TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması
“Sağlıklı Kentler”
YARIŞMANIN AMACI:
Dünya Mimarlık Günü, her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü Uluslararası Mimarlar Birliği UIA’nın
belirlediği tema çerçevesinde tüm dünyada ve ülkemizde düzenlenen farklı etkinliklerle
kutlanmaktadır. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, her yıl Dünya Mimarlık Günü programı
kapsamında gerçekleştirdiği bir dizi etkinliğin yanı sıra, belli bir tema çerçevesinde “Ajanda Fotoğraf
Yarışması” düzenlemekte ve yarışmanın sonuçlarını sergilemektedir.
Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), bu yıl 6 Ekim 2014’te kutlanacak Dünya Mimarlık Günü ana
temasını “Sağlıklı Kentler” olarak belirlemiştir.
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de bu temaya paralel olarak Sağlıklı Kentler temasını
vurgulayan bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir.
Fotoğraflarda; ekoloji, çevresel sürdürülebilirlik, temiz enerji, kaynakların eşit kullanımı, kent ve
demokrasi, toplumsal bellek, eşitlikçi ve engelsiz yaşam konularındaki duyarlılıkların vurgulanması
hedeflenmektedir.
YARIŞMA KOŞULLARI:
A- Katılım Koşulları:
- Yarışmaya, Türkiye'de çekilmiş en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz fotoğrafla, Seçici Kurul, Oda
çalışanları ve TFSF temsilcisi dışında herkes katılabilir.
- Analog fotoğraflar sayısal ortama aktarılarak, CD/DVD’ye kaydedilmiş olarak gönderilmelidir.
- Dijital (sayısal) fotoğraflar ise uzun kenarı 40 cm olacak şekilde 300 dpi çözünürlükte jpeg
formatında CD/DVD'ye kaydedilerek gönderilmelidir.
- Baskılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
- Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış ve
yayımlanmış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz; katılıp
ödül almış olsalar dahi ödülleri geri alınır.
- Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı,
görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, herhangi bir
çerçeveleme işlemi yapılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim,
imza, tarih, logo vb işaretlemeler yer almamalıdır.
- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklik yapan; ödül ve
sergileme almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu
fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara
katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde katılımcı
TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilir.
- Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
B- Kimlik:
Katılımcıların, 6 rakamdan oluşan rumuzlarını ve fotoğraf numaralarını dosya adına yazmalıdırlar.
Fotoğrafların üzerinde başka herhangi bir bilgi yer almayacaktır. Katılım formunda katılımcının açık
kimliği ve iletişim bilgilerinin yanı sıra mutlaka her fotoğrafın numarası ile çekildiği yer ve tarih bilgisi
ile varsa fotoğrafın adı yer almalıdır. CD/DVD kayıtlarındaki adlandırmalar katılım formu ile aynı
olmalıdır. Katılım formu doldurulduktan sonra bir zarfa konarak zarfın üzerine sadece rumuz
yazılmalıdır.
C- Fotoğrafların Gönderilmesi:
Fotoğrafların ve katılım formunun bulunduğu zarf, postada zarar görmeyecek şekilde paketlenerek
başvuru adresine gönderilebileceği gibi elden de teslim edilebilir. Postadaki olası gecikme, hasar ve
kayıplardan Mimarlar Odası sorumlu tutulamaz.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Duyuru
: 26 Haziran 2014
Son Katılma Tarihi
: 02 Ekim 2014 Perşembe saat 17.00
Seçici Kurul Değerlendirmesi
: 16 Ekim 2014 Perşembe
Sonuçların açıklanması
: 20 Ekim 2014 Pazartesi
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı
: 25 Ekim 2014 Cumartesi
Ödül Töreni ve Sergi Alanı:
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası,
Barbaros Bulvarı
34349 Beşiktaş - İstanbul
SEÇMELER:
Seçici Kurulun yarışmaya katılan fotoğraflar arasından, temaya uygunluk ve Türkiye ile sınırlılık
açısından yapacağı ön elemenin ardından; 41 adet fotoğraf 2015 yılı ajandası için seçilecektir.
SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla):
Behiç Ak
(Mimar-Karikatürist),
İsa Çelik
(Fotoğraf Sanatçısı),
Hilmi Etikan
(Belgesel Film Yönetmeni),
Şeniz Kabadayı
(Fotoğraf Sanatçısı),
Aras Neftçi
(Mimar-Fotoğraf Sanatçısı),
Yalçın Savuran
(Fotoğraf Sanatçısı),
Hüsnü İlham Tibet
(Mimar-Fotoğraf Sanatçısı)
(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)
TFSF Temsilcisi: Firdevs Sayılan
TELİF: Ajanda için derece ve özdeş ödüller dahil toplam seçilen 41 adet fotoğraf, ajanda dışında çeşitli
yöntemlerle çoğaltılmış olarak yarışma sergisinde ve sergi duyurusunda, ayrıca Mimarlar Odası'nın
öngöreceği kendisine ait her türlü yayın ve etkinlikte isim belirtilerek tanıtım amaçlı
kullanılabilecektir. Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte kurumumuza ait olacaktır. Ödül alan eserler
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu / TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak, ayrıca
TFSF yayını olan Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer alacaktır.
Şartnamede yer almayan ya da anlaşılamayan konularda TFSF ve düzenleyici kurum kararları
geçerlidir.
ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü
: 3.000.-TL
İkincilik Ödülü
: 2.000.-TL
Üçüncülük Ödülü
: 1.000.-TL
En fazla 38 eşdeğer ödül (her biri)
:
100.- TL.
Birincilik Ödülü verilecek fotoğraf, albüm ajandanın kapağı olarak kullanılacaktır. Ödül alan diğer
fotoğraflarla birlikte eşdeğer tüm fotoğraflar ajanda içinde yer alacaktır. Ödülün yanı sıra tüm
katılımcılara "Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kültürel Katkı Belgesi" verilecektir.
FOTOĞRAFLARIN İADESİ:
41 fotoğrafın haricinde kalan tüm sayısal kayıtlar ile CD/DVD’ler TFSF Temsilcisi gözetiminde bir
tutanakla imha edilecektir.
YARIŞMA SEKRETERLİĞİ:
Selma Erdem
E-posta: [email protected]
Telefon: Tel: 0212 251 49 00
BAŞVURU:
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Caddesi No: 31
34425 Beyoğlu - İstanbul
Tel: 0212 251 49 00/(Dahili 204-205) Faks: 0212 251 94 14
e-posta: [email protected]
http://www.mimarist.org
Ajandamız ticari amaç taşımayan, kendi giderlerini karşılayan bir kültür hizmeti olarak
gerçekleştirilmektedir.
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/056 patronaj
numarasıyla onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
(2014/056)
TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması
“SAĞLIKLI KENTLER”
Katılım Formu
Katılımcının
Rumuz
:
Adı Soyad
:
Telefon No
:
e-posta
:
Adres
:

Fotoğrafın
Rumuz
Sıra
No
Adı
Çekildiği Yer
1
2
3
4
5
6
Yarışma şartnamesinin tüm koşullarını kabul ediyorum.
Tarih – İmza:
(2014/056)
Çekildiği Tarih
Download

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2015 Yılı