HOPHOPÇULARIN VE MANEVRACILARIN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
1-) Gündüz ve gece vardiyasında görev yapan hophopçular ve manevracılar; Kamyon ve diğer araç
sürücüleri tarafından kolayca görülecek bir yerde durmaları, kendilerine verilen bareti takmaları,
fosforlu yeleği giymeleri, iş ayakkabısı giymeleri, düdük kullanmaları, havanın karardığı anlarda
el feneri ile işaret vermeleri iş güvenliği açısından uymak zorunda olduğu en önemli kuraldır.
2-) Hophopçular ve Manevracılar; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından kullanma zorunluluğu olan
ve kendilerine tutanak ile verilen koruyucu malzemeyi ( Baret, İş Ayakkabısı, Fosforlu Yelek,
Düdük, El Feneri, Toz Maskesi, İş Gözlüğü, Eldiven vb.) öğretildiği şekilde kullanmak zorundadırlar. Aksi halde yukarıda sözü edilen Koruyucu Malzemeyi kullanmamalarından kaynaklanan iş kazalarından bizzat Hophopçular ve Manevracıların kendisi sorumlu tutulacaklardır.
3-) Hophopçular; kamyonu malzemesini boşaltmak için döküm setine geri manevra ile
yanaştırmaktan sorumludurlar. Bu görevlerini yaparken iş güvenliği bakımından kendisi şoförün
oturuşuna göre solunda ( şoför mahalli tarafında ) ve araçtan açıkta durması gerekmektedir.
Aracın arkasında, sağında ve yakınında durup işaret vererek döküm setine aracı yanaştırması iş
güvenliği açısından ( aracın altında kalabilir araçtan taş veya kaya üzerine düşebilir, araç devrilir
ise altında kalabilir ) kesinlikle yasaktır. Kamyonun yan yatması ihtimaline karşı tedbir olarak,
döküme yanaştıracakları iki araç arasında mutlaka en az bir damper boyu mesafe olacaktır.
( Devrilen aracın yanındakinin üzerine devrilmemesi için.)
4-) Hophopçular; kamyonu yanaştıracakları döküm setlerinin yeterli yükseklikte ( en az kamyon
lastik çapı yüksekliğinde) olmasını sağlamakla yükümlüdür. Döküm setlerinin kuvvetli ve yeterli
yükseklikte olması için, döküm sahasının düzeltilmesi ve dökülen dekapaj malzemesinin
serilmesi işini yapan Paletli Makine ve Dozer Operatörü ile diyalog kurup araçların yanaşacağı
zeminin düz ve temiz olmasını sağlamak, döküm setlerini yaptırmak, projeye uygun olarak
döküm yaptırmak saha mühendisinin ve formenin talimatları doğrultusunda çalışmak zorundadır.
5-) Hophopçuların, vardiya başında dolu kamyonlar döküm sahasına gelmeden önce, iş yerine
gelmeleri, vardiya sonunda ise son araca dökümünü yaptırdıktan sonra iş yerini terk etmesi
zorunludur. Geç işe başlaması ve erken paydos etmesi ile görev yerini terk etmesi kesinlikle
yasaktır.
6-) Hophopçular ve Manevracılar; Döküm sahasını aydınlatan projektörlerin yanıp yanmadığını
kontrol etmekle yükümlüdürler. Projektörler ile aydınlatmanın olmadığını veya yeterli gelmediğini
saha mühendisine ve formene en kısa yoldan (telefon veya şoförlerle ) bildirmek zorundadırlar.
7-) Hophopçular ve Manevracıların alkollü olarak işe çıkmaları kesinlikle yasaktır.
8-) Hophopçular ve Manevracıların, uykusuz ve çalışamayacak derecede hasta olduklarını bildikleri
halde işe çıkmaları kesinlikle yasaktır
9-)Hophopçular ve Manevracıların; vardiya içindeki mesai saatlerinde gazete, dergi
okumaları, radyo, volkmen, teyp dinlemeleri ve cep telefonu ile oynamaları can ve mal güvenliği
ile İş Güvenliği açısından kesinlikle yasaktır.
10-) Hophopçular ve Manevracılar; görevlerini yaparken, şoförlerle su, sigara, çakmak, yiyecek vb.
alışverişinde bulunmaları kendisinin ve şoförlerin dikkatini dağıtacak hareketlerde bulunmaları İş
Güvenliği açısından kesinlikle yasaktır.
11-) Hophopçular; kamyon dekapaj malzemesini boşaltmak amacı ile döküm setine yanaştıktan
sonra damper kaldırdıklarında meydana gelebilecek tehlikeli durumları (kapağın açılmaması,
kapağa kaya sıkışması, malzemenin boşalmaması, damperin tehlikeli bir şekilde eğik kalkması,
Liftlerden veya damper yağ tankından ve hortumlarından, kapak liftleri ile damper pompasından
yağ gelmesi, aracın yanaştığı zeminin çatlaması, heyelan başlama tehlikesinin oluşması, sis
gelme tehlikesi vb.) şoförlere düdük, el feneri vasıtası ile veya şoföre yüksek sesle bağırarak
tehlikeyi haber vermek zorundadır.
12-) Hophopçular; döküm setine yanaşmış veya yaklaşmış vaziyette arızalanan araçlar ile iş
makinelerini derhal saha mühendisi ve formene bildirmek zorundadır.
13-) Hophopçuların; döküm sahasında meydana gelebilecek her türlü iş kazasını önce gerekli
önlemleri alarak derhal saha mühendisi ve formene bildirmesi zorunludur.
14-) Hophopçular; kamyonun döküm setini aşarak aşağıya kaçmaları durumunda, ilk yapacağı iş
olarak aracın aşağı gittiği yerde, sağında ve solunda yeterli mesafede döküm yaptırma işini
kesinlikle durdurmak zorundadır. Tüm bu önlemleri alırken aracın döküm setinden aşağı kaçtığı
bölgedeki mevcut durumun ve lastik izlerinin yok olmaması için de o bölgeyi olduğu şekli ile
1
korumalı ve iş makineleri ile veya başka şahıslar tarafından bozulmasına engel olmalıdır.
15-) Hophopçuların ve Manevracıların; kamyona binerek dolaşmaları yasaktır.
16-) Hophopçuların ve Manevracıların; İş makinelerinin çevresinde dolaşması, durması ve oturması
iş Güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır.
17-) Dekapaj döküm sahalarının eğiminin, mecbur kalınmadıkça ( döküm sahasında çökme. oturma,
heyelan, akma vb. durumları hariç ) düz veya toprak döküm sahası istikametine doğru düşük
yapılması yasaktır. Çöken, oturma yapan, heyelan ve akma olan yerlerde döküm setlerinin
bozulduğu, kaybolduğu ve zeminin araçların yanaşmasına uygun olmadığı durumlarda dolgu
yapılıp tesviye edilinceye ve döküm seti oluşturuluncaya kadar kamyonları döküm ucuna kadar
yanaştırmak İş Güvenliği açısından kesinlikle yasaktır.
18-) Hophopçuların ve Manevracıların; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili olarak gördükleri
eksiklikleri ve aksaklıkları veya önerilerini saha mühendisi ve formene bildirmek zorundadır.
Yukarıda 18 maddeden oluşan İşçi Sağlığı ve İş Güveliği Kuralları Hophopçu ve manevracı
olarak çalışan elemanlara bizzat okutularak ve gerekli eğitimler verilerek imzası alınıp tebliğ
edilmiştir.
……… / ……… / 20…..
Personel
Adı-Soyadı
:
Görevi
:
T.C Kimlik No
:
İmza
:
2
Download

1 HOPHOPÇULARIN VE MANEVRACILARIN UYMAK ZORUNDA