llers
Çok amaçlı INTREPID™ Sistem kontrolörleri yeni nesil INTREPID™ ürün
grubundaki MicroPoint™ II Tel Örgü algılama Sistemi, MicroTrack™ II
Gömülü Kablo Sistemi ve MicroWave 330 Dijital Mikrodalga Link
Sistemlerini etkili ve güvenli bir şekilde kontrol eder. Kontrolörler ayrıca
diğer kontak çıkışlı yardımcı güvenlik ekipmanlarının da sisteme entegre
edilebilmesini sağlayarak kapalı devre izleme sistemlerinin veya diğer
sistem aygıtlarının ara yüzlenmesine kolaylık sağlar.
INTREPID™ ailesindeki sistem kontrolörleri farklı alarm verilerinin proje
gereksinimlerine uyumlu bir şekilde istenilen bölge ya da alt bölgelerle
ilişkilendirilmesini kolaylaştırır. Daha fazla esneklik gereken sistemler için
farklı sensör teknolojileri tek bir bölge ile ilişkilendirilebilir. Bölgesel
alarmlar kamera ön ayarlarını gerçekleştirecek çıkışlar gibi özel çıkışlarla
da ilişkilendirilerek çevre güvenliğinde
meydana gelen ihlallerde
kusursuz görsel tespitler yapılabilir. Dört farklı INTREPID™ sistem kontrolü
seçeneği her çaptaki proje gereksinimlerine göre, bölgesel çıkış
kontrolünden çoklu dil seçeneğine sahip haritasal grafikli ara yüzlerine,
bölgesel veya merkezi kontrolden uzaktan erişim veya üstün kapalı devre
izleme sistemlerinin kullanımına kadar birçok ölçeklendirilebilir, tak ve
çalıştır güvenlik sistemi yönetim çözümleri sunar.
Kontrolörler sisteme özgü ortak INTREPID™ sorgu protokolünü ve RS422
seri haberleşme ara yüzünü kullanarak INTREPID™ ürün grubundaki
bütün aygıtlarla kusursuz bir haberleşme sağlarlar. Haberleşme
bağlantıları bakır, fiber optik ağ kablosu kullanılarak yapılabilir.
INTREPID™ kullanıma hazır yazılım geliştirme kiti (SDK) sayesinde yüksek
düzey güvenlik uygulamaları için kendi güvenlik tasarlamak isteyen
sistem mühendislerine kolaylık sunarak ürün grubunun farklı sistemlere
entegrasyonuna olanak sağlar.
Röle Kontrol Modülü II (RCM II)
Kontrol Modülü II (CM II)
Grafik Kontrol Modülü II (GCM II)
Çevre Güvenliği Yöneticisi (PSM)
INTREPID™ Sorgu Protokolü II (SDK)
llers
GRAFİK TABANLI
KONTROL MODÜLÜ II (GCM II)
INTREPID™ Grafik tabanlı kontrol modülü II (GCM II) büyük ölçekli
tesislerde ya da birden çok tesisteki yeni nesil INTREPID™ birimlerinin,
kontak çıkışlı yardımcı güvenlik ekipmanlarının ve kapalı devre izleme
sistemlerinin grafik tabanlı bir ara yüzle izlenmesini ve kontrolünü
sağlayan linux tabanlı özel bir sistem kontrolörüdür. GCM II son
kullanıcıya, verimli sistem yönetimi ve konfigürasyonu sağlanması için
grafiksel eşleştirme özelliğine sahip uygulama yazılımı ve sistem
donanımı ile birlikte komple bir çözüm olarak sunulur.
ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR
re
GCM II güvenlik bölgelerini yüksek çözünürlüklü bir harita üzerinde
görüntüleyen ve sistemdeki birimlerin aktive edilmesine ya da devre dışı
bırakılmasına olanak sunan kullanıcı dostu, grafik tabanlı ara yüzü
sayesinde sistem operatörünün tesis çevre güvenliğini verimli bir şekilde
yönetmesine olanak sunar.
GCM II sistemin sorgu yöneticisi olarak haberleşme portlarına bağlı
bulunan bütün INTREPID™ serisi birimlere durum sorguları çeker.
INTREPID™
algılama birimleri tarafından bir güvenlik ihlali tespit
edildiğinde ihlalin meydana geldiği nokta grafik ekran üzerinde tam olarak
görüntülenir ve önceden belirlenen gerekli çıkışlar için bir komut
gönderilir. Yüksek güvenlik gereksinimi olan uygulamalarda kapalı devre
izleme sistemleri için alarmlar ayrıca ASCII çıkışı olarak da elde edilebilir.
KONTROL MODÜLÜ II (CM II)
CM ll orta ölçekli tesislerdeki INTREPID™ serisi tespit birimlerinin, kontak
çıkışlı yardımcı güvenlik ekipmanlarının ve kapalı devre izleme sistemlerinin
etkin kontrolünü sağlamak için tasarlanmış bir INTREPID™ sistem
kontrolörüdür. Bağımsız bir donanım olarak son kullanıcıya sunulan CM ll,
yazılım tabanlı ihlal tespit sistemi konfigürasyonu, bölgelendirilmesi ve
yönetimine olanak sağlar.
CM ll sistemin sorgu yöneticisi olarak haberleşme portlarına bağlı bulunan
bütün INTREPID™ serisi sistem birimlerine durum sorguları çeker.
INTREPID™ algılama birimleri ya da yardımcı güvenlik ekipmanları
tarafından bir güvenlik ihlali tespit edildiğinde önceden belirlenen gerekli
çıkışlar için bir komut gönderilir.
RÖLE KONTROL MODÜLÜ II
(RCM II)
RCM ll küçük ölçekli tesislerdeki INTREPID™ serisi tespit birimlerinin,
kontak çıkışlı yardımcı güvenlik ekipmanlarının ve kapalı devre izleme
sistemlerinin düşük maliyetlerle, etkin kontrolünü sağlamak için
tasarlanmış bir INTREPID™ sistem kontrolörüdür. RCM ll sistemin sorgu
yöneticisi olarak haberleşme portlarına bağlı bulunan bütün INTREPID™
serisi sistem birimlerine durum sorguları çeker. INTREPID™ algılama
birimleri ya da yardımcı güvenlik ekipmanları tarafından bir güvenlik ihlali
tespit edildiğinde önceden belirlenen gerekli çıkışlar için bir komut
gönderilir.
ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR
BASİTLEŞTİRİLMİŞ KURULUM ARA YÜZÜ
8 ADET DAHİLİ ÇlKlŞ
KULLANlClYA REHBERLiK EDEN YAZILIM YAPISI
LOKAL YA DA UZAKTAN BAĞLANTI iMKANI
16 BiRiME KADAR KONTROL KAPASiTESi
256 BÖLGE KAYDI
ÇOKLU DİL DESTEĞİ
ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR
r
evices
10.5-60 VDC BESLEMEVOLTAJI
llers
ÇEVRE GÜVENLİĞİ SİSTEM YÖNETİCİSİ
(PSM)
ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR
Çevre güvenliği sistem yöneticisi (PSM) büyük ölçekli tesislerde ya da
birden çok tesisteki yeni nesil INTREPID™ birimlerinin ve kontak çıkışlı
yardımcı güvenlik ekipmanlarının grafik ara yüzlü windows tabanlı bir
programla izlenmesini ve kontrolünü sağlayan ileri düzey bir izleme ve
kontrol yazılım paketidir. PSM aynı zamanda üst düzey kapalı devre izleme
sistemlerini ara yüzleyerek, canlı video görüntülerinin ve çok katmanlı
sistem haritalarının tek bir ekranda izlenmesine olanak sağlar.
ls
TEK EKRANDA CANLI ViDEO GÖRÜNTÜLERi
VE GRAFiKLER
cesses
Diğer detaylar ve özellikler için Southwest Microwave çevre güvenliği
sistem yöneticisi kitapçığı incelenebilir.
re
SDK: INTREPID™ SORGU PROTOKOLÜ II (IPP II)
INTREPID™ Sorgu Protokolü ll (IPP ll) yeni nesil INTREPID™ sensörlerini kullanarak özel sistem kontrol ara yüzleri geliştirilebilmesi
için tasarlanmış ücretsiz olarak edinilebilen bir yazılım geliştirme kitidir. Detaylar için lokal Southwest Microwave distribütörü ile
irtibat kurunuz.
n
Bütün INTREPID™ sistem kontrolörleri sisteme özgü tasarlanmış açık mimarili haberleşme protokolünü ve RS422 seri haberleşme
ara yüzünü kullanarak ihtiyaca göre herhangi bir şekilde kombine edilmiş yeni nesil INTREPID™ ihlal tespit sistemlerini kontrol
edebilir.
AYGIT
RS422
SİSTEM
KONTROLÖRÜ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
AYGIT DİZİLERİ AŞAĞIDAKİ SİSTEMLERİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDEKİ KOMBİNASYONUNDAN OLUŞABİLİR
MicroPoint II – İşlemci Modülü II (PM II)
MicroTrack II – İşlemci Modülü II (MTP II)
KONTROLÖR SEÇENEKLERİ:
RCM II
CM II
GCM II
PSM
SDK
MicroWave 330 - Mikrodalga Link
Alarm Giriş Modülü II (AIM II)
Röle Çıkış Modülü II (ROM II)
1 saniyenin altında alarm-haberleşme hızı sağlanabilmesi için her porta en çok 8 adet aygıt bağlanması tavsiye edilir.
MicroPoint ll işlemci modülleri arasındaki haberleşme RS422 ya da frekans kaydırmalı anahtarlama ile yapılabilir.
ller
rts
evices ÇIKIŞLAR
nes
RCM II
1
8
Röleler
32
CM II
2
16
Röleler
256
GCM II
4
32
Harita Grafiği, Röleler, CCTV için ASCII
1024
PSM
64
240
Harita Grafiği, Röleler, CCTV Sürücüleri
Limitsiz
SDK
Limitsiz
Limitsiz
Harita Grafiği, Röleler
Limitsiz
ns
GRAFİK TABANLI KONTROL MODÜLÜ II (GCM II)
GCM II - HD (SAĞLAMLAŞTIRILMIŞ MUHAFAZA)
Çalışma Sıcaklığı: -15° C _ 55° C
Boyutlar: 9.4 x 21.4 x 23.8 cm (BOYxENxDERİNLİK)
Ağırlık: 5.6 kg
Besleme Gerilimi: 120/240 VAC
Portlar: RS232 [2], RS422 [4], RJ45 [1], USB2 [4]
KONTROL MODÜLÜ II (CM II)
Çalışma Sıcaklığı: -40° C _ 70° C
Boyutlar: 13.9 x 33.7 x 12.7 cm (BOYxENxDERİNLİK)
Ağırlık: 1.36 kg
Besleme Gerilimi: 10.5 - 60 VDC
Çekilen Akım: 12 VDC - 150 mA, 24 VDC - 80 mA, 48 VDC - 45 mA
Çıkışlar: 8 Alarm Rölesi Çıkışı 2A @ 28 VDC
Portlar: RS232 [2], RS422 [2]
ÇEVRE GÜVENLİĞİ SİSTEM YÖNETİCİSİ V-5.2 (PSM)
Ayrıntılı bilgi için çevre güvenliği sistem yöneticisi kitapçığını inceleyiniz.
RÖLE KONTROL MODÜLÜ II (RCM II)
Çalışma Sıcaklığı:-40° C _ 70° C
Boyutlar: 13.9 x 33.7 x 12.7 cm (BOYxENxDERİNLİK)
Ağırlık: 1.36 kg
Besleme Gerilimi: 10.5 - 60 VDC
Çekilen Akım: 12 VDC - 60 mA, 24 VDC - 40 mA, 48 VDC - 30 mA
Çıkışlar: 8 Alarm Rölesi Çıkışı 2A @ 28 VDC
Portlar: RS232 [1], RS422 [1]
SDK: INTREPID™ SORGU PROTOKOLII (IPP II)
Ayrıntılı bilgi için çevre güvenliği sorgu protokolü kitapçığını inceleyiniz.
INTREPID™ GİRİŞ / ÇIKIŞ MODÜLLERİ
INTREPID™ Alarm Giriş modülü II (AIM II) ve Röle Çıkış Modülü II (RoM II) INTREPID™ II sorgu protokolü üzerinden haberleşemeyen kontak yapılı
alarm girişleri yad a çıkışları için basitleştirimiş arayüz olanakları ile sistem entegrasyonu sağlar.
alarm Giriş Modülü II (aIM II): Southwest Microwave sensörlerinin, kapı veya geçiş kontaklarının ve diğer alarm kontaklarının sisteme entegre
edilmesine olanak sunar. 8 adet alarm kontağı girişi mevcuttur*
Röle Çıkış Modülü II-8 (roM II-8) / II-16 (roM II-16): Kapalı devre izleme sistemleri, alarm birimleri, çevre güvenliği aydınlatması ya da
diğer çıkışlar için basitleştirilmiş ara yüz olanakları sunar. RoM II-8 için 8 adet, RoM II-16 için 16 adet çıkış mevcuttur.*
* AIM II ya da ROM II modüllerinin giriş çıkışlarının konfigüre edilebilmesi için INTREPID™ Röle Kontrol Modülü II (RCM II), Kontrol Modülü II (CM II), Grafik
Tabanlı Kontrol Modülü II (GCM II) ya da Çevre Güvenliği Sistem Yöneticisi (PSM) kullanımı gereklidir.
ALARM GİRİŞ MODÜLÜ II (AIM II)
Boyutlar: 13.9 x 33.7 x 12.7 cm (BOYxENxDERİNLİK)
Ağırlık: 1.36 kg
Çalışma Sıcaklığı: -40° C _ 70° C
Besleme Gerilimi: 10.5 - 60 VDC
Çekilen Akım:12 VDC - 30 mA, 24 VDC - 25 mA, 48 VDC - 18 mA
Girişler: 8 Kuru Kontak Girişi
Portlar: RS422 (2)
RÖLE ÇIKIŞ MODÜLÜ II (RoM II-8 / RoM II-16)
Boyutlar: 13.9 x 33.7 x 12.7 cm (BOYxENxDERİNLİK)
Ağırlık: ROM II-8 1.36 kg, ROM II-16 1.36 kg
Çalışma Sıcaklığı: -40° C _ 70° C
Besleme Gerilimi: 10.5 - 60 VDC
Çekilen Akım:
ROM II-8 12 VDC - 65 mA, 24 VDC - 40 mA, 48 VDC - 25 mA.
ROM II-16 12 VDC - 130 mA, 24 VDC - 75 mA, 48 VDC - 43 mA
Portlar: RS422 (2)
Çıkışlar: 8 (ROM II-8), 16 (ROM II-16) Alarm Röleleri 2A @ 28 VDC
INTREPID™, MicroPoint™, MicroTrack™ ve Sensitivity Leveling™ ürünlerinin tamamı Southwest Microwave, Inc. adına
tescilli ticari markalardır. Katalog içerisindeki teknik değerler firma tarafından haber verilmeksizin değiştirilebilir.
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
Lider Proses Enerji ve Otomasyon Yazılım Makine İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.
Yeni Mahalle 4408 sk. No: 7 Sarıçam/Adana
Telefon: +90 322 346 00 82
E-mail: [email protected]
www.liderproses.com.tr
Download

SİSTEM KONTROLÖRLERİ