DİJİTAL MİKRODALGA LİNK
INTREPID™ MicroWave 330 açık alanlar, kapılar, geçiş noktaları, duvar ve
çatı üstü uygulamalarında ya da tel örgü sonrasında kullanılmak üzere özel
olarak tasarlanmış hacimsel bir çevre güvenlik ihlal tespit sistemidir.
Southwest tarafından geliştirilen üstün dijital sinyal işleme tekniği
sayesinde güvenlik ihlali girişimleri ile çevresel etkilerin oluşturabileceği
istenmeyen alarmlar arasındaki farkı ayırt edebilen sistem etkili bir
performans sunar. Sistemin tarama kapasitesi alarmların sürekli olarak
görüntülenmesine olanak sağlar.
MicroWave 330 X-bant frekans aralığından çok daha iyi sonuçlar sağlayan
K-bant frekans aralığında çalışır. K-bant aralığı X-Bant aralığından iki
buçuk kat daha büyük olduğu için güvenlik ihlalleri tarafından yaratılan çok
yollu sinyal daha yoğundur ve dolayısı ile güvenlik ihlallerinin tespit oranı
daha yüksektir. Ayrıca K-bant frekans aralığı hava alanı ya da liman gibi
bölgelerde çalışmakta olan sistemlerin yaratabileceği olumsuz etkileri de
ortadan kaldırır.
Anten ışın genişliği dikey ve yatay düzlemlerde yaklaşık olarak 3.5
dercedir. Sistemin parabolik anteni uzun mesafeli uygulamalara, etkin ışın
kontrolüne ve öngörülebilir frensel bölgelerinin planlanmasına imkan
sunar. Üstün alıcı tasarımı farklı ihlallerin yaratabileceği hem kısmi hem de
tam bozunmaları tespit ederek, algılama kapasitesini ve kalitesini arttırır.
MicroWave 330 sensör kontrolünü optimize eden dahili senkronizasyon
modu, harici etkilerin bozunumlarına engel olduğu gibi birden fazla
mikrodalga link sisteminin bir arada çalışabilmesine olanak sunar.
Alternatif çalışma modları sensörlerin dar bant filtreleme ile çalışmasını
sağlayarak çok sayıda sensörün birbirini etkilemesine engel olur. Yüksek
güvenlik gereksinimi olan bölgeler için sensörler farklı çalışma modlarında
ayarlanabilir.
MicroWave 330 yeni nesil INTREPID™ ailesinin bir parçası olarak, ortak ve
sisteme özgü açık mimarili bir iletişim protokolü üzerinden MicroTrack™ II
gömülü kablo algılama sistemi ya da MicroPoint ™ II tel örgü algılama
sistemi ile haberleşerek farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde
kullanılabilir.
ÖNE ÇIKAN AVANTAJLAR
NETWORKING
NAR
RECOGNITION
YAZILIM TABANLI SİSTEM KURULUMU
DAHİLİ SENKRONİZASYON İLE SENSÖRLERİN
BİRBİRLERİNİ ETKİLEMESİN ÖNLEYEBİLME
TANCE
DİJİTAL MİKRODALGA LİNK
ALGILAMA VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
Klasik bir mikrodalga link sistemi INTREPID™ serisi bir kontrolör kullanarak RS422 seri haberleşme protokolü üzerinden haberleşme
sağlayan MicroWave 330 sensörlerden oluşur. INTREPID™ serisi bir giriş çıkış modülü kullanılarak yardımcı girişler ya da röle çıkışları
sisteme entegre edilebilir. INTREPID™ serisi kontrolörler sistemin farklı noktalarındaki verilerin taşınmasına imkan sunar.
MicroWave 330, sisteme özgü dijital sinyal işleme algoritmalarını yürüyerek, atlayarak ya da sürünerek gerçekleştirilen ihlaller
tarafından oluşturulan bozunumları analiz etmede kullanışı ile etkili bir çalışma performansı sergiler. Güvenlik ihlalleri her sensör
içerisinde ayrı ayrı sınıflandırılarak değerlendirilir. 1000 olay ve alarm alıcı birim içerisindeki dahili hafızada saklanabilir.
Hassas genlik modülasyonlu bir güvenlik ihlal sitemi, görünmeyen mikrodalga enerji yapılarının alıcı ve verici arasındaki
hareketlerinden meydana gelir. Alıcı tarafından alınan sinyalin genliğinde meydana gelen değişim, verici ve alıcı arasındaki nesnenin
şekli ve yoğunluğu ile doğrudan ilişkilidir. Bu durum sensörün nesneler arasında ayrım yapabilmesine olanak sağlar. MicroWave 330
sinyal yapısı içinden yürüyerek, koşarak, elleri ya da dizleri üzerinde sürünerek geçmeye çalışan ortalama boyuttaki insanlar için
alarm verir. Sistem yerinde ya da uzaktan erişimle yapılabilen ayarlamalar sayesinde, uygulama gereksinimlerine göre daha küçük,
daha hızlı ya da yavaş ihlalleri tespit edebilmesi için yapılandırılabilir.
MicroWave 330 içerisindeki tam korumalı elektronik kart modülü ve parabolik anten sağlam bir metal taban üzerine monte edilerek her
türlü hava koşulunda çalışabilmesi için hava geçirmez bir kapak ile kapatılmıştır. Sensörün istenilen doğrultuya döndürülebilmesine
olanak sunan aparat, ayarlama işlemlerinden sonra kilitlenerek sabitlenebilir.
ICROWAVE
Rx
Tx
Rx
Tx
RS422 Star Konfigürasyonu
GCM II
RS422 Açık Döngü Konfigürasyonu
Tx
Rx
Tx
Rx
RCM II
Doğru Akım
CM II
PSM
SDK
Diğer INTREPID™ Sistem Kontrolörü Seçenekleri
GENEL AMAÇLI SERVİS KURULUM KİTİ ii (UiSt ii)
INTREPID™ genel amaçlı servis kurulum yazılımı grafiksel bir ara yüzle, windows tabanlı bir laptop üzerine yüklenerek RS232
protokolü kullanımı ile, sensör durumlarının görüntülenmesini ve kontrol edilmesini, parametrelerin ve sinyal gücünün ayarlanmasını,
güvenlik ve sabotaj alarm günlüğüne erişilmesini sağlar. Programın otomatik sensör tanıma özelliği ve kullanıcı dostu ara yüzü
kurulum ve kalibrasyonu kolaylaştırır. Çok amaçlı servis kurulum programı, benzersiz yapılandırma güvenliği özelliği ile yalnızca
yetkilendirilen kişilerin sistem ayarlarını yapılandırmasına olanak sunar. Sistem ayarları TCP/IP bağlantı ile sistem çalışırken dahi
uzaktan değiştirilebilir **.
Kalibrasyon Ekranı
Güvenlik İhlali Tespit Ekranı
s
DİJİTAL SİNYAL İŞLEME
DAHİLİ BAĞLANTI KONFİGÜRASYONU
ORTAK HABERLEŞME PROTOKOLÜ
Sistem radyo frekansları, yıldırımdan kaynaklanabilecek
dalgalanmalar ile elektromanyetik frekansların
etkilerine karşı %100 korumalıdır.
Sisteme özgü dijital sinyal işleme algoritmaları
yürüyerek, atlayarak ya da sürünerek gerçekleştirilen
ihlaller tarafından oluşturulan bozunumları analiz
etmede kullanılarak etkili bir çalışma performansı
sergiler ve istenmeyen alarmları en aza indirgerler.
Microwave 330 RS22 seri haberleşme ara yüzünü
kullanarak, tel örgü algılama sistemi, gömülü kablo
tespit sistemi ve giriş çıkış birimlerinin de aynı platform
üzerinden haberleşebilmesini sağlayan sisteme özgü
haberleşme protokolü sayesinde benzersiz haberleşme
olanakları sunar.*
YAPISAL SİNYAL ALARMI
Algılama alanı içindeki nesnelerin sinyal yapısını
değiştirmesi durumunda sistem alarm üretir.
FRESNEL BASTIRMA ALGORİTMALARI
Sistemi etkileme olasılığı bulunan dış etkilerin
olduğu ortamlar ve zorlu koşullar için tasarlanmış
dahili gürültü bastırma algoritmaları.
Gelişmiş sistem kurulumu ve konfigürasyonuna
olanak sunarak harici etkileri minimuma indiren
kurulum seçeneği.
RADYO FREKANSI VE DARBE KORUMASI
DIŞ ORTAM ŞARTLARINA UYGUN SAĞLAM YAPI
Sensör muhafazası ve içerisindeki diğer bileşenler ağır
çalışma şartlarına uyumlu şekilde seçilmiştir. 1 mm
kalınlığındaki kaplama %100 nede, aşındırıcı ortam ve
her türlü iklim şartında güvenli bir şekilde çalışabilme
imkanı sağlar.
DAHİLİ VE HARİCİ GİRİŞ/ÇIKIŞ BİRİMLERİ
Southwest mikrodalga sensörleri, kapı ya da geçiş sensörleri,
veya diğer harici girişler ile sistemi entegre etmek için harici
giriş çıkışlar ya da yardımcı giriş çıkış birimleri kullanılabilir. 8
ya da 16 röleli çıkış modülleri üst düzey ara yüz kullanımına
gereksinim duyulmadığında, kapalı devre izleme sistemleri
(CCTV), mevcut alarmlar, çevre aydınlatma ya da diğer çıkış
gereksinimleri için basitleştirilmiş imkanlar sunar.
*Detaylı yapılandırma ayarları için INTREPID™ sistem kontrolörleri kitapçığındaki konfigürasyon örneklerini inceleyiniz.
** CM II veya GCM II Sistem kontrolcülerinin kullanımı gereklidir.
s
Gerekli Ekipmanlar: Model 330 Verici, Model 330 Alıcı,
Döner montaj aparatı.
Frekans:
Model 330: Kare dalga modülasyonlu
24.125 GHz (FCC).
Model 330-33461: Kare dalga modülasyonlu
24.162 GHz (CE).
Modülasyon Kanal Sayısı: 6.
Polarizasyon: Dikey ya da Yatay.
Sinyal Alarmı: Alıcı tarafındaki sinyal gücü
düşük olduğunda üretilen alarm.
Hatalı Alarm Oranı: Sinyal-Gürültü oranına bağlı olmak üzere yılda bir kez.
Çıkış Gücü:
Model 330: FCC 15.245 standartlarına uygun.
Model 330-33461: EU 300-440 (CE) standartlarına uygun.
Ölçüm Aralığı: 30.5 m - 457 m (FCC).
30.5 m - 244 m (CE).
Tespit Edilebilen Hedefler: 35 kilodan fazla yürüyen, koşan,
atlayan, emekleyeni elleri üzerinde, dizleri üzerinde ya da
yüzüstü sürünen insanlar ya da nesneler.
Tespit Edilebilen Hedef Hızı: 30 mm/saniye - 15 m/saniye
Çevresel Şartlar: -40°C _ +66°C
0-100% Bağıl Nem.
Yıldırımdan Korunma: Dahili Transorb diyotu besleme girişi dahil
olmak üzere bütün giriş ve çıkışlardaki yüklenmeyi boşaltır.
ESD Sınıfı 3 (> 16 kV) Maksimum Kapasite- 600 W @ 1.0 ms.
A
Sabotaj Anahtarı: SPDT- Form C, 2 Amper - 28 VDC.
Oto Koruma: Yapısal arıza ve bağlantı hatalarında alarm üretme.
Tespit Kapasitesi: 0.99 minimum.
Dış Ortam Şartlarına Uyumlu Yapı: Sistem yağmur kar vb.
nedeni ile sinyalde meydana gelebilecek küçük kayıpları tespit
ederek dış ortam şartlarına uygun olarak çalışabilir.
Sinyal Yapısı
Tespit sinyali genişliği yaklaşık olarak 0.6 metre ile 6.7 metre
arasında ayarlanabilir. Tespit sinyalinin yüksekliği sinyal
genişliğine göre farklılık gösterir. Sinyal genişliğinin
ayarlanabilmesi sistemin proje gereksinimlerine uyumlu bir
şekilde çalışmasına olanak sunarak kurulum işlemini
kolaylaştırır.
Uzaktan Test: Anlık uygulanan voltaj vericinin frekans
modülasyonu yapmasını keserek alıcı tarafında alarm
verilmesine neden olur.
Göstergeler: Verici tarafında dahili olarak bulunan güç,
senkronizasyon ve kanal arıza ledleri. Alıcı tarafında dahili
olarak bulunan güç, senkronizasyon, kanal arıza, alarm,
dalga, parazit ve haberleşme ledleri.
Ağırlık/Kargo Ağırlığı: Ünite ağırlığı 2.04 kg /Toplam
ağırlık 8.2 kg
INTREPID™ Sistem kontrolcüleri: Dört farklı sistem kontrolü
seçeneği, opsiyonel giriş çıkış modülleri desteği ve yazılım
geliştirme destek kiti sayesinde her sisteme uyum
sağlayabilecek çözümler
Sinyal genişliği 0.6 - 6.7 m arasında ayarlanabilir (CE).
Ölçüler
MONTAJ DELİKLERİ
114 mm
102 mm
71 mm
Montaj: Her yöne 20° dönebilen, kilitli döner başlıklı
montaj seti.
102 mm Standart U cıvatası
Bağlantılar: Haberleşme Portları (2 x rS422),
Konfigürasyon Portu (1 x rS232),
Harici giriş(1), Sabotaj Anahtar (1).
Eklentiler:
48C15529 - a01 Güçlendirilmiş yansıtıcı anten
02A15483 - a01 Anten Kapağı
270 mm
HERHANGİ BİR YÖNDE
EN FAZLA 20o EĞİM
89 mm
152 mm
257 mm
INTREPID™, MicroPoint™, MicroTrack™ ve Sensitivity Leveling™ ürünlerinin tamamı Southwest Microwave, Inc. adına
tescilli ticari markalardır. Katalog içerisindeki teknik değerler firma tarafından haber verilmeksizin değiştirilebilir.
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
Lider Proses Enerji ve Otomasyon Yazılım Makine İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.
Yeni Mahalle 4408 sk. No: 7 Sarıçam/Adana
Telefon: +90 322 346 00 82
E-mail: [email protected]
www.liderproses.com.tr
Download

DİJİTAL MİKRODALGA LİNK