Balkan savaşları ve Türk ulusçuluğun doğuşu, Istanbul’da bir reportaj
1911 Balkan savaşı ile yeni bir durum oluştu. Balkan’ın kaybı kesinleşiyor: Balkan
bölgelerinden büyük tehcirler, büyük sayıda müslümanlar oradan doğu Anadolu’ya (?)
sürülmekte. Ve bu da deyim yerinde ise, modern Türk ulusçuluğun doğuşunu oluşturur.
Ve burada ilk kez Ulusal Egemenlik türk adını taşıyor. Halbuki içerik açısından
Abdülhamid’in ulusçuluğundan da pek farklı bir durum değil [Abdühlhamid II., 1842 1918, 1876 - 1909 arası Osmanlı İmparatorluğu Sultanı]. Aslında bu... Türk Ulusu olarak
tanımlanan - bu çok ilginçtir - aslında islami bir Ulus, içinde yalnızca Türk barındırmıyor
çünkü. Doğal olarak tabi, ulusçuluğun farklı boyutları da var.
Birincisi, tabi hiristiyan ulusalcığa karşı bir tepkimedir. Bir tepki hareketidir, bunu da
söylemek gerekir. Bu durum politik teori olarak da epey sonraları tanımlanır, .....
(anlaşılır değil) tarafından... ve böylece, İttihat ve Terakki partisi (kesintilerle 1908 den
1918’e kadar devleti yöneten en etkili “genç Türkler” den oluşmaktadır) çerçevesinde
organize olan bir takım politikacı tarafından hızlı bir şekilde kabul edilir.
Ve bu küçük çekirdek, bu küçük yeni ulusalcı-türk çekirdek, 1913 suikastı ile parti ve
devlette devrim gerçekleştirir.... (anlaşılır değil) adını taşır “Bâb-ı Âli Suikastı” adını taşır
(Osmanlı devlet rezidansı - Sultan Sarayı) “Yüksek Kapı Suikastı”. Başbakan öldürülür.
Türk tarihinin ilk Askeri ihtilali olarak tarihe geçer. Yani 1913’de başladı, 2013 de bitti
diyebiliriz, yani tam yüz yıl sürdü bu süreç. Yani askeri ihtilallerin süreci. Ve benim
fikrimce bu süreç tamamlandı. 1913 - 2013 yılları arasında bizler askeri ihtilaller
ülkesinde yaşadık ve ilk ihtilalle.... Geliyor.
Copyright © Goethe-Institut Athen
Alle Rechte vorbehalten
www.goethe.de/athen
Download

zum Lesen (PDF) - Goethe