Evrak Tarih ve Sayısı: 05/03/2014-7248
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sayı : 45234807-051.01-7248
Konu : "Gençlik ve Kültürel Mirasımız" Konulu Kongre
Hk.
*BD86634351*
05/03/2014
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle 1518 Mayıs 2014 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek olan "Gençlik ve Kültürel
Mirasımız" konulu Uluslararası kongre ile ilgili yazı örneği ekte gönderilmiştir.
Söz konusu kongreye katılmak isteyen öğrencilerin www.genclikvekulturelmirasimiz.org
adresinden başvuru yapabilecekleri hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Halil İbrahim GÖKCE
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EK :
1) Yazı (1 Sayfa)
DAĞITIM
Tüm Akademik Birimler
Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.mehmetakif.edu.tr/enVision/Dogrula/KR3YZL
İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR
Telefon:+90 248 213 43 52 Faks+90 248 213 43 51
e-Posta [email protected] Elektronik Ağ:http://sksdb.mehmetakif.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: İlkay Özen
Evrak Pin Kodu: 94402
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Gençlik ve Kültürel Mirasımız Konulu Kongre Hk.