2013 - 2014EĞİTİM
EĞİTİM- -ÖĞRETİM
ÖĞRETİMYILI
YILI...............................................................................................................................
BURAYA OKULUNUZUN İSMİNİ YAZINIZ.
2013-2014
ORTAOKULU
MATEMATİK
3. YAZILI SINAVI
MATEMATİK DERSİ
DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 1.
SINAVI
Adı Soyadı :
Sınıf : 8/.....
No. :
3.
12 cm
cm
1. Ayrıtları 12 cm, 8 cm, 6 cm olan dikdörtgen3
ler prizması şeklindeki bir kabın
’ü su
4
ile doldurulmuştur. Buna göre kaptaki suyun
hacmi kaç cm3 tür?
10 p.
Sonuç :
Fatma, odasının tavanında
10 p.
asılı yarım küre biçimindeki
lambanın dış yüzeyini boyamak
istiyor. Kürenin yarıçapı 12 cm
olduğuna göre Fatma kaç cm2 lik
alanı boyayacaktır?
(π = 3 alınız.)
8 cm
6
B
A Grubu
Alan = 4.
π . r2 = 2 . 3 . 122 = 6 . 144 = 864 cm2
2
Kazanım: 3.Ö3.4 Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
Kazanım: 3.Ö3.5 Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili
problemleri çözer ve kurar.
I. Yol
2
Vsu = 8 . 12 . 6 .
3
4
4. Tabanının bir kenarı 4 cm ve yüksekliği 8 cm
olan düzgün altıgen dik prizmanın alanı kaç
cm2 dir?
= 12 . 36 = 432 cm3
II. Yol
h = 8 cm suyun yüksekliği
8.
3
4
= 6 cm
3
Vsu = 12 . 6 . 6 = 12 . 36 = 432 cm
Kazanım: 3.Ö2.1 Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur.
Kazanım: 3.Ö2.5 Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
A = 2Ta + Ya
=2.6.
a2
= 3 . 42
3 +6.4.8
60°
12 cm
B
360
=
10 p.
Şekildeki daire
dilimi kıvrılarak koni
oluşturuluyor. Oluşan
koninin hacmi kaç cm3 tür?
(π = 3 alınız.)
h = 20 cm
cm
r=8
cm
10
a=
r
a
h
60
r
=
360
12
r=
12
6
12 cm
2 cm
= 2 cm
10 p.
Alan = Asilindir + Akoni
144 – 4 = h2
140
h= 2
Ta . h
=
3
5 . Ege okulundaki “Fen Bilimleri Projesi Yarışması” için şekildeki füze modelini oluşturdu.
Bu modelin yüzey alanı kaç cm2 dir?
(Füzenin altı kapalıdır.) (π = 3 alınız.)
122 = 22 + h2
h2 =
V=
+ Tç . h
= 48 3 + 192 cm2
C
a
3
4
Kazanım: 3.Ö3.1 Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını
oluşturur.
A
2.
10 p.
35 cm
πr2 . h = 3 . 22 . 2 35
3
3
= 8
35 cm3
Kazanım: 3.Ö2.3 Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur.
Kazanım: 3.Ö2.5 Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
= (Ta + Ya) + (Yakoni)
= πr2 + 2πr . h + πra
= 3 . 82 + 2 . 3 . 8 . 20 + 3 . 8 . 10
= 192 + 960 + 240 = 1392 cm2
Kazanım: 3.Ö3.3 Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını
oluşturur.
Kazanım: 3.Ö3.5 Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili
problemleri çözer ve kurar.
T
9.
6 cm
Yanda verilen, yarıçapı
10 cm olan küre şeklindeki basketbol topunun
hacmi kaç cm3 tür?
(π = 3 alınız.)
6 cm
4 cm
A
C
10 cm
B
T
T
V=
6. Yukarıda açık hâli verilmiş olan eşkenar üçgen
10 p.
dik piramidin cisim yüksekliği 10 cm ise;
4
3
πr3 =
4
3
10 p.
. 3 . 103 = 4000 cm3
Kazanım: 3.Ö2.4 Kürenin hacim bağıntısını oluşturur.
Kazanım: 3.Ö2.5 Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
A. Taban çevresi kaç cm’dir?
Tç = 3 . 4 = 12 cm
B. Taban alanı kaç cm2 dir?
a2
Ta =
3
42
=
4
A
3
= 4 3 cm2
4
C. Yanal alanı kaç cm2 dir?
2
3.a.y
=
2
B
2
3.4.4
2
5 p.
2 cm2
24
=
2
C
10. Şekildeki ABCD dik yamuğunun [AB] kenarı
etrafında 360° döndürülmesiyle oluşan cisim
aşağıdakilerden hangisidir?
y = 4 2 cm
36 – 4 = y = 32
Ya =
6
y
62 = 22 + y2
2
D
D. Hacmi kaç cm3 tür?
Ta.h
3
V=
=
4
3 . 10
=
3
40
3
3
cm3
(
) A.
(
) B.
(
) C.
(
) D.
Kazanım: 3.Ö2.2 Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.
Kazanım: 3.Ö3.2 Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
7. Bir kürenin merkezinden 4 cm uzaklıktaki
dairenin çevresi 18 cm’dir. Bu kürenin yüzey
alanını bulunuz. (π = 3 alınız.)
Çdaire = 2πr1
r1
4 cm
r2
4 cm
3 cm
5
r2
Kazanım: 3.Ö2.3 Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur.
18 = 2 . 3 . r1
18 = 6 . r1
r1 =
=
10 p.
18
= 3 cm
6
11.
Bir düzgün altıgen piramidin
yüksekliği 2 katına çıkarılırsa
hacmi kaç katına çıkar?
Aküre = 4πr2
cm
10 p.
= 4 . 3 . 52
= 12 . 25 = 300 cm2
Kazanım: 3.Ö3.4 Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
Kazanım: 3.Ö3.5 Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili
problemleri çözer ve kurar.
8. Bir beşgen piramidin yüzey açınımında kaç
tane beşgen bulunur?
(
) A. 1
(
) B. 2
(
) C. 3
(
) D. 4
5 p.
Kazanım: 3.Ö3.5 Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili
problemleri çözer ve kurar.
V1 =
Ta.h
3
V2
V1
V2 =
Ta.2h
3
=
Ta.2h
:
3
Ta.h
3
=
Ta.2h
.
3
3
Ta.h
=2
Kazanım: 3.Ö2.2 Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.
Download

8 matematik 2.donem 3.yazili B GRUBU.indd