2014-2015 BAHAR YARIYILI
Dersin Kodu: SBKY 108
Dersin Adı:
SİYASET BİLİMİ - II
Öğretim Elemanı: Doç.Dr. İsmet PARLAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Demokrasi ve tarihsel süreç
Demokrasi modelleri ve farklı görüşler
İdeoloji nedir? Liberalizm
Muhafazakarlık, Marksizm ve Sosyalizm
Anarşizm ve Faşizm
Ulus ve farklı tanımlamaları
Ulusçuluk ve ulusçuluğun çeşitleri
Vize Sınavı
Küreselleşme ve küresel siyaset
Siyasal Kültür
Seçimler ve oy verme davranışı
Hükümetler ve sistemler
Meclis ve rolleri
Kimlik
KAYNAKLAR
Andrew Heywood, Siyaset, Liberte Yayınları, Ankara, 2006
Gökhan Atılgan-Attila Aytekin (Hazırlayan), Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler,
Disiplinlerarası İlişkiler, Yordam Kitap, İstanbul, 2012
DEĞERLENDIRME YÖNTEMI
KATKI YÜZDESI (%)
Dönem Sonu Sınavı
60
Ara Sınav
40
Devam Yüzdesi
70
Download

2014-2015 bahar yarıyılı