HİDROJEOLOJİ
1.Hafta
Neden Hidrojeoloji?
Hidrolojik Çevrim
Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT
[email protected]
Neden Hidrojeoloji?
• Artan nüfus ve küresel ısınma nedeni ile
tatlı su kaynakları tükenme tehditi altında
• Yerbilimi uygulamalarında yeraltısuyu
problemlerinin çözümü kritik önem taşıyor
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
1
Su İhtiyacı
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
2
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
Dersin Amacı ve Öğrenme Çıktıları
• Dersin amacı hidrolojik çevrim bileşenleri ve
yeraltısuyu genel özelliklerini tanıtmaktır.
• Öğrenme çıktıları,
Hidrolojik çevrim ve bileşenlerini bilir,
Yeraltısuyu akımının genel özelliklerini bilir,
Hidrojeolojik araştırma yöntemlerini tanır
Yerbilimleri içinde hidrojeolojinin yerini ve
önemini bilir
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
3
Ders İçeriği
Hafta
Teorik
Uygulama
26.09.2014
Neden Hidrojeoloji? Hidrolojik çevrim
xx
2
03.10.2014
Kurban Bayramı Tatil
Tatil
3
10.10.2014
Hidrolojik çevrimin bileşenlerinin ölçümü ve değerlendirilmesi
Drenaj alanının belirlenmesi
1
4
17.10.2014
Hidrolojik çevrimin bileşenlerinin ölçümü ve değerlendirilmesi
Alansal yağış
5
24.10.2014
Akifer özellikleri
Hidrolojik bütçe-Kümülatif Yağış
6
31.10.2014
Akifer özellikleri
Yeraltısuyu bütçesi
7
07.11.2014
Darcy yasası YAS akımının özellikleri
Yeraltısuyu seviye/yük haritası
8
14.11.2014
Ara Sınav
xx
9
21.11.2014
Akifer parametrelerinin belirlenmesi (kuyu hidroliği)
Thiem
10
28.11.2014
Bölgesel yeraltısuyu akımı ve akım ağları
Theis
11
05.12.2014
Hidrojeolojik araştırma teknikleri
Kaynak çekilme eğrisi-Tuzlu su
girişimi
12
12.12.2014
Su Kimyası-Kalitesi-Kirlenmesi
Su Kimyası
13
19.12.2014
Ara Sınav
xx
14
26.12.2014
Tekrar
Tekrar
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
Kaynaklar
• Ders Kitabı: “Uygulamalı Hidrojeoloji”,
C.W.Fetter (Çeviri: M.Afşin, K.Kayabalı), 6.
Basım, 2004, Gazi Kitabevi
• Uygulama notları
• Ders ve uygulama dökümanları ayrıca
verilecektir
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~nozyurt/ders.html
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
4
Uygulama Dersi
Derse gelirken;
• Haftaya ait dokümanların çıktısı alınacak
• Hesap makinası, cetvel, millimetrik kağıt,
şeffaf millimetrik kağıt, renkli kalem
bulundurulacak
• Önceki haftanın ödevi teslim edilmek
üzere getirilecek
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
Başarı Notu
Dönem içi uygulamaların başarı notuna katkı oranı
• Ara sınav (2 ara sınav) %40
• Ödev ve Kısa Sınavlar %20
• Genel Sınav %40
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
5
Derse Devam
HID 355 Hidrojeoloji zorunlu ve uygulamalı bir
derstir.
Derse devam, HÜ Önlisans, Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
22.Maddesine göre uygulanır.
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_lisans_20120
928_0934&filetype=html&submenuheader=3
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
Yeryüzünde Su Kaynakları
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
6
Hidrolojik Çevrim
http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleturkish.html
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
Drenaj Alanı
• Drenaj Alanı
• Su Toplama Havzası
http://techalive.mtu.edu/meec/demo/Watershed.html
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
7
Dr.N.Nur ÖZYURT 2014-2015
Güz Dönemi
8
Download

1.Hafta Ders Notu