Trabzon Bölgesi Olimpik Yüzme Günleri
Kardeş İller Projesi Bölgesel Reglamanı
Katılım Yaşı
: 9-10 Yaş Bayan–Erkek, 11-12 Yaş Bayan–Erkek, 13-14 Yaş Bayan-Erkek
Son Liste Bildirimi: Müsabakadan 7 gün önce
Teknik Toplantı: Müsabakalardan 1 gün önce akşam ya da yarış günü sabah müsabakadan
önce Müsabakanın yapılacağı havuzda yapılacaktır.
Antrenör Semineri: Ordu ve Erzurum müsabakalarında teknik toplantıdan sonra Matic Lipovz
Antrenör Semineri yapacaktır.
Müsabaka Saati: 09:00’ da başlayacaktır. Sabah ile aksam Seansı arası 1:30 - 2:00 saat
olarak verilecektir.
MÜSABAKA TARİHİ MÜSABAKA ADI YAŞ KATEGORİSİ MÜSABAKANIN YAPILACAĞI İL 1 Şubat 2014 OLİMPİK PROJE SEÇMELERİ 9-­‐10, 11-­‐12, 13-­‐14 BAY -­‐ BAYAN TRABZON 8 Mart 2014 OLİMPİK PROJE SEÇMELERİ 9-­‐10, 11-­‐12, 13-­‐14 BAY -­‐ BAYAN GİRESUN 12 Nisan 2014 OLİMPİK PROJE SEÇMELERİ 9-­‐10, 11-­‐12, 13-­‐14 BAY -­‐ BAYAN ORDU 17 Mayıs 2014 OLİMPİK PROJE SEÇMELERİ 9-­‐10, 11-­‐12, 13-­‐14 BAY -­‐ BAYAN SAMSUN 14 Haziran 2014 OLİMPİK PROJE SEÇMELERİ 9-­‐10, 11-­‐12, 13-­‐14 BAY -­‐ BAYAN ERZİNCAN 5 Temmuz 2014 OLİMPİK PROJE SEÇMELERİ 9-­‐10, 11-­‐12, 13-­‐14 BAY -­‐ BAYAN ERZURUM 16 Ağustos 2014 OLİMPİK PROJE SEÇMELERİ 9-­‐10, 11-­‐12, 13-­‐14 BAY -­‐ BAYAN SİNOP Kardeş iller Projesi Müsabaka Formatı
1- Projeler kapsamında yapılacak müsabaka tarihleri illere göre tabloda verilmiştir.
2- İl ve Bölge Müsabakaları 1 günlük program dâhilinde yapılacaktır.
3- İl karmalarının iaşe ve konaklama giderleri bağlı bulundukları il müdürlükleri tarafından
karşılanacaktır. İl karmalarında seçilen sporcular haricinde katılacak olan kulüp sporcuları için
kulüplere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
4- Kulüpler performansının iyi olduğunu düşündüğü sporcuları getirme hakkına sahiptir.
5- Daha önceden seçilmeyen 13-14 yaş (bayan-erkek) sporcular Türkiye Şampiyonası’nda baraj
gecen sporcular yarışmaya katılacaklardır.
6- Bu elemeler sonucunda her il için 9-10 yaş için 6 Bayan-6 Erkek, 11-12 yaş için 6 Bayan – 6
Erkek 13-14 yaş için 6 Bayan-6 Erkek sporcudan oluşan il karmaları belirlenecektir.
7- Ayrıca, daha önceden belirlenen İl Karmaları (8 erkek-8 bayan) bu müsabakalar ile
güncellenecektir. Bu sporcu sayıları değiştirilebilir.
8- Yapılan müsabakalar Splash yarışma programı ile düzenlenecek ve yapılacaktır. Başka bir
sonuç kabul edilmeyecektir.
9- Kulüpler
müsabaka
giriş
listelerini
müsabakalardan
10
gün
önceden,
[email protected] ve [email protected] adresine göndermek zorundadır.
10- Her bölge sorumlusu yapılan her müsabaka sonrası, müsabaka sonuçlarını
[email protected] adresine göndermek zorundadır.
11- Samsun ve Erzurum’ da yapılacak olan müsabakalar 25m’ lik havuzlarda yapılacağından 9-10
yaş 100 metre karışık, 11-12 ve 13-14 yaş sporcular 200 metre karışık yarışlarında zorunlu
olarak yüzecektir.
12- 50 metrelik havuzu bulunan diğer illerde (Trabzon, Giresun, Ordu, Erzincan) yapılacak olan
yarışlarda 9-10 yaş sporcular için zorunlu yarış olmayacaktır. 11-12 ve 13-14 yaş sporcuları
için 200 metre karışık müsabakası zorunlu olacaktır.
13- Sinop ilinde havuz yapım aşamasında olduğundan dolayı 16 Ağustos olarak belirlenen Sinop
yarışı başka bir ile de veya tarihte yapılabilir.
14- Müsabaka süresince sporcular bayrak yarışları hariç, zorunlu yarışlar dahil toplam en fazla 3
müsabakaya girebilecektir.
15- Bu reglamanda değişiklik yapma hakkı Türkiye Yüzme Federasyonu’n da saklıdır.
16- Değerlendirmeler her yaş grubu kategorisi kendi içinde 9-10 Yaş Bayan beraber, 9-10 Yaş
Erkek beraber, 11-12 Yaş Bayan beraber ve 11-12 Yaş Erkek beraber yapılacaktır.
17- 13-14 Yaş Bayan ve Erkek kategorisi sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonunun
yarışma takviminde yer alan Türkiye Kış ve Yaz Şampiyonası müsabakalarına
katıldığından Kardeş İller Projesi Türkiye Finallerinde yer almayacaklardır.
18- Müsabakalar kötü seriden iyi seriye düzenlenerek yapılacaktır.
19- Birden fazla dereceye sahip sporcular sıralanırken, ilgili sporcunun en iyi 1 (bir) derecesi
değerlendirmeye alınacaktır.
20- Yapılan bölge elemeleri sonucunda her bölgenin, yüzülen branşlarda her bir yüzülen branş
için en iyi dereceye sahip Bayan ve Erkek sporcusular, Türkiye Finallerine davet edilecektir.
Davet edilen sporculardan 1 sporcunun 1 den fazla 1.liği yada 2.liği var ise bir sonraki sporcu
değerlendirmeye alınarak her bir gruptan en fazla 6 Bayan ve 6 Erkek sporcu finallere davet
edilecektir.
21- İl karmalarının yarıştığı bölge müsabakaları sonucunda Türkiye finallerine seçilecek sporcular
şu şekilde belirlenecektir:
İlk öncelik yüzülen her yaş kategorisinde 6 branşda 1. Olan sporcularındır. Eğer bir sporcu 1
den fazla 1.lik elde etmiş ve bunun sonucunda en iyi farklı 6 kişi limitine ulaşılmadığı takdirde,
2.olan sporcuların arasından takım tamamlanacaktır. Takım belirlenirken aynı sayıda 2.lik alan
sporcular var ise sporcuların diğer branşlarda aldığı sıralamalar değerlendirmeye alınacaktır.
En düşük (Örn: 2. 3. 4.lük =9puan 2. 3. 3.lük = 8puan En iyi 8 puanı alan kadroya girer. )
sıralama toplamına sahip sporcu takıma takviye edildikten sonra her yaş grubu kategorisinin
6 kişilik bölge en iyileri belirlenecektir.
İller kendi illerinde yaptıkları müsabakalar sonucu her yaş grubu kategorisine ait en iyi 6
sporcuyu bulmak için aynı yolu izleyebilir.
İller kendi takımlarını oluştururken her yaş grubu kategorisine ait en iyi 6 lar belirlendikten
sonra olası bir hastalık veya sakatlık durumunda bölge elemelerine katılamayacak sporcular
için her yaş grubu kategorisi için 2 şer yedek sporcu belirleyebilirler. Bu yedek sporcular ancak
ilgili olduğu yaş grubu kategorisine ait herhangi bir sporcu müsabakaya katılamadığı takdirde
bölge eleme müsabakalarına katılabilecektir. Aksi halde bölge elemelerine katılmayacaktır.
22- Bölgelerin il karmaları müsabakaları sonuçlandıktan sonra, gönderilen sonuçların derlenmesi
her bölgenin kendi içinde harmanlanması ve bölgelerin her yaş kategorisine ait en iyi 6 ların
belirlenmesi Türkiye Yüzme Federasyonu merkez Hakem Komitesi tarafından yapılacaktır.
Bölge iller karması sonuçları il müsabakaları devam ederken sonuçlar Türkiye Yüzme
Federasyonu internet sitesinden de takip edilecektir.
23- İller hem kendi ilinde hem de kendi bölgelerinin il karmaları müsabakalarında aşağıda belirtilen
Bölgesel İl Karmaları Müsabaka Programını kullanabilirler. Arzu eden iller ve bölgeler kendi
aralarında mutabakata vardıkları takdirde Bölgesel İl Karmaları yarış programında yarış sıra
değişikliği yapabilirler.
24- İl ler kendi bölgelerinde ki müsabakalara belirtilen sayı limitinde sporcu sayısı ile katılabilirler.
Bu sayı limiti en fazla 36 kişidir. Arzu ettikleri takdirde bütçeleri dahilinde sporcu azlığında
daha az sayıda sporcu ile de kendi bölgelerinde ki müsabakalara katılabilirler. İller toplam sayı
limiti aşılmadığı takdirde, eksik olan yaş grubu kategorisine ait sayı limitini, farklı bir yaş
kategorisi için kullanabilir o yaş kategorisinde belirtilenden fazla sporcu ile bölge
müsabakalarına katılabilirler.
25- Türkiye Kardeş İller Projesi Bölge Finallerine her bölgeden en iyi
9-10 Yaş Bayan 6 Sporcu - 9-10 Yaş Erkek 6 Sporcu
11-12 Yaş Bayan 6 Sporcu – 11-12 Yaş Erkek 6 Sporcu
Toplam 24 Sporcu davet edilecektir. Davet edilen sporcular 21. Madde de belirtildiği gibi
yapılacaktır.
26- Yaş Kategorileri ve Yüzülecek branşlar:
9-10 Yaş Bayan ve 9-10 Yaş Erkek
50m Serbest ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları)
50m Sırtüstü ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları)
50m Kurbağalama ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları)
50m Kelebek ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları)
100m Bireysel Karışık ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları)
200m Serbest ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları)
4x50m Karışık Bayrak ( Bölge Müsabakaları)
4x50m Serbest Bayrak ( Bölge Müsabakaları)
11-12 Yaş Bayan ve 11-12 Yaş Erkek
50m Serbest ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları)
50m Sırtüstü ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları)
50m Kurbağalama ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları)
50m Kelebek ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları)
200m Bireysel Karışık ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları)
400m Serbest ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları)
4x50m Karışık Bayrak ( Bölge Müsabakaları)
4x50m Serbest Bayrak ( Bölge Müsabakaları)
13-14 Yaş Bayan ve 13-14 Yaş Erkek
100m Serbest ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları )
100m Sırtüstü ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları )
100m Kurbağalama ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları )
100m Kelebek ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları )
200m Bireysel Karışık ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları )
400m Serbest ( İl elemesi, Bölge Müsabakaları )
4x50m Karışık Bayrak ( Bölge Müsabakaları )
4x50m Serbest Bayrak ( Bölge Müsabakaları )
YARIŞ PROGRAMI :
1.GÜN SABAH SEANSI
100m Kurbağalama (13-14 Bayan-Erkek)
50m Kelebek (9-10 / 11-12 Bayan-Erkek)
100m Kelebek (13-14 Bayan-Erkek)
50m Kurbağalama (9-10 / 11-12 Bayan-Erkek)
400m Serbest (13-14 Bayan-Erkek)
100m Karışık (9-10 / 11-12 Bayan-Erkek)
4x50m Serbest Bayrak (9-10 / 11-12 / 13-14 Bayan-Erkek)
1.GÜN AKŞAM SEANSI
100m Serbest (13-14 Bayan-Erkek)
50m Serbest (9-10 / 11-12 Bayan-Erkek)
100m Sırtüstü (13-14 Bayan-Erkek)
50m Sırtüstü (9-10 / 11-12 Bayan-Erkek)
200m Karışık (11-12 / 13-14 Bayan-Erkek)
200m Serbest (9-10 / 11-12 Bayan-Erkek)
4x50m Karışık Bayrak (9-10 / 11-12 / 13-14 Bayan-Erkek)
Download

Trabzon Bölgesi Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi