IŞIK
IŞIK
INDEX
Endüstriyel Tasarım Nedir?
06
Işık’ta Endüstriyel Tasarım
08
Vizyon
10
Eğitim Kadrosu
12
Program
14
Aktiviteler
16
Sektörel Çalışmalar
18
Sertifika Programları
20
Öğrencilerimizin Başarıları
22
Kampüste Yaşam
24
İletişim
26
Geleceğin ve günümüzün mesleklerinden olan Endüstriyel Tasarım; seri üretilebilecek her türlü ürün ile kullanıcı/müşteri
arasındaki algısal,fiziksel ve işlevsel ilişkilerin yaratıcı bir bakış açısı ile bütünsel olarak ele alınmasını içeren ve belirlenen
ihtiyaçlar doğrultusunda yeni ürünlerin ortaya çıkmasını veya mevcut ürünlere yenilikçi fikirler olarak yansımasını sağlayan
endüstriyel bir etkinliktir.
ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR?
Ulaştırma (otomotiv, deniz araçları, hava araçları,..), beyaz eşya, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj , elektronik ve
iletişim, mobilya gibi sektörler Endüstriyel Tasarım mesleğinin kapsadığı alanlardan bazılarıdır. 4 yıllık programda yurtiçi ve
yurtdışı sektörel etkinlikler, teknik ve kültürel geziler, davetli profesyonellerin seminer ve konuşmaları ile desteklenen eğitim
sürecinde bitirme projesini ve stajını tamamlayarak mezun olan öğrenciler Endüstriyel Tasarımcı ünvanı alırlar.
06-07
2007 senesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı adıyla kurulan bölümümüz,
2014 yılı itibari ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne dahil olarak
Endüstriyel Tasarım adını almıştır.
IŞIK’TA ENDÜSTRİYEL TASARIM
Işık Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü sektörde deneyim sahibi öğretim kadrosu ile öne çıkmaktadır. Bölüm öğrencileri 3. sınıftan itibaren
eğilimlerine göre “Yat Tasarımı”, “Otomotiv Tasarımı”, “Mobilya Tasarımı” gibi seçmeli derslerle “Ulaştırma Tasarımı” ve “Ürün Tasarımı” olmak üzere
iki farklı dalda uzmanlaşmaları için yönlendirilmektedir. Zorunlu staj ile öğrencilerin sektörle tanışmaları hedeflenmekte, ortaklaşa yürütülen
projelerle öğrencilere farklı sektörlerden üreticilerle buluşma fırsatı tanınmaktadır.
Işık Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü her sene aktif olarak sergi, konferans ve çeşitli bölüm gezileri düzenlemektedir. Öğrencilerimiz bugüne
dek çeşitli yarışmalarda derece elde etmişlerdir. Mezunlarımızın bir bölümü bugün yurtiçi ve yurtdışında farklı üniversitelerde yüksek öğrenimlerine
devam etmekte, çoğunluğu ise sektörde çok çeşitli firmalarda tasarım faaliyeti yürütmektedir.
08-09
VİZYON
4 yıllık bir eğitim süresine sahip olan bu program,
öğrencilerin meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası
pazarlarda sosyo-kültürel sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı,
özgün ve yenilikçilik içeren fikirlerini yaratıcılık ve analitik
düşünce çerçevesinde değerlendirerek yeni ürün geliştirme ve
tasarlamaları için gerekli donanımı vermeyi amaçlar.
10-11
EĞİTİM KADROSU
TAM ZAMANLI EĞİTİM KADROSU
12-13
Prof. Beril Anılanmert
Prof. Tamer Başoğlu
Öğr. Gör. S. Bahar Tunçelli
Öğr. Gör. E. Hürsu Öke
Arş. Gör. Melike Mühür
Arş. Gör. Deniz Ekmekçioğlu
YARI ZAMANLI EĞİTİM KADROSU
Prof. Dr. Filiz Özer
Öğr. Gör. Av. Sadife Kural
Yrd. Doç. Dr. Önder Turan
Öğr. Gör Bilgen Manzakoğlu
Yrd. Doç. Dr. Fatma Çalışkan
Öğr. Gör. Özcan Menekşe
Öğr. Gör. Ufuk Aydıner
Öğr. Gör. Ergin Yetkin
Öğr. Gör. Güner Dönmez
Öğr. Gör. Cem Drahşan
Yandal programına da sahip olan lisans eğitiminde, 1. YILDA yaratıcılığı 2 ve 3 boyutlu düşünme yeteneği ile birleştiren Temel
Tasarım, Çizim Anlatım Teknikleri, Teknik Resim ve Perspektif gibi sunum dersleri ile desteklenirken genel sanat ve kültürel
bilgilerin birleştirildiği Ürün Tasarımı’na Giriş dersiyle Endüstriyel Tasarım Programı başlar.
2. YILDA Malzeme, Üretim Yöntemleri ve Ergonomi gibi derslerle öğrenci teknik olarak desteklenirken, Proje, Modelleme ve
Bilgisayar Destekli Tasarım gibi uygulamaya yönelik derslerle teorik bilginin pratikte gerçekleşmesi sağlanır.
PROGRAM
3. YILDA öğrenciler Tasarım Yönetimi, Etkileşim Tasarımı, Mobilya Tasarımı ve Ambalaj Tasarımı gibi derslerle disiplinler
arası çalışma prensibi konusunda bilgi sahibi olurken,
4. YILIN başından itibaren Ürün Tasarımı veya Ulaştırma Tasarımı (Yat Tasarımı, Otomotiv Tasarımı, vb.) programlarından
alacakları dersler ile seçecekleri alanda uzmanlaşırlar.
14-15
AKTİVİTELER
UNİCERA 2013 – 25. Uluslarası Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı , TÜYAP
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrenci Projeleri Sergisi
Endüstriyel Tasarım Bölümü Seminerleri II 2012
Vitra-Artema tasarım ekibi yöneticisi SEDEN ARZU DEMİR söyleşisi
İstanbul Tasarım Bienali 2012 / Akademi Programı
“Günlük Yaşamda Kusurluluk” Öğrenci Projeleri Sergisi
Işık Üniversitesi Uluslararası Sanat ve Tasarım Günleri 2011
Prof. Dr. Önder Küçükerman, Endüstriyel Tasarımcı Can Yalman
InArt Sanat Eğitim Kurumları Fuarı
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrenci Projeleri Sergisi
2. Uluslararası İnovasyon Haftası, 2013
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrenci Projeleri Sergisi
1. Ulusal Tasarım Bölümleri Ürün Çalıştayı 2010 – Beypazarı
16-17
SEKTÖREL ÇALIŞMALAR
18-19
AKUT, Arama Kurtarma Ürünleri Projesi 2010-2011 Bahar Dönemi
Endüstriyel Tasarım, Proje I, II, III, IV, V
ARZUM, Çay Makinası Projesi 2013-2014 Güz Dönemi
Endüstriyel Tasarım, Proje V
KELEBEK MOBİLYA, Ev Mobilyası Projesi 2013-2014 Bahar Dönemi
Endüstriyel Tasarım, Diploma Projesi / Endüstriyel Tasarım Proje V
Arçelik Fabrika Gezisi, 2009
SENTIO, Giyilebilir İnteraktif Ürünler Projesi 2013-2014 Bahar Dönemi
Duravit Fabrika Gezisi, 2010
Endüstriyel Tasarım, Proje V
Hyundai Fabrika Gezisi, 2011
Siemens Fabrika Gezisi, 2011
Yıldız Tershaneleri, 2012
Bien Seramik Fabrika Gezisi, 2012
Yıldız Porselen Fabrika Gezisi, 2012
Hyundai Fabrika Gezisi, 2013
Kelebek Mobilya Fabrika Gezisi, 2014
SERTİFİKA PROGRAMLARI
R
20-21
Otomotiv Tasarımı Sertifika Programı, Endüstri Ürünleri Tasarımcılarını, Otomotiv
Endüstrisinin ihtiyaç duyduğu tasarımcılar olarak geliştirmeyi amaçlarken Makine ve
Otomotiv Mühendislerini de aynı platformda bir araya getirmek suretiyle disiplinler arası
ilişkinin boyutlarını ortaya koymayı hedeflemektedir.
Araç tasarımına ilişkin temel bilgilerin verildiği bu program, konuyu tarihçe, malzeme,
üretim, teknoloji, güvenlik, mevzuat ve kullanılan sistemler gibi tüm tarafları ile ele
almaktadır. Katılımcılar, program bitiminde çizim ve çamur modelleme “Clay Modeling”
tekniklerini de kullanarak kendi araçlarını tasarlayabilecek seviyeye geleceklerdir.
Tasarımcı Çocuk Atölyesi Sertifika Programı, 10-12 yaş çocukları, güvenli atölye ortamında
3 boyut ilişkisi üzerinden tasarım disipliniyle tanıştırmayı hedefleyen bir yaşayarak öğrenme
Kendi oyuncağını tasarlamaya hazır mısın?
etkinliğidir. Program, çocukların yaratıcılık, takım çalışması, iletişim, planlama, el becerisi ve
problem çözmeye yönelik davranışsal yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Kendi
aracını
tasarlamaya
hazır mısın?
Çocuklarımız, eğitimcinin göstereceği yol ile özgün düşünmeyi öğrenirken yine onlar için
özel olarak tasarlanmış makinelerin kesme, zımparalama, tornalama ve delme özelliklerini
kullanarak tasarlayacakları ürünleri 3 boyutlu olarak uygulayabilme yeteneklerini
keşfedeceklerdir.
ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARI
• İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2014
Metalden Mamul Ürünler Öğrenci Kategorisi – Mansiyon
22-23
Ece Pınar Nuhoğlu
• 2. Ulusal Karton ve Stand Tasarım Yarışması 2013 – Dördüncülük Ödülü
Can Tiftik
• Tasarlay’s Ürün Tasarım Yarışması 2013 – Birincilik Ödülü
Pelin Elmacı
• İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2012
Metalden Mamul Ürünler Öğrenci Kategorisi – İkincilik Ödülü
Murat Mert
• İTÜ-İSO Kobiler için Endüstriyel Tasarım Projesi
Seçilen Katılımcı: Pelin Elmacı
• 8. ASD Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2012 - Başarı Sertifikası
Güven Koçkaya
• İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2011
Elektrikli Küçük Aletler kategorisi – Birincilik Ödülü
Enes Büyüktopbaş
• İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2011
Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi – Birincilik Ödülü
Enes Büyüktopbaş
• İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2008
Plastik Ev ve Mutfak Eşyaları Kategorisi – Birincilik Ödülü
Enes Büyüktopbaş
KAMPÜSTE YAŞAM
Geleceğime dair bütün hayallerimi gerçekleştirmenin yolunu ve bu yolda alacağım eğitimi doğru
yerde buldum. Başarılı öğretim kadrosu ve arkadaşlarımla beraber olan çalışmalarımla hedeflerime
ulaşmaya, hayallerimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyorum ve okulumun 128 yıllık köklü
geçmişi, günümüze kadar gösterdiği başarısı beni bu kurumun bir parçası olduğum için mutlu ediyor.
Elde edeceğim başarıların temelini derslerde gördüğüm eğitimle oluşturuyorum. Atölyeler,çalışma
alanları tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yapılandırıldığı için bütün okul içi çalışmalarımı
severek yapıyorum.Okulda gösterdiğim başarıyı iş hayatına geçtiğimde göstermem için yeterli
donanıma sahip olmak adına edindiğim her bilgi beni bir basamak daha üste taşıyor.
24-25
Ayşe Sevda KEÇİN, Endüstriyel Tasarım Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, insan odaklı tasarım yaklaşımını ön planda tutan eğitim
anlayışıyla, bana hayatım boyunca yol gösterici olacak yetkin bir meslek insanı vizyonu kazandırdığı
için çok şanslıyım.
Cansu PİRİ, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü , 3. Sınıf Öğrencisi
İLETİŞİM
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
Büyükdere Caddesi, No:106 Maslak, 34398 Sarıyer İSTANBUL
T: (212) 286 4911 F: (212) 286 5796
http://www.isikun.edu.tr
http://eutb-isik.blogspot.com
https://www.facebook.com/isikunETB
https://twitter.com/isikunETB
Endüstriyel
Tasarım
Nedir?
Endüstriyel tasarım, ihtiyaçlar doğrultusunda her türlü ürün ve sistemi algısal, estetik ve
işlevsel bütünlüğüyle ele alarak yenilikçi çözüm üreten yaratıcı bir meslektir.
Endüstriyel tasarımcılar, endüstriyel üretimin geçerli olduğu otomotiv, beyaz eşya, ev ve
ofis mobilyaları, kent mobilyaları, elektrikli ev aletleri, iletişim teknolojileri, ev gereçleri,
kişisel aksesuarlar, ambalaj, aydınlatma gibi çok geniş bir sektörel alanda hizmet verirler.
2007 senesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı adıyla kurulan bölümümüz, 2014 yılında
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne dahil olarak Endüstriyel Tasarım adını almıştır.
http://www.isikun.edu.tr
http://eutb-isik.blogspot.com
https://www.facebook.com/isikunETB
https://twitter.com/isikunETB
Işık’ta
Endüstriyel
Tasarım
Lisans düzeyinde Türkçe eğitim veren FMV Işık Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, sektörde
deneyim sahibi öğretim kadrosu ile öne çıkmaktadır. Proje sınıflarımız ile birlikte maket atölyesi,
bilgisayar laboratuvarları ve seramik ve kalıp atölyesinde çeşitli dersler alan öğrencilerimiz, 3. sınıftan
itibaren eğilimlerine göre “Yat Tasarımı”, “Otomotiv Tasarımı”, “Mobilya Tasarımı”, “Etkileşim Tasarımı”
ve “Tasarım Yönetimi” gibi seçmeli derslerle fark uzmanlık alanlarına yönlendirilmektedir.
Aktif bir şekilde çeşitli sektör kuruluşları ile işbirliği yapan bölümümüzde, bu aktivitelerin dışında sergi,
konferans düzenlemeleri, fuar katılımları, üretim gezileri ve zorunlu staj ile öğrencilerimizi çalışma
hayatına hazırlamayı hedeflemekteyiz.
Öğrencilerimiz aldıkları eğitim sonucu bugüne dek çeşitli
yarışmalarda derece elde etmişler, yurtiçi ve yurtdışında birçok farklı üniversitede yüksek öğrenimlerine
devam etmekte, sektörde çeşitli firmalarda tasarım faaliyetlerini yürütmektedirler.
Download

Endüstriyel Tasarım Bölümü Tanıtım Broşürüİndir