Güzelbahçe Belediyesi Deniz Festivali Kapsamında
Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Sergisi
Güzelbahçe Belediyesi
Güzelbahçe Yaygın Eğitimi Güçlendirme Geliştirme ve Musiki Derneği
EFSA İşbirliği ile
“Güzelbahçe ve Deniz” Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
Konu: Güzelbahçe ve Deniz
Amaç: Fotoğraf sanatını özendirmek ve Türk Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını
desteklemek; son eserlerini bir arada sergilemek;, sanat ortamımıza seviye ve canlılık kazandırmak
ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak; gereğinde uluslararası
platformlarda ülkemizi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla ilçe tanıtımına
katkı sağlamak; arşiv oluşturmak;. fotoğraf sanatına yeni, çağdaş, özgün çalışmalar kazandırmaktır.
Katılım Şartları:
1- Yarışma, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
2- Katılım ücreti alınmayacaktır.
3- Jüri üyeleri, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ve 1. dereceden
akrabaları yarışmaya katılamaz.
4- Her yarışmacı en çok 5 (beş) adet fotoğraf gönderebilir.
5- Tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan
görüntüler kabul edilmeyecektir.
6- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli
izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
7- Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
8- Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül
mansiyon ve sergileme almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
9- Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül
almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın
ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı
TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
10- Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu
işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
11- Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
12- Fotoğrafların kodlanmasında katılımcının ad ve soyadının baş harfleri ve T.C.
numaranızın son 4 rakamından oluşan bir “rumuz” ve fotoğrafın sıra numarası kullanılmalıdır.
Örneğin:
ALİ DEMİR için; AD8282.jpg
13- Fotoğraflarınızı;
Posta/kargo/kurye yolu ile Yarışma Sekreterliği adresine gönderebilirsiniz. Gönderilecek
paket üzerine “Sergi için fotoğraf kaydı içermektedir. Ticari değeri yoktur.” ibaresi yazılmalıdır.
Katılımcının irtibat bilgileri (Ad, Soyad, Açık Adres, Telefon, e-posta) yazılı olacak şekilde Katılım
Formu’nu içeren bir word dosyası oluşturulmalı; fotoğraflar formdaki kodlama sırasıyla
CD/DVD’ye kayıtlı olarak, büyük baskıya (uzun kenar en az 45 cm olarak sergilenecektir) uygun
olacak şekilde, yüksek çözünürlükte (300 dpi gibi) ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde (12), kısa
kenarı en az 2300 pixel olarak JPEG formatında gönderilmelidir. Kenar çerçevesi olmadan
(paspartusuz), üzerinde imza ya da herhangi belirleyici bir not bulunmadan gönderilmelidir. Her
fotoğrafa isim verilerek, ne zaman, nerede çekildiği ve hikâyesi ile ilgili kısa bir bilgi verilmeli;
fotoğraf sergi ve yarışma katılımcıları şartname ekinde verilen kimlik formu ve taahhütnameyi
eksiksiz doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
14- Fotoğraflar Son Katılım Tarihi saat 17.00’ ye kadar ve gönderi sırasında hasar
görmeyecek şekilde paketlenerek iletişim adresine elden teslim edilmeli veya teslimat en geç son
katılım tarihi saat 17.00’de olacak biçimde posta/kargo/kurye ile gönderilmelidir. Gecikmelerden ve
gönderi sırasında oluşacak hasarlardan kurumumuz sorumlu değildir.
15- Yarışma sonucunda jüri değerlendirmesi, ödül alan ve sergilenmeye değer görülen
fotoğraflar, katılımcıların e-posta adreslerine gönderilerek bildirilecektir. Ayrıca sonuçlar
www.guzelbahce.bel.tr adresinde ve www.tfsf.org.tr adreslerinde de duyurulacaktır.
16- Yarışmada ödül ve sergileme alan ve katalogda yer alacak fotoğrafların birer kopyası
bedelsiz olarak Güzelbahçe Belediyesi Arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf
sahibinin ismi belirtilerek, afiş, broşür, dergi, kitap vb basılı materyaller ile tanıtım amaçlı
hazırlanan web sitesi, tanıtım filmi vb prodüksiyonlarda; facebook, twitter vb sosyal medya
mecralarında kullanılabilecektir.
17- Yarışmada ödül alan fotoğraflar TFSF’nin www.tfsf.org.tr web adresinde yayınlanacak
ve ayrıca TFSF yayını Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
18- Sergi ve yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.
19- Tüm ulaşım/transfer ücretleri katılımcı tarafından karşılanacaktır.
20- Ödül ve sergileme almayan fotoğraflara ait CD/DVD’ler iade edilmeyecek, TFSF
temsilcisi gözetiminde imha edielecektir.
Ödüller:
Birincilik
: 2.000.- TL.
İkincilik
: 1.500.- TL.
Üçüncülük
: 1.000.- TL.
Mansiyon
:
500.- TL.
Sergileme (En fazla 100 adet)
:
--
Not: Sergilenecek fotograflar için belediye herhangi bir ücret ödemeyecektir.
Jüri Üyeleri:
1. Ahmet İmançer
(Yrd. Doç. Dr., Fotoğraf Sanatçısı)
2. Erol Özdayı
(Fotoğraf Sanatçısı)
3. Yunus Koç
(Fotoğraf Sanatçısı)
4. İlknur Gürses
(Araş. Gör. Dr.)
5. Çağlayan BİLGEN
(Güzelbahçe Belediyesi)
6. Doğu Kendigelen
(Fotoğraf Sanatçısı)
7- Şenol ARSLAN
(Güzelbahçe Belediyesi)
Jüri en az 7 (yedi) üyenin katılımı ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI
Yarışma Takvimi:
Yarışmaya Son Katılım Tarihi
: 19 Haziran 2014 saat 17.00
Jüri Toplantısı
: 20 Haziran 2014
Sonuçların Açıklanması
: 23 Haziran 2014
Sonuçların e-posta ile duyurulması : 23 Haziran 2014
Sergi açılışı ve Ödül töreni
: 26 Haziran 2014
Yarışma Sekreteri:
e-posta adresi : [email protected]
Posta Adresi : Atatürk Mahallesi Kazım Dirik Cad. No: 46
35310 Güzelbahçe/İZMİR
Telefon No
: 0232 234 20 20 / (Dahili 514-515) / 0530 039 9169 (Banu PARMAK)
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından onaylanmıştır: (TFSF
2014/046).
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2014/046)
Güzelbahçe Belediyesi Fotoğraf Yarışması
(Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Sergisi)
Katılım Formu
Eser Sahibinin
Rumuz
:
Adı
:
Soyadı
:
T.C. No’su
:
(Ad ve Soyadın ilk harfleri + TC Numaranızın son dört 4 rakamı)
İkametgah adresi :
Telefon
:
Cep Tel
:
E-posta
:
Rumuz
Fotoğrafın
Sıra No
Adı
Çekildiği Yer
Çekildiği Tarih
1
2
3
4
5
Yarışmaya gönderdiğim fotoğraf(lar) kendime aittir. Sergileme alan fotoğraflarımı bedelsiz
bağışlıyorum. Bu sergi ve yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt
ederim.
Adı ve Soyadı:
İmza :
.../..... /2014
Download

Güzelbahçe Belediyesi Deniz Festivali Kapsamında Ulusal