AYLIK DEPREM RAPORU
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
Ağustos
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
İÇİNDEKİLER
1.
2014 AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ .................................................. 1
2.
04 AĞUSTOS 2014 YALOVA - TERMAL DEPREMİ MW:4.0 ......................................................................... 2
3.
25 AĞUSTOS 2014 BURDUR - AĞLASUN DEPREMİ MW:4.8 ...................................................................... 8
4.
2014 AĞUSTOS AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ ................................................. 12
4.1.
03 AĞUSTOS 2014 YUNNAN - ÇİN DEPREMİ MW:6.2 ......................................................................... 13
4.2.
24 AĞUSTOS 2014 KALİFORNİYA - AMERİKA DEPREMİ MW:6.0 ......................................................... 14
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
1. 2014 AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Ağustos ayı içerisinde toplam 2207 adet deprem meydana gelmiştir (Şekil 1.1-1.2).
Ağustos ayı içerisinde meydana gelen büyüklüğü 4 ve üzeri olan depremlerin listesi Tablo
1.1’de verilmiştir.
Şekil 1.1 2014 Ağustos ayında Türkiye'de meydana gelen depremlerin dağılımı
Şekil 1.2 2014 Ağustos ayında meydana gelen depremlerin Deprem Sayısı-Büyüklük Grafiği
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
1
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
Tablo 1.1 2014 Ağustos ayı içerisinde meydana gelen M≥ 4.0 olan depremler
Zaman (UTC)
Enlem(K)
Boylam(D)
Büyüklük
Derinlik (km)
Yer
03/08/2014 22:22
40.5916
29.1678
4.0
10.17
YALOVA-TERMAL
08/08/2014 08:20
34.7556
24.9458
4.5
6.73
GIRIT AÇIKLARI
11/08/2014 18:48
36.4040
23.5980
4.1
36.90
EGE DENIZI
11/08/2014 22:23
40.3210
26.0166
4.1
8.76
ECEABAT AÇIKLARI
13/08/2014 09:42
36.9291
27.6508
4.1
14.88
GÖKOVA KÖRFEZI
13/08/2014 14:17
34.8731
28.4533
4.0
15.35
AKDENIZ-DOGU BASENI
14/08/2014 00:59
35.7485
27.3595
4.0
19.36
ONIKI ADALAR AÇIKLARI
14/08/2014 12:27
35.9066
28.1063
4.0
21.39
AKDENIZ-DOGU BASENI
15/08/2014 04:00
37.0000
27.3958
4.0
11.69
BODRUM AÇIKLARI
18/08/2014 02:32
33.0840
46.6340
6.1
34.70
IRAN
18/08/2014 05:25
32.7560
46.8420
5.7
12.90
IRAN
18/08/2014 11:23
32.7610
47.2890
4.8
15.00
IRAN
19/08/2014 21:32
32.8701
46.4655
5.2
2.00
IRAK
20/08/2014 10:14
32.7820
47.5390
5.4
34.70
IRAN
20/08/2014 19:03
32.7593
46.8223
4.2
7.00
IRAN
20/08/2014 22:45
32.7158
46.5630
4.3
7.00
IRAK
21/08/2014 20:37
35.5055
27.6283
4.6
4.74
AKDENIZ-DOGU BASENI
22/08/2014 04:22
40.0160
23.5580
4.2
36.10
EGE DENIZI
22/08/2014 04:27
40.0480
23.4980
4.9
30.00
EGE DENIZI
22/08/2014 17:46
35.2531
27.5105
4.3
18.30
AKDENIZ-DOGU BASENI
23/08/2014 20:05
34.1031
46.2576
5.0
7.06
IRAN
23/08/2014 22:31
32.5148
46.6446
4.3
7.00
IRAK
24/08/2014 02:44
32.6015
46.4716
5.1
7.00
IRAK
24/08/2014 13:06
35.4031
31.6171
4.0
12.99
AKDENIZ-DOGU BASENI
24/08/2014 19:43
37.6388
30.6285
4.8
7.06
BURDUR AGLASUN
27/08/2014 10:02
35.9743
40.6146
4.3
7.84
SURİYE
29/08/2014 03:45
36.8513
23.7948
5.5
46.09
EGE DENIZI
31/08/2014 14:44
34.0546
45.1848
4.6
6.42
IRAK
31/08/2014 15:08
36.7431
43.6975
4.1
102.37
IRAK
2. 04 AĞUSTOS 2014 YALOVA - TERMAL DEPREMİ Mw:4.0
04 Ağustos 2014 günü, saat 01:22 (TS) de Yalova ili Termal ilçesinde AFAD –TDVM (Türkiye
Deprem Veri Merkezi) ’nden alınan verilerle göre büyüklüğü Mw:4.0 olan 40.5916 K 29.1678
D koordinatlarında 10.17 km. derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin meydana
geldiği bölgeye en yakın yerleşim yerleri Yalova ili Çınarcık ve Merkezi ilçeleri olarak
belirlenmiştir. Söz konusu depremden önce 01/08/2014 tarihinden itibaren bölgede
büyüklükleri 1.0 ile 3.6 arasında değişen 24 adet deprem meydana gelmiş olup 4.0
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
2
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
büyüklüğündeki depremden sonra Ağustos ayı boyunca yine büyüklükleri 0.9 ile 2.8 arasında
değişen 40 adet artçı deprem meydana gelmiştir (Şekil 2.1).
Şekil 2.1 04 Ağustos 2014 Yalova Termal Depremi Mw:4.0
Yalova ili 1. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir (Şekil 2.2). Kuzey Anadolu Fay
Sistemi’nin Marmara’daki kuzey kolunun üzerindedir. Tarihsel dönemlerde yıkıcı depremlere
maruz kalan Yalova ilinde 1900 den günümüze 1963 M=6.3 Çınarcık, 1999 M= 7.4 İzmit ve
M=7.2 Düzce depremleri meydana gelmiştir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
3
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
Depremden sonra yapılan odak mekanizması çözümü normal faylanmaya işaret etmektedir
(Şekil 2.2).
Şekil 2.2 04 Ağustos 2014 Yalova - Termal Depremi (Mw:4.0) Odak Mekanizması Çözümü
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
4
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
TAHMİNİ SİSMİK ŞİDDET SONUÇLARI
04 Ağustos 2014 tarihli Mw:4.0 Yalova-Termal Depremi’nin tahmini sismik şiddet değeri
AFAD-RED Programı’na göre “V – Şiddetli Hissedilir” olarak hesaplanmıştır (Şekil 2.3).
Şekil 2.3 AFAD-RED Programı sonuçlarına göre Tahmini Sismik Şiddet haritası
İVME DEĞERLERİ
Yalova-Termal Depremi (Mw: 4.0), deprem dış merkezine 9-140 km uzaklıklardaki AFAD
Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı’na ait 45 farklı ivme-ölçer istasyonu tarafından
kaydedilmiştir (Şekil 1). Depreme ait pik ivme değerleri işlenmemiş ham veriler olup Tablo
2.1’de verilmiştir. Ölçülen en büyük ivme değeri Doğu-Batı yönünde Yalova-Soğucak istasyonu
(7710) (15.7 cm/sn2) tarafından kaydedilmiştir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
5
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
Şekil 2.4 04.Ağustos 2014 tarihinde meydana gelen Yalova-Termal Depremini (Mw: 4.0)
Kaydeden Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonlarının dağılımı
Tablo 2.1 04 Ağustos 2014 tarihinde meydana gelen Yalova-Termal Depremi’ni (Mw:4.0)
kayıt eden ivme istasyon bilgileri ve ivme değerleri tablosu
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Rakım
(m)
Cihaz
KG
DB
(gal)
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal)
(km)
(m/sn)
1
Yalova
CINARCIK
40.64
29.08
59.00
GMSplus
6.7
5.21
5.77
9
2
Yalova
SOGUCAK
40.59
29.27
219.00
GMSplus
8.27
15.7
5.15
9
358
3
Yalova
MERKEZ
40.66
29.25
2.00
GMSplus 15.16 10.08
8.49
10
196
4
Yalova
SUGOREN
40.56
29.31
343.00
GMSplus
3.59
4.19
2.93
12
375
5
Yalova
CIFTLIKKOY
40.66
29.33
12.00
GMSplus
9.51
8.4
4.13
15
6
Bursa
ORHANGAZI
40.49
29.30
120.00
GMSplus
6.63
4.79
2.63
16
7
Bursa
GEMLIK
40.43
29.17
2.00
GMSplus
5.77
4.69
2.74
19
229
8
Bursa
UMURBEY
40.41
29.18
194.00
GMSplus
5.66
2.97
3.04
21
366
9
Bursa
ORHANGAZI
40.42
29.29
132.00
GMSplus
4.46
2.56
1.93
22
348
10
Bursa
KURTUL
40.36
29.12
74.00
GMSplus
2.11
1.47
2.49
26
301
11
Yalova
ARMUTLU
40.51
28.83
6.00
GMSplus
1.72
1.14
0.98
30
12
Yalova
ALTINOVA
40.69
29.51
4.00
0.49
0.57
0.7
31
13
Kocaeli
GEBZE
40.79
29.45
198.00
GMSplus
CMG5TD
0.56
0.69
0.41
32
701
14
Bursa
DEMIRTAS
40.27
29.10
143.00
1.43
1.3
2.64
36
488
15
Kocaeli
DILOVASI
40.77
29.52
73.00
GMSplus
CMG5TD
0.91
1
0.42
36
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
6
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
Ağustos
İlçe
Rakım
(m)
Cihaz
KG
DB
(gal)
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal)
(km)
(m/sn)
16
Kocaeli
KARAMURSEL
40.68
29.59
30.00
CMG5TD
0.77
0.85
0.64
37
17
İstanbul
SULTANBEYLI
40.95
29.26
224.00
GMSplus
0.65
0.61
0.73
41
18
Bursa
OSMANGAZI
40.23
29.08
91.00
GMSplus
0.78
1.48
0.76
42
19
Bursa
NILUFER
40.23
28.98
119.00
GMSplus
0.24
0.21
0.23
44
20
İstanbul
FATIH
41.01
28.98
34.00
0.62
0.45
0.42
49
21
Bursa
IZNIK
40.43
29.72
95.00
0.82
1.34
0.51
50
251
22
Kocaeli
KORFEZ
40.78
29.73
33.00
0.29
0.38
0.25
52
300
23
Kocaeli
KORFEZ
40.74
29.78
7.00
GMSplus
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
0.42
0.3
0.27
54
24
İstanbul
K.CEKMECE
41.03
28.76
67.00
0.82
1.04
0.35
59
25
Kocaeli
IHSANIYE
40.72
29.85
0.4
0.51
0.2
59
26
Kocaeli
KOZLUK
40.76
29.90
0.17
0.29
0.23
65
27
Bursa
INEGOL
40.07
29.51
0.97
1.3
0.42
66
252
28
Kocaeli
KOZLUK
40.77
29.92
0.2
0.14
0.11
66
826
29
Kocaeli
MERKEZ
40.76
29.91
0.47
0.59
0.75
66
30
Kocaeli
KARABAS
40.76
29.93
0.16
0.17
0.18
67
305
31
Kocaeli
BASISKELE
40.68
29.97
0.18
0.19
0.14
68
770
32
Kocaeli
BASISKELE
40.67
29.97
0.46
0.64
0.55
68
289
33
Kocaeli
KOSEKOY
40.75
30.03
0.22
0.3
0.13
74
34
Bursa
KELES
39.92
29.23
1.11
0.61
0.49
76
35
Kocaeli
KARTEPE
40.72
30.08
GMSplus
CMG5.00
5TD
CMG3.00
5TD
CMG304.00
5TD
CMG77.00
5TD
CMG4.00
5TD
CMG12.00
5TD
CMG109.00
5TD
CMG177.00
5TD
CMG17.00
5TD
CMG1060.00
5TD
CMG57.00
5TD
0.99
0.8
0.32
78
36
Bursa
KARACABEY
40.21
28.36
59.00
0.25
0.25
0.27
80
37
Bursa
M.KEMALPASA
40.03
28.39
41.00
GMSplus
CMG5TD
0.45
0.4
0.28
91
38
Sakarya
SAPANCA
40.69
30.27
45.00
GMSplus
0.31
0.53
0.29
94
39
Sakarya
GEYVE
40.52
30.29
82.00
0.26
0.39
0.15
96
40
Sakarya
MERKEZ
40.74
30.38
46.00
GMSplus
CMG5TD
0.21
0.23
0.12
104
412
41
Tekirdağ M.EREGLISI
40.97
27.93
64.00
GMSplus
0.23
0.2
0.11
112
325
42
Balıkesir EDINCIK
40.34
27.86
174.00
GMSplus
0.26
0.28
0.2
114
330
43
Balıkesir SUSURLUK
39.92
28.16
53.00
GMSplus
0.53
0.38
0.18
114
44
Balıkesir ERDEK
40.41
27.79
21.00
0.17
0.28
0.12
119
45
Kütahya
39.34
29.25
853.00
GMSplus
CMG5TD
0.12
0.15
0.07
140
EMET
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
300
249
283
412
265
304
7
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
3. 25 AĞUSTOS 2014 BURDUR - AĞLASUN DEPREMİ Mw:4.8
25 Ağustos 2014 günü, saat 22:43 (TS)’de Ağlasun-BURDUR merkezli 37.6338 K – 30.6285
D koordinatlarında 7.06 km. derinlikte bir deprem meydana gelmiştir. AFAD-TDVM (Türkiye
Deprem Veri Merkezi)’nden alınan verilerle depremin büyüklüğü Mw:4.8 olarak hesaplanmıştır.
Bölgede Ağustos ayı boyunca büyüklükleri 1.1-3.8 arasında değişen büyüklüklerde 74 adet
artçı deprem kaydedilmiştir (Şekil 3.1). Deprem meydana geldiği Ağlasun ilçesi ve bu ilçeye
bağlı köyler de hissedilmiş olup bazı kerpiç binaların hasar gördüğüne dair bilgilere ulaşılmıştır.
Deprem herhangi bir can kaybına neden olmamıştır.
Şekil 3.1 25 Ağustos 2014 Burdur - Ağlasun Depremi (Mw:4.8)
Burdur il merkezi 1. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir (Şekil 3.2). Deprem üretme
potansiyeli yüksek Burdur Fay Zonu il için önemli olup 1914 M=7.0, 1971 M=6.2 bu fay
zonunun oluşturduğu hasar yapıcı depremlerdir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
8
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
Şekil 3.2 Burdur İli’nin Deprem Bölgeleri Haritası’ndaki konumu
TAHMİNİ SİSMİK ŞİDDET SONUÇLARI
25 Ağustos 2014 tarihli Mw:4.8 Burdur - Ağlasun Depremi’nin tahmini sismik şiddet değeri
AFAD-RED Programı’na göre “VI– Az Hasar Yapıcı” olarak hesaplanmıştır (Şekil 3.3).
Şekil 3.3 AFAD-RED Programı sonuçlarına göre Tahmini Sismik Şiddet haritası
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
9
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
İVME DEĞERLERİ
Burdur-Ağlasun Depremi (Mw : 4.8), deprem dış merkezine 17-264 km uzaklıklardaki AFAD
Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı’na ait 40 farklı ivme-ölçer istasyonu tarafından
kaydedilmiştir (Şekil 3.4). Depreme ait pik ivme değerleri işlenmemiş ham veriler olup Tablo
3.1’de verilmiştir. Ölçülen en büyük ivme değeri Doğu-Batı yönünde Isparta-Merkez istasyonu
(3202) (44.9 cm/sn2) tarafından kaydedilmiştir.
Şekil 3.4 24 Ağustos 2014 tarihinde meydana gelen Burdur-Ağlasun Depremini (Mw: 4.8)
Kaydeden Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonlarının dağılımı
Tablo 3.1 25 Ağustos 2014 tarihinde meydana gelen Burdur-Ağlasun Depremi’ni (Mw:4.8)
kayıt eden ivme istasyon bilgileri ve ivme değerleri tablosu
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Rakım
(m)
Cihaz
KG
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
DB Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal) (gal)
(km)
(m/sn)
1
Isparta
MERKEZ
37.78
30.57
992.00
CMG-5TD
38.2 44.9 35.61
17
2
Burdur
BUCAK
37.46
30.59
803.00
GMSplus
13.1 22.8 11.61
20
694
3
Burdur
MERKEZ
37.70
30.22
874.00
CMG-5TD
6.56 6.13
5.37
37
294
4
Isparta
SENIRKENT
38.10
30.56
970.00
GMSplus
3.5
3.61
52
445
5.58
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
10
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
Ağustos
İlçe
Rakım
(m)
Cihaz
KG
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
DB Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal) (gal)
(km)
(m/sn)
5
Afyon
DINAR
38.06
30.15
862.00
CMG-5TD
3.19
3.9
1.66
63
6
Antalya
KORKUTELI
37.00
30.35
1303.00
CMG-5TD
1.21 1.27
0.64
75
7
Antalya
MERKEZ
36.89
30.67
42.00
CMG-5TD
1.43 1.48
0.87
83
8
Burdur
TEFENNI
37.32
29.78
1153.00
CMG-5TD
1.13 1.42
0.87
83
367
9
Denizli
CARDAK
37.82
29.67
863.00
GMSplus
0.91 0.89
0.71
87
395
10
Antalya
SERIK
36.92
31.09
35.00
CMG-5TD
1.06 1.12
0.56
90
11
Afyon
SANDIKLI
38.44
30.25
1056.00
GMSplus
4.58 3.84
1.54
95
12
Afyon
SUHUT
38.53
30.54
1145.00
GMSplus
2.05 2.57
0.91
100
13
Konya
AKSEHIR
38.34
31.42
1020.00
GMSplus
0.98 1.23
0.41
104
14
Burdur
GOLHISAR
37.15
29.51
1000.00
GMSplus
0.67 0.74
0.31
113
15
Denizli
HONAZ
37.80
29.24
368.00
GMSplus
0.41 0.49
0.32
123
16
Denizli
CAMELI
37.07
29.35
1297.00
GMSplus
0.75 0.67
0.39
130
344
17
Denizli
MERKEZ
37.81
29.11
332.00
CMG-5TD
0.51 0.39
0.34
135
356
18
Denizli
MERKEZ_KINIKLI 37.74
29.10
482.00
CMG-5TD
0.13 0.17
0.09
135
19
Denizli
MERKEZ
37.77
29.08
395.00
GMSplus
0.46
0.5
0.31
137
20
Antalya
KUMLUCA
36.34
30.29
22.00
CMG-5TD
0.57
0.5
0.2
148
21
Denizli
SARAYKOY
37.93
28.92
157.00
GMSplus
0.55 0.52
0.36
153
232
22
Antalya
FINIKE
36.30
30.15
1.00
GMSplus
0.66 0.56
0.3
155
299
23
Denizli
BABADAG
37.81
28.86
689.00
CMG-5TD
0.13 0.13
0.13
157
24
Afyon
EMIRDAG
39.02
31.15
987.00
GMSplus
0.18 0.32
0.21
160
25
Konya
YUNAK
38.82
31.73
1144.00
GMSplus
0.18 0.35
0.14
162
26
Denizli
BULDAN
38.04
28.83
621.00
GMSplus
0.33 0.33
0.18
164
27
Konya
MERKEZ
37.90
32.52
1013.00
CMG-5TD
0.52 0.53
0.3
168
28
Aydın
BUHARKENT
37.97
28.75
212.00
GMSplus
0.24 0.22
0.19
169
29
Antalya
ALANYA
36.56
31.99
12.00
GMSplus
0.15 0.24
0.25
171
30
Antalya
KAS
36.20
29.65
25.00
CMG-5TD
0.22 0.19
0.15
183
31
Antalya
MAHMUTLAR
36.49
32.10
15.00
GMSplus
0.76 0.75
0.39
183
32
Kütahya
GEDIZ
38.99
29.40
735.00
CMG-5TD
0.32
0.4
0.44
184
343
33
Eskişehir
SEYITGAZI
39.45
30.70
999.00
GMSplus
0.12 0.17
0.08
201
407
34
Kütahya
SIMAV
39.09
28.98
828.00
GMSplus
0.21 0.25
0.17
215
259
35
Antalya
GAZIPASA
36.23
32.32
394.00
CMG-5TD
0.17 0.12
0.14
217
36
Kütahya
EMET
39.34
29.25
853.00
CMG-5TD
0.24
0.2
0.21
223
37
Konya
CIHANBEYLI
38.65
32.92
952.00
GMSplus
0.27 0.27
0.09
229
38
Karaman
ERMENEK
36.64
32.89
1285.00
GMSplus
0.22 0.28
0.13
230
39
Karaman
MERKEZ
37.17
33.23
1060.00
CMG-5TD
0.16 0.13
0.11
236
40
Mersin
ANAMUR
36.08
32.84
44.00
GMSplus
0.08 0.07
0.07
264
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
198
357
345
390
304
11
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
4. 2014 AĞUSTOS AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Ağustos ayı içerisinde Dünya’da büyüklüğü 5 ve üzeri olan toplam 123 deprem meydana
gelmiştir (Şekil 3.1). Bu depremlerden büyüklükleri 6 ve üzeri olanlar Tablo 3.1‘de verilmiştir.
Şekil 4.1 2014 Ağustos ayında Dünya'da meydana gelen M ≥ 5.0 olan depremlerin dağılımı
Tablo 4.1 2014 Ağustos ayında Dünya’da meydana gelen M ≥ 6.0 olan depremler (EMSC)
Tarih
Saat
Enlem
Boylam
03/08/2014
03/08/2014
03/08/2014
06/08/2014
10/08/2014
18/08/2014
23/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
08:30:14
00:26:42
00:22:03
11:45:24
03:43:16
02:32:05
22:32:22
23:21:44
10:20:44
27.26
1.05
0.85
-7.31
41.25
32.58
-32.64
-14.72
38.21
103.5
146.3
146.17
128.1
142.27
47.62
-71.34
-73.55
-122.32
Derinlik
Büyüklük
10
10
10
10
30
10
30
90
11
6.1
6.1
6.8
6.2
6
6.2
6.4
6.9
6.1
Yer
SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU RG, CHINA
FED. STATES OF MICRONESIA REGION
FED. STATES OF MICRONESIA REGION
KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
HOKKAIDO, JAPAN REGION
IRAN-IRAQ BORDER REGION
VALPARAISO, CHILE
CENTRAL PERU
SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
12
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
4.1. 03 AĞUSTOS 2014 YUNNAN - ÇİN DEPREMİ Mw:6.2
03 Ağustos 2014 günü saat 08:30 (UTC) ‘de Yunnan (Çin) da Mw:6.1 büyüklüğünde ve 10 km.
derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir (EMSC) (Şekil 4.1.1). Meydana gelen depremde en
az 367 kişi ölmüş ve 1300 kişi yaralanmıştır (BBC).
Şekil 4.1.1 03 Ağustos 2014 Yunnan - ÇİN Depremi (EMSC)
Deprem Çin’in Yunnan Eyaleti’ndeki Wenping’in kuzeybatısında, Avrasya plakası kabuğunda
yüzeye yakın doğrultu atımlı fayda meydana gelmiştir. Buradaki tektonizma Himalayaların da
yükselimine neden olan Avrasya ve Hindistan plakalarının çarpışma zonlarının etkisi altındadır.
Bu çarpışma Xiaojiang fay sistemi gibi sol yanal birçok kıta içi transform fayların da oluşmasına
sebep olmuştur. Depremin meydana geldiği bölgedeki lokal yerel deformasyon oranları yıllık
sol yanal kayma hızının 10 mm/yıl olduğunu göstermektedir (USGS).
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
13
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
4.2. 24 AĞUSTOS 2014 KALİFORNİYA - AMERİKA DEPREMİ Mw:6.0
24 Ağustos 2014 günü saat 10:20 (UTC) de Kaliforniya da büyüklüğü Mw:6.1 ve derinliği
11.0 km. olan bir deprem meydana gelmiştir (EMSC).
Şekil 4.2.1 24 Ağustos 2014 Kaliforniya Depremi Mw:6.0 (EMSC)
Deprem Pasifik ve Kuzey Amerika tektonik plakalarının arasındaki sınırı oluşturan 70 km
genişlikte San Andreas Fay sisteminin içinde meydana gelmiştir. Pasifik levhasının Kuzey
Amerika’ya göre kuzeybatıya hareketi fay boyunca sağ yanal bir harekete ve deformasyona
neden olmaktadır (USGS).
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
14
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
KAYNAKLAR
 Earthquake Research Department (ERD). http://www.deprem.gov.tr/
 European-Mediterranean Seismological Centre. http://www.emsc-csem.org
 Duman T.Y., Emre O., Olgun Ş. ve Özalp S., 2012, 1:250.000 ölçekli Türkiye Diri Fay
Haritası Serisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Ankara - Türkiye
http://www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=yeni_diri_fay_haritalari-goruntule
 TC. Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (DDA). http://www.deprem.gov.tr/
 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28918526
 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28918600

Tarihsel depremlerin kaynakları;
Kod
1
Kaynak
Shebalin,N.V., Karnik,V.,Hardzievski,D.(1974) Catalogue of Earthquakes UNESCO,Skopje,Yugoslavia
Maravelakis,M.J.(1941)Beitrage zur Kentnis der Erdbebengeschicte von Griechenland und den
Nachbarlandernauf Grund der Erinnerungen.Veröffentlichungen der Reichsanstalt für Erdbebenforschung
10
in jena
Pınar,N.,Lahn,E.(1952)Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu.T.C.Bayındırlık Bak.Yapı ve İmar İş.Reis.Y.Seri
11
6,Sayı 36
İncicyan,P.G.(1976)Onsekizinci Asırda İstanbul.İst.Fetih Cemiyeti Ens.Yayın No.43,Baha
12
Matbaası,İstanbul
Arıncı,R.(1945)Arzda ve Yurdumuzda Zelzele Bölgeleri.Çorumlu Mecmuası,Çorum Halkevi Yayını,Yıl
13
4,Sayı 29,Çorum
14
Yücel.E.(1971)İstanbul Depremleri Hayat Tarih Mecmuası,Sayı 6,Temmuz 1971,Cilt 2,S.58-63
15
Muralt Cronologie Byzantine.Prof.Dr.H.Soysal Arşivi,İstanbul
Andreasyan,H.(1970)Ermeni Kaynaklarından Derlenmiş Deprem Listesi.Yayımlanmamış, Prof.Dr.H.Soysal
16
Arşivi,İstanbul.
17
Naima Tarihi Cilt 4,S.17-289,Cilt5, S.145-267
18
Akyol ,İ.H.(1938)Erzincan Zelzelesi ve Son Feyezanlar.Ülkü Halkevleri Dergisi,Cilt 11,Sayı64,Haziran 1938
Ambraseys,N.N.(1975) Studies in Historical Seismicity and Tectonics.Geodynamics Today,Chap.2,The
19
Royal Soc.,London.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
15
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
Calvi,V.S.(1941)Erdbebenkatalog der Turkei und Einiger Benaehbarter Gebiete.Yayımlanmamış,Rapor
2
No.276,MTA Enstitüsü,1941,Ankara
Öcal,N.(1968) Türkiyenin Sismisitesi ve Zelzele Coğrafyası , 1850-1960 Yılları İçin Zelzele Katoloğu
20
Kandilli Rasathanesi Yayınları No:8, İstanbul
Andreasyan, H. (1973) xıv VE xv. Yüzyil Türk Tarihine ait Ufak Kronolojıler, Kolofanlar . İst. Üni. Ede. Fak.
21
Tarih Ens. Dergisi, Sayı 3, İstanbul
22
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitapları No:1101 , Varak 105/b , 72/b , İstanbul
Cezar, M. (1963) Türk Sanat Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri I. Güzel Sanatlar Akademisi, Türk Sanatı
23
Tarihi Enstitü Yayınları No:1, S:327-414
Kömürcüyan,E:Ç: (19529 XVII. Asırda İstanbul Tarihi İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Yayınları , No:506,
24
İstanbul
25
Coşar, Ö.S. (1979) Fransanın İzmir Dosyası 19 Aralık 1979 tarihli Yeni Asır Gazetesi , İzmir
26
H. Saadettin Tarihi Cilt II El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
27
Reşit Tarihi Cilt II s.122-213 El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
28
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 6-230 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
29
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 167-270 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
Ambraseys,N.N.(1965)The Seismic History of Cyprus.Revue de I'Union Inter.de Secours No.3,35-
3
48,Geneva
30
Mambury,E(1925)İstanbul Rehber-i Seyyahin.Tercüman Gazetesi Arşivi,İstanbul.
31
Zincirkıran,N.ve diğerleri(1968)Hürriyet Cep Ansiklopedisi.Hürriyet Gazetesi Yayınları,İstanbul.
32
Şemdanı Zade(1976)Fındıklı Süleyman Efendi Tarihiİst.Üni.Ede.Fak.Yayını No.2088,Cilt1,S.176
Verrolot,M.P.(1856)Compt-rondu.Tableau des tremblements de terre qui ont eulieu dans I'Empire Ottoman
33
en 1855.Ac de Sei.Paris,Tome 42,p.93-293
Gökmenzade Hacı Çelebi(Sayyid Hüseyin Rıfat)İşaretnuma(El Yazması),Cebeci Semt
34
Kütüph.No.1314,Ankara
Slaars M.B.F.(1932),Çev.Arapzade Cevdet İzmir Hakkında Tetkikat.İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri
35
Yayını ,Sayı6,Marifet Matbaası,İzmir.
36
Deprem Dosyası Cumhuriyet Gazetesi Arşivi, İstanbul.
37
İslam Ansiklopedisi(1966)No.53B,İstanbul Maddesi,S.1214-1239
Swiss Reinsurance Company(1978)Atlas on Seismicity and Volcanism.Swiss Reinsurance
38
Company,October 1977,Switzerland.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
16
AYLIK DEPREM RAPORU
Ağustos
Ambraseys,N.N.,Zatobek,A.,Taşdemiroğlu,M.,Aytun,A.(1968)The Mudurnu Valley Eathquake of 22 July
39
1967.Serial No.622/BMS. RD/AVS,Paris,June 1968,UNESCO.
Plassard-Kogoş(1968)Catalogue des Seismes Re cents a Liban.Ann.Memoires de I'Observ.de
4
Xsara.TomeIV,Cahier 1
40
Karnik,V.(1971) Seismicity of the Eurpean Area 2.D.Rediel Publishing Company /Dortrecht,Holland
Kondorskaya,N.V.,Shebalin,N.V.(1977)New Catalogue of strong Earthquakes on the Territory of USSR
5
from theAncientest times to 1975.Moscow
Collection Academique Tome VI de la Partie Etrangere et Premier Tome de la Physique Experimantale
6
Separee.
7
Broghton,T:R:S:(1938) An Economic survey of Ancient Roma.Vol.IV,The Johns Hopkins Press,Baltimore
Ergin,K.,Güçlü,U.,Uz,Z.(1967)Türkiye ve civarının Deprem Katoloğu.İ:T:Ü: Maden Fak.Arz Fiziği Ens.Yayın
8
No.24,İstanbul
Francis,I.(1947)Bizans Kaynaklarına göre Orta Şark'ta Vukubulan Zelzeleler İ.Ü.Ed.Fak.Coğ.Bl.Doktora
9
Tezi İ.Ü.Kitaplığı No.1420
A1 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belge düzeyi yüksek
A2 Kaynak sayısı üç'den az bilgi ve belge düzeyi yüksek
A3 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor.
B1 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belge düzeyi orta
B2 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor düzeyi orta
B3 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri yetersiz.
C1 Kaynak sayısı yetersiz.
C2 Bilgi ve belgeleri yetersiz.
C3 Hem kaynak sayısı ,hemde bilgi ve belgeleri yetersiz.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
17
Download

2014 Agustos