2014-2015
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SPOR-SANATBİLİŞİM
KURSLARI
ÖZEL CUMHURİYET KOLEJİ KIŞ
SPOR OKULLARI
 SPORUN DERS BAŞARISINA ETKİLERİ
 ÖZEL CUMHURİYET KOLEJİ OLARAK NEDEN SPORA
ÖNEM VERİYORUZ?
 BASKETBOL
 VOLEYBOL
 FUTBOL
 BUZ PATENİ – BUZ HOKEYİ
 SATRANÇ
 ESKRİM
 YÜZME
 FİTNESS
SPORUN DERS BAŞARISINA ETKİLERİ
Günümüzde öğrencilerin ders başarısında nelerin etkili olduğu üstüne çok fazla çalışma yapılıyor. Ders
anlatımı, öğretmenin özellikleri ve stili, motivasyon, zeka, ders çalışma becerileri gibi etkenlerin önemli
olduğu vurgulanırken, başarıyı artırmaya yönelik uygulamalar da bu etkenleri iyileştirme üstüne
yoğunlaşıyor. Ancak bazı çalışmalar, fiziksel aktivitenin de akademik başarıda oldukça önemli olduğunu
gösteriyor.
Bu konuların doğrultusun da ülkemizde ve yurt dışında yapılan bir araştırmaya yer verdik:
Bu alandaki önemli araştırmaları inceleyen Singh ve araştırma ekibi, çoğunluğu Amerika’da
gerçekleştirilmiş ve 4 ile 18 yaş arası yaklaşık 12.000 çocuk ve gencin uzun süreli olarak incelendiği
çalışmalardan elde ettiği sonuçları paylaşıyor ve fiziksel aktivitenin öğrencilerin okul başarısını nasıl
etkilediğine bakıyor. Araştırmacılar incelemeleri sonunda fiziksel aktiviteyle akademik performans
arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Buna göre, fiziksel anlamda daha aktif olan öğrencilerin, akademik
başarıları da daha yüksek. Araştırmacılar, egzersizin beyne daha fazla kan ve oksijen gitmesini
sağladığını; endorfin artışı sağlayarak stresi azalttığını ve duyguları dengelediğini, böylelikle kişinin
bilişsel sisteminde gelişim sağlayabileceğini vurguluyor. Bu sonuçlar, eğitimde sadece akademik içerik
ve öğrenme üstünde değil, fiziksel aktivite gibi farklı alanların da başarıda rol oynayabileceğine dikkat
çekiyor.
Detay kaynak: Singh, A. ve ark. (2012). Physical Activity and Performance at School: A Systematic
Review of the Literature Including a Methodological Quality Assessment. Archives of Pediatrics and
Adolescent Medicine, 166.
ÜNİVERSİTE PUANINDA EK PUAN VE BURS
Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonaları,
olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az 17
ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda
yer alan okullar ve öğrencilere yönelik ek puan verilmekte, başarılı sonuçlar alan, milli takımda yer
alan öğrencilere özel üniversiteler burs imkanları sağlamaktadırlar.
CUMHURİYET KOLEJİ OLARAK NEDEN SPORA ÖNEM VERİYORUZ?
Büyük emekler vererek büyüttüğümüz çocuklarımıza nedense spor yapmaları konusunda pek cömert
davranmıyoruz. Hep istikballerini kurtarma yolunda çeşitli düşünceler içinde oluyoruz. Sporu
istikballerini engelleyecek bir unsur olarak görüyoruz. Aslında düşünülen doğru mu?
Spor büyüme çağında çocuklar için hem beden, sağlık ve fiziksel gelişim yönünden, hem iyi bir kişilik
oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir. Çocuk açısından spor fiziksel gelişimin yanı
sıra sosyal açıdan da önemlidir. Çocuk spor yoluyla, çevresini tanır, iletişim kurar, kendine olan
özgüveni artar, toplum içerisinde sahip olduğu yerini sağlamlaştırır. Psikolojik açıdan ise; kendini
kontrol etmeyi, konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya ilerlemeyi öğrenir. Spor
yapmayan, dengesiz beslenen çocukların sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri zordur. Birçok spor
dalında şampiyonlukların giderek daha küçük yaşta sporcular tarafından kazanıldığını unutmayalım.
Ergenlik yıllarında spor gençlerin temel gereksenmelerine doyum sağlayacak önemli bir etkinlik
alanıdır. Kendisini tanıma yolunda büyük istek duyduğu dönemlerdir. Bu dönemdeki hızlı bedensel,
ruhsal ve zihinsel değişimlere uyum sağlamakta güçlük çeker. Bir gruba ait olma duygusu çok
güçlüdür. Yoğun çelişki ve ikilemlerin yaşandığı bir dönemdir. Bunlar arasında, güven-güvensizlik, aşırı
hareket-aşırı durgunluk, başarı-başarısızlık, aşırı dikkat-aşırı dikkatsizlik gibi kavramlar sayılabilir.
Spor, bu dönem gençlerinin temel gereksinimlerine doyum sağlayacak önemli bir etkinlik alanıdır.
Kendisini, gücünü, yeteneklerini tanıyacak, sınayacak ve geliştirecektir. Yarışma, kazanma, kaybetme
gibi konularda baş etme yolları arayacaktır. Bir gruba ait olma ve paylaşma duygularını yaşayabileceği
sağlıklı bir ortam bulacak, sağlıklı özdeşim nesneleri bulma olasılığı artacaktır.
Özel Cumhuriyet Koleji olarak sporun faydasını yalnızca dersteki başarıyı artırmaktan ibaret olduğunu
varsaymanın da doğru olmadığını düşünmekteyiz. Çünkü; Yakın bir gelecekte toplumda sorumluluk
yüklenecek kişilerin yetiştirilmesinde, iyi alışkanlıklar edinmelerinde, birlikte yaşama duygusunun
gelişmesinde, erken yaşlardan itibaren spor yapılmasının da büyük önem taşıdığı inancındayız.
Nesillerin sağlıklı büyüyebilmesi için spor yapması bizim için önemlidir.
BASKETBOL (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise):
Çocukların ve gençlerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı
olur. Sağlığı koruma ve güçlendirme amacı taşıdığı gibi bedensel
enerjinin, duygusal gerilimin boşaltılmasına, kendine güven, hızlılık,
esneklik ve takım mantığına katkıda bulunur. Bu spor en komple
sporlardan biridir. Tartışılmaz avantajlarına rağmen öyle sanıldığı gibi
yalnızca uzun boylulara hitap eden bir spor değildir. Özel Cumhuriyet
Koleji öğrencileri neden sizlerde Potanın Perilerinden ya da 12 Dev
Adamlarından biri olmayasınız?
VOLEYBOL (İlkokul, Ortaokul, Lise):
Vücudun kontrolü ve fiziksel yeteneklerin gelişiminde, hareket
kabiliyetini anlama ve değerlendirmede, aktif yaşam stili
kazandırmada, entelektüel gelişime katkı sağlamada, kendine güven
geliştirmede, obeziteyi önlemede, bağışıklık sistemini güçlendirmede
sporun olumlu etkisi vardır. Takım sporları yaşamın bir benzeridir.
Voleybol sporu ise birlikte çalışmak, üretmek, rekabet, kazan
kaybetme, kurallarıyla yaşama gibi beceriler kazandırır.
FUTBOL (İlkokul, Ortaokul, Lise):
Futbola gönül veren öğrencilerimiz teorik ve saha içi eğitimler
sayesinde kendilerini geliştirme şansını bulurlar. Saha içinde kurulan
arkadaşlıklar saha dışında da devam edip yeni dostlukların kurulmasını
amaçlar. Kazanma ve kaybetme duygularının yaşandığı futbol
çalışmalarında öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin yanında kişisel ve
sosyal gelişimlerine destek olmak temel amacımızdır. Öğrencilerimiz
başarılı olduklarında coşkularını yaşamaya ve başkalarının başarılarını
da takdir etmeye teşvik edilirler.
BUZ PATENİ–BU HOKEYİ (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise)
Bedensel ve psikolojik gelişim sağlarken, analitik düşünme
yeteneklerini ve matematik becerilerini de geliştirmektedir Buz pateniBuz hokeyi dengeyi ve estetiği hedeflemiş olan toplu ve birey olarak
yapılabilen sporların başında gelmektedir. İnsan sağlığı için son derece
olumlu etkileri olan bu sporlar, vücut esnekliğini ve hareket
serbestliğinin gelişimini desteklerken özellikle çocuklarda postur
oluşumunda etkili olmaktadır. Vücudun sağlıklı duruşunu ifade eden
postur insan hayatında vücudun temel fonksiyonlarını sağlıklı olarak
gerçekleştirmesine de katkıda bulunmaktadır.
SATRANÇ(İlkokul-küçükler, Ortaokul-yıldızlar, Lise-gençler)
İlkokul düzeyinde satranç sporunun temel ilkeleri, oyun ortası ve sonu,
üstün durumdan faydalanma, saldırı ve savunma teknikleri üzerinde
çalışmalar yapılacak. Ortaokulda, küçükler grubunda hedeflenen
konularla beraber satrancın ana fikirleri en doğal şekilde anlatılacaktır.
Böylece çocuklarımız turnuva ortamında iyi mücadele eden, sportif
başarılara imza atan oyuncular olacaklardır. En büyük hedefimiz,
kupalar ve madalyalar kazanan, ülke reytingi (ukd) ve uluslararası
reytingi(elo) puanlarına sahip olmalarıdır.
ESKRİM (İlkokul-4. Sınıf, Ortaokul, Lise)
Kılıçla yapılan bir spordur. Epe, flöre, kılıç şeklinde üç türlü müsabaka
yapılır. Çabukluk ve refleks gelişiminde çok önemli bir branştır. Spor ve
centilmenliğin her zaman ön planda tutulduğu bir yaşam biçimidir.
Konsantrasyon, dikkat ve sabır gelişimine katkı sağlayan bir spordur.
YÜZME(Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise):
Yüzme sporu beden gelişiminin temel sporlarından biridir. Tüm vücut
kaslarının kullanıldığı sporlardandır. Su direncine karşı yapılan bir spor
olması nedeniyle kas kuvvetine ve genel dirence önemli katkılarda
bulunmaktadır. Birey olarak kendine güveni ve başarabileceklerini
önceden görmeyi sağlar. Düzenli çalışmalar yüzme sporunda nerelere
gelinebileceğini ve kişinin sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini ortaya
koyar. Yüzme sporu çok küçük yaşlarda başlanabilen ve çok ileri
yaşlara kadar sürdürülebilen, sağlıklı zamanlarda yapılabildiği gibi
sakatlık iyileşmelerine de katkısı olabilen temel spordur. Sağlık ve spor
kavramlarının yan yana olduğu bir spor branşıdır
FİTNESS(16 yaş ve üzeri herkes):
Fitness: Genellikle ülkemizde vücut geliştirme sporu ile karıştırılan
kelime anlamı tam olarak bilinmeyen bir spor dalıdır. Fitness’ın kelime
karşılığı sağlıklı olmak veya formda kalmaktır. Amacı da aynen kelime
anlamında belirttiğimiz gibi sağlıklı ve zinde olmak için belirli aletlerle
veya aletsiz olarak yapılan hareketleri düzenli bir şekilde yapmaktır.
Yağ oranı azalarak kasa dönüşür ve kaslar oldukça sıkı bir hal alır.
Vücudunuzda fiziksel ve ruhsal olarak gelişme sağlamak istiyorsanız
fitness tercih edilebilecek ve egzersizlere dikkat edildiğinde büyük
sonuçlar elde edeceğiniz bir spordur.16 yaşında bu spora
başlayabilirsiniz. Bu sporun vücut geliştirmeden iki farkı bulunur:
Öncelikle gelişmek için değil sağlık için yapılır.
ÖZEL CUMHURİYET KOLEJLERİNDE MÜZİĞE BAKIŞ
MÜZİK EĞİTİMİNİN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
MÜZİK NEDİR?
Müziğin temel eğitimindeki ilk amacı, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik
imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir.
MÜZİKTE İŞLEV NEDİR?
Müziğin işlevleri, özü bakımından estetik temelli olup, bireysel, toplumsal, kültürel, ekonomik,
eğitimsel nitelikler taşır. İşlevlerinin insan yaşamındaki yeri ve önemi nedeniyledir ki, müzik, insanlık
tarihinin en eski çağlarından beri, hem çok etkili bir eğitim aracı, hem de çok önemli bir eğitim
alanıdır.
Müziğin temel eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik
imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir.
Müziği seven çocuk insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği
kazanır. Eflatun’un da dediği gibi, estetik eğitim, ahlak eğitimini de etkiler.” W. Shakespare’nin
Venedik Taciri adlı oyununda “Kendinde müzik olmayan, seslerin tatlı ahenginden heyecan
duymayan insan, hinlik ve hırsızlık için yaratılmıştır. Onun ruhu geceden daha karanlık,
tutkuları cehennemden daha karadır” Böyle bir insana güvenmeyiniz!” diyen sözlerinden de
yola çıkarak, insan ruhunun güzelliklerini yüceltebileceğini vurgulamak gerekir. Müzik bir güzellik ve
eğitim aracıdır; insanı yumuşatarak geliştirir.
Sanat,“yeterli ve amacına uygun müzik eğitimi almış bireylerden oluşan, sanat kültürü almış
aydınlara sahip” toplumlarda rahat soluk alır ve gelişebilir. Avrupa’da müzik sanatı son yüzyılındaki
büyük gelişimini geniş ölçüde, okul müzik eğitimi ve öğretimine borçludur.
ÖZEL CUMHURİYET KOLEJİNDE MÜZİĞE BAKIŞ AÇISI
Amaç her çocuğun , kültürel ve sosyal alanlarda gelişimini sağlamak, çocuğun çalmak istediği
enstrümanı öğrenebileceği imkanlar yaratmak.
Özel Cumhuriyet kolejinde müzik işleyişi
Öğrencilerimizi, yeteneklerine göre sınıflandırılıp ,belirlendikten sonra okulumuzda açılan müzik
kulüpleri (piyano,keman ,gitar, yan flüt, bağlama , bateri )gibi branşlarda donanımlı öğretmen
kadromuzla eğitim verilmektedir. Çaldığı Enstrümanında kendini daha fazla geliştirmek isteyen
öğrencilerimiz ise, hafta sonu açılan” Enstrüman “ kurslarında kendilerini geliştirebilmektedir.
Temel
müzik eğitimi nedir?
Öğrencinin ders saatleri içerisinde almış olduğu
temel
müzik
eğitimidir.Bizler, birer birey olarak, Çocuklarımızın bu Enstrümanlardan her hangi birini çalmayı
öğrendiğinde neler kazandığını bilmemizdir.











Koro eğitiminin amacı nedir?
Toplu halde şarkı söyleyerek, toplum önünde kendine olan özgüveninin sergilenmesi.
Blokflüt eğitimi ve çeşitleri (soprano ,alto, picola)
Öğrencinin kulak , ritim , nefes ve parmak gelişimlerinin tamamlanmasının sağlanması.
Piyano eğitimi
Tuşlu bir müzik aleti olan piyano ( parmak , ritim , kulak ,dikkat) gelişiminin artması.
Gitar eğitimi
Telli bir müzik aleti olan Gitar (parmak, ritim ,kulak , dikkat) gelişimlerinin artması.
Keman eğitimi
Yaylı bir müzik aleti olan Keman
(parmak, kulak ,ritim dikkat) duygusunun gelişmesi .
Bateri eğitimi
Vurmalı bir müzik aleti olan Bateri ( ritim duygusu, enerji dağılımı, dikkat ,kas gelişimi )
üzerinde etkin bir rol oynar.
Verilen müzik eğitimi, (kulüp ve kurslar) öğrencilerimizin sanatsal açıdan kendilerini
geliştirmeleri ve bu doğrultuda , müziksel açıdan kendilerini ifade etmelerini sağlamaktadır.
Okulumuz’da yapılan etkinliklerde rol alması, kendilerini geliştirdikleri her alanda farklı bir renk
sergilemeleri ise bu açıdan gurur vermektedir. Özel Cumhuriyet Koleji bu gibi faaliyetlerin
artması için öncü olmaktan kaçınmayacak aksine öğrencilerimizin başarılarını destekleyerek devam
ettirecektir.

Keman
Blok Flüt
Bağlama
Yan Flüt
Gitar
Piyano
WEB TASARIMININ İŞ YAŞAMINA ETKİSİ
Kurumsal kimliğin en önemli yapı
taşlarından biridir Web Tasarımı. Artık
günümüzün değişmez pazarlama
faaliyetlerinden birisi olarak gösterilen
dijital pazarlama faaliyetlerini aktif olarak
kullanmak gerekmektedir. Dünya
üzerinde internet kullanımına
baktığımızda neredeyse iki kişiden birisi
interneti aktif olarak kullanmakta
olduğunu görmekteyiz. Özellikle Facebook
kullanıcı sayısı Türkiye üzerinde %80
civarındadır. Dijital pazarlama
faaliyetlerinde web tasarım ile sosyal
medya değişmez bir ikili olmuştur.
İnternet insan hayatında önemli bir konumdadır. Birçok iş artık internet üzerinden kolaylıkla
halledilebilmektedir. Bu durumun en büyük faydası zamandan tasarruf etmektir. Yapılan birçok iş
için gereken vakit ve çaba, internet üzerinden yapıldığı zaman hiçbir kayıp yaşatmaz. İnternet
üzerinde görülen web sitelerinin bir de teknik boyutları vardır.
Web tabanlı yazılımlar neden önemlidir diye düşünecek olduğumuzda sağlanan birçok yarar ile karşı
karşıya kalıyoruz. Örneğin web tabanlı bir yazılım için bilgisayarımıza bir CD takmamıza gerek
kalmıyor. Yani yükleme derdini bir kenara bırakıyoruz. Aynı zamanda sürekli güncellenen
uygulamaların peşine düşmemize de gerek kalmıyor. Maliyetten de fazlasıyla kâr ediliyor. Kısa
sürelerde büyük iletişimler gerçekleşiyor. Artık herkes internet üzerinden istediği faaliyeti kolaylıkla
gerçekleştirebiliyor
Detay Kaynak: Webizasyon, Web Yazılım Ve Özel Web Projeleri, Web Tasarım Hizmeti ile Dünyalara
Açılabilirsiniz, (2014)
CUMHURİYET KOLEJİ OLARAK NEDEN WEB TASARIMINA ÖNEM VERİYORUZ?
Büyük emekler verip büyüttüğümüz
çocuklarımıza başarılı, bilinçli, teknolojiyi
takip eden, günü takip eden bireyler haline
getirmek. Bunun içinde teknolojiyi
kullandırmanın yanında kendi öz
düşüncelerine uygun üretimler yapmalarını
sağlıyoruz.
Bizim amacımız öğrencilerimizin geleceklerini şekillendirecek adımı erkenden atmalarını
sağlamak. Sunuş olduğumuz bu seçenekler ile iş yaşamlarına yönelik seçimlerini bilinçli
yapmalarını sağlamak.
NEDEN HTML?
Html çünkü HTML günümüzde hayatımızın
vazgeçilmezi olan internetin başlıca
temelini oluşturmuştur. HTML bir
programlama dili olarak tanımlanamaz.
Html il kendi başına çalışabilen programlar
da yazılamaz. Ancak bu dili yorumlayabilen
programlar aracılığıyla çalışabilen
programlar yazılabilir
Programlama dili denilememesinin nedeni tam olarak budur. Temel gereği yazı, görüntü, video
gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz
konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli
kuralları belirlemektir.
NEDEN PHOTOSHOP?
Adobe Photoshop, piksel tabanlı görüntü, resim ve
fotoğraf düzenlemede bir tek biçim olan, Adobe
Systems'in sayısal fotoğraf
işleme yazılımıdır. Vektörel işlemlerde ve yazı işleme
konusunda da bazı yetenekleri olmakla beraber, pazar
lideri olmasını sağlayan özelliği bit resim işleme işlevini
de taşıyan Photoshop; kuşkusuz bilgisayar dünyasının
en kuvvetli yazılımlarındandır.
Web tasarımında Photoshop’un yerine bakacak
olursak. Photoshop, web sayfasının HTML’den
önceki tasarımın oluşturulduğu kısımdır. Yani Bir
sayfa nasıl olacak ise bu yazılımda oluşturulur
daha sonrasında html kodlara dönüştürülür.
Bizim amacımız öğrencilerimizin gelecekte başarılı
çalışmalar ortaya çıkarmaları için gerekli alt
yapıyı, temeli oluşturmayı planlıyoruz.
Download

2014-2015 eğitim öğretim yılı