InstaBodrum Cup 2014 Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
1- Yarışmanın adı:
InstaBodrum Cup 2014 Fotoğraf Yarışması
2- Yarışmanın amacı:
Bodrum Cup 2014 katılımcılarının, yarışlar süresince deniz ve karada çekecekleri
fotoğraflarını, kişisel paylaşımlarından ayrı olarak instagram/bodrumcup hesabı
altında belirlenmiş “#instabodrumcup” hastagine yüklemeleri istenecektir. Bu yarış
için özel oluşacak havuzda toplanacak fotoğraflar, yarışma jürisi tarafından aşağıda
belirtilen bölümlerde değerlendirilip ödüllendirilecektir.
Amacımız, Bodrum Cup ve Bodrum ile tekne yarışlarına ilişkin farkındalık yaratmak;
fotoğraf severlerin gözünden Bodrum Cup arşivine katkı sağlamaktır.
3- Yarışma Bölümleri:
Yarışma aşağıda belirtilen 3 bölümde düzenlenmiştir:
En iyi yarış enstantanesi (Renkli veya Siyah-Beyaz),
En coşkulu anlar (Renkli veya Siyah-Beyaz),
En iyi selfie/özçekim (Renkli veya Siyah-Beyaz).
4- Yarışma Koşulları:
 Yarışmaya her fotoğrafçı, her bölüm için en fazla 4 (dört) fotoğraf olmak üzere
toplam 12 (oniki) fotoğrafla katılabilir.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar instagram hesabına kendi standart formatında
yüklenecektir.
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışma, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi dışında tüm amatör ve profesyonel Bodrum
Cup yarış katılımcılarına açıktır.
 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli
izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
 Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflar Bodrum Cup 2014 yarışları sırasında çekilmiş
olmalıdır. Anılan fotoğrafın daha eski dönemlerde çekilmiş olduğunun ortaya
çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade
etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara
ise talep hakkı doğurmaz.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişikliği yaparak kural ihlali suçu işleyen kişilerin TFSF onaylı
yarışmalara katılımı TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
 Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu
işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
 Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir
fotoğraf konmayacaktır.

Ayrıca yarışmada ödül ve mansiyon alan eserler http://www.tfsf.org.tr web
sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında kurumumuza
ait sayfalarda yer alacaktır.
5- Fotoğrafların işaretlenmesi:
Bodrum Cup 2014 Instagram Fotoğraf Yarışmasına #instabodrumcup hastagi ile
gönderilecek fotoğraflar; tekne adı, yarış numarası ve katıldığı bölüm için
belirlenecek özel #hastag ile işaretlenmelidir.
6- Seçici Kurul (soyadına göre alfabetik sırayla):
Ersin ALOK
Fotoğraf Sanatçısı
Gülümser İŞÇELEBİ
Bodrum Cup Komite Üyesi
Cengiz KARLIOVA
Fotoğraf Sanatçısı
Sema KARLIOVA
Fotoğraf Sanatçısı
Ali ÖZ
Fotoğraf Sanatçısı
Masis ÜŞENMEZ
Fotoğraf Sanatçısı
Bülent YÜKSEL
Fotoğraf Sanatçısı
TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI
Seçici kurul ve TFSF temsilcisinin yarışma süresince yemek ve konaklamaları Bodrum
Cup Organizasyon Komitesi tarafından karşılanacaktır.
7- Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi
Seçici Kurul Değerlendirmesi
Sonuç Bildirim Tarihi
Ödül Töreni
: 25 Ekim 2014 Cumartesi saat: 18.00 (TSI)
: 25 Ekim 2014 Cumartesi (gün boyu)
: 25 Ekim Cumartesi, saat: 20.00
: 25 Ekim Cumartesi saat: 21.00
8- Ödüller:
En iyi Yarış Enstantanesi Kategori birincisi : GoPro Hero3 White
En Coşkulu Anlar Kategori birincisi
: GoPro White
En iyi Selfie/Özçekim Kategori birincisi
: GoPro White
9- Eserlerin Geri Gönderimi:
Söz konusu yarışmada fotoğraf paylaşımları dijital ortamda gerçekleşeceği için
herhangi bir posta gönderimi ve geri gönderimi söz konusu olmayacaktır.
10- Fotoğrafların Alıkonulması, Kullanımı ve Telif Ücreti:
Bodrum Cup 2014 Instagram Fotoğraf Yarışması’na katılan kişiler, fotoğraflarının
ödül kazanması halinde bunları en az 2000 x 3000 piksel çözünürlük boyutlarında
Bodrum Cup Organizasyon Komitesi’ne göndereceklerdir. Ödül alacak fotoğrafların
sahiplerine, söz konusu fotoğrafların ilk ve sonraki yıllarda Bodrum Cup
Organizasyon Komitesi’nin sergileme, yarışmaya ilişkin duyurular, katalog ve benzeri
fotoğraf kullanımlarında telif adı altında kullanımı için 500 TL ödenecektir.
11- Yarışma Sekretaryası:
Özge Yüksel
GSM
: 0533 576 56 03
e-posta : [email protected]
[email protected]
Adres
: instagram/bodrumcup, #instabodrumcup
12- Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2014/068
numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi yer alacaktır.
(2014/068)
Download

InstaBodrum Cup 2014 Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 1