İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
“Bir mütercim-tercümanda bulunması gereken en önemli
niteliklerden olan kültür zenginliğini, dil bilincini ve
yazılı-sözlü çeviri becerilerini, İngilizce, Fransızca ve Türkçe
eğitim programımızla öğrencilerimize kazandırıyoruz.”
Tanju İnal
Mütercim-Tercümanlık Bölüm Başkanı
Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
konferans çevirmenliği çalışmalarını ise eşzamanlı
çeviri laboratuvarı desteğiyle sürdürürler. İngilizce
ve Fransızca yanında ek diller öğrenebildikleri gibi,
uluslararası ilişkiler, hukuk, iktisat ve bankacılık içerikli
dersler seçerek birikimlerini farklı meslek alanlarına
yansıtabilirler.Yaptıkları stajlar ise iş yaşantısını
erkenden tanımaları için önemli bir avantajdır.
Mütercim-tercümanlık, uluslararası ve kültürlerarası
iletişimin merkezinde yer alması nedeniyle pek çok
işkolunda özellikle ihtiyaç duyulan bir meslektir.
Bilkent Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü,
birçok benzer bölümden farklı olarak, üç dilde
(İngilizce - Fransızca - Türkçe) sözlü çeviri, konferans
çevirmenliği ve yazılı çevirmenlik eğitimi vermektedir.
Öğrenciler, dört yıllık lisans programı boyunca
hem İngilizce hem Fransızca yazılı ve sözlü çeviri
becerileri kazanır. Çeviri dersleri; Avrupa Birliği
metinleri, ekonomi, hukuk, mühendislik, tıp, sosyal
bilimler, edebiyat ve resmi belge çevirileri gibi alanlara
yayılmaktadır. Bilgisayar destekli çeviri, dublaj ve film
çevirisi derslerinin yanı sıra tüm bu alanlarda fayda
sağlayacak metin özetleme ve not alma teknikleri de
program kapsamındandır.
Avrupa Birliği projelerinde, büyükelçiliklerde, medya
kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası şirketlerde
çevirmen olarak çalışan mezunların yanı sıra
üniversitelerin öğretim kadrolarında görev yapanlar da
bulunmaktadır. Bazı mezunlar ise kendi çeviri bürolarını
açmayı tercih etmektedir. Başta mütercim-tercümanlık
olmak üzere ilgili dallarda yüksek lisans ve doktora
yapanlar da vardır.
Öğrenciler, deneyimli akademisyenlerin yanı sıra
profesyonel çevirmenler ve yurtdışından gelen
çeviri uzmanlarından da dersler alırlar. Üçüncü
yılın sonundaki dil ve yetenek sınavı sonuçlarına
göre sözlü çevirmen adayı olur, sözlü çeviri ve
100
“Yıllar önce Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nü ilk ziyaret
ettiğim günü daha dün gibi hatırlarken, 2013’te hayallerimi
hayata geçirmenin mutluluğuyla mezun oldum. Aldığım
eğitim, henüz öğrenciyken edindiğim altyapı ve bu bölümün
bana kazandırdığı yurtdışı tecrübesi sayesinde, şu anda
birçok mezunumuz gibi Avrupa Birliği Projeleri’nde
tercüman olarak çalışıyorum.”
“Bilkent, öğrencilerini yalnızca akademik anlamda başarılı
birer meslek mensubu olarak yetiştirmekle kalmıyor;
sağladığı imkanlarla onları sosyal, entelektüel ve kültürel
alanlarda da bir adım öne taşıyor. Parçası olmaktan her
zaman onur duyacağım Bilkent Üniversitesi’nde aldığım
eğitim sayesinde, ülkemin dış politikasının belirlenmesinde
sorumluluk alıyor, ülkemi yurtdışında gururla temsil
ediyorum.”
Gevher Ebru Çevikoğlu
Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2013 Mezunu
Avrupa Birliği Projeleri’nde Tercüman
Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi Mezunu
Onur Özkeçeli
Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2005 Mezunu
T.C. Dışişleri Bakanlığı BM Cenevre Ofisi Daimi
Temsilciliği’nde İkinci Kâtip
Çorum Anadolu Lisesi Mezunu
“Farklı kültürleri içinde barındırdığı ve mükemmel bir dil
eğitimi verdiğinden ötürü Bilkent Üniversitesi’ni seçtim.
İngilizce yanında Fransızca gibi tüm dünyada geçerliliği olan
bir başka dilin de öğretilmesi, benim için çok büyük bir artı
oldu. Bilkent Üniversitesi, gerek eğitim-öğretim gerekse sosyal
faaliyetler açısından bir başkadır.”
www.trin.bilkent.edu.tr
Merve Aksöz
Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğrencisi
Bingöl Anadolu Lisesi Mezunu
Bu bölümün eğitim programına başlayabilmek için İngilizce
yeterlik koşullarını sağladıktan sonra Fransızca yeterlik
sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Sınavda başarılı olan
öğrenciler Fransızca Hazırlık Programı’ndan muaf tutulur.
Fransızca düzeyleri yeterli olmayan öğrenciler Fransızca
Hazırlık Programı’na katılır.
İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi
DİL-1
Kontenjan
Mütercim-Tercümanlık (Tam Burslu)
5
Mütercim-Tercümanlık (%50 Burslu)
45
101
Download

Mütercim-Tercümanlık Bölümü