DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
KISA SINAV FORMÜL KAĞIDI
1/6
Azalım İlişkileri:
Referans
Campbell (1981)
Referans
Campbell ve
Bozorgnia (1994)
Azalım İlişkisi
Std. Sap.
Birimler
ln() = 0.37
PHA; g
R; km
Std. Sap.
Birimler
Açıklama
ln() = 0.889 − 0.0691 
( ≤ 7.4)
ln() = 0.38
( > 7.4)
PHA; g
R; km
Mw = 4.7 - 8.1
Tüm dünyadaki depremler
için geliştirilmiştir.
ln() = −4.141 + 0.868 − 1.09 ln[ + 0.0606 exp(0.7)]
Azalım İlişkisi
ln() = −3.512 + 0.904 
− 1.328 ln (√ 2 + [0.149 exp(0.647 )]2 )
+ (1.125 − 0.112 ln − 0.0957 ) 
+ (0.440 − 0.171 ln ) 
+ (0.405 − 0.222 ln ) 
F; Kaynak Terimi: 1)Doğrultu atımlı ve normal faylanmalar için, F = 0 ; 2)Ters, ters-atımlı ve bindirme türü faylanma için, F = 1
SSR, SHR; Zemin Türü Terimleri: 1)Yumuşak kaya sahaları için, SSR = 1 ; SHR = 0 ; 2)Sert kaya sahaları için, SSR = 0 ; SHR = 1 ;
Referans
Azalım İlişkisi
log() = 1 + 2 ( − 6) + 3 ( − 6)2 + 4 + 5 log 
+ 6 + 7 
Burada; = √2 + ℎ2
3)Alüvyon
Açıklama
R < 50 km ve M = 5.5 - 7.0
Tüm dünyadaki depremler
için geliştirilmiştir.
sahalar için, SSR = SHR = 0
Std. Sap.
Birimler
Açıklama
Rastgele için log() = 0.230
En büyük için log() = 0.205
PHA; g
d; km
d < 100 km ve M = 5.0 - 7.7
Kuzey Amerika depremleri
için
Boore vd. (1993)
,30 Üst 30 m’deki ortalama kayma dalga hızı (m/s)
̅̅̅̅̅̅,
Referans
Azalım İlişkisi
ln() = 19.16 + 1.045
− 4.738 ln[ + 205.5 exp(0.0968 )] + 0.54 
Youngs vd. (1988)
Zt; arayüzey olayları için 0 ; blok arası olaylar için 1
Std. Sap.
ln() = 1.55 − 0.125 
Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN
Kasım 2014
Birimler
PHA; g
R; km
Açıklama
Dalma-batma zonu
depremler için
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
KISA SINAV FORMÜL KAĞIDI
Referans
Gülkan ve Kalkan
(2002)
Referans
Kalkan ve Gülkan
(2004)
Referans
Azalım İlişkisi
Std. Sap.

ln() = 1 + 2 ( − 6) + 3 ( − 6)2 + 5 ln + ln

√2
ln() = 0.562
ℎ2
Burada; =
+
 , Üst 30 m’deki ortalama kayma dalga hızı (m/s)
2/6
Birimler
PHA; g
PSA; g
d; km
Açıklama
Türkiye depremleri için
 ; m/s
Azalım İlişkisi
Std. Sap.
Gülkan ve Kalkan (2002)’deki ifade geçerli olup, katsayılar aşağıdaki
tablodaki gibi güncellenmiştir.
ln() = 0.612
Azalım İlişkisi
Std. Sap.

ln() = 1 + 2 ( − 6) + 3 ( − 6)2 + 5 ln + ln

Burada; = √2 + ℎ2 ; , Üst 30 m’deki ortalama kayma dalga hızı (m/s)
Aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kalkan ve Gülkan
(2004)
Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN
Kasım 2014
Birimler
PHA; g
d; km
 ; m/s
Birimler
PSA; g
d; km
 ; m/s
Açıklama
d < 250 km ve M = 4.0 - 7.4
Türkiye depremleri için
Açıklama
d < 250 km ve M = 4.0 - 7.4
Türkiye depremleri için
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
KISA SINAV FORMÜL KAĞIDI
Referans
Joyner ve Boore
(1988)
Referans
Azalım İlişkisi
log() = 1 + 2 ( − 6) + 3 ( − 6)2 + 4 log + 5 + 6
Burada; = √2 + 7 2
Std. Sap.
Rastgele için log() = 0.33
En büyük için log() = 0.33
Azalım İlişkisi
Std. Sap.
log() = 1 + 2 ( − 6) + 3 ( − 6)2 + 4 + 5 log 
+ 6 + 7 
Burada; PSV, psödo spektral hız
 = √2 + ℎ2
(PSV’nin daha büyük yatay bileşeni için değişken katsayıları)
Aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Boore vd. (1993)
Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN
Kasım 2014
3/6
Birimler
PHV; cm/s
d; km
Birimler
PSV; cm/s
d; km
Açıklama
Mw = 5.5 - 7.0
Tüm dünyadaki depremler
için geliştirilmiştir.
Açıklama
d < 100 km ve M = 5.0 - 7.7
Kuzey Amerika depremleri
için geliştirilmiştir.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
KISA SINAV FORMÜL KAĞIDI
Magnitüd Belirteçleri:
Aşağıdaki tablolarda,
Yüzey kırığı uzunluğu (L; km) ;
Fay yırtılma alanı (A; km2) ;
Fayın yerdeğiştirme miktarı (D; m)
Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN
Kasım 2014
4/6
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
KISA SINAV FORMÜL KAĞIDI
Standard Normal Dağılım Tablosu
Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN
Kasım 2014
5/6
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
KISA SINAV FORMÜL KAĞIDI
Standard Normal Dağılım Tablosu
Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN
Kasım 2014
6/6
Download

Terzaghi Taşıma Gücü