ACID BASED CLEANERS
TANIMLAMA
“PAS SÖKÜCÜ B” asit bazlı sıvı, pas sökücü ve yüzey parlatıcıdır.
Kimyasal Adı
: Kimyasal Karışım
Doküman No
: SP-KS-067
Ticari Adı
: PAS SÖKÜCÜ B
Kullanım Alanı
: Pas sökücü ve yüzey parlatıcı olarak kullanılan kimyasaldır.
A. ORGANİK ÖZELLİKLERİ
Görünüm
Fiziksel Hali (20°C) : Sıvı
: Kırmızı
Renk
Koku
: Kokusuz
B. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
pH
: 9.0-10.0
Molekül Ağırlığı
: -
Patlama Limiti
: Yok
Alev Alma Sıcaklığı
: Yok
Bağıl Yoğunluğu
: 1,15-1,25 gr / cm3
Çözünürlük
: Suda tamamen çözünür.
KİMYASAL MADDENİN DEPOLANMA KOŞULLARI
Ambalaj Şekli: 25-30 kg lik mühürlü, orijinal plastik bidonlarda ambalajlıdır. Depolanma süresi 2 yıldır.
ERTEK KİMYA
Esenkent Mahallesi Methiye Sokak, No:1 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: +90 216 499 50 00 (pbx) Fax: +90 216 499 50 02 e-mail: [email protected] Web: www.ertekkimya.com
KİMYASAL MADDENİN REAKTİVİTESİ
Pas Sökücü-B, her zaman plastik bir kabın içinde kullanılmalıdır. Bu ürün pas kirleri, yağ ve gres kalıntılarını
temizler. Paslanmış ve kaynak yapılmış yerleri Pas Sökücü-B ile temizlemek için % 50' lik solüsyon temiz
yüzeye uygulanmalıdır. Daha az yoğunluktaki paslı veya lekelenmiş yüzeyler için ve ayrıca pirinç ve bakır
üzerindeki lekeler için % 20 ile % 50' lik solüsyon kullanılmalı ve yüzeyden 15-40 dakika sonra suyla
temizlenmelidir. Aluminyumda % 10 ile % 30 arası solüsyon kullanılmalı ve uygulamadan en fazla 5 dakika
sonra yüzeyden temizlenmelidir. Pas lekelerini boyalı yüzeylerden temizlemek için % 10' luk veya % 30' luk
solüsyon yeterli miktarda uygulanmalıdır. 15-40 dakika sonra su ile temizlenmelidir. Seramik malzemeler,
porselen ve cam üzerindeki pas lekelerini temizlemek için % 20 ile % 50' lik solüsyon kullandıktan sonra 20-40
dakika su ile temizlenmelidir. Hafif çimento ve kireç lekelerini temizlemek için % 50' lik solüsyon
uygulanmalıdır. 30-40 dakika sonra basınçlı suyla yıkanmalıdır ve katılaşmış çimento için ise Taş Asit
kullanılmalıdır. Su boruları ve tanklardaki hafif pasları gidermek için % 5-10' luk Pas Sökücü-B solüsyon sirküle
edilmelidir. Çeşitli asitlerin taşınması sonucu katı beyaz artıkların temizlenmesinde % 5-10' luk Pas Sökücü-B
solüsyon sirküle edilmelidir. Enjeksiyon yapıldığında %5' lik solüsyon kullanılmalıdır. Sirkülasyon ve
enjeksiyon kalıntı madde temizlenene kadar uygulanmalıdır.
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Genel: S-45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora
başvurun.(Mümkünse bu etiketi gösterin).
Soluma (içine çekme) durumunda: Hastayı temiz havaya çıkarın ve bol su içirin.Eğer bilinci
yerinde değilse ağızdan hiçbir şey vermeyin ve acilen tıbbi yardıma başvurun.
Ciltle temasında: Cildi derhal sabun ve bol su ile birkaç dakika yıkayın. Eğer yıkadıktan sonra tahriş devam ederse
doktora başvurun. Kirlenmiş elbiseleri derhal çıkartın ve yeniden kullanmadan önce mutlaka yıkayın.
Göz ile temasında: Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika bol su ile yıkayıp derhal doktora
başvurun.
Yutma durumunda: Hastayı kesinlikle kusturmaya çalışmayınız. Hastanın bilinci yerinde değilse ağızdan hiçbir şey
vermeyiniz. Bilinci yerindeyse bol su içirip derhal doktor çağırınız.
ERTEK KİMYA
Esenkent Mahallesi Methiye Sokak, No:1 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: +90 216 499 50 00 (pbx) Fax: +90 216 499 50 02 e-mail: [email protected] Web: www.ertekkimya.com
Download

pas sökücü b