TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE SAĞLANAN
DESTEKLER
DESTEK UNSURLARI

Hazır ofis ve altyapı tesisleri

Yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen karlar için 2024 yılına kadar gelir ve
kurumlar vergisi muafiyeti

Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı için
2024 yılına kadar KDV muafiyeti

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde istihdam edilen araştırmacılar ile yazılım
geliştirme ve AR-GE personeline ödenecek maaşlar için 2024 yılına kadar kişisel
Gelir Vergisi muafiyeti

Çalışanların Sosyal Güvenlik Primi işveren hissesinin %50’sinin 5 yıl süreyle
devlet tarafından karşılanması
Download

teknoloji geliştirme bölgelerinde sağlanan destekler