ESKİŞEHİRSPOR 2014-2015 SEZONU TAHMİNİ BÜTÇESİ
A.BRÜT SATIŞLAR
90.530.000,00
1- Bilet Satış Gelirleri
3.870.000,00
1.a- Ulusal Müsabakalar Sezon Kombine Bilet Satış Geliri
1.900.000,00
1.b- Ulusal Müsabakalar Maç Günü Bilet Satış Geliri
1.400.000,00
1.c- UEFA Kulüp Müsabakaları Bilet Satış Geliri
270.000,00
1.d- Şampiyonlar Ligi Bilet Satış Geliri
0,00
1.e- Türkiye Kupası Bilet Satış Geliri
300.000,00
1.f- Diğer Bilet Satış Geliri
0,00
2.Reklam Gelirleri
16.000.000,00
2.a - Stat Reklam Geliri
4.000.000,00
2.b- Forma Reklam Geliri
4.000.000,00
2.c- İsim Hakkı Geliri
6.000.000,00
2.d- Sporsonluk Geliri
2.000.000,00
2.e- Diğer Reklam Geliri
3. Yayın Hakkı Gelirleri
45.300.000,00
3.a- Ulusal Müsabakalar TV Yayın Geliri
42.500.000,00
3.b- UEFA Kulüp Müsabakaları TV Yayın Geliri
300.000,00
3.c- Şampiyonlar Ligi TV Yayın Geliri
3.d- Türkiye Kupası TV Yayın Geliri
2.500.000,00
3.e- Diğer Yayın Geliri
4.Katılım Gelirleri
1.100.000,00
4.a- Şampiyonlar Ligi Katılım Geliri
4.b- UEFA Kulüp Müsabakaları Katılım Geliri
4.c- Türkiye Kupası Katılım Geliri
800.000,00
4.d- Diğer Müsabakalar-Turnuvalar Katılım Geliri
300.000,00
5.Transfer Gelirleri
20.000.000,00
5.a- Kulüplerden Transfer-Bonservis Geliri
17.000.000,00
5.b- Oyuncu Transfer Geliri
3.000.000,00
5.c- Diğer Oyuncu Transfer Geliri
6.Ürün Satışları Ve İkramiye Gelirleri
1.700.000,00
6.a- Uluslararası Müsabakalardan İkramiye Geliri
6.b- UEFA Müsabakalarından İkramiye Geliri
1.200.000,00
6.c- Piyango
6.d- Ürün Satışları Bayrak-Forma -Eşofman
500.000,00
6.e- Yiyecek İçecek Satışları
6.f- Diğer Bölünmemiş Ticari Gelirler
7.Bağış ve Yardımlar
1.400.000,00
7.a- Bağış ve Yardımlar - Ulusal Futbol Kurumlarından
400.000,00
7.b- Devlet veya Belediye Kurumları Bağış ve Yardımları
300.000,00
7.c- UEFA Dayanışma Ödemeleri
7.d- Kulüp Sahibi Bağışları
7.e-Tüzel veya Diğer Kişiler Bağışları
500.000,00
7.f- Mali Gelir (Maliyet Dışı)
7.g- Mülkiyet veya Futbol Dışı Gelir
7.h- İstinai Gelirler
200.000,00
7.ı- Diğer Bağışlar (gelir tipinin cironun % 5 inden büyük olduğu durumlar)
7.j- Bütün/Diğer Bölünmemiş Gelirler
8.Diğer Futbol Gelirleri
8.a- Üye Aidatları
8.b- Kira Gelirleri
8.c- Otopark Gelirleri
8.d- Danışmanlık Gelirleri
8.e- Spor Okulları Gelirleri
8.f- Kurs Gelirleri
8.g- Kamp Gelirleri
8.h- Diğer Gelirler
B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER(-)
1- Satıştan İadeler (-)
2- Satış İskontoları (-)
3- Diğer İndirimler (-)
C-NET SATIŞLAR
D- SATIŞLARIN MALİYETİ
1- Satılan Mamul Maliyeti (-)
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4- Diğer Satışların Maliyet (-)
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)
1- Personel Giderleri
1.a- Ücretler Ve Maaşlar (Oyuncular)
1.b- Ücretler ve Maaşlar (Teknik Kadro)
1.c- Ücretler ve Maaşlar (Diğer Çalışanlar)
2- Muhtasar Vergiler
2.a- Muhtasar Vergiler (Oyuncular)
2.b- Muhtasar Vergiler (Teknik Kadro)
2.c- Muhtasar Vergiler ( Diğer Çalışanlar)
3- Ödenen SGK Primleri
3.a- Ödenen SGK Primleri( Oyuncular)
3.b- Ödenen SGK Primleri (Teknik Kadro)
3.c- Ödenen SGK Primleri (Diğer Çalışanlar)
4- Amortisman Ve İptaller
4.a- Amortismanlar Ve İptaller (Oyuncular)
4.b- Diğer Amortisman Giderleri
5- Transfer Giderleri
5.a- Oyuncu Transfer (Bonservis) Giderleri
5.b- Oyuncu Transfer Taksitleri
5.c- Oyuncu Kiralama Giderleri
5.d- Transfer Komisyon giderleri
5.e- Futbolcu araştırma Giderleri
5.f- Diğer Oyuncu Transfer Giderleri
6- Diğer Faaliyet Giderleri
6.a- Spor Malzemesi Giderleri
6.b- Müsabaka Giderleri
6.c- Seyahat Giderleri
6.d- Kamp Giderleri
6.e- Altyapı Giderleri
6.f- Temsil ve Ağırlama Giderleri
6.g- Elektrik Ve Su Giderleri
1.160.000,00
1.100.000,00
60.000,00
0,00
90.530.000,00
0,00
68.775.000,00
53.100.000,00
45.000.000,00
5.500.000,00
2.600.000,00
900.000,00
240.000,00
90.000,00
570.000,00
1.870.000,00
1.100.000,00
360.000,00
410.000,00
5.610.000,00
3.500.000,00
700.000,00
1.300.000,00
110.000,00
7.295.000,00
350.000,00
1.100.000,00
2.150.000,00
200.000,00
280.000,00
70.000,00
110.000,00
6.h- Stad Giderleri
6.ı- Tesis Giderleri
6.k- Lisans Giderleri
6.l- FİFA UEFA Aidat Ve Ceza Giderleri
6.m- Demirbaş Bakım Onarım giderleri
6.n- Büro Malzeme Giderleri
6.o- Taşıt Giderleri
6.p- Futbolcu Sağlık Giderleri
6.r- Konut Giderleri
6.s-İaşe Giderleri
6.t- Yatırım İnşaat Giderleri
6.u- Sair Giderler
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAAL GELİR VE KARLAR
1- İştiraklerden temettü Gelirleri
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3- Faiz ve Diğer Temattü gelirleri
4- Kur Farkı Gelirleri
5- Komisyon Gelirleri
6- Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları
8- Borsa Değer Artış ve Karlar
9- Faaliyetler İlgili Diğer Gelirler ve Karlar
G- DİĞER FAAL GİDER VE ZARARLAR (-)
1- Komisyon gelirleri
2- Karşılık Giderleri
3- Menkul Kıymet Satış Zararları
4- Kambiyo Zararları
5- Reeskont Faiz Giderleri
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
FAALİYET KARI veya ZARARI
I- OLAĞANÜSTÜ GELİR VE KARLAR
1- Konusu Kalmayan Karşılıklar
2- Önceki dönem Gelir Karlar Diğer Olağan Gelirler ve Karlar
3- Diğer Olağan Üstü Gelirler ve Karlar
İ- OLAĞANÜSTÜ GİD VE ZARARLAR(-)
1- Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları
2- Önceki dönem Gider ve Zararları
3- Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar
DÖNEM KARI veya ZARARI
K- ÖD.VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.
NET DÖNEM KARI veya ZARARI
500.000,00
1.700.000,00
100.000,00
85.000,00
650.000,00
21.755.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
20.255.000,00
0,00
0,00
20.255.000,00
0,00
20.255.000,00
Download

2014/2015 Tahmini Bütçe