KeDrive
for Motion
Dahili emniyet fonksiyonlu, kompakt
kontrol ve sürücü sistemi
Mümkün olan en küçük ölçülerdeki
yüksek fonksiyonellik
• Konvensiyonel sistem ile karşılaştırıldığında kontrol panosunun içinde %50’ye varan yer tasarrufu
• Kompakt ve uniform tasarım
• Modüler, genişletilebilir sistem kurulumu
• Güvenli hareket planlamalı akıllı kontrol modülü
• Entegre Güvenli G/Ç’lı eksenlerin çarpışma engel emniyeti içeren kontrol sistemi (opsiyonel)
• Enerji tasarufu sağlayan güç besleme modülü, opsiyonel olarak rejeneratif çalışma
• %300 aşırı yük kapasiteli,son derece dinamik, 1-, 2- ve 3-eksenli sürücü modülleri
KeDrive for Motion
Entegre HMI ile hızlı
ayar ve kurulum sağlar
Opsiyonel olarak entegre
edilmiş hareket ve G/Ç
emniyet kontrol sistemi ve
emniyetli G/Ç‘lar ile akıllı
kontrol modülü GxYxD
(mm): 55/310/240
Enerji tasarruflu güç besleme modülü, opsiyonel
olarak rejeneratif çalışma
GxYxD (mm) 55/310/240
2
1.5 A ile maks. 12 A arasında kesintisiz motor akımları
için sürücü modülü GxYxD
(mm): 55/310/240
12 A ile maks. 24 A arasında kesintisiz motor akımları
için sürücü modülü GxYxD
(mm): 110/310/240
KeDrive for Motion ile dogru yolda hizli ve emniyetli çözüm
Olağanüstü esneklik –
mükemmel uyum
KeDrive for Motion sistemi en basit PLC uygulamalarından son derece karmaşık çoklu robot uygulamalarina kadar çok geniş uygulama alanlarında kullanılabilir.
Modüler kurulum her uygulama için
optimum çözümü sağlar:
•Yalnızca bir yazılım aracılıyla kullanıcı dostu,
zamandan kazandıran kurulum ve programlama ile hepsi bir arada entegre edilmiş kontrol ve
sürücü sistemi .
Modüler
Merkezi
Hepsi bir arada
•Geniş performans seçenekli, modüler sistem
konfigürasyonuna sahip, akıllı kontrol sistemi
•Uzaktan kontrol edilebilen, dağıtılmış ,ekonomik sürücü sistemi
Hareket Hareket
kontro- kontlör
rolör +
Emniyet
Sürücüler
Hareket kontrolör + Emniyet
+ Sürücüler
3
KeMotion
Makina ve robot üreticileri için açık
kontrol platformu
Kullanıma hazır ve bütün seviyelerde özelleştirebilme
KEBA KeMotion, bütün seviyelerde özelleştirilebilen
ve hem PLC’yi hem de robot fonksiyonelliğini içeren
anahtar teslim kontrol platformu sunar.
Tümüyle gelişmiş robot komut seti ve kullanımı kolay grafik online arayüzü ile kullanıcılar 4 saatten
daha kısa sürede bir robotu devreye alabilir.
Eksiksiz sistem çözümü
Akıllı hareket yolu kontrolü, bütün eksenlerde maksimum performansı sunar, bütün çalışma koşullarında en yüksek verimlilik ve en hızlı çalışmalara
olanak verir.
KeMotion, tam bir robot kontrolü sağlar ve aynı anda
çok sayıda kinematik kullanımını destekler.
Olabildiğince kolay programlama
Gelişmiş offline simülasyonu
• PLC ve robot için tek yazılım
• Seçilebilir 30’un üzerinde robot türü
• Kullanımı kolay grafiksel
• Kolay robot programı
konfigürasyon arayüzü
4
Hızlı sistem ayarı ve
devreye alma
optimizasyonu
• Otomatik eksen ayarı
• Mekanik toleransların kolay
önce test etme
• Kullanıcı dostu sihirbazla
• Devreye almada zaman tasarrufu
• Donanım teslim edilmeden
kompanzasyonu
mekanik sistemin tam ayarı
Açık sistem platformu
KeMotion bütün seviyelerde tam bir ölçeklenebilirlik
sunar. KeMotion SDK doğrudan C/C++ ortamınızdan G/Ç erişimi, diyagnoz ve haberleşme gibi temel
fonksiyonların kullanılmasına izin verir. Anahtar teslim PLC ve robot teknolojilerine ek olarak sisteminizi mümkün olan en ideal duruma getirmek için aynı
platforma çalışabilen gerçek zamanlı ve gerçek zamanlı olmayan uygulamalar da geliştirmeye olanak
sağlar.
Kapsamlı KeMotion otomasyon platformunun eşsiz
açık sistem yapısı sayesinde, müşteriler kendi pro-
ses uzmanlıklarını ve bunlara karşılık gelen ürünleri kendi ihtiyaçlarına uygun olarak kolayca entegre
edebilirler. Otomasyon sisteminin bütün diğer parçaları için ise KEBA’nın uzun süreli deneyimine güvenebilirler.
Böylece müşteriler kaynaklarını kendi alanlarında
gelişim sağlamak için odaklayabilirler. Artık özel
proses uzmanlığını paylaşmaya gerek yoktur, yani
uzmanlık korunmuş olur.
Uygulama
• CoDeSys 3.5 yazılım platformu
• PLCopen’a uygun KEBA hareket ve robot kontrolü
• I/O sistemi, diyagnoz, alarm, HW
erişimi, vs. için KeMotion SDK
G/Ç Sistemi
• C/C++ geliştirme ortamı
• Kapsamlı entegre emniyet konsepti
Temel Servisler
HW API, BP API
Linux
5
KeMotion Emniyet
KeMotion emniyet teknolojileri uluslararası emniyet ilke ve standartlarına uygundur. Robot eksenlerinin
yanı sıra doğrudan KeMotion kontrolüne entegre edilmiş tekli eksenler için de programlanabilir bir emniyet
kontrolörüdür.
Emniyetli robot hareketleri kolayca
gerçekleştirilir
Yüksek seviyedeki entegrasyon, bir robot hücresinin normal olarak konvensiyonel emniyet yapısında
gerekecek olan çok sayıda ilave emniyet ekipmanına gereksinim ortandan kalmasını sağlar.
Serbest bir şekilde yapılandırılabilen izleme noktaları sayesinde bütün seri robot kinematikleri ve sistem konseptleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir.
Alandan tasarruf sağlayan sistem
tasarımı
Alandan tasarruf sağlayan KeMotion emniyet teknolojisiyle robot hareketleri proses için gereken yeterli
derecede olacak şekilde limitlenebilir.
Dolayısıyla, güvenli bir robot hücresi için emniyet
kafesi robota daha fazla yaklaştırılır, böylece mümkün olan en dar alanda kurulum sağlanabilir.
6
Hızlı pazara sürüm süresi
TÜV Rheinland sertifikasına sahip robot emniyet
kontrolü sayesinde güvenli makina projelerinin hızlı
uygulanması ve asgari şartların karşılanması kolaydır. Ayrıca, KEBA uzmanları müşterilere ihtiyaç duydukları her zaman destek verir.
Kapsamlı emniyet konseptinin yanı sıra bir şekilde
önceden tanımlanmış emniyet özellikleri de program ve kalite gereksinimlerine uyum sağlamayı kolaylaştırır.
Denetim fonksiyonları
Güvenli robot duruşu
•12 eksene kadar destekler
•Ana enerji beslemesini izleme
Güvenli ve kısıtlı robot hızı
•Kinematik bir zincirde 11 eksene kadar destekler
•2 robot kinematiğine kadar destekler
•TCP ve robota göre denetleme, serbestçe konfi-
güre edilebilir denetim noktaları,örneğin
dirseklerde
Güvenli denetleme bölgeleri
•6 denetleme bölgesi (içeride ve dışarıda)
•Her bölge bir kutu veya bir silindir olarak
tanımlanabilir
Güvenli eksen denetimi
•Robot mafsallarının güvenli biçimde denetimi
•Tekli eksenlerin ve robot eksenlerinin pozisyonu, hızının ve ivmelenmesinin denetimi
Güvenli alet (tool) değişimi
•7 alete kadar
Güvenli alet(tool) oryantasyonu
•TCP oryantasyonunun güvenli biçimde denetimi, örn. lazer bıçakları ve kaynak robotları için
Güvenli iletişim
•FSoE Master/Slave
•ProfiSafe Slave
•CIP Safety
7
KeMotion
Kullanımı kolay akıllı yazılım
PLC hareket, robotik ve güvenliğin yapılandırması, programlanması ve diyagnozu için kullanıcı
dostu özelliklerinin hepsi bir arada olan bir yazılım arayüzü
•Üniversal, kolay kullanıcı arayüzü
•Akıllı sihirbazlar ve hazır şablonlar
•Robotların en hızlı biçimde devreye alınması
•Programlama yerine parametreleme
•Önceden yapılandırılmış 30’un üzerinde kinematik tipi
Hızlı programlama
• Hepsi bir arada bir
programlama
• Akıllı teknolojiler
• Modern görünüm ve his
Kullanıcı dostu proje
çalışması
Kısa pazara sürüm
süresi
• Kullanımı kolay
• Anlaşılır görünüm
• Kolay araç tasarımı
• Hızlı kurulum
• Yüksek verimlilik
• Azalmış maliyetler
Güvenli Hareket
Genel pazar standardı
• Tekli eksen güvenliği STO, SLS, vs.
• Güvenli kartezyen robot hareketi
• CoDeSys 3.5 bazlı
• EtherCAT fieldbus
Esnek Genişletilebilirlik
• Açık Linux işletim sistemi
• C/C++ uygulama program-
laması
• Java bazlı HMI
8
Akıllı hareket – Gelecekteki temel adımlar
Akıllı Hareket öngörülü hareket yolu planlaması
sayesinde, akıllı KeMotion robot kontrolörü robot
kollarının ve taşınan nesnelerin tam olarak nerede
ve ne zaman olacağını söyleyebilir - bu çoklu robot
uygulamalarında dahi geçerlidir.
•%10 daha az enerji tüketimi
•%10 daha yüksek verimlilik
•Maksimumda kullanılan çalışma alanları
•Daha az bakım işi
•Mekanik sistemin korunması
Böylece ani başlatma/durdurma işlemleri olmaksızın yumuşak, dinamik hareketlerle titreşimsiz ve
kinematik dostu bir çalışma sağlanır.
Konvensiyonel bir kontrol kıyaslandığında Akıllı Hareket’in
sağladığı zaman tasarrufu
s(t)
Normal planlanmış bir hareketin (kırmızı) KEBA
Akıllı Hareket sekansıyla (yeşil) karşılaştırıldığında
pozisyonu, hızı ve hızlanma grafiği.
Kırmızı kinematikler, T1 süresi (boş zaman) boyunca harici bir sinyali beklemek zorundayken yeşil
kinematikler t0’da bekleme konusunda bilgi alır ve
kendi hızlarını buna uygun olarak azaltabilirler.
v(t)
Öngörülü hareket planlama ve arka arkaya durmalardan kaçınmanın bir sonucu olarak yeşil kinematikler T2 zamanı kadar önce hareketlerini bitirebilirler.
a(t)
t0
T1
T2
9
KeDrive for Motion
Teknik veriler
Kontrol ünitesi
DU 32x/A
DU 33x/A
DU 34x/A
DU 36x/A
Atom
0.6
512
8000
Atom
1.3
512
4000
Celeron
2x 1.1
1024
1000
Core i3
2x 2.1
1024
500
Performans verileri
Işlemci
Frekans [GHz]
RAM [MB]
Çevrim süresi [µs]
İletişim
EtherCAT master
Sercos III master
Ethernet
Monitör arayüzü
USB
RT-Ethernet slave
Depolama
evet
opsiyonel
2
DVI
3
opsiyonel (Profinet, EthernetIP, EtherCAT, Sercos)
CFast
Boyutlar [mm]
Genişlik x yükseklik x derinlik
Opsiyonel Entegre Emniyet
Emniyetli Hareket programlanabilir
Emniyetli dijital Giriş
Emniyetli dijital Çıkış
Dijital Çıkış
Röle Çıkı
10
55 x 310 x 240
Temel
Gelişmiş
evet
8
4
4
-
evet
20
10
4
2
Sürücü modülü
DA 3x0/A01xx
DA 3x0/A03xx
DA 3x0/A06xx
DA 3x0/A12xx
DA 310/A24xx
1.5
4.5
3
9
6
18
12
36
24
72
•
•
•
•
yalnızca tekli
Performans verileri
Eksen başına sürekli akım [A]
Eksen başına tepe akım [A]
Tekli, çift, üçlü eksen sürücü modülü olarak mevcut
Fonksiyonel veriler
Multi-Encoder arayüz
lave Encoder arayüz
Fieldbus
Emniyet (SIL3, PL e, Cat 4)
Dijital girişler
Emniyetli dijital girişleri
Soğutma türü
Resolver, SinCos, Hiperface DSL, EnDat 2.1/2.2
SinCos, TTL
EtherCAT CoE
STO
9
4
Isı azaltıcı / soğuk plaka (opsiyonel)
Boyutlar [mm]
Genişlik
tekli eksenli sürücü modülü
çift eksenli sürücü modülü
üçlü eksenli sürücü modülü
55
55
55
55
55
55
55
55
55
310 x 240
Height x depth
Besleme modülü
55
110
110
110
yok
yok
DP 300/A-0450
DP 300/A-1050
DP 300/A-2250
4
10
3x 230...480
20
22
Performans verileri
DC bus sürekli güç [kW]
Ana gerilim [V]
24V DC kont. akım [A]
Boyutlar [mm]
Genişlik
Yükseklik x derinlik
55
110
310 x 240
Fonksiyonel veriler
Fren direnci
DC şarjı
harici
akım deliminasyonu şarjı
11
KEBA AG 1968’de kurulmuştur ve dünya çapında bulunan
şubelerle merkezi Linz’de (Avusturya) olan uluslararası başarılı bir elektronik şirketidir. “Yenilikli otomasyon” KEBA itibarına uygun olarak 45 yıldan beri endüstriyel, bankacılık,
servisler ve enerji otomasyonu dalları için yenilikçi, üstün
kalitede otomasyon çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir.
Gerçekten de yetkinlik, deneyim ve cesaretin bir sonucu
olarak KEBA kendi pazar segmentlerinde teknoloji ve yenilik lideridir. Kapsamlı geliştirme ve üretim uzmanlığı en
yüksek kaliteyi üretmenin tarifidir.
www.keba.com
KEBA AG Merkezi, Gewerbepark Urfahr, A-4041 Linz,
Phone: +43 732 7090-0, Faks: +43 732 730910, [email protected]
KEBA Group dünya çapında
ABD • Almanya • Avusturya • Çek Cumhuriyeti • Çin
Güney Kore • Hollanda • İtalya • Japonya • Romanya
Tayvan • Türkiye
Teknik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler yapma konusundaki bütün haklarımızı saklı tutarız. Veriler garanti olmaksızın sağlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. 1A-B4
KEBA ile geleceğe
hazırlanın.
Download

KeDrive for Motion broşürü