I. DÖNEM -­‐ 3. DERS KURULU (2014-­‐2015)
Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı: BOY
Açıklamalar: IHU, Mİng, TDE, BOY dersleri ayrı bir listede verilmiştir.
Ming dersi, öğrenciler 3 gruba bölünerek yapılır.
İHU dersleri, öğrenciler 10 gruba bölünerek verilir.
*: Derse gelmeden önce incelenmesi gereken kitap, makale, video vs. kaynaklar
DERS ADI
DERS SAATİ
DERS KONUSU
DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ DERSE HAZIRLIK KAYNAKLARI*
3. DK 1. Hafta 17 Kasım Pazartesi
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel bakış
Ökaryot ve prokaryotlar arasındaki farklar ve bakteriyel sınıflandırma
Mutasyonlar ve mutajenler
Mutasyon tamir mekanizmaları
Vaka Saati
Vaka Saati
Serbest hazırlık çalışması
Serbest hazırlık çalışması
Klinik Vaka Takdimi
Klinik Vaka Takdimi
Esin DOĞANTEKİN
Esin DOĞANTEKİN
Serdar A. GÜRSES
Serdar A. GÜRSES
18 Kasım Salı
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyoloji
Serbest hazırlık çalışması
Bakteri hücresinin genel yapısı Prokaryot hücre bölünmesi
Apoptoz
Serdar A. GÜRSES
Esin DOĞANTEKİN
Esin DOĞANTEKİN
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
LAB: Besiyeri, Ekim ve Kültür Yöntemleri (Grup A)
LAB: Besiyeri, Ekim ve Kültür Yöntemleri (Grup A)
LAB: Besiyeri, Ekim ve Kültür Yöntemleri (Grup B)
LAB: Besiyeri, Ekim ve Kültür Yöntemleri (Grup B)
Esin DOĞANTEKİN
Esin DOĞANTEKİN
Esin DOĞANTEKİN
Esin DOĞANTEKİN
Biyokatalizörler: Enzimler ve biyokimyasal önemi
Enzimlerde sınıflandırma ve tepkime hızını etkileyen faktörler
Oosit olgunlaşması Sperm olgunlaşması
Bekir E. ESER
Bekir E. ESER
Ayhan BİLİR
Ayhan BİLİR
Koenzim ve kofaktörler
DNA izolasyonu, Jel elektroforezi, DNA sentezi ve diziniminin tespiti
Serdar A. GÜRSES
19 Kasım Çarşamba
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
20 Kasım Perşembe
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Mİng
Mİng
Bekir E. ESER
IHU
IHU
IHU
Samiye KUZUDİŞLİ
Mehmet DOKUR
Muharrem AK
IHU
Burçin IŞIK
21 Kasım Cuma
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
TDE
TDE
Metabolizma, enerji ve biyosentez bakteri genleri ve ekspresyon Bakteri genetiği
Esin DOĞANTEKİN
Esin DOĞANTEKİN
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Southern blot, Northern blot, Western blot.
Mutasyonların taranması
Enzim kinetiği
Vmx, Km
Serdar A. GÜRSES
Serdar A. GÜRSES
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
LAB: PCR Hazırlık (Grup A)
LAB: PCR Hazırlık (Grup A)
LAB: PCR Hazırlık (Grup B)
LAB: PCR Hazırlık (Grup B)
Serdar A. GÜRSES
Serdar A. GÜRSES
Tıbbi Biyokimya
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Serbest hazırlık çalışması
Enzim katalizinin inhibisyonu
Döllenme
Segmentasyon
Bekir E. ESER
Ayhan BİLİR
Ayhan BİLİR
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
LAB: Venöz Kandan Genomik DNA izolasyonu (Grup A)
LAB: Venöz Kandan Genomik DNA izolasyonu (Grup A)
LAB: Venöz Kandan Genomik DNA izolasyonu (Grup B)
LAB: Venöz Kandan Genomik DNA izolasyonu (Grup B)
Serdar A. GÜRSES
Serdar A. GÜRSES
Viryon yapısı, kapsid virüsler, zarflı virüsler
Viral replikasyon
Intakhab M. ALAM
Intakhab M. ALAM
Hastalıkların teşhisinde enzimler Spektrofotometri prensipleri ve kullanım alanları
Cumhur KILINÇ
Bekir E. ESER
BOY
BOY
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
3. DK 2. Hafta
24 Kasım Pazartesi
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Bekir E. ESER
Bekir E. ESER
Mehmet Z. ÇİLEK
Mehmet Z. ÇİLEK
25 Kasım Salı
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Mehmet Z. ÇİLEK
Mehmet Z. ÇİLEK
26 Kasım Çarşamba
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Serbest hazırlık çalışması
Serbest hazırlık çalışması
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
27 Kasım Perşembe
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Ming
Ming
IHU
IHU
IHU
IHU
Samiye KUZUDİŞLİ
Mehmet DOKUR
Muharrem AK
Burçin IŞIK
28 Kasım Cuma
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
TDE TDE
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Virüslerin sınıflandırılması
Viral enfeksiyonların tanısı, virüslerin üretilme ortamları
Intakhab M. ALAM
Intakhab M. ALAM
3. DK 3. Hafta
1 Aralık Pazartesi
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Vitaminler: suda çözünen vitaminlerin yapı ve fonksiyonları
B grubu vitaminler ve biyokimyasal önemi
Mantar taksonomisi, yapısı ve çoğalması
Mantar enfeksiyonlarının tanısı
Nurdan Ö. CEYLAN
Nurdan Ö. CEYLAN
Esin DOĞANTEKİN
Esin DOĞANTEKİN
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
LAB: PCR (Grup A)
LAB: PCR (Grup A)
LAB: PCR (Grup B)
LAB: PCR (Grup B)
Serdar A. GÜRSES
Serdar A. GÜRSES
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Serbest hazırlık çalışması
Serbest hazırlık çalışması
Gastrulasyon Embriyonal yaprakların farklılaşması
Ayhan BİLİR
Ayhan BİLİR
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
LAB: Enzim aktivite analizi (Grup A)
LAB: Enzim aktivite analizi (Grup A)
LAB: Enzim aktivite analizi (Grup B)
LAB: Enzim aktivite analizi (Grup B)
Bekir E. ESER
Bekir E. ESER
Bekir E. ESER
Bekir E. ESER
Yağda çözünen vitaminlerin yapı ve fonksiyonları
Hipo ve hipervitaminoz
Karbonhidratlar ve fonksiyonları
Nurdan Ö. CEYLAN
Nurdan Ö. CEYLAN
Nurdan Ö. CEYLAN
Mehmet Z. ÇİLEK
Mehmet Z. ÇİLEK
2 Aralık Salı
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
3 Aralık Çarşamba
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Serbest hazırlık çalışması
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
4 Aralık Perşembe
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Mİng
Mİng
Klonlama, kesim enzimleri, vektörler.
Mehmet Z. ÇİLEK
Rekombinant DNA’nın çoğaltılması, hücrelerden geri eldesi, DNA kitaplığı Mehmet Z. ÇİLEK
Samiye KUZUDİŞLİ
Mehmet DOKUR
Muharrem AK
IHU
IHU
IHU
IHU
Burçin IŞIK
5 Aralık Cuma
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
TDE
TDE
Mono-­‐ ve disakkaritler
Oligo-­‐, polisakkaritler ve biyolojik önemi
Nurdan Ö. CEYLAN
Nurdan Ö. CEYLAN
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Gen tedavisi
Hücrelerde ve canlılarda kimyasal madde üretimi
Parazitlik
Parazitlerin sınıflandırılması (Protozoonlar, Helmintler, Arthropodlar)
Mehmet Z. ÇİLEK
Mehmet Z. ÇİLEK
Esin DOĞANTEKİN
Esin DOĞANTEKİN
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
LAB: Agaroz Jel Elektroforezi Hazırlık (Grup A)
LAB: PCR Ürünlerinin Agaroz Jelde Analizi (Grup A)
LAB: Agaroz Jel Elektroforezi Hazırlık (Grup B)
LAB: PCR Ürünlerinin Agaroz Jelde Analizi (Grup B)
Serdar A. GÜRSES
Serdar A. GÜRSES
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Serbest hazırlık çalışması
Epitel dokusunun gelişimi ve yapısı
Epitel dokusu tipleri
Ayhan BİLİR
Ayhan BİLİR
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
3. DK 4. Hafta
8 Aralık Pazartesi
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Mehmet Z. ÇİLEK
Mehmet Z. ÇİLEK
9 Aralık Salı
1
2
3
4
öğle tatili
Serbest hazırlık çalışması
5
Histoloji ve Embriyoloji
6
Histoloji ve Embriyoloji
7
Histoloji ve Embriyoloji
8
Histoloji ve Embriyoloji
LAB: Oosit spermatozoon yapısı, implantasyon, gastrulasyon, plasenta yapısı (Grup A)
Ayhan BİLİR
LAB: Oosit spermatozoon yapısı, implantasyon, gastrulasyon, plasenta yapısı (Grup A)
Ayhan BİLİR
LAB: Oosit spermatozoon yapısı, implantasyon, gastrulasyon, plasenta yapısı (Grup B)
Ayhan BİLİR
LAB: Oosit spermatozoon yapısı, implantasyon, gastrulasyon, plasenta yapısı (Grup B)
Ayhan BİLİR
10 Aralık Çarşamba
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Tıbbi Biyoloji
Mikrobiyoloji Tıbbi Biyokimya
Serbest hazırlık çalışması
Hücre ve doku kültürü
İnsanda Normal ve Patojen Mikrobiyal Flora
Lipidlerin kimyasal yapıları ve fonksiyonları
Mehmet Z. ÇİLEK
Esin DOĞANTEKİN
Cumhur KILINÇ
Heteropolisakkaritler: glikoprotein ve glikolipidler
Hücre yüzeyi glikoproteinleri, kan grubu antijenleri
Nurdan Ö. CEYLAN
Nurdan Ö. CEYLAN
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
11 Aralık Perşembe
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Mİng
Mİng
IHU
IHU
IHU
IHU
Samiye KUZUDİŞLİ
Mehmet DOKUR
Muharrem AK
Burçin IŞIK
12 Aralık Cuma
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
TDE
TDE
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Lipidlerin temel bileşenleri: yağ asitleri Fosfolipidler, glikolipidler, kolesterol
Cumhur KILINÇ
Cumhur KILINÇ
3. DK 5. Hafta
15 Aralık Pazartesi
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji
Örtü ve bez epiteli
Duyu epiteli
Dezenfeksiyon, Dezenfektanlar ve Etki Mekanizmaları
Sterilizasyon ve Sterilizasyon yöntemleri
Ayhan BİLİR
Ayhan BİLİR
Esin DOĞANTEKİN
Esin DOĞANTEKİN
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
LAB: Prizmatik ve yassı epitel hücreleri (Grup A)
LAB: Prizmatik ve yassı epitel hücreleri (Grup A)
LAB: Prizmatik ve yassı epitel hücreleri (Grup B)
LAB: Prizmatik ve yassı epitel hücreleri (Grup B)
Ayhan BİLİR
Ayhan BİLİR
Ayhan BİLİR
Ayhan BİLİR
Plazma lipoproteinlerinin yapısı ve metabolizması
Lipoproteinler ile ilişkili hastalıklar
Biyolojik sistemler enerjilerini nasıl elde ediyor?
Cumhur KILINÇ
Cumhur KILINÇ
Cumhur KILINÇ
16 Aralık Salı
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Serbest hazırlık çalışması
Serbest hazırlık çalışması
Serbest hazırlık çalışması
Serbest hazırlık çalışması
Serbest hazırlık çalışması
17 Aralık Çarşamba
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
TUS/USML Soru Çözümleri
TUS/USML Soru Çözümleri
TUS/USML Soru Çözümleri
TUS/USML Soru Çözümleri
3. DK konularına ilişkin soru örneklerinin çözümü
3. DK konularına ilişkin soru örneklerinin çözümü
3. DK konularına ilişkin soru örneklerinin çözümü
3. DK konularına ilişkin soru örneklerinin çözümü
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
18 Aralık Perşembe
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
TUS/USML Soru Çözümleri
TUS/USML Soru Çözümleri
Mİng
Mİng
3. DK konularına ilişkin soru örneklerinin çözümü
3. DK konularına ilişkin soru örneklerinin çözümü
IHU
IHU
IHU
IHU
Samiye KUZUDİŞLİ
Mehmet DOKUR
Muharrem AK
Burçin IŞIK
19 Aralık Cuma
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Vaka Saati
Vaka Saati
TDE
TDE
Klinik Vaka Takdimi
Klinik Vaka Takdimi
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
3. DK 6. Hafta
22 Aralık Pazartesi
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Laboratuvar Sınavı
Laboratuvar Sınavı
23 Aralık Salı
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Laboratuvar Sınavı
Laboratuvar Sınavı
24 Aralık Çarşamba
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Laboratuvar Sınavı
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
SEMİNER/ARAŞ. LAB. UYGULAMALARI
25 Aralık Perşembe
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
Serbest hazırlık çalışması
Serbest hazırlık çalışması
Mİng
Mİng
IHU
IHU
IHU
IHU
Samiye KUZUDİŞLİ
Mehmet DOKUR
Muharrem AK
Burçin IŞIK
26 Aralık Cuma
1
2
3
4
öğle tatili
5
6
7
8
3. KURUL SINAVI
TDE
TDE
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Download

I. DÖNEM -‐ 3. DERS KURULU (2014