GF 1224CO, GF 220CO, GF 1224CO-2, GF 122CO-2 AD
CO GAZ DEDEKTÖRLERİ
KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU
GENEL AÇIKLAMA
LPG ve LNG gibi yanıcı ve patlayıcı gazları algılayan özel sensöre sahip gaz algılama ve alarm
dedektörü EN standardının tüm gereklerini yerine getirmektedir. CO gibi zehirleyici gazları algılayan
gaz algılama ve alarm dedektörü de EN standartlarının karşılamaktadır. Hem 12 hem de 24 VDC
çalışması ile hem güç kaynağı hem de kablo alt yapısında kolaylıklar sağlamaktadır. Sesli ve röle
çıkışları ile gaz kaçakları patlama ve zehirleme seviyelerinin çok altında uyarı ve koruma görevini
yerine getirmektedir.
Dedektör üstündeki göstergelerin ve materyallerin ne için kullanıldığı aşağıdaki şekillerde
gösterilmiştir.
Şekil 1
Şekil 2
MONTAJ





Dedektör sulu ortamlara ya da akışkan suların bulunduğu yerlere takılmamalıdır.
Dedektör CO birikimi oluşması muhtemel olan önceden tespit edilmiş yerlere takılmalıdır.
Montaj yüksekliği gazın bağıl nemine göre ayarlanmalıdır. Karbon monoksit bağıl yoğunluğu
0,97’dir. Bu da hemen hemen 1 olan hava ile aynıdır. Bu durumda yükseklik 1 ile 3 metre
arasında değişmektedir.
Dış ortam şartları rüzgar hızı, yönü, yağış miktarı göz önüne alınmalıdır.
Eğer aynı ortamda işçiler de çalışıyor ise ne kadar kişinin çalışacağı göz önüne alınnalıdır.
Dedektör
montajı için aşağıdaki adımları dikkatlice
uygulayınız.
1. Yukarıdaki şekilde görülen kapama
vidalarını açınız.
2. Dedektör tabanı tutturma vidalarını dikkatli
bir şekilde açınız.
3. Dedektörü duvara ya da tavana
kutusundan çıkan vidalar ile sabitleyiniz.
4. Dedektör kablolarını dedektörün içinde
bulunan boşluğa yerleştiriniz.
5. PVC ya da metal kablo kanalı girişine
montaj yapınız.
6. Dedektörü tekrar takınız.
7. Dedektörün üstüne montaj tarihi olarak bir
etiket yapıştırınız.
SESLİ UYARI (BUZZER) KONFİGÜRASYONU
Yukarıdaki şekilde gösterilen Buzzer
Konfigürasyon Jumper’ı ile sesli uyarıyı (buzzer)
aktif hale getirebilir ya da bu özelliği iptal
edebilirsiniz.
Şekil 3
ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR
Şekil 3’de cihazın besleme geriliminin nerelere bağlanacağı, jumper’ın nasıl ayarlanacağı ve alarm
kontaklarının nasıl bağlanacağı gösterilmiştir.
KABLO BOYUTLARI
Sinyal çıkışına takılacak kablonun boyutları bilginin ne kadar taşınacağına bağlı olarak değişmektedir.
Bunun için de aşağıda bulunan tablodaki değerleri kullanmanızı tavsiye ederiz.
KABLO UZUNLUĞU (m)
50
100
200
300
KESİTİ (m2)
0,75
1,00
1,50
2,50
DEDEKTÖR TESTİ
Periyodik olarak dedektörü mıknatıs yardımı ile test etmeniz önerilir. Test ortalama 5 saniye sürer ve
sırası ile aşağıdaki adımları gerçekleşir.
1. Eğer sesli uyarı (buzzer) jumper yardımı ile kapatılmamışsa çalmaya başlar.
2. Yeşil LED yanmaya devam eder ve kırmızı ışık yanar.
3. Sarı ve mavi ışıktan biri yanıp sönmeye başlar.
4. Pre-alarm ve alarm röleleri aktif edilir.
DEDEKTÖR MODÜLÜ ÖMRÜ VE GÖSTERGESİ
Dedektörün kullanım süresi dolmasına yakın mavi ışık yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu durumda
cihazın yerine yenisi takılmalıdır. Dedektörün ömrü doğru montaj yapılması koşulu ile 5 yıldır.
BAKIM
6 ayda bir aşağıdaki adımları uygulayınız.
1. Dedektörün üstünde aşırı bir tozlanma tespit edilir ise yetkili servis temsilcilerini çağırınız.
2. Dedektörün üstünde bulunan LED ışıklardan yeşil ve mavi ışığın yanıp yanmadığını kontrol
ediniz.
3. Eğer mavi ışık yerine sarı ışık yanıyor ise sistemde hata oluşmuştur. Yetkili servis ile iletişime
geçiniz.
4. Eğer yeşil ışık yanmıyor ise detektöre enerji sağlayan kaynakta ya da enerji taşıyıcı
kablolarında problem oluşmuş demektir. Bu durumda elektrik sağlayıcılarını kontrol ediniz.
Herhangi bir kesinti var ise hatayı gideriniz. Elektrik kaynağında bir problem olmadığı halde
yeşil ışık yanmıyor ise yetkili servisi arayınız.
5. “DEDEKTÖR TESTİ” bölümünde anlatılan test prosedürünü uygulayın ve dedektörün
çalışmasını kontrol ediniz.
6. Sesli uyarı (buzzer) jumper’ını aktif hale getirerek sesli uyarının çalışmasını kontrol ediniz.
Download

gf 1224co, gf 220co, gf 1224co-2, gf 122co-2 ad co gaz