8xx
ČESKY
SDS Drive rel.4
version 01.03.000
Pohon - Uživatelská příručka
808-000-000
• DC-PWM
E 2013-07-01
1
Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2
Co je Sematic Drive System©? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1
Rychlostní profil
10
2.2
Výchozí profily (param. kód 33)
11
3
Obecné parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1
Technické údaje pro Sematic Drive System© (DC-PWM)
12
3.2
Řídicí jednotka dveří Sematic Drive System© (DC-PWM)
12
4
Signály z/do řídicí jednotky dveří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Připojení Sematic Drive System© (DC-PWM)
4.2
Detektor/Fotobuňka/Zábrany: pouze signální spojení s řídicí jednotkou dveří (přímé spojení)
4.3
Detektor/Fotobuňka/Zábrany: Úplné spojení s řídicí jednotkou dveří
13
13
16
17
5
Pokyny k použití bez servisního přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Automatický režim "AUTO"
5.2
Manuální režim "MAN"
5.3
Programovací režim "PROG"
5.4
Ověření správného fungování řídicí jednotky SDS
5.5
POSTUP RESETU RYCHLOSTNÍHO PROFILU
5.6
Nastavení řídicí jednotky pro SDS DC-PWM
18
18
18
19
19
19
22
6
Dostupné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.1
Reversing (Reverzace)
24
6.1.1 Reversing system force setting (Nastavení síly systému reverzace) (param. kód 09)
24
6.1.2 Reversing system offset (Ofset systému reverzace)
24
6.2
Reversing System choice: Internal or External (Výběr systému reverzace: Interní/ nebo externí) (kód param. 00)
24
6.3
Main Lift Controller Test (Test hlavní řídicí jednotky výtahu) (kód param. 01)
24
6.3.1 Main Lift Controller Test (Test hlavní řídicí jednotky výtahu) (při pohybu)[výchozí nastavení]
25
6.3.2 Main Lift Controller Test (Test hlavní řídicí jednotky výtahu) (při pohybu + stání)
25
6.3.3 No MLC Signal (Výpadek signálu hlavní řídicí jednotky výtahu) (kód param. 02)
25
6.3.4 Main Lift Controller Input Alarm (Poplach vstupu hlavní řídicí jednotky výtahu) (kód param. 03)
26
6.4
Kn Input (Vstup Kn) (kód param. 04)
26
6.4.1 Výchozí typ
26
26
6.4.2 Limited door reversal. (Částečná reverzace dveří)
6.4.3 Bezpečnostní hrana
26
6.5
Car Door Locking Device (Blokovací zařízení kabinových dveří) (USA = Restrictor) (kód param. 05)
26
6.6
Dveře se skleněnými a těžkými panely, plné nebo v rámu (SKLENĚNÉ A TĚŽKÉ DVEŘE) (Full or framed Glazed and Heavy Paneled Doors
(GLASS AND HEAVY DOORS)) (kód param. 06) 26
6.7
Aux Output Relay (Relé výstupu AUX) (kód param. 07)
26
6.7.1 Prostor v procentech
26
6.7.2 Gong při otvírání
27
6.7.3 Poplach tepelné ochrany
27
6.8
Forced Closing (Nucené zavření)
27
6.9
Fire Fighting (Protipožární ochrana) (kód param. 19)
27
6.10
Dvojitá TB (Double TB)
28
6.11
EOD (Emergency Opening Device) a časový limit (kód param. 20)
28
6.12
Protective Device Logic Kn (Logika Kn ochranného zařízení) (kód param. 21)
28
6.13
Motor Rotation during closing (Směr otáčení motoru při zavírání) (kód param. 22)
29
6.14
Typ motoru
29
6.15
Closing parking mode (Zavírací režim při stání) (kód param. 25)
29
6.15.1 Stání se zavřeným ramenem (výchozí)
29
6.15.2 Stání s otevřeným ramenem
29
6.15.3 PM zpoždění aktivace (výchozí 300 sek.)
29
6.15.4 PM prostoru otevření (standardně 90 mm)
29
6.15.5 PM chyby pozice (standardně 5 mm)
29
6.15.6 PM position control (PM řízení pozice) (standardně 00)
29
6.16
SKATE TYPE (TYP RAMENE) (KÓD PARAM. 26)
30
6.17
AUX Input (Vstup AUX) (kód param. 32)
30
6.17.1 Disabled (Vypnuto) (výchozí)
30
6.17.2 % Partial Reopening (% Částečné znovuotevření)
30
6.18
IM (reversing motion) signal type (Typ signálu IM (reverzní pohyb)) (kód param. 34)
31
6.18.1 Im pulse. (IM impulsy)
31
6.18.2 IM Continuous (IM kontinuální) (výchozí)
31
6.18.3 Monostable pulse. (Monostabilní impuls)
31
ČESKY
• Vydání 1 July 2013
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
808-000-000 SDS© rel 4
3
808-000-000 SDS© rel 4
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
ČESKY
6.19
4
6.20
• Vydání 1 July 2013
Možnosti KB (kód parametru 27)
6.19.1 Směr rev. Off (výchozí)
6.19.2 Směr rev. On
Poplachy
31
31
31
32
7
Testy před zapnutím řídicí jednotky dveří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7.1
Self-learning cycle (Cyklus samoučení)
34
7.2
Self-learning cycle with the door controller only (Cyklus samoučení pouze s řídicí jednotkou dveří) (bez použití servisního přístroje)
34
8
Pokyny k použití se servisním přístrojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1
Servisní přístroj (volitelné)
8.2
Nabídky a podnabídky servisního přístroje
8.3
Aktivace cyklu samoučení pomocí servisního přístroje
8.4
Nastavení síly systému reverzace pomocí servisního přístroje
8.5
Volba "Reset rychlostního profilu"
8.6
Možnost "Advanced Settings” ("Pokročilé nastavení")
8.6.1 Možnost "Parametry"
8.6.2 Parametry otvírání
8.6.3 Parametry otvírání
8.6.4 Parametry otvírání
8.6.5 Možnost “Opening Parameters” (Parametry otevření)
8.6.6 Možnost “Closing Parameters” ("Parametry zavření")
8.6.7 Možnost "Systém reverzace"
8.6.8 Možnost “Change Password” ("Změna hesla")
8.7
MOŽNOST “Reserved Area” ("VYHRAZENÝ PROSTOR")
35
35
36
37
37
38
38
39
39
40
40
40
41
41
41
41
9
Konfigurace dveřního pohonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1
Nastavení typu vodicího prvku pomocí servisního přístroje
9.2
Nastavení typu motoru pomocí servisního přístroje
9.3
Nastavení Rotace zavírání pomocí servisního přístroje
9.4
Nastavení aktivace blokovacího zařízení kabinových dveří pomocí servisního přístroje.
9.5
Nastavení aktivace skleněných a těžkých dveří pomocí servisního přístroje
9.6
Aktivace nastavení rychlostního profilu pomocí servisního přístroje.
42
42
42
42
43
43
43
10
Nabídka údržby - diagnostika a správa poplachů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
10.1
Nabídka údržby pomocí servisního přístroje
44
11
Upgrade softwaru řídící jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
12
Údržba oprátoru dveří . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
13
Náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
• Vydání 1 July 2013
Smlouva o zachování mlčenlivosti a zřeknutí se práva
Všechny důležité informace, nápady, koncepty a know-how jsou důvěrné a výhradním majetkem společnosti
Sematic a žádným způsobem nesmějí být kopírovány nebo reprodukovány.
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
Žádné uvedené informace nesmějí být nikomu sdělovány bez písemného souhlasu společnosti Sematic, kromě
oprávněných zástupců zaměstnávaných uživatelem, který je vázán doložkou mlčenlivosti.
Společnost, která používá produkty společnosti Sematic, se zavazuje, že nebude kompilovat či přepracovávat
produkty a žádné obsažené informace.
Please dispose of the
controller correctly.
Bitte entsorgen Sie das
Türsteuergerät auf korrekte Weise.
Si prega di differenziare
correttamente il controller.
Prière de distinguer
correctement le controller.
cod. 1020211-263
Rogamos diferenciar la controla
corectamente.
Sematic Group:
staráme se o vaše integrované řešení!
KOMPONENTNÍ SYSTÉMY
•
Automatické výtahové dveře
•
Prosklené dveře s rámem a bez rámu
•
Vylepšená řešení dveří kabiny obsluhy
•
Kompletní kabiny
•
Kabinové rámy
•
Zákaznické integrované balíčky
•
Speciální výtahové dveře, kabiny a kabinové rámy
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
© Sematic Italia Spa. Všechna práva vyhrazena.
Společnost Sematic považuje veškeré informace obsažené v tomto návodu k použití za správné v době tisku. Tyto informace společnost Sematic nijak nezavazují a mohou
být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Sematic není zodpovědná za žádné případné škody nebo nároky týkající se věcí či osob z důvodu chyb v obsahu
tohoto návodu k obsluze nebo jeho chybného pochopení.
VÝTAHOVÉ SYSTÉMY A SUBSYSTÉMY
5
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
6
• Vydání 1 July 2013
•
Lanové trakční výtahy
•
Lanové výtahy bez strojovny
•
Modulární hydraulické výtahy
•
Hydraulické výtahy
•
Panoramatické výtahy
•
Nemocniční výtahy
•
Speciální provedení
Předmluva
1
• Vydání 1 July 2013
PŘEDMLUVA
Tato příručka byla vypracována s přihlédnutím k tomu, že společnost, která instaluje originální produkty Sematic,
bude splňovat následující nezbytné požadavky:
•
pracovníci odpovědní za instalaci a/nebo údržbu dveří musejí být obeznámeni s platnými obecnými a
specifickými předpisy, které se týkají pracovní bezpečnosti a hygieny (89/391/EHS - 89/654/EHS - 89/656/
EHS);
•
pracovníci odpovědní za instalaci a/nebo údržbu musejí být obeznámeni s výrobkem Sematic a musejí být
proškoleni společností Sematic nebo autorizovaným zástupcem společnosti Sematic;
•
instalované použité zařízení musí být v dobrém technickém stavu a všechny měřicí přístroje musejí být
kalibrované (89/655/EHS).
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
Společnost Sematic:
•
se zavazuje aktualizovat současnou příručku a zasílat zákazníkovi veškeré nové aktualizace společně s
materiálem;
•
si v rámci své politiky neustálého zdokonalování produktů vyhrazuje právo na případné změny v konstrukci a
materiálech svých výrobků. Společnost Sematic poskytne předem dohodnutý přiměřený čas všem svým
zákazníkům, aby mohli své doplňkové stávající konstrukce přizpůsobit novým změnám;
•
zaručuje dobrý výkon, pouze pokud jsou originální díly prodávané přímo a správně nainstalované.
Tudíž:
na součásti vyrobené a/nebo doplněné do výrobku Sematic, které nebyly zkontrolované společností Sematic, nebo
neoriginální součásti s obdobnou konstrukcí Sematic (třebaže dodané autorizovanými prodejci) nebude
poskytována záruka, neboť nebyly zajištěny následující podmínky:
1. Kontrola kvality dodávek surovin
2. Kontrola procesu
3. Kontrola výrobku
4. Zkoušky shody podle specifikací společnosti Sematic
Dále společnost Sematic
•
zaručuje dobu životnosti svých výrobků pouze při správném skladování (ve vnitřních prostorech v teplotním
rozmezí -10 až +60 °C mimo přímé sluneční záření) a správné instalaci;
•
zaručuje dokonalou provozuschopnost produktů instalovaných v prostředí s teplotou v rozmezí -10 až +60 °C
a nekondenzující, relativní vlhkostí v rozmezí 20 % až 80 %. (Zvláštní poznámka: v případě teplot a vlhkosti
mimo tato rozmezí se prosím obraťte na naše technické oddělení)
•
Směrnice pro strojní zařízení ve znění pozdějších předpisů 98/37/ES (pokud lze uplatnit)
•
Směrnice pro výtahy 95/16/EHS
•
Značení 93/68/EHS
•
Manipulace s těžkými břemeny 90/269/EHS
•
Hlučnost (akustické emise) 86/188/EHS - upraveno podle směrnice 98/24/EHS
•
Elektromagnetická kompatibilita 89/336/EHS
a následujícími zvláštními normami:
•
EN81-1; (+)
•
AS1735; (+)
•
EN12015/EN12016; (+)
•
EN13015; (+)
•
ASME A17.1 :2000; (*)
•
UL508C; (*)
(+)
pro motory:
•
B105AAAX01 - 1 Nm Dc (B105AABX01 - 1Nm Dc sur demande)
•
B105AAAX02 - 2Nm Dc (B105AABX02 - 2Nm Dc sur demande)
•
B105AALX - Dc - GR63x55-SG120
•
B105AANX - Dc - GR63x25-SG80K
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Tento dokument byl vypracován v souladu s následujícími směrnicemi EU:
7
Předmluva
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
• Vydání 1 July 2013
•
B105AAPX - IP54 - DC GR63x25-SG80K
•
B105AAQX - IP54 - DC GR63x55-SG120K
•
B105AAIX - Brushless (bezkartáčový) - BG62x30-SG80K
•
B105AAJX - Brushless (bezkartáčový) - BG62x60-SG120
•
B105AAHX - Brushless (bezkartáčový) - BG62x60-PLG60
•
B105AAGX - Brushless (bezkartáčový)
•
B105AATX - IP54 Brushless (bezkartáčový) BG62x30-SG80K
•
B105AARX - IP54 Brushless (bezkartáčový) BG62x60-SG120K
•
B105AADX - Dc
(+)
pouze pro motory:
•
B105AAIX - Brushless - BG62x30-SG80K
•
B105AAJX - Brushless - BG62x60-SG120
•
B105AALX - Dc - GR63x55-SG120
•
B105AANX - Dc - GR63x25-SG80K
•
B105AAYX - KAG M63X25 SN31 24 VDC
•
B105AAWX - KAG M63X50/I+SN 40+IGO100/2 SN
Započítání hodnocení rizik během plánování všech projektů vztahujících se k:
a. RIZIKŮM SPOJENÝM S MECHANICKÝMI SYSTÉMY
•
Sevření za chodu
•
Sevření po zachycení vlivem tření (skleněné panely)
•
Pořezání o ostré hrany nebo pevné ostré součásti
b. RIZIKŮM SPOJENÝM S ELEKTRICKÝMI SYSTÉMY
•
Osoby, které jsou v kontaktu se součástmi pod napětím (přímý kontakt)
•
Osoby, které jsou v kontaktu se součástmi, které budou připojeny k napětí z důvodu závady (nepřímý kontakt)
c. RIZIKŮM SPOJENÝM S PŘEHŘÍVÁNÍM
d. RIZIKŮM SPOJENÝM S HLUKEM
e. RIZIKŮM SPOJENÝM S VIBRACEMI
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
f. RIZIKŮM SPOJENÝM S MATERIÁLY A LÁTKAMI
8
Co je Sematic Drive System©?
2
• Vydání 1 July 2013
CO JE SEMATIC DRIVE SYSTEM©?
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
Systém se skládá z těchto částí:
•
pohon dveří kabiny (1)
•
řídicí jednotka dveří s mikroprocesorem (2)
Sematic Drive System© automaticky řídí otvírání a zavírání dveří výtahu, sleduje časování, změny proudu,
rychlosti (vysoká nízká, křivky zrychlení a zpomalení), různé bezpečnostní systémy (systém reverzace, částečná
reverzace dveří atd.) a poruchy (vysoké napětí, porucha signálu, ...)
Servisní přístroj (4) tvoří klávesnice, která umožňuje prohlížení a úpravu funkčních parametrů uložených v řídicí
jednotce.
Servisní přístroj Sematic je při instalaci a údržbě nezbytný, protože umožňuje prohlížení anebo změnu parametrů
řídící jednotky, systémů a provozních chyb.
Servisní přístroj Sematic lze používat také přímo z vnitřku kabiny (5).
Díky tomu je možné sledovat a upravovat parametry otvírání dveří ze zcela bezpečného místa a kontrolovat i
pohyb spárovaných kabinových a šachetních dveří při jejich skutečném provozním cyklu.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
K dispozici jsou dva nezávislé profily rychlostní křivky pro otvírací a zavírací cykly (3), které lze upravit pomocí
tlačítek řídicí jednotky dveří nebo pomocí servisního přístroje Sematic (volitelné příslušenství s 8místnou
klávesnicí a displejem, které může být připojeno k modulu prostřednictvím konektoru RJ45).
Poznámka: Vyobrazení v tomto dokumentu jsou pouze ilustrativní; skutečný vzhled dílů se může lišit v závislosti
na dodané konfiguraci dveřního pohonu a motoru.
9
Co je Sematic Drive System©?
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
• Vydání 1 July 2013
2.1 RYCHLOSTNÍ PROFIL
Cyklus otvírání
O1
Zrychlení otvírání
O2
Vysoká rychlost otvírání
O3
Zpomalení otvírání
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Cyklus zavírání
C1
Zrychlení zavírání
C2
5Vysoká rychlost zavírání
C3
Zpomalení zavírání
Vysvětlivky
Ka
Otvírání dveří
Kc
Zavírání dveří
La
Limit otevření
Lc
Limit zavření
Cyklus zavírání
Aktivní systém reverzace
Cyklus otvírání
Upozornění pro dveře velkých rozměrů (např. s celkovou pohybující se hmotností nad 400 kg) se doporučuje
neměnit výchozí nastavení z výroby na vysokou rychlost při zavírání podle normy EN81 (omezení kinetické energie
při zavírání).
10
Co je Sematic Drive System©?
• Vydání 1 July 2013
2.2 VÝCHOZÍ PROFILY (PARAM. KÓD 33)
Tento parametr umožňuje vybrat jeden z pěti profilů výchozí rychlosti (50 % = nízká rychlost; 100 % = standardní
rychlost, 150 % = vysoká rychlost).
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
Parametr výchozího rychlostního profilu ovlivní pouze pohyb panelů.
0 -> 50%
3 -> 125%
1 -> 75%
4 -> 150%
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
2 -> 100%
11
Obecné parametry
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
3
3.1
OBECNÉ PARAMETRY
TECHNICKÉ ÚDAJE PRO SEMATIC DRIVE SYSTEM© (DC-PWM)
HLAVNÍ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
90-290 V~ (115 V-20 %, 230 V+26 %), 50-60 Hz
TYPICKÁ SPOTŘEBA ENERGIE
200 VA
SPOTŘEBA ENERGIE VE ŠPIČCE
300 VA
OCHRANA MOTORU PROTI
PŘETÍŽENÍ
@In <15 minut
@2In <3 minuty
ROZSAH PROVOZNÍ TEPLOTY
od -10 °C do +60 °C
VLHKOST
nekondenzující mezi 20 % a 80 %
OCHRANA
rychlá pojistka [5x20, 4 A]
pojistka baterie [5x20, 8 A]
PROVOZNÍ RYCHLOST
samostatně nastavitelná pro otvírání a zavírání
CITLIVOST REVERZACE
variabilní, funkční pouze při zavírání dveří
3.2
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
• Vydání 1 July 2013
ŘÍDICÍ JEDNOTKA DVEŘÍ SEMATIC DRIVE SYSTEM© (DC-PWM)
1. Tlačítko zapnutí ON
2. Tlačítko vypnutí
3. Displej
4. Tlačítka manuálního režimu
5. Připojovací port RJ45 (servisní přístroj)
6. Napájecí konektor se 6 póly pro připojení motoru a pomocné baterie EOD (kód E066AARX-05)
7. Připojovací port RJ45 (optický kódovač motoru)
8. 4pólový konektor detektoru/fotobuněk (kód E066AARX-06)
9. 6pólový konektor pro signály hlavní řídicí jednotky výtahu (kód E066AARX-03)
10. 6pólový konektor pro signály hlavní řídicí jednotky výtahu (kód E066AARX-04)
11. 10pólový konektor pro signály hlavní řídicí jednotky výtahu (kód E066AARX-07)
12
Signály z/do řídicí jednotky dveří
4
4.1
SIGNÁLY Z/DO ŘÍDICÍ JEDNOTKY DVEŘÍ
PŘIPOJENÍ SEMATIC DRIVE SYSTEM© (DC-PWM)
• Vydání 1 July 2013
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Sematic Drive System© – schéma, vstupní/výstupní signály z řídící jednotky dveří
1
= s těmito motory je pohon systému Sematic Drive System© chráněn podle IP43.
2
Bezpečnostní řetězy
3
Hlavní řídicí jednotka výtahu
4
Fotobuňky nebo detektory
13
Signály z/do řídicí jednotky dveří
808-000-000 SDS© rel 4
• Vydání 1 July 2013
ČESKY
-
VSTUPNÍ SIGNÁLY Z ŘÍDICÍ JEDNOTKY DVEŘÍ
Signál
Kolíky konektoru
Typ kontaktu a normální stav
Poznámka
Ovladač otvírání Ka
(přicházející z hlavní řídicí
jednotky)
Kolíky konektoru
5-15
Tyto spoje vyžadují beznapěťové
kontakty (v klidu je kontakt
rozpojený)
2
Ovladač zavírání Kc
(přicházející z hlavní řídicí
jednotky)
Kolíky konektoru
3-15
Tyto spoje vyžadují beznapěťové
kontakty (v klidu je kontakt
rozpojený)
Ovladač nuceného zavření při
nízké rychlosti Kb
Kolíky konektoru
15-22
Tyto spoje vyžadují beznapěťové
kontakty (v klidu je kontakt
rozpojený)
Ovladač znovuotevření Kn
Kolíky konektoru
15-23
Tyto spoje vyžadují beznapěťové
kontakty (k dispozici jsou obě
logické možnosti)
Připojení k řídicí jednotce dveří viz
|§ 4.1 (pg. 13) a |.
Protipožární kontakt Kff
Kolíky konektoru
15-39
Tyto spoje vyžadují beznapěťové
kontakty (v klidu je kontakt
rozpojený)
Viz |§ 6.9 (pg. 27)
Kontakt K2TB
Kolíky konektoru
15-41
Tyto spoje vyžadují beznapěťové
kontakty (v klidu je kontakt
rozpojený)
Signály kódovače
Konektor RJ45 (A)
Konektor je zapojený z výroby
Kontakt KEOD
Kolíky konektoru
15-40
Tyto spoje vyžadují beznapěťové
kontakty (v klidu je kontakt
rozpojený)
Toto spojení je určeno pro
signalizaci použití Sematic EOD
(Emergency Opening Device nouzové otvírací zařízení) řídicí
jednotce dveří
Servisní přístroj (volitelné)
Konektor RJ45 (B)
Pomocný kontakt Kaux
Kolíky konektoru
15-42
Tyto spoje vyžadují beznapěťové
kontakty (v klidu je kontakt
rozpojený)
Zatím nerealizováno
@ TBT 001 Je-li řídicí jednotka dveří instalována v kabině s předním a zadním vstupem, povely otvírání a zavírání
nesmí sdílet žádné společné kontakty pro jednotlivé dveře.
Důrazně doporučujeme používat stíněné a uzemněné kabely.
@ TBT 002 Hlavní řídicí jednotka výtahu může signalizovat nucené zavření, když je fotobuňka (nebo podobné
zařízení) mimo provoz z důvodu poruchy, nebo po několika neúspěšných pokusech o zavření dveří.
@ TBT 003 Tento signál umožňuje řídicí jednotce dveří rozpoznat různé šířky otevření dveří ve stejné výtahové
instalaci.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Při tomto signálu se postupy otevření a zavření provádějí vzhledem k alternativní TB (šířka dveří zaznamenaná
dodatečným cyklem samoučení).
14
Poznámka: Sematic Drive System© lze používat také se vstupním signálem z hlavní řídicí jednotky výtahu s
rozsahem napětí mezi 6 a 24 V=.
Chcete-li používat tuto funkci:
•
Odstraňte můstek mezi kolíky 37-38 konektoru.
•
Připojte kolík konektoru 38 k externímu napájení vstupního signálu 0 V=
Signály z/do řídicí jednotky dveří
808-000-000 SDS© rel 4
• Vydání 1 July 2013
VÝSTUPNÍ SIGNÁLY Z ŘÍDICÍ JEDNOTKY DVEŘÍ
Signál
Typ kontaktu a normální stav
Poznámka:
Kontakt spínače limitu otvírání La Kolíky konektoru
16-17
Tyto spoje zajišťují beznapěťový
kontakt.
Kontakt je rozpojený, když jsou
dveře úplně otevřené
Specifikace kontaktu: 3 A 250 V~
30 V=
Kontakt spínače limitu zavírání Lc Kolíky konektoru
18-19
Tyto spoje zajišťují beznapěťový
kontakt.
Kontakt je rozpojený, když jsou
dveře úplně zavřené.
Specifikace kontaktu: 3 A 250 V~
30 V=
Signál systému reverzace
Kolíky konektoru
1-4
Tyto spoje zajišťují beznapěťový
kontakt.
(kontakt normálně spojený)
2
Kolíky konektoru
2-4
(kontakt normálně rozpojený)
Kolíky konektoru
34-35
Tyto spoje zajišťují beznapěťový
kontakt.
(kontakt normálně rozpojený
Kolíky konektoru
35-36
(kontakt normálně spojený)
Motor
Kolíky konektoru
43-44-45
Konektor je zapojený z výroby
Zvukový poplach (BZUČÁK)
volitelné
Kolíky konektoru
15-21
Tyto spoje zajišťují kontakt 24
V=, 100 mA. Kontakt je
rozpojený, když není aktivní.
@ VRT 2 Pomocný výstupní signál
AUX
Kolíky konektoru
ČESKY
-
2
@ TBT 001 Tento signál generují beznapěťové kontakty (relé v řídicí jednotce dveří) a je aktivován pouze v
případě, kdy mechanická překážka (nadměrná síla) brání zavření dveří, nebo když je přijat signál z externího
bezpečnostního zařízení připojeného k řídicí jednotce dveří.
Používá se k signalizaci pro hlavní řídicí jednotku, aby přerušila povel k zavírání dveří a dala signál k otvírání dveří.
Jmenovitý výkon: 3 A 250 V~ 30 V=
@ TBT 002 Tyto kontakty lze použít k signalizaci, že byla dosažena určitá (předem nastavená) šířka otevření dveří,
nebo jako gong či bzučák při otvírání dveří, nebo jako signál poplachu tepelné ochrany.
•
Pokud jde o mechanickou montáž dveřního pohonu, řiďte se návodem "Instalace a údržba dveří Sematic".
•
Řídicí jednotka dveří se dodává již namontovaná na pohon (neplatí pro model dveří C-MOD). Všechna spojení
mezi řídicí jednotkou dveří a motorem jsou už provedena v závodě Sematic. Aby se zabránilo možnému
poškození propojovacích kabelů kontaktem s hnacím řemenem, jsou připevněny k příčníku, jak je znázorněno
na následujícím obrázku (pouze pro B105AAIX, B105AAJX, B105AAKX, B105AANX a B105AALX).
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Specifikace: 3 A 250 V~ 30 Vd=.
15
Signály z/do řídicí jednotky dveří
• Vydání 1 July 2013
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
1
Sematic Drive System
2
Motor
4
Zadní pohled
5
Kabely musí být připevněné svorkou
3
Kabel kódovače
Poznámka: V případě výměny motoru nezapomeňte svázat kabel v přebytečné délce podle obrázku, aby
nedošlo ke kontaktu kabelu motoru s hnacím řemenem.
Upozornění: Aby se zamezilo případným indukovaným proudům v kabelech instalace, doporučuje se signály Ka
a Kc (kolíky 3, 5 a 15) odstínit uzemněnými stíněnými kabely.
Úpravy původní délky nebo umístění kabeláže mohou zhoršit parametry systému EMC a nedoporučují se.
4.2 DETEKTOR/FOTOBUŇKA/ZÁBRANY: POUZE SIGNÁLNÍ SPOJENÍ S ŘÍDICÍ JEDNOTKOU DVEŘÍ
(PŘÍMÉ SPOJENÍ)
Toto spojení vyžaduje beznapěťový kontakt přes externí relé, spojené s konektorem řídicí jednotky dveří kolíky
15 a 23.
V případě potřeby je možné beznapěťovým kontaktem připojit signál z fotobuňky (nebo podobného zařízení) s
jediným výstupem, aby řídicí jednotka dveří dostávala povel k opětovnému otevření přímo.
Fotobuňka (nebo podobné zařízení) má proto nezávislý zdroj napájení a vysílá řídicí jednotce Sematic Drive
System© jen svůj výstupní signál.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Znovuotevření je řízeno podle nastavení – SYSTÉM REVERZACE, ČÁSTEČNÁ REVERZACE DVEŘÍ A LOGIKA
OCHRANNÉHO ZAŘÍZENÍ (viz části § 6.1 (pg. 24)], § 6.3 (pg. 24)], § 6.12 (pg. 28)]).
16
POZNÁMKA: Tento způsob spojení nezajišťuje spolupráci řídicí jednotky dveří s protipožárními postupy.
Hlavní řídicí jednotka výtahu musí zasáhnout tak, aby buď přerušila signál z detektoru/fotobuňky/zábrany,
nebo přerušila napájení detektoru/fotobuňky/zábrany, jak vyžaduje protipožární režim (Fire Fighting).
Signály z/do řídicí jednotky dveří
4.3
• Vydání 1 July 2013
DETEKTOR/FOTOBUŇKA/ZÁBRANY: ÚPLNÉ SPOJENÍ S ŘÍDICÍ JEDNOTKOU DVEŘÍ
Úplné spojení znamená, že zařízení je napájeno přímo a pouze z řídicí jednotky Sematic Drive System© a přímo
a pouze jí vysílá signál ke znovuotevření.
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
Je možné úplné spojení detektorů nebo fotobuněk s napájením 24 V = max. 100 mA a výstupem typu PNP N/O
nebo N/C, prostřednictvím kolíků konektoru:
1
Příklad fotobuněk/zábran s vysílačem a přijímačem propojenými mezi sebou přes slepý volný kolík 30.
33 GND
zemnící kolík konektoru
32 IN
signál PNP N/O nebo N/C z
detektoru/fotobuňky/zábrany:
31 + 24 V=
Napájení V=
detektoru/fotobuňky/zábrany
30 NC
slepý volný kolík
(lze použít jako slepý konektor pro propojení
komponent systému detektorů).
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Provozní režimy znovuotevření závisí na nastavení - REVERSING SYSTEM, LIMITED DOOR REVERSAL EFFECT and
PROTECTIVE DEVICE LOGIC settings (SYSTÉM REVERZACE, ČÁSTEČNÁ REVERZACE DVEŘÍ A LOGIKA
OCHRANNÉHO ZAŘÍZENÍ) (viz části , a ).
17
Pokyny k použití bez servisního přístroje
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
5
• Vydání 1 July 2013
POKYNY K POUŽITÍ BEZ SERVISNÍHO PŘÍSTROJE
Zobrazení na displeji v automatickém i manuálním režimu
5.1
•
AUTOMATICKÝ REŽIM "AUTO"
Když je řídicí jednotka dveří v automatickém režimu, červená kontrolka "AUTO" svítí, zatímco další dvě
červené kontrolky jsou zhasnuté.
•
Když je řídicí jednotka dveří zapnutá nebo po automatickém resetu, spustí se přímo v automatickém režimu.
•
Všechny signály zaslané hlavní řídící jednotkou výtahu a externími zařízeními (závory, fotobuňky atd.) jsou v
tomto režimu aktivní.
•
Tlačítko 2: podržte stisknuté po dobu nejméně 3 sekund ke kontrole posledního kódu poplachu.
•
Tlačítko 3: podržte stisknuté po dobu nejméně 3 sekund k resetu posledního kódu poplachu.
•
Tlačítko 2 + tlačítko 3: podržte obě stisknuté po dobu nejméně 5 vteřin k resetu rychlostního profilu
•
Tlačítko 1: vybere cyklus samoučení.
•
Když na chvíli stisknete tlačítko 4 (cca. 3 sek.), řídicí jednotka dveří se přepne do manuálního režimu "MAN".
5.2
MANUÁLNÍ REŽIM "MAN"
•
Když řídicí jednotka dveří funguje v manuálním režimu, červená kontrolka "MAN" svítí, zatímco další dvě
červené kontrolky jsou zhasnuté.
•
Všechny signály vysílané hlavní řídicí jednotkou výtahu a externími zařízeními se v tomto režimu ignorují.
•
Kontakt IM je deaktivován, proto řídicí jednotka dveří nerozpozná žádný signál přicházející z externích zařízení
k reverzi pohybu dveří, jako z fotobuněk nebo bariér.
•
Povely k otevření a zavření mohou být zadány ručně stisknutím tlačítka 2 (otevřít), nebo tlačítka 3 (zavřít).
•
Pomocí tlačítka 1 lze zvolit cyklus samoučení.
•
Jestliže na chvíli stisknete tlačítko 4, (cca 3 s), přepne se řídicí jednotka dveří do automatického režimu
"AUTO".
•
Pokud se po dobu nejméně 10 minut žádné tlačítko nestiskne, řídicí jednotka dveří se přepne do
automatického režimu "AUTO".
V automatickém i manuálním režimu se na displeji objeví následující zobrazení:
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Otvírání dveří (blikající)
Otevřené dveře
Zavírání dveří (blikající)
Zavřené dveře
Signalizuje postup samoučení
Nucené zavírání
18
Pokyny k použití bez servisního přístroje
• Vydání 1 July 2013
Signalizuje poplach, bliká kód rozpoznaného
poplachu. Viz .
Zapnutí systému reverzace
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
Čekání na povely z hlavní řídicí jednotky výtahu
5.3
PROGRAMOVACÍ REŽIM "PROG"
•
Když je řídicí jednotka dveří v režimu programování, svítí červená kontrolka "PROG", zatímco další dvě červené
kontrolky jsou zhasnuté.
•
Pro vstup do programovacího režimu stiskněte na několik sekund současně tlačítko 1 a 4. Na displeji řídicí
jednotky dveří bude střídavě blikat "P" a "00".
•
Když je řídicí jednotka dveří v programovacím režimu, všechny signály přicházející z hlavní řídicí jednotky
výtahu a z externích zařízení (zábrany, fotobuňky, ...) jsou ignorovány.
•
V tomto režimu vyberte parametr, který chcete změnit, pomocí tlačítek pro zvýšení a snížení, tedy tlačítek 2
a 3; tento parametr se potom potvrdí stiskem tlačítka 1, ENTER.
•
Po potvrzení měněného parametru se na displeji zobrazí příslušná číselná hodnota.
•
Změňte vybraný parametr pomocí tlačítka 2 (zvýšení) nebo 3 (snížení) a potvrďte změny stiskem tlačítka 1,
ENTER.
•
Až skončíte s nastavováním, vyberte stisknutím tlačítka 4 požadovaný provozní režim (manuální "MAN" nebo
automatický "AUTO").
5.4
OVĚŘENÍ SPRÁVNÉHO FUNGOVÁNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY SDS
Ověřte prosím, zda je řídicí jednotka vadná nebo ne, podle následujícího postupu.
POKYNY:
1. Odpojte všechny kabely připojené do řídicí jednotky včetně napájení.
2. Ověřte pojistku napájení řídicí jednotky. Poznámka: Popřípadě pojistku vyměňte.
3. Připojte pouze napájecí kabel.
4. Ověřte, že po zapnutí řídicí jednotky tlačítkem ON se její displej po 5 sekundách rozsvítí “|- -|” .
5. Vypněte řídicí jednotku a připojte motor a enkodér.
6. Zapněte ON a ověřte podsvícení displeje.
7. Stiskněte tlačítko 4 pro vstup do režimu MAN (rozsvítí se kontrolka MAN).
8. Stiskněte tlačítko 2 a 3 pro ověření částečného pohybu motoru (částečné otevření a zavření). Poznámka: V
případě poplachu nebo neuskutečněného pohybu zkuste připojit jiný motor s enkodérem (pouze připojte,
nevyměňujte ho na dveřích) a opakujte postup od bodu 5 k bodu 8. Pokud nový motor funguje správně,
vyměňte motor na dveřích.
5.5
POSTUP RESETU RYCHLOSTNÍHO PROFILU
9. Ověřte, že po zapnutí řídicí jednotky tlačítkem ON se na displeji po 5 vteřinách rozsvítí “|- -|”.
10. Stiskněte současně na několik vteřin tlačítko 1 a 4 pro vstup do REŽIMU PROGRAMOVÁNÍ. Na displeji řídicí
jednotky dveří bude střídavě blikat "P" a "00".
11. Když je řídicí jednotka dveří v REŽIMU PROGRAMOVÁNÍ, svítí červená kontrolka "PROG", zatímco další dvě
červené kontrolky jsou zhasnuté.
12. Když je řídicí jednotka dveří v REŽIMU PROGRAMOVÁNÍ, všechny signály přicházející z hlavní řídicí jednotky
výtahu a z externích zařízení (zábrany, fotobuňky, ...) se ignorují.
13. Vyberte parametr 70 ke zvýšení nebo snížení hodnoty zobrazené na displeji pomocí tlačítek 2 a 3; k potvrzení
parametru stiskněte tlačítka 1, ENTER.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
KONTROLA: ŘÍDICÍ JEDNOTKA FUNGUJE
14. Displej se automaticky restartuje zhruba za 7 vteřin a řídicí jednotka SDS, která přejde zpět do režimu AUTO,
je připravena k použití.
19
Pokyny k použití bez servisního přístroje
808-000-000 SDS© rel 4
• Vydání 1 July 2013
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
ČESKY
-
20
Následující tabulka obsahuje parametry, příslušné kódy, popis a povolený rozsah změny:
Kód param.
Výchozí
Parametr
Rozsah
Poznámka
00
00
Výběr systému reverzace
00, 01, 02
00 -> interní
01-> externí - při pohybu
02 -> externí- při pohybu + stání
05
00
Blokovací zařízení kabinových
dveří
00, 01
00 -> Off
01 -> On
06
00
Skleněné dveře a těžké dveře
00, 01
00 -> Off
01 -> On
07
03
Relé výstupu AUX
00, 01, 02,
03
00
01
02
03
08
50
Prostor v procentech (procento
volného prostoru
k funkci relé AUX)
00...99
00..99 % (00 = limit zavření)
09
49
Nastavení síly reverzace
00...99
110-150 N (110-135 N verze
USA)
10
50
Vysoká rychlost otvírání
01...99
s PC 33=02
11
50
Nízká rychlost otvírání
01...99
s PC 33=02
12
80
Otvírání "komfort"
01...99
s PC 33=02
13
35
Vysoká rychlost zavírání
01...99
s PC 33=02
14
16
Nízká rychlost zavírání
01...99
s PC 33=02
15
99
Zavírání "komfort"
01...99
s PC 33=02
16
-
nepoužívá se
-
17
-
nepoužívá se
-
18
-
nepoužívá se
-
19
01
Protipožární režim
00, 01
00 -> systém reverzace Off
01 -> snížená citlivost systému
reverzace
20
01
Časový limit EOD
00 --> 05
minut
Čas otevření kontaktu
EOD (minuty)
21
00
Logika Kn ochranného zařízení
00, 01
00 -> N/O (normálně otevřený),
zavře se při překážce
01 -> N/C, (normálně zavřený),
otevře se při překážce
22
00
Rotace zavírání
00, 01
00 -> Ve směru hodinových
ručiček
01 -> proti směru hodinových
ručiček
23
70
% částečného znovuotevření
01...99
24
00
Hladké znovuotevření
00...01
00 -> Off
01 -> On
25
00
Režim stání se zavřením
00, 01
00 -> stání se zavřeným vodicím
prvkem
01 -> stání s otevřeným vodicím
prvkem
26
01
Typ vodicího prvku
00, 01, 02
00 -> výchozí (STD) vodicí prvek
01 -> rozšířený (EXP) vodicí
prvek
02 -> rozšířený (EXP-B) vodicí
prvek
->
->
->
->
Off
gong při otvírání
prostor v procentech
signál poplachu
Pokyny k použití bez servisního přístroje
• Vydání 1 July 2013
27
01
KB funkce
00, 01
29
-
nepoužívá se
-
32
00
Vstup AUX
00, 01
00 -> Off
01 -> % částečného
znovuotevření (viz kódy param.
23)
33
02
Výchozí profil
00, 01, 02,
03, 04
00
01
02
03
04
34
00
Typ signálu IM (reverze motoru)
00, 01, 02
00 -> IM impuls
01 -> IM nepřetržitý
02 -> monostabilní impuls
36
00
Max. výkon Op
00, 01
00 -> Off
01 -> On
37
01
LA out s povelem NO
00, 01
00 -> Off
01 -> On
38
25
LA limit
05...40
39
00
Zotavení z poruchy OP
00, 01
00 -> Off
01 -> On
42
01
Fset autoregulace
00,01
00 -> Off
01 -> On
62
00
Zpomalení v dojezdu OP
-50...+50
63
00
Zpomalení v dojezdu CI
-50...+50
64
14
Konec nízké rychlosti OP
00...99
90
Reset rychlostního profilu
00
Motor
-> 50%
->70%
-> 100%
-> 125%
-> 150%
Volbu potvrďte tlačítkem 1.
00,01,02,03
,04,12,13,1
4,15,16,20,
21,22,23
00->auto
01->B105AAXX01
02->B105AAXX02
03->DC-PWM 5 40V
04->DC PWM 5 30V
12->B105AANX
13->B105AALX
14->B105AAJX
(bezkomutátorový)
15->B105AAHX
(bezkomutátorový)
16->B105AAIX
(bezkomutátorový)
20->B105AAWX
21->B105AAYX
22->B105AAZX
23->B105AAXX
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
70
00 -> Rev. Směr OFF
01 -> Rev. Směr ON
[email protected] V NORMÁLNÍM
PROVOZU
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
21
Pokyny k použití bez servisního přístroje
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
5.6
• Vydání 1 July 2013
NASTAVENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY PRO SDS DC-PWM
Kódy
param.
Výchozí
SEMATIC
Parametr
Rozsah
Poznámka
04
@ HRZ 2 Nastavit
jako u konfigurace
dveří
Vstup KN
00, 01, 02
00 --> výchozí
01 --> částečné znovuotevření
02 --> mechanická bezpečnostní
hrana
05
@ HRZ 2 Nastavit
jako u konfigurace
dveří
Blokovací zařízení
kabinových dveří
00, 01
00 --> Off
01 --> On
06
@ HRZ 2 Nastavit
jako u konfigurace
dveří
Skleněné a těžké
dveře
00, 01
00 --> Off
01 --> On
19
01
Protipožární režim
00, 01
00 --> systém reverzace of
01 --> snížená citlivost systému
reverzace
22
@ HRZ 2 Nastavit
jako u konfigurace
dveří
Rotace zavírání
00, 01
00 --> ve směru hodinových
ručiček
01 --> proti směru hodinových
ručiček
25
00
Režim stání se
zavřením
00, 01
00 --> spojka sepnutá
01 --> spojka rozpojená
26
@ HRZ 2 Nastavit
jako u konfigurace
dveří
Typ spojky
00, 01, 02
00 --> hliníková spojka standard
(STD)
01 --> rozšířená spojka (EXP)
02 --> rozšířená spojka (EXP-B)
99
@ HRZ 2 Nastavit
jako u konfigurace
dveří
Rozhraní I/O
00, 01, 02
00 --> výchozí typ
01 --> typ Loni-BV
02 --> TX-R5
@5HRZ 5
Výchozí
profily
otevření]
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
zavření]
22
Rev. force
setting
50 %
75 %
100 %
125 %
150 %
Vysoká rychlost (Pc10)
30 %
40 %
50 %
70 %
90 %
Nízká rychlost (Pc11)
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
Komfort (Pc12)
99 %
90 %
80 %
70 %
60 %
Konec nízké rychlosti (Pc64)
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
Vysoká rychlost (Pc13)
30 %
35 %
35 %
50 %
60 %
Nízká rychlost (Pc14)
16 %
16 %
16 %
16 %
16 %
Komfort (Pc15)
99 %
99 %
99 %
90 %
90 %
Max
150 N
150 N
150 N
150 N
150 N
Set (Pc09)
130 N
130 N
130 N
130 N
130 N
Min
110 N
110 N
110 N
110 N
110 N
100%
100%
100%
100%
100%
Rev. Offset setting
Standard Doors
PROFILE SETTING
Clutch space 90mm
(EXP type)
Heavy Doors
Clutch space 120mm Clutch space 90mm
(EXP-B type)
(EXP type)
Clutch space 120mm
(EXP-B type)
Pokyny k použití bez servisního přístroje
• Vydání 1 July 2013
Pokročilé nastavení
Parametry otevření*
Nízká počáteční rychlost
0,10 m/s
0,10 m/s
0,10 m/s
0,10 m/s
Začátek zrychlení
0,09 m
0,110 m
0,9 m
0,110 m
Zrychlení
1 m/s2
1 m/s2
1 m/s2
1 m/s2
Vysoká rychlost
0,55 m/s
0,55 m/s
0,5 m/s
0,5 m/s
Zpomalení v dojezdu
0m
0m
0m
0m
Zpomalení
0,5 m/s2
0,5 m/s2
0,5 m/s2
0,5 m/s2
Nízká rychlost
0,045 m/s
0,045 m/s
0,045 m/s
0,045 m/s
Relativní hodnoty
80 %
80 %
80 %
80 %
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
Parametry zavření*
Nízká počáteční rychlost
0,10 m/s
0,10 m/s
0,10 m/s
0,10 m/s
Konec zpomalení
0,095 m
0,125 m
0,100 m
0,125 m
Zrychlení
0,3 m/s2
0,3 m/s2
0,3 m/s2
0,3 m/s2
Vysoká rychlost
0,24 m/s
0,24 m/s
0,24 m/s
0,24 m/s
Zpomalení v dojezdu
0m
0m
0m
0m
Zpomalení
0,2 m/s2
0,2 m/s2
0,2 m/s2
0,2 m/s2
Nízká rychlost
0,048 m/s
0,048 m/s
0,048 m/s
0,048 m/s
Relativní hodnoty
99 %
99 %
99 %
99 %
*-> VÝCHOZÍ PROFILY = 100 %
Obecné možnosti
Výběr systému reverzace
Externí, při pohybu Externí, při pohybu Externí, při pohybu Externí, při pohybu
Test hlavní řídicí jednotky výtahu
Při pohybu
Výpadek signálu hlavní řídicí jednotky
výtahu
Okamžité zastavení Okamžité zastavení Okamžité zastavení Okamžité zastavení
Poplach vstupu hlavní řídicí jednotky
výtahu
Off
Off
Off
Off
Vstup KN
Výchozí
Výchozí
Výchozí
Výchozí
Blokovací zařízení kabinových dveří
Off
Off
Off
Off
Skleněné/těžké dveře
Off
Off
On
On
AUX relé výstupu
Off
Off
Off
Off
Protipožární funkce
Omez. směr
reverzace
Omez. směr
reverzace
Omez. směr
reverzace
Omez. směr
reverzace
Vypršel časový limit nouzového otvírání
01 min
01 min
01 min
01 min
Logika ochranného zařízení
Normálně zavřené
Normálně zavřené
Normálně zavřené
Normálně zavřené
Rotace zavírání
Ve směru hod.
ručiček
Ve směru hod.
ručiček
Ve směru hod.
ručiček
Ve směru hod.
ručiček
Motor
Automatický
Automatický
Automatický
Automatický
Zavírací režim při stání
Stání se zavřeným
vodicím prvkem
Stání se zavřeným
vodicím prvkem
Stání se zavřeným
vodicím prvkem
Stání se zavřeným
vodicím prvkem
Typ vodicího prvku
Typ EXP
Typ EXP-B
Typ EXP
Typ EXP-B
Prostor vodicího prvku
0,09 m
0,120 m
0,09 m
0,120 m
Nízká rychlost vodicího prvku
0,05 m/s
0,05 m/s
0,05 m/s
0,05 m/s
Vstup AUX
Off
Off
Off
Off
Typ signálu IM (reverze motoru)
Impulsy IM
Impulsy IM
Impulsy IM
Impulsy IM
Při pohybu
Při pohybu
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Při pohybu
23
Dostupné funkce
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
6
• Vydání 1 July 2013
DOSTUPNÉ FUNKCE
6.1
REVERSING (REVERZACE)
Parametr pro řízení funkce reverzace během cyklu zavírání dveří. Dělí se dále na:
6.1.1
Reversing system force setting (Nastavení síly systému reverzace) (param. kód 09)
Parametr momentu zpětného pohybu nastavuje stupeň citlivosti pro detekci překážky při zavírání dveří, tedy
vydání povelu k znovuotevření. Hodnota parametru se dá nastavit ručně.
Nižší citlivost odpovídá vyšším hodnotám a naopak.
Fset s parametrem 42 Off (00)
- Hodnota může být nastavena v rozsahu Fmax a Fmin.
- Hodnota se časem nezmění.
- Je-li hodnota Fset nastavena mimo normou stanovené limity, vždy změřte vhodným zařízením zavírací
sílu.
Fset s parametrem 42 On (01)
- Hodnota může být nastavena v rozsahu Fmax a Fmin.
- K dosažení maximální citlivosti se hodnota Fset časem nastaví automaticky.
Poznámka 1: Při návratu zpět do nabídky "Nastavení zpětné síly" si můžete všimnout, že se nastavená
hodnota je změnila.
Poznámka 2: Podle potřeby můžete citlivost snížit zvýšením hodnoty parametru fMIN (pouze pomocí
servisního přístroje).
- Je-li hodnota Fset nastavena mimo normou stanovené limity, vždy změřte vhodným zařízením zavírací
sílu.
6.1.2
Reversing system offset (Ofset systému reverzace)
Nastavená hodnota představuje velikost prostoru (vyjádřeno v procentech) k zablokování funkce Reverzace.
Snížením procentního podílu (hodnoty <100 %) je řídicí jednotka schopna zlepšit reakci systému v situaci
reverzace, i když jde o překážky malých rozměrů.
6.2 REVERSING SYSTEM CHOICE: INTERNAL OR EXTERNAL (VÝBĚR SYSTÉMU REVERZACE: INTERNÍ/
NEBO EXTERNÍ) (KÓD PARAM. 00)
S interním systémem reverzace je znovuotevření dveří z důvodu detekce překážky pod výlučnou kontrolou řídicí
jednotky dveří a znovuotevření dveří je signalizováno řídicí jednotce výtahu prostřednictvím kontaktů IM (1, 4
kontakty NC, 2, 4 kontakty NO).
Pokud je systém reverzace external-MOVING (externí-POHYB), řídicí jednotka dveří signalizuje prostřednictvím
kontaktů IM přítomnost překážky hlavní řídicí jednotce výtahu, která potom musí signalizovat povel k
znovuotevření pomocí Ka. Signál IM trvá až do úplného znovuotevření dveří.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Jestliže hlavní řídicí jednotka výtahu nevyšle při pohybu dveří signál ke znovuotevření, řídicí jednotka dveří dá
povel k zavření nízkou rychlostí.
Pokud jsou dveře zcela otevřené a je v nich stále překážka, řídicí jednotka dveří nepovolí zavření dveří, dokud
hlavní řídicí jednotka výtahu nevyšle signál Kb (nucené zavření).
Pokud je systém reverzace external-MOVING + PARKING (externí - POHYB + STÁNÍ), řídicí jednotka dveří
signalizuje prostřednictvím kontaktů IM přítomnost překážky hlavní řídicí jednotce výtahu, která potom musí
signalizovat povel k znovuotevření pomocí Ka. Signál IM trvá až do úplného znovuotevření dveří.
Jestliže hlavní řídicí jednotka výtahu nevyšle signál ke znovuotevření, řídicí jednotka dveří dá povel k zavření
nízkou rychlostí.
Pokud jsou dveře zcela otevřené a je v nich stále překážka, řídicí jednotka dveří povolí zavření dveří, pokud hlavní
řídicí jednotka výtahu vyšle signál Kb (nucené zavření). Pokud hlavní řídící jednotka výtahu vyšle signál Kc k
zavření, řídící jednotka dveří řídí zavírání při nízké rychlosti a zobrazí “Reversing system fault” (Poruchu systému
reverzace).
6.3
MAIN LIFT CONTROLLER TEST (TEST HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY VÝTAHU) (KÓD PARAM. 01)
Při nastavení na volbu "OFF" (vypnutí testu hlavní řídicí jednotky výtahu) stačí k pohybu dveří jednoduchý impulsní
signál Ka nebo Kc z hlavní řídicí jednotky výtahu; signál se uloží v řídicí jednotce dveří, která dokončí požadovaný
pohyb, i když chybí signál hlavní řídicí jednotky výtahu. Trvání impulsu musí být alespoň 400 ms.
24
Dostupné funkce
• Vydání 1 July 2013
Když je test hlavní řídicí jednotky výtahu nastaven na “When Moving” ("Při pohybu") (výchozí nastavení), nebo je
nastaven na “Moving + Parking” ("Pohyb + stání"), proběhne postup podle popisu v následujících dvou částech.
6.3.1
Main Lift Controller Test (Test hlavní řídicí jednotky výtahu) (při pohybu)[výchozí nastavení]
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
Pokud je tento parametr nastaven na “WHEN MOVING” ("PŘI POHYBU"), řídicí jednotka dveří ověřuje signály Ka
nebo Kc přicházející z hlavní řídicí jednotky výtahu pouze při pohybu dveří (signál Ka při otvírání, signál Kc při
zavírání). Na konci pohybu, který může být detekován signály La a Lc, tedy signály otevřených a zavřených dveří,
je možné zrušit signál, který ovládá pohyb, aniž by to řídicí jednotka dveří zjistila jako poruchu.
Pro toto nastavení musí být hlavní řídicí jednotka výtahu vybavena dvěma relé: 1 pro povel otevření a 1 pro povel
zavření
Řídicí jednotka dveří kontroluje průběžně výskyt signálů Ka a Kc od hlavní řídicí jednotky výtahu.
Řídicí jednotka dveří detekuje pokles signálů vyšší než 200 ms a interpretuje je jako poplach výpadku signálu
hlavní řídicí jednotky výtahu v případě, že je MAIN LIFT CONTROLLER TEST (TEST HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY
VÝTAHU) nastaven na WHEN MOVING”("PŘI POHYBU")].
V případě výpadku signálu se řídicí jednotka dveří chová, jak je uvedeno v nastavení parametru NO MLC SIGNAL
(VÝPADEK SIGNÁLU HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY VÝTAHU ) (viz ).
6.3.2
Main Lift Controller Test (Test hlavní řídicí jednotky výtahu) (při pohybu + stání)
V případě, že je test hlavní řídicí jednotky výtahu nastaven na MOVING+PARKING ("POHYB + STÁNÍ"), řídicí
jednotka dveří sleduje výskyt signálů Ka a Kc od hlavní řídicí jednotky výtahu během pohybu (signál Ka při cyklu
otvírání, signál Kc při zavírání) i při stání (signál Ka při cyklu otvírání, signál Kc při zavírání).
Toto nastavení testu by se mělo použít pouze pro hlavní řídicí jednotky výtahu, které jsou vybaveny pouze jedním
relé k otvírání i zavírání.
Řídicí jednotka dveří detekuje poklesy signálů vyšší než 200 ms a interpretuje je jako poplach vstupu NO MAIN
LIFT CONTROLLER (VÝPADEK SIGNÁLU HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY VÝTAHU) v případě, že je příslušný parametr
MAIN LIFT CONTROLLER TEST (TESTU HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY VÝTAHU) nastaven na MOVING+PARKING "(PŘI
POHYBU+STÁNÍ").
V případě výpadku signálu se řídicí jednotka dveří chová, jak je uvedeno v nastavení parametru NO MAIN LIFT
CONTROLLER SIGNAL (VÝPADEK SIGNÁLU HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY VÝTAHU )(viz ).
6.3.3
No MLC Signal (Výpadek signálu hlavní řídicí jednotky výtahu) (kód param. 02)
Tato podnabídka není k dispozici, pokud je parametr TESTU HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY VÝTAHU (MAIN LIFT
CONTROLLER TEST) nastaven na "off".
Jestliže je test hlavní řídicí jednotky výtahu nastaven na buď "Při pohybu" nebo "Při pohybu+stání", tato nabídka
umožňuje výběr chování řídicí jednotky dveří pro případ ztráty signálu nebo selhání hlavní řídicí jednotky výtahu.
K dispozici jsou tyto 3 možnosti:
Pokud je zapnutá možnost INSTANT STOP ("OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ"), (výchozí nastavení), řídicí jednotka dveří
zastaví pohyb dveří.
6.3.3.2 Low Speed to Stop (Nízká rychlost k zastavení)
Pokud je zapnutá možnost "NÍZKÁ RYCHLOST K ZASTAVENÍ", řídicí jednotka dveří přepne na nízkou rychlost až
do dokončení přerušeného pohybu.
6.3.3.3 Low Speed Cycle (Cyklus nízké rychlosti)
Pokud je parametr NO MLC SIGNAL (VÝPADEK SIGNÁLU HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY VÝTAHU) nastaven na LOw
SPEED CYCLE ("CYKLUS NÍZKÉ RYCHLOSTI") :
•
Pokud se dveře otevírají nebo jsou zcela otevřené, řídicí jednotka dveří aktivuje výstup bzučáku, nechá dveře
po určitou dobu otevřené, a pak je zavře při nízké rychlosti;
•
Pokud se dveře zavírají, ale nejsou úplně zavřené, řídicí jednotka dveří aktivuje výstup bzučáku, změní směr
pohybu, úplně dveře otevře a nechá dveře po určitou dobu otevřené, a pak je zavře při nízké rychlosti;
•
Pokud jsou dveře zavřené, zůstanou zavřené a na krátkou dobu se aktivuje bzučák.
•
Bzučák se deaktivuje po zavření dveří.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
6.3.3.1 Instant Stop (Okamžité zastavení)
25
Dostupné funkce
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
6.3.4
03)
• Vydání 1 July 2013
Main Lift Controller Input Alarm (Poplach vstupu hlavní řídicí jednotky výtahu) (kód param.
Tato volba umožňuje instalačnímu technikovi vybrat, zda vzít v úvahu zaznamenanou poruchu nebo ne, když řídicí
jednotka dveří detekuje výpadek signálu, a to jak Ka, tak i Kc v případě, že je aktivován test hlavní řídicí jednotky
výtahu.
00 -> Off (vypnutá funkce)
01 -> On (zapnutá funkce)
6.4
KN INPUT (VSTUP KN) (KÓD PARAM. 04)
Tento parametr umožňuje zvolit 3 možnosti pro funkci Kn:
6.4.1
Výchozí typ
Se světelnými fotobuňkami nebo světelnými závorami přímo připojenými k řídicí jednotce, v případě detekce
překážky se dveře úplně otevřou. Signál IM obráceného pohybu (reverzní pohyb) se vysílá hlavní řídicí jednotkou
výtahu tak dlouho, dokud se dveře zcela neotevřou.
6.4.2
Limited door reversal. (Částečná reverzace dveří)
Tato volba umožňuje částečné znovuotevření dveří, když byla detekována překážka pomocí optoelektronických
nebo tradičních zařízení ochrany dveří či jejich blízkosti. Dveře se znovu otevřou pouze na dobu detekce překážky
a nemusí se otevřít až na doraz. Signál IM (reverzní pohyb) se vysílá řídicí jednotce výtahu pouze po dobu
přítomnosti překážky.
6.4.3
Bezpečnostní hrana
Bezpečnostní hrana a mechanické detekční systémy jsou přímo spojené s kontaktem Kn, řídicí jednotka řídí
nouzové znovuotevření dveří. Signál IM (reverzní pohyb) se vysílá řídicí jednotkou do hlavní řídicí jednotky výtahu
tak dlouho, dokud se dveře zcela neotevřou. Výchozí profil omezen na 100 %.
6.5 CAR DOOR LOCKING DEVICE (BLOKOVACÍ ZAŘÍZENÍ KABINOVÝCH DVEŘÍ) (USA = RESTRICTOR)
(KÓD PARAM. 05)
Tato možnost musí být nastavena při instalaci volitelného blokovacího zařízení kabinových dveří. Tato funkce
zajišťuje správnou funkci blokovacího zařízení kabinových dveří.
00 -> Off (bez blokovacího zařízení kabinových dveří)
01 -> On (s blokovacím zařízením kabinových dveří).
6.6 DVEŘE SE SKLENĚNÝMI A TĚŽKÝMI PANELY, PLNÉ NEBO V RÁMU (SKLENĚNÉ A TĚŽKÉ DVEŘE)
(FULL OR FRAMED GLAZED AND HEAVY PANELED DOORS (GLASS AND HEAVY DOORS)) (KÓD PARAM.
06)
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
V případě kabinových a šachtových dveří s prosklenými panely musí být tato možnost aktivována. Když je tato
možnost aktivní, je podle požadavků normy EN81-1/2 7.2.3.6.d. a 8.6.7.5.d omezeno otevření s vysokou rychlostí
jako další hodnota funkce.
Poznámka: Aktivujte tuto možnost také u dveří s těžkými panely:
00 -> Off (funkce vypnutá)
01 -> On (funkce zapnutá)
Pc 33=00/01/02
Vmax Op=0,5 m/s
6.7
AUX OUTPUT RELAY (RELÉ VÝSTUPU AUX) (KÓD PARAM. 07)
Tuto možnost lze použít k signalizaci dosažení určité vzdálenosti otevření (předem nastavené), nebo jako gong
při otevření (gong není součástí dodávky Sematic). Poznámka: výchozí nastavení: 03 -> Signál poplachu
6.7.1
Prostor v procentech
Pokud je nastavena tato možnost, mohou kontakty relé výstupu Aux vyslat signál při otevření dveří na stanovené
procento šířky prostoru otevřených dveří (v poměru k celkové šířce) a signál při zavírání dveří na stejné procento
šířky.
26
Dostupné funkce
6.7.2
• Vydání 1 July 2013
Gong při otvírání
Pokud je nastavena tato možnost, mohou kontakty relé výstupu Aux vyslat signál při otvírání dveří (gong není
součástí dodávky Sematic).
6.7.3
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
Poplach tepelné ochrany
Pokud je nastavena tato možnost, mohou kontakty relé výstupu Aux vyslat signál při poplachu tepelné ochrany.
6.8
FORCED CLOSING (NUCENÉ ZAVŘENÍ)
Pokud hlavní řídicí jednotka výtahu funguje s vyřazením okruhu fotobuněk (nebo podobného zařízení), po několika
neúspěšných pokusech o zavření je možné vynutit si uzavření dveří nízkou rychlostí (nucené zavření), a to
propojením kolíků 15-22 konektoru pomocí relé (beznapěťový kontakt).
Při zavírání je konektor 21 (zem) a konektor 15 (+24 V) aktivován pro přímé použití bzučáku 24 V= max. 100 mA
(zařízení nedodává Sematic) nebo odpovídajícího relé.
Kód param. 27 (00 -> směr rev. OFF)
Detekce síly zavírání je vypnutá.
Kód param. 27 (01 -> směr rev. ON)
Detekce síly zavírání je zapnutá a nastavená podle hodnoty parametru Fset(PC 09)
6.9
FIRE FIGHTING (PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA) (KÓD PARAM. 19)
Možnost protipožární ochrany FIRE FIGHTING je možná u určitých instalací, u kterých je hlavní řídicí jednotka
výtahu vybavena příslušnými funkcemi.
Provozní podrobnosti o úplné výtahové instalaci naleznete v následujících normách:
•
BS5588: Část 5: 1991
•
EN81-72: 2003
•
ASME A17.1: 2000
•
AS-1735.1: 2003
Volba Požární ochrana má vlastní vstup - Kff.
Když se Kff přepne z OPEN (OTEVŘENO) na CLOSED (ZAVŘENO), přímo nebo úplně připojené světelné závory
nebo podobná zařízení se ignorují, neboť by mohly být ovlivněné kouřem nebo teplem v důsledku požáru; systém
znovuotevření lze nastavit buď na volbu ignorovat mechanickou překážku (parametr 19 = 0), nebo snížit jeho
citlivost (parametr 19 = 1).
Upozornění: výchozí nastavení je “reduced sensitivity” ("snížená citlivost") (parametr 19 = 1). Změna tohoto
parametru je na přání zákazníka, po pečlivém posouzení a kontrole norem požadovaných v zemi instalace.
Na konci prvního cyklu zavírání hlavní řídicí jednotka výtahu zaveze kabinu do patra přístupného hasičům, pokud
tam již není.
Hlavní řídicí jednotka výtahu musí stále sledovat nepřetržité stisknutí tlačítka kabiny (tlačítka otevření dveří a
požadavku patra), kterou provádí hasič ovládající zařízení.
Při zavírání se musí uvolněním tlačítka požadavku patra vypnout signál Kc, zapnout signál Ka a zrušit požadavek.
Během otvírání se musí uvolněním tlačítka otevření dveří vypnout signál Ka a zapnout signál Kc.
Na konci běhu zavření či otevření (zjistitelném pomocí signálů Lc a La v uvedeném pořadí) může hlavní řídicí
jednotka výtahu zjistit uvolnění tlačítek požadavku patra nebo otevření dveří bez zapnutí signálů Lc a La v
uvedeném pořadí; řídicí jednotka dveří bude čekat na nový řídicí signál.
Důležité! Jiné systémy, které jsou propojeny s funkcemi reverzace pohonu dveří kabiny (např. optické závory/
fotobuňky atd.), které jsou ovládány hlavní řídicí jednotkou výtahu a mohou být ovlivněny kouřem a teplem, se
musí vypnut v této hlavní řídicí jednotce výtahu.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Řídicí jednotka dveří Sematic Drive System© funguje pouze se signály přicházejícími z hlavní řídicí jednotky
výtahu. I během cyklu otvírání je možné obrátit směr pohybu deaktivací signálu Ka a aktivací signálu Kc.
27
Dostupné funkce
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
• Vydání 1 July 2013
6.10 DVOJITÁ TB (DOUBLE TB)
Tato funkce umožňuje řídicí jednotce dveří uložit dvě
různé šířky dveřního otvoru (TB) pro různá podlaží,
na stejné straně a ve stejné instalaci a řízené stejným
pohonem dveří kabiny.
Magnetický spínač namontovaný na dveřním pohonu
Sematic je spojen s konektory 15-41 a je ovládán
magnety namontovanými pouze na šachetní dveře s
různými šířkami otvírání dveří (TB) (na těch užších)
pomocí speciální podložky (viz obrázek). Tento signál
umožňuje řídicí jednotce dveří rozlišit podlaží s
různou šířkou otevření.
•
Proveďte cyklus samoučení (viz § 8.3 (pg. 37)])
•
Zavezte kabinu do patra s jinou TB. Po přijetí signálu Ka (vyslaného hlavní řídicí jednotkou výtahu nebo ručně
instalačním technikem) provede řídicí jednotka dveří automaticky druhý cyklus samoučení za podmínky, že
jsou magnety na šachetních dveřích s jinou šířkou TB správně umístěné.
Důležité upozornění: Možnost dvojí TB je jediný postup, při kterém řídicí jednotka dveří může provádět
automaticky cyklus samoučení (ve skutečnosti proběhne stejně při aktivaci manuálního samoučení). Je
velmi důležité, aby byl instalační technik přítomen v průběhu druhého automatického cyklu samoučení a
ověřil, zda proběhl správně.
6.11 EOD (EMERGENCY OPENING DEVICE) A ČASOVÝ LIMIT (KÓD PARAM. 20)
V nouzové situaci, např. při výpadku síťového napájení, může být užitečné, že se dveře kabiny na úrovni dveří
šachty (v zóně uvolnění zablokování) automaticky otevřou, zůstanou otevřené po nastavenou dobu, a pak se
zavřou s normálními rychlostními profily otvírání/zavírání. Na základě tohoto požadavku nabízí společnost Sematic
svým zákazníkům jako volitelnou další volbu Sematic EOD (zařízení nouzového otevření).
Když je řídicí jednotka Sematic Drive System© napájená z baterie, vstup KEOD vydá signál k otevření dveří v
řádném čase, když kabina sjede do plánovaného únikového patra. Po nastavené deaktivaci (viz parametr 20, čas
deaktivace EOD) řídicí jednotka zavře dveře, aby se šetřila baterie.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Magnetický spínač (volitelný), namontovaný na
dveřním pohonu společností Sematic, je spojen s
konektory 15-40 a je ovládán magnety (volitelnými),
namontovanými na zvláštní nouzové šachetní dveře
pomocí speciální podložky (viz obrázek).
Tento signál umožňuje řídicí jednotce dveří otevřít
dveře.
Podívejte se prosím na zvláštní pokyny Sematic 301036-000 " SADA BATERIE A AKTIVÁTORU PRO
AUTOMATICKÉ ZAŘÍZENÍ NOUZOVÉHO
OTEVŘENÍ (SEMATIC EOD) pro SEMATIC DRIVE
SYSTEM© rel. 3”.
28
6.12 PROTECTIVE DEVICE LOGIC KN (LOGIKA KN OCHRANNÉHO ZAŘÍZENÍ) (KÓD PARAM. 21)
Tento parametr nastavuje logiku vstupu Kn ochranného zařízení (fotobuňky, optická závora ...); jeho výchozí
hodnota (0) znamená, že kontakt je v normálních podmínkách rozpojený, a je spojený, když signalizuje
přítomnost překážky; jestliže je ale nastavena hodnota (1), logika se obrátí, tj. kontakt je v normálních
podmínkách spojený a rozpojí se k signalizaci výskytu překážky.
UPOZORNĚNÍ: jestliže je zvolená logika Kn N/C (kontakt se rozpojí k signalizaci přítomnosti překážky) a
používá se pouze jeden vstup ochranného zařízení ([1:15-23 - svorky pro fotobuňky, 30-31-32-33 svorky pro přímé připojení ochranných zábran), musí se na druhém vstupu vytvořit můstek. Jestliže jsou
například instalovány ochranné zábrany s logikou N/C, připojené ke svorkám 31-32-33, musí se vytvořit
můstek mezi svorkami 23 a 15; jestliže jsou fotobuňky s logikou N/C připojeny ke svorkám 23 a 15, musí
se vytvořit můstek mezi svorkami 31 a 32.
Dostupné funkce
• Vydání 1 July 2013
6.13 MOTOR ROTATION DURING CLOSING (SMĚR OTÁČENÍ MOTORU PŘI ZAVÍRÁNÍ) (KÓD PARAM.
22)
Tento parametr nastavuje směr otáčení motoru: jeho výchozí hodnota (0) znamená, že se motor otáčí během
cyklu zavírání dveří ve směru hodinových ručiček; jiná hodnota (1) znamená, že se motor otáčí během cyklu
zavírání dveří proti směru hodinových ručiček.
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
6.14 TYP MOTORU
Řídicí jednotka dveří Sematic Drive System© REL. 3 se může používat s různými motory uvedenými v (DC,
Brushless nebo Brushless Plus). Řídicí jednotka dveří automaticky rozpozná ve výchozím nastavení instalovaný
typ motoru ze seznamu standardních motorů Sematic.
V případě potřeby je možné ručně zvolit typ motoru z úplného seznamu motorů Sematic. (viz se seznamem
motorů).
6.15 CLOSING PARKING MODE (ZAVÍRACÍ REŽIM PŘI STÁNÍ) (KÓD PARAM. 25)
Tato funkce umožňuje uživateli vybrat režim zavírání dveří při stání.
6.15.1 Stání se zavřeným ramenem (výchozí)
Motor je ve stavu se zavřenými dveřmi při stání pod proudem a ramena vodicího prvku pohonu jsou zavřená.
6.15.2 Stání s otevřeným ramenem
Tato možnost byla zavedena za účelem snížení nebo vyloučení spotřeby energie (pro použití motoru), když jsou
dveře zavřené.
Důležitá poznámka: při jízdě kabiny je nutné, aby hlavní řídicí jednotka výtahu vysílala povel k zavření dveří
Kc, aby se ramena vodicího prvku mohla při pohybu zavřít.
6.15.3 PM zpoždění aktivace (výchozí 300 sek.)
Tento podparametr udává zpoždění při vstupu do fáze stání s otevřeným ramenem po zablokování povelu k
zavření KC. Systém tedy čeká určitý čas, rovný se tomuto parametru, a teprve pak otevře vodící prvky a přejde
do energeticky úsporného stavu.
6.15.4 PM prostoru otevření (standardně 90 mm)
Nastavená hodnota udává velikost prostoru dosaženého ramenem,, když je úplně otevřen při stání s otevřeným
vodicím prvkem.
6.15.5 PM chyby pozice (standardně 5 mm)
Tato podparametr udává prostorový limit (vůči bodu stání s otevřeným ramenem, který představuje parametr PM
ACTIVATION DELAY (PM zpoždění aktivace)), v jehož rozsahu se panely mohou pohybovat. Při překročení
nastavené hodnoty řídicí jednotka ztratí signál LC zavřených dveří a aktivuje okamžité automatické zavření
ramene. Během tohoto posledního postupu může ale hlavní řídicí jednotka výtahu dávat povely k zavírání nebo
otvírání dveřnímu pohonu.
Podparametr umožňuje volbu dvou různých způsobů napájení motoru:
•
00: Při stání bez proudu V této situaci je možné otevřít dveře ručně.
•
01: Při stání pod proudem Motor neumožňuje ruční otevření dveří, proud působí proti pohybu otvírání POUZE
v případě potřeby.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
6.15.6 PM position control (PM řízení pozice) (standardně 00)
29
Dostupné funkce
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
• Vydání 1 July 2013
6.16 SKATE TYPE (TYP RAMENE) (KÓD PARAM. 26)
Tato funkce umožňuje uživateli nastavit typ ramene:
•
Standardní (STD) vodicí prvek: nastavení rychlostního profilu jsou optimalizována pro použití standardního
vodicího prvku Sematic ALU.
•
Rozšířený vodicí prvek (EXP a EXP-B): nastavení rychlostního profilu jsou optimalizována pro použití
rozšířeného vodicího prvku Sematic 2000 US.
00 - STD Skate (Aluminium skate)
01 - EXP vodicí prvek
Toto nastavení použijte, pokud máte v horní
upevňovací desce jeden otvor (obrázek vlevo), nebo
máte dva otvory a k dolnímu otvoru připojíte řemen
(obrázek vpravo).
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
02 - EXP vodicí prvek
Toto nastavení použijte, pokud máte v horní
upevňovací desce dva otvory a k hornímu otvoru
připojíte řemen.
Nastavením jiného typu vodicího prvku znamená sdělit řídicí jednotce, že se musí použít různé šířky otevření (20
mm std, 90 mm exp a 120 mm exp typ B), což umožní správnou funkci cyklů otvírání a zavírání.
6.17 AUX INPUT (VSTUP AUX) (KÓD PARAM. 32)
Tento parametr umožňuje výběr ze dvou možností:
6.17.1 Disabled (Vypnuto) (výchozí)
V tomto případě řídicí jednotka dveří provede po povelu otevření úplné otevření dveří.
6.17.2 % Partial Reopening (% Částečné znovuotevření)
V tomto případě je aktivní "částečné otevření" dveří (nastavení v procentech) pro určité patro nebo s ovládacím
tlačítkem. "Vstup Aux" je povolen a řídicí jednotka otevře dveře (po povelu) až na procento prostoru předtím
nastaveného samoučením.
30
Dostupné funkce
• Vydání 1 July 2013
6.18 IM (REVERSING MOTION) SIGNAL TYPE (TYP SIGNÁLU IM (REVERZNÍ POHYB)) (KÓD PARAM.
34)
Tento parametr umožňuje zvolit 3 různé signály k řízení IM (reverzní pohyb) přicházející externě k hlavní řídicí
jednotce výtahu:
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
6.18.1 Im pulse. (IM impulsy)
IM (reverzní pohyb) je aktivní, dokud KA (relé otvírání dveří) přichází z hlavní řídicí jednotky výtahu.
6.18.2 IM Continuous (IM kontinuální) (výchozí)
IM (reverzní pohyb) je aktivní až do konce úplného otevření dveří LA (kontaktní limit otevření dveří).
6.18.3 Monostable pulse. (Monostabilní impuls)
IM (reverzní pohyb) je aktivní pouze po určitou předem nastavenou dobu 0,5 [s]. Po tomto časovém intervalu je
výstup vyřazen.
6.19 MOŽNOSTI KB (KÓD PARAMETRU 27)
Tato možnost umožňuje aktivaci IM (KSKB) během zavírání dveří v nízké rychlosti s aktivním příkazem KB/VRVRT.
6.19.1 Směr rev. Off (výchozí)
IM/KSKB nelze aktivovat během zavírání s nízkou rychlostí.
6.19.2 Směr rev. On
IM/KSKB lze aktivovat během zavírání s nízkou rychlostí, pokud:
•
Síla znovuotevření překročí FSET.
•
Aktivace vstupu KN (zavírací hrana).
•
Aktivace fotobuňky, jestliže je připojena do detektoru VSTUP.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Po restartování SDS v případě zavření s VRVRT Th IM/KSKB nelze aktivovat.
31
Dostupné funkce
808-000-000 SDS© rel 4
• Vydání 1 July 2013
ČESKY
-
6.20 POPLACHY
Řídicí jednotka Sematic Drive System© umí diagnostikovat a zaznamenávat velký počet závad; tato diagnostika
je velmi užitečná pro personál údržby, který tak může zjistit příčinu případných provozních problémů.
Jakmile se objeví jakákoli monitorovatelná chyba, na displeji řídicí jednotky dveří se zobrazí chybový kód.
Následující tabulka znázorňuje typ signalizace a příslušný poplach zjištěný řídicí jednotkou dveří:
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
TABULKA POPLACHŮ
Kód na displeji
Zobrazená chyba
Popis chyby
Akce provedená řídicí
jednotkou dveří
01
Výpadek signálu hlavní řídicí
jednotky výtahu
Hlavní řídicí jednotka výtahu je
odpojená, nebo má poruchu
(Pozn. 1)
Automatický reset po obnovení
správných podmínek
02
Ochrana proti nadproudu
Nadproud motoru z důvodu
mechanického namáhání dveří
(pozn. 2)
Automatický reset po:
ca. 5 vteřinách po prvním a
druhém pokusu (rychlý alarm) a
ca. 5 minutách (motor typu
B105AANX) a 3 minutách (motor
typu B105AALX) při třetím pokusu
03
Porucha systému reverzace
Hlavní řídicí jednotka výtahu
nevysílá povel ke znovuotevření
poté, co řídicí jednotka dveří
zjistila překážku (pozn. 3).
Dveře se stále zavírají pomalu.
04
Motor zapojen obráceně
Obrácené zapojení motoru nebo
obrácené kanály kódovacího
zařízení Trhnutí dveří a následné
zastavení (pozn. 4)
Automatický reset asi po 10 s, po
obnovení správných provozních
podmínek; po 5 pokusech se
systém zastaví.
05
Trhavý pohyb způsobený
kódovacím zařízením
Přerušení kabelů kódovacího
zařízení motoru, nebo přerušení
kabelů motoru po zapnutí
systému, nebo obrácený
spojovací konektor kódovače
motoru.
Automatický reset po 5 s, po 5
pokusech během 5 minut se
systém zastaví.
06
Tepelná ochrana motoru
Přehřátí motoru (s motory
Automatický reset po obnovení
vybavenými interním čidlem PTC) správných provozních podmínek
07
Trhavý pohyb motoru
Přerušení kabelů motoru
Automatický reset po 5 s, po 5
pokusech během 5 minut se
systém zastaví.
08
Přepětí
Přepětí v napájení
Řídicí jednotka dveří přepne na
nízkou rychlost, signalizuje chybu
a provede automatický reset; po
5 pokusech během 5 minut se
systém zastaví.
09
PWM-Trip
Impulsní nadproud
Automatický reset po obnovení
správných provozních podmínek;
po 5 pokusech během 5 minut se
systém zastaví.
10
Interní chyba
Obecný poplach z důvodu interní
chyby řídicí jednotky dveří.
Automatický reset po obnovení
správných podmínek
11
Ochrana napájení
Přetížení interního spínacího
napájení z důvodu mechanického
namáhání dveří
Automatický reset po obnovení
správných provozních podmínek;
po 5 pokusech během 5 minut se
systém zastaví.
12
Mechanická překážka
Dveře se při běžném otevírání
zastaví (Poznámka 2)
Max. po 7 vteřinách systém sníží
točivý moment motoru.
Poznámky:
1. Tento poplach může vzniknout jen tehdy, když byl test hlavní řídicí jednotky výtahu nastaven na “WHEN
Moving” ("Při pohybu") nebo “Moving+Parking” ("Při pohybu+stání") a parametr “Main Lift Controller Input
Alarm” ("Poplach vstupu hlavní řídicí jednotky výtahu") byl nastaven na "ON" (viz ).
32
Dostupné funkce
• Vydání 1 July 2013
2. Tento poplach signalizuje nadměrné namáhání v pohonu dveří; je proto vhodné zkontrolovat, že nikde v
systému není žádné tření, zejména ve fázi otvírání. Poplach se jen zaznamená do seznamu poplachů, ale
neobjeví se na čelním panelu pohonu dveří.
3. Tento poplach může vzniknout jen tehdy, když byl parametr SYSTÉMU REVERZACE nastaven na "EXTERNÍ"
(viz ]).
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
4. Pokud jsou obě spojení (motor a signály kódovacího zařízení) obráceně, dveře se otevřou, když je přijat signál
zavření, a zavřou se při signálu otevření. Dveřní pohon byl vybaven kabely a otestován již výrobcem; při
výměně motoru a/nebo kabelu je nutná velká opatrnost.
33
Testy před zapnutím řídicí jednotky dveří
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
7
• Vydání 1 July 2013
TESTY PŘED ZAPNUTÍM ŘÍDICÍ JEDNOTKY DVEŘÍ
Chcete-li zabránit poškození, zkontrolujte před zapnutím řídicí jednotky dveří, zda je napájecí napětí v rozsahu
jmenovitých hodnot.
Před uvedením výtahu do provozu se musí provést cyklus samoučení a musí se nastavit podle části Obecné
možnosti, jak je popsáno v části .
7.1
SELF-LEARNING CYCLE (CYKLUS SAMOUČENÍ)
Cyklus samoučení umožňuje řídicí jednotce dveří uložit jízdní vzdálenost mezi limitem zavření a otevření. Tento
cyklus se může aktivovat pouze ručně a musí být prováděn pod přímým dohledem personálu údržby, aby mohl
zkontrolovat jeho řádně dokončení (tj. řídicí jednotka dveří musí uložit správná data). Cyklus samoučení je
zobrazen na displeji pomocí "SL".
Důležité!
•
V průběhu cyklu samoučení pečlivě kontrolujte, zda panely dveří hladce kloužou a dveřní pohon provede celý
očekávaný běh. Cyklus samoučení je nezbytný, pokud byla řídicí jednotka dveří vyměněna.
•
Pokud je instalováno blokovací zařízení kabinových dveří (část Blokovací zařízení kabinových dveří ), cyklus
samoučení se musí provést s operátorem připojeným k šachetním dveřím. Mimo zónu odblokování šachetních
dveří brání toto zařízení otevření dveří kabiny.
•
Pokaždé, když se obnoví napájení systému (např. po přerušení napájení), provede cyklus reset, to znamená,
že hledá limit zavření při nízkých otáčkách, nikoli cyklus samoučení.
7.2 SELF-LEARNING CYCLE WITH THE DOOR CONTROLLER ONLY (CYKLUS SAMOUČENÍ POUZE S
ŘÍDICÍ JEDNOTKOU DVEŘÍ) (BEZ POUŽITÍ SERVISNÍHO PŘÍSTROJE)
•
Zapněte napájení systému.
•
Zapněte řídicí jednotku dveří.
•
Pro použití cyklu samoučení podržte tlačítko 4 na chvíli stisknuté k přechodu z automatického do manuálního
režimu (zkontrolujte, zda červená kontrolka AUTO zhasne a rozsvítí se červená kontrolka MAN).
•
Chcete-li spustit cyklus samoučení, podržte na chvíli stisknuté tlačítko 1 Self Learn.
•
Otvírání a zavírání se řídí tlačítkem 2 a 3 umístěnými na řídicí jednotce dveří.
Pokud je vydán povel k zavírání, provede řídicí jednotka dveří cyklus zavírání při nízké rychlosti (na displeji řídicí
jednotky dveří se zobrazí nápis "SL"), nebo zůstane v poloze zavření.
Je-li vydán povel k otvírání, provede řídicí jednotka dveří cyklus otvírání při nízké rychlosti (na displeji řídicí
jednotky dveří bliká nápis "SL"). Během tohoto postupu prosím pečlivě zkontrolujte, zda dveřní pohon provede
celý očekávaný běh.
Na konci cyklu otvírání je samoučící cyklus dokončen (nápis "SL" zmizí a objeví se "oP").
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Stiskněte znovu na chvíli tlačítko 4 pro aktivaci automatického režimu.
34
Poznámka: Cyklus samoučení lze spustit také s pohonem dveří v automatickém režimu; signály k otvírání
a zavírání jsou vysílány z hlavní řídicí jednotky výtahu. Pro vstup do fáze samoučení v automatickém režimu
stačí na chvíli podržet tlačítko 1, signály k otvírání a zavírání dveří jsou pak vysílány z hlavní řídicí jednotky
výtahu.
Pokyny k použití se servisním přístrojem
808-000-000 SDS© rel 4
8.1
POKYNY K POUŽITÍ SE SERVISNÍM PŘÍSTROJEM
ČESKY
8
• Vydání 1 July 2013
SERVISNÍ PŘÍSTROJ (VOLITELNÉ)
Fig. 1 Volitelná sada - kód B147AABX
DŮLEŽITÉ: servisní přístroj lze použít pouze na stropě kabiny s výtahem v režimu "Inspekce".
Doporučení
I když instalační/servisní technik může servisní přístroj (viz obr. 1) připojit k řídicí jednotce dveří na střeše kabiny,
ideální stav je mít spojení s řídicí jednotkou dveří uvnitř kabiny (viz obrázek 2).
Instalační/servisní technik pak může pracovat v naprosto bezpečných podmínkách a kontrolovat pohyb
spárovaných dveří během jejich skutečného provozního režimu.
Chcete-li provést toto spojení, požádejte společnost Sematic o příslušný adaptér číslo B147AABX (viz obrázek 3)
(je nutný otvor s průměrem 16 mm kdekoli ve stěně kabiny).
Poznámka: po připojení servisního přístroje k řídicí jednotce se na displeji zobrazí datum konce platnosti záruky
(2 roky od data výroby) a provozní hodiny zbývající do uplynutí záruky. Potom zvolte jazyk pomocí tlačítky ä a ã
a volbu potvrďte tlačítkem "OK".
Důležitá poznámka: je-li připojen servisní přístroj, všechny signály z hlavní řídicí jednotky výtahu (mimo K2TB,
je-li použit) a Kn se ignorují; je to proto, aby se nedostaly do rozporu s povely vysílanými servisním přístrojem.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Pokud je vybrána nabídka Sledovat, sleduje se také Kn. Pokud je vybrána nabídka sledování hlavní řídicí jednotky
výtahu (Sledovat MLC), systém se chová, jako by nebyl připojen žádný servisní přístroj, a umožňuje úplné
sledování vstupních/výstupních signálů na servisním přístroji.
35
Pokyny k použití se servisním přístrojem
8.2
• Vydání 1 July 2013
NABÍDKY A PODNABÍDKY SERVISNÍHO PŘÍSTROJE
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
(*) Přístup k pokročilým možnostem přes uživatelské HESLO
(#) Jen se servisním přístrojem
36
Pokyny k použití se servisním přístrojem
• Vydání 1 July 2013
8.3 AKTIVACE CYKLU SAMOUČENÍ POMOCÍ SERVISNÍHO PŘÍSTROJE
Při použití servisního přístroje k ovládání cyklu samoučení se zabrání rušení s možnými signály přicházejícími z
hlavní řídicí jednotky výtahu.
•
Zapněte systém
•
Zapněte řídicí jednotku dveří; pokud se vyskytnou signály k zavření nebo otevření z hlavní řídicí jednotky
výtahu, provede pohon příslušný cyklus resetu při nízkých otáčkách až k limitu konce chodu.
•
Připojte servisní přístroj ke konektoru RJ45.
•
Podle potřeby vyberte pomocí tlačítek
•
Pomocí tlačítek
tlačítka "OK".
•
Pak zvolte "SAMOUČENÍ" a stiskněte "OK".
•
Pokud pohon není v poloze zavírání, použijte tlačítko F2 (><), které umožní dveřím dokončit cyklus zavírání
při nízké rychlosti.
•
Po zavření dveří stiskněte znovu tlačítko F2 (<>), které umožní dveřím dokončit cyklus otvírání při nízké
rychlosti.
a
a
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
požadovaný jazyk a volbu potvrďte tlačítkem "OK".
projděte HLAVNÍ NABÍDKU a vyberte "NASTAVENÍ PROFILU". Volbu potvrďte stisknutím
Během tohoto postupu prosím pečlivě zkontrolujte, zda pohon dokončil celý očekávaný běh.
Na konci cyklu otvírání je cyklus samoučení dokončen.]
To bude signalizováno nápisem "Self-learning completed".
Pak se systém zeptá: “Guided Profile setting?” (Řízené nastavení profilu?)
•
Tlačítkem "OK" zvolíte “Fast settings” ("Rychlá nastavení").
•
Tlačítkem F1 (EXIT) obnovíte “main menu” ("Hlavní nabídku").
NASTAVENÍ SÍLY SYSTÉMU REVERZACE POMOCÍ SERVISNÍHO PŘÍSTROJE
•
Připojte servisní přístroj ke konektoru RJ45.
•
Podle potřeby vyberte pomocí tlačítek
•
Pomocí tlačítek
"OK".
•
Pak vyberte SYSTÉM REVERZACE a volbu potvrďte tlačítkem "OK".
•
Na
–
–
–
–
–
•
Pomocí tlačítek
REVERZACE".
•
Stisknutím "OK" volbu potvrďte.
a
a
požadovaný jazyk a volbu potvrďte tlačítkem "OK".
projděte HLAVNÍ NABÍDKU a vyberte "pokročilé nastavení". Volbu potvrďte tlačítkem
displeji se zobrazí následující možnosti:
PC00 VÝBĚR SYSTÉMU REVERZ.
PC34 TYP SIGNÁLU IM
PC42 AUTO LADĚNÍ FSET
PC09 NASTAVENÍ VYNUC. NAST.
NASTAVENÍ REVERZ. V DOJEZDU
a
projděte nabídku REVERZACE a zvolte možnost "NASTAVENÍ SÍLY SYSTÉMU
Na levé straně displeje se zobrazí tři hodnoty volitelné tlačítky
hodnota (SET) a minimální hodnota (MIN).
Tyto hodnoty je možné změnit tlačítky
a
a
: maximální hodnota (MAX), nastavená
.
Na pravé straně displeje se zobrazí graf s procentem nastavené síly vzhledem k maximální síle.
•
Tlačítky á a
•
Stisknutím tlačítka F2 (<> -> <) zkontrolujte provoz dveří s nastavenou hodnotou síly reverzace.
můžete zobrazenou hodnotu snižovat nebo zvyšovat.
•
Stiskem tlačítka F3 (Nabídka) se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
•
Stiskem tlačítka F1 (ZPĚT) se obnoví nabídka POKROČILÉ NASTAVENÍ.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
8.4
37
Pokyny k použití se servisním přístrojem
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
8.5
• Vydání 1 July 2013
VOLBA "RESET RYCHLOSTNÍHO PROFILU"
Tuto možnost zvolte, chcete-li parametry pohybu vrátit na výrobní nastavení.
•
Připojte servisní přístroj ke konektoru RJ45.
•
Podle potřeby vyberte pomocí tlačítek
•
Pomocí tlačítek
•
Volbu potvrďte tlačítkem "OK".
•
Na
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
Pomocí tlačítek
•
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka "OK".
8.6
a
a
požadovaný jazyk a volbu potvrďte tlačítkem "OK".
projděte HLAVNÍ NABÍDKU a vyberte ÚDRŽBA.
displeji se zobrazí následující možnosti:
SLEDOVAT
SLEDOVAT MLC
RESET RYCHLOSTNÍHO PROFILU
POSLEDNÍ POPLACHY
POPLACHY POČITADLA
STÁHNOUT DATA
ODESLAT DATA
STATISTIKA
AKTUALIZACE SOFTWARU
a
projděte nabídku "ÚDRŽBA" a vyberte možnost "Reset rychlostního profilu".
MOŽNOST "ADVANCED SETTINGS” ("POKROČILÉ NASTAVENÍ")
•
Připojte servisní přístroj ke konektoru RJ45.
•
Podle potřeby vyberte pomocí tlačítek
•
Pomocí tlačítek
a
a
požadovaný jazyk a volbu potvrďte tlačítkem "OK".
projděte HLAVNÍ NABÍDKU a vyberte POKROČILÉ NASTAVENÍ.
•
Po potvrzení volby stisknutím tlačítka "OK" požaduje displej zadání 5-číselného hesla. Výchozí přístupový kód je
00001.
Tlačítky
a
se dostanete na různá čísla a vyberte potřebná čísla kódu. Pak stiskněte tlačítko OK.
Na displeji se zobrazí následující možnosti:
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
–
–
–
–
–
–
38
PARAMETRY
PARAMETRY OTVÍRÁNÍ
Parametry zavírání
SYSTÉM REVERZACE
ZMĚNA HESLA
VYHRAZENÝ PROSTOR
•
Pomocí tlačítek
•
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka "OK".
Tlačítky
a
a
projděte nabídku.
projděte nabídku a vyberte požadovanou možnost.
•
Tlačítkem "OK" potvrďte volbu.
•
K dispozici jsou následující možnosti:
– "BACK": tlačítkem F1 obnovíte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKU).
– "MENU": tlačítkem F3 obnovíte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKU)
Pokyny k použití se servisním přístrojem
• Vydání 1 July 2013
Následující graf ukazuje vztah mezi rychlostními profily a dostupnými parametry:
01 - Nízká počáteční rychlost
C1 - Nízká počáteční rychlost
02 - Zahájení zrychlení
C2 - Zahájení zrychlení
03 - Zrychlení
C3 - Zrychlení
04 - Vysoká rychlost
C4 - Vysoká rychlost
05 - Ofset zpomalení
C5 - Ofset zpomalení
06 - Zpomalení
C6 - Zpomalení
07 - Nízká rychlost
C7 - Nízká rychlost
8.6.1
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
Možnost "Parametry"
Na displeji se zobrazí následující možnosti:
•
PARAMETRY MLC
•
PARAMETRY VSTUPŮ
•
PARAMETRY VÝSTUPŮ
Pro každý z výše uvedených parametrů platí: název parametru se zobrazí v horní části, aktuální hodnota se
zobrazuje ve spodní části s příslušnou měrnou jednotkou; šipky nahoru/dolů umožňují měnit aktuální hodnotu.
•
K dispozici jsou následující možnosti:
– "BACK": tlačítkem F1 obnovíte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKU)
– Tlačítko F2: stiskněte k otevření a zavření dveří, k ověření nastaveného profilu.
– "DRAW": tlačítkem F3 zaktualizujete schéma rychlostního profilu
8.6.2
Parametry otvírání
•
NÍZKÁ POČÁTEČNÍ RYCHLOST
•
ZAČÁTEK ZRYCHLENÍ
•
ZRYCHLENÍ
•
VYSOKÁ RYCHLOST
•
ZPOMALENÍ V DOJEZDU
•
ZPOMALENÍ
•
NÍZKÁ RYCHLOST
•
RELATIVNÍ HODNOTY
Pro každý z výše uvedených parametrů platí: název parametru se zobrazí v horní části, aktuální hodnota se
zobrazuje ve spodní části s příslušnou měrnou jednotkou; šipky nahoru/dolů umožňují měnit aktuální hodnotu.
•
K dispozici jsou následující možnosti:
– "BACK": tlačítkem F1 obnovíte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKU)
– Tlačítko F2: stiskněte k otevření a zavření dveří, k ověření nastaveného profilu.
– "DRAW": tlačítkem F3 zaktualizujete schéma rychlostního profilu
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Na displeji se zobrazí následující možnosti:
39
Pokyny k použití se servisním přístrojem
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
8.6.3
• Vydání 1 July 2013
Parametry otvírání
Na displeji se zobrazí následující možnosti:
•
NÍZKÁ POČÁTEČNÍ RYCHLOST
•
ZAČÁTEK ZRYCHLENÍ
•
ZRYCHLENÍ
•
VYSOKÁ RYCHLOST
•
ZPOMALENÍ V DOJEZDU
•
ZPOMALENÍ
•
NÍZKÁ RYCHLOST
•
RELATIVNÍ HODNOTY
Pro každý z výše uvedených parametrů platí: název parametru se zobrazí v horní části, aktuální hodnota se
zobrazuje ve spodní části s příslušnou měrnou jednotkou; šipky nahoru/dolů umožňují měnit aktuální hodnotu.
•
K dispozici jsou následující možnosti:
– "BACK": tlačítkem F1 obnovíte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKU)
– Tlačítko F2: stiskněte k otevření a zavření dveří, k ověření nastaveného profilu.
– "DRAW": tlačítkem F3 zaktualizujete schéma rychlostního profilu
8.6.4
Parametry otvírání
Na displeji se zobrazí následující možnosti:
•
NÍZKÁ POČÁTEČNÍ RYCHLOST
•
ZAČÁTEK ZRYCHLENÍ
•
ZRYCHLENÍ
•
VYSOKÁ RYCHLOST
•
ZPOMALENÍ V DOJEZDU
•
ZPOMALENÍ
•
NÍZKÁ RYCHLOST
•
RELATIVNÍ HODNOTY
Pro každý z výše uvedených parametrů platí: název parametru se zobrazí v horní části, aktuální hodnota se
zobrazuje ve spodní části s příslušnou měrnou jednotkou; šipky nahoru/dolů umožňují měnit aktuální hodnotu.
•
K dispozici jsou následující možnosti:
– "BACK": tlačítkem F1 obnovíte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKU)
– Tlačítko F2: stiskněte k otevření a zavření dveří, k ověření nastaveného profilu.
– "DRAW": tlačítkem F3 zaktualizujete schéma rychlostního profilu
8.6.5
Možnost “Opening Parameters” (Parametry otevření)
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Na displeji se zobrazí následující možnosti:
40
•
PC11 NÍZKÁ POČÁTEČNÍ RYCHLOST
•
ZAČÁTEK ZRYCHLENÍ
•
ZRYCHLENÍ
•
PC 10 VYSOKÁ RYCHLOST
•
PC 62 ZPOMALENÍ V DOJEZDU
•
ZPOMALENÍ
•
PC 64 NÍZKÁ RYCHLOST
•
RELATIVNÍ HODNOTY
Pro každý z výše uvedených parametrů platí: název parametru se zobrazí v horní části, aktuální hodnota se
zobrazuje ve spodní části s příslušnou měrnou jednotkou; šipky nahoru/dolů umožňují měnit aktuální hodnotu.
•
K dispozici jsou následující možnosti:
– "BACK": tlačítkem F1 obnovíte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKU)
– Tlačítko F2: stiskněte k otevření a zavření dveří, k ověření nastaveného profilu.
– "DRAW": tlačítkem F3 zaktualizujete schéma rychlostního profilu
Pokyny k použití se servisním přístrojem
808-000-000 SDS© rel 4
Možnost “Closing Parameters” ("Parametry zavření")
ČESKY
8.6.6
• Vydání 1 July 2013
Na displeji se zobrazí následující možnosti:
•
NÍZKÁ POČÁTEČNÍ RYCHLOST
•
KONEC ZPOMALENÍ
•
ZRYCHLENÍ
•
PC 13 VYSOKÁ RYCHLOST
•
PC 63 ZPOMALENÍ V DOJEZDU
•
ZPOMALENÍ
•
PC 14 NÍZKÁ RYCHLOST
•
RELATIVNÍ HODNOTY
Pro každý z výše uvedených parametrů platí: název parametru se zobrazí v horní části, aktuální hodnota se
zobrazuje ve spodní části s příslušnou měrnou jednotkou; šipky nahoru/dolů umožňují měnit aktuální hodnotu.
•
K dispozici jsou následující možnosti:
– "BACK": tlačítkem F1 obnovíte MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKU)
– Tlačítko F2: stiskněte k otevření a zavření dveří, k ověření nastaveného profilu.
– "DRAW": tlačítkem F3 zaktualizujete schéma rychlostního profilu
8.6.7
Možnost "Systém reverzace"
Na displeji se zobrazí následující možnosti:
•
PC00 VÝBĚR SYSTÉMU REVERZ.
•
PC34 TYP SIGNÁLU IM
•
PC42 AUTO LADĚNÍ FSET
•
PC09 NASTAVENÍ VYNUC. NAST.
•
REVERZ. REVERZ. V DOJEZDU
Tato volba umožňuje uživateli nastavit prostor, ve kterém dveře provádějí cyklus znovuotevření (způsobený
překážkou mezi dveřmi, kterou detekoval systém reverzace). Zvětšením prostoru se čas zpoždění před
znovuotevřením zvyšuje a naopak.
Tlačítky
•
a
změňte hodnotu pro prostor systému reverzace a stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení.
K dispozici jsou následující možnosti:
– "BACK": tlačítkem F1 obnovíte Main Menu (Hlavní nabídku)
– "MENU": tlačítkem F3 obnovíte Main Menu (Hlavní nabídku)
8.6.8
Možnost “Change Password” ("Změna hesla")
Tato volba umožňuje uživateli změnit přístupová hesla; nová hesla zadejte takto:
Vyberte požadovanou číslici tlačítky
; tlačítky á a
zvolíte jiné číslice. Po ukončení stiskněte OK.
MOŽNOST “RESERVED AREA” ("VYHRAZENÝ PROSTOR")
•
Připojte servisní přístroj ke konektoru RJ45.
•
Podle potřeby vyberte pomocí tlačítek
•
Pomocí tlačítek
•
Volbu potvrďte tlačítkem "OK".
a
a
požadovaný jazyk a volbu potvrďte tlačítkem "OK".
projděte HLAVNÍ NABÍDKU a vyberte POKROČILÉ NASTAVENÍ.
•
•
Pomocí tlačítek
a
projděte nabídku "POKROČILÉ NASTAVENÍ" a vyberte možnost VYHRAZENÝ PROSTOR.
•
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka "OK".
Po potvrzení volby stisknutím tlačítka "OK" požaduje displej zadání 5-číselného hesla. Tato volba je vyhrazena pro
výrobní účely.
Tlačítky
a
zadejte čísla; požadovaná čísla a jejich změnu proveďte tlačítky
a
.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
8.7
a
41
Konfigurace dveřního pohonu
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
9
• Vydání 1 July 2013
KONFIGURACE DVEŘNÍHO POHONU
•
Připojte servisní přístroj ke konektoru RJ45.
•
Podle potřeby vyberte pomocí tlačítek
•
Pomocí tlačítek
•
Stisknutím "OK" volbu potvrďte.
•
Nabídka NASTAVENÍ DVEŘNÍHO POHONU umožňuje řídící jednotce dveří fungovat pomocí následujících
parametrů:
– PC26 TYP VODICÍHO PRVKU
– PC90 MOTOR
– PC22 ROTACE ZAVÍRÁNÍ
– PC05 ZÁMEK DVEŘÍ KABINY
– PC06 SKLENĚNÉ DVEŘE
– PC33 RYCHLOSTNÍ PROFIL
a
a
požadovaný jazyk a volbu potvrďte tlačítkem "OK".
projděte HLAVNÍ NABÍDKU a vyberte NASTAVENÍ DVEŘNÍHO POHONU.
Významy a nastavení těchto parametrů jsou podrobně popsány v následujících odstavcích.
9.1
•
Význam tohoto parametru viz ].
•
Pomocí tlačítek
•
Stisknutím "OK" volbu potvrďte.
•
Na
–
–
–
•
Tlačítky
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
a
projděte NASTAVENÍ DVEŘNÍHO POHONU a vyberte možnost TYP VODICÍHO PRVKU.
displeji se zobrazí následující možnosti:
STD TYPE
EXP TYPE
EXP-B TYPE
a
vyberte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka "OK" volbu potvrďte.
•
Na displeji se zobrazí potvrzená možnost a obnoví se nabídka NASTAVENÍ DVEŘNÍHO POHONU.
•
Možnosti jsou tyto:
– "ZPĚT": Stiskem tlačítka F1 se obnoví nabídka KONFIGURACE DVEŘÍ.
– "NABÍDKA": Stiskem tlačítka F3 se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
9.2
NASTAVENÍ TYPU MOTORU POMOCÍ SERVISNÍHO PŘÍSTROJE
•
Význam tohoto parametru viz ].
•
Pomocí tlačítek
•
Stisknutím "OK" volbu potvrďte.
•
Pro řidicí jednotku Sematic Drive System DC-PWM č. B157AAEX01 se zobrazí následující seznam motorů (tyto
motory jsou rozpoznány automaticky):
– B105AAAX01
– B105AAAX02
– B105AANX
– B105AALX
•
Tlačítky
a
– DC-PWM
– DC-PWM
– DC-PWM
– DC-PWM
– DC-PWM
– DC-PWM
– DC-PWM
9.3
42
NASTAVENÍ TYPU VODICÍHO PRVKU POMOCÍ SERVISNÍHO PŘÍSTROJE
a
projděte NASTAVENÍ DVEŘNÍHO POHONU a vyberte možnost MOTOR.
můžete ručně vybrat následující typy motorů:
B105AAAX01
B105AAAX02
B105AANX
B105AALX
B105AAKX
S40 V
S30 V
NASTAVENÍ ROTACE ZAVÍRÁNÍ POMOCÍ SERVISNÍHO PŘÍSTROJE
•
Význam tohoto parametru viz ].
•
Pomocí tlačítek
•
Stisknutím "OK" volbu potvrďte.
a
projděte NASTAVENÍ DVEŘNÍHO POHONU a vyberte možnost ROTACE ZAVÍRÁNÍ.
Konfigurace dveřního pohonu
• Vydání 1 July 2013
•
Na displeji se zobrazí následující možnosti:
– CLOCKWISE (VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK)
– ANTICLOCKWISE (PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK)
•
Tlačítky
•
Na displeji se zobrazí potvrzená možnost a obnoví se nabídka NASTAVENÍ DVEŘNÍHO POHONU.
•
Možnosti jsou tyto:
– "ZPĚT": Stiskem tlačítka F1 se obnoví nabídka KONFIGURACE DVEŘÍ.
– "NABÍDKA": Stiskem tlačítka F3 se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
a
vyberte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka "OK" volbu potvrďte.
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
9.4 NASTAVENÍ AKTIVACE BLOKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ KABINOVÝCH DVEŘÍ POMOCÍ SERVISNÍHO
PŘÍSTROJE.
•
Význam tohoto parametru viz ].
•
Pomocí tlačítek
a
projděte NASTAVENÍ DVEŘNÍHO POHONU a vyberte možnost BLOKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
KABINOVÝCH DVEŘÍ.
•
Stisknutím "OK" volbu potvrďte.
•
Na displeji se zobrazí následující možnosti:
– OFF (VYPNUTO)
– ON (ZAPNUTO)
•
Tlačítky
•
Na displeji se zobrazí potvrzená možnost a obnoví se nabídka NASTAVENÍ DVEŘNÍHO POHONU.
•
Možnosti jsou tyto:
– "ZPĚT": Stiskem tlačítka F1 se obnoví nabídka KONFIGURACE DVEŘÍ.
– "NABÍDKA": Stiskem tlačítka F3 se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
vyberte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka "OK" volbu potvrďte.
NASTAVENÍ AKTIVACE SKLENĚNÝCH A TĚŽKÝCH DVEŘÍ POMOCÍ SERVISNÍHO PŘÍSTROJE
•
Význam tohoto parametru viz ].
•
Pomocí tlačítek
DVEŘE.
•
Stisknutím "OK" volbu potvrďte.
•
Na displeji se zobrazí následující možnosti:
– OFF (VYPNUTO)
– ON (ZAPNUTO)
•
Tlačítky
•
Na displeji se zobrazí potvrzená možnost a obnoví se nabídka "NASTAVENÍ DVEŘNÍHO POHONU".
•
Možnosti jsou tyto:
– "ZPĚT": Stiskem tlačítka F1 se obnoví nabídka KONFIGURACE DVEŘÍ.
– "NABÍDKA": Stiskem tlačítka F3 se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
9.6
a
a
projděte "NASTAVENÍ DVEŘNÍHO POHONU" a vyberte možnost SKLENĚNÉ A TĚŽKÉ
vyberte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka "OK" volbu potvrďte.
AKTIVACE NASTAVENÍ RYCHLOSTNÍHO PROFILU POMOCÍ SERVISNÍHO PŘÍSTROJE.
•
Pomocí tlačítek
•
Stisknutím "OK" volbu potvrďte.
•
Na displeji se zobrazí následující možnosti: 50%, 75%, 100%, 125%, 150%
•
Tlačítky
•
Na displeji se zobrazí potvrzená možnost a obnoví se nabídka Obecné možnosti.
•
Možnosti jsou tyto:
– "ZPĚT": Stiskem tlačítka F1 se obnoví nabídka KONFIGURACE DVEŘÍ.
– "NABÍDKA": Stiskem tlačítka F3 se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
a
a
projděte NASTAVENÍ DVEŘNÍHO POHONU a vyberte možnost RYCHLOSTNÍ PROFIL.
zvolte požadované profily rychlosti pohybu dveří a stisknutím tlačítka "OK" volbu potvrďte.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
9.5
a
43
Nabídka údržby - diagnostika a správa poplachů
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
• Vydání 1 July 2013
10 NABÍDKA ÚDRŽBY - DIAGNOSTIKA A SPRÁVA POPLACHŮ
10.1 NABÍDKA ÚDRŽBY POMOCÍ SERVISNÍHO PŘÍSTROJE
•
Připojte servisní přístroj ke konektoru RJ45.
•
Podle potřeby zvolte tlačítky
jazyk pomocí "OK".
•
Tlačítky
•
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka "OK".
•
Na
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
K dispozici jsou následující možnosti:
– "BACK": Stiskem tlačítka F1 se obnoví MENU MAINTENANCE (NABÍDKA ÚDRŽBA)
– “MENU”: Stiskem tlačítka F3 se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
•
Tlačítky
•
Volbu potvrďte tlačítkem "OK".
a
a
požadovaný jazyk a potvrďte tlačítkem "OK", nebo potvrďte navrhovaný
projděte hlavní nabídku a vyberte “Maintenance” (ÚDRŽBA).
displeji jsou zobrazeny následující možnosti:
SLEDOVAT
SLEDOVAT MLC
RESET RYCHLOSTNÍHO PROFILU
POSLEDNÍ POPLACHY
POPLACHY POČITADLA
STÁHNOUT DATA
ODESLAT DATA
STATISTIKA
AKTUALIZACE SOFTWARU
a
projděte nabídku údržby a vyberete požadovanou volbu.
Pokud zvolíte možnost MONITOR (MONITORING), na displeji se zobrazí rychlostní profily otvírání a zavírání s
uvedením rychlosti v m/s.
K dispozici jsou následující možnosti:
•
"Loop" (smyčka): Stisknutím tlaČítka F1 dveře provedou několik po sobě jdoucích cyklů otevření a zavření,
dokud opět nestisknete tlačítko F1. Před pohybem je možné nastavit čas pauzy mezi otvíráním a zavíráním.
Potvrďte tlačítkem "OK".
•
"<>" nebo "><": Stiskem tlačítka F2 se dveře otevřou nebo zavřou
•
"MENU" (NABÍDKA): Stiskem tlačítka F3 se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
Pokud zvolíte možnost STATISTICS (STATISTIKA), na displeji se zobrazí celkový provozní čas dveří ve
dnech:hodinách:minutách; celkový počet cyklů provedených za tuto dobu a datum výroby.
K dispozici jsou následující možnosti:
•
"BACK": Stiskem tlačítka F1 se obnoví NABÍDKA ÚDRŽBA
•
: Stiskem tlačítka F3 se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Pokud zvolíte možnost LAST ALARMS (POSLEDNÍ POPLACHY), na displeji se zobrazí poslední poplachy s
příslušným kódem, popisem a časem výskytu (den :hodina :minuta od spuštění řídící jednotky dveří). Tlačítky
a
můžete projít seznam uložených poplachů. K dispozici jsou následující možnosti:
•
"BACK": Stiskem tlačítka F1 se obnoví nabídka ÚDRŽBA.
•
"CANC": Stiskem tlačítka F2 se všechny uložených poplachy vymažou.
•
"MENU": Stiskem tlačítka F3 se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
Pokud zvolíte možnost ALARMS COUNTERS (POČITADLO POPLACHŮ), na displeji se zobrazí seznam
posledních poplachů s příslušným kódem, popisem a počtem výskytů. Tlačítky
a
můžete projít seznam
uložených poplachů.
K dispozici jsou následující možnosti:
•
"BACK": Stiskem tlačítka F1 se obnoví nabídka ÚDRŽBA.
•
"CANC": Stiskem tlačítka F2 se všechny uložených poplachy vymažou.
•
"MENU": Stiskem tlačítka F3 se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
Zobrazené poplachy jsou stejné jako v tabulce poplachů v .
Pokud zvolíte možnost MAIN LIFT CONTROLLER MONITOR (MONITORING HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY
VÝTAHU), systém se vrátí ke sledování SIGNÁLŮ HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY VÝTAHU; na displeji se zobrazí úplný
seznam vstupních/výstupních signálů s jejich hodnotami.
44
Nabídka údržby - diagnostika a správa poplachů
• Vydání 1 July 2013
Pokud je aktivován vstupní nebo výstupní signál, znak na displeji změní grafickou podobu na bílou barvu s tmavým
pozadím.
K dispozici jsou následující možnosti:
•
"BACK": Stiskem tlačítka F1 se obnoví NABÍDKA ÚDRŽBA
•
: Stiskem tlačítka F3 se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
•
"BACK": Stiskem tlačítka F1 se obnoví NABÍDKA ÚDRŽBA
•
: Stiskem tlačítka F3 se obnoví HLAVNÍ NABÍDKA.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
K dispozici jsou následující možnosti:
45
Upgrade softwaru řídící jednotky
ČESKY
808-000-000 SDS© rel 4
• Vydání 1 July 2013
11 UPGRADE SOFTWARU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
•
Připojte servisní přístroj ke konektoru RJ45.
•
Podle potřeby vyberte pomocí tlačítek
•
Pomocí tlačítek
•
Stisknutím "OK" volbu potvrďte
•
Na displeji se zobrazí poslední dostupné aktualizace a právě používaná verze softwaru.
•
Aktualizaci softwaru potvrďte stisknutím tlačítka "OK".
a
a
požadovaný jazyk a volbu potvrďte tlačítkem "OK".
projděte nabídku ÚDRŽBA a vyberte možnost "AKTUALIZACE SOFTWARU".
•
Řídicí jednotka provede reset a na displeji se objeví "Upload" s údajem o postupu odesílání dat.
•
Když odesílání skončí, řídicí jednotka provede reset.
Při přerušení spojení mezi servisním přístrojem a řídicí jednotkou řídicí jednotku vypněte, znovu ji zapněte a
připojte servisní přístroj. Nahrávání začne znovu od začátku.
12 ÚDRŽBA OPRÁTORU DVEŘÍ
Nejméně jednou ročně proveďte následující kontroly:
•
Vyčistěte dveře (kolejničky, prahy, řemeny apod.) od prachu a nečistot, protože na tom závisí spolehlivá
mechanická funkce dveří.
•
Zkontrolujte elektrické připojení a připevnění ke konektorům.
•
Zkontrolujte, zda je ozubený řemen pohonu dostatečně napnutý a je v dobrém stavu
•
Zkontrolujte a vyčistěte připojení kabelů motoru a kódovacího zařízení motoru.
13 NÁHRADNÍ DÍLY
Pomocí katalogu náhradních dílů si můžete objednat všechny náhradní díly pro Sematic Drive System©. Vždy je
nutné zadat požadované množství a kód objednaného dílu.
www.sematic.com
© SEMATIC • Všechna práva vyhrazena
Příručka náhradních dílů je velmi důležitá, protože pomáhá správnému určení náhradních dílů a zajišťuje jejich
rychlé dodání. Díky katalogu náhradních dílů s fotografiemi a podrobnými údaji je nákup náhradních dílů ke dveřím
Sematic snadný a rychlý.
46
www.sematic.com
UNI EN ISO 9001
APPROVED BY IMQ 0051
LIFT DIRECTIVE 95/16/EC
ANNEX IX (Module H)
ISO 14001
A MEMBER OF
Download

SDS Drive rel.4 version 01.03.000