D.Ü. TIP FAKÜLTESİ
2014–2015 DERS YILI DÖNEM II
ENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU
17.03.2015 – 13.04.2015
Dersler
Fizyoloji
Biyokimya
Histoloji
Anatomi
Çocuk Hastalıkları
Radyoloji
PDÖ
TOPLAM
Teorik
24
24
10
6
2
2
12
80
Pratik
2
4
6
Toplam
26
24
14
6
2
2
12
86
Ders Kurulu Başkanı Yrd.Doç.Dr. Yılmaz PALANCİ
Ders Kurulu Üyeleri
Ders Saati
Prof.Dr.Mehmet AYBAK
(Fizyoloji)
24
Prof.Dr.Abdurrahman KAPLAN
(Biyokimya)
2
Prof.Dr.Sabri BATUN
(Biyokimya)
14
Prof.Dr. Engin DEVECİ
(Histoloji)
P
Prof.Dr.Savaş HATİPOĞLU
(Anatomi)
p
Doç.Dr.Ayfer AKTAŞ
(Histoloji)
10
Doç.Dr.Vatan KAVAK
(Anatomi)
5
Yrd. Doç.Dr. Hatice YÜKSEL
(Biyokimya)
8
Yrd. Doç.Dr.Selçuk TUNİK
(Histoloji)
P
Yrd.Doç.Dr.Müssema KARABEL (Çocuk Sağ.)
2
Yrd.Doç.Dr.Abdurrahim DUSAK (Radyoloji)
2
PDÖ
12
Dönem II
5. Ders Kurulu- Endokrin Sistem
ENDOKRİN SİSTEM
Ders Kurulunun Adı
Ders Kurulunun Türü
Zorunlu
Ders Kurulunun Kredisi
Eğitim Dili
Türkçe
Ders Kurulunun Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. Yılmaz PALANCİ
Ders Kurulunun Ön Koşulları
Yok
Ders Kurulunun Süresi
4 hafta
Teorik ders saati
Uygulamalı ders saati
Ders Kurulunun İçeriği
Ders Kurulunun Amacı
Öğrenim Çıktıları
80
6
Endokrin sistemin yapısı ve entegrasyonu.
Endokrin sistemin tanımlanmalı, histolojik ve anatomik
yapıları ile bunların temel özellikleri hakkında bilgi ve beceri
kazanmalı, Endokrin sistemin, temel ve klinik laboratuvar
ile desteklenerek biyokimyasal ve fizyolojik kontrol
mekanizmalarını öğrenilmeli.
1. Hipotalamus
,
hipofiz
ve
epifiz
bezlerinin
hormonlarını
2. Melatonin, Eritropoeitin, Eikozanoidlerin yapısı
endokrin sistemdeki rolünü
3. Ca++ ve P metabolizmasının endokrin kontrolünü
4. Nörolojik sistemin endokrin kontrolünü
5. Tiroid, paratroid,böbreküstü bezinin hormonlarını
6. Pankreatik ve gastrointestinal hormanlarını
7. Metabolizmanın hormonal kontrolü ve obeziteyi
8. Büyüme,gelişme
ve
yaşlanmanın
endokrin
kontrolünü öğrenmek
Öğretme Yöntemi(leri)
Amfi dersi, demonstrasyon, uygulama, deney, ödev,
Değerlendirme Yöntemi
ÇSS, OYPS, Pratik Değerlendirme, Ödev, Performans
Değerlendirmesi
Önerilen Kaynaklar
Merck Manuel, Tietz Clinical Chemistry, Harrison Internal
Diseases
Dönem II
5. Ders Kurulu- Endokrin Sistem
DÖNEM II
KOMİTE 5: ENDOKRİN SİSTEMİ DERS KURULU
17.03.2015 Salı
1
Ders Kurulu Programı
Ders Kurulu Amaç ve Öğrenim
Hedefleri
Ders Kurulu Başkanı
Salı
2
Anatomi
Glandula hyphysialis
Doç.Dr.V.KAVAK
Salı
3
Histoloji ve Embriyoloji
Hipofiz ve epifiz histolojisi
Doç.Dr.A.AKTAŞ
Salı
4
Histoloji ve Embriyoloji
Hipofiz ve epifiz histolojisi
Doç.Dr.A.AKTAŞ
Salı
5
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Salı
6
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Salı
7
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Salı
8
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Doç.Dr. Mutalip ÇİÇEK
Doç.Dr. Ayfer AKTAŞ
Doç.Dr. Mahmut BALKAN
Yrd.Doç.Dr.S. K. TAŞ
Yrd.Doç.Dr. B. ERCAN
18.03.2015 Çarşamba 1
Fizyoloji
Nöroendokrinolojiye giriş
Prof.Dr.M.AYBAK
Çarşamba 2
Fizyoloji
Nöroendokrinolojiye giriş
Prof.Dr.M.AYBAK
Çarşamba 3
Biyokimya
Çarşamba 4
Biyokimya
Çarşamba 5
Biyokimya
Çarşamba 6
Biyokimya
Çarşamba 7
Anatomi
Hormonların etki mekanizmaları
ve sinyal iletimi
Hormonların etki mekanizmaları
ve sinyal iletimi
Hipotalamus ve hipofiz
hormanlarının biyokimyası
Hipotalamus ve hipofiz
hormanlarının biyokimyası
Glandula thyroidea et parathyroidea
Çarşamba 8
Anatomi
Glandula thyroidea et parathyroidea
19.03.2015 Perşembe
1
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
PDÖ
Perşembe
2
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
PDÖ
Perşembe
3
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
PDÖ
Perşembe
4
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
Perşembe
5
Fizyoloji
Perşembe
6
Fizyoloji
PDÖ
Hipotalamus ve hipofizin işlevsel
ilişkisi
Hipotalamus hormanlarının
fizyolojisi
Perşembe
7
Serbest Çalışma
Perşembe
8
Serbest Çalışma
20.03.2015 Cuma
1
Biyokimya
Cuma
2
Biyokimya
Cuma
3
Cuma
5
Prof.Dr.S.BATUN
Prof.Dr.S.BATUN
Yrd. Doç. Dr. H. YÜKSEL
Yrd. Doç. Dr. H. YÜKSEL
Doç.Dr.V.KAVAK
Doç.Dr.V.KAVAK
Doç. Dr. Serdar ONAT
Yrd.Doç.Dr.Memik TEKE
Yrd. Doç. Dr.F. Emre ÖZKURT
Doç. Dr. Ebru TEKBAŞ
Doç. Dr. Abdurrahman Abakay
Yrd.Doç.Dr. Cihat HAMİDİ
Yrd.Doç.Dr. Zeynep ÖZKURT
Yrd.Doç.Dr. Cemil GÖYA
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERBEY
Doç.Dr. Haktan KARAMAN
Prof.Dr.M.AYBAK
Prof.Dr.M.AYBAK
Eikozanoidlerin biyosentezi ve
aktiviteleri
Eikozanoidlerin biyosentezi ve
aktiviteleri
Yrd. Doç. Dr. H. YÜKSEL
Fizyoloji
Nörohipofiz hormonları ve etkileri
Prof.Dr.M.AYBAK
4
Fizyoloji
Nörohipofiz hormonları ve etkileri
Prof.Dr.M.AYBAK
Cuma
5
Histoloji ve Embriyoloji
Tiroid ve paratroid histolojisi
Doç.Dr.A.AKTAŞ
Cuma
6
Histoloji ve Embriyoloji
Tiroid ve paratroid histolojisi
Doç.Dr.A.AKTAŞ
Cuma
7
Serbest Çalışma
Cuma
8
Serbest Çalışma
Yrd. Doç. Dr. H. YÜKSEL
Dönem II
5. Ders Kurulu- Endokrin Sistem
23.03.2015 Pazartesi
1
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
PDÖ
Pazartesi
2
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
PDÖ
Pazartesi
3
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
PDÖ
Pazartesi
4
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
PDÖ
Doç. Dr. Serdar ONAT
Yrd.Doç.Dr.Memik TEKE
Yrd. Doç. Dr.F. Emre ÖZKURT
Doç. Dr. Ebru TEKBAŞ
Doç. Dr. Abdurrahman Abakay
Yrd.Doç.Dr. Cihat HAMİDİ
Yrd.Doç.Dr. Zeynep ÖZKURT
Yrd.Doç.Dr. Cemil GÖYA
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERBEY
Doç.Dr. Haktan KARAMAN
Pazartesi
5
Fizyoloji
Adenohipfiz hormanları ve etkileri
Prof.Dr.M.AYBAK
Pazartesi
6
Fizyoloji
Adenohipfiz hormanları ve etkileri
Prof.Dr.M.AYBAK
Pazartesi
7
Serbest Çalışma
Pazartesi
8
Serbest Çalışma
24.03.2015 Salı
1
Biyokimya
Melatonin, Eritropoeitin
Yrd. Doç. Dr. H. YÜKSEL
Salı
2
Biyokimya
Büyüme Faktörleri
Yrd. Doç. Dr. H. YÜKSEL
Salı
3
Fizyoloji
Endokrin işlevli diğer hormonlar
Prof.Dr.M.AYBAK
Salı
4
Fizyoloji
Endokrin işlevli diğer hormonlar
Prof.Dr.M.AYBAK
Salı
5
Biyokimya
Tiroid hormonlarının biyokimyası
Prof.Dr.S.BATUN
Salı
6
Biyokimya
Tiroid hormonlarının biyokimyası
Prof.Dr.S.BATUN
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Biyokimya
Tiroid hormonlarının biyokimyası
Prof.Dr.S.BATUN
Çarşamba 2
Biyokimya
Tiroid hormonlarının biyokimyası
Prof.Dr.S.BATUN
Çarşamba 3
Anatomi
Glandula suprenalis et thymus
Doç.Dr.V.KAVAK
Çarşamba 4
Anatomi
Glandula suprenalis et thymus
Doç.Dr.V.KAVAK
Çarşamba 5
Fizyoloji
Troid hormonları ve etkileri
Prof.Dr.M.AYBAK
Çarşamba 6
Çarşamba 7
Çarşamba 8
Fizyoloji
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Troid hormonları ve etkileri
Prof.Dr.M.AYBAK
Salı
7
Salı
8
25.03.2015 Çarşamba 1
26.03.2015 Perşembe
1
Histoloji ve Embriyoloji
Böbreküstü bezi histolojisi
Doç.Dr.A.AKTAŞ
Perşembe
2
Histoloji ve Embriyoloji
Doç.Dr.A.AKTAŞ
Perşembe
3
Biyokimya
Perşembe
4
Biyokimya
Perşembe
5
Fizyoloji
Perşembe
6
Fizyoloji
Böbreküstü bezi histolojisi
Adrenal Korteks hormaonları
biyokimyası
Adrenal Korteks hormaonları
biyokimyası
Ca++ ve P metabolizmasının
endokrin kontrolü
Ca++ ve P metabolizmasının
endokrin kontrolü
Perşembe
Perşembe
7
8
Serbest çalışma
Serbest çalışma
27.03.2015 Cuma
1
Histoloji- Fizyoloji
A - Histoloji, B - Fizyoloji
LAB
Cuma
2
Histoloji- Fizyoloji
A- Histoloji, B - Fizyoloji
LAB
Cuma
3
Histoloji- Fizyoloji
B- Histoloji, A- Fizyoloji
LAB
Cuma
4
Histoloji- Fizyoloji
B- Histoloji, A- Fizyoloji
LAB
Cuma
5
Histoloji- Fizyoloji
C - Histoloji, D - Fizyoloji
LAB
Cuma
6
Histoloji- Fizyoloji
C - Histoloji, D - Fizyoloji
LAB
Cuma
7
Histoloji- Fizyoloji
D- Histoloji, C - Fizyoloji
LAB
Cuma
8
Histoloji- Fizyoloji
D- Histoloji, C - Fizyoloji
LAB
Prof.Dr.S.BATUN
Prof.Dr.S.BATUN
Prof.Dr.M.AYBAK
Prof.Dr.M.AYBAK
Dönem II
5. Ders Kurulu- Endokrin Sistem
Ca ve P Metabolizmasını düzenleyen
hormonlar
Ca ve P Metabolizmasını düzenleyen
hormonlar
Yrd. Doç. Dr. H. YÜKSEL
30.03.2015 Pazartesi
1
Biyokimya
Pazartesi
2
Biyokimya
Pazartesi
3
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
PDÖ
Pazartesi
4
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
PDÖ
Pazartesi
5
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
PDÖ
Pazartesi
6
Tıp Eğitim Anabilim Dalı
PDÖ
Pazartesi
7
Serbest çalışma
Pazartesi
8
Serbest çalışma
31.03.2015 Salı
1
Fizyoloji
Pankreas hormonları ve etkileri
Prof.Dr.M.AYBAK
Salı
2
Fizyoloji
Pankreas hormonları ve etkileri
Prof.Dr.M.AYBAK
Salı
3
Biyokimya
Adrenal Medulla Hormonları
Prof.Dr.S.BATUN
Salı
4
Biyokimya
Adrenal Medulla Hormonları
Prof.Dr.S.BATUN
Salı
5
Histoloji ve Embriyoloji
Salı
6
Histoloji ve Embriyoloji
Salı
7
Serbest çalışma
Salı
8
Serbest çalışma
Yrd. Doç. Dr. H. YÜKSEL
Doç. Dr. Serdar ONAT
Yrd.Doç.Dr.Memik TEKE
Yrd. Doç. Dr.F. Emre ÖZKURT
Doç. Dr. Ebru TEKBAŞ
Doç. Dr. Abdurrahman Abakay
Yrd.Doç.Dr. Cihat HAMİDİ
Yrd.Doç.Dr. Zeynep ÖZKURT
Yrd.Doç.Dr. Cemil GÖYA
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERBEY
Doç.Dr. Haktan KARAMAN
Diffüz nöroendokrin sistem
histolojisi
Paragangliyonlar
01.04.2015 Çarşamba 1
Biyokimya
Çarşamba 2
Biyokimya
Çarşamba 3
Fizyoloji
Çarşamba 4
Fizyoloji
Çarşamba 5
Tıp Eğitimi
Pankreatik ve gastrointestinal
hormanlarının biyokimyası
Pankreatik ve gastrointestinal
hormanlarının biyokimyası
Böbreküstü bezinin korteks
hormonları
Böbreküstü bezininkorteks
hormonları
Öğrenci Paneli
Çarşamba 6
Tıp Eğitimi
Öğrenci Paneli
Çarşamba 7
Tıp Eğitimi
Öğrenci Paneli
Çarşamba 8
Tıp Eğitimi
Öğrenci Paneli
Doç.Dr.A.AKTAŞ
Doç.Dr.A.AKTAŞ
Prof.Dr.S.BATUN
Prof.Dr.S.BATUN
Prof.Dr.M.AYBAK
Prof.Dr.M.AYBAK
6
02.04.2015 Perşembe
1
Histoloji
A-Histoloji
LAB
Perşembe
2
Histoloji
A-Histoloji
LAB
Perşembe
3
Histoloji
B-Histoloji
LAB
Perşembe
4
Histoloji
B-Histoloji
LAB
Perşembe
5
Histoloji
C- Histoloji
LAB
Perşembe
6
Histoloji
C- Histoloji
LAB
Perşembe
7
Histoloji
D-Histoloji
LAB
Perşembe
8
Histoloji
LAB
03.04.2015 Cuma
1
Fizyoloji
Cuma
2
Fizyoloji
Cuma
3
Biyokimya
Cuma
4
Biyokimya
D- Histoloji
Böbreküstü bezinin medulla
hormonları
Böbreküstü bezinin medulla
hormonları
Metabolizmanın hormonal kontrolü
ve obezite
Metabolizmanın hormonal kontrolü
ve obezite
Doç.Dr. Mutalip ÇİÇEK,
Doç.Dr. Ayfer AKTAŞ,
Doç.Dr. Mahmut BALKAN,
Yrd. Doç. Dr. Sevgi K.TAŞ
Yrd.Doç.Dr. B.ERCAN
Prof.Dr.M.AYBAK
Prof.Dr.M.AYBAK
Prof.Dr.A.KAPLAN
Prof.Dr.A.KAPLAN
Dönem II
5. Ders Kurulu- Endokrin Sistem
03.04.2015 Cuma
5
Tıbbi Eğitim Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Cuma
6
Tıbbi Eğitim Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Cuma
7
Tıbbi Eğitim Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Cuma
8
Tıbbi Eğitim Anabilim Dalı
Öğrenci Paneli
Doç.Dr. Mutalip ÇİÇEK,
Doç.Dr. Ayfer AKTAŞ,
Doç.Dr. Mahmut BALKAN,
Yrd. Doç. Dr. Sevgi K. TAŞ
Yrd.Doç.Dr. B.ERCAN
06.04.2015 Pazartesi
1
Radyoloji
Kesitsel anatomi
Yard.Doç.Dr. A.DUSAK
Pazartesi
2
Radyoloji
Yard.Doç.Dr. A.DUSAK
Pazartesi
3
Fizyoloji
Pazartesi
4
Fizyoloji
Pazartesi
5
Tıbbi Eğitim Anabilim Dalı
Kesitsel anatomi
Büyüme,gelişme ve yaşlanma
fizyolojisi
Büyüme,gelişme ve yaşlanma
fizyolojisi
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
6
Tıbbi Eğitim Anabilim Dalı
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
7
Tıbbi Eğitim Anabilim Dalı
İyi hekimlik uygulamaları
Pazartesi
8
İyi hekimlik uygulamaları
07.04.2015 Salı
1
Salı
2
Salı
3
Tıbbi Eğitim Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Fizyoloji
Salı
4
Salı
Salı
7
Prof.Dr.M.AYBAK
Prof.Dr.M.AYBAK
7
Normal büyüme ve endokrin kontrolu
Yrd.Doç.Dr. D. KARABEL
Normal büyüme ve endokrin kontrolu
Yrd.Doç.Dr. D. KARABEL
Tartışma
Prof.Dr.M.AYBAK
Fizyoloji
Tartışma
Prof.Dr.M.AYBAK
5
Biyokimya
Gonad hormanları
Prof.Dr.S.BATUN
6
Biyokimya
Gonad hormanları
Prof.Dr.S.BATUN
Salı
7
Serbest çalışma
Salı
8
Serbest çalışma
08.04.2015 Çarşamba 1
Histoloji ve Embriyoloji
Endokrin sistem histolojisi
Doç.Dr.A.AKTAŞ
Çarşamba 2
Histoloji ve Embriyoloji
Tartışma;Endokrin Sistem.
Doç.Dr.A.AKTAŞ
Çarşamba 3
PRATİK TEKRARI
A- Histoloji, B- Fizyoloji
LAB
Çarşamba 4
PRATİK TEKRARI
B- Histoloji, A- Fizyoloji,
LAB
Çarşamba 5
PRATİK TEKRARI
C -Fizyoloji, D- Histoloji
LAB
Çarşamba 6
PRATİK TEKRARI
D -Fizyoloji, C- Histoloji
LAB
Çarşamba 7
Serbest çalışma
Çarşamba 8
Serbest çalışma
09.04.2015 Perşembe
1
Perşembe
2
Perşembe
3
Perşembe
4
Perşembe
5
Perşembe
6
Perşembe
7
Serbest çalışma
DERS KUR. PRATİK
SINAVI
DERS KUR. PRATİK
SINAVI
DERS KUR. PRATİK
SINAVI
DERS KUR. PRATİK
SINAVI
DERS KUR. PRATİK
SINAVI
DERS KUR. PRATİK
SINAVI
Serbest çalışma
Perşembe
8
Serbest çalışma
Serbest çalışma
10.04.2015 Cuma
1
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Cuma
2
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Cuma
3
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Cuma
4
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
LAB
Dönem II
5. Ders Kurulu- Endokrin Sistem
10.04.2015 Cuma
5
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Cuma
6
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Cuma
7
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Cuma
8
Serbest Çalışma
DERS KUR.TEORİK
SINAVI
DERS KUR.TEORİK
SINAVI
DERS KUR.TEORİK
SINAVI
DERS KUR.TEORİK
SINAVI
Serbest Çalışma
13.04.2015 Pazartesi
1
Pazartesi
2
Pazartesi
3
Pazartesi
4
Pazartesi
5
Pazartesi
6
Pazartesi
7
Pazartesi
8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DÖNEM-II ENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU PRATİK PROGRAMI
No
1
2
TARİH
SAAT
27.03.2015
08:30-17:20
02.04.2015
08:30-17:20
HİSTOLOJİ
Pratik Konusu
Öğretim
Üyesi
Endokrin
Sistem
Histolojisi-1
E.Deveci
S.Tunik
Endokrin
Sistem
Histolojisi-II
E.Deveci
S.Tunik
4’lü LABORATUVAR GURUPLARINDA
A - GURUBU sınıf listesinin ilk ¼’ ü
B – GURUBU sınıf listasinin ikinci ¼’ ü
C – GURUBU sınıf listesinin üçüncü ¼’ ü
D – GURUBU sınıf listesinin son ¼’ünü kapsar.
FİZYOLOJİ
Pratik Konusu
Endokrin Sistem
Fizyolojisi
Öğretim
üyesi
M.Aybak
C.Güzel
A.Şermet
3’lü LABORATUVAR GURUPLARINDA
A – GURUBU sınıf listesinin ilk 1/3 ü
B – GURUBU sınıf listesinin orta 1/3 ü
C – GURUBU sınıf listesinin son 1/3 ü
Download

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2014–2015 DERS YILI