SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR
YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ
SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER
ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA’LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK SİGORTASI KARTI VEYA TCKN BİLGİSİ İÇEREN KİMLİK
BELGESİ İLE ) KURUMDA GÖRECEĞİ TEDAVİYE AİT HASTA BİLGİ FORMU VE TETKİK İSTEM BELGESİ İLE PROVİZYON SİSTEMİNE GEREKLİ BİLGİLERİ GİRİLEREK
PROVİZYON TALEBİNDE BULUNULUR.
PROVİZYON SİSTEMİ, POLİÇE ÖZEL VE GENEL ŞARTLARI , İSTİNAİ DURUMLARI KONTROL EDEREK SÖZ KONUSU TEDAVİNİN ANADOLU SİGORTA TARAFINDAN
KARŞILANMA DURUMUNU BİLDİRİR. KURUM YETKİLİSİ İŞLEM İLE ÖZET BİLGİ VE İBRANAMEYİ SİGORTALIYA SUNAR VE İMZALANMASI İSTENİR.
PROVİZYON DEĞERLENDİRME SONUCU
ONAY
SİSTEMDEN ALINAN PROVİZYON İBRANAMESİ,
ANADOLU SİGORTA TARAFINDAN ÖDENEN TUTARI,
KATILIM PAYINI İÇEREN İBRANAMEYİ GÖREREK
SİGORTALIMIZ TARAFINDAN GEREKLİ KATILIM PAYI
ÖDENEREK İŞLEM SONUÇLANDIRILIR.
RET
POLİÇE TEMİNATLARI KAPSAMINDA OLMAYAN
GİDERLER VEYA TEMİNAT LİMİTLERİ DIŞINDA KALAN
HARCAMALARA İLİŞKİN KARŞILANMAYAN GİDERLER,
ANLAŞMALI KURUM İLE ŞİRKETİMİZ ARASINDA
BULUNAN FİAT PROTOKOLÜ (İNDİRİMLİ) ÜZERİNDEN
SİGORTALIMIZA FATURA EDİLMESİ SAĞLANIR.
YATIŞLI TEDAVİ SÜRECİ
SİGORTALI ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN KURUMA GİDER
CERRAHİ MÜDAHALE VEYA MEDİKAL TEDAVİ GEREKTİREN DURUMLARDA, HEKİM TARAFINDAN DOLDURULAN FORM İMZALANDIKTAN SONRA KURUM
YETKİLİSİ ANADOLU SİGORTA’YA FAKS VEYA E-POSTA KANALI İLE YAZILI OLARAK BAŞVURUSUNDA BULUNUR.
KURUM YETKİLİSİ GÖNDERDİĞİ FORMU TAKİP ETMEK ÜZERE ANADOLU SİGORTA’NIN WEB SİTESİNDEKİ PROVİZYON SAYFASINDAN SÜRECİ TAKİP EDER
BİLGİLENDİRME MESAJLARINI ALABİLİR; KARAR SONUCUNU GÖRÜNTÜLEYEBİLİR. İHTİYAÇ HALİNDE İSE 0850 744 04 44 NUMARALI PROVİZYON HATTINDAN
PROVİZYON MERKEZİNE ULAŞARAK DETAYLI BİLGİ ALABİLİR
TABURCU (ÇIKIŞ) İŞLEMLERİ
TABURCU AŞAMASINDA SİGORTALIMIZIN ANLAŞMALI KURUM TARAFINDAN HAZIRLANAN PROFORMA FATURA VE EKİNDEKİ BELGELERİ YAZILI OLARAK
PROVİZYON MERKEZİNE ULAŞTIRILIR. PROVİZYON SİSTEMİNDEN TABURCULUK SÜRECİ HAKKINDA ANLIK BİLGİ SORGULANABİLMEKTEDİR.
VERİLEN PROVİZYON İLE UYGULANAN TEDAVİNİN UYUMU PROFORMA FATURA İLE KARŞILAŞTIRILARAK, NİHAİ RAKAMSAL ONAY VERİLİR.
ONAY BİLGİSİ VEYA EK BİLGİ İSTENMESİ DURUMU MEVCUT İSE PROVİZYON SİSTEMİNDEN ANLAŞMALI KURUMA BİLDİRİM YAPILIR. TEMİNAT LİMİTLERİ
DAHİLİNDE YA DA POLİÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ TUTARLAR (ÖZEL HARCAMALAR VB) İLE ŞİRKETİMİZİN KARŞILADIĞI TUTAR İBRANMEDE BELİRTİLEREK
ANLAŞMALI KURUMA BİLDİRİM YAPILIR.
Sağlık Anlaşmasız Kurum Tazminat Hasar Süreci
Sigortalılarımızın anlaşmalı olmayan sağlık kuruluşlarında kendileri tarafından
ödenen tedavi giderlerine ait faturalar sağlık sigortası poliçelerinden tazmin edilmek
üzere Şirketimize ulaştırılır.
Tazminatın değerlendirilebilmesi için fatura ekine gereken evrak eklenmelidir.
Tazminat talepleri poliçe özel ve genel şartlarına göre değerlendirilir.
Tazminat ödemeleri sağlık sigortası sözleşmesinde taahhüt edilen ödeme süresi
sonunda sigortalılarımızın banka hesap numarasına ödenir veya gerekli olan hallerde
eksik evrak/ bilgi talebinde bulunulur.
Eksik evrak/bilgi taleplerinde fatura Şirketimizde 10 iş günü bekletilir. Bu süre içinde
evrak temin edilemez ise fatura ve ekleri mektup ekinde iade edilir.
Poliçe şartları gereği ödenmeyen tedavi giderlerine ait faturalar mektup
ekinde iade edilir.
Sağlık Anlaşmasız Kurum Tazminat- Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için gereken evraklar.
Eksiksiz doldurulmuş Tazminat Talep Formu (Tazminat Talep Formunun ilgili bölümlerinin sigortalı ve tedaviyi uygulayan doktor tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması
gerekmektedir.)
Rahatsızlığın teşhisine ilişkin tetkiklerin sonuçları,
Tüm giderlerin fatura asılları ve fatura dökümleri,
Yatışlı tedavilerde Tazminat Talep Formu ile birlikte operasyon raporu ve hasta çıkış epikrizi,
Tedavi gerektiren durumun trafik kazası sonucu meydana gelmesi halinde, alkol raporu, adli rapor ve trafik kazası raporu; trafik kazası dışında bir kaza olması
durumunda ise alkol raporu, adli rapor ve sigortalı beyanı,
Reçetenin aslı, ilaç kupürleri ve eczaneden alınan kasa fişi veya fatura (ilaç kupürlerinin reçeteye yapıştırılarak gönderilmesi),
Sinüzit ameliyatlarından önce sigortalıya ait paranazal sinüs tomografisinin aslı,
Fizik tedavilerde, tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, tomografi, ultrason..vb.) ve ayrıntılı doktor raporu (fizik tedavinin kaç seans uygulandığı ve yapılan fizik
tedavinin ayrıntılı dökümü),
Kemoterapi tedavi şeması,
Yurtdışında yapılan tedavilere ait, yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte rapor ve tetkiklerin Türkçe tercümeleri, ödemenin yapıldığına dair belge (kredi kartı ekstresi veya kredi
kartı slibi, havale dekontu)
Diş tedavi teminatı olan kurumsal poliçe sahibi sigortalılarımız için diş tedavi şeması,
Gözlük teminatı olan kurumsal poliçe sahibi sigortalılarımız için gözlük reçetesi ve gözlük garanti belgesi.
Yurtdışında yapılan tedavilere ait, yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte rapor ve tetkiklerin Türkçe tercümeleri, ödemenin yapıldığına dair belge (kredi kartı ekstresi veya kredi
kartı slibi, havale dekontu)
Yukarıda sayılanların haricinde tazminatın özelliğinde göre ekstra evrak talep edilebilir.
Download

Sağlık Hasar Süreci