ESTUZ “HAYATIN DENGESİ” FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014
ŞARTNAMESİ
Konu
“Hayatın Dengesi” yarışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
Yarışma Bölümleri
Yarışma tek bölümlüdür: Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz.
Kimler katılabilir?
Yarışma; hayatın dengesini ve güzelliğini fotoğraf kareleri ile anlatmak isteyen herkesin
katılımına açıktır. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece
yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden herkes katılabilir.
Katılım Koşulları
Yarışmaya, www.estuz.com/hayatindengesi
web sitesi üzerinden elektronik ortamda
yükleme yapacağınız fotoğraflarla katılabilirsiniz.
Bir kişi, en çok 3 (üç) eserle yarışmaya katılabilir. Her bir eser için, bu sitede yer alan
elektronik katılım formu, ayrı ayrı olarak doldurulup gönderilmelidir.
Teknik bilgiler

Fotoğrafların, maksimum kalitesi (12) JPEG formatında, çözünürlük 300 dpi ve kısa
kenarı ise en az 2500 piksel olmalıdır. Bir fotoğrafın boyutu 5,00 Mb’tan büyük
olmamalıdır.
Baskı
kabul
edilmeyecektir.
Fotoğraflar
http://www.estuz.com/hayatindengesi web sitesi üzerinden eklenerek gönderilecektir.

Fotoğraflar renkli ya da siyah beyaz olabilir.

Fotoğraflarda EXIF bilgisi (fotoğraf kimliği: rumuz, sıra no, tarih ve çekildiği yer)
bulunması zorunludur.

Fotoğraf üzerinde renk, kontrast ve kadraj düzenlemeleri dışında, photoshop ile dijital
manipülasyon yapılamaz.
Genel Koşullar

Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan ulusal ya da uluslararası herhangi bir
yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Anılan
fotoğrafın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan ulusal ya da
uluslararası herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almış olduğunun ortaya
çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade
etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise
talep hakkı doğurmaz.

Eserlerin her türlü hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği
eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını ve ESTUZ’a muvafakat
ve kullanım tasarrufu izni verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri
ödül ve her türlü kazanımlar geri alınır.

Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da
bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan (kural ihlali suçu
işleyen) kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir)
yıl kısıtlanır.

Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri
takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir
fotoğraf konmayacaktır.

Yarışmada ödül alan eserlerin kullanım hakları, ESTUZ (ESTUZ Eskişehir Tuz Gıda San. ve
Tic. A.Ş.) ve eser sahibine aittir. Bu eserler, ESTUZ (ESTUZ Eskişehir Tuz Gıda San. ve
Tic. A.Ş.) firmasının kurumsal arşivine alınarak, şirketin uygun görmesi halinde bu
yarışmayla ilgili veya diğer kurumsal sergi, afiş, katalog, broşür, kitap, kitapçık, gazete
vb her türlü tanıtım malzemesi ile kurumsal web sayfasında eser sahibinin ismi ile
birlikte, ayrıca bir izin ve muvafakat almaya gerek olmadan kullanılabilecektir. Ayrıca
çeşitli platformlarda sergilenebilecektir.

Yarışmada ödül almayan ürünlerin bu yarışma dışında kurumsal bir tanıtım malzemesinde
(sergi, afiş, katalog, broşür, kitap, kitapçık, gazete vb her türlü tanıtım malzemesi ile
kurumsal web sayfasında) kullanımı halinde, ESTUZ eser sahibine FSEK çerçevesinde,
eser sahibiyle mutabık kalınmak koşuluyla, en fazla 10 (On) Türk Lirası olacak bir görsel
kullanım telifi ödeyecektir.

Yarışmada ödül ve mansiyon alan eserler www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve
TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.

Bir katılımcı, en çok 3 eserle yarışmaya başvuru yapabilir. Her bir eser için, bu sitede yer
alan elektronik katılım başvuru formu, ayrı ayrı olarak doldurulup gönderilmelidir.
Fotoğrafların, maksimum kalitesi (12) JPEG formatında, 300 dpi çözünürlüğünde ve kısa
kenarı ise en az 2500 piksel olmalıdır. Bir fotoğrafın boyutu 5,00 Mb’tan büyük
olmamalıdır.
Baskı
kabul
edilmeyecektir.
Fotoğraflar
http://www.estuz.com/hayatindengesi
web sitesi üzerinden eklenerek
gönderilecektir.

Fotoğraflar renkli ya da siyah beyaz olabilir. Fotoğraflarda EXIF bilgisi (fotoğraf kimliği:
rumuz, sıra no, tarih ve çekildiği yer) bulunması zorunludur. Fotoğraf üzerinde renk,
kontrast ve kadraj düzenlemeleri dışında, photoshop ile dijital manipülasyon yapılamaz.

Yarışmaya son fotoğraf gönderme tarihi 30 Kasım 2014 saat 23.00 (TSI)’tür. Bu
tarihten sonra gelen eserler değerlendirmeye alınmaz.

Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını istisnasız kabul etmiş
sayılır.

Şartnamede Son Fotoğraf Teslim Tarihi’nden bir hafta öncesine kadar her türlü değişiklik
yapma hakkı TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla ESTUZ’a aittir.

Şartnamede belirtilmeyen hususlar konusunda çıkabilecek sorunların çözümünde TFSF
Yarışma Standartları Yönergesi ve TFSF kararları geçerlidir.

Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.
Yarışma Takvimi
Yarışma Başlangıç Tarihi
: 14 Temmuz 2014
Son Fotoğraf Gönderme Tarihi : 30 Kasım 2014 saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplanma Tarihi
: 02 Aralık 2014, Salı
Sonuç Bildirim Tarihi
: 03 Aralık 2014, Çarşamba
Ödül Töreni
: 14 Ocak 2015, Çarşamba
Sergi Tarihi
: 14 Ocak – 14 Şubat 2015
Ödüller
Birinci
: 5.000 TL
İkinci
: 3.000 TL
Üçüncü
: 2.000 TL
Mansiyon (1 adet)
: 1.000 TL
Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla)
Sıra
Adı Soyadı
No
Kurum Adı
Görevi
1
A. Selim TUNCER
Genna A.Ş.
Ajans Başkanı
2
Haluk ÇOBANOĞLU
Bahçeşehir Üniversitesi
Fotoğraf Öğretim
Görevlisi
3
Doç.Dr. Hüseyin ERYILMAZ Anadolu Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi
Fotoğraf Öğretim Üyesi
4
Mustafa KAYA
Lorbi PR
Ajans Başkanı
5
Özgür ÖZDEMİR
Estuz A.Ş.
Genel Müdürü
6
Umut SÜLÜN
İz Dergisi
Eski Editörü
7
Vedat ÖZDEMİR
Estuz A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF temsilcisi: Firdevs SAYILAN
Yarışma Sekreterliği:
Özge ERYİĞİT
Tel
: 0530 763 49 24
e-posta : [email protected]
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/052 numara
ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2014/052)
Download

Katılım Formu