MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
05 EYLÜL 2014 ANTALYA KÖRFEZİ DEPREMİ BİLGİ NOTU
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı (DDB) kayıtlarına
göre, 05.09.2014 tarihinde Akdeniz’de yerel saat ile 00:00:03 de Mw: 5,2 büyüklüğünde bir
deprem meydana gelmiştir (Şekil 1). AFAD-DDB kayıtlarına göre depremin koordinatları
36.1720K – 30.9301D’dur. Depremin odak derinliği ise 41.03 km olarak verilmektedir. Bu
depreme ilişkin değişik kaynaklardan derlenen sismolojik bilgiler Çizelge 1’de verilmiştir.
Şekil 1. 05.09.2014 Antalya Körfezi Depremi ana şokunun ve artçı depremlerin yeri.
Sismolojik veri AFAD-DDB (http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Shared/Default.aspx)’ndan,
harita verileri MTA Yerbilimleri Harita Görüntüleyicisi (http://yerbilimleri.mta.gov.tr/)’nden
alınmıştır.
1
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Antalya kent merkezine 63 km ve Kemer
ilçesine 42 km uzaklıkta gerçekleşmiştir. Başta Antalya olmak üzere Kemer, Kumluca ve
Finike’de, yoğun şiddette hissedilen deprem ayrıca Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’da da
etkili olmuştur. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgede, bilgi notunun
hazırlandığı ana kadar geçen süre içerisinde büyüklükleri 2,3 ile 4,1 arasında değişen 7 artçı
şok meydana gelmiştir (Şekil 1).
Çizelge 1. 28 Aralık 2013 Antalya Körfezi Depremi’nin değişik kaynaklara göre parametreleri
(KRDAE: Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü; DDB: Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı; EMSC: EuropeanMediterranean Seismological Centre; USGS: United States Geological Survey).
Koordinat
Kaynak
Tarih
Saat
Boylam
(D)
30,9268
Derinlik
(km)
Büyüklük
KRDAE
05.09.2014
00:00:02
Enlem
(K)
36,2118
DDB
05.09.2014
00:00:03
36,1720
30,9301
41,03
Mw
5,2
EMSC
04.09.2014
36,24
30,89
72,0
Mw
5,3
USGS
04.09.2014
21:00:04
(UTC)
21:00:03
(UTC)
36,290
30,900
68,8
Mb
5,2
Türü
Değeri
25,60
ML
5,2
Bölgesel fay özellikleri ve kaynak faya ilişkin değerlendirme
Doğu Akdeniz Bölgesi’nin aktif tektoniği başlıca Ege-Kıbrıs Yay Sistemi, Kuzey
Anadolu Fay Sistemi, Doğu Anadolu Fay Sistemi ve Ölü Deniz Fay Sistemi tarafından kontrol
edilir. Depremin meydana geldiği Doğu Akdeniz Bölgesi’nde, Afrika ve Anadolu levhaları
arasındaki levha yakınsaması, Ege ve Kıbrıs yayları boyunca yitimle karşılanır. Afrika
levhası, K-KD yönünde Anadolu levhası altına dalmaktadır.
Ege-Kıbrıs Yay Sistemi, Ege ve Kıbrıs yaylarından oluşmaktadır. Deprem dış merkezi
ve fay düzlemi çözümlerine göre, 05 Eylül 2014 Antalya Körfezi Depremi’nin, Ege-Kıbrıs Yay
Sistemi’nin doğu bölümünü oluşturan Kıbrıs yayı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Şekil 2).
Kıbrıs Yayı Doğu Akdeniz’de; güneydeki Afrika levhası ile kuzeydeki Anadolu levhası
arasındaki yakınlaşmanın meydana geldiği aktif bir levha sınırıdır.
2
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
05 Eylül 2014 Akdeniz depreminin değişik kuruluşlar tarafından önerilen hızlı odak
mekanizması çözümleri Şekil 3’de sunulmuştur. Depremin meydana geldiği alanın
özelliklerine
bağlı
olarak
faylanma
mekanizması
hakkında
farklı
yaklaşımlarda
bulunabilmektedir. Önerilen hızlık odak mekanizması çözümlerine göre kaynak fay KB-GD
doğrultulu olup, doğrultu atımlı bileşeni olan normal fay mekanizmasını işaret etmektedir.
Şekil 2. Doğu Akdeniz ve çevresinin basitleştirilmiş tektonik haritası (Yolsal vd., 2007).
Kırmızı yıldız 05 Eylül 2014 Antalya Körfezi Depremi’nin dış merkez üssünü
göstermektedir.
3
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Şekil 3. 05 Eylül 2014 Antalya Körfezi Depremi’nin önerilen lokasyonları ve hızlı fay düzlemi
çözümleri.
(Kaynak: http://static2.emsc.eu/Images/EVID/39/398/398443/398443.MT.jpg).
4
Download

05 EYLÜL 2014 ANTALYA KÖRFEZİ DEPREMİ BİLGİ NOTU