Příklady použití elektromagnetických stykačů
L1
L2
L3
PE
N
FA2
KM1
FA3
1
3
5
2
4
6
1
3
5
1
3
5
2
4
6
2
4
6
1
3
5
2
4
6
KM2
L1
M
3
FA1
SB1
FA3
95
6
7
A2
2,3,5,
KM1
3
5
KM1
96
SB3
4
KM2
A1
1
2
SB2
KM1
KM1
A1
A2
1,4,6,
KM2
KM1
HL1
CHOD VLEVO
KM2
HL2
CHOD VPRAVO
HL3
PORUCHA
FA3
97
98
Obr. 8.7 Stykačová reverzace – kombinace
Toto zapojení má za úkol změnu směru otáčení třífázového asynchronního motoru
s kotvou nakrátko. Jestliže sepneme Zeleným zapínacím tlačítkem SB2 stykač KM1, tak nejde
součastně zapnout tlačítkem SB3 stykač KM2 protože je blokován přes rozpínací kontakt
stykače KM1. Po rozepnutí obvodu červeným vypínacím tlačítkem SB1, můžeme zapnout
zeleným zapínacím tlačítkem SB3 zapnout stykač KM2 a zároveň nejde zapnout zapínacím
tlačítkem SB2 stykač KM1 protože je blokován rozpínacím kontaktem stykače KM2.
Signálky HL1, HL2, signalizují chod motoru vlevo a vpravo. Signálka Hl3 signalizuje
poruchový stav (vypadlé tepelné nadproudové relé).
L1
L2
L3
PE
N
1
3
5
2
4
6
1
3
5
1
3
5
2
4
6
2
4
6
FA2
KM1
FA3
1
3
5
2
4
6
KM2
L1
M
3
FA1
FA3 SB1
1
95
SB3
KM2 KM1
SB4
A1 A2
SB2
KM1
2
SB5
SB6
3
6
7
KM1 KM2
A1
A2
1,4,6,
KM2
4
5
2,3,5,
96
KM1
HL1
CHOD VLEVO
KM2
HL2
CHOD VPRAVO
HL3
PORUCHA
FA3
97
98
Obr. 8.8 Stykačová reverzace – kombinace ovládaná ze dvou míst
Stykačová reverzace ovládaná ze dvou míst pracuje stejně jako stykačová reverzace.Toto
zapojení je navíc ovládané ze dvou míst, takže můžeme zapnout levý chod motoru tlačítky
SB3, SB4 a pravý chod tlačítky SB5, SB6 a vypnout chod motoru tlačítky SB1, SB2.
L1
L2
L3
PE
N
1
3
5
2
4
6
1
3
5
1
3
5
2
4
6
2
4
6
FA2
KM1
1
3
5
2
4
6
KM2
FA3
L1
M
3
FA1
FA3
SB1
SB2
KM2
SQ1
KM1
A1
1
A2
2,3,5,
96
95
KM1
2
SB3
3
KM1
SQ2
KM1
A1
A2
1,4,6,
KM2
4
5
6
FA3
7
97
KM1
HL1
KM2
HL2
CHOD VPRAVO
HL3
PORUCHA
CHOD VLEVO
98
Obr. 8.9 Stykačová reverzace – kombinace – pohyb omezen v krajních polohách
Toto zapojení je stejné jako stykačová reverzace – kombinace, ale navíc rozšířená o
koncové spínače které mají za úkol při jejich rozepnutí vypnout vždy požadovaný stykač
(KM1, KM2).
L1
L2
L3
PE
N
FA2
1
3
5
2
4
6
KM1
1
3
2
FA3
L1
KM2
5
4
6
2
1
3
5
2
4
6
M
3
U1
V1
FA3 SB1
1
95
2
SB2
3
4
5
KM3
6
KM2
3
2
5
4
6
KM1A1
A2
2,5,
KT1 A1
A2
1,
KM2A1
A2
1,6,
KM3A1
A2
2,3,
W2
U2
KT1
96
KM1
KM3
3
KM3
4
5
6
7
1
V2
W1
FA1
1
97
KM1
HL1
CHOD Y
KM2
HL2
CHOD D
FA3
HL3
PORUCHA
98
Obr. 8.10 Stykačová kombinace hvězda / trojúhelník (Y / D)
Toto zapojení se používá u trojúhelníkových motorů které mají výkon větší než 3kW. Po
sepnutí tlačítka SB2, nám sepne stykač KM1 a KM3 a současně časové relé KT1 – motor běží
do hvězdy (Y). Po uplynutí předem nastaveného času na časovém relé, nám odpadne stykač
KM3 a zároveň sepne stykač KM2 – motor běží do trojúhelníka (D).Kontrolky HL1 a HL2
nám signalizují chod motoru právě do (Y nebo do D).
L1
L2
L3
PE
N
FA2
1
3
5
2
4
6
KM1
1
3
2
FA3
L1
KM2
5
4
6
2
1
3
5
2
4
6
M
3
U1
V1
FA3 SB1
1
95
SB2
4
5
6
KM3
1
2
3
5
4
6
KM3A1
A2
KM1A1
A2
3,3,5,
KM2A1
A2
1,6,
W2
U2
KM2
KM3
3
KM1
5
6
FA3
97
2,3,
96
2
7
3
V2
W1
FA1
1
KM1
KM3
KM1
HL1
CHOD Y
KM2
HL2
CHOD D
HL3
PORUCHA
98
Obr. 8.11 Stykačová kombinace hvězda / trojúhelník (Y / D) dvoj tlačítkem na „výdrž“
L1
L2
L3
PE
N
FA2
1
3
5
2
4
6
KM1
1
3
2
FA3
L1
KM2
5
4
1
6
2
1
3
5
2
4
6
3
4
5
KM3
1
3
2
5
4
6
A1
A2
2,3,5,7,
A1
A2
1,4,6,7,
A1
A2
7,
KM3A1
A2
1,
6
M
3
FA1
FA3
1
95
KM3
SB1
96
SB2
KM2
KM1
KM1
2
SB3
3
KM2
KM2
KM1
4
KM1
KT1
5
KM2
6
KM1
KM2
KT1
7
-
+
Obr. 8.12 Stykačová kombinace hvězda / trojúhelník (Y / D) – brzdění motoru při
přepínání stejnosměrným proudem pomocí časového relé
Download

Příklady použití elektromagnetických stykačů