ÖZEL ANKARA MAYA ANADOLU LİSESİ 10.SINIF PROJE ÖDEV KONULARI
1-
TÜRK EDEBİYATI
2345-
DİL ANLATIM
KİMYA
İki farklı tema belirledikten sonra, bu temalarla ilgili şiir antolojisi oluşturma. Geçmişten günümüze sıralı bir biçimde oluşturulacak bu şiirler 30x2
şeklinde olacak, resimlerle desteklenecek ve basılarak elden teslim edilecektir.
İzlenen bir sinema filminin sunumunu hazırladıktan sonra sinemayla doğrudan bağlantılı bir şiir, resim veya yeni sinema afişi hazırlama.
‘Halkımız ne okuyor’ başlığı altında yapılacak röportajdan hareketle, türe ve eğitim seviyesine göre bir düzenleme yapılacak. Sonuçlar analiz edilip,
resimlerle desteklenecek (en az 15 kişi).
Yaban romanındaki aydın-köylü çatışmasından yola çıkılarak hazırlanacak bir kısa film çalışması.
Geçmişten günümüze türkü ve şarkılarda ‘sevgi-aşk’ konusunun işlenişi, değişim ve gelişimi.
1Sait Faik Abasıyanık ‘Alemdağ da Var Bir Yılan’ eserinden seçilecek bir öykünün tiyatro haline getirilmesi veya öykünün kısa filminin hazırlanması.
2Ülkemizde değişen ve dönüşen yeme-içme ile giyim-kuşam kültürü hakkında araştırma yapılması.
3Seçilen 10 kişiyle yapılacak araştırmada, insanların günde kaç kelime konuştuklarını ortaya koymak temel amaç olacak ve sonuçlar kategorize edilerek
teslim edilecektir.
4Günlük hayatta kullanılan, sosyal medya ve konuşma diline yansıyan gençlere özgü argo sözlerinin araştırılarak tasnifinin yapılması.
5Kafe, alışveriş merkezleri ve çeşitli iş yerlerinin kullandıkları mekân isimlerinin; resim ve videolarla desteklenerek, Türkçenin yozlaştırılması üzerindeki
etkisinin araştırılması.
123456789101112131415161718-
Hava kirliliğine neden olan gazlar nelerdir?Zararları ve bu zararları önlemede hangi yöntemler kullanılmalıdır?
Yangını söndürmede kullanılan kimyasal maddeleri ve bunların yangına etkilerini araştırınız.
Yapı malzemelerinde kullanılan kimyasallar nelerdir?Betonun donması esnasında gerçekleşen kimyasal tepkimeler nelerdir?
Sera etkisi ve küresel ısınma arasındaki ilişki nedir?Fayda ve zararlarını araştırınız.
Deterjanın oluşumu.Deterjan tüketiminin ekolojiye etkisi nelerdir?
Günlük hayatta kullandığımız kansorejen organik maddeler ile ilgili kısa bilgi ve görseller içeren pano hazırlanması.
Ham petrolün bileşenlerine ayrıştırılma metotları ve ürünlerini araştırınız.
Asit yağmurları nasıl oluşur?Toprağa ve tarihi eserlere etkisi nelerdir?
Klor gazının özellikleri,suyun klorlanması,suda arsenik aranmasını araştırınız?
Endüstride çok kullanılan polimerlerin elde edilmesini ve kullanım alanlarını araştırınız.
Camın eldesi,türleri ve kullanım alanlarını araştırınız.
Kömür nasıl oluşur?Kömür türleri nelerdir?
Temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?
Doğal su kaynakları,suyun kirlenme nedenleri ve su arıtımında kullanılan yöntemler?
Moleküllerin polar ya da apolarlığının çözünmedeki rolü nedir?
Besin maddelerinde bulunan kimyasal katkı maddeleri ve bunların insan sağlığına etkileri nelerdir?
Kırtasiye malzemeler i içerisinde bulunan kimyasal maddelerle ilgili kısa bilgi ve görseller içeren pano hazırlanması.
Alçı taşı,göz taşı,Kıbrıs taşı,şap,yemek sodası,çamaşır sodası,sofra tuzu,kireç taşıyla ilgili kısa bilgi ve görseller içeren pano hazırlanması.
ÖZEL ANKARA MAYA ANADOLU LİSESİ 10.SINIF PROJE ÖDEV KONULARI
TARİH
FİZİK
COĞRAFYA
1.
Osmanlı Devleti’nin sınırlarındaki değişimin yüzyıl yüzyıl, farklı haritalar üzerinde gösterilmesi
2.
Topkapı Sarayı’nın tarihinin araştırılması ve maketi’nin hazırlanması
3.
İstanbul’un fethi sürecinin araştırılması ve rumeli hisarı maketi’nin yapılması
4.
İstanbul’un fethi sürecinin araştırılması ve fetih sürecinde gemilerin Sarayburnundan Haliç’e indirilmesinin maketinin yapılması
5.
Osmanlı tarihi ile ilgili ders kitabının incelenerek kavram listesinin hazırlanması
6.
Osmanlı batılılaşmasının sanata, edebiyata, mimariye, orduya, toplumsal yapıya olan etkilerinin, somut örnekler üzerinden yola çıkılarak, görseller
eşliğinde araştırılması
1234567
89
10111213141516-
Teleskop yapımı
Enerji kayıpları ve önlenmesi konulu proje veya araştırma.
Enerji tasarrufu
Güneşte enerjinin üretim aşamalarının incelenmesi.
Atmosfer olaylarının genel olarak oluşum mekanizmalarının araştırılması.
Durgun (statik) elektrik etkilerine göre çalışan araçların yapısı ve çalışma ilkeleri(fotokopi,yazıcı…v.b cihazlar)
-Newton hareket yasaları ve uygulamaları.
Bağıl hareket, Einstein in rölativite teorisi.
-İvmeli hareketlerde temel bağıntılar, grafikler ve örnek problem çözümü.
Enerji çeşitleri, Enerjinin korunum yasası, enerji dönüşümleri.
Serbest projeler.
Pillerin çevreye etkileri.
Göreli uzunluk, kütle ve zaman kavramlarının araştırılması. Kütle enerji ilişkisinin araştırılması.
Her türden dalgaların karşılaşması ve bu durumun bilimsel alanda kullanım yerleri.
Her türden(ses,su,yay,radyo… ) dalgaların insan için oluşturabileceği tehditler ve korunma tedbirleri.
Sanal Gerçeklik
1.
2.
3.
Doğal çevrenin insanlar tarafından yanlış kullanılması sonucu doğada meydana gelen değişimler
Türkiye yağış haritası ve verileri inceleme ve yetiştirilen tarım ürünleri ile bağlantısı
Bir köy yerleşmesinin beşeri ve ekonomik özellikleri ve bunun zaman içindeki değişimleri
ÖZEL ANKARA MAYA ANADOLU LİSESİ 10.SINIF PROJE ÖDEV KONULARI
1.
İNGİLİZCE
2.
3.
ALMANCA
İSPANYOLCA
Write a film review including;
a poster
setting
character analysis
plot
summary
conclusion
Write a biography of your idol.
Make an interview with a sports person you like, singer or a model.
Almanya’nın veya İspanya’nın önemli günleri ve kutlamaları ile poster hazırlama(Ein Poster über Deutschlands wichtige Tage und Feiertage machen)
Yemek tarifi yazma (Ein Poster über Deutschlands wichtige Tage und Feiertage machen)
Karikatür hikâye yazma(Eine Karikaturgeschichte schreiben )
Günün akışını yazma(Tagesablauf schreiben)
Aile soyağacı posteri oluşturma (Ein Poster über den Stammbaum machen)
Almanya’nın veya İspanya’nın önemli günleri ve kutlamaları ile poster hazırlama( Preparar un poster sobre los días importantes de España y celebraciones. )
Yemek tarifi yazma(Escribir una receta)
Karikatür hikâye yazma(Escribir cómics. )
Günün akışını yazma(Escribir la rutina diaria.)
Aile soyağacı posteri oluşturma(Preparar un árbol de familia. )
1. Böcek koleksiyonu yapma, görsel pano hazırlama ve metodu raporlama.
2. Yaprak koleksiyonu yapma, görsel pano hazırlama ve metodu raporlama.
3. Biyolojik silah, virüsler.
BİYOLOJİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİLG.
1.
2.
3.
Dinimizin insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemin ayet ve hadislerle sunu veya pano şeklinde hazırlanması
Alkol ve uyuşturucu konusunda İslami ilkeler doğrultusunda sunu hazırlanması
Kur’an-ı Kerimden ayetlerle İslamın din özgürlüğüne verdiği önemin sunu halinde hazırlanması
RESİM
1.
2.
3.
35-50 Kağıt veya tuvale acrilic boya ile siyah beyaz perspektif resim yapılacak.
Nuri İyem in bir röprödüksiyonu kolaj tekniğiyle 50-70 ölçülerinde yapılacak.
Müzik konulu renk tonları çalışması guaj boya ile kareleme yöntemiyle yapılacak( notalar,sol anahtarı,gitar,piyano,mikrofon,porte v.b.)
ÖZEL ANKARA MAYA ANADOLU LİSESİ 10.SINIF PROJE ÖDEV KONULARI
MÜZİK
BEDEN EĞİTİMİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Batı Müziği TarihiBatı Müziğinin tarihsel gelişlimi
Batı Müziği Dönemleri
Her dönemin en popüler bestecisi müzik örnekleri
Türk Müziği TarihiTürk müziğinin oluşumu ve başlıca müzik dönemleri hakkında bilgi…
Ülkemizde bulunan Türk Müziği türleri
Türk Hal Müziğinde nota ve ses kayıtları bulunuz.
İstiklal Marşı Yönetimi
1.
Modern olimpiyat oyunlarının tarihi önemi, olimpiyatlar kaç senede bir yapılır? Ve olimpiyat yemini nedir? Beyaz zemin üzerindeki olimpiyat halkaları ve
olimpiyat bayrağının önemi ve renkleriyle çiziniz?
Masa tenisi masasının ölçüleri ve şekilleriyle çizilip gösterilmesi ve maketinin yapılması?
2.
1) Paradokslar
Paradoks nedir? Özellikleri nelerdir? Araştırınız.
10 tane matematik ile ilgili paradoks bulunuz. Denklem içerikli olanları tercih etmenizde fayda var.
Paradoks ile ilgili görseller bulunuz.
Poster sunum hazırlayınız.
MATEMATİK
2) Kriptoloji ile Şifre Yazma
Kriptoloji nedir? Nasıl bulunmuş ne için kullanılmıştır? Farklı yöntemlerini araştırınız ve bilgi veriniz.
Çeşitli şifreleme yöntemlerini inceleyerek kendi şifreleme yönteminizi oluşturunuz.
Bu yöntemle tüm sınıf arkadaşlarınızın isim ve soy isimlerini şifreleyerek küçük kâğıtlara yazınız. Derste bu kâğıtları arkadaşlarınıza dağıtınız ve şifreyi
çözmelerini bekleyiniz.
(Veya şu da kullanılabilir: Bir matematik tanımını veya ünlü bir matematikçinin sözünü öğrendiğiniz bir şifreleme yöntemiyle veya tercihen kendi oluşturduğunuz
başka bir yöntemle şifreleyiniz.)
3) Matematik masa oyunum:
Oyunun içeriğinin Mart 2014’e kadar işlenecek konularla uyuşması esastır. Tasarımı ise öğrencinin yaratıcılığına bırakılmıştır. Bu konuda öğretmenden öneri
alınabilir. Seçilen terimlerle bir tabu oyununun hazırlanması, soruların zorluk derecelerine göre puanlar kazandıran bir çarkıfelek oyununun hazırlanması, soruları
cevaplarla eşleştirince ortaya çıkacak bir puzzle oluşturulması gibi örnekler çoğaltılabilir. En az 2 oyun tasarımı beklenmektedir. Oyunlar sınıfta sunulacak ve
oynatılacaktır.
4) Matematik bulmaca kitabım:
Mart 2014’e kadar işlenecek konuları kapsayacak şekilde her üniteden en az 2 tane olmak üzere soruların doğru cevaplarıyla eşleştirilmesi gibi adımları kapsayan
kare bulmaca, sarmal bulmaca, sudoku, kare karalayarak şekil oluşturma, harfleri karalayarak cümle oluşturma gibi ve sizin yaratıcılığınızla zenginleşecek en az 10
sayfalık bir bulmaca kitabı hazırlanması.
Öğrenciler konularını kendileri belirleyecekleri projeleri de yürütebilirler. Farklı proje fikirleriniz varsa, lütfen öğretmeninizle görüşünüz.
Download

özel ankara maya anadolu lisesi 10.sınıf proje ödev