ADI SOYADI : ………………………………………..SINIFI: ………….
1) a) Aşağıdaki boşluklara uygun sözcüklerle
tamamlayınız. (5p)
a) ……………. Formüllerde T harfi ile gösterilir.
b) Kütlenin SI sistemindeki birimi………………..
c) Bir insanın hacmi………………………ölçülür.
d) Özkütleyi ……………………. ve sıcaklık değiştirebilir.
e) Büyük sitelerin maketinin yapılması………………örneğidir
b) Cümlelerin başına doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
(5p)
( ) Katıların hacimleri sadece suya atılarak ölçülür.
( ) Fizikte sıcaklık ve ısı ile ilgilenen alt bilim dalı plazma
fiziğidir.
( ) Hacmin SI birim sistemindeki birimi litredir..
( )Hipotez bir çeşit çözüm önerisidir.
( ) ışık şiddeti türetilmiş büyüklüktür.
c) Birim zamanda ki yerdeğiştirme, hız olarak tanımlanır, Birim
zamanı Δt ve yerdeğitirme ΔX sembolleri ile temsil edilirse hızın
matematiksel ifadesini gosteriniz. (5p)
d) Hava sıcaklığını ölçmek isteyen bir öğrenci hatayı azaltmak
için nelere dikkat etmelidir? (5p)
3a) Temel
ve türetilmiş
büyüklüklere ikişer tane
örnek veriniz.(5)
NUMARASI : ………….
PUAN……………
Aşağıdakilerden hangisi temel birimlerden
değildir?(2p)
A) kalori
B) metre
C) Kelvin
D) Kilogram
E) Amper
b)Aşağıdakilerden hangisi Fizik içeren mesleklerden
değildir? (2p)
A) Fizik öğretmenliği B) Siyasetçi
C) Elektrik mühendisliği D) kimyager E) Doktor
c)Aşağıdaki kavramların birimlerini eşleştiriniz.
(5p)(boşluklara rakam yerleştiriniz)
(…… ) Uzunluk
1) kelvin
(……) Sıcaklık
2) mol
(……) madde miktarı
3) amper
(……) yoğunluk
4) kg/m3
(……) Akım şiddeti
5) metre
d) Aşağıdakiler fiziğin hangi alt alanına girerler
karşılarına yazınız. (3p)
Yarı iletken : …………
Gökkuşağı : …………
Termometre : ………….
e) Aşağıdaki büyüklükleri vektörel skaler olarak
sınıflayınız. (6p)
‘zaman, kuvvet, akım şiddeti, ağırlık, sürat,
yerdeğiştirme’
VEKTÖREL
SKALER
1)………….
1)…………..
2)………….
2)…………..
3)………….
3)…………..
f) Fizik nedir, ilgilendiği alanlara günlük hayattan iki
tane örnek veriniz. (2p)
2. a)
3 b) Nitel ve Nicel gözlem nedir birer örnekle açıklayınız.
(4p)
4) Ayrıtları 20 cm, 40 cm, 60 cm olan bir tenekenin dörtte biri su ile doludur. Bu su yarıçapı 2 cm yüksekliği 10 cm olan bardaklara
doldurulmak isteniyor kaç bardak su dolar? (π=3 alınız) (10p)
6) Aşağıdaki birim dönüşümlerini yapınız. (16p)
1cg=………g
3400mm=………m
4600m3=……….lt
107 µm=……….m
7) Bilimsel çalışma basamaklarını yazınız. (5p)
4,06 hm=………..m
3000dm2=………..m2
2,67 m3=…………..cm3
104 nm=………….Mm
9) Tabloda verilen kütle hacim değerlerine göre; kütle-hacim, hacim-yoğunluk, yoğunluk-kütle grafiklerini
çiziniz.(10p)
m
0
18
36
54
72
V
0
6
12
18
24
10) Yarı çapı 10 cm olan dolu bir kürenin kütlesi 4000g dır. Bu kürenin yapıldığı maddenin öz kütlesi kaç kg/m3 tür.
(π=3 alınız) (10p)
Fizik Öğretmenleri
Mehmet Arduç
Pembegül Karabulut
Alper Kubat
Okul Müdürü
Remzi İlhan
Başarılar….. 
Download

5p - Eba