çalışması
15
25-29 Mayıs 2015
Saha çalışması
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
FİNAL HAFTASI
Ders adı ve Kodu
FTR 410 Endüstride Fizyoterapi Rehabilitasyon
Dersin İçeriği
Mesleki rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyonda değerlendirme ve eğitim, ergonomi,
iş analizi, ve çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi, endüstride yaralanmaları
önleyici yaklaşımlar, işyeri düzenlemeleri, özürlüler için ev düzenlemeleri ve çevresel
mimari engeller ve düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve saha çalışmaları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, öğrencilere endüstride kullanılan değerlendirme
yöntemlerini (iş analizi, çalışma kapasitesi, ergonomik analiz vs..) mesleki
rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme ve eğitim yöntemlerini, iş eğitimini
ve koruyucu endüstriyel yaklaşımlarda fizyoterapistlerin rollerini, ev ve çevre
düzenlemeleri ile ilgili temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler
Önerilen Kaynaklar
Hafta
Tarih
Konular
1
16-20 Şubat 2015
Genel Konuşma ( Amaç, İçerik, Sınav Vb.)
2
23-27 Şubat 2015
Mesleki Rehabilitasyonun Tanımı, Ekipler
3
2-6 Mart 2015
Mesleki Rehabilitasyonda Değerlendirme
4
9-13 Mart 2015
Mesleki Rehabilitasyonda Değerlendirme
5
16 -20 Mart 2015
Mesleki Rehabilitasyonda Eğitim
6
23-27 Mart 2015
Mesleki Rehabilitasyonda Eğitim
7
30 Mart- 3 Nisan 2015
Ergonomiye Giriş, Ergonominin Kullanıldığı
Alanlar
8
6-10 Nisan 2015
Endüstriyel Yaralanmaları Önleyici Ergonomik Yaklaşımlar
9
11-19 Nisan 2015
10
20-24 Nisan 2015
11
27 Nisan-1 Mayıs 2015
12
4-8 Mayıs 2015
13
11-15 Mayıs 2015
14
18-22 Mayıs 2015
15
25-29 Mayıs 2015
16
1-14 Haziran 2015
YARIYIL ARA SINAV HAFTASI
İş Analizi Ve Çalışma Kapasitesinin Değerlendirilmesi
İş Analizi Ve Çalışma Kapasitesinin Değerlendirilmesi
İş Yeri Düzenlemeleri
Özürlüler İçin Ev Düzenlemeleri
Özürlüler İçin Ev Düzenlemeleri
Tartışma
FİNAL HAFTASI
Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Tıp Fakültesi hariç Turgut Özal Üniversitesinde yürütülecek ön lisans ve
lisans programlarında uygulanacak olan kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, notlar ve başarı durumu, mezuniyet ve diploma ile ilgili
esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ara sınav: Dersin okutulduğu yarıyıl içerisinde yapılan sınavları,
b) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl içerisinde yarıyıl sonu sınavı yerine geçen sınavı,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı
tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
ç) Ek sınav: Öğretim programındaki derslerden (YS/U) ve (DS/NA) notu bulunmayan, staj hariç en fazla iki dersi FF olan veya
başarısız dersi bulunmayıp GNO’ları 2,00’ın altında kalan öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet
koşulunu sağlayabilecek olanlara verilen ek sınav hakkını,
d) GNO: Genel not ortalamasını,
e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokulunda meslek
yüksekokulu kurulunu,
f) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek
yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) Kısa sınav: Öğretim elemanının önceden haber vermeden ders esnasında veya sonrasında yaptığı sınavları, ğ) Lisans:
Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,
h) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,
ı) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler
için açılan sınavları,
i) Mütevelli Heyeti: Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını, k) Ortak zorunlu
ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili
ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil derslerini,
l) Öğretim programı: Bölümlerin/Programların görüşleri alınmak suretiyle fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunca
kararlaştırılan ve Senato tarafından kabul edilen öğretim programını, m) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya
yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,
n) Seçmeli ders: Öğrencinin alması gereken zorunlu dersler dışında kendi bölümünün ya da diğer bölümlerin seçmeli dersleri
içinden isteği doğrultusunda aldığı dersi,
o) Senato: Üniversitenin Senatosunu, ö)
Transkript: Not döküm belgesini,
p) Uzatmalı öğrenci: Kayıtlı olduğu eğitim programından normal süresi içinde mezun olamayan öğrenciyi, r) Üniversite: Turgut
Özal Üniversitesini,
s) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin bir yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin kredi toplamını, ş) Yarıyıl sonu
sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı, t) Zorunlu ders: Öğrencinin almak zorunda
olduğu dersleri ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar İlk kayıt işlemleri
ve gerekli belgeler
MADDE 4 - (1) Universitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır.
(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Universite Yönetim
Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Universite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, yukarıdaki hükümlere uymak şartı ile yetkili temsilci eliyle de yaptırabilirler.
Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Universite ile ilişikleri
kesilir.
Yarıyıl kayıtları
MADDE 5 - (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her yarıyıl başında Rektörlük tarafından ilan edilen süreler içinde
kayıtlarını yenilemek zorundadır. Yarıyıl kayıtları sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve kaydı yapılır.
Yarıyıl kaydının yapılması için o yarıyıl ücretinin ödenmiş olması gerekir. Mazeretleri Rektörlük tarafından uygun görülen
öğrenciler, ders ekleme süresi içinde kayıt yaptırabilir. Yarıyıl kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler öğrencilik haklarından
faydalanamazlar.
Ücretler
MADDE 6 - (1) Universitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ön lisans ve lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen miktarda eğitim-öğrenim ücreti alınır.
(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
(3) Yaz okuluna ilişkin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından ayrıca tespit edilir.
(4) Universiteden bir ya da iki yarıyıl geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı oldukları yarıyıl ya da yarıyıllara ait
ücretin %50’sini ödemek zorundadır.
(5) Normal öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı devam eden ön lisans ve lisans öğrencileri
ile ek süre kullanan çift anadal/yandal öğrencileri, kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öder.
(6) Her türlü ek sınav ücreti ve ödeme şartları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretim yılı
MADDE 7 - (1) Bir eğitim-öğretim yılı en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur. Ön lisans ve lisans dersleri yarıyıl esasına
göre düzenlenir. Gerektiğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemiyle ilgili hususlar Senatonun kararı ile belirlenir.
(2) Uygun görülen eğitim programlarında ikili veya gece öğretim programlan düzenlenebilir. Bu durumda eğitim süresi
Senatonun önerisi ile Mütevelli Heyetinin kabul ettiği esaslar çerçevesinde belirlenir.
(3) Her yarıyılın başlangıç ve bitiş tarihleri ile sınav dönemleri Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile ilan edilir.
(4) Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimlerce önerilen eğitim-öğretim
faaliyetleri ve sınavlar, ilgili yönetim kurulu kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.
Öğretim süresi, şekli ve dili
MADDE 8 - (1) Universitede ön lisans öğreniminin normal süresi iki yıl, lisans öğreniminin normal süresi dört yıldır.
(2) İngilizce hazırlık sınıfında geçen süre, izinli olunan dönemler ve Universiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan
öğrencilerin cezalı oldukları dönemler, öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süresinden sayılır. Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim
kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Daha önceden bir yükseköğretim kurumunda
öğrenim görmüş, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu ile Universiteye kaydolan öğrencilerin, önceki programlarından
aktarılan derslere karşılık gelen yarıyıl/yarıyıllar da öğretim süresinden sayılır.
(4) İngilizce hazırlık sınıfında geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarından en fazla dört yıl, lisans programlarından en fazla
yedi yıl içinde mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine
devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmadan öğrencilik statüsü devam eder.
(5) Öğretim; öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygulamalar, proje, laboratuvar ve atölye
çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulama, seminerler, bitirme çalışması/tezi, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.
(6) Aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin süresi bir yarıyıldır.
(7) Üniversitede öğretim dili; dil programlarında kendi dillerinde, yabancı dilde öğretim verilen programlarda İngilizce, diğer
programlarda Türkçedir. Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirli programlarda bir kısım dersler Türkçe
veya İngilizce verilebilir.
Ön lisans ve lisans programları, zorunlu, seçmeli ve ön şartlı dersler
MADDE 9 - (1) Bir bölümün ön lisans veya lisans programı ve ders kredi saat değerleri bölüm/program başkanlığınca ilgili
kurula önerilir. Ön lisans veya lisans programları, ilgili kurullarca kabul edildikten sonra Senatonun onayı ile kesinleşir. Ancak,
bu programlarda yer alan derslerin verilecekleri yarıyıl veya yıla ilişkin değişikliklerle, açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler
hakkında ilgili kurul yetkilidir.
(2) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün/programın müfredatında yer
alan zorunlu ve seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, müfredatta yer alan sınırlamalar içerisinde kalmak
kaydıyla öğrencinin ilgi alanı ve isteği de göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.
(3) Bir dersin alınabilmesi için, daha önce alınarak başarılması gereken ön şartlı dersler, ilgili bölüm başkanlığınca
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kuruluna önerilir ve kurulun onayından sonra kesinleşir.
Ders yükü ve ders kayıtları
MADDE 10 - (1) Ders yükünün belirlenmesinde ve ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:
a) Yarıyıl normal ders yükü, öğrencilerin kayıtlı oldukları programların ders programında belirtilen yüktür. GNO’ları en az 2,00
olan öğrencilerin ders yükü, kendi istekleri ve akademik danışmanının onayı ile normal döneme ve alt yarıyıllara ait derslerden
olmak üzere en fazla üç ders artırılabilir. Çift anadal ve yandal öğrencileri için bu sınır aşılabilir. GNO’ları 2,00’ın altında olan
öğrencilerin ders yükleri artırılamaz. Öğrencilerin isteği ve akademik danışmanının onayı ile ders yükleri azaltılabilir. Bu
durumdaki öğrenciler en az iki ders almak zorundadır.
b) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve/veya daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadırlar. Bu
derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır.
c) Öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ilgili kurullarca belirlenen diğer dersler alınır. ç) Daha önce
alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir. Bu dersin yerine, aynı yarıyıldaki seçmeli dersler
arasından başka bir ders seçilebilir.
d) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GNO’su en az 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler
danışmanının onayı ile üst yıllara ait bir yarıyıldan iki, GNO’su 3,00 ve üzeri olan öğrenciler ise bir ders alabilirler. Üst
yarıyıllardan alınacak derslerde ders saatlerinin çakışmaması esastır.
e) Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin yarıyıl ders yükleri danışmanın önerisi ve bölüm/program başkanının onayı ile en
fazla 13 derse kadar artırılabilir.
f) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, ön şartlı dersleri başaramamış olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya
üniversitelerarası değişim programlarına katılmak gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere ilgili
fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile üst iki yarıyıldan ders verilebilir. Ancak, bu öğrencilerin
yarıyıl ders yükü bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.
g) Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra, akademik takvimde ayrıca ilan edilen tarihlerde, öğrencinin
danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile kayıtlı olduğu dersten çekilmesine izin verilebilir. Bu durumda derse (GC/W)
notu verilir. Bir öğrenci FF veya (DS/NA) notları ile daha önce başarısız olduğu ve tekrarlamak zorunda bulunduğu derslerden
çekilemez. Bir öğrenciye bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, lisans öğrenimi boyunca en çok dört, ön lisans öğrenimi
boyunca en çok iki dersten çekilme izni verilebilir. Üniversite içinde bölüm değiştiren veya dikey geçiş yoluyla yerleşen
öğrencilerin önceki programlarına kayıtlıyken çekilmiş oldukları dersler toplam sayıya dâhil edilir. (GC/W) notu ortalama
hesaplarına katılmaz. Daha önceki bir yarıyılda almış olduğu bir dersi, tekrar alıp sonra bu dersten çekilen öğrencilerin genel not
ortalaması hesaplanırken daha önce aldıkları not geçerli sayılır. Bir dersten çekilme durumunda olan öğrenci, o dersi açıldığı ilk
yarıyılda almak zorundadır.
Derslere devam zorunluluğu
MADDE 11 - (1) Her öğrenci, bir yarıyılda alacağı teorik derslerin en az %70’ine, seminer, laboratuvar, atölye, proje, bitirme
çalışması/tezi ve benzeri çalışmalardan oluşan uygulamalı derslerin ise en az %80’ine katılmak zorundadır. Devam
zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Daha önce alınan ancak başarısız olunan
teorik derslerde devam zorunluluğunun sağlanmış olması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Öğrencinin devamsızlık
durumu ilgili dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu sınavlarından önce Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden
ilan edilir.
Öğrenci danışmanlığı
MADDE 12 - (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığı tarafından öğretim elemanları arasından bir öğrenci danışmanı atanır.
Danışman, öğrenimi boyunca öğrencinin akademik gelişimini ve performansını takip eder. Eğitim-öğretim ve kariyer konularında
öğrenciye danışmanlık yapar. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinde öğrenciyi yönlendirir ve gerekli onay
işlemlerini yapar. Ancak, yarıyıl kayıtlarının yapılmasından ve yenilenmesinden öğrenci sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar ve Başarı Durumu Sınavlar
MADDE 13 - (1) Bir dersteki başarı değerlendirmesi, yapılması zorunlu ara sınav ve yarıyıl sonu sınavının yanı sıra, dersin
türüne göre laboratuvar/atölye çalışması, ödev, kısa sınav, makale çalışması, vaka takdimi, proje raporu ve sunumu ile derslere
etkin katılım gibi ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders bilgi formlarında belirtilir.
Her yarıyılda en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin
değerlendirilmesi, ilan edilen ders bilgi formlarında belirtilir.
(2) Sınavlar dersin öğretim elemanı tarafından düzenlenir ve yönetilir. Sınav takvimi ve sınavlarda görevlendirilen öğretim
elemanları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
(4) Ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme ve mazeret sınavlarının sonuçları tüm sınavların bitiş tarihini izleyen bir hafta içinde ilan
edilir.
(5) Sınav evrakı, sınavların sona ermesini takip eden üç hafta içerisinde fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu
sekreterliklerince Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir ve en az iki yıl süre ile saklanır.
Bütünleme sınavı
MADDE 14 - (1) Öğrencilere, girmiş oldukları yarıyıl sonu sınavı sonucunda ders başarı notu olarak FF veya (YS/U) notları
aldıkları dersler için bütünleme sınav hakkı verilir.
(2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınava giremeyen öğrencilere ilgili ders için bütünleme sınav hakkı
tanınır.
(3) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler sadece DD ve DC notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
Öğrenciler, yarıyıl içinde kayıtlı olmadıkları veya devamsızlıktan kalarak (DS/NA) notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına
giremezler.
(4) Bütünleme sınav hakkı verilirken yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaz.
(5) Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer.
(6) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
Mazeret sınavı
MADDE 15 - (1) İlgili yönetim kurullarınca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere,
mazeretlerini belgelemek ve sınavların sona erdiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla
ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.
Notlar
MADDE 16 - (1) Öğrencilerin her ders için aldıkları başarı notları, aşağıdaki eşdeğerlik tablosunda yer alan 100’lük not
sistemine uygun olarak, ilgili öğretim elemanı tarafından verilir ve sınav evrakıyla birlikte öğrenci işleri birimine teslim edilir.
c) Başarı notlarının eşdeğerlik tablosu aşağıdaki gibidir:
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLISANS VE LİSANS PROGRAMLARI NOT SİSTEMİ
HARF-1
SİSTEMİ
NOT HARF-2
SİSTEMİ
NOT 4’LÜK
SİSTEMİ
NOT 100’LÜK
SİSTEMİ
NOT BAŞARI
DERECESİ
A
AA
4
90-100
Pekiyi
A-
BA
3,5
85-89
Pekiyi
B
BB
3
80-84
iyi
B-
CB
2,5
75-79
iyi
C
CC
2
65-74
iyi
Notu)
C-
DC
1,5
60-64
Orta geçer
D
DD
1
50-59
Orta geçer
F
FF
0
0-49
Başarısız
(Mezuniyet
b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
1) E/I- Eksik (Incomplete).
2) BR/S- Başarılı (Satisfactory).
3) YS/U- Yetersiz (Unsatisfactory).
4) T/T- Transfer (Transfer).
5) G/P- Gelişmekte olan (Progressing).
6) M/EX- Muaf (Exempt).
7) DS/NA- Devamsız (Not Attended).
8) GC/W- Geri Çekildi (Withdrawn).
a) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
1) E/I- Eksik (Incomplete).
2) BR/S- Başarılı (Satisfactory).
3) YS/U- Yetersiz (Unsatisfactory).
4) T/T- Transfer (Transfer).
5) G/P- Gelişmekte olan (Progressing).
6) M/EX- Muaf (Exempt).
7) DS/NA- Devamsız (Not Attended).
8) GC/W- Geri Çekildi (Withdrawn).
b) Ortalamaya katılmayan notlar için uygulanacak esaslar şunlardır:
1) E/I notu: Dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders için gerekli çalışmaları
tamamlayamayan, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E/I) notu
aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde mazeretini belgelemek suretiyle öğrenci işleri birimine başvurur.
İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile mazeretleri kabul edilen öğrenci için mazeret sınav hakkı
ya da ders eksiklerini tamamlamak üzere bir süre verilir. Bu sürede tamamlanan ders yükümlülükleri veya yapılan sınav
sonucunda verilen başarı notu, (E/I) notunun yerine geçer. Ancak (E/I) notu aldığı halde süresi içinde her hangi bir başvuruda
bulunmayan öğrencinin E notu kendiliğinden FF notu haline dönüşür. Uzun süreli rapora bağlı bir hastalık ve benzeri hallerde,
bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına
kadar uzatılabilir.
2) BR/S notu: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
3) YS/U notu: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, ön lisans ve lisans programına hazırlık programında alınan
derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
4) T notu: Üniversite dışından lisans programlarına geçiş yapan veya bir değişim programına katılan öğrencilere, daha önce almış
oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için verilir. 5) G/P notu:
Kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
6) M/EX notu: Senato tarafından belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olunan
dersler için ya da öğrencinin Üniversite dışındaki yükseköğretim kuramlarından alarak başarılı olduğu ve ilgili yönetim
kurulunun kararı ile denkliği tanınarak muaf tutulduğu dersler için verilen nottur. (M/EX) notu ortalamaya katılmaz.
7) DS/NA notu: Derse devam zorunluluğunu veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için
başarısız olan öğrencilere verilir. (DS/NA) notu, not ortalaması hesaplamasında FF notu işlemi görür.
8) GC/W notu: Normal ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra, akademik takvimde ayrıca ilan edilen tarihlerde,
öğrencinin danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile kayıtlı olduğu dersten çekilen öğrencilere verilir.
Notlarda maddi hata
MADDE 17 - (1) Yapılan sınavların notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edildikten sonra maddi hata tespit
edilmesi halinde, düzeltme işlemi için, öğrencinin ya da ilgili öğretim elemanının, notların ilanını izleyen en geç bir hafta içinde
ilgili bölüm/program başkanlığına başvurması gerekir. Başvuru, bölüm/program başkanı tarafından bir hafta içerisinde
incelenerek ilgili dekanlığa/müdürlüğe gönderilir. Tespit edilen maddi hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına iletilir.
Başarı durumunun belirlenmesi
MADDE 18 - (1) Bir dersten (BR/S), (M/EX), DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten
FF, (YS/U), (DS/NA) notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi öncelikli olarak tekrarlaması gerekir. Tekrarlanması
gereken seçimlik derslerin yerine aynı kredi değerine sahip başka bir seçimlik ders tercih edilebilir.
(2) Dördüncü yarıyılın sonundan itibaren GNO’su 1,80’in altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci olur. Sınamalı durumda olan
öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri ders yükleri normal yarıyıl ders yükünü aşamaz.
(3) Sınamalı öğrenciler FF, (YS/U) veya (GC/W) notu aldıkları derslerin yanı sıra önceki yarıyıllarda DD veya DC notu aldıkları
derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not ortalamalarını en az 1,80’e yükseltmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler,
kredisiz dersler hariç hiçbir yeni derse kayıt yaptıramaz. Ancak, sınamalı bir öğrenci, herhangi bir yarıyıl başında kayıt
yaptırabileceği bütün derslere kayıt yaptırdıktan sonra toplam ders yükü normal yarıyıl ders yükünden daha az ise, danışmanının
onayı ile o yarıyılda yeni dersler alarak toplam ders yükünü normal ders yüküne tamamlayabilir. Ancak bu durumda daha önceki
yarıyıllarda alınamamış derslere, yaz öğretimi de dahil olmak üzere öncelik verilir.
(4) Sınamalı durumda olan öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan kulüplere başkan, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu
üyesi olamazlar.
(5) Sınamalı öğrencilikte geçen süre toplam öğrenim süresinden sayılır.
(6) Öğrencilerin güz dönemi başındaki sınamalı öğrencilik durumları, yaz öğretimi sonundaki GNO’larına göre belirlenir.
(7) Son sınıf öğrencileri ile Üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilere, geçişin yapıldığı akademik yıl boyunca, dikey geçiş
yapan öğrencilere de intibak programını tamamlayıncaya kadar bu maddede geçen yeni ders sınırlamaları uygulanmaz.
(8) Yaz döneminde ders almak isteyen sınamalı durumdaki öğrenciler ile uzatmalı öğrenci statüsündeki öğrencilere yeni ders
sınırlamaları uygulanmaz.
(9) Normal eğitim süresi içerisindeki ön lisans ve lisans öğrencilerinden GNO’su ilgili yarıyılın sonunda 3,003,49 olanlar onur
listesinde, 3,50-4,00 arasında olanlar yüksek onur listesinde yer alırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.
(10) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu bölümün ön lisans/lisans programındaki dersleri
başarı ile tamamlamış olması ve GNO’sunun 2,00’ın altında olmaması gerekir. Lisans öğrenimi GNO’su 3,00’dan 3,49’a kadar
olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olur. Onur ve Yüksek Onur
listesine geçen öğrencilerin durumları, diplomalarında belirtilir.
MADDE 19 - (1) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek
olarak, daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarla nan derslerde en son alınan not geçerli
olup akademik ortalamalara bu not dahil edilir.
Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 19 – (1) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla bulundukları yarıyılda almaları gereken
derslere ek olarak, daha önce aldıkları ve başarılı sayıldıkları dersleri de tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son
alınan not geçerli olup akademik ortalamalara bu not dahil edilir.
Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 20 - (1) Bir dersin başarı notu; (M/EX) notu hariç, o derse ait yarıyıl içi sınavı kapsamında yapılan kısa sınavlar, alan
çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavından
alınan notlar esas alınarak dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme
sistemi, her yarıyılın ilk haftası içinde dersin öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir.
(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir ve
sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.
Sınavlarda kopya
MADDE 21 - (1) Sınavlarda kopya yapan/yaptıran veya kopyaya teşebbüs ettiği disiplin soruşturması sonucunda tespit edilen
öğrenciye o sınavdan sıfır notu verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma Derslerin
kredi değeri
MADDE 22 - (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, proje ve
atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır.
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim
faaliyetlerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.
Yarıyıl ve genel not ortalamaları
MADDE 23 - (1) Bir yarıyılda alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları
toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Bölme işlemi,
virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan nota genel not ortalaması (GNO) denir.
Ancak, GNO’nun hesaplanmasında sadece öğretim programında bulunan dersler dikkate alınır.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 24 - (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve GNO’sunu en az 2,00 düzeyine çıkarmış,
staj zorunluluğu olan bölümlerde stajını başarı ile tamamlamış, ilgili yönetim kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış
öğrencilere, fakülte/yüksekokul ile bölüm adı açıklanmak ve gerekiyorsa öğrenim görülen program da belirtilmek suretiyle ön
lisans/lisans diploması verilir. Transkript ve diplomalar Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.
(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden temin edecekleri ilişik kesme
belgesini ibraz etmek zorundadır.
Mezuniyet için ek sınavlar
MADDE 25 - (1) Durumu aşağıdaki şartlara uyan öğrencilere;
a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden (DS/NA) notu bulunmayan,
b) En fazla iki dersi FF olan,
c) Başarısız dersi bulunmadığı halde GNO’lan 2,00’ın altında olan,
ç) En çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olan öğrencilere
ek sınav hakkı verilir.
(2) Birinci fıkradaki durumlarda olan ve ek sınav hakkı kullanacak öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun şekilde bu
sınavlara girebilmek için başvuruda bulunmak zorundadır.
(3) Ek sınav hakkı, bu hakkın kazanıldığı yarıyılın sonundan bir sonraki dönemin başlamasına kadar geçecek sürede sadece FF,
DD ve DC notu alınmış derslerden tanınır.
(4) Bir öğrenciye mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir kez ek sınav hakkı tanınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler İzin ve hakların
saklı tutulması
MADDE 26 - (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde
müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere eğitim öğretim süresi boyunca
en fazla dört yarıyıl izin verilebilir. Bu durumda öğrenci, izin talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin 1/3'ünü ödemek
zorundadır.
(2) Hastalık, tabii afetler, ekonomik nedenler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret
olarak beyan edeceği ve ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu
durumdaki öğrencilere ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç onbeş gün
içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve durumunu geçerli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin
devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.
(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
(5) İzinli sayılan süreler, ilgili kararda belirtilmek şartıyla öğrenim süresinden sayılmaz.
Üniversiteden ayrılma
MADDE 27 - (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar.
Bu öğrencilerin ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı
silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte Üniversiteye teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri
verilir. Ancak, öğrencinin içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin tamamı tahsil edilir.
Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilen öğrenciler
MADDE 28 - (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlan arasında yapılabilecek anlaşmalara göre,
öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından öğrenciler, eğitimlerinin üçüncü yarıyılından itibaren, dört yarıyıla kadar
yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına gönderilebilir. Gönderilen öğrencinin bu süre içerisinde
Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim
ücretini Üniversiteye öder.
(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul
tarafından, diğer yükseköğretim kurumundan aldığı notların 16 ncı maddedeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.
Yatay geçiş
MADDE 29 - (1) Diğer yükseköğretim kuramlarından yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, akademik
takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci işleri birimine başvuruda bulunabilirler. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği
bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.
Ders muafiyeti
MADDE 30 - (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir
belge ibraz etmek koşuluyla ders ekleme ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim
kurulu bu talebi inceleyerek yeterli gördüğü derslerden öğrenciyi muaf tutabilir.
(2) Bu durumdaki öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf
tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir.
Fazladan alınan dersler
MADDE 31 - (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’suna, seçmeli derslerden sadece öğretim programında
belirlenen kredi miktarı kadar ders en yüksek not alınandan başlayarak katılır, artanlar katılmaz. Artan ve başarılı olunan dersler,
fazladan alınan dersler olarak transkriptte gösterilir.
Çift anadal ve yandal programı
MADDE 32 - (1) Öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları ile belirlenen esaslara uygun olarak başka bir bölümün
açmış olduğu ikinci bir programa ait çift anadal ve yandal programı derslerini takip edebilirler. Öğrencilere, bu programa ait
dersleri başardığında çift anadal programı için diploma, yandal programı için sertifika verilir. Çift anadal ve yandal programlan
Senatoca belirlenen esaslara göre yürütülür.
Ön lisans diploması
MADDE 33 - (1) Kayıtlı olduğu öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GNO’sunu en az 2,00’a çıkarmış olan öğrencilere müracaatları halinde,
18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.
(2) Ön lisans diploması almak için başvuran öğrencilere, gerekli şartları sağlamak üzere, 25 inci maddede yer alan esaslara uygun
olarak ek sınav hakkı verilir.
Burslu öğrenciler
MADDE 34 - (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili hususlar Senato/Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan
edilir.
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2012-2013 eğitim öğretim yılı ve öncesinde kayıtlı öğrenciler hakkında, bu Yönetmeliğin 10 uncu
maddesi hükümleri 2013-2014 eğitim öğretim yılı başına kadar uygulanmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 35 - (1) 29/5/2012 tarihli ve 28307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turgut Özal Üniversitesi Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 36 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerine verilecek burs türlerini, bursların devam ve
kesilme şartlarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilere sağlanacak karşılıksız burs
ve öğrenim ücreti indirimleri ile ilgili düzenlemeleri kapsar.
Burs Türleri
Madde 3-(1) (a) ÖĞRENİM BURSU: Öğrenim bursu; tam öğrenim bursu ve kısmi öğrenim bursu olmak üzere iki
türdür.
b) TAM ÖĞRENİM BURSU: Her yıl Mütevelli Heyetinin kararıyla LYS’de Turgut Özal Üniversitesi tam burslu
kontenjanlarından birini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretinin tamamı kadar burs verilir. Tam burs
verilen öğrenci, bursu devam ettiği müddetçe, öğrenim ücreti ödemeksizin üniversitemizde öğrenim hakkı kazanır.
T.C.
c) KISMİ ÖĞRENİM BURSU: Her yıl Mütevelli Heyetinin kararıyla LYS’de Turgut Özal Üniversitesi kısmi burslu
kontenjanlarından birini kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretinin LYS Kılavuzu’nda ilan edilmiş oran esas
alınarak kısmi burs verilir. Kısmi burs verilen öğrenci, bursu devam ettiği müddetçe, öğrenim ücretinin kazandığı kısmi
burs tutarını aşan kısmını ödeyerek üniversitemizde öğrenim hakkı kazanır.
ç) LYS BAŞARI BURSU: Her yıl LYS’de üstün başarı göstererek Turgut Özal Üniversitesini tercih eden öğrencilere,
Mütevelli Heyetinin verdiği yetki çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği sayı ve oranda “LYS Başarı
Bursu” verilir.
d) TURGUT ÖZAL ÜSTÜN BAŞARI BURSU: Mütevelli Heyetinin verdiği yetki çerçevesinde kayıtlı olduğu
programda her eğitim-öğretim yılı sonunda yıllık not ortalaması Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen not
ortalamasının üzerinde olan ücretli ve kısmi burslu lisans öğrencilerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
esaslara göre “Turgut Özal Üstün Başarı Bursu” verilir.
Bursun Devamı ve Kesilmesi
Madde 4-(1) Üniversitenin tam ve kısmi öğrenim burslarından yararlanma süresi Hazırlık Programı’nda azami iki yıl,
ön lisans ve lisans programlarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinde belirtilen azami öğrenim
süreleri kadardır. Bu burslar, öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve Turgut Özal Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen derslere devam ile ilgili şartları yerine getirmeleri koşuluyla
azami süre boyunca kesintisiz devam eder; not ortalaması, sınıf ve ders geçme gibi kriterlere bağlı değildir. Daha önce
Turgut Özal Üniversitesi burslarından yararlanmış öğrencilerin burslu olarak geçirmiş oldukları süre azami süreden
düşülür.
(2) Üniversitede LYS Başarı Bursu kazanarak öğrenim gören bir öğrencinin bursu hazırlık sınıfında bir yıl, ön lisans ve
lisans programlarında normal öğrenim süresi için geçerlidir. Bu bursların devam etmesi için;
a) Uyarma, kınama ve en fazla bir aya kadar uzaklaştırma cezası dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
b) Normal öğrenim süresini uzatmamış olması,
c) Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen derslere devam ile ilgili
şartları yerine getirmesi,
ç) Üst üste iki yarıyıl genel not ortalamasının 2,00’ın altında olmaması gerekir.
(3) LYS Başarı Bursu kazanarak öğrenim gören bir öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden 2,00’ın altına
düşmesi durumunda öğrenci yazılı olarak uyarılır. Öğrencinin, bir sonraki yarıyılda genel not ortalamasını 2,00’ın
üzerine çıkarması halinde bursu devam eder. Aksi halde bursu kesilir. LYS Başarı Bursu kesilen öğrencinin daha sonraki
yarıyıllarda genel not ortalamasını 2,00’ın üzerine çıkarması halinde bursu tekrar bağlanır. Ancak, bursun tekrar
bağlanmasına kadar geçen süreler için burs ödenmez.
(4) Yeniden LYS sınavına girip üniversitenin ücretli bir programını kazanan burslu öğrenci, bu programlara kayıt
yaptırdığı takdirde önceki burs hakkını kaybeder.
Kayıt Dondurma
Madde 5- (1) Kaydını donduran öğrenci, kaydını dondurduğu süre içerisinde hiç bir burs alamaz, kaydını dondurduğu
süre bu Yönergenin 4. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen azami bursluluk süresinden düşülür.
Yürürlük
Madde 6- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7- (1) Bu Yönerge hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.
Download

2014-2015 Ders Programı - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon