1
HAMZAOĞLU MAHALLESİ
MAHALLE NÜFUSU
5.699
CADDE SAYISI
5
SOKAK SAYISI
Daya
nak
Tütüncü
Gözütok
DES
İ
CAD
Rüste
m
Bayburt
mü k
Sarı
kam
ı
iler
Hac
ı ha
ydar
Akdil
Gün
ayat
Özb
mı
ık
Sarık
a
Teve
kkül
Nebi
Metin
Akdil
Babaocağı
rvani
Rüstem i
ehm
e
t
et
ehm
it m
ekira
ğa
Börekci
airatif
i
Meh
pare
Süha
Fiekci
Kara
tö
i
it m
eh
Balsatan
SAP
FATİH
POLİS KARAKOLU
Demircan
Man
cıl
Kale
m
FET
İH
airatif
i
enola
lek
Bakır
a
öy
Ben
lider
e
ar
Ahmet
bi
Nurbeyaz
eh
Bap
ın
Sipa
h
ere
Vahde
t
Cank
urtara
n
irvan
Rüstem
i
irvani
dağ
Fındık
Kara
k
k
Akam
Kuy
u
cuk
Akam
Kuyuc
u
ık
Hal
Koçb
Koyunoğlu
İ.Ö.O.
SAÇLI KA
Efe
Demircan
Gökd
aa
Dadak
Düzce
Ak A
li Efe
ndi
Ahme
t paa
Yıldızyu
valı
Kayna
rca
Esencel
i
Yapıl
ı
cı
Ahmet
p
Bağlı
k
Asmalı
Konak
Namık
Kemal
İ.Ö.O.
KUMKÖPRÜ
Mah
iler
Talık
Mehmet
alife
Yah
ih
alife
Fanta
zi
ahin
yurdu
Lima
so l
Silifke
Bağlık
Y ar
Balv
eren
.E
Küpeler
Pervaz
Gözkırpan
Hakimgiray
m
anb
asr
i
Has
Bağlı
k
Kay
na
Kula
ğı
k
Yapra
cı
Güls
er
Taba
k
epali
İbnüle
min
lı
r
Kurunl
u
a
Gülya
loba
Güze
Onal
Do
Suadiy lgun
e
UP
Kom
utan
Nisa
nsuy
Eryıl
H
a
maz mam u
özü
Papaty
a
Yahi
h
ı
Dokto
r
On
Özel al
Dola
p
min
e
Han
ım
Karako
yuncula
r
e
Hatıpza
d
Beyd
anyas
SAR
IYAK
Akik
n
Boğ
az k
ale
Me
cnu
al e
r
Pına
in
ınlık
Ayd
kin
Eri
e
der
Kadı m
ndi
li
Özel
eyhu
d
Kay
alıla
r
Ağır
Güzelo
b
Hatıp
za d e
Koçy
az
Acen
te
te
zü
az k
Ü
Balç
a
K oz
lukc
u
Vine
zade
ler
ehit
a
Arafi p
a
Me
er
Kon
Perç
tan
üzü
Karad
ağ
an
Gürc
Esme
r
Düzova
Teslim
at
Ful
eyaz
ıt
paa
Arafi
eh
itler
Mu

B öğ
YÜ
KK
UeMk
rüp KÖP
R
Böğ
Nar
dü
illi
MENGENE
d
Beik
Musta
fala
ahin
nzade
rha
n
ek
rüp
www.karatay.bel.tr
2
Lale
ENE
MENG
fendi
Raci E
Meli Baha
ke h dır
atun
Aca
li
Acen
Boğ
iz
Öz
üte
m
Büfe
tal
Bat
Bili
m
Bağg
ülü
zü
Men
d
ar
Pın
en
BÜ
in
Pel
çin
Per
Beğ
çin
içi
tan
Bos
z
ILAR
Bos
oğu
C
BALIK
en
Amasya
ğuz
Has
Burha
Ahmet
burn
Per
del
ik
tli
eke
Ber
Bab
ada
ğ
Per
i
fran
Gu
Beğ
Amasya
Yeg
ane
k
epali
Ü
ÖPR
deli
Per
Bağg
ülü
han
ım
ÇİME
NLİK
UMK
EL
DrAli R
ıza Ba
hadır
Bah
adır
Nar
dü
azı
Göly
eyhu
d
Gülfidan
ÜK K
a
irpa
Gu
fran
i
evi
Bel
raçlı
is
Bitl
e
İnlic
Adım
Vez
ani
Z
GÜ
ehz
ade b
Gam
ze
Derm li
an
efli
Sed
Soy
lu
ası
Ba k
İbnü
lemin
DOĞU
ola
en
lı
Gufr
T
ME
AH
Mele
khiç
Birol
Polat
İ.Ö.O.
İlkay
Kurudere
KÜÇ
e
Bakım
ranlı
Balo
ncu
Net
ice
İnlic
yuv
rk
İK
Ü
HAMZAOĞLU
Ku
el
ani
Gufr
raçlı
ran
Bağ
ı
Neb
er
i ho
lim
vl
ıze
Bül
bül
Atakent
Mehmet Mütercim
reat
Atak
ent
Laleahi
n
Efezade
Bak
Gür
pelit
Mika
il
zü
MEN
GEN
E
Be y
ce
İnlic
e
Ekin
ö
zü
ca
Yıld
A
yük
kkale
Dalkılıç
Arapsu
Gölköyl
ü
B ey
ce
iköy
Y en
K at
ip
ıklı
Ekin
ö
u
Akif
Rah
met
Sad
Çeli
Avcılar
Enfes
Yeniçeri
Hacı
ö
ÜÇ L
ER
Çam
lıken
t
Ayva
lı
Yed
i yıld
ız
öy
Mutlu
tü
HAMZAOĞLU
SOSYAL TESİSLERİ
KÖ
PR
Güls
öz
ular
Tunu
s
Boğa
z kale
ÇİMEN
L
i
KU
M
ır
el
Karak
oyunc
ÇÜ
K
Gürca
n
ahad
lı
Yen
ik
hir
B
Rıza
DrAli
Karatay Belediyesi
Mengene
Hatip
İlİmam
eriOrtaokulu
Buz F
ul iren
ci
anlı
Tapulu
Yazlık
Aky
Alka
Alae
KERİMDEDE
n oğlu
Arıcı
Çelikbilek
Yedile
r
Topraklık
Zühre
er
iyol
merl
Esk
Hacı ömerler Hacı
ömerler
İzci
e
d ed
Mü
k er
rem
Nad
ide
Ak
ın
iyol
Breman
Breman
Talep
KÜ
Çinkolu
abanveli
uuriali
Esk
i
çler
Keten
Arıta

u
Araps
i
Efend
İslam
bey
KUP
efend
Mevlevi
Ü
Müah
a de
Giy
iml
Küpeler
Haimbaba
Hamit
a
eniz
Minare
re
Canan
Üçler
airferdi
Hüm
Büyükd
r
Züh
Sa l
tuk
Kaane
Mevlevi
Hamit
lu
dede
Mahmut
ap
din
elüd
ARIY
A
Uça
de
ut de
Mahm
ey
Ayb
çifli
k
Murassa
ÜÇLER
Boz
üyü
k
Lağ
Ekm
Ba 
erde
kınp
Serg
Babadağı
Balkon
lu
me
ğzı

Ak ç e
uuriali
V
Ilgın an
cami
79
Düzce
Ilgın
B ur
ç
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
•Konteynır Sayısı
•Kova Sayısı
•Çöplerin Alındığı Günler
•Süpürgeli Araçla Sk. Tem.
•Süpürgeli Araçla Cd. Tem.
36 Adet
1.181 Adet
Haftada 2 Sefer
15 Günde 1 Sefer
2 Günde 1 Sefer
Geri Dönüşüm: Hamzaoğlu mahallesindeki toplu konut ve sitelerin geri dönüşümleri haftanın belirli günleri ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. Ayrıca mahalle de bulunan okul ve alışveriş merkezlerine atık
pil toplama kutuları konularak buralarda biriken atık
piller toplanmaktadır.
Tamir Bakım Aracı : Mahallede bulunan çöp konteynerleri arızalandığı zaman tamir ve bakım aracı ile
anında müdahale edilerek tamiri, boyası ve dezenfektesi yerinde yapılmaktadır.
• 2013
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
İlaçlama : Mahallenin tüm cadde ve sokakları haftalık
olarak ilaçlanmaktadır.
3
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 •
2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
•Beton Asfalt
•Satıh Kaplama
•Stabilize Serimi
•Tretuvar Betonu
•Bordür Yapımı
•Parke Yapımı
•Park ve Çocuk Bahçesi
•Birol Polat İlkokulu Ek Derslik
www.karatay.bel.tr
4
• 2010 • 2011 • 2012 • 2013
36.573 m²
3.800 m²
1.099 m³
270 m³
6.651 mt
12.415 m²
• 18. Madde Uygulaması
• Kamulaştırma Çalışmaları Miktarı
• Revizyon Yapılan İmar Planı Alanı
119.497 m²
109.000 TL
627.000 m²
• 2013
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
5
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 •
2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
• Çocuk Oyun Grubu
• Açık Alan Spor Aletleri
• Kamelya
• Saha
www.karatay.bel.tr
6
• 2010 • 2011 • 2012 • 2013
7 Takım
1 Takım
2 Adet
1 Adet
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
• Dr. Ali Rıza Bahadır Parkı
• Hamzaoğlu Tesisleri Yeşil Alan
• Şehitler Sk. Park
• Yahşi Halife Sk. Park
• Yeşil Alan Miktarı
• Dikilen Bitki Sayısı
YEŞİL
ALAN
(m²)
BİTKİ
SAYISI
(adet)
900
300
250
670
92
75
85
57
2.120 m²
309 Adet
• 2013
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
7
www.karatay.bel.tr
8
Download

Dokuman acilmaz ise, İndirmek İçin Tıklayın PDF