DOKUMENTACE PRO KEM1
Verze: náčrtek
OBSAH
TOC
NÁVOD K INSTALACI A KONFIGURACI
MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ TRENDPOINT
PŘEHLED
Měřící přístroj je sestaven ze tří hlavních komponent
1.
CPU jednotka s Ethernetem, MODBUSEM a webovým serverem (bez krytí ENS-PBM-01, s krytím
KEM1-PBM-01
2. Měřící lišta pro přípojení 21 proudových transformátorů 333 mV nebo 33 mA (bez krytí ENS-21S-01, s
krytím KEM1-21S-01)
3. Proudové transformátory
a) Proudové transformátory s oddělitelným jádrem pro přímé měření proudů 50 - 4000 A
b) Rozhraní pro klasické proudové transformátory xxx/5A
CPU JEDNOTKA ENS-PBM-01 / KEM1-PBM-01
Při upevnění CPU jednotky je důležité dobré přípojení skříně či upevňovacího vrtného otvoru s podkladem.
Rozměrové náčrtky komponent jsou v kapitole s technickými údaji
Připojení na CPU jednotce:
Ethernet: Připojení na lokální Ethernetovou síť, slouží taky k připojení na lokální panel a ke konfiguraci
Power supply: Napájení přístroje 24 V DC, 250 mA; z toho jsou napájeny taky všechny moduly na EnerSur Bus
sběrnici.
RS485: Neaktivní v kombinaci s EnerSure Bus
2
RS232: Modbus RTU slave protokol, typicky se používá pro přípojení na dohledový řadič. Toto komunikační
rozhraní se může používat taky ke konfiguraci systému, jako alternativu konfigurace přes Ethernet webový
server. Je nutné použít program TPConfig, který je k dispozici zdarma, na žádost.
PT 250 mV: Měřící vstup pro napětí, přes transformátor napětí ENS-PT připojen na 400 V.
EnerSure Bus: Připojení na měřicí lišty a měřící moduly; přes toto připojení se distribuuje měřící napětí,
napájení a naměřené měřící hodnoty.



Pro přípojení je nutné užít Ethernet CAT 6 stíňený (FTP) kabel. Vazba je jako pro Ethernet, pokládání
kabelu musí být v souladu s platnými EMC pravidly pro měřicí a komunikační kabely. Nejdůležitější je
oddělení od energetických a ostatních signálních kabelů a vyrovnání potenciálů hmoty všech
připojených přístrojů
Doporučená vzdálenost mezí CPU jednotkou a první měřící lištou/Bus modulem je až 7,5 m, mezí
jednotlivými měřícími lišty/Bus moduly až 3 m. Největší celková délka EnerSure bus linie teoreticky
může být až 100 m.
Přípojení je provedeno v tzv. řetěz "Daisy Chain" (CPU na první měřící lištu, první lišta na druhou atd.).
Schéma přípojení napájení a měření napětí je na spodním obrázku.
3
–
MĚŘÍCÍ LIŠTA ENS-21S-01 / KEM1-21S-01
Taky při připevnění měřicí lišty je důležité dobré spojení skříně nebo upevňovacích vrtných otvorů s podkladem.
Rozměrové náčrtky lišty jsou v kapitole s technickými údaji.
Na jednu CPU jednotku se může připojit až 4 měřící lišty, každá musí mít nastavenou svou jedinečnou adresu 1
až 4 ( přepínač Address) Pořadí adres se může lišit od pořadí fyzického přípojení.
4
Power: Led signalizuje přítomnost napájení
Bus: LED signalizuje aktivitu sériové sběrnice
EnerSure Bus: Připojení na CPU jednotku, ostatní měřící lišty a měřící moduly (viz kapitolu o CPU jednotce)
Phase select jumpers: jumpery pro výběr fáze, vybraná fáze musí odpovídat připojenému proudovému
transformátoru.
CT1 … CT21: Konektory pro připojení proudových transformátorů se sekundárním napětím až 333 mV nebo 33
mA. Naměřené hodnoty se v systému podle nastavené adresy měřící lišty zobrazí na sledujících místech:
Adresa (Address) na měřící liště 1
Konektor
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
Obvod (Circuit) Circ.1
Circ.2
Circ.3
Circ.4
Circ.5
Circ.6
Circ.7
Circ.8
Circ.9
Circ.10
Konektor
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT11
CT21
Obvod (Circuit) Circ.11 Circ.12 Circ.13 Circ.14 Circ.15 Circ.16 Circ.17 Circ.18 Circ.19 Circ.20 Circ.21
Adresa (Address) na měřící liště 2
Konektor
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
Obvod (Circuit) Circ.22 Circ.23 Circ.24 Circ.25 Circ.26 Circ.27 Circ.28 Circ.29 Circ.30 Circ.31
Konektor
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
Obvod (Circuit) Circ.32 Circ.33 Circ.34 Circ.35 Circ.36 Circ.37 Circ.38 Circ.39 Circ.40 Circ.41 Circ.42
5
Adresa (Address) na měřící liště 3
Konektor
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
Obvod (Circuit) Circ.43 Circ.44 Circ.45 Circ.46 Circ.47 Circ.48 Circ.49 Circ.50 Circ.51 Circ.52
Konektor
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
Obvod (Circuit) Circ.53 Circ.54 Circ.55 Circ.56 Circ.57 Circ.58 Circ.59 Circ.60 Circ.61 Circ.62 Circ.63
Adresa (Address) na merilni letvi: 4
Konektor
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
Obvod (Circuit) Circ.64 Circ.65 Circ.66 Circ.67 Circ.68 Circ.69 Circ.70 Circ.71 Circ.72 Circ.73
Konektor
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
Obvod (Circuit) Circ.74 Circ.75 Circ.76 Circ.77 Circ.78 Circ.79 Circ.80 Circ.81 Circ.82 Circ.83 Circ.84
PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY
Vstupy měřící lišty a Bus modulů jsou přizpůsobeny pro měřící transformátory proudů s výstupním napětím
250-333 mV nebo proudem 25-33 mA. Vstupní odpor měřiče je nízký, coz zmenšuje citlivost na rušení, u
proudových transformátorů 250-333 mV je důležitý odpor
připojovacího kabelu. Nejjednodušší je používat už udělané
kabely délky 1,25-3,7 m, které jsou na žádost přiloženy
proudovým transformátorům. Jejich odpor se už zohledňuje
v nastaveních měřiče. Pří připojení proudových
transformátoru musíte zohlednit následující:


Připojovací kabely nepatří k signálním kabelům, co
znamená, že musí být položen odděleně od
energetických kabelů.
Ke každému proudovému transformátoru je
přiložen lístek s údajem pro konfiguraci (CT factor).
Tento lístek se má zachovat.
6


Směr toku energie je K -> L, na proudových transformátorech je to označeno i šipkou.
Správné přípojení proudového transformátoru na měřící lištu je viditelná na obrázku vpravo. Signál K
musí být připojen na svorku, která je bližší EnerSure Bus konektoru, obyčejně bílým drátem.
POUŽÍVÁNÍ KLASICKÝH PROUDOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ XXX/5 A
Klasické proudové transformátory SE NESMÍ připojovat přímo na měřící lištu, musíte použít rozhraní KEM1KT705 (obrázek nahoře). Vazba je viditelná na náčrtku dole.
Rozměrové náčrtky všech proudových transformátorů a rozhraní jsou v kapitole s technickými údaji
7
KONFIGURACE MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE
Popsán bude postup pro konfiguraci přes Ethernet, návod ke konfiguraci přes RS232 je dostupný na žádost.
NASTAVENÍ SÍTĚ A OBECNÉ NASTAVENÍ


Měřící přístroj připojte podle pokynů v předchozí kapitole a zapojte napájecí napětí. CPU jednotku
připojte do lokální Ethernet sítě, kde musí být připojen taky PC počítač, se kterým budete
konfigurovat přístroj. Výchozí IP adresa každého nového přístroje je 10.10.10.4
Na počítači spusťte program NetCfg (dostupný zdarma), klikněte Discover a v horním okně program
vypíše údaje o všech TrendPoint měřících přístrojích v té místní sítě. Vyberte správný měřič, upravte
nastavení, klepněte Set, heslo je adminpass
Poznámka: Jestli byl dřív na CPU jednotce aktivní způsob "DHCP enabled", musí být v síti fungující DHCP
server. U nové CPU jednotky DHCP není aktivní.
Když znáte IP adresu měřícího přístroje (viz předchozí bod), je tato dostupná na všech prohlížečích v lokální síti
- na počítači, mobilu nebo tabletu .
Do prohlížeče vepište IP adresu a zobrazí se úvodní stránka webového serveru:
Před začátkem práce se musíte přihlásit, výchozí hesla jsou:
Administrator: adminpass
Uživatel: password
Nejdřív klepněte na kartu General settings, kde je na levé straně ještě jednou nastavení sítě a dole nastavení
rychlosti RS232 a RS485 rozhraní.
8
Správné nastavení vpravo nahoře je následující:
Circuit numbering: vyberte IEC
High power mode: Jestli může nějaký z naměřených proudů přesáhnout 655 A, nastavte On, jinak Off.
kWh resoultion: nastavte dle přání
Na konci nastavení uložte klikem na Save circuit settings
Vpravo je ještě několik ostatních nastavení, mimo jiné Modbus adresa, která ale platí jenom pro Modbus RTU.
Rychlost přenosu přes Modbus RTU se nastavuje vlevo dole (RS232 speed). Jak bylo už napsáno, RS485
rozhraní pří používání EnerSure Bus není aktivní.
9
MĚŘÍCÍ LIŠTY (TAPS)
Specifická nastavení obyčejně už nejsou nutná, po možné změně klikněme na Save settings.
TAP: výběr měřící lišty, nabízí nám ty (1 ... 4), které nejsou zapojeny na CPU.
Orientation: možné je změnit číslování vstupů jak ukazuje obrázek.
NASTAVENÍ MĚŘENÍ
Vyberte kartu Circuit Cfg a klikem na šipku vedle textu New CT Type prověřte, jestli jsou správně konfigurovány
všechny proudové transformátory, které se budou používat. Zobrazí se seznam, vlevo budou jmenovité
10
proudy, vpravo faktory jednotlivých proudových transformátorů. Tento údaj (CT faktor) je přiložen každému
proudovému transformátoru, který je kalibrovaný pro měřící přístroj TrendPoint.
Jestli je nějaký z faktorů nesprávný, vyberte ho a upravte kliknutím na Edit CT type.
Jestli nějaký z faktorů chybí, vyberte New CT type a upravte ho kliknutím na Edit CT Type.
Po každém upravení klepněte Update a Save configuration (dole).
Teď můžete pro každý obvod (Circuit) vybrat odpovídající proudový transformátor (sloupec CT Type). Pří určení
obvodů můžou pomoct tabulky v kapitole o měřících lištách, pří samotném zadávaní tlačítko Set all CT Types,
které všechny proudové transformátory nastaví na vybraný v rámečku vlevo od tohoto tlačítka.
Po konci zadáni se vždycky ukládá tlačítkem Save configuration (dole).
Očekávané fáze (sloupec Exp Phase) jsou jako výchozí nastaveny v pořadí 1, 2, 3. Nejjednodušší je nastavení
zachovat, podmínky pro tohle jsou následující:



Napětí na měřícím transformátoru napětí a měřícím vstupu CPU jednotky musí být připojeno v pořadí
L1, L2, L3.
Stejným způsobem připojujete proudové transformátory; L1-CT1, L2-CT2, L3-CT3, L1-CT4 atd.
Jumpery na proudových lištách jsou nastaveny v pořadí 1, 2, 3, 1, ... (výchozí nastavení).
Jestli se opakuje více měření na stejné fázi, je třeba vhodně nastavit jumpery na měřících lištách a v sloupci Exp
Phase.
Mezí obvody stejné odbočky (např. Circuit 1, Circuit 2, Circuit 3) zaškrtněte políčko Group circuits a dostanete
měření třífázového systému s zobrazením odpovídajících napětí.
Na konci udělejte ještě zadání skupin (sloupec Group), který umožníme s zaškrtnutím políčka Manually assign
circuit numbers (zcela vpravo dole ). Skupiny pomáhají pří identifikaci jednotlivých odboček v dokumentaci a na
grafickém panelu, nastavení je podrobněji popsané v příští kapitole .
11
SKUPINY OBVODŮ
Výrazem skupina (group) se předpokládá skupina tří jednofázových obvodů, které tvoří jednu třífázovou
odbočku nebo tří nezávislá jednofázová měření . Všechny obvody, které chcete zobrazit na grafickém panelu,
musíte dřív správně konfigurovat do skupin; požadavky jsou následující:





Ve skupině jsou vždycky po třech obvodech (circuits), v případě třífázového měření musí mít stejné
číslo skupiny, v případě tří jednofázových měření různá čísla skupiny (Group).
Na grafickém panelu vždycky zobrazujete údaje pro jednu třífázovou odbočku nebo tři jednofázové
odbočky. V případě jednofázové odbočky bude tato nazvána a očíslována podle prvního obvodu (např.
Group 37 na horním obrázku).
Každá skupina začíná obvodem 3n+1 (n=0, 1, 2, ...), tedy obvodem 1, 4, 7, 10 atd.
Číslo skupiny se ve stejném měřícím systému nesmí opakovat, k dispozici jsou čísla 1 ... 99.
Číslo skupiny (Group) může být stejné jako číslo odpovídajícího obvodu, nebo ne.
V případě na horním obrázku vidíme skupinu 34 (třífázová odbočka) a šest jednofázových odboček. Ty poslední
budou na panelu ukázány jako skupina 37 a 40.
Skupiny (Group) se může konfigurovat ručně (Manually assign group numbers na horním obrázku v pravém
spodním rohu) nebo to může být automaticky. V posledně uvedeném případě obvody spojíme do skupin
(třífázové odbočky) klikem na políčko Group circuits.
12
NASTAVENÍ ALARMŮ
V této kartě jsou vedle nastavení úrovní alarmů ukázány taky současné hodnoty napětí a proudu v jednotlivém
obvodě. Aktuální hodnotu dostanete klikem na Refresh now (vpravo nahoře) nebo nastavením automatického
aktualizování Refresh every (políčko a rámeček vpravo nahoře).
Zobrazení některých parametrů (globální nastavení) aktivujete klikem na tlačítko Global settings nahoře vpravo.
NAPĚTÍ
Nahoře vlevo máte nastavení mezní hodnoty alarmů napětí, informace o přesáhnutí mezních hodnot alarmů je
v políčkách vpravo od nastavení:
Low: napětí je nižší než minimálně nastavené
High: napětí je vyšší než maximálně nastavené
LowL: napětí bylo nižší než minimálně nastavené (archivovaný alarm, smazat tlačítkem Clear all voltage alarms
HighL: napětí bylo vyšší než maximálně nastavené (archivovaný alarm, smazat tlačítkem Clear all voltage
alarms)
V rámečku Voltage alarm delay můžete nastavit čas zpoždění alarmu.
Nastavení uložte klikem na tlačítko Save settings (nahoře vpravo)
VÝPADEK OBVODU
Výpadek nebo vypnutí jednotlivého obvodu je možné postřehnout jenom nepřímo, pomocí poklesu toku pod
nastavenou úrovní Tuto úroveň můžete nastavit pro všechny obvody v rámečku Tripped breaker current a
časový filter v rámečku Tripped breaker delay. Jestli alarmy nechcete, protože můžou např. některé obvody v
normálním provoze být taky úplně nezatížené, nastavte Tripped breaker current na 0.
13
Nastavení uložte klikem na tlačítko Save settings (nahoře vpravo)
Sloupec Tripped Breaker: označené políčko znamená výpadek obvodu.
Sloupec Tripped Breaker L: označené políčko znamená výpadek obvodu, archivovaný údaj, který můžete
smazat tlačítkem Clear all tripped breakers.
PROUD
Kontrola zátěže jednotlivých obvodů probíhá na dvou úrovních - výstraha a alarm. Možné je současné nastavení
pro všechny obvody (rychlejší cesta) nebo nastavení pro jednotlivý obvod
V horní části obrazovky máme rámečky a tlačítka (aktivujete klikem na Global settings nahoře vpravo) Set all
breaker sizes, Set all warning thresholds, Set all alarm thresholds a Set all alarm time delays, kde nastavíme pro
všechny obvody platné nastavení. Podrobná nastavení jednotlivého obvodu (Circuit) jsou v sloupcích v dolní
části obrazovky:
Breaker Size: jmenovitá hodnota ochranného prvku
Warning Threshold: výstražná úroveň v % jmenovité hodnoty ochranného prvku
Alarm Threshold: alarmní úroveň v % jmenovité hodnoty ochranného prvku
Warning Delay: zpoždění výstrahy v sekundách
Alarm delay: zpoždění alarmu v sekundách
Warning: proud je vyšší než výstražná hodnota
Alarm: proud je vyšší než alarmní hodnota
WarningL: proud byl vyšší než výstražná hodnota (archivovaný údaj, smazat tlačítkem Clear all warnings)
AlarmL: proud byl vyšší než alarmní hodnota (archivovan údaj, smazat tlačítkem Clear all alarms)
Nastavení uložte klikem na tlačítko Save settings (nahoře vpravo)
14
ZOBRAZENÍ SOUČASNÝCH HODNOT MĚŘENÝCH PARAMETRŮ
Vyberte kartu Circuit data, aktuální hodnotu dostanete klikem na Refresh now (vpravo nahoře) nebo
nastavením automatického aktualizování Refresh every (políčko a rámeček vpravo nahoře).
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Měřící systém postřehne chyby pří připojení proudových transformátorů a vypíše je v kartě Circuit Data v
spodní části obrazovky. Typické chyby jsou:
Check CT orientation and wiring: obyčejně to znamená chybně obracený proudový transformátor, může taky
znamenat úplně vyměněné fáze Postup v případě této chyby je následující:
15
a) Prověřte, jestli fáze napěťového měření odpovídá fázi měření proudu.
b) Jestli v bodě a) nestanovíte chybu, obraťte proudový transformátor a prověřte účiník.- Jestli tento
odpovídá, je problém vyřešen, v opačném případě ještě jednou prověřte fáze (bod a).
PT wiring or phase setting error: jumper na proudové liště je nastaven na jinou fázi jako je konfigurována
(karta Circuit Cfg) nebo je proudový transformátor připojen na nesprávnou fázi.
Vidíme, že v případě nesprávně připojeného transformátoru ještě dostanete údaj o proudě (Circuit 9), ale ne o
činném výkonu.
GRAFICKÝ PANEL
Grafický panel je připojen na až dva měřící přístroje TrendPoint přes Ethernet, všechny přístroje musí být
připojeny do stejné lokální sítě.
Na základní obrazovce jsou klávesy s zkratkami pro zobrazení měření na až 16 odbočkách. Jestli je odboček víc
jsou ostatní zkratky přístupné přes klávesy vlevo a vpravo (druhá řada zespodu nahoru).
V spodní řadě jsou klávesy s následujícími funkcemi.
Info: Zobrazení údajů o grafickém panelu a použitých programech.
Nastaveni: Nastavení jazyka, připojení na měřící přístroje, jména odboček ...
Odbočky: zobrazení měření na odbočkách, alternativa stisknutí na klávesu s jménem odbočky v horní části
obrazovky
Tabulka: tabulkové zobrazení měření
Alarm!: zobrazení alarmů, červený text znamená, že je aktivní alespoň jeden alarm
16
ZOBRAZENÍ MĚŘENÍ
Na horním obrázku je zobrazení měření na jedné odbočce. Tlačítka pro zobrazení grafů jsou aktivní jenom v
případě, když je ten na této odbočce také konfigurován.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Současné hodnoty proudu ve všech tří fázích a jmenovitá hodnota ochranného prvku (pojistka).
Jmenovitý proud pojistky na grafu (červená čára).
Ukazatel pozice zobrazení měření (5).
Posun ukazatele pro jedno měření doleva a doprava (<, >), posun ukazatele pro víc měření doleva a
doprava (<<<, >>>).
Hodnoty a čas měření na pozici ukazatele (3).
Šířeni a zúžení grafu v horizontálním směru, posun grafu doleva a doprava.
Horní okraj grafu zůstane, kde už je, spodní část se zvětšuje (nahoru) nebo zmenšuje (dolu). Pod
klávesami je zobrazena současná hodnota toho "zoomu" 0 až 100.
Zapnutí a vypnutí ukazatele.
Spodní okraj grafu zůstane, kde už je, horní část se zvětšuje (nahoru) nebo zmenšuje (dolu). Nad
klávesami je zobrazena současná hodnota toho "zoomu" 0 až 100.
17
ZOBRAZENÍ ALARMŮ
Zobrazení alarmů se dělí na zobrazení současně aktivních alarmů a archivovaných alarmů (klávesa
Archiv/Aktivní) Alarmy a výstrahy jsou v tabulce označeny podle čísel obvodů, více údajů pro vybraný alarm je v
horním rámečku. Vysvětlení údajů na horním případě:
Odbočka 09: jméno odbočky
L2: fáze
I>70 % (35A): proud přesáhl 70 % jmenovité hodnoty ochranného prvka, která je 35 A. Všechny uvedené údaje
se čtou z konfigurace měřiče, viz kapitolu Nastavení alarmů.
Klávesou "doprava" se přesunujete na zobrazení současných parametrů této odbočky, klávesy v pravém sloupci
se přesunujete mezí jednotlivými alarmy.
NASTAVENÍ
V úvodním zobrazení vyberte jazyk rozhraní, pro změnu nastavení se musíte přihlásit. Výchozí heslo je 2511
pro uživatele i administrátora. Stiskněte odpovídající klávesu (Uživatel nebo Admin), na okně, které se zobrazí,
stiskněte tlačítko Password, vepište heslo, potvrďte dvakrát tlačítkem RET
Po úspěšném přihlášení se zobrazí několik změněná obrazovka (nahoře vpravo), kde můžete vybrat Nastavení
18
JMÉNA ODBOČEK
Každou odbočku můžete na grafickém panelu libovolně pojmenovat, jména jsou vázaná na klávesy na základní
obrazovce (zkratky). Stiskněme na políčko s jménem (jako výchozí Odbočka 1, 2, 3 ...) a zobrazí se klávesnice
jako na obrázku vpravo. Po změně stiskněme tlačítko Uložit.
PARAMETRY
19
V první části zadání parametrů vyberte odbočky pro zobrazení na grafech. K dispozici je 10 grafů a na každém z
nich můžete zobrazit libovolnou odbočku. Číslo odbočky je vždycky třímístné, sestaven je následujícím
způsobem:
číslo měřiče (1,2) -> XXX -< číslo skupiny (Group) v měřiči (1 ... 99)
Příklad: 101 znamená měřič 1, skupina 1
Druhá část zadání (posunujete se klávesy nahoru a dolu) je stanoven připojení kláves (zkratek) na odbočky.
Tlačítka jsme pojmenovali už v minulé kapitole, teď je jenom spojíme s odbočkami. Čísla odboček jsou už
sestavena stejným způsobem jak pro výběr grafů
číslo měřiče (1,2) -> XXX -< číslo skupiny (Group) v měřiči (1 ... 99)
Příklad: 213 znamená měřič 2, skupina 13
Jestli jednotlivou tlačítku nebo graf nechcete, zadejte 0, co znamená, že zobrazení není.
Zcela na konci parametrů (klávesa dolu), je ještě zadání jména přístroje a ceny kWh elektrické energie pro
informativní zobrazení Jestli zobrazení nechcete, zadejte hodnotu 0.
NASTAVENÍ SÍTĚ A CPU KONFIGURACE
20
Tlačítkem Nastavení sítě přijdete do levé obrazovky, klikněte ikonu ONBOARD1 a zobrazí se parametry sítě jako
na horním obrázku. Nastavte v souladu s požadavky správce sítě, klikněte OK a zavřete okno nahoře zcela
vpravo.
Klávesou CPU konfigurace nastavte IP adresy jednoho nebo dvou připojených měřičů, a když připojení funguje,
vidíme základní údaje obou měřičů. Nastavení musíte uložit (klávesa Uložit).
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí 230/400 V
Měřené veličiny
Napětí (1f, 3f, smíšené), proud, účiník, činný výkon, činná energie
Komunikační protokol Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BacNet/IP, SNMP
Třída přesnosti 1 po IEC 62053-21:2003 a ANSI C12.1:2008 (certifikováno v MET Laboratories, USA)
Provozní teplota 0 - 50 °C pri RH < 90 %
Shodnost CE, UL
21
ROZMĚROVÉ NÁČRTKY PRVKŮ
CPU JEDNOTKA KEM1-PBM-01
22
MĚŘÍCÍ LIŠTA KEM1-21S-01
23
MĚŘÍCÍ LIŠTA KEM1-21S-01 S PROUDOVÝMI MODULY
24
GRAFICKÝ PANEL PRO LOKÁLNÍ ZOBRAZENÍ 5,7'' KEM1-57
GRAFICKÝ PANEL PRO LOKÁLNÍ ZOBRAZENÍ 10,4'' KEM1-104
25
PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY NA DESCE PLOŠNÝCH SPOJŮ KEM1-KT7..
PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY KEM1-JC…
26
PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY KEM1-JS…
PROUDOVÉ TRANSFORMÁTORY KEM1-JSC…
27
Download

KEM1 Manuál CZ