AYLIK DEPREM RAPORU
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
Kasım
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Kasım
İÇİNDEKİLER
1.
2014 KASIM AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ...................................................... 1
2.
10 KASIM 2014 MUĞLA - KÖYCEĞİZ DEPREMİ MW: 4.8 ........................................................................... 2
3.
2014 KASIM AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ........................................................ 7
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Kasım
1. 2014 KASIM AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Kasım ayı içerisinde toplam 1910 adet deprem meydana gelmiştir (Şekil 1.1-1.2). Kasım
ayı içerisinde meydana gelen büyüklüğü 4 ve üzeri olan depremlerin listesi Tablo 1.1’de
verilmiştir.
Şekil 1.1 2014 Kasım ayında Türkiye'de meydana gelen depremlerin dağılımı
Şekil 1.2 2014 Kasım ayında meydana gelen depremlerin Deprem Sayısı-Büyüklük Grafiği
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
1
AYLIK DEPREM RAPORU
Kasım
Tablo 1.1 2014 Kasım ayı içerisinde meydana gelen M≥ 4.0 olan depremler
Zaman (UTC)
Enlem(K)
Boylam(D)
Büyüklük
Derinlik (km)
Yer
08/11/2014 23:15
38.1950
20.7350
4.9
34.90
Lübnan
09/11/2014 23:24
34.6190
26.5830
4.4
84.60
AKDENIZ-DOGU BASENI
10/11/2014 06:16
37.1163
28.7345
4.8
14.46
MUGLA KÖYCEGIZ
10/11/2014 09:20
37.1473
28.7580
4.3
10.34
MUGLA KÖYCEGIZ
10/11/2014 20:48
39.4170
19.0730
4.1
34.60
Ionian Sea
11/11/2014 04:30
34.0466
32.1141
4.0
26.08
AKDENIZ-DOGU BASENI
12/11/2014 16:25
36.0020
31.4780
4.0
22.50
AKDENIZ-DOGU BASENI
15/11/2014 07:30
39.3255
28.9978
4.0
12.19
KÜTAHYA SIMAV
15/11/2014 20:23
36.4280
28.8160
4.2
6.02
FETHIYE AÇIKLARI
17/11/2014 23:05
38.6850
23.4361
4.9
23.40
YUNANISTAN
17/11/2014 23:09
38.5783
23.2481
5.3
51.05
YUNANISTAN
17/11/2014 23:40
38.6820
23.4681
4.0
7.14
YUNANISTAN
18/11/2014 01:13
38.7345
23.5415
4.0
5.49
YUNANISTAN
22/11/2014 19:14
45.1431
27.4716
5.6
8.21
Romania
26/11/2014 00:04
39.3350
29.0036
4.0
8.72
KÜTAHYA SIMAV
26/11/2014 05:05
36.9070
27.7096
4.2
20.83
GÖKOVA KÖRFEZI
28/11/2014 02:30
39.3318
29.0056
4.3
10.78
KÜTAHYA SIMAV
30/11/2014 06:38
39.3488
29.0120
4.0
8.37
KÜTAHYA SIMAV
30/11/2014 16:01
37.3865
26.9195
4.1
25.14
Azarbaycan
2. 10 KASIM 2014 MUĞLA - KÖYCEĞİZ DEPREMİ Mw: 4.8
10 Kasım 2014 günü, Türkiye saati ile 08:16 ’da Muğla İlinin Köyceğiz İlçesinde 37.1163 K –
28.7345 D koordinatlarında bir deprem meydana gelmiştir. AFAD –TDVM (Türkiye Deprem
Veri Merkezi)’nden alınan verilerle yapılan çözüm sonucu elde edilen büyüklük Mw:4.8 olarak
hesaplanmıştır. Söz konusu depremden sonra saat 11.20’de büyüklüğü Mw:4.3 olan bir
deprem daha meydana gelmiştir. Kasım ayı içerisinde bölgede büyüklükleri 1.0 ile 4.3 arasında
değişen 170 deprem meydana gelmiştir (Şekil 2.1). Deprem başta Muğla İl ve İlçeleri ile
Denizli’de hissedilmiş olup herhangi bir hasar ve can kaybına neden olmamıştır. Depremin
meydana geldiği bölgeye en yakın yerleşim yeri Muğla’nın Ula İlçesinin Turgut Köyü olarak
belirlenmiştir (4.69 km).
Deprem açısından oldukça aktif olan Muğla il merkezi 1. derecede tehlikeli deprem
bölgesindedir (Şekil 2.2). Tarihsel dönemlerde de birçok yıkıcı depreme maruz kalan Muğla
son yüzyılda meydana gelen 1926 M=7.4 Rodos, 1933 M=6.5 Kos, 1941 M=5.8 Muğla, 1957
M=7.1 Fethiye, 1959 M=5.7 Köyceğiz, 1961 M= 6.3 Marmaris, 1969 M=5.4 Fethiye, 2004
M=5.1-5.3 Gökova körfezi depremleri ve 2004 M= 5.1 Ula depremlerinden etkilenmiştir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
2
AYLIK DEPREM RAPORU
Kasım
Şekil 2.1 10 Kasım 2014 Muğla Köyceğiz Depremi (Mw:4.8)
Şekil 2.2 Muğla İli’nin Deprem Bölgeleri Haritası’ndaki konumu
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
3
AYLIK DEPREM RAPORU
Kasım
İVME DEĞERLERİ
Muğla-Köyceğiz Depremi (Mw:4.8), deprem dış merkezine 19-206 km uzaklıklardaki AFAD
Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı’na ait 52 farklı ivme-ölçer istasyonu tarafından
kaydedilmiştir (Şekil 2.3). Depreme ait pik ivme değerleri işlenmemiş ham veriler olup Tablo
2.1’de verilmiştir. Ölçülen en büyük ivme değeri Kuzey-Güney yönünde Denizli-Beyağaç
istasyonu (2018) (16.31 cm/sn2) tarafından kaydedilmiştir.
Tablo 2.1 10 Kasım 2014 tarihinde meydana gelen Muğla-Köyceğiz Depremini (Mw:4.8)
kayıt eden ivme istasyon bilgileri ve ivme değerleri tablosu
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Rakım
(m)
Cihaz
KG
DB
(gal)
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal)
(km)
(m/sn)
1
Denizli
BEYAGAC
37.23
28.89
705.00
GMSplus 16.31 15.28 14.63
19
2
Muğla
ULA
37.11
28.41
615.00
6.73
28
3
Muğla
MERKEZ
37.21
28.36
638.00
GMSplus 10.36 11.86
CMG5TD
2.87 3.17
2.37
35
4
Denizli
KALE
37.44
28.84
1055.00 GMSplus
2.76
37
5
Muğla
DALAMAN
36.77
28.80
20.00
6
Muğla
YERKESIK
37.13
28.28
661.00
7
Muğla
MARMARIS
36.84
28.24
19.00
8
Denizli
CAMELI
37.07
9
Muğla
YATAGAN
10
Denizli
11
466
5.07
3.21
GMSplus
0
4.44
1.8
39
GMSplus
CMG5TD
4.51
2.91
1.42
40
1.3
1.31
0.54
53
393
29.35
1297.00 GMSplus
2.42
2.71
1.64
54
344
37.34
28.14
684.00
GMSplus
0.87
1.03
0.65
58
696
TAVAS
37.57
29.07
958.00
GMSplus
2.08
2.61
1.69
59
Denizli
ACIPAYAM
37.43
29.35
906.00
3.45
3.4
2.16
65
12
Muğla
FETHIYE
36.63
29.12
3.00
GMSplus
CMG5TD
3.25
4
1.9
65
13
Muğla
OREN
37.03
27.97
10.00
3.14
2.75
1.87
68
14
Denizli
MERKEZ_KINIKLI 37.74
29.10
482.00
GMSplus
CMG5TD
1.02
0.74
1.06
76
15
Muğla
SEYDIKEMER
36.65
29.35
139.00
0.98
0.93
0.37
76
16
Denizli
BABADAG
37.81
28.86
689.00
GMSplus
CMG5TD
1.52
1.29
1.69
78
17
Muğla
BOZBURUN
36.69
28.05
10.00
GMSplus
0.42
0.33
0.21
78
18
Denizli
MERKEZ
37.77
29.08
395.00
GMSplus
1.49
1.66
1.54
79
19
Aydın
CINE
37.61
28.06
81.00
1.62
1.42
0.97
81
20
Denizli
MERKEZ
37.81
29.11
332.00
GMSplus
CMG5TD
1.18
1.44
1.54
84
21
Denizli
HONAZ
37.80
29.24
368.00
GMSplus
0.63
0.63
0.54
88
22
Aydın
KUYUCAK
37.91
28.47
93.00
GMSplus
1.25
0.95
0.87
92
23
Aydın
KARPUZLU
37.56
27.84
108.00
0.6
0.4
0.24
93
24
Denizli
ASAGISAMLI
37.91
29.04
156.00
GMSplus
CMG5TD
1.6
1.85
1.2
93
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
248
356
301
4
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
Kasım
İlçe
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal)
(km)
(m/sn)
Rakım
(m)
Cihaz
GMSplus
1.1
0.91
1.14
95
390
2.17
1.67
1.15
95
267
0.52
0.4
0.51
95
367
0.71
0.59
0.29
97
0.42
0.37
0.12
101
KG
25
Aydın
BUHARKENT
37.97
28.75
212.00
26
Aydın
NAZILLI
37.91
28.34
82.00
27
Burdur
TEFENNI
37.32
29.78
GMSplus
CMG1153.00
5TD
28
Burdur
SOGUT
37.04
29.82
1412.00 GMSplus
29
Muğla
GULLUK
37.24
27.60
30
Aydın
KOSK
37.86
31
Denizli
BULDAN
38.04
32
Muğla
DATCA
33
Antalya
34
DB
(gal)
10.00
GMSplus
28.05
81.00
GMSplus
0.7
0.65
0.4
102
371
28.83
621.00
GMSplus
0.71
0.58
0.77
104
345
36.71
27.69
25.00
GMSplus
0.27
0.19
0.18
104
KALKAN
36.27
29.41
78.00
GMSplus
0.59
1.18
0.42
112
Denizli
CARDAK
37.82
29.67
863.00
0.38
0.29
0.28
114
35
Muğla
BODRUM_2
37.07
27.44
368.00
GMSplus
CMG5TD
0.29
0.19
0.15
115
36
Aydın
SARIKEMER
37.56
27.37
58.00
GMSplus
0.23
0.25
0.1
130
37
Burdur
KOZLUCA
37.49
30.13
0.45
0.64
0.27
130
38
Antalya
KAS
36.20
29.65
1119.00 GMSplus
CMG25.00
5TD
0.79
0.49
0.49
131
39
Aydın
DIDIM
37.37
27.26
47.00
GMSplus
0.24
0.28
0.17
133
40
İzmir
ODEMIS
38.22
27.96
112.00
0.33
0.29
0.25
140
41
Antalya
KORKUTELI
37.00
30.35
0.18
0.25
0.09
144
42
Aydın
KUSADASI
37.86
27.27
GMSplus
CMG1303.00
5TD
CMG24.00
5TD
0.26
0.35
0.15
153
369
43
Antalya
FINIKE
36.30
30.15
1.00
0.89
0.93
0.44
156
299
44
Afyon
DINAR
38.06
30.15
862.00
GMSplus
CMG5TD
0.4
0.4
0.17
163
198
45
İzmir
TORBALI
38.16
27.36
39.00
GMSplus
0.37
0.3
0.34
167
46
Burdur
BUCAK
37.46
30.59
803.00
GMSplus
0.13
0.12
0.09
168
47
Antalya
KEPEZ
36.95
30.64
194.00
GMSplus
0.14
0.12
0.12
171
48
Isparta
SENIRKENT
38.10
30.56
970.00
0.07
0.06
0.04
194
445
49
İzmir
PINARBASI
38.42
27.26
76.00
0.06
0.06
0.04
194
827
50
İzmir
BORNOVA
38.45
27.22
35.00
0.19
0.19
0.09
198
270
51
İzmir
MANAVKUYU
38.48
27.21
184.00
0.06
0.05
0.05
201
875
52
İzmir
BALCOVA
38.41
27.04
3.00
GMSplus
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
0.09
0.1
0.06
206
313
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
395
286
694
5
AYLIK DEPREM RAPORU
Kasım
Şekil 2.3 10 Kasım 2014 tarihinde meydana gelen Muğla-Köyceğiz Depremi’ni (Mw: 4.8)
kaydeden Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonları’nın dağılımı
TAHMİNİ SİSMİK ŞİDDET SONUÇLARI
10 Kasım 2014 tarihli Mw: 4.8 Muğla - Köyceğiz Depremi’nin tahmini sismik şiddet değeri
AFAD-RED Programı’na göre “V – Şiddetli Hissedilir” olarak hesaplanmıştır (Şekil 2.4).
Şekil 2.4 AFAD-RED Programı sonuçlarına göre Tahmini Sismik Şiddet haritası
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
6
AYLIK DEPREM RAPORU
Kasım
3. 2014 KASIM AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Kasım ayı içerisinde Dünya’da büyüklüğü 5 ve üzeri olan toplam 143 deprem meydana
gelmiştir (Şekil 3.1). Bu depremlerden büyüklükleri 6 ve üzeri olanlar Tablo 3.1‘de verilmiştir.
Şekil 3.1 2014 Kasım ayında Dünya'da meydana gelen M ≥ 5.0 olan depremlerin dağılımı
Tablo 3.1 2014 Kasım ayında Dünya’da meydana gelen M ≥ 6.0 olan depremler (EMSC)
Tarih
Saat
Enlem
Boylam
01/11/2014
01/11/2014
02/11/2014
03/11/2014
07/11/2014
13/11/2014
15/11/2014
16/11/2014
17/11/2014
21/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
26/11/2014
18:57:22
10:59:58
17:17:07
08:48:30
03:33:55
10:24:17
02:31:43
22:33:20
16:52:47
10:10:21
13:08:17
08:55:27
14:33:45
-19.8
-31.83
-61.02
-41.72
-6.02
-15.23
1.93
-37.69
-46.48
2.29
36.7
30.36
1.95
-177.8
-111.17
154.08
79.94
148.24
173.15
126.52
179.79
33.89
127.14
137.85
101.85
126.57
Derinlik
431
30
10
10
50
3
51
20
10
48
2
10
46
Büyüklük
7.1
6
6
6.2
6.6
6
7.1
6.7
6.2
6.6
6.2
6
6.8
Yer
FIJI REGION
EASTER ISLAND REGION
BALLENY ISLANDS REGION
MID-INDIAN RIDGE
NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
FIJI REGION
MOLUCCA SEA
OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.
PRINCE EDWARD ISLANDS REGION
MOLUCCA SEA
EASTERN HONSHU, JAPAN
WESTERN SICHUAN, CHINA
MOLUCCA SEA
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
7
AYLIK DEPREM RAPORU
Kasım
KAYNAKLAR
 Earthquake Research Department (ERD). http://www.deprem.gov.tr/
 European-Mediterranean Seismological Centre. http://www.emsc-csem.org
 Duman T.Y., Emre O., Olgun Ş. ve Özalp S., 2012, 1:250.000 ölçekli Türkiye Diri Fay
Haritası Serisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Ankara - Türkiye
http://www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=yeni_diri_fay_haritalari-goruntule
 TC. Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (DDA). http://www.deprem.gov.tr/
Tarihsel depremlerin kaynakları;
Kod
1
Kaynak
Shebalin,N.V., Karnik,V.,Hardzievski,D.(1974) Catalogue of Earthquakes UNESCO,Skopje,Yugoslavia
Maravelakis,M.J.(1941)Beitrage zur Kentnis der Erdbebengeschicte von Griechenland und den
Nachbarlandernauf Grund der Erinnerungen.Veröffentlichungen der Reichsanstalt für Erdbebenforschung
10
in jena
Pınar,N.,Lahn,E.(1952)Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu.T.C.Bayındırlık Bak.Yapı ve İmar İş.Reis.Y.Seri
11
6,Sayı 36
İncicyan,P.G.(1976)Onsekizinci Asırda İstanbul.İst.Fetih Cemiyeti Ens.Yayın No.43,Baha
12
Matbaası,İstanbul
Arıncı,R.(1945)Arzda ve Yurdumuzda Zelzele Bölgeleri.Çorumlu Mecmuası,Çorum Halkevi Yayını,Yıl
13
4,Sayı 29,Çorum
14
Yücel.E.(1971)İstanbul Depremleri Hayat Tarih Mecmuası,Sayı 6,Temmuz 1971,Cilt 2,S.58-63
15
Muralt Cronologie Byzantine.Prof.Dr.H.Soysal Arşivi,İstanbul
Andreasyan,H.(1970)Ermeni Kaynaklarından Derlenmiş Deprem Listesi.Yayımlanmamış, Prof.Dr.H.Soysal
16
Arşivi,İstanbul.
17
Naima Tarihi Cilt 4,S.17-289,Cilt5, S.145-267
18
Akyol ,İ.H.(1938)Erzincan Zelzelesi ve Son Feyezanlar.Ülkü Halkevleri Dergisi,Cilt 11,Sayı64,Haziran 1938
Ambraseys,N.N.(1975) Studies in Historical Seismicity and Tectonics.Geodynamics Today,Chap.2,The
19
Royal Soc.,London.
Calvi,V.S.(1941)Erdbebenkatalog der Turkei und Einiger Benaehbarter Gebiete.Yayımlanmamış,Rapor
2
No.276,MTA Enstitüsü,1941,Ankara
Öcal,N.(1968) Türkiyenin Sismisitesi ve Zelzele Coğrafyası , 1850-1960 Yılları İçin Zelzele Katoloğu
20
Kandilli Rasathanesi Yayınları No:8, İstanbul
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
8
AYLIK DEPREM RAPORU
Kasım
Andreasyan, H. (1973) xıv VE xv. Yüzyil Türk Tarihine ait Ufak Kronolojıler, Kolofanlar . İst. Üni. Ede. Fak.
21
Tarih Ens. Dergisi, Sayı 3, İstanbul
22
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitapları No:1101 , Varak 105/b , 72/b , İstanbul
Cezar, M. (1963) Türk Sanat Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri I. Güzel Sanatlar Akademisi, Türk Sanatı
23
Tarihi Enstitü Yayınları No:1, S:327-414
Kömürcüyan,E:Ç: (19529 XVII. Asırda İstanbul Tarihi İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Yayınları , No:506,
24
İstanbul
25
Coşar, Ö.S. (1979) Fransanın İzmir Dosyası 19 Aralık 1979 tarihli Yeni Asır Gazetesi , İzmir
26
H. Saadettin Tarihi Cilt II El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
27
Reşit Tarihi Cilt II s.122-213 El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
28
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 6-230 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
29
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 167-270 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
Ambraseys,N.N.(1965)The Seismic History of Cyprus.Revue de I'Union Inter.de Secours No.3,35-
3
48,Geneva
30
Mambury,E(1925)İstanbul Rehber-i Seyyahin.Tercüman Gazetesi Arşivi,İstanbul.
31
Zincirkıran,N.ve diğerleri(1968)Hürriyet Cep Ansiklopedisi.Hürriyet Gazetesi Yayınları,İstanbul.
32
Şemdanı Zade(1976)Fındıklı Süleyman Efendi Tarihiİst.Üni.Ede.Fak.Yayını No.2088,Cilt1,S.176
Verrolot,M.P.(1856)Compt-rondu.Tableau des tremblements de terre qui ont eulieu dans I'Empire Ottoman
33
en 1855.Ac de Sei.Paris,Tome 42,p.93-293
Gökmenzade Hacı Çelebi(Sayyid Hüseyin Rıfat)İşaretnuma(El Yazması),Cebeci Semt
34
Kütüph.No.1314,Ankara
Slaars M.B.F.(1932),Çev.Arapzade Cevdet İzmir Hakkında Tetkikat.İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri
35
Yayını ,Sayı6,Marifet Matbaası,İzmir.
36
Deprem Dosyası Cumhuriyet Gazetesi Arşivi, İstanbul.
37
İslam Ansiklopedisi(1966)No.53B,İstanbul Maddesi,S.1214-1239
Swiss Reinsurance Company(1978)Atlas on Seismicity and Volcanism.Swiss Reinsurance
38
Company,October 1977,Switzerland.
Ambraseys,N.N.,Zatobek,A.,Taşdemiroğlu,M.,Aytun,A.(1968)The Mudurnu Valley Eathquake of 22 July
39
1967.Serial No.622/BMS. RD/AVS,Paris,June 1968,UNESCO.
Plassard-Kogoş(1968)Catalogue des Seismes Re cents a Liban.Ann.Memoires de I'Observ.de
4
Xsara.TomeIV,Cahier 1
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
9
AYLIK DEPREM RAPORU
40
Kasım
Karnik,V.(1971) Seismicity of the Eurpean Area 2.D.Rediel Publishing Company /Dortrecht,Holland
Kondorskaya,N.V.,Shebalin,N.V.(1977)New Catalogue of strong Earthquakes on the Territory of USSR
5
from theAncientest times to 1975.Moscow
Collection Academique Tome VI de la Partie Etrangere et Premier Tome de la Physique Experimantale
6
Separee.
7
Broghton,T:R:S:(1938) An Economic survey of Ancient Roma.Vol.IV,The Johns Hopkins Press,Baltimore
Ergin,K.,Güçlü,U.,Uz,Z.(1967)Türkiye ve civarının Deprem Katoloğu.İ:T:Ü: Maden Fak.Arz Fiziği Ens.Yayın
8
No.24,İstanbul
Francis,I.(1947)Bizans Kaynaklarına göre Orta Şark'ta Vukubulan Zelzeleler İ.Ü.Ed.Fak.Coğ.Bl.Doktora
9
Tezi İ.Ü.Kitaplığı No.1420
A1 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belge düzeyi yüksek
A2 Kaynak sayısı üç'den az bilgi ve belge düzeyi yüksek
A3 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor.
B1 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belge düzeyi orta
B2 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor düzeyi orta
B3 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri yetersiz.
C1 Kaynak sayısı yetersiz.
C2 Bilgi ve belgeleri yetersiz.
C3 Hem kaynak sayısı ,hemde bilgi ve belgeleri yetersiz.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
10
Download

2014 Kasım