Poisson ve Laplace Denklemleri ile Problem Çözümü
1. Ortamda yük dağılımı varsa Poisson denklemi, yük dağılımı yoka Laplace denklemi
kullanılır. Bu denklemlerin çözümü ile elektrik potansiyel bulunur.
2. Problem geometrisine göre kullanılacak koordinat sistemi belirlenir.
3. Diferansiyel denklem kaç boyutta çözülecekse ona karar verilir: Örneğin potansiyel
tek yönde değişiyorsa tek boyut kullanılarak çözüm yapılır.
4. Çözüme sınır koşulları probleme göre uygulanarak elektrik potansiyel bulunuz.
5. Elektrik alan elektrik potansiyel kullanılarak hesaplanabilir.
6. Eğer isteniyorsa elektriksel akı (yerdeğiştirme vektörü), iletkenler üzerindeki
toplam yük veya sistemin kapasitansı hesaplanabilir.
Download

Poisson ve Laplace Denklemleri ile Problem Çözümü 1. Ortamda