AYLIK DEPREM RAPORU
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
Haziran
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Haziran
İÇİNDEKİLER
1.
2014 HAZİRAN AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ .................................................. 1
2.
09 HAZİRAN 2014 İSKENDERUN KÖRFEZİ DEPREMİ MW:4.5 .................................................................... 3
3.
11 HAZİRAN 2014 AKDENİZ DOĞU BASENİ DEPREMİ MW:5.2 .................................................................. 7
4.
2014 HAZİRAN AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ .................................................. 10
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
i
AYLIK DEPREM RAPORU
Haziran
1. 2014 HAZİRAN AYINDA TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Haziran ayı içerisinde toplam 2689 adet deprem meydana gelmiştir (Şekil 1.1-1.2).
Haziran ayı içerisinde meydana gelen büyüklüğü 4 ve üzeri olan depremlerin listesi Tablo
1.1’de verilmiştir.
Şekil 1.1 2014 Haziran ayında Türkiye'de meydana gelen depremlerin dağılımı
Şekil 1.2 2014 Haziran ayında meydana gelen depremlerin Deprem Sayısı-Büyüklük Grafiği
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
1
AYLIK DEPREM RAPORU
Haziran
Tablo 1.1 2014 Haziran ayı içerisinde meydana gelen M≥ 4.0 olan depremler
Zaman (UTC)
Enlem(K)
Boylam(D)
Büyüklük
Derinlik (km)
Yer
01/06/2014 12:05
34.6540
24.6170
4.7
32.50
AKDENIZ-DOGU BASENI
02/06/2014 08:07
43.5090
45.2911
4.5
6.71
Russia
06/06/2014 12:21
39.2268
23.7748
4.2
6.89
EGE DENIZI
06/06/2014 17:10
39.8421
24.4770
4.4
34.78
EGE DENIZI
08/06/2014 15:10
38.3933
21.9835
4.1
2.24
Ionian Sea
09/06/2014 03:38
36.6125
36.0651
4.5
20.56
ISKENDERUN KÖRFEZI
11/06/2014 03:53
34.9001
28.3678
5.2
50.36
AKDENIZ-DOGU BASENI
11/06/2014 16:42
38.5696
43.1288
4.4
9.61
VAN GÖLÜ
13/06/2014 00:34
35.4378
27.0975
4.8
58.73
KARPATHOS ADASI
13/06/2014 16:00
38.6768
43.1676
4.0
7.34
VAN MERKEZ
15/06/2014 19:46
40.2260
25.1253
4.1
10.99
EGE DENIZI
19/06/2014 20:30
35.8063
32.1423
4.5
47.95
AKDENIZ-DOGU BASENI
20/06/2014 13:59
36.3646
28.5753
4.3
49.42
AKDENIZ-DOGU BASENI
23/06/2014 10:13
40.0000
36.3891
4.0
6.59
TOKAT MERKEZ
24/06/2014 19:39
43.6710
24.6380
4.0
86.80
BULGARISTAN
25/06/2014 09:21
38.4880
21.7280
4.1
44.10
YUNANISTAN
26/06/2014 16:22
39.6745
25.6480
4.1
11.59
EGE DENIZI
27/06/2014 16:14
38.2246
24.9995
4.6
4.27
EGE DENIZI
29/06/2014 11:19
35.1795
27.6946
4.2
10.86
AKDENIZ-DOGU BASENI
29/06/2014 17:26
41.8865
46.7108
5.0
6.97
Russia
30/06/2014 00:53
34.2676
25.7883
4.0
7.81
AKDENIZ-DOGU BASENI
30/06/2014 16:35
35.2775
33.7853
4.1
36.82
KIBRIS
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
2
AYLIK DEPREM RAPORU
Haziran
2. 09 HAZİRAN 2014 İSKENDERUN KÖRFEZİ DEPREMİ Mw:4.5
09 Haziran 2014 günü, saat 06:38 de 36.6125K – 36.0651D koordinatlarında 20.56 km.
derinlikte İskenderun Körfezi’nde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD –TDVM (Türkiye
Deprem Veri Merkezi)’nden alınan verilerle göre depremin büyüklüğü Mw=4.5 olarak
hesaplanmıştır. Depremin meydana geldiği bölgeye en yakın yerleşim yerleri Hatay’ın Dörtyol
ve İskenderun ilçeleri olarak belirlenmiştir. Depremin şiddeti 5 olarak ölçülmüştür. Depremin
ardından büyüklükleri 1.8, 2.0 ve 2.4 olan üç adet artçı deprem meydana gelmiştir (Şekil 2.1).
Şekil 2.1 09 Haziran 2014 İskenderun Körfezi Depremi (Mw:4.5)
Deprem Hatay İl merkezi ve ilçelerinde hissedilmiş olup herhangi bir hasar ve can kaybına
neden olmamıştır.
Hatay il merkezi 1. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir (Şekil 2.2). Doğu Anadolu ve
Ölüdeniz Fay Sistemleri’nin birleştiği bölgede yer alan Hatay’da tarihsel dönemde çok büyük
yıkıcı depremlerin meydana geldiği kayıtlara geçmiştir. Bölgeyi etkileyen son büyük depremler
1951 MS=5.8, 1952 MS=5.0 İskenderun Körfezi depremleri, 1997 Mw=5.7, Ms=5.5 Hatay
Samandağı depremleri, 2009 Mb=5.0 Hatay Yayladağı ve 2010 Ml=5.1 İskenderun Körfezi
depremi olarak verilebilir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
3
AYLIK DEPREM RAPORU
Haziran
Şekil 2.2 Hatay İli’nin Deprem Bölgeleri Haritası’ndaki konumu
İVME DEĞERLERİ
İskenderun Körfezi Depremi (Mw: 4.5), deprem dış merkezine 8-283 km uzaklıklardaki AFAD
Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem ağına ait 44 farklı ivme-ölçer istasyonu tarafından
kaydedilmiştir (Şekil 2.3).
Depreme ait pik ivme değerleri işlenmemiş ham veriler olup Tablo 2.1’de verilmiştir. Ölçülen
en büyük ivme değeri Kuzey-Güney yönünde İskenderun istasyonu (13,7 cm/sn2) tarafından
kaydedilmiştir
Tablo 2.1 09 Haziran 2014 tarihinde meydana gelen İskenderun Körfezi Depremi’ni (Mw:4.5)
kayıt eden ivme istasyon bilgileri ve ivme değerleri tablosu
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
İlçe
Rakım
(m)
1
Hatay
ISKENDERUN
36.59
36.15
1.00
2
Hatay
ISKENDERUN
36.58
36.15
2.00
Cihaz
KG
CMG5TD
CMG5TD
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
DB Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal) (gal)
(km)
(m/sn)
2.99 3.23
2.78
8
7.3
3.96
9
5.65
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
4
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
Haziran
İlçe
Rakım
(m)
3
Hatay
ISKENDERUN
36.57
36.15
6.00
4
Hatay
ISKENDERUN
36.58
36.17
5.00
5
Hatay
ISKENDERUN
36.58
36.18
10.00
6
Hatay
ISKENDERUN
36.55
36.16
180.00
7
Hatay
ISKENDERUN
36.62
36.21
33.00
8
Hatay
ISKENDERUN
36.66
36.22
5.00
9
Hatay
DORTYOL
36.83
36.20
10
Hatay
KIRIKHAN
36.50
11
Hatay
12
13
Cihaz
KG
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
CMG5TD
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
DB Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal) (gal)
(km)
(m/sn)
3.99 5.51
3.27
9
5.14 6.67
3.5
10
13.7 13.1
7.31
11
5.01 3.61
3.42
12
4.08 3.72
3.3
13
11.8 8.49
8.37
15
29.00
GMSplus 11.6 9.39
6.74
27
36.37
139.00
GMSplus 1.72 1.82
1.57
30
539
36.49
260.00
GMSplus 1.88 1.38
1.16
39
688
Hatay
HASSA_AKTEPE 36.69
AFET
KONUTLARI
36.24
36.13
156.00
GMSplus 1.88
1.7
1.19
42
Hatay
GUZELBURC
36.24
36.17
84.00
GMSplus 1.14
1.5
0.95
43
14
Hatay
36.22
36.14
123.00
GMSplus 3.38 3.13
1.48
44
15
Hatay
AKASYA MAH.
ESENTEPE
MAH.
36.21
36.14
121.00
GMSplus 4.39
3.1
1.86
45
16
Hatay
KANATLI MAH.
36.21
36.16
85.00
GMSplus 1.21 1.27
0.77
45
17
Hatay
ORHANLI MAH. 36.21
36.17
104.00
GMSplus 1.47 1.71
0.92
46
18
Hatay
36.19
36.13
106.00
GMSplus 1.36 1.58
0.78
47
19
Hatay
TURUNCLU
BAGRIYANIK
MAH
36.19
36.16
203.00
GMSplus 0.45 0.59
0.26
48
20
Osmaniye
MERKEZ
37.08
36.27
122.00
GMSplus 1.23 1.24
1.03
55
350
21
Hatay
ALTINOZU
36.12
36.25
269.00
GMSplus 2.17 2.31
1.24
58
344
22
Hatay
REYHANLI
36.24
36.57
170.00
GMSplus 1.17 1.59
1.09
61
23
G.Antep
ISLAHIYE
37.01
36.62
574.00
1.8
66
24
Adana
SEYHAN
37.04
35.32
76.00
GMSplus 4.55 3.45
CMG5TD
0.58 0.77
0.28
81
946
25
G.Antep
NURDAGI
37.18
36.73
538.00
GMSplus 0.94 1.33
0.52
87
599
26
K.Maraş
TURKOGLU
37.38
36.84
499.00
GMSplus 1.23 1.41
0.63
109
390
27
K.Maraş
ANDIRIN
37.57
36.36
965.00
0.44
110
611
28
G.Antep
MERKEZ
37.06
37.35
840.00
GMSplus 0.68 0.94
CMG5TD
1.27 1.34
0.57
124
758
29
K.Maraş
ADANA YOLU
37.54
36.92
466.00
GMSplus 2.12
2.3
0.64
127
30
K.Maraş
AFSAR
37.59
36.83
544.00
GMSplus 0.82 1.27
0.42
127
31
K.Maraş
37.39
37.14
581.00
GMSplus 0.81 0.91
0.42
128
32
K.Maraş
37.59
36.87
633.00
GMSplus 1.12 0.83
0.44
129
33
K.Maraş
37.57
36.93
523.00
GMSplus
0.8
1.27
0.54
131
34
K.Maraş
NARLI
HAYDARBEY
MAH.
BAHCELIEVLER
MAH.
BINEVLER
MAH.
37.60
36.87
831.00
GMSplus
1
1.05
0.63
131
35
K.Maraş
G.ANTEP YOLU
37.54
36.98
549.00
GMSplus 1.97 1.25
0.65
131
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
310
470
484
346
5
AYLIK DEPREM RAPORU
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem Boylam
İl
36
K.Maraş
37
Mersin
38
K.Maraş
39
Haziran
İlçe
NECIP FAZIL
MAH.
Rakım
(m)
37.59
36.90
698.00
36.78
34.60
4.00
37.59
36.93
655.00
K.Maraş
MERKEZ
GAZIPASA
MAH.
DOGUKENT
MAH.
37.58
36.98
635.00
40
Adıyaman
GOLBASI
37.79
37.65
41
Kayseri
SARIZ
38.48
36.50
42
KKTC
TUZLA
35.16
43
Sivas
GURUN
44
Karaman
ERMENEK
Cihaz
KG
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
DB Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal) (gal)
(km)
(m/sn)
GMSplus 0.82 0.95
CMG5TD
0.49 0.43
0.38
131
0.12
132
GMSplus 0.99
1.3
0.47
133
GMSplus 1.43 2.33
CMG1763.00
5TD
0.28 0.2
0.7
135
0.08
191
0.34
211
33.90
1595.00 GMSplus 0.46 0.36
CMG4.00
5TD
0.07 0.08
0.04
254
38.73
37.25
1360.00 GMSplus 0.17 0.22
0.08
257
36.64
32.89
1285.00 GMSplus 0.06 0.09
0.05
283
366
469
263
Şekil 2.3 09 Haziran 2014 tarihinde meydana gelen İskenderun Körfezi Depremini (Mw:4.5)
kaydeden Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt İstasyonları’nın dağılımı
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
6
AYLIK DEPREM RAPORU
Haziran
TAHMİNİ SİSMİK ŞİDDET SONUÇLARI
09 Haziran 2014 tarihli İskenderun Körfezi Depremi tahmini sismik şiddet dağılım haritası
Şekil 2.4’de gösterilmiştir.
Şekil 2.4 Tahmini Sismik Şiddet Haritası
3. 11 HAZİRAN 2014 AKDENİZ DOĞU BASENİ DEPREMİ Mw:5.2
11 Haziran 2014 günü, saat 06:53’de 34.69 K – 28.41 D koordinatlarında 25.48 km. derinlikte
Akdeniz Doğu Baseni Baseni merkezli bir deprem meydana gelmiştir (Şekil 3.1). AFAD-TDVM
(Türkiye Deprem Veri Merkezi)’nden alınan verilere göre depremin büyüklüğü Mw:5.2 olarak
hesaplanmıştır. Depremin meydana geldiği en yakın yerleşim yerleri Antalya’nın Kaş ilçesi ve
bu ilçeye bağlı köylerdir. Deprem Antalya yakın çevresinde hissedilmiş olup herhangi bir hasar
ve can kaybına neden olmamıştır.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
7
AYLIK DEPREM RAPORU
Haziran
Şekil 3.1 11 Haziran 2014 Akdeniz Doğu Baseni Depremi (Mw:5.2)
İVME DEĞERLERİ
Akdeniz Doğu Baseni Depremi (MW: 5.2), deprem dış merkezine 201-281 km uzaklıklardaki
AFAD Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem ağına ait 6 farklı ivme-ölçer istasyonu
tarafından kaydedilmiştir (Şekil 3.2). Depreme ait pik ivme değerleri işlenmemiş ham
veriler olup Tablo 3.1’de verilmiştir. Ölçülen en büyük ivme değeri Doğu-Batı yönünde
Fethiye istasyonu (2.82 cm/sn2) tarafından kaydedilmiştir.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
8
AYLIK DEPREM RAPORU
Haziran
Şekil 3.2 11 Haziran 2014 tarihinde meydana gelen Akdeniz Doğu Baseni Depremini
(Mw:5.2) kaydeden ulusal kuvvetli yer hareketi kayıt istasyonlarının dağılımı
Tablo 3.1 11 Haziran 2014 tarihinde meydana gelen Akdeniz Doğu Baseni Depremi’ni
(Mw:5.2) kayıt eden ivme istasyon bilgileri ve ivme değerleri tablosu
Ölçülen İvme
Değerleri (gal)
İstasyon
Sıra
No
Enlem
İl
Boylam
İlçe
Rakım
(m)
Cihaz
KG
1
Antalya
KAS
36.20
29.65
25.00
2
Muğla
FETHIYE
36.63
29.12
3.00
CMG5TD
CMG5TD
3
Muğla
DATCA
36.71
27.69
25.00
4
Antalya
FINIKE
36.30
30.15
1.00
5
Muğla
MARMARIS
36.84
28.24
6
Muğla
MERKEZ
37.21
28.36
İstasyonun İstasyonun
Deprem
Kayma
Merkez
Dalgası
Üssüne
Hızı
DB Düşey
Uzaklığı
VS30
(gal) (gal)
(km)
(m/sn)
0.53
0.38
0.3
201
2.79
2.82
1.09
224
GMSplus
0.66
0.5
0.29
234
GMSplus
CMG19.00
5TD
CMG638.00
5TD
0.7
0.69
0.36
237
299
1.8
1.21
0.81
239
393
0.86
0.72
0.29
281
466
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
248
9
AYLIK DEPREM RAPORU
Haziran
4. 2014 HAZİRAN AYINDA DÜNYA’DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ
2014 Haziran ayı içerisinde Dünya’da büyüklüğü 5 ve üzeri olan toplam 150 deprem meydana
gelmiştir (Şekil 3.1). Bu depremlerden büyüklükleri 6 ve üzeri olanlar Tablo 3.1‘de verilmiştir.
Şekil 4.1 2014 Haziran ayında Dünya'da meydana gelen M ≥ 5.0 olan depremlerin dağılımı
Tablo 4.1 2014 Haziran ayında Dünya’da meydana gelen M ≥ 6.0 olan depremler (EMSC)
Tarih
Saat
Enlem
Boylam
14/06/2014
19/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
24/06/2014
29/06/2014
29/06/2014
29/06/2014
29/06/2014
30/06/2014
11:11:01
10:17:59
21:11:40
20:53:09
20:06:20
19:21:50
19:19:18
03:15:40
17:15:10
15:52:25
07:52:55
05:56:30
19:55:33
-10.02
-13.56
52.01
51.85
-30.03
-30
-30.1
52.26
-15.05
-14.97
-55.59
24.39
28.39
91.02
166.86
178.48
178.76
-177.48
-177.33
-177.62
176.87
-175.5
-175.41
-28.64
142.64
138.9
Derinlik
10
60
100
106
20
30
26
30
10
10
10
34
523
Büyüklük
6.5
6.4
6
7.9
6.5
6.3
6.8
6.6
6.6
6.4
6.9
6.2
6.2
Yer
SOUTH INDIAN OCEAN
VANUATU
RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
TONGA
SAMOA ISLANDS REGION
SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
10
AYLIK DEPREM RAPORU
Haziran
KAYNAKLAR
 Earthquake Research Department (ERD). http://www.deprem.gov.tr/
 European-Mediterranean Seismological Centre. http://www.emsc-csem.org
 Duman T.Y., Emre O., Olgun Ş. ve Özalp S., 2012, 1:250.000 ölçekli Türkiye Diri Fay
Haritası Serisi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Ankara - Türkiye
http://www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=yeni_diri_fay_haritalari-goruntule
 TC. Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı (DDA). http://www.deprem.gov.tr/
 http://emsc-csem.org/
 http://earthquake.usgs.gov/
Tarihsel depremlerin kaynakları;
Kod
1
Kaynak
Shebalin,N.V., Karnik,V.,Hardzievski,D.(1974) Catalogue of Earthquakes UNESCO,Skopje,Yugoslavia
Maravelakis,M.J.(1941)Beitrage zur Kentnis der Erdbebengeschicte von Griechenland und den
Nachbarlandernauf Grund der Erinnerungen.Veröffentlichungen der Reichsanstalt für Erdbebenforschung
10
in jena
Pınar,N.,Lahn,E.(1952)Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu.T.C.Bayındırlık Bak.Yapı ve İmar İş.Reis.Y.Seri
11
6,Sayı 36
İncicyan,P.G.(1976)Onsekizinci Asırda İstanbul.İst.Fetih Cemiyeti Ens.Yayın No.43,Baha
12
Matbaası,İstanbul
Arıncı,R.(1945)Arzda ve Yurdumuzda Zelzele Bölgeleri.Çorumlu Mecmuası,Çorum Halkevi Yayını,Yıl
13
4,Sayı 29,Çorum
14
Yücel.E.(1971)İstanbul Depremleri Hayat Tarih Mecmuası,Sayı 6,Temmuz 1971,Cilt 2,S.58-63
15
Muralt Cronologie Byzantine.Prof.Dr.H.Soysal Arşivi,İstanbul
Andreasyan,H.(1970)Ermeni Kaynaklarından Derlenmiş Deprem Listesi.Yayımlanmamış, Prof.Dr.H.Soysal
16
Arşivi,İstanbul.
17
Naima Tarihi Cilt 4,S.17-289,Cilt5, S.145-267
18
Akyol ,İ.H.(1938)Erzincan Zelzelesi ve Son Feyezanlar.Ülkü Halkevleri Dergisi,Cilt 11,Sayı64,Haziran 1938
Ambraseys,N.N.(1975) Studies in Historical Seismicity and Tectonics.Geodynamics Today,Chap.2,The
19
Royal Soc.,London.
Calvi,V.S.(1941)Erdbebenkatalog der Turkei und Einiger Benaehbarter Gebiete.Yayımlanmamış,Rapor
2
No.276,MTA Enstitüsü,1941,Ankara
Öcal,N.(1968) Türkiyenin Sismisitesi ve Zelzele Coğrafyası , 1850-1960 Yılları İçin Zelzele Katoloğu
20
Kandilli Rasathanesi Yayınları No:8, İstanbul
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
11
AYLIK DEPREM RAPORU
Haziran
Andreasyan, H. (1973) xıv VE xv. Yüzyil Türk Tarihine ait Ufak Kronolojıler, Kolofanlar . İst. Üni. Ede. Fak.
21
Tarih Ens. Dergisi, Sayı 3, İstanbul
22
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitapları No:1101 , Varak 105/b , 72/b , İstanbul
Cezar, M. (1963) Türk Sanat Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri I. Güzel Sanatlar Akademisi, Türk Sanatı
23
Tarihi Enstitü Yayınları No:1, S:327-414
Kömürcüyan,E:Ç: (19529 XVII. Asırda İstanbul Tarihi İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Yayınları , No:506,
24
İstanbul
25
Coşar, Ö.S. (1979) Fransanın İzmir Dosyası 19 Aralık 1979 tarihli Yeni Asır Gazetesi , İzmir
26
H. Saadettin Tarihi Cilt II El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
27
Reşit Tarihi Cilt II s.122-213 El Yazması , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
28
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 6-230 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
29
İstanbul İl Yıllığı (1973) S. 167-270 , İstanbul Üni. Kütüphanesi, İstanbul
Ambraseys,N.N.(1965)The Seismic History of Cyprus.Revue de I'Union Inter.de Secours No.3,35-
3
48,Geneva
30
Mambury,E(1925)İstanbul Rehber-i Seyyahin.Tercüman Gazetesi Arşivi,İstanbul.
31
Zincirkıran,N.ve diğerleri(1968)Hürriyet Cep Ansiklopedisi.Hürriyet Gazetesi Yayınları,İstanbul.
32
Şemdanı Zade(1976)Fındıklı Süleyman Efendi Tarihiİst.Üni.Ede.Fak.Yayını No.2088,Cilt1,S.176
Verrolot,M.P.(1856)Compt-rondu.Tableau des tremblements de terre qui ont eulieu dans I'Empire Ottoman
33
en 1855.Ac de Sei.Paris,Tome 42,p.93-293
Gökmenzade Hacı Çelebi(Sayyid Hüseyin Rıfat)İşaretnuma(El Yazması),Cebeci Semt
34
Kütüph.No.1314,Ankara
Slaars M.B.F.(1932),Çev.Arapzade Cevdet İzmir Hakkında Tetkikat.İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri
35
Yayını ,Sayı6,Marifet Matbaası,İzmir.
36
Deprem Dosyası Cumhuriyet Gazetesi Arşivi, İstanbul.
37
İslam Ansiklopedisi(1966)No.53B,İstanbul Maddesi,S.1214-1239
Swiss Reinsurance Company(1978)Atlas on Seismicity and Volcanism.Swiss Reinsurance
38
Company,October 1977,Switzerland.
Ambraseys,N.N.,Zatobek,A.,Taşdemiroğlu,M.,Aytun,A.(1968)The Mudurnu Valley Eathquake of 22 July
39
1967.Serial No.622/BMS. RD/AVS,Paris,June 1968,UNESCO.
Plassard-Kogoş(1968)Catalogue des Seismes Re cents a Liban.Ann.Memoires de I'Observ.de
4
Xsara.TomeIV,Cahier 1
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
12
AYLIK DEPREM RAPORU
40
Haziran
Karnik,V.(1971) Seismicity of the Eurpean Area 2.D.Rediel Publishing Company /Dortrecht,Holland
Kondorskaya,N.V.,Shebalin,N.V.(1977)New Catalogue of strong Earthquakes on the Territory of USSR
5
from theAncientest times to 1975.Moscow
Collection Academique Tome VI de la Partie Etrangere et Premier Tome de la Physique Experimantale
6
Separee.
7
Broghton,T:R:S:(1938) An Economic survey of Ancient Roma.Vol.IV,The Johns Hopkins Press,Baltimore
Ergin,K.,Güçlü,U.,Uz,Z.(1967)Türkiye ve civarının Deprem Katoloğu.İ:T:Ü: Maden Fak.Arz Fiziği Ens.Yayın
8
No.24,İstanbul
Francis,I.(1947)Bizans Kaynaklarına göre Orta Şark'ta Vukubulan Zelzeleler İ.Ü.Ed.Fak.Coğ.Bl.Doktora
9
Tezi İ.Ü.Kitaplığı No.1420
A1 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belge düzeyi yüksek
A2 Kaynak sayısı üç'den az bilgi ve belge düzeyi yüksek
A3 Kaynak sayısı üç'den fazla bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor.
B1 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belge düzeyi orta
B2 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri geliştirilmeye gereksinim gösteriyor düzeyi orta
B3 Kaynak sayısı üç veya daha az,bilgi ve belgeleri yetersiz.
C1 Kaynak sayısı yetersiz.
C2 Bilgi ve belgeleri yetersiz.
C3 Hem kaynak sayısı ,hemde bilgi ve belgeleri yetersiz.
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
Tel : 0 312 287 36 48 Faks : 0 312 287 93 70 E-posta : [email protected]
13
Download

2014 Haziran