Özel Okullar Derneği Sempozyumları- Eğitim Teknolojileri Platformu PYP Eğitimleri- Eğitim Teknolojileri Platformu- Renaisance Faire- Prep
Deba-URFODU- Farklılaştırılmış Öğretim ve Planlama- Bilimsel Pentatlon
Bilgi Yarışması- CEMC Sınavları- ERASMUS PLUS- Cumhuriyet TurnuvasıGeleneksel performans gecesi- Irmak Münazara Ligi- İkinci Yabancı
ETKİNLİKLER
2014 - 2015
Sınıflar arası yarışmalar-Tebrik Kartı Kampanyası-“Ben Bilirim” Genel
Kültür Yarışması- PYP Veli Çalıştayları- Sizde Nasıl Derler……? - Çocuk
hakları Paneli- Proje sunum günü- Evrensel Çocuk Hakları Günü-21
Mart Dünya Şiir Günü etkinliği- Öğretmen Öğrenci Voleybol TurnuvasıRenaisance
Yarışması-
FaireCEMC
Prep
Deba-URFODU-
Sınavları-
ERASMUS
Bilimsel
PLUS-
Pentatlon
Bilgi
Cumhuriyet Turnuvası-
Geleneksel performans gecesi- Irmak Münazara Ligi- İkinci Yabancı
Dil Tanıtım Günü- Hazırlıklı - Hazırlıksız Konuşma Yarışması- Sergi
günü- Evrensel Çocuk Hakları Günü- İnsan Hakları Günü- Dünya Kadın
Hakları Günü- English Trip 1 / English Trip 2- “Who wants to be a
millionaire?”- Etik değerler Çalıştayı- Okul Penceresinden YansıyanlarKüçük
Kalemler
Öykü Yarışması
-
Life-link
School Twinning
Uluslararası ortak proje geliştirme- Irmak Spor Şenliği- TIMUN 2014
Model United Nations Conference- ÖZÜ CUP - Sonbahar Öğretmenler
IRMAK OKULLARI
2014 - 2015
ETKİNLİKLER
Irmak Okulları bütününde hazırlanan etkinlikler raporu okullar
bazında gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinlikleri, projeleri ve
yarışmaları kapsar. Etkinlik planı aşağıda belirtilen kriterler
çerçevesinde değerlendirilerek planlanır.
• Okul misyon ve vizyonunda belirtilen temel fikirlere uygunluk
• İlkelerimize uygunluk
• Gelenekselleşen etkinliklerin devamlılığının, kurumsal kültürün
korunması noktasındaki gerekliliği
• Tekrarlanan etkinliklerin etkinlik sonu raporlarında belirtilen
olumlu ve olumsuz hususların göz önünde bulundurularak etkinliğin
planlanması
Irmak Okulları etkinlik planında bulunan tüm etkinlikler
gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır. Ancak okul dışında gelişebilecek
bir takım etkenler nedeniyle etkinliklerin iptali veya ertelenmesi söz
konusudur.
Irmak Okulları adına
Nazan Fettahoğlu
Irmak Okulları Kurum Koordinatörü
Ekim 2014
Irmak Okulları etkinlikleri aşağıda belirtilen ana başlıklar altında
listelenebilir.
I.
Gelenekselleşen Etkinlikler
Gelenekselleşen etkinlikler okulumuz web ana sayfasında
belirttiğimiz gibi uzun yıllardan beri gerçekleştirilen ve Irmak
kültürünün parçası olmuş etkinliklerdir. Bu etkinliklerin bazıları
okul içi etkinlikler olurken bir bölümü de dışarıdan katılımlı
etkinlikler olarak planlanmaktadır.
A.
Okul içi etkinlikler
• Sınıflar Arası yarışmalar - Sınıflar arası Matematik yarışmaları
sınıflar arasında düzenlenen yarışmalardır. “Quiz Show” olarak
adlandırılan İngilizce ve ikinci yabancı dilde gerçekleştirilen bilgi
ve genel kültür yarışmaları, İngilizce ve Türkçe münazara
karşılaşmaları, hazırlıklı-hazırlıksız konuşma yarışmaları , ilkokul
seviyesinde gerçekleşen “Spelling Bee “ İngilizce heceleme
yarışmaları gelenekselleşen etkinliklerimizin başında gelmektedir.
(Yıl boyunca -ilkokul ve ortaokul sınıfları) • Tebrik Kartı Kampanyası- Tebrik Kartı Etkinliği; öğrencilerimize
ve tüm Irmak paydaşlarına yılbaşı, bayram, doğum günü gibi özel
günleri kısa mesajlarla ya da binlerce kişiye gönderilen “paket”
mesajlarla kutlama yerine, unutulmaya yüz tutmuş güzel bir
geleneği, kendi el yazımızla yazılmış tebrik kartıyla kutlama
geleneğini hatırlatma amacıyla gerçekleştirilen bir etkinliktir. Bu
etkinlik kapsamında yılın son haftası içinde öğrencilerimiz
tarafından, geliri LÖSEV’e bağışlanmak üzere, arkadaşlarına ve
öğretmenlerine tebrik kartı satışı yapılır. Satın alınan kartlar,
yazıldıktan sonra okulun çeşitli yerlerine yerleştirilen posta
kutularına atılır. Yılbaşından bir gün önce açılan posta
kutularındaki tebrik kartları adreslerine göre sınıflandırılır ve
postacı kıyafetli öğrenciler tarafından “Bak Postacı Geliyor”
şarkısı eşliğinde okulun tüm birimlerindeki sahiplerine ulaştırılır.
Yine bu etkinlik kapsamında, okulumuzun 12. sınıf öğrencileri 1.
2
sınıfa başlayan kardeşlerine, 8. sınıf öğrencileri de anaokuluna
başlayan kardeşlerine tebrik kartlarını elden ulaştırarak onların
yeni yıllarını kutlarlar. (Aralık 2014 - Tüm okul)
• İkinci Yabancı Dil Tanıtım Günü- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında tüm 4. sınıf
öğrencilerine 5. sınıfta seçecekleri dili tanıtmak amacıyla iki ders
saati süren çeşitli oyun ve yarışmalarla İspanyolca, Almanca ve
Fransızca dillerini tanıtan etkinlikler düzenlenir. (Nisan 2014 - 4.
sınıf öğrencileri)
• “Ben Bilirim” Genel Kültür Yarışması- Bir haftalık bir sürece
yayılan ve Irmak Okullarının tüm paydaşlarına açık olan bu
yarışmada amaç, yarışmaktan çok; öğrencileri, öğretmenleri ve
velileri aynı düşünsel etkinlikte ortaklaştırmak ve eğlenirken
öğrenmektir. 100 sorudan oluşan “Ben Bilirim” Genel Kültür
Yarışması’nda ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler kategorisi olmak
üzere dört kategoride ilk üçe girenlere ödüller verilir. (Mart 2014
- ortaokul, lise ve tüm Irmak velileri)
• Çocuk Hakları Paneli- Her yıl 7. sınıf öğrencilerimiz, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında
düzenlenen Çocuk Hakları Paneli’nde, çocukların karşılaştıkları
sorunlarla ve çocuk haklarıyla ilgili çalışmalarını bir panel
etkinliğiyle tüm okula sunarlar. (Nisan 2014 - 7. sınıf öğrencileri)
• Irmak Münazara Ligi- Irmak Münazara Ligi; öğrencilerimizin
Türkçeyi kullanma becerilerine, kültürel birikimlerine, özgüven
duygularının gelişmesine katkıda bulunmak ve okulumuz genelinde
uluslararası münazara kültürünü yaymak amacıyla
düzenlenmektedir. Irmak Münazara Ligi’nin 1. turunda sınıflar
arasında, ikinci turda ise ortaokul ve lise takımları arasında maçlar
yapılır. Lise Münazara Kulübü öğrencileri, turnuva boyunca bütün
sınıfların takımlarına koçluk yaparak ve maçlarda jüri görevi
üstlenerek destek verirler. (Şubat 2015 - ortaokul ve lise)
• Hazırlıklı - Hazırlıksız Konuşma Yarışması- Ortaokul ve lise
sınıfları arasında gerçekleştirilen Hazırlıklı – Hazırlıksız Konuşma
Yarışması, öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirme ve
toplum içerisinde kendilerini rahat ve doğru bir şekilde ifade
edebilmelerini sağlama amacına yöneliktir. Öğrencilerin hem kendi
hazırladıkları konulardaki konuşmalarını hem de hazırlıksız olarak
yapmaları gereken konuşmaları içeren bu etkinlikte, yaşama dair
hemen her konu ele alınır. (Aralık 2014 - ortaokul ve lise)
• Gençlik Sorunları Paneli- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik
Forumu’nda lise öğrencilerimiz, ülkemizle ve dünyamızla ilgili
çeşitli sorunları ele alıp tartışırlar. (Mayıs 2015-lise)
3
• Proje Sunum Günü- Ortaokul ve lise sınıflarının bir yıl boyunca
bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak danışman
öğretmenleri rehberliğinde yürüttükleri projeleri birbirlerine
sundukları gündür. İzleyici öğrencilerin verdikleri oylarla günün
sonunda en iyi sunumu gerçekleştiren öğrenci belirlenir. (Mayıs
2015 ortaokul ve lise)
• Dünya Kadın Hakları Günü- Kadınların toplumsal konumu, hakları
ya da uğradıkları haksızlıklara dikkat çekmek ve bu konuda
öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak amacıyla her yıl 8 Mart
tarihinde 5-12. sınıf öğrencilerimiz ile çeşitli etkinlikler yapılır.
(Mart 2015 ortaokul ve lise)
• Evrensel Çocuk Hakları Günü- Birleşmiş Milletlerin 20 Kasım
1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmesi nedeniyle, her
yıl 20 Kasım’da ortaokul öğrencilerine yönelik çalıştay düzenlenir.
(Kasım 2014 ortaokul)
• Sergi Günü- Anaokul ve ilkokul sınıflarımızda uygulanan
Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programının bitişini ifade eden
sergi günü, 4. sınıf öğrencilerimizin bir yıl boyunca üzerinde
çalıştıkları kavramla ilgili çalışmaları sergiledikleri bir gündür. (29
Mayıs 2015 ilkokul)
• İnsan Hakları Günü- 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında,
lise öğrencilerinin farkındalıklarını arttırmak amacıyla, her yıl
çeşitli etkinlikler düzenlenir, okulumuza konuyla ilgili konuk davet
edilir.(Aralık 2014 lise)
• PYP Veli Çalıştayları- Velilerimize her yıl geleneksel olarak PYP
felsefesi, disiplinlerüstü planlama - uygulama aşamaları ve
öğrenen profillerinin günlük yaşamla nasıl ilişkilendirildiği
aktarılan çalıştay düzenlenir. (10 Ocak 2015 anaokulu - İlkokul
velileri) 4
Bağdat Caddesi’nde gelip geçen insanlara “Bugün 21 Mart Dünya
Şiir Günü; size bir şiir var!” diyerek sepetlerindeki şiir
zarflarından hediye ederler. (Mart 2015 - ortaokul ve lise )
• Ana-baba Grup Çalışmaları- Velilerimize yönelik olarak
düzenlediğimiz grup çalışmaları velilerimizden gelen talepler
doğrultusunda belirlenen konular çerçevesinde gerçekleştirilir.
(Kasım 2014 Veliler)
• Geleneksel Performans Gecesi- Tüm yıl boyu spor ve sanat
dalında yapılan çalışmaların sunulduğu ve geleneksel resim
sergimizin açıldığı gecedir. (12 Mayıs 2015 tüm okul)
• Irmak Olimpiyatları- Belirli spor becerilerini ölçme amacıyla
uygulanmakta olan Irmak Olimpiyatları için gereken ölçümler tüm
yıl boyu devam eder . Ölçümler sonunda belirli kriterlere sahip
olduğu saptanan öğrenciler yıl sonunda madalya ile ödüllendirilir.
(Tüm yıl boyu ilkokul ve ortaokul)
• Sizde Nasıl Derler……?- Bu çalışma, anadilinin ve başka dillerin
çeşitli anlam ve söyleyiş özellikleri yönünden karşılaştırılması,
diller arasındaki farklı ve ortak yönlerin keşfedilmesi temeli
üzerine yapılandırılmıştır. Öğrenciler; Türkçede kullanılan
yansıma sesli, eş sesli, eş ya da karşıt anlamlı sözcüklerin,
deyimlerin, atasözlerinin, benzetme ve mecazların başka
dillerdeki karşılıklarını araştırırken hem öğrenme sürecinde
oldukları dillerde yetkinleşecek hem de kendi anadillerinin
söyleyiş ve anlam zenginliklerini keşfedeceklerdir. (İlkokul Ortaokul tüm yıl)
• Öğretmen Öğrenci Voleybol Turnuvası- Sosyal bir ortamın,
sporun evrensel çatısı altında birleşmesini örneklemesi
bakımından bizim için çok anlamlı olan bu turnuvamız;
öğrencilerimizin kazananı kutlama-kaybetmeyi kabullenme,
takımın bir parçası olarak sorumluluk alma ve yerine getirme,
ortak yeteneklerle başarıya yönelik dinamik oluşturma, kabul
etme-kabul görme, birlikte hareket etme gibi becerilerini
eğlenerek geliştirme hedefimizi desteklemektedir. Lise
öğrencilerimiz ve gönüllü tüm öğretmenlerimiz katılımı ile
gerçekleştirilir. (Kasım 2014 öğretmenler ve lise öğrencileri)
• 21 Mart Dünya Şiir Günü Etkinliği- Bu etkinliğin amacı, “21 Mart
Dünya Şiir Günü” vesilesiyle öğrencilerimizin şiire olan ilgisini
geliştirmek, şiirin insanlar arasında evrensel bir dil olarak
yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlamaktır. Öğrencilerimiz,
etkinlik kapsamında hem kendi yazdıkları şiirleri hem de Türk
edebiyatının ünlü şairlerinin şiirlerini, üzerinde “SİZE BİR ŞİİR
VAR!” yazılı renkli zarflar içinde Irmak Okullarının bütün
öğrencilerine, öğretmenlerine, yöneticilerine ve çalışanlarına
dağıtırlar. Ayrıca bir grup öğrencimiz de öğretmenleriyle birlikte
5
• Cumhuriyet Turnuvası- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
kapsamında uygulanan basketbol serbest atış, 3 sayı ve penaltı
yarışması gibi turnuvaları kapsamaktadır.
• Prep Debate- Lise Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz arasında
oluşturulan takımlarla , belirlenen bir konu üzerine hazırlık
yapılarak münazara yapılır. (Mayıs 2015 - Lise)
• İkinci Yabancı Dil Temalı Sunum- Her yıl belirlenen bir konu
hakkında İspanyolca- Almanca ve Fransızca dillerinde Kültür
Merkezin’de yapılan sunum etkinliğidir. (Şubat -10. sınıf
öğrencileri)
• İkinci Yabancı Diller Kapalı Çarşı Gezisi: İspanyolca- Almanca
ve Fransızca dillerinde turistlerle yapılan röportajlar videoya
alınır; Kültür Merkezi’nde sunulur.(Mayıs - 11. sınıf)
• English Trip 1 / English Trip 2- Kasım ve Mayıs aylarında
olmak üzere Lise Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz için , okudukları
müfredat konularına uygun olan iki farklı gezi düzenlenir. Gezi
sonrasında ise öğrencilerimizin ilgili gezi hakkında geri bildirim
sunumları hazırlamaları beklenir.( Kasım 2014 - Mayıs 2015 Lise)
• “Who wants to be a millionaire?”- 9. sınıf öğrencilerimiz
arasında yapılan , hem sene içinde İngiliz Edebiyatı dersi
kapsamında okudukları edebi romanlardan hem de genel kültüre
hitap eden soruları içeren bir bilgi yarışmasıdır. ( Mart 2015 Lise)
• İkinci Yabancı Dil Hazine Avı- İspanyolca- Almanca ve
Fransızca dillerinde verilen yönergeler doğrultusunda hazineyi
bulup “Bitiş” noktasına ulaşmak üzerine kurgulanmış bir uyun
etkinliğidir. (Mayıs -Hazırlık sınıf öğrencileri)
• Renaisance Faire- Lise 10. sınıf öğrencilerimiz ile , sene içinde
okunarak incelenmekte olan William SHAKESPEARE’in baş
yapıtlarından olan “Romeo & Juliet” adlı oyunun kısa kolajlarının
sahnelenmesidir. İlgili aktivite bazen sahnelenerek bazen de kısa
film çekilerek gerçekleştirilir. ( Mayıs 2015 - Lise)
• Lise Hazırlık Sınıfı Sene Sonu Sunumu- Lise Hazırlık sınıfı
öğrencilerimiz tarafından, İngilizce öğretmenlerinin
rehberliğinde hazırlanan bir sene sonu geri bildirim sunum günü
olarak planlanan bir etkinliktir. ( Mayıs 2015 - Lise)
6
B.
Dışarıdan katılım sağlanan etkinlikler
• Irmak Kariyer Günleri- Lise öğrencilerimizin kariyer gelişimini
desteklemek , onları farklı meslek grupları ile buluşturma
amacıyla gerçekleşen Kariyer Günleri 7 yıldır öğrencilerimize
bilinç kazandırma amacıyla gerçekleştirilmektedir. (Aralık 2014
lise)
• Etik Değerler Çalıştayı- Geleceği inşa edecek gençlerin
duyarlıklarını yükseltmek, farkındalıklarına katkı sağlamak ve
uzlaşı zemini hazırlamak amacıyla , farklı liselerden öğrencileri
bir araya getirerek farklı etik alanlarda vaka çalışmalarına olanak
sağlayacak ortamı oluşturan çalıştayımızın bu yıl 4.sü
gerçekleştirilecektir. (Mayıs 2015 lise)
• Okul Penceresinden Yansıyanlar- Bu yıl 3. sü düzenlenecek olan
sempozyum okul ve okul dışında çocuk ve ergenlerle çalışan
öğretmen, yönetici, psikolojik danışman, psikolog ve diğer
uzmanlara yönelik olarak düzenlenmektedir. (Ocak 2015
Eğitimciler ve psikolojik danışmanlar)
• Irmak Kitap Günleri- Öğrencilerimizi kitaplarla ve yazarlarla
buluşturmayı amaçlayan Irmak Kitap günleri dışarıdan gelecek
ziyaretçilere açık bir etkinliktir. (Nisan 2015 tüm okul)
• Küçük Kalemler Öykü Yarışması- Bir süreliğine ara verilen
etkinliğin , bu akademik yılda yeniden düzenlenmesi planlanmıştır.
Ulusal ve uluslararası platformda duyurulacak öykü yarışmasının
konusu “Su” olarak belirlenmiştir. (Nisan 2015 ortaokul)
• Hazırlıklı-Hazırlıksız Konuşma Yarışması- Ortaokul ve lise
sınıfları arasında gerçekleştirilen Hazırlıklı – Hazırlıksız Konuşma
Yarışması, yararlı olduğu kadar renkli ve heyecanlı bir etkinliktir.
Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmeyi ve toplum
içerisinde kendilerini rahat ve doğru bir şekilde ifade
edebilmelerini amaçlayan bu etkinlikte yaşama dair hemen her
konu ele alınır. İki bölümden oluşan etkinliğin Hazırlıklı Konuşma
bölümünde öğrenciler, kendi belirledikleri bir konu hakkında 5
dakikalık bir konuşma yaparlar. Hazırlıklı konuşma sırasında
7
yarışmacılar, konuşmalarını perdeye yansıtılan yönergelerle de
ilişkilendirmeye çalışırlar. Hazırlıksız Konuşma bölümünde ise,
yarışmacıların kurayla belirlenen konulara ilişkin 4 dakikalık bir
hazırlıksız konuşma yapmaları beklenir. Jüri, yarışmacıları
özgünlük, tutarlılık, akıcılık, telaffuz, sözcük hazinesinin
zenginliği gibi yönlerden değerlendirerek her iki bölüm için ayrı
ayrı puanlandırır. (Nisan 2015 - İstanbul İçindeki özel ortaokullar
ve liseler)
• Bilim Şenliği- Öğrenciler doğada ve Fen Bilimleri alanlarında
merak ettikleri ve ilgi duydukları konuları araştırarak bilgi
toplayacaklar. Bilgi afişleri, maketler hazırlayacaklar ve
çalışmalarını sergileyip sunarak birbirleri ile paylaşacaklardır.
(Haziran 2015 ilkokul 1, 2 ve 3.sınıflar)
• Irmak Spor Şenliği- Amacımız farklı branşlarda okulumuzu
temsil eden sporcularımızın, diğer özel ve devlet okulları
sporcuları ile kaynaşmalarını sağlamak, sporun evrensel
boyutlarındaki sevgi, dostluk ve Fair – Play ilkelerinin
benimsenmesine katkıda bulunmaktır. Geleneksel Irmak spor
şenliği her sene 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı kapsamında, Tenis, Basketbol, Voleybol ile Futsal
branşlarından oluşan ve 3 gün süren bir organizasyondur. (Mayıs
2015 ortaokul ve lise)
• Irmak Şenliği- Irmak ailesinin tüm fertlerinin katıldığı şenlik
okulun bitiminden hemen önce öğrenci, öğretmen ve velilerimizi
bir araya getirmeyi ve bütünleştirmeyi amaçlayan bir etkinliktir.
(Haziran 2015 tüm Irmak ailesi)
II. Okul Olarak Katılım Sağlanacak Ulusal ve Uluslararası
Etkinlik ve Yarışmalar
Yeni akademik yılın planlanması sürecinde daha önce katıldığımız
etkinlik ve yarışmalara yenilerinin eklenmesine karar verilmiş ve bu
yönde planlama yapılmıştır. 2014-2015 akademik yılı için planlanan
etkinlik ve yarışmalar aşağıda görüldüğü gibidir.
• Life-link School Twinning Uluslararası ortak proje geliştirme60 ülkeden 370’ten fazla okulun katılımıyla gerçekleşen bir proje
paylaşım platformudur. Öğrenciler, Care for Myself, Care for
Others, Care for Nature olmak üzere üç ana başlıkta toplanmış
aktivitelerden seçilen bir başlık altında bulunan çalışmaları
tamamlayıp raporlarını diğer ülkelerdeki paydaşlarına online
olarak sunarlar. Bu yıl ortaokul öğrencileri Okulumuzun 20. Yıl
Etkinlikleri kapsamında belirlenen “SU” konseptine uygun
çaluışmalar yapacak ve uluslararası platformda paylaşacaktır.
(Ortaokul Fen)
• URFODU- Bilim temelli bilgi yarışması– Biyoloji - Matematik
dallarında katılacağımız sınav iki etaptan oluşmaktadır.Ön seçme
yapılmadan her öğrenci isteğe bağlı birinci sınava katılabilir.
Finale sadece puan barajı geçen katılabilir.Geçen yıl katılım
sağladığımız ve öğrencilerimizin üstün başarı elde etmiş oldukları
yarışmaya okulumuz bu yıl da katılım gösterecektir. Yarışmanın
genel hedefleri yaratıcılık yeteneklerini ve bilim araştırma
faliyetlerine ilgiyi çekmektir. (Matematik Ortaokul 7. ve
8.Sınıflar- Biyoloji Lise 9-10-11. sınıflar-Ortaokul 6-7-8. sınıflar
Kasım 2014 birinci etap ve Nisan 2015 final)
• Science on Stage- Avrupa’nın 24 ülkesinden ve Kanada’dan
katılan öğretmenlerin bir araya geldiği, etkileşimli ve enerjik bir
ortamda yaratıcı ve yenilikçi öğretim yöntemlerini, materyalleri
ve bilgileri paylaşmayı amaçlayan bir etkinliktir. Öğretmenler bu
8
fikirleri ve uygulamaları daha sonra kendi okullarında hayata
geçirerek, bilim eğitiminin gelişimine katkıda bulunurlar. Bilim ve
teknoloji öğretmenleri arasında kurulu olan bir iletişim ağı olan
Science on Stage Europe, öğretime yönelik fikirlerin karşılıklı
olarak paylaşıldığı, bilim ve teknolojinin okul ve toplum için
önemine dikkat çeken bir Avrupa Birliği platformudur. (Lise
Biyoloji alanında yaratıcı bir fikirle projeye katılım sağlanmıştır. )
• Bu Benim Eserim Proje Yarışması- MEB tarafından ortaokul
öğrencilerinin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla
düzenlenen ulusal bir araştırma projeleri yarışmasıdır. Her yıl fen
alanında bu yarışmaya katılım sağlanır.
• ERASMUS PLUS- “Dendrokronoloji ve Dendroklimatoloji
Yöntemleri ile Ağaç Yaş Halkalarının Geçmişe Dönük İncelenmesi
ve İstanbul’daki İklim Değişikliklerine Etkileri” konulu biyoloji
projesi ile katılım planlanmaktadır. Bu çalışmada Nebahat
Gökyiğit Botanik Bahçesi ve İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi Orman Botaniği ile ortak çalışmaya girilmesi
planlanmaktadır.
• CEMC Sınavları- Center for Education in Mathematics and
Computing (CEMC), Kanadanın Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
alanında aktivite ve materyal üreten, en önde gelen
organizasyonudur.Matematik öğretimini daha etkili ve zevkli hale
getirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerimize Matematik alanında
küresel bir bakış açısı kazandırmak için Irmak okulları olarak bu
sınavlara öğrencilerimizin katılımlarını teşvik ve koordine
etmekteyiz. Sınavlar çoktan seçmeli olup, her türlü hesap
makinası kullanılabilir. Her seviye için farklı sorulardan oluşur.
Gauss, Pascal, Cayley sınavlarına aşağıda belirtilen seviyeler
katılacaktır.
• CEMC-Gauss Matematik Yarışması (Mayıs 2015 Matematik
Ortaokul 7. ve 8. Sınıflar)
• CEMC-Pascal Matematik Yarışması (Şubat 2015 Matematik
Lise 9. Sınıflar)
• CEMC-Cayley Matematik Yarışması (Şubat 2015 Matematik
Lise 10.Sınıflar )
• ISMTF Math Leaugue- Daha önceki yıllarda ECIS (Avrupa
Uluslararası Okullar Birliği)tarafından düzenlenen ve okulumuzun
da katıldığı Math Leaugue yarışmaları son yıllarda ISMTF
(European Council of International Schools)tarafından
hazırlanmaktadır.Ünlü Matematikçilerin isimleri altında
düzenlenen yarışmalar olup öğrencilerin akademik gelişimine katkı
sağlamak ve uluslararası okullar arasında kaynaşmayı sağlamak
amaçlanmaktadır. Ramanujan ve Polya ligine katılacak öğrenci
seviyelerimiz aşağıda belirtilmiştir.tarih :Sınav üç oturumda 15
Şubat-25 Mart 2015 tarihleri arasında uygulanacaktır.
• ISMTF Ramanujan League ( Şubat -Mart 2015 Matematik Lise
9. ve 10. Sınıflar)
• ISMTF Polya League (Şubat -Mart 2015 Matematik Lise
11.Sınıflar)
• Mef Matematik Maratonu- Matematik alanında yetenekli
öğrencilerin keşfedilmesi , ilişkilendirme,akıl yürütme ve
psikomotor becerilerinin öne çıkarılması amaçlanmaktadır. (Nisan
2015 Matematik Ortaokul 6. ,7. ve 8. Sınıflar)
• Destination Imagination Tournaments- Destination Imagination
uluslararası alanda çok yaygın bir organizasyondur.Bu programa
katılan takımlar yaratıcı düşünce ve eleştirel düşünme ve problem
çözme becerilerini geliştirirler. DI kulübü öğrencilerinden oluşan
7 kişilik okul takımımız DI turnuvasında performanslarını
sergileyerek yarışacaklardır.(Şubat 2015 Matematik Ortaokul
6.Sınıflar)
• Tübitak Yarışmalar- Bu yarışmanın temel amaçlarından biri genç
beyinleri düşünmeye,gözlem yapmaya ,merak etmeye ,merak
ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. (Mayıs 2015 Matematik
Ortaokul 8. Sınıflar)
9
• Bilimsel Pentatlon Bilgi Yarışması- Fizik,Kimya,Biyoloji
Matematik ve Bilgisayar olmak üzere 5 daldan soruların art arda
(üç kişilik okul takımlarından oluşan) sorulduğu yarışma Ayazağa
Işık okullarında düzenlenmektedir. (Şubat 2015 Matematik Lise
11. Sınıflar )
• JMUN Conference Hisar Schools (11-14 Aralık 2014-Ortaokul)
• “Competencia de Cuentos”- Her yıl Türkiye çapında Nüans
Kitabevi önderliğinde düzenlenen İspanyolca Öykü yarışmasın’da
Ortaokul ve Lise kategorilerinde öğrenciler kendileri yazdıkları
öyküyle katılırlar. ( Mayıs Ortaokul ve Lise)
• Avrupa Gençlik Parlemantosu Konferansları- Yaşama gerçek
anlamda dokunabilmek, “şimdi”den çıkarak bir yandan geçmişe bir
yandan geleceğe uzanmak amacıyla çeşitli konferanslara katılım
sağlanacaktır. (Ekim 2014-Mart 2015 Lise )
• TIMUN 2014 Model United Nations Conference- Üsküdar
Amerikan Lisesi TIMUN 2014 Konferansında 7 kişilik bir
delegasyon ile HOLLANDA
temsil edilecek ve 1 üye ile de
ICJ / INTERNATIONAL
COURT OF JUSTICE’da “Judge”
olarak aktif görev yapılacaktır.
(Kasım 2014 Lise MUN Kulübü Lise)
• Avrupa Gençlik Parlamentosu 16. Ulusal Seçim Konferansı
Galatasaray Lisesi (20-24 Kasım)
•RCIMUN 2015 Robert College
Model United Nations
Conference/ Robert Kolej 7 - 11
Nisan 2015 tarihleri arasında
katılacak olduğumuz RCIMUN
2015 konferansı için delegasyon
atamamız beklenmektedir. (
Nisan 2015 Lise MUN Kulübü Lise)
•MUNOL 2015 ALMANYA /
Lubeck Model United Nations
Conference 1- 6 Haziran 2015
tarihleri arasında katılacak
olduğumuz Lubeck / Almanya
MUN konferansı için delegasyon
atamamız beklenmektedir. (Haziran 2015 Lise MUN Kulübü- Lise )
• JMUN Conference Koç Schools (20-22 Şubat 2015- Ortaokul)
• JMUN Conference SEV Schools (27-28 Şubat 2015- Ortaokul)
• Avrupa Gençlik Parlamentosu 17. Ulusal Seçim Konferansı TED
Ankara Koleji (MART 2015)
• Avrupa Gençlik Parlamentosu 78. Uluslararası Oturum İzmir
(17-26 Nisan 2015- Seçim Sağlanırsa)
• Avrupa Gençlik Parlamentosu 79. Uluslararası Oturum
FİNLANDİYA (Ekim 2015-Seçim Sağlanırsa)
• 2.Türk Kültürü Sempozyumu- İTÜ Okulları tarafından Ayazağa
Yerleşkesi’nde bu yıl ikincisi düzenlenecek 2. Türk Kültürü
Sempozyumu’na liseden istekli öğrencilerimiz bir danışman
öğretmen eşliğinde katılım gösterir. Öğrenciler, danışman
öğretmenin yönlendirmesiyle bildirilerini hazırlar ve sunarlar,
sempozyum bildirileri akademisyenlerin danışmanlığında
kitaplaştırılır. (Lise)
• Felsefe Olimpiyatlarına Katılım- Her yıl düzenlenen
olimpiyatlara 11. sınıf öğrencilerinin katılımı için yönlendirme ve
alt yapı çalışmaları yapılacaktır. ( Mayıs 2014 Lise)
• ÖZÜ CUP (Özel Okullar Ligi)- Son iki senedir katıldığımız ve
İstanbul ilinin seçkin özel okullarının katıldığı Özü Cup
turnuvaları 2015 Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilecektir.
(Genç Kız Voleybol ve Genç Erkek Basketbol takımlarımız)
10
• EKO-OKULLAR (TÜRÇEV) (EKO-SCHOOLS-FEE) Uluslararası
Çevre Eğitim Programı Çalışmaları- 17 yıldır sürmekte olan
çalışmalar, ilkokul sınıflarını kapsamaktadır. Bu yıl çalışma konusu
”SU” olarak belirlenmiştir. Bu sınıflar kapsamında yıl içinde su
konulu yapılacak çalışmalar eylem planı hazırlanarak, her sınıf
seviyesi için belirlenmiştir. (Tüm yıl -İlkokul)
• Proje ve problem temelli öğrenme (Şubat 2015)
• Dijital araçlarla geliştirilmiş eğitim modelleri (Mart 2015)
• Liderlik eğitimi (Yöneticiler için) (Mart 2015)
• Irmak Okulları Atık Yönetimi- Okulumuzda uzun yıllardır
sürmekte olan , kağıt, pil, plastik kapak, yanık yağ ve elektronik
atık toplama kampanyaları, Eko-Tim Öğrencileri rehberliğinde
sürecektir. Okul Koridorlarımızda atık toplama kutuları
yerleştirilmiştir.(Tüm okul -yıl boyunca)
• Öğretmenler Öğretmenlerle Paylaşıyor- Eğitimde
Teknoloji Projesi kapsamında öğretmenlerimizin eğitim
sürecinde sınıflarda gerçekleştirdikleri etkinlik, uygulama
ve çalışma örneklerini paralel oturumlar aracılığı ile
birbirleri ile paylaştıkları bir planlanan etkinliktir. (Nisan
2015 - Tüm Okul)
• 22 MART Dünya Su Günü Kutlamaları- Okulumuzun 20. yıl
kutlamaları kapsamında ana tema “SU” olarak belirlenmiştir.
Akademik ve idari kadromuzun katılacağı sempozyum/konferans ve
seminerler
III. Profesyonel Gelişim
2014-2015 akademik yılı için için oluşturduğumuz profesyonel
gelişim programımız doğrultusunda akademik ve idari kadromuzun
alacağı eğitim başlıkları aşağıda görüldüğü gibidir.
• Apple Learning Event ( Ekim 2014)
• Google Education Summit (Kasım 2014)
• 21. yy eğitim pedagojisi (Ağustos 2014)
• Ekip ve takım bilinci (Ağustos 2014)
• Öğrenme Yoldaşlığı becerileri ile öğretmenlik (Ağustos
2014)
• Öğrenmenin fizyolojik temelleri (Ağustos 2014)
• Beyin araştırmaları ve öğretim şekilleri (Ağustos 2014)
• Farklılaştırılmış Öğretim ve Planlama (Ekim 2014)
• Öğrenme odaklı okul kültürü (Kasım 2014)
• Öğrenme için ölçme (Aralık 2014)
• Biçimlendirici değerlendirme yaklaşımı (Ocak 2015)
11
• Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu (Kasım 2014)
• "Eğitimde Google Uygulamaları Zirvesi" (Kasım 2014)
• Özel Okullar Derneği Sempozyumları ( Mart ve Mayıs 2015)
• ERG Eğitimde İyi Örnekler Sempozyumu (Nisan 2015)
• Eğitim Teknolojileri Platformu ( Nisan 2015)
•PYP Eğitimleri
Online Making The PYP Happen In The Classroom ( Aralık
2014)
Consept Based Learning (Kasım 2014)
Pedagogical Leadership (Şubat 2015)
Personal, social and physical education—Well-being (Haziran
2015)
The role of the PE (Haziran 2015)
Science throughout the programme of inquiry (Haziran 2015)
Profesyonel gelişim bölümünde yer alan tüm eğitim, seminer ve
konferanslar planlı etkinliklerdir. Yeni duyurular ile liste
güncellenecektir.
12
Download

ETKİNLİKLER - Irmak Okulları