AYLIK DEPREM RAPORU
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
Ocak
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Ocak
İÇİNDEKİLER
1.
2014 OCAK AYINDA TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ......................... 1
2.
OCAK 2014 ANTALYA KÖRFEZİ DEPREMLERİ ............................................................................................ 2
3.
2014 OCAK AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ......................................................... 4
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Ocak
1. 2014 OCAK AYINDA TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÖNE ÇIKAN
DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Ocak ayı içerisinde toplam 2502 adet deprem meydana gelmiştir (Şekil 1.1-1.2). Ocak
ayı içerisinde meydana gelen 4 ve üzeri olan depremlerin listesi Tablo 1.1’de verilmiştir.
Şekil 1.1 2014 Ocak ayında Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin dağılımı
Şekil 1.2 2014 Ocak ayında meydana gelen depremlerin Deprem Sayısı-Büyüklük Grafiği
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
1
AYLIK DEPREM RAPORU
Ocak
Tablo 1.1 2014 Ocak ayı içerisinde meydana gelen M≥ 4.0 olan depremler
Zaman (UTC)
Enlem(K)
Boylam(D)
Büyüklük
Derinlik (km)
Yer
06/01/2014 14:44
34.8220
24.8710
4.0
15.00
GIRIT AÇIKLARI
07/01/2014 19:41
39.7968
26.1410
4.0
12.10
EZINE AÇIKLARI
10/01/2014 00:45
41.8530
48.5900
4.4
113.30
HAZAR DENIZI
10/01/2014 07:20
39.4531
27.9588
4.0
15.14
BALIKESIR BIGADIÇ
10/01/2014 13:20
37.2640
36.2470
4.0
8.31
OSMANIYE KADIRLII
13/01/2014 10:51
39.8125
26.1363
4.1
12.10
EZINE AÇIKLARI
14/01/2014 13:55
40.5726
52.3036
5.0
4.48
HAZAR DENIZI
15/01/2014 11:00
37.0500
22.2430
4.3
15.00
YUNANISTAN
23/01/2014 09:44
35.4560
39.9838
4.2
2.39
SURİYE
24/01/2014 22:08
38.4690
22.3380
4.0
15.00
YUNANISTAN
26/01/2014 18:45
38.2660
19.8468
5.3
5.64
İYON DENİZİ
26/01/2014 21:15
38.5390
20.9966
4.7
7.01
YUNANISTAN
26/01/2014 13:55
38.2180
20.2050
6.0
11.90
İYON DENİZİ
29/01/2014 10:02
36.0668
29.0620
4.1
40.70
AKDENIZ-DOGU BASENI
30/01/2014 11:06
38.3856
20.5186
4.6
7.06
İYON DENİZİ
30/01/2014 23:48
38.5018
21.9613
4.1
2.24
YUNANISTAN
31/01/2014 06:52
38.5383
20.4918
4.5
19.05
İYON DENİZİ
2. OCAK 2014 ANTALYA KÖRFEZİ DEPREMLERİ
2014 Ocak ayı içerisinde Antalya Körfezi’nde büyüklükleri 1.5-3.7 arasında değişen 30
deprem meydana gelmiştir (Şekil 2.1). Depremlerin meydana geldiği bölge tektonik olarak
oldukça aktif olan Doğu Akdeniz Bölgesi’nin Ege - Kıbrıs Yayı olarak adlandırılan bölgedir.
Deprem dış merkezi çözümlerine göre depremlerin 8 Aralık 2013 (ML:5.0) ve 28 Aralık 2013
(ML:6.0) tarihlerinde meydana gelen depremlerle aynı bölgede olduğu görülmüştür.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
2
AYLIK DEPREM RAPORU
Ocak
Şekil 2.1 2014 Ocak ayı içerisinde meydana gelen Antalya Körfezi Depremleri
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
3
AYLIK DEPREM RAPORU
Ocak
3. 2014 OCAK AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Ocak ayı içerisinde Dünya’da büyüklüğü 5 ve üzeri olan toplam 110 deprem meydana
gelmiştir (Şekil 3.1). Bu depremlerden büyüklükleri 6 ve üzeri olanlar Tablo 3.1‘de verilmiştir.
Şekil 3.1 2014 Ocak ayında Dünya'da meydana gelen M ≥ 5.0 olan depremlerin dağılımı
Tablo 3.1 2014 Ocak ayında Dünya’da meydana gelen M ≥ 6.0 olan depremler (EMSC)
Enlem
Boylam
01/01/2014
13/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
Tarih
16:03:31
04:01:03
02:52:45
01:29:13
Saat
-13.86
18.97
-40.63
-15.46
167.26
-66.92
175.78
-174.86
200
20
28
11
Derinlik
6.6
6.4
6.2
6
Büyüklük
VANUATU
PUERTO RICO REGION
NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
TONGA
Yer
25/01/2014
26/01/2014
05:14:22
13:55:43
-8.04
38.19
109.3
20.41
95
18
6.1
6.1
JAVA, INDONESIA
GREECE
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
4
AYLIK DEPREM RAPORU
Ocak
KAYNAKLAR
 Earthquake Research Department (ERD). http://www.deprem.gov.tr/
 European-Mediterranean Seismological Centre. http://www.emsc-csem.org
 MTA 2011 Diri Fay haritası
http://www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=yeni_diri_fay_haritalari-goruntule
 TC. Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (DDA). http://www.deprem.gov.tr/
 http://emsc-csem.org/
Tarihsel depremlerin kaynakları;
Kod
1
Kaynak
Shebalin,N.V., Karnik,V.,Hardzievski,D.(1974) Catalogue of Earthquakes UNESCO,Skopje,Yugoslavia
Maravelakis,M.J.(1941)Beitrage zur Kentnis der Erdbebengeschicte von Griechenland und den
Nachbarlandernauf Grund der Erinnerungen.Veröffentlichungen der Reichsanstalt für Erdbebenforschung
10
in jena
Pınar,N.,Lahn,E.(1952)Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu.T.C.Bayındırlık Bak.Yapı ve İmar İş.Reis.Y.Seri
11
6,Sayı 36
İncicyan,P.G.(1976)Onsekizinci Asırda İstanbul.İst.Fetih Cemiyeti Ens.Yayın No.43,Baha
12
Matbaası,İstanbul
Arıncı,R.(1945)Arzda ve Yurdumuzda Zelzele Bölgeleri.Çorumlu Mecmuası,Çorum Halkevi Yayını,Yıl
13
4,Sayı 29,Çorum
14
Yücel.E.(1971)İstanbul Depremleri Hayat Tarih Mecmuası,Sayı 6,Temmuz 1971,Cilt 2,S.58-63
15
Muralt Cronologie Byzantine.Prof.Dr.H.Soysal Arşivi,İstanbul
Andreasyan,H.(1970)Ermeni Kaynaklarından Derlenmiş Deprem Listesi.Yayımlanmamış, Prof.Dr.H.Soysal
16
Arşivi,İstanbul.
17
Naima Tarihi Cilt 4,S.17-289,Cilt5, S.145-267
18
Akyol ,İ.H.(1938)Erzincan Zelzelesi ve Son Feyezanlar.Ülkü Halkevleri Dergisi,Cilt 11,Sayı64,Haziran 1938
Ambraseys,N.N.(1975) Studies in Historical Seismicity and Tectonics.Geodynamics Today,Chap.2,The
19
Royal Soc.,London.
Calvi,V.S.(1941)Erdbebenkatalog der Turkei und Einiger Benaehbarter Gebiete.Yayımlanmamış,Rapor
2
No.276,MTA Enstitüsü,1941,Ankara
Öcal,N.(1968) Türkiyenin Sismisitesi ve Zelzele Coğrafyası , 1850-1960 Yılları İçin Zelzele Katoloğu
20
Kandilli Rasathanesi Yayınları No:8, İstanbul
21
Andreasyan, H. (1973) xıv VE xv. Yüzyil Türk Tarihine ait Ufak Kronolojıler, Kolofanlar . İst. Üni. Ede. Fak.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
5
AYLIK DEPREM RAPORU
Ocak
Tarih Ens. Dergisi, Sayı 3, İstanbul
22
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitapları No:1101 , Varak 105/b , 72/b , İstanbul
Cezar, M. (1963) Türk Sanat Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri I. Güzel Sanatlar Akademisi, Türk Sanatı
23
Tarihi Enstitü Yayınları No:1, S:327-414
Kömürcüyan,E:Ç: (19529 XVII. Asırda İstanbul Tarihi İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Yayınları , No:506,
24
İstanbul
25
Coşar, Ö.S. (1979) Fransanın İzmir Dosyası 19 Aralık 1979 tarihli Yeni Asır Gazetesi , İzmir
26
H. Saadettin Tarihi Cilt II El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
27
Reşit Tarihi Cilt II s.122-213 El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
28
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 6-230 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
29
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 167-270 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
Ambraseys,N.N.(1965)The Seismic History of Cyprus.Revue de I'Union Inter.de Secours No.3,35-
3
48,Geneva
30
Mambury,E(1925)İstanbul Rehber-i Seyyahin.Tercüman Gazetesi Arşivi,İstanbul.
31
Zincirkıran,N.ve diğerleri(1968)Hürriyet Cep Ansiklopedisi.Hürriyet Gazetesi Yayınları,İstanbul.
32
Şemdanı Zade(1976)Fındıklı Süleyman Efendi Tarihiİst.Üni.Ede.Fak.Yayını No.2088,Cilt1,S.176
Verrolot,M.P.(1856)Compt-rondu.Tableau des tremblements de terre qui ont eulieu dans I'Empire Ottoman
33
en 1855.Ac de Sei.Paris,Tome 42,p.93-293
Gökmenzade Hacı Çelebi(Sayyid Hüseyin Rıfat)İşaretnuma(El Yazması),Cebeci Semt
34
Kütüph.No.1314,Ankara
Slaars M.B.F.(1932),Çev.Arapzade Cevdet İzmir Hakkında Tetkikat.İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri
35
Yayını ,Sayı6,Marifet Matbaası,İzmir.
36
Deprem Dosyası Cumhuriyet Gazetesi Arşivi, İstanbul.
37
İslam Ansiklopedisi(1966)No.53B,İstanbul Maddesi,S.1214-1239
Swiss Reinsurance Company(1978)Atlas on Seismicity and Volcanism.Swiss Reinsurance
38
Company,October 1977,Switzerland.
Ambraseys,N.N.,Zatobek,A.,Taşdemiroğlu,M.,Aytun,A.(1968)The Mudurnu Valley Eathquake of 22 July
39
1967.Serial No.622/BMS. RD/AVS,Paris,June 1968,UNESCO.
Plassard-Kogoş(1968)Catalogue des Seismes Re cents a Liban.Ann.Memoires de I'Observ.de
4
Xsara.TomeIV,Cahier 1
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
6
AYLIK DEPREM RAPORU
40
Ocak
Karnik,V.(1971) Seismicity of the Eurpean Area 2.D.Rediel Publishing Company /Dortrecht,Holland
Kondorskaya,N.V.,Shebalin,N.V.(1977)New Catalogue of strong Earthquakes on the Territory of USSR
5
from theAncientest times to 1975.Moscow
Collection Academique Tome VI de la Partie Etrangere et Premier Tome de la Physique Experimantale
6
Separee.
7
Broghton,T:R:S:(1938) An Economic survey of Ancient Roma.Vol.IV,The Johns Hopkins Press,Baltimore
Ergin,K.,Güçlü,U.,Uz,Z.(1967)Türkiye ve civarının Deprem Katoloğu.İ:T:Ü: Maden Fak.Arz Fiziği Ens.Yayın
8
No.24,İstanbul
Francis,I.(1947)Bizans Kaynaklarına göre Orta Şark'ta Vukubulan Zelzeleler İ.Ü.Ed.Fak.Coğ.Bl.Doktora
9
Tezi İ.Ü.Kitaplığı No.1420
A1 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belge düzeyi yüksek
A2 Kaynak sayısı üç'den az bilgi ve belge düzeyi yüksek
A3 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor.
B1 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belge düzeyi orta
B2 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor düzeyi orta
B3 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri yetersiz.
C1 Kaynak sayısı yetersiz.
C2 Bilgi ve belgeleri yetersiz.
C3 Hem kaynak sayısı ,hemde bilgi ve belgeleri yetersiz.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
7
Download

aylık deprem raporu