D.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2014–2015 DERS YILI DÖNEM II
ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN
BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU
14.04.2015-01.06.2015
Dersler
Fizyoloji
Histoloji
Biyokimya
Anatomi
Mikrobiyoloji
Patoloji
Farmakoloji
İmmünoloji
İç Hastalıkları
Çocuk Hastalıkları
Tibbi Biyoloji
TOPLAM
Teorik
Pratik
Toplam
24
19
23
14
16
14
12
16
2
2
4
146
10
8
6
4
28
24
29
23
22
22
18
12
16
2
2
4
174
Ders Kurulu Başkanı :Doç. Dr. Savaş KAYA
Ders Kurulu Üyeleri
Prof.Dr.Yusuf NERGİZ
(Histoloji)
Prof.Dr.Murat AKKUŞ
(Histoloji)
Prof.Dr.Engin DEVECİ
(Histoloji)
Prof.Dr.Mehmet AYBAK
(Fizyoloji)
Prof.Dr.Mukadder ATMACA (Fizyoloji)
Prof.Dr.Nuriye METE
(Biyokimya)
Prof.Dr.Belkıs AYDINOL
(Biyokimya)
Prof.Dr.A.Rahman KAPLAN
(Biyokimya)
Prof. Dr. Sabri BATUN
(Biyokimya)
Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU (Anatomi)
Prof.Dr.M.Cudi TUNCER
(Anatomi)
Prof.Dr. Adnan SUAY
(Tıbbi Mikrobiyoloji)
Prof.Dr.Meral ERDİNÇ
(Farmakoloji)
Prof.Dr.A.K.KADİROĞLU
(İç Hast.)
Doç. Dr. Savaş KAYA
(İmmünoloji)
Doç.Dr. Vatan KAVAK
(Anatomi)
Doç.Dr.Özlen KARABULUT
(Anatomi)
Doç.Dr. Mutalip ÇİÇEK (Tıbbi Mikrobiyoloji)
Doç.Dr.Uğur FIRAT
(Patoloji)
Yrd.Doç.Dr. İlker KELLE
(Farmakoloji)
Yrd. Doç. Dr. Hatice YÜKSEL (Biyokimya)
Yrd.Doç.Dr.İbrahim KAPLAN (Biyokimya)
Yrd. Doç.Dr.Aysun EKİNCİ
(Biyokimya)
Yrd.Doç.Dr. Selçuk TUNİK
(Histoloji)
Yrd.Doç.Dr.Sevgi K.TAŞ
(İmmünoloji)
Yrd.Doç.Dr.Gül TÜRKÇÜ
(Patoloji)
Yrd.Doç.Dr. Ayşenur KELEŞ
(Patoloji)
Yrd.Doç.Dr. Ulaş ALABALIK
(Patoloji)
Yrd.Doç.Dr.Ayşegül TÜRKYILMAZ (Tıbbi Biyoloji)
Yrd.Doç.Dr.Müsemma KARABEL (Çocuk Sağ.)
Ders
Saati
5
6
8
10
14
2
4
2
1
2
4
6
6
2
9
6
2
10
4
6
5
2
7
P
7
4
4
2
4
2
Dönem II
6. Ders Kurulu- Ürogenital Sistem ve Hastalıkların Biyolojik Temelleri
Ders Kurulunun Adı
Ders Kurulunun Türü
ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN
BİYOLOJİK TEMELLERİ
Zorunlu
Ders Kurulunun Kredisi
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun Sorumlusu
Doç. Dr. Savaş KAYA
Ders Kurulunun Ön Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
7 hafta
Teorik ders saati
146
Uygulamalı ders saati
28
Ders Kurulunun İçeriği
Ürogenital sistem anatomisi, histolojisi ve
fizyolojisi. Temel farmakoloji, temel patoloji ve
temel immünoloji
Ders Kurulunun Amacı
Ürogenital
sistemi
oluşturan
organların
anatomisi, histolojisi, embriyolojisi, biyokimyası
ve organların fizyolojik fonksiyonları hakkında;
temel farmakoloji, temel immünoloji ve temel
patoloji hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olması.
Öğrenim Çıktıları
1- Ürogenital sistemi oluşturan organların
anatomisi, bu organların gelişimi ve histolojisini
2-Asit –baz dengesi, elektrolit sıvı dengesini ve
ilgili mekanizmaları ve hormonlar.
3- Böbreğin normal fonksiyonlarının
değerlendirilmesi
4- Gebelik fizyolojisini ve menstrasyon siklusu ,
cinsiyet hormonları
5- Hücre hasarı, nekroz ve apoptoz gibi temel
patoloji kavramlarını
6- Doğuştan ve adaptiv immün sistemin
componentlerini
7- İlaçların dağılımı, metabolizması ve
eliminasyonu gibi temel farmakolojik kavramları
8-Karbonhidrat, lipid, protein ve vitamin
metabolizması ve ilgili hastalıkları
9-Normal puberte ve cinsiyet anomalilerini
Kurul sonunda öğrencilerin bilmesi beklenir.
Öğretme Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney.
Değerlendirme Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev,
Performans Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Temel İmmünoloji (Abbas), Patoloji (Robins,
Kumar)
Dönem II
6. Ders Kurulu- Ürogenital Sistem ve Hastalıkların Biyolojik Temelleri
DÖNEM II
KOMİTE 6. ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim
14.04.2015 Salı
1
Ders kurulu programı
Ders Kurulu Başkanı
Hedefleri
Salı
2
Anatomi
Pelvis et perineum
Doç.Dr.V.KAVAK
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
20.04.2015
Salı
3
Anatomi
Pelvis et perineum
Doç.Dr.V.KAVAK
Salı
4
Histoloji ve Embriyoloji
Üriner sistem histolojisi
Prof.Dr.Y.NERGİZ
Salı
5
Histoloji ve Embriyoloji
Böbrek histolojisi
Prof.Dr.Y.NERGİZ
Salı
6
Histoloji ve Embriyoloji
Böbrek histolojisi
Prof.Dr.Y.NERGİZ
Salı
7
Fizyoloji
Boşaltım fizyolojisine giriş
Prof.Dr.M. ATMACA
Salı
8
Fizyoloji
Böbrek kan dolaşımı
Prof.Dr.M. ATMACA
Çarşamba
1
Anatomi
Böbrek ve üreterler
Prof.Dr.S.HATİPOĞLU
Çarşamba
2
Anatomi
Böbrek ve üreterler
Prof.Dr.S.HATİPOĞLU
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
3
4
5
Anatomi
Anatomi
Fizyoloji
Vesica urinaria ve urethra
Vesica urinaria ve urethra
Glomerüler filtrasyon mekanizması
Doç:Dr.Ö.KARABULUT
Doç:Dr.Ö.KARABULUT
Prof.Dr.M. ATMACA
Çarşamba
6
Fizyoloji
Glomerüler filtrasyon mekanizması
Prof.Dr. M. ATMACA
Çarşamba
7
Biyokimya
Normal böbrek fonksiyonu
Yrd.Doç.Dr. A. EKİNCİ
Çarşamba
8
Biyokimya
Normal böbrek fonksiyonu
Yrd.Doç.Dr. A. EKİNCİ
Perşembe
1
Fizyoloji
Tübüler reabsorbsiyon ve sekresyon
Prof.Dr.M. ATMACA
Perşembe
2
Fizyoloji
Tübüler reabsorbsiyon ve sekresyon
Prof.Dr.M. ATMACA
Perşembe
3
Anatomi
Kadın dış genital organları
Prof.Dr.C. TUNCER
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
4
5
6
7
8
Anatomi
Anatomi- Histoloji
Anatomi- Histoloji
Anatomi- Histoloji
Anatomi- Histoloji
Kadın dış genital organları
A-Anatomi , D-Histoloji
A-Anatomi, D-Histoloji
B-Anatomi, C-Histoloji
B-Anatomi, C- Histoloji
Cuma
1
Histoloji ve Embriyoloji
üreter, mesane ve üretra histolojisi
Prof.Dr.Y.NERGİZ
Cuma
2
Histoloji ve Embriyoloji
Üreter, mesane ve üretra histolojisi
Prof.Dr.Y.NERGİZ
Cuma
3
Fizyoloji
Sıvı ve elektrolit dengesi
Prof.Dr.M. ATMACA
Cuma
Cuma
Cuma
4
5
6
Fizyoloji
Anatomi- Histoloji
Anatomi- Histoloji
Sıvı ve elektrolit dengesi
C-Anatomi, B Histoloji
C-Anatomi, B- Histoloji
Prof.Dr.M. ATMACA
LAB
LAB
Cuma
7
Anatomi- Histoloji
D-Anatomi, A- Histoloji
LAB
Cuma
8
Anatomi- Histoloji
LAB
Pazartesi
1
Fizyoloji
Pazartesi
2
Fizyoloji
Pazartesi
3
Biyokimya
D-Anatomi, A- Histoloji
Vücut sıvılarının hacminin
kontrolunde renal mekanizmalar
K, Ca, P, Mg böbrekler tarafından
düzenlenmesi
Böbrek fonksiyon testleri
Pazartesi
4
Pazartesi
5
Pazartesi
6
Pazartesi
7
Pazartesi
8
Biyokimya
Tıp Eğitimi Anabilim
Dalı
Tıp Eğitimi Anabilim
Dalı
Tıp Eğitimi Anabilim
Dalı
Tıp Eğitimi Anabilim
Dalı
Prof. Dr.C. TUNCER
LAB
LAB
LAB
LAB
Prof.Dr.M. ATMACA
Prof.Dr. M. ATMACA
Yrd.Doç.Dr. A. EKİNCİ
klirens kavramı
Yrd.Doç.Dr. A. EKİNCİ
İyi hekimlik uygulamaları
İyi hekimlik uygulamaları
İyi hekimlik uygulamaları
İyi hekimlik uygulamaları
8
Dönem II
21.04.2015
6. Ders Kurulu- Ürogenital Sistem ve Hastalıkların Biyolojik Temelleri
Salı
1
Fizyoloji
Asit-baz dengesi
Prof.Dr.M.ATMACA
Salı
2
Fizyoloji
Asit-baz dengesi
Prof.Dr.M.ATMACA
Salı
3
Histoloji ve Embriyoloji
Üriner sistem gelişimi ve anomalileri
Prof.Dr.M.AKKUŞ
Salı
4
Histoloji ve Embriyoloji
Üriner sistem gelişimi ve anomalileri
Prof.Dr.M.AKKUŞ
5
Fizyoloji
Diüretikler
Prof.Dr.M.ATMACA
Salı
6
Fizyoloji
İdrar boşaltma mekanizması
Prof.Dr.M.ATMACA
Salı
7
Biyokimya
Na ve su metabolizması
Yrd.Doç.Dr. A. EKİNCİ
Salı
8
Biyokimya
Renin-anjiotensin-aldesteron sistemi
Prof.Dr.S.BATUN
Çarşamba
1
Anatomi
Kadın iç genital organları
Prof.Dr.C. TUNCER
Çarşamba
2
Anatomi
Kadın iç genital organları
Prof.Dr.C. TUNCER
Çarşamba
3
Fizyoloji
Gonadotrop hormonlarının fizyolojisi
Prof.Dr.M. AYBAK
Çarşamba
4
Gonadotrop hormonlarının fizyolojisi
Prof.Dr.M. AYBAK
Çarşamba
5
Böbrek fizyolojisine klinik bakış
Prof.Dr.A.K.KADİROĞLU
Çarşamba
6
Böbrek fizyolojisine klinik bakış
Prof.Dr.A.K.KADİROĞLU
Çarşamba
7
Normal puberte ve endokrin kontrolü
Yrd.Doç.Dr. M.KARABEL
Çarşamba
8
Fizyoloji
İç Hastalıkları Anabilim
Dalı
İç Hastalıkları Anabilim
Dalı
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Normal puberte ve endokrin kontrolü
Yrd.Doç.Dr. M.KARABEL
Salı
22.04.2015
23.04.2015 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
24.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
Dişi genital organlarının gelişimi ve
konjenital anomalileri
Dişi genital organlarının gelişimi ve
konjenital anomalileri
Erkek Üreme Hormonlarının
Fizyolojisi
Erkek Üreme Hormonlarının
Fizyolojisi
Prof.Dr.M.AKKUŞ
Cuma
1
Histoloji ve Embriyoloji
Cuma
2
Histoloji ve Embriyoloji
Cuma
3
Fizyoloji
Cuma
4
Fizyoloji
Cuma
5
Cuma
6
Öğrenci Paneli
Öğrenci Paneli
Cuma
7
Öğrenci Paneli
Cuma
8
Öğrenci Paneli
Pazartesi
1
Anatomi
Erkek iç genital organları
Doç.Dr. Mutalip ÇİÇEK,
Doç.Dr. Ayfer AKTAŞ,
Doç.Dr. Mahmut BALKAN,
Yrd. Doç. Dr. Sevgi TAŞ
KALKANLI,
Yrd.Doç.Dr. Bahadır ERCAN
Doç.Dr.V.KAVAK
Pazartesi
2
Anatomi
Erkek iç genital organları
Doç.Dr.V.KAVAK
Pazartesi
3
Histoloji ve Embriyoloji
Dişi genital sistem histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
Pazartesi
4
Histoloji ve Embriyoloji
Dişi genital sistem histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
Pazartesi
5
Histoloji
A-Grubu
LAB
Pazartesi
6
Histoloji
A-Grubu
LAB
Pazartesi
7
Histoloji
B-Grubu
LAB
Pazartesi
8
Histoloji
B-Grubu
LAB
Salı
1
Histoloji ve Embriyoloji
Dişi genital sistem histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
Salı
2
Histoloji ve Embriyoloji
Prof.Dr.E.DEVECİ
Salı
3
Fizyoloji
Salı
4
Fizyoloji
Dişi genital sistem histolojisi
Dişi Üreme Hormonlarının
Fizyolojisi
Menstrasyon Siklusu
Salı
5
Histoloji
C- Grubu
LAB
Salı
6
Histoloji
C- Grubu
LAB
Prof.Dr.M.AKKUŞ
Prof.Dr. M.AYBAK
Prof.Dr.M. AYBAK
8
Prof.Dr.M. AYBAK
Prof.Dr.M. AYBAK
Dönem II
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
6. Ders Kurulu -Ürogenital Sistem ve Hastalıkların Biyolojik Temelleri
Salı
7
Histoloji
D- Grubu
Salı
8
Histoloji
Çarşamba
1
Histoloji ve Embriyoloji
Çarşamba
2
Histoloji ve Embriyoloji
Çarşamba
3
Biyokimya
D- Grubu
LAB
Erkek genital organlarının gelişimi ve
Prof.Dr.M.AKKUŞ
konjenital anomalileri
Erkek genital organlarının gelişimi ve
Prof.Dr.M.AKKUŞ
konjenital anomalileri
Asidoz
Yrd.Doç.Dr. A. EKİNCİ
Çarşamba
4
Biyokimya
Alkaloz
Çarşamba
5
Anatomi-Histoloji
C-Anatomi , D-Histoloji
LAB
Çarşamba
6
Anatomi-Histoloji
C-Anatomi , D Histoloji
LAB
Çarşamba
7
Anatomi-Histoloji
D-Anatomi , C-Histoloji
LAB
Çarşamba
8
Anatomi-Histoloji
D-Anatomi , C-Histoloji
LAB
Perşembe
1
Fizyoloji
Gebelik ve doğum fizyolojisi
Prof.Dr. M. AYBAK
Perşembe
2
Fizyoloji
Gebelik ve doğum fizyolojisi
Prof.Dr. M. AYBAK
Perşembe
3
Anatomi
Erkek dış genital organları
Doç.Dr.V.KAVAK
Perşembe
4
Anatomi
Erkek dış genital organları
Doç.Dr.V.KAVAK
Perşembe
5
Anatomi-Histoloji
A-Anatomi , B-Histoloji
LAB
Perşembe
6
Anatomi-Histoloji
A-Anatomi , B-Histoloji
LAB
Perşembe
7
Anatomi-Histoloji
B-Anatomi , A-Histoloji
LAB
Perşembe
8
Anatomi-Histoloji
BAnatomi , A-Histoloji
LAB
LAB
Yrd.Doç.Dr. A. EKİNCİ
01 Mayıs 2015 Emek ve Dayanışma Günü
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
Pazartesi
1
Fizyoloji
Laktasyon fizyolojisi
Prof.Dr.M. AYBAK
Pazartesi
2
Fizyoloji
Cinsiyet hormonlarının fizyopatolojisi
Prof.Dr.M. AYBAK
Pazartesi
3
Histoloji ve Embriyoloji
Erkek genital sistem histolojisi
Prof..Dr.E.DEVECİ
Pazartesi
4
Histoloji ve Embriyoloji
Erkek genital sistem histolojisi
Prof.Dr.E.DEVECİ
Pazartesi
5
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
6
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
7
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
8
Tıp Eğitimi
Salı
1
Biyokimya
Salı
2
Biyokimya
Salı
3
Histoloji ve Embriyoloji
İyi hekimlik uygulamaları
Karbonhidrat metabolizması
bozuklukları
Karbonhidrat metabolizması
bozuklukları
Erkek genital sistem histolojisi
Salı
4
Histoloji ve Embriyoloji
Erkek genital sistem histolojisi
Salı
5
Anatomi-Histoloji
D-Anatomi , C-Histoloji
LAB
Salı
6
Anatomi-Histoloji
D-Anatomi , C-Histoloji
LAB
Salı
7
Anatomi-Histoloji
C-Anatomi , D-Histoloji
LAB
Salı
8
Anatomi-Histoloji
C-Anatomi , D-Histoloji
LAB
Çarşamba
1
Tıbbi Mikrobiyoloji
Cestodlar
Prof. Dr. A.Suay
Çarşamba
2
Tıbbi Mikrobiyoloji
Cestodlar
Prof. Dr. A.Suay
Çarşamba
3
Tıbbi Mikrobiyoloji
Cestodlar
Prof. Dr. A.Suay
Çarşamba
4
Farmakoloji
İlaçlar hakkında genel bilgi
Prof.Dr.M. ERDİNÇ
Çarşamba
5
Anatomi-Histoloji
A-Anatomi , B-Histoloji
LAB
Çarşamba
6
Anatomi-Histoloji
A-Anatomi , B-Histoloji
LAB
Çarşamba
7
Anatomi-Histoloji
B-Anatomi , A-Histoloji
LAB
Çarşamba
8
Anatomi-Histoloji
B-Anatomi , A-Histoloji
LAB
9
Prof.Dr.A.KAPLAN
Prof.Dr.A.KAPLAN
Prof.Dr.E.DEVECİ
Prof.Dr.E.DEVECİ
Dönem II
07.05.2015
08.05.2015
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
6. Ders Kurulu- Ürogenital Sistem ve Hastalıkların Biyolojik Temelleri
Perşembe
1
İmmünoloji
İmmun sisteme Giriş
Yrd.Doç.Dr. S.KAYA
Perşembe
2
İmmünoloji
Doğal bağışıklık
Yrd.Doç.Dr. S. TAŞ
Perşembe
3
Patoloji
Yrd.Doç. Dr. A KELEŞ
Perşembe
4
Patoloji
Perşembe
5
Perşembe
6
Perşembe
7
Perşembe
8
Cuma
1
Anatomi,Histoloji,
T. Mikrobiyoloji
Anatomi,Histoloji,
T. Mikrobiyoloji
Anatomi,Histoloji,
T. Mikrobiyoloji
Anatomi,Histoloji,
T. Mikrobiyoloji
Patoloji
Patolojiye giriş
Hücre zedelenmesi: genel
mekanizmalar
C-Anatomi,B-Histoloji,
A-T. Mikrobiyoloji
C-Anatomi,B-Histoloji,
A-T. Mikrobiyoloji
B-Anatomi,A-Histoloji,
D-T. Mikrobiyoloji
B-Anatomi,A-Histoloji,
D-T. Mikrobiyoloji
Apoptoz-nekroz
Cuma
2
Patoloji
Hücre içi birikimler
Doç.Dr.U.FIRAT
Cuma
3
Biyokimya
Lipid metabolizması bozuklukları
Prof.Dr.N.METE
Cuma
4
5
Cuma
6
Cuma
7
Cuma
8
Lipid metabolizması bozuklukları
A-Anatomi,D-Histoloji,
C-T. Mikrobiyoloji
A-Anatomi,D-Histoloji,
C-T. Mikrobiyoloji
D-Anatomi,C-Histoloji,
B-T. Mikrobiyoloji
D-Anatomi,C-Histoloji,
B-T. Mikrobiyoloji
Prof.Dr.N.METE
Cuma
Biyokimya
Anatomi,Histoloji,
T. Mikrobiyoloji
Anatomi,Histoloji,
T. Mikrobiyoloji
Anatomi,Histoloji,
T. Mikrobiyoloji
Anatomi,Histoloji,
T. Mikrobiyoloji
Pazartesi
1
Pazartesi
2
Pazartesi
3
Farmakoloji
İlaçların absorbsiyonu
Prof.Dr:M.ERDİNÇ
Pazartesi
4
Tıbbi Mikrobiyoloji
Nematodlar
Doç.Dr. M.ÇİÇEK
Pazartesi
5
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
6
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
7
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
8
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
Salı
1
Farmakoloji
İlaçların dağılımı
Prof.Dr.M.ERDİNÇ
Salı
2
Farmakoloji
İlaçların metabolizması
Prof.Dr.M.ERDİNÇ
Salı
3
Biyokimya
Özel aminoasit metabolizması
Yrd.Doç.Dr. H.YÜKSEL
Salı
4
Biyokimya
Özel aminoasit metabolizması
Yrd.Doç.Dr. H.YÜKSEL
Salı
5
Tıbbi Mikrobiyoloji
Nematodlar
Doç.Dr. M.ÇİÇEK
Salı
6
Tıbbi Mikrobiyoloji
Nematodlar
Doç.Dr. M.ÇİÇEK
Salı
7
Serbest Çalışma
Salı
8
Serbest Çalışma
Çarşamba
1
Tıbbi Mikrobiyoloji
Nematodlar
Doç.Dr. M.ÇİÇEK
Çarşamba
2
Tıbbi Mikrobiyoloji
Doç.Dr. M.ÇİÇEK
Çarşamba
3
İmmünoloji
Çarşamba
4
İmmünoloji
Çarşamba
5
Tıbbi Mikrobiyoloji
Nematodlar
Antijenlerin yakalanması ve
lenfositlere sunumu
Antijenlerin yakalanması ve
lenfositlere sunumu
Trematodlar
Çarşamba
6
Tıbbi Mikrobiyoloji
Trematodlar
Prof. Dr. A.SUAY
Çarşamba
7
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Çarşamba
8
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Yrd.Doç. Dr. A. KELEŞ
LAB
LAB
LAB
LAB
Doç.Dr.U.FIRAT
LAB
LAB
LAB
LAB
10
Yard.Doç.Dr. S. KAYA
Yrd.Doç.Dr. S.KAYA
Prof. Dr. A.SUAY
Dönem II
14.05.2015
15.05.2015
18.05.2015
6. Ders Kurulu -Ürogenital Sistem ve Hastalıkların Biyolojik Temelleri
Perşembe
1
Tıbbi Mikrobiyoloji
Trematodlar
Prof. Dr. A.SUAY
Perşembe
2
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Entamoloji
Doç.Dr. M.ÇİÇEK
Perşembe
3
Farmakoloji
İlaçların metabolizması
Prof.Dr. M.ERDİNÇ
Perşembe
4
Farmakoloji
Prof.Dr. M.ERDİNÇ
Perşembe
5
Patoloji
Perşembe
6
Patoloji
ilaçların eliminasyonu
Akut iltihap:vasküler ve hücresl
reaksiyonlar ve mediatörler
Kronik iltihap
Perşembe
7
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Perşembe
8
Serbest çalışma
Cuma
1
Tıbbi Mikrobiyoloji
Serbest çalışma
Tıbbi Entamoloji
Doç.Dr. M.ÇİÇEK
Cuma
2
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Entamoloji
Doç.Dr. M.ÇİÇEK
Cuma
3
Farmakoloji
Otokoidler
Yrd. Doç. Dr. İ.KELLE
Cuma
4
Farmakoloji
Peptid yapılı otokoidler
Yrd. Doç. Dr. İ.KELLE
Yrd. Doç. Dr. U. ALABALIK
Yrd. Doç. Dr. U.ALABALIK
Edinsel immün sistemde antijen
tanıma
Edinsel immün sistemde antijen
tanıma
Cuma
5
İmmünoloji
Cuma
6
İmmünoloji
Cuma
7
Tıbbi Biyoloji
Cinsiyet kromozomları ve anomalileri
Cuma
8
Tıbbi Biyoloji
Cinsiyet kromozomları ve anomalileri
Pazartesi
1
Patoloji
Pazartesi
2
Patoloji
Pazartesi
3
Tıbbi Biyoloji
Non- Mendelan kalıtım 1
Pazartesi
4
Tıbbi Biyoloji
Non- Mendelan kalıtım 2
Pazartesi
5
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
6
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
7
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
8
Tıp Eğitimi
İyi hekimlik uygulamaları
Yrd.Doç.Dr. S. KAYA
Yrd.Doç.Dr. S. KAYA
Yrd.Doç.Dr.A.TÜRK
YILMAZ
Yrd.Doç.Dr.A.TÜRK
YILMAZ
Hücresel adaptasyon bozuklukları:
atrofi,hipertrofi,hiperplazi
Hücresel adaptasyon bozuklukları:
atrofi,hipertrofi,hiperplazi
Yrd.Dr.G.TÜRKÇÜ
Yrd.Dr.G. TÜRKÇÜ
Yrd.Doç.Dr.A.
TÜRKYILMAZ
Yrd.Doç.Dr.A.
TÜRKYILMAZ
T
19 Mayıs 2015 Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
20.05.2015
21.05.2015
Yrd.Doç.Dr. H.YÜKSEL
Patoloji
Amino asit ve protein
metabolizması bozuklukları
Amino asit ve protein
metabolizması bozuklukları
Yaranın iyileşmesi
4
Patoloji
Yaranın iyileşmesi
Yrd.Doç.Dr. G.Türkçü
Çarşamba
5
İmmünoloji
Hücre aracılı immün yanıtlar
Yrd.Doç.Dr. S.KAYA
Çarşamba
6
İmmünoloji
Çarşamba
7
Tıbbi Mikrobiyoloji
Hücre aracılı immün yanıtlar
Tıbbi Entamoloji
Yrd.Doç.Dr. S.KAYA
Doç.Dr. M.ÇİÇEK
Çarşamba
8
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Entamoloji
Doç.Dr. M.ÇİÇEK
Perşembe
1
Biyokimya
Perşembe
2
Biyokimya
Perşembe
3
Farmakoloji
Perşembe
4
Farmakoloji
Perşembe
5
İmmünoloji
Çarşamba
1
Biyokimya
Çarşamba
2
Biyokimya
Çarşamba
3
Çarşamba
Vitamin metabolizması
bozuklukları
Vitamin metabolizması
bozuklukları
Biyojenik aminler
Eikozonoidler
Hücresel immünitenin efektör
mekanizmaları
Yrd.Doç.Dr.H:YÜKSEL
Yrd.Doç.Dr. G.Türkçü
Yrd. Doç. Dr. İ. KAPLAN
Yrd. Doç. Dr. İ. KAPLAN
Yrd. Doç. Dr. İ.KELLE
Yrd. Doç. Dr. İ.KELLE
Yrd.Doç.Dr. S. K. TAŞ
Dönem II
21.05.2015
22.05.2015
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
6. Ders Kurulu- Ürogenital Sistem ve Hastalıkların Biyolojik Temelleri
Perşembe
6
İmmünoloji
Perşembe
7
İmmünoloji
Hücresel immünitenin efektör
mekanizmaları
İmmünolojik Testler
Perşembe
8
İmmünoloji
İmmünolojik Testler
Doç.Dr. S. Kaya
Cuma
1
immünoloji
Hümoral İmmün yanıtlar
Yrd.Doç.Dr. S.K.TAŞ
Cuma
2
İmmünoloji
Yrd.Doç.Dr. S.K.TAŞ
Cuma
3
Patoloji
Cuma
4
Patoloji
Cuma
5
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
Hümoral İmmün yanıtlar
Sıvı, elektrolit ve kan dolaşımı
bozuklukları
Sıvı, elektrolit ve kan dolaşımı
bozuklukları
A-Patoloji, B-T.Mikrobiyoloji
LAB
Cuma
6
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
A-Patoloji, B-T.Mikrobiyoloji
LAB
Cuma
7
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
B-Patoloji, A-T.Mikrobiyoloji
LAB
Cuma
8
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
B-Patoloji, A-T.Mikrobiyoloji
LAB
Pazartesi
1
Pazartesi
2
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Pazartesi
3
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Pazartesi
4
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Pazartesi
5
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Pazartesi
6
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Pazartesi
7
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Pazartesi
8
İyi Hekimlik Uyg. Sınavı
Salı
1
Biyokimya
Salı
2
Biyokimya
Salı
3
Patoloji
Genetik hastalıkları patolojisi
Yrd.Doç. Dr. A.KELEŞ
Salı
4
Patoloji
Genetik hastalıkları patolojisi
Yrd.Doç. Dr. A. KELEŞ
Salı
5
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
C-Patoloji, D-T.Mikrobiyoloji
LAB
Salı
6
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
C-Patoloji, D-T.Mikrobiyoloji
LAB
Salı
7
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
D-Patoloji, C-T.Mikrobiyoloji
LAB
Salı
8
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
D-Patoloji, C-T.Mikrobiyoloji
LAB
Çarşamba
1
Farmakoloji
Histamin
Yrd. Doç. Dr. İ.KELLE
Çarşamba
2
3
Çarşamba
4
Çarşamba
5
İmmünoloji
Çarşamba
6
İmmünoloji
Çarşamba
7
Biyokimya
Serotoninler
DNA onarım mekanizmaları ve
bozuklukları
DNA onarım mekanizmaları ve
bozuklukları
Hümoral immünitenin efektör
mekanizmaları
Hümoral immünitenin efektör
mekanizmaları
Yenidoğanda kalıtsal metabolik
hastalıklarda tanısal testler
Yrd. Doç. Dr. İ.KELLE
Çarşamba
Farmakoloji
Biyokimya
Çarşamba
Perşembe
8
1
Serbest Çalışma
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
A-Patoloji, B-T.Mikrobiyoloji
LAB
Perşembe
2
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
A-Patoloji, B-T.Mikrobiyoloji
LAB
Perşembe
3
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
B-Patoloji, A-T.Mikrobiyoloji
LAB
Perşembe
4
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
B-Patoloji, A-T.Mikrobiyoloji
LAB
Biyokimya
Yrd.Doç.Dr. S. K. TAŞ
Doç.Dr. S. Kaya
Doç.Dr.U.FIRAT
Doç.Dr.U.FIRAT
DNA onarım mekanizmaları ve
bozuklukları
DNA onarım mekanizmaları ve
bozuklukları
Prof.Dr.B.AYDINOL
Prof.Dr.B.AYDINOL
Prof.Dr.B.AYDINOL
Prof.Dr.B.AYDINOL
Yrd.Doç.Dr. S.K.TAŞ
Yrd.Doç.Dr. S.K.TAŞ
Yrd.Doç.Dr. H.YÜKSEL
Dönem II
28.05.2015
29.05.2015
01.06.2015
6. Ders Kurulu- Ürogenital Sistem ve Hastalıkların Biyolojik Temelleri
Perşembe
5
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
C-Patoloji, D-T.Mikrobiyoloji
LAB
Perşembe
6
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
C-Patoloji, D-T.Mikrobiyoloji
LAB
Perşembe
7
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
D-Patoloji, C-T.Mikrobiyoloji
LAB
Perşembe
8
Patoloji-T.Mikrobiyoloji
LAB
Cuma
1
Ders Kurulu Pratik Sınav ı
Cuma
2
Ders Kurulu Pratik Sınav ı
Cuma
3
Ders Kurulu Pratik Sınav ı
Cuma
4
Ders Kurulu Pratik Sınav ı
Cuma
5
Ders Kurulu Pratik Sınav ı
D-Patoloji, C-T.Mikrobiyoloji
A-Anatomi, B-Histoloji,
C- T.Mikrobiyoloji
B- Anatomi,C-Histoloji,
D- T.Mikrobiyoloji
C- Anatomi,D-Histoloji,
A-T.Mikrobiyoloji
D- Anatomi,A-Histoloji,
B- T.Mikrobiyoloji
C-D Grubu Patoloji
Cuma
6
Ders Kurulu Pratik Sınav ı
A-B Grubu Patoloji
Cuma
7
Serbest Çalışma
Cuma
8
Pazartesi
1
Pazartesi
2
Pazartesi
3
Pazartesi
4
Serbest Çalışma
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
Ders Kurulu Teorik
Sınavı
Pazartesi
5
Pazartesi
6
Pazartesi
7
Pazartesi
8
04.06.2015
Perşembe
16.06.2015
Salı
2.Yarıyıl
Mazaret Sınavları
2.YARIYIL
SONU SINAVI
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM-II, 6. DERS KURULU ÜROGENİTAL SİSTEM VE HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ PRATİK PROGRAMI
ANATOMİ
Pratik Konusu
N
o
TARİH
1
16.04.2015
17.04.2015
13.30-17.20
13.30-17.20
2
27.04.2015
28.04.2015
13.30-17.20
13.30-17.20
-
3
29.04.2015
30.04.2015
13.30-17.20
13.30-17.20
4
05.05.2015
06.05.2015
13.30-17.20
13.30-17.20
5
07.05.2015
08.05.2015
13.30-17.20
13.30-17.20
SAAT
6
22.05.2015
26.05.2015
13.30-17.20
13.30-17.20
7
28.05.2015
8.30-17.20
Böbrek ve Üreter
Öğretim
Üyesi
S.Hatipoğlu
V.Kavak
HİSTOLOJİ
Pratik Konusu
Öğretim
Üyesi
Öğretim
Üyesi
T.
Mikrobiyoloji
Öğretim Üyesi
T. Patoloji
Üriner Sistem
Histolojisi-1
E.Deveci
S.Tunik
-
-
-
-
-
Erkek Genital
Sistem Histolojisi-1
E.Deveci
S.Tunik
-
-
-
-
Vesica Ürineria
Ürethra ve pelvisperineum
Ö.Karabulut
V.Kavak
Erkek Genital
Sistem Histolojisi-2
E.Deveci
S.Tunik
-
-
-
-
Kadın Genital Organları
Kadın Genital Organları
C.Tuncer
S.Hatipoğlu
Dişi Genital Sistem
Histolojisi-1
E.Deveci
S.Tunik
-
-
-
-
Erkek Genital Organları
Erkek Genital Organları
V.Kavak
S.hatipoğlu
Dişi Genital Sistem
Histolojisi-2
E.Deveci
S.Tunik
Cestodlar
M.Çiçek
A.Suay
-
-
-
-
Nematodlar
Trematodlar
-
-
-
Arthropodlar
4’lü LABORATUVAR GURUPLARINDA 3’lü LABORATUVAR GURUPLARINDA
A - GURUBU sınıf listesinin ilk ¼’ ü
A – GURUBU sınıf listesinin ilk 1/3 ü
B – GURUBU sınıf listasinin ikinci ¼’ ü
B – GURUBU sınıf listesinin orta 1/3 ü
C – GURUBU sınıf listesinin üçüncü ¼’ ü
C – GURUBU sınıf listesinin son 1/3 ü
D – GURUBU sınıf listesinin son ¼’ünü kapsar.
M.Çiçek
A.Suay
M.Çiçek
A.Suay
İnflamasyon
1
İnflamasyon
2
U.Fırat
H.Büyükbayram
U.Fırat
U. ALABALIK
Download

23 Anatomi 14 8 22 Mikrobiyoloji 16 6 22 Patoloji